KOFFER Jan Roovers Zomerstoffen ■van JACOBS-van f 6,75 Tweka TWEE JONGENS Slagerij VERDUIJN I t f NET MEISJE liaison BOLLEK-van Zw'nn Op Donderdag 29 Mei Openen wij onze moderne slagerij. Vlees voor ieder te kust en te keur, Wij stellen U niet teleur 1 Emmasiraai 10 BRESKENS Gemeente Breskens Rioolbelasting DAMES Dames-, Heren- en Kinderconfeciie Hoeden, enz. Vlissingen Monteur gevraagd Combine-machinist IJzendijke Inbraak. In de woning van de arbeider C. H. langs de weg IJzendijke-Pyramide heb ben dieven zich, door verbreking van een kelderraampje, toegang weten te verschaffen. Er werden twee polshor loges, twee jassen en enig geld ont vreemd. Een speurhond heeft het spoor kunnen volgen tot in café „Piramyde". Daar bleek dat dezelfde namiddag er twee personen waren geweest om een lekke band te repareren. Tegen dit tweetal bestaan dan ook vermoedens. Hun signalement is bekend. Hoofdplaat Benoeming. Tot onderwijzer aan de Chr. school is benoemd de heer W. Jansen uit