Meij. 2b Gerda 42, P. J. Vercouteren. Allen te R'ment. Kalfvaarzen geb. van 1 Juli '50 t/m 1 Jan. 51: ia Engha Fokje 20, Z. C. Risseeuw. ib Emma, L. de Regt. 2a Sophie's Grietje, Gebr. Basting. 2b Sarie, Abr. de Meij. 3a Gerda, Jos. v. Cuyck. 3b De Goede, C. J. Almekin- ders-Masclee. Allen te Retranchement. Kalfvaarzen geb. 1949: ia Jette v. d. Zeedijk, P. de Ridder, R'ment. rb Rika, Gebr. Basting, R'ment. Kalfvaarzen boven 2 jaar: ia Baarnster Nijlander XCI, Abr. de Meij. ib Barkwerd Hilda, F. J. Poissonnier. ic Grietje XLI, J. P. Vercouteren. id Jongema Dord X, J. A. Poissonnier. ie Eva, L. de Regt. if Witte Blisse, Gebr. Basting. 2a Cor- rie, J. v. Cuyck. 2b Tjamke, Gebr. Basting. 2c Earie 17, F. J. Poissonnier. 3a Anna 5, Joh. Provoost 3b Koopman 5, L. de Regt. 3c Akke, J. P. Vercouteren. Allen te R'ment. Melkkoeien eerste kalfskoeien van 2 en 3 jaar: 1 Dora, J. P. Vercouteren. 2a Frieda, idem. 2b Astra, H. Provo. Allen te R'ment. Melkkoeien 2de kalfskoeien ia Juliana 36 (kampioen), J. A. Poissonnier. ib Erna, F. J. Poissonnier. icAda, J. Dekker. 2a Blesje, F. J. Poissonnier. 2b Wikje 28, Iz. Basting. 2c Gretha, A. de Meij. 3a Ida 3, Gebr. Basting. 3b Dora, J F. Scheele. 3c Coba, Jac. Leenhouts. Allen te R'ment. Melkkoeien 3de kalfskoeien: 1 Doortje, P. J. Vercouteren. 2a Magda, J. Dekker. 2b Inka, J. F. Scheele. 2c Neeltje, Joh. Provoost. 3a Siska, C. J. Almekinders- Vercouteren. 3b Elza, J. v. Cuyck. Allen te R'ment. Melkkoeien 4de kalfskoeien: ia Doortje, C. J. Almekinders-Vercouteren. ib Melda, W. Dekker, ic Corrie, J. P. Ver couteren. 2a Lizette 3, S. v. d. Sluijs. 2b Em ma, eig. idem. 2c Brina, P. J. Vercouteren. 3 Nellie, J. F. Scheele. 3a Emma, H. Provo. Allen te R'ment. Oudere melkkoeien: ia Marie (Reserve kampioene), P. J. Ver couteren. ib Johanna 10, L. de Regt. ic Nel lie, Gebr. Basting, id Emma, Abr. de Meij. ie Bonte, A. de Ridder. 2a Siska, C. J. Al- mekinders-Masclee. 2b Gretha, Iz. Basting. 2c Mi'za, J. de Hullu. 3a Emma, J. v. Cuyck. 3b Rika, L. de Regt. 3c Sterre, P. de Ridder. Allen te R'ment. De kampioen werd gekozen uit de No.'s 73—71—82—91 en 97. Fokgroepen: ia Jac. Poissonnier. ib P. J. Vercouteren. 2a F. J. Poissonnier. 2b Gebr. Basting. 2c Joh. Vercouteren. 2d L. de Regt. 3a Abr. de Meij. 3b Jan Dekker. Allen te R'ment. Handelsvee 1-jarige vaarzen iste prijs Rina, P. de Meij, R'ment. 2de prijs Elza, Jac. Leenhouts, R'ment. Handelsvee Vaarzen ia Joh. Vercouteren. ib ?idem. ic Klaartje» C. J. Almekinders-Vercouteren. 2a Rika, Jac Leenhouts. 2b Jetske, Iz. Basting. 2c Rika, P. de Meij. 3a Moortje, J. Dekker. 3b Mina, Abr. Barendse. 3c Jozina, eig. idem. Allen te R'ment. Ronde van W. Z.-Vlaanderen. Naar wij van bevoegde zijde ver nemen, zijn voor de Ronde van West Z.