Dames en Heren: GÉJOKUS, Dorpsstr, Bresktns Fin SCHIPPERS 11AU7A Bekijk Sintels en U weet alles I Hlbij Utiltem Jjemjri Firma Smoor de Hulsier roe ueorp LIKDOORNS - EELTPLEKKEN Wegens vacantie gesloten Wegens vacantie gesloten Fa Wed.H.Bondewel, Breskens BEURTDIENST „CADZANDRIA" A. Bondewel, Breskens net 2e meisje P. BLOMMAERT Reparaties kunstgebitten MIJNENUITKIJKDIENST Servetten, wit en gekleurd Bowl-prikkers Limonade-rietjes, wit en gekleurd Receptie-albums Foto-albums Foto-étui's FotohoekjeS, doorzichtig en gekleurd Luxe notitieboekjes Dozen en mappen luxe post Balpennen in één, twee en drie kleuren Dorpsstraat 10 - BRESKENS Kapitein Klakkebos op de leeuwenjacht Mevrouw, P. Hooftman, tel. 132, Breskens Heden overleed zacht en kalm, doch geheel onverwachts, onze geliefde Echtgenoot, Vader, Be huwd- en Grootvader, de Heer P1ETER GAZAN, Echtgenoot van MARTINA DE ZOMER, in de ouderdom van ruim 77 jaar. Breskens M. GAZAN-de Zomer. P. M. VAN HANEGHEM- Gazan. J. J. VAN HANEGHEM en kinderen. Vlissingen F. M. BLOKLAND-Gazan. R. BLOKLAND. Breskens, 26 Juli 1952. Heden ontsliep in haar Heer en Heiland, onze geliefde Zuster, Behuwdzuster en Tante, Mejufifr. S, J. MULLIÉ, in de ouderdom van 64 jaar. Uit aller naam J. J. DE KUBBER. Breskens, 27 Juli 1952. 3e Zandstraat B 4 Naast mijn grote dank aan God, betuig ik al mijn kennissen, voor de blijken van belangstelling, bloemen, ge lukwensen en geschenken, ontvangen op mijn 8oe verjaardag, mijn hartelijke dank. Mede namens mijn kinderen Wed. M. M. DE HONDT-Lauret Breskens, Juli 1952. Burgem. Gerritsenstraat 20 PIJNLOZE BEHANDELING iedere WOENSDAG van 9,30 lol 6 uur in hel Groene Kruisaebouw le Breskens OOK STEUNZOLEN VERKRIJGBAAR 1 Mevr. A. SIB B E S, pédicure. Uiw" Volgende week, van 3- 9 Augustus, gaat de laatse melk- slijter met vacantie. Dus dan gaat het weer als de vorige keer, be halve in het Noodplan, daar is het nu afhalen van 8-9 uur. De melkslijters van Breskens. van 4 tot en met 9 Augustus a.s. van 4 tot en met 9 Augustus a.s. Breskens Voor nieuwe Werkschoenen, hout gepend, f 14,50 per paar Leder-, Rubber- en Plasticzolen. Badschoen- tjes, in wit, groen en bruin. Schoenmakerij L. DE PAGTER, Wal- «traat 105, Vlisaingen. Voor Ondergoed Kouten en Sokken Theedoeken Baddoeken Kwaliteit I Concurrerende prijzen VEB ZENDT UWE GOEDEREN PER BRESKENS - Telefoon 78 Tweemaal wekelijkse dienst Breskens - Dordrecht - Rotterdam Afvaart Breskens Woensdag- en Zaterdagmiddag 12 uur Afvaart Rotterdam: Woensdag- en Vrijdagmiddag 12 uur Afvaart Dordrecht: Woensdag- en Vrijdagmiddag 5 uur Eigen AUTO-AFHAAL- BESTELDIENST de$e p/uj^en! Complet* emaill* keukengarnituren f 47,85 Verschillende kleuren Nesten pannen f 11,95 Emallle emmers f 2,25 en f 3,45 Alles 1e keus emallle Gevraagd t* Baarn, In gezin weer reeds een Zeeuws meisje werkzeam, btktnd mat alle huish. werkzaamheden en v.g.g.v. Brieven Mevr. VAN ITERSON, Eemnesserweg 89, Baern. Grote partijen grove en fijne sintels beschikbaar. Geschikt voor aanleg van voetpaden, tennisbanen, enz. Tevens verkrijgbaar harde grove sintel-slakken. Adres Absdialsaweg 16 Post HULST - Telefoon 79 Sneller, beter en goedkoper! Drogisterij D. A. CRINCE, Ph. van Kleefstraat 31, Breskens. Als U vandaag of morgen even het gemeente huis binnenloopt en het prospectus van de Mijnenuitkijkdienst vraagt, duurt dat maar één minuut. Het verplicht U tot niets, maar U weet er meteen alles v^n. De Koninklijke Marine vraagt U niet veel. Zij vraagt mannen, die bereid zijn in het najaar tot raijnenwachter op geleid te worden, om geoefend te zijn, als er onverhoopt ooit nog eens oorlog zou komen. De opleiding duurt gemiddeld nog geen uur per week en de tijd wordt vergoed. Er zijn (niet-dienstplichtige) mannen tussen 18 en 58 jaar nodig. Mannen, die in de buurt van de zeegaten wonen en die inzien dat zij niet met de armen over elkaar kunnen blijven staan als het om de veiligheid van hun land en het behoud van de vrede gaat. Loopt U morgen eens langs het gemeentehuis om vrijblijvend nadere inlichtingen te vragen. Zeg niet inlaat m'n buurman dat maar op knappen". Wij hebben hierbij U, ja ook U nodig! Stel U beschikbaar voor de van de daar moet je zijn I Voor PRACHTIGE NIEUWE MEUBELEN MAARRR ook gebruikte meubelen hebben wij. TE KOOP GEVRAAGD gebruikte meubelen, hearden en kacheli 3e Zandstraat, BRESKENS, telefoon 116 door G. Th. ROTMAN. 