Uw ogen de kost KONINKLIJKE MARINE Fa. SMOOR X OE HULSTER, Dorpsstraat 10, BRESKENS Feestelijkheden te Breskens Huis voor Engelse Herenkleding jjUtiricUak" Verhuisd Molenwater, Breskens J. Oosterling Stel U beschikbaar voor de MIJNENUITKIJKDIENST van de De Marine doet een beroep op U! Hoe groen is mijn dal 11 6eef R. v. QUEKELBERGHE H.H. Hotelhouders! J.E. VAN DER MAAS afwezig LIKDOORNS - EELTPLEKKEN op Zaterdag 30 Augustus a.s. Wielerwedstrijd voor jongens van 12 ioi en mei 13 jaar I Op Dinsdag 19 Augustus a.s. hoopt onze geliefde Moeder, Be- i huwd-,Groot-en Overgrootmoeder, Mej. WILHELMINA DE JONGE- DE KOKER, haar 80e jaardag te gedenken. I Haar dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. i Bresken», Nieuwe Sluis W 66. Heden overleed na een lang durig, doch geduldig lijden, in het ziekenhui» te Oostburg, onze ge liefde Zuster, Behuwdzuster en Tante, Mejuffrouw ANNA FRANCINA OOSTERLING, in de ouderdom van ;i jaar. Namens de familie J. OOSTERLING. Breskens, 11 Augustu» 1952. Pr. Julianastraat 20 Heden overleed in het zieken huis „Bethesda" te Vlissingen, onze geliefde Man, Vader, Behuwd- en Grootvader, JACOBUS OOSTERLING, in de ouderdom van bijna 68 jaar. Uit aller naam Wed. J. OOSTERLING-Behage. Bresken», 14 Augustu» 1952. Noodplan M 13 Voor de vele bewijzen van deel neming, ons betoond bij het overlijden van onze geliefde Man, Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer PIETER GAZAN, betuigen wij onze hartelijke dank. Familie GAZAN. Breskens, Augustus 1952. ie Zandstraat i van Burgemeester naar Gerrltsenstraat 14 Kolenhandel De opleiding begint in het najaar en duurt gemiddeld nog geen uur per week, waar- voor overigens nog een vergoeding gegeven wordt De Marine doet een beroep op alle niet-dienstplichtige mannen van 18-58 jaar die in de omgeving van „zee-armen" wonen, om zich als mijnenwachter beschikbaar te stellen. De opleiding begint het komende najaar. Komt U tij'dens de feestweek ook eens kijken naar onze uit gebreide sortering U vindt er zeker iets bij! Walstraat 63 - VLISSINGEN Telefoon 2536 Luxor Theater te BRESKENS vertoont U ZONDAG 17 AUG. a.s. een idem benemend meesterwerk op het witte doek Een machtig schouwipel der dappere mijnwerkers, hun leven, hun strijd. Toegang 14 jaar. Gedistilleerd Wijnen Fijne likeuren Limonade Gazeuse Vruchtenlimonade Bier, enz. üet bieA Li uteefc bedt Scheepvaartstr. 12 - BRESKENS Alles wordt gratis thuisbezorgd imhortacLes-üetj&ö in hotelverpakking h f 5,40 per duizend. ARTS - Breskens van 17 Augustus tot 4 September 1952 Waarneming: A. C. OSSEWAARDE, Arts Dorpsstraat 76 Telefoon 91 PIJNLOZE BEHANDELING iedere WOENSDAG van 9,30 ioi 6 uur in het Groene Kruisgebouw te Breskens OOK STEUNZOLEN VERKRIJGBAAR! Mevr. A. S IB BES, pédicure. Oe Koninklijke Marine vraagt U: Ceel Uw ogen de kost. Kijk uit over het water, Uw water, de toegangsweg tot Uw land. Er is een Mijnenuitkijkdienst ingesteld om dè beschikking te hebben over geoefende mannen, die de