-Vlaanderen momenteel pl.m. 50 amateurs ingeschreven, waaronder de bekende Belgen Saelens. v. d. Wiele, Ingels, Craeije en de Hollanders Ver- wijmeren. de Waal, Inghels. v. d. Els- hout, Verhelst e.a. Op Maandag 30 Juni zal om 2.30 u. de burgemeester van Oostburg het start schot lossen. In afwachting van de renners, is er tevens een koers voor nieuwelingen in Oostburg over 65 ronden op het bekende parcours Kroonwijk- singel. Tijdens deze koers is er een reportage over de Ronde van West Z- Vlaanderen. Zij, die premies beschikbaar willen stellen voor de Ronde van West Z. Vlaanderen, kunnen dit doen bij de door dat U gelijk hebt, mijnheer Wijnandse. Ik zal een beetje meer op m'n mond gaan letten. U hebt inderdaad gelijk". Wijnandse keek op zijn polshorloge. „En nu afgemarcheerd,'' zei hij. „Want als U van plan bent nog langer te blijven, sluit ik U op". „Ik ben al klaar," antwoordde ze lachend, haar mantel aantrekkend en na een groet vertrok ze. Wijnandse sloot de zaak en ging naar zijn hotel. Onderweg dacht hij nog aan zijn im pulsieve secretaresse. Een lief kind, dacht hij, maar waartegen ik niet teveel moet zeggen. Een flapuit, weliswaar in de goede zin van het woord, maar toch een flapuit. Nadat hij gegeten had, ontbood hij de gerant en vroeg de rekening. Deze deelde hem tevens mede, dat er be neden iemand op hem stond te wachten. Wijnandse keek de man verwonderd aan. „Wie kan dat zijn?" vroeg hij. „Het is de jonge de Rooy, mijn heer," antwoordde de gerant. „O, juist". Aardig, dacht de schei dende gast, hij komt me natuurlijk af tocht van de renners in hun gemeente. In elke gemeente is er een premie- streep, waar de premies verreden wor den. Ook kunnen premies worden af gegeven bij de voorzitter van de Oost- burgse wielerclub. De vermoedelijke doorkomst van de renners door de verschillende gemeenten is als volgt: Start te Oostburg om 2 30 uur; doorkomst te Zuidzande 2.36; Potjes 2.39; Cadzand*dorp 2.43; Cad- zand-Badhuis 2.46; Cadzand-haven 2.48; Retranchement 2 55; Sluis 3 05; Heille 3.14; Eede 3 20; Vuilpan 3-26; St. Kruis 3 32; Aardenburg 3.38; Slapershoek 3.53; Waterlandkerkje 4.03; Parkzicht 4 11; Schoondijke 4.21; Tol 4 25; IJzendijke 4.35; Driesprong 4.45; Biervliet 4.53. Driewegen 4.58. Hoofdplaat 5.03. No. Eén 5.11. Breskens 5.17. Groede 5.26. Nieuwvliet 5.31. Potjes 5.37. Zuidzande 5.40. Aankomst te Oostburg pl m 5.45. FILMNIEUWS ,,ln naam der wet" Luxor Theater te Breskens vertoont U a.s. Zondag een zeer grote avonturen film van de laatste tijd. Mannen te paard' doorkruisen de zonverbra'nde vlakten, zwijgende, woeste, verbeten mensen. Zij willen alles om alles ris keren. Verbonden aan hun oude ge woonten, gehoorzamen zij alleen aan hun eigen wetten. Dit is de geschie denis van een magistraat, die, slechts gewapend met moed en geloof aan de wet, de "eerbied voor die wet herstelt in een wereld, die bijeen gehouden wordt door wantrouwen, wraakgevoe lens, geweld en haat. BURGERLIJKE STAND. Gemeente SCHOONDIJKE over de maand Mei 1952. GEBOORTEN 8, Arie Dignus, z. van J. J. Lensen en J. Kunst; 9, Pieter Izaak, z. van J. S. Huigh en C. J. Hennekeij; 13, Maria Janneke, d. van G. Passchier en J. A. Leenhouts; 17, Maria Cornelia, d. van M. P. Lucasse en A. C. van de Velde; 23, Jacqueline Maria, d. van J. de Jonge en A. C. de Wever; 26, Anneke Christina, d. van P. W. Toesseint en F. M. van Kerkvoort; 30, Pieternella Maria, d. van A. J. Jansen en