„Ik heb zó gedacht.... De A.V.R.O. Acte-tassen opruiming KONINKLIJKE MARINE Radiobode Concert "an Roovers Transpirerende voeten Fa Schippers Nauia Geëmailleerde Deurplaatjes Schoenhandel G. DE WEERDT, Ph. van Kleefstraat41, BRESKENS De Marine doet een beroep op U! Stel U beschikbaar voor de MIJNENUITKIJKDIENST van de LIKDOORNS - EELTPLEKKEN MEISJE Schoenmakersleerling Schooltas Actetas Diplomaten- tas Diplomaten- tas Vlissingen Firma SMOOR DE HULSIER Oostburg Breskens HEBT U 00K GEWACHT MET HET KOPEN VAN EEN PHILIPS RADIO-TOESTEL MET KLANKKLEUR? De Marine doet een beroep op alle niet-dienstplichtige mannen van 18-58 jaar die in de omgeving van „zee-armen" wonen, om tot mijnenwachter te worden opgeleid. De opleiding begint in bet komende najaar. „De Mijnenuitkijkdienst van de Koninklijke Marine heeft mannen nodig, om als er ooit nog weer eens een oorlog zou komen de toegangswegen tot ons land te bewaken. Dat begrijp ik. Maar de zaak staat en valt toch niet met mij Als er zich nu maar voldoende mannen aanmelden, dan hoef ik toch niet mee te doen Maar toen heb ik zó gedachtals ik nu de enige was die zo redeneerde was er geen man over boord I Maar als iedereen zo denkt meldt er zich niemand I Toen heb ik ingezien, dat het de plicht van ons allemaal is - zonder één uitzondering - zich te melden. De opleiding duurt tenslotte nauwelijks een uur per week en daar wordt nog een vergoe ding voor gegeven ook. En als je land je nodig heeft kun je toch onmogelijk zeggen 'gaat U mijn deur maar voorbij' Vraagt U ook eens op het gemeentehuis het pros pectus, waarin U alle bijzonderheden over do Mijnenuitkijkdienst vermeld vindt. Prijs f 0,25 verkrljgbssr bij Fiima SMOOR DE HULSTER. Breskeas ADVERTENTIES Met grote blijdschap geven wij U kennis van de geboorte van ons Zoontje en Broertje IZAAK MARINUS. I. VAN MELLE. J. VAN MELLE-Verschelling. HELMIE. Groede, 24 Juli 1952. „De Kakelhof" ta gaven door de muziekvereniging „Uit het Volk Voor het Volk" te BRESKENS op ZONDAG 27 JULI a.s. des avonds om 7 uur, op de kiosk. PIJNLOZE BEHANDELING iedere WOENSDAG van 9,30 lot 6 uur in het Groene Kruisgebouw le Breskens OOK STEUNZOLEN VERKRIJGBAAR! Mevr. A. SIBBES, pédicure. Voor direct gevraagd om melk te bezorgen. BOORSMA, Oranjeplein, Breskens. gevraagd. Schoenhandel DE WEERDT, Breskens. Profiteer deze week v»n onze van f 9,95 voor f 6,50 met 2 sloten f Q 7R van f 14,75 voor O, O TUIGLEDEREN DUIVENSPORT. Duiven-Mij. „Nog Sneller" te Breskens. Uitslag prijsvhicht Arras op 20 Juli 1952. Jonge duiven. Los 8.30 u. Aank. ie duif 10 u. 14 min. 12 sec., snelh. 1301 m. per min. 1 A. Post. 2, 68 G. v. Grol. 3, 49, 75 W. Klaaijsen. 4, 17, 48, 57 Iz. Porreij. 5, 16, 63 E. Pieters. 6 Jn. Faas. 7 Rijkaart-Wiers. 8, 14, 37, 88 G. Pleijte. 9 J. Carels. 10, 85 J. Wisse. 11, 13, 18 I. de Jonge Az. 12, 29 M. de Visser. 15, 33, 35, 47 J. v. Gijs. 19, 24, 25 Dierx-Hartog. 20, 28, 52 A. Hoogstad. 21, 22 Versprille-H. 23, 41 J. Datthijn. 26, 40, 61, 90 A. Morel Zn. 27, 54, 76 I. Riteco. 30, 32, 80 L. v. d. Wege. 31, 65, 87 P. Buize. 