zeegaten kunnen bewaken als er onverhoopt ooit nog eens oorlog zou komen. Als U in de buurt van het gemeentehuis komt, vraag dan eens naar het prospectus van de Mijnenuitkijkdienst. U leest daarin alle bijzonderheden, óók over de toelagen die U als mijnenwachter ontvangt. gaorgsnltaerd door de Oranja-, Turn-, Korfbal-, Voatbal- en Muziekvereniging le ronde van het Oranjeplein, over 20 ronden, 6 kilometer, op gewone fietsen (sportfietsen uitgesloten). Hiervoor kunnen zich een 15-tal gegadigden opgeven op Maandag 18 Augustus a.s., tussen 5,30 en 6 uur, aan de drukkerij van „De Schakel", Achterweg. Bij meerdere opgaven beslist het lot Deelnemers moeten bij aanmelding overleggen een schriftelijke verklaring van hun ouders, dat zij op eigen risico aan deze wedstrijd mogen deelnemen. DUIVENSPORT. Duiven-Mij. „Nog Sneller" te Bresken». Uitslag prijs vlucht Arras op Zondag j.l., jonge duiven. Los 7.15 u. Aank. ie duif 8 u. 26 min. 27 s., snelh. 1894 m. per min. 1, 18, 36 M. de Visser. 2, 39 Dierx-Hartog. 3 Iz. de Jonge Az. 4, 30 E. Pieters. 5 J, Wisse. 6, 45 J. Buize. 7 J. Jacobs. 8, 10, 23, 26, 29 J. van Gijs. 9, 50 W. Fenijn. ri, 51. 53 A. v. d. Voorde. 13 J. v. d. Broecke. 13, 21 Jn. Faas. 14 A. Haartsen. 15,19 L. v. d. Wege. 16 Jn. Datthijn. 17, 41 G. Pleijte. 20, 34, 40 J. de Meester. 22 A. Quaars. 24 L. Moelker. 25, 42 en ie overduif P. v.d. Walle. 27, 28 Iz. Porreij. 31, 37, 38, 48 Faas Mz. 32 Rijkaart-Wiers. 33 G. Boekhout. 35, 49, 56 J. Jansen- 43 A. Boekhout 44, 47 Ver- sprille-H. 46 J. Adam. 52 Jn. Pleijte. 54 H. Oosterling. 55 A. Hamelijnck. 57 J. Maas. Idem oude duiven. Aank. ie duif 8 u. 25 min. 1 s., snelh. 1938 m. per min. 1 A. Hamelijnck. 2, 19 W. Bruijnooge. 3, 7, 12, 18, 20 Verm.-Verd. 4 A. Boekhout. 5 W. Fenijn. 6 A. Quaars. 8 Iz. Faas. 9 Faas Mz. 10 P. Vermeulen. 11 P. v. d. Walle. 13 Iz. Porreij. 14 M. de Visser. 15 Jn. Datthijn. 16 J. v. d, Broecke. 17 H. Oosterling. 21 A. de Jonge. 22 E. Pieters. ie overduif W. Bruijnooge. Duivenver. „Strijd in Vrede" te Groede. Uitslag prijsvlucht uit Arras op Zondag j.l., oude duiven. Los 6.15 u. Aank. ie duif 8 u. 27 min. 35 sec., snelh. 1843 m. per min. 1 A. Hendriks. 2, 6, 13 J. van Haneghem. 3 I. Maas. 4, 20 H. v. d. Hemel. 5, 21 J. Vermeulen. 7 J. Frelier. 8, 10, 19 I. de Jonge. 9 I. Schippers. 11 en ie overduif J. P. Ris- seeuw. 12, 16 A. Weeda. 14 J. v. d. Wege. 15 M. Robijn. 17 C. Brakman. 18 Jac. Ras. Idem jonge duiven. Aank. ie duif 8 u. 30 min. 15 sec., snelh. 1806 m. per min. 1, 8 W. Fenijn. 2, 4, 5 J. van Haneghem. 3 M. Robijn. 6, 13 Jac. Ras. 7 J. Merk. 9 Vinjé-Elfrink. 10 J. v. d. Wege. 11 A. Hen driks. 12, 14 en ie overduif G. Dusarduijn, 15 Joh. v. d. Wege. Uitslag prijsvlucht uit Dourdan op Zondag 3 Aug. j.l. Los 6.30 u. Aank. ie duif 10 u. 2 min. 8 sec., snelh. 1572 m. per min. 1 en ie overduif H. v. d. Hemel. 3, 6 R. Dusarduijn. 3 Joh. v. d. Wege. 4, 7, 8 G, Dusarduijn. 5 J. Vermeulen,

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 4