J. P. Maat. HUWELIJKEN: 1, C. van Vooren, 36 j. en J. A. Meseure, 41 j.; 29, J. Neuféglise, 26 j. en F. E. de Reu, 21 j-. OVERLIJDEN: 10, J. Riemens, 88 j.; 31, te Oostburg, I. Lucieer, 77 j. INGEKOMEN 9, C. van Vooren van IJzendijke; 12, W. K. Tjepkema van Idaarderadeel; 14, L. Oostveen van Rotterdam; 30, J. I. Risseeuw en echtg. van Knocke (B). VERTROKKEN 6, F. Dekker naar Waterlandkerkje; 21, C. Hillebrand naar St. Laurens; 27, T. C. Spieren burg naar Bloemendaal; 29, F. E. de Reu naar Sluis; 30, C. W. Anthonijsz naar Djatinegara (Indonesië); 31, J. P. van den Berge naar Middelburg. Plaatselijk Nieuws. Sluis. Wielerwedstrijd. Ter gelegenheid van de kermis alhier werd j I. Zaterdagmiddag een wieler- halen. Wijnandse betaalde zijn rekening, gaf een vorstelijke fooi en betoogde, dat hij gedurende deze weken uitste kend verzorgd was. Daarna ging hij, gevolgd door een bediende, met zi n twee koffers naar beneden. In de hall stond inderdaad Daan op hem te wachten. Toen deze zijn nieuwe huis genoot zag, kwam er een glimlach over zijn jongensachtig gezicht. Hij nam de koffers over en vroeg enigszins verwonderd: „Hebt U niet meer ba gage bij U?" „Nee," antwoordde Wijnandse, „aan wat hierin zit, heb ik meer dan ge noeg". „O," antwoordde de jongen, enigs zins verlegen. „Ik had er al op ge rekend, dat U veel meer zou hebben, ziet U?" Intussen waren ze buiten gekomen en tot Wijnandse's stomme verbazing zag hij voor het hotel een grote hand wagen staan. Daan las z'n ontsteltenis van zijn gezicht en verontschuldigde zich nogmaals: „Ik dacht dat U wel veel boeken en zo zou hebben". (Wordt vervolgd). wedstrijd gehouden voor amateurs over 100 km. Het was onder grote belang stelling, dat consul A. Calon het sein van vertrek gaf voor 28 renners. Van af het begin werd er een flink tempo ingezet. Met nog 28 ronden voor de boeg flitste C. v. Aanraad weg uit het peloton en vergrootte ronde na ronde zijn voorsprong. Toen hij bovendien in de laatste ronden nog werd bijge staan door N. v. Est was het pleit be slecht en ging C. v. Aanraad uit Oud- Gastel, onder daverend applaus, als eerste door de finish in de tijd van 2 u. 35 min. De verdere uitslag was 2 J. Konings, Breda; 3 Roovers, Etten; 4 H v. d Elshout, Made; 5 K. Inghels, Sas van Gent; 6 H. v. d. Kloot, Zun- dert; 7 J Ingels, Maldeghem (B.); 8 L. Craeije, Adegem (B 9 A van Ooster hout, Lage Zwaluwe; 10 P. Verweijme- ren, Terheijden; II P. de Bruin, Roo sendaal; 12 P. A. Oomen, Etten. Op 1 ronde: 13 N. van Est, St. Wille- brord; 14 J. Maas, Roosendaal; 15 P. M. Zwartepoorte, Middelburg; 16 P. v. Bracht, Wagenberg. Op 2 ronden: 17 A. Engels, Maldeghem (B). Geslaagd. Aan de Chr. Kweekschool te Middelburg slaagde voor het onder- wijzeressenexamen, mèj. E. L. de Bokx alhier. f Voor de TeTevisie. De oud-Sluizenaar, J. Coppens, die na 42 jaar uit Amerika in one land voor een vacantie-trip is teruggekeerd, zal heden (Vrijdagavond) in een televisie uitzending van de K. R. O. zijn in drukken weergeven over zijn bezoek aan ons land. Groede Feest van glas. Onder de naam „Feest van Glas" wordt van 1 14 Augustus a.s. in het gemeentehuis alhier een tentoonstelling gehouden van kristal, waarbij ook een collectie kristal te bewonderen zal zijn, dat voor deze expositie welwillend be schikbaar is gesteld door Hare Majesteit de Koningin. Onder het laatste kristal bevindt zich o.a. een bokaal, welke nog het eigen dom is geweest van Pi ins Maurits en door deze bij feestelijke gelegenheden regelmatig is gebruikt, almede een bo kaal, welke door President Truman aan Hare Majesteit Koningin Wilhelmina is geschonken ter gelegenheid van Haar 50-jarig Regerings-jubileum. De tentoonstelling gaat uit van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer te Groede en wordt verzorgd door de n.v. Glasfabriek Leerdam. Auto-ongeluk. Zondagavond raakte even vóór de Kruisdijk, nabij de hofstede van de heer J. B„ komend uit de richting Schoondijke, een 4-persoons Peugeot plotseling van de weg. Na eerst een knotwilg te hebben geraakt, bleef de wagen tegen een tweede boom staan, die een eind in de motorkap drong. In de auto zaten mevr. H. G. uit IJzen dijke, als bestuurster, met haar 2-jarig dochtertje en de lieer T. uit Hoofd plaat. Wonder boven wonder bleef het kind ongedeerd. De heer T. bekwam slechts enkele schrammen, maar mevr. G. was er ernstiger aan toe. Zij werd aan het gelaat en de benen gewond en moest, hevig bloedend, ten nabij- zijnde woning worden binnengedragen. De doktoren v. d. Maas en Osse- waarde uit Breskens, die spoedig ter plaatse waren, constateerden ook nog een lichte hersenschudding en achtten overbrenging naar het ziekenhuis te Oostburg noodzakelijk. Een kraanwagen van garage Bliek uit Breskens bracht de zwaarbescha- digde auto naar IJzendijke. De politie stelde een onderzoek in naar het gebeurde. Reis ouden van dagen De ouden van dagen uit onze gemeente maken heden Vrijdag een uitstapje naar Rotterdam. Bevorderd. De Wachtmeester ie klasse der Rijkspolitie G. v. d. Driest, Postcom- comandant alhier, is met ingang van 1 Ocotober 1951 bevorderd tot Opper wachtmeester. Zuidzande Mooi resultaat. Op het Zangconcours te Borssele behaalde het dameskoor „Juliana" al hier in de 2e afdeling een ie prijs met 213 punten en lof der jury. Nieuwvliet. Raadsvergadering. De raad van Nieuwvliet kwam Maandagavond 23 Juni in openbare vergadering bijeen, onder voorzitter schap van burgemeester J. C. Everaars. Na de opening door de voorzitter werden de notulen gelezen en goed gekeurd, waarop de voorzitter medede ling deed, dat de verordening op de Zomerhuisjes door G.S. werd goedge keurd. Voor notificatie werd aangeno men een bedankje van de zijde van het Bestuur van het Prot. tehuis voor ouden van dagen „Rozenoord" te Sluis, voor de door de gemeente toegezegde subsidie. Hoewel het college van B. W. van mening was, dat de vereniging Simavi zeer zegenrijk werk verricht in Indonesië, meende zij geen vrijheid te mogen vinden de raad voor te stellen het Simavi werk te steunen, dit in verband met de financiële positie der gemeente. Adhaesie werd betuigd aan het adres van de gemeenteraad van Sint Maartensdijk, gericht aan Prov. Staten, waarin aangedrongen wordt de Provinciale subsidie in de verpleeg- kosten van armlastige krankzinnigen te verhogen. Sinds ruim 18 jaar bedraagt deze subiidie maximaal 100 gulden per geval per jaar. Voorts wordt er in het adres op aangedrongen de kosten van verpleging van armlastige krankzin nigen in Zeeland na aftrek van de eventueel verhoogde subsidie over de gezamenlijke gemeenten in Zeeland om te slaan naar rato per inwoner, ook al worden van die .gemeenten geen krankzinnigen verpleegd. Voorzitter merkte op, dat het beter is jaarlijks 250 gulden te betalen voor andere ge meenten, dan zelf verpleegden te heb ben. Zonder hoofdelijke stemming werd aan beide punten in het adres adhaesie betuigd. Op de adressen van de gemeente Hulst en Terneuzen en van de Partij van de Arbeid, District Oost Z.-Vlaanderen, waarin met klem bij de regering aangedrongen wordt, de voorgenomen wederinvoering van de tarieven voor de veren over de Westerschelde niet uit te voeren, gaf de voorzitter een uitvoerige toelichting. Namens B. W. stelde de voorzitter voor, bij eventuele invoering der tarie ven de instanties te verzoeken een matig tarief in te stellen, terwijl ge suggereerd wordt aan de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen vrijdom van veer gelden te verlenen op vertoon van een eventueel door de gemeenten af te geven kaarten met pasfoto's. De raad ging met het voorstel van B. W. accoord. Besloten werd de toegang tot de algemene begraafplaats te betegelen, namelijk aan beide zijden een tegelpad ter breedte van 2 tegels en de strook daartussen van grint of sintels. De kosten worden geraamd op f 505, van dit bedrag zal de Ned. Herv. Kerk lU deel voor haar rekening nemen. Het Terlingen-fonds heeft het moge lijk gemaakt voor een aantal woningen in Zeeland een subsidie te verstrek ken voor woningverbetering en wel van 50 van de herstelkosten, indien de gemeente bereid is lh deel dezer 50 °/o bij te dragen. Op voorstel van B. W. werd besloten deze mogelijk heid van woningverbetering voor de woning St. Jansdijk 2 te benutten en lh deel van f 1400,voor dit doel te voteren. Besloten werd de eindwei- ziging van de begroting 1951 ter secre tarie gereed te maken om deze op tijd klaar te kunnen hebben. Tijdens de rondvraag spreekt de heer J. Quaars namens de ouden van dagen, als hij het college van B. W. bedankt voor de medewerking die de ouden van da gen van dit college hebben ondervon den bij het organiseren van de jaar lijkse rijtour. Reis ouden van dagen. Zaterdag maakten de ouden van dagen uit onze gemeente per touringcar van de S. B. M. een uitstapje naar 's-Hertogenbosch Biervliet. De Koninklijke muziekvereniging heeft bezoek gehad. De Koninklijke muziekvereniging „Har monie" uit deze gemeente heeft het muziekgezelschap van Angerio (Gelder' land) op bezoek gehad Het bezoekende gezelschap, dat naar het te geven concert door de Harmonie kwam luiste' ren, werd Zaterdagavond 6 uur in het clublokaal J. v. d. Sande ontvangen, waarna de bezoekers met hun gastheren naar huis gingen voor de maaltijd. Om

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 2