49. „Ga nu maar allemaal naar huis!" vervolgde hij, toen de kuil klaar was. „Ik zal de leeuwen wel klein krijgen!" En meteen ging hij met z'n geweer bovenin de boom zitten. Inderdaad kwamen de leeuwen spoedig voor de dag, maar de olifant was er ook weer bij. „Nee, vrind, jou moet ik niet!" bromde de kapitein en hij pafte er lustig op los. 50. Het wilde echter weer niet luk ken en toen hij op 't laatst al z'n ko gels verschoten had, had hij nog niets geraakt. „Ziezo" dacht de olifant, „nu is het mijn beurt!" En hij rende in volle vaart tegen de boom aan, zodat de kapitein in zijn eigen leeuwenkuil terechtkwam. heaft U óók al kannla gemaakt met onze succes KOFFIE Per 250 gram f 1.69 Varder: KOEKJE VAN DE WEEK 250 gram 59 cent. Voor fljnproaver* van KAAS UW ADRES DUIVENSPORT. Duiven-Mij. „Nog Sneller" te Breskens. Uitslag prijsvlucht Breteuil op 27 Juli j.l. Jonge duiven. Los 6.30 u. Aank. ie duif 9 u. 36 min. 33 sec., snelh. 1145 m. per min. 1 Jn. Faas. a, 19, 20, 29, 34 Iz. Porreij. 3, 4, IO> 38, 51 Dierx-Hartog. 5, 33 Jac. Jacobs. 6, 14 W. Bruijnooge. 7 P. v. d. Walle. 8, 25, 4L 47» 55 W. Klaaijsen. 9, 57 A. Hoogstad. 11 Jac. Wisse. 12, 24, 27 G. Pleijte. 13, 43, 56 M. Quaars. 15 A. Haartsen. 16, 32 A. Quaars. 17, 31, 59 Jn. v. Gijs. 18, 44 M. de Visser. 21, 53, 58 Faas Mz. 22 W. Fenijn. 23, 52, 60 Versprille-H. 26, 49 L. Moelker. 28 L. v. d. Wege. 30, 45 Versprille-K. 35 G. Pleijte. 36 Jn. Woittiez. 37, 48 Joh. Carels. 39 A. Boekhout. 40 Iz. de Jonge Az- 42, 50 G, v. Grol. 46 Iz. Riteco. 54, 62 G. Boekhout. 61 Jn. Datshijn. 63 A. v. d. Voorde. 64 Seekles. ie overduif E. Pieters. Idem jonge duiven. Los 6.30 u. Aank. ie duif 9 u. 29 min. 48 sec., snelh. 1187 m. per min. 1, 20 Iz. Porreij. 2, 11, 16 P. v. d. Walle. 3 Jn. v. Gijs. 4 W. Fenijn. 5, 10, 19 P. Buize. 6, 7 Dierx-Hartog. 8 J. Jacobs. 9, 17 Verm.- Verd. 12, 14 J. Carels. 13, 18, 21, 23 A. Bondewel. 15 L. v. d. Wege. 22 A. de Jonge, ie overduif Jn. Faas. Duivenver. „Strijd in Vrede" te Groede. Uitslag prijsvlucht Breteuil op 27 Juli j.l. Oude duiven. Los 6.30 u. Aank. ie duif 9 u. 32 min. 54 sec., snelh. 1157 m. per min. 1, 4, 7 G. Dusarduijn. 2, 9, 13 Jac. Ras. 3 A. Hendriks. 5, 6, 15 A. Weeda. 8, 10, 12, 21 H. v. d. Hemel. 11, 19 Joh. v. d. Wege. 14 J. Frelier. 16 J. P. Risseeuw. 17, 23 J. v. Haneghem. 18 Adr. Verstraete. 20 J. v. Acker. 22 Jac. Robijn, ie overduif J. Stokkerman. Idem jonge duiven. Los 6.30 u. Aank. ie duif 9 u. 38 min. 19 sec., snelh. 1119 m. per min. 1, 4, 7 J. Frelier. 2 Joh. v. d. Wege. 3, 12 J. P. Risseeuw. 5, 14, 15, 18 J. v. d. Wege.- 6 W. Fenijn. 8 M. Faas. 9 en ie overduif de Caluwé. 10 Morel Zn. 11 H. v. d. Hemel. 13 A. Hendriks. 16 F. v. d. Wege. 17 Jac, Ras. 19 Ras-Minn. 20 J. v. Haneghem. 21 Iz. Vermeulen. FILMNIEUWS „De razende ruiter" Luxor Theater te Breskens brengt U a.s. Zondag een zeer spannende film, welke bestaat uit twee delen. Tom Mix in „de razende rui ter" is een bekend figuur van het witte doek. Hij gaat weer op avontuur en dat deze niet mals zijn dat zult U zien. Tom, de bescher mer der Indianen, laat niet met zich spotten, hij vecht voor de vrijheid der Indianen, tegen een bende, die trachten de Indianen van hun land te verdrijven. Tom gaat op zoek naar de schuilplaats van de bende en raakt in een gevecht, waarbij hij kennis maakt met de Raket. Een film voor jong en oud. Fa. SMOOR DE HULSTER, Breskens.

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 4