34, 83 A. Haartsen. 36 J. v. d. Broeke. 38 A. Quaars. 39 L. Moelker. 42, 70, 89 J. Woittiez. 43 A. Boekhout. 44 A. v. d. Voorde. 45, 72, 74, 86 P. v, d. Walle. 46, 56, 84 J. Jacobs. 50 W. Fenijn. 51, 53, 60 M. Quaars. 55, 77 A. J. Verduijn. 58 J, Pleijte. 59, 64 W. Bruijnooge. 62 Faas Mz. 66 J. de Meester. 67 J. Vermeulen. 69, 79 J. v. Dierendonck. 71, 78 P. Riteco. 73 W. Moelker. 81 H. Hamelijnck. 83 G. Boekhout. 91 A. de Jonge, ie overduif J. Jansen. Idem oude duiven. Los 8.30 u. Aank. ie duif 10 u. 13 min. 13 sec., snelh. 1316 m. per min. 1, 25 en ie overduif P. Buize. 2, 19 J. v. Gijs. 3, 15 J. Jacobs. 4, 22 W. Fenijn. 5, 9, 24 W. Klaaijsen. 6, 17 A. Bondewel. 7 J. Faas. 8, 23, 26 J. v. d. Broecke. 10 E. Pieters. 11 J. Carels. 12, 16, 27 P. v. d. Walle. 13 Faas Mz. 14 A. Haartsen. 18 P. den Dekker. 20, 28 H. Oosterling. 21 A. Boekhout. Schoondijkse Concours- Verzendingsbond Uitslag algemene vlucht Arras op 20 Juli j.l. Jonge duiven. Los 8.30 u. Aank. ie duif 10 u. 16 min. 38 sec., snelh. 1271 m. p. min. 1 A. Post Br. 2 W. Klaaijsen Br. 3, 5, 26, 33 Iz. Porreij Br. 4 J. Carels Br. 6, n, 12 Dierx-Hartog Br. 7, 9 Versprille-H. Br. 8, 19, 20, 21, 28 W. Fenijn Br. 10 J. Deuninck Zz. 13 Th. de Smidt Br. 14, 16 en ie overduif L. v. d. Wege Br. 15, 37 P. Buize Br. 17, 32 P. de Meij Cz. 18, 27 P. Sijnesael Sip. 22, 38 P. v. d. Walle Br. 23 J. Dubois Zz. 24 J. Temmerman Bv. 23 A. de Putter Cz. 29, 31, 34 M. Quaars Br. 30 P. Geernaart Sip. 35 Faas Mz. Br. 36 P. Dobbelaere Sch. 39 G. Boekhout Br. Idem oude duiven. Los 8.30 u. Aank. ie duif 10 u. 11 min. 46 min., snelh. 1287 m. per min. 1, 5 G. de Wever Sch. 2 J. v. Gijs Br. 3 Ch. van Vooren Bv. 4 G. Temmerman Bv. 6 Th. de Smidt Br. 7 W. Fenijn Br. 8, 10 W. Klaaijsen Br. 9, 12 en ie overduif Gr. 11 D. Luteijn Zz. 13 J. Carels Br. 14 Th. Boever Bv. 15, 18 P. v. d. Walle Br. 16 R. Blomme Bv. 17 C. de Pree Bv. i Fa. SMOOR DE HULSTER, Bresken», m. 2 voorzakken en riem f IQ 7Q van f 21,50 voor w TUIGLEDEREN m. 2 voorzakken tussenschot en van* f 28,95 voor f 19,75 Enz., enz. DIT ALLES VINDT U BIJ: Walstraat 82 en hun onaangename reuk vormen een voortdurende kwelling voor honderdduizenden 1 ^IKflPED" de NIEUWE speciaal geprepareerde INLEGZOOL JrnmWzdf helpt iedereen gegarandeerd binnen 2 3 dagen van voet- transpiratie af. Voorkomt ook blaren en doorlopen. Geen wisselbaden en smeersels meer nodig. Onschadelijk voor huid en kousen (ook Nylons). Reeds honderdduizenden vonden baat en geven slechts één raad„PROBEER „SIKOPED" U zult verbaasd zijn over de resultaten! „SIKOPED" IS EEN WEELDE VOOR UW VOETEN. Prijs f 2,50 per paar. Verkrijgbaar bij VOOR Servetten Bowl-prikkers Limonade-rietjes Receptie-albums Foto-albums Foto-étui's Fotohoekjes Luxe notitieblokjes Luxe post Balpennen Vliegerpapier naar Breskens De prijzen zijn ver laagd met 15% voor de radio-apparaten, met circa f 300.-voor de Philips televisie toestellen. THANS reeds een Philips radio voor f 136.-.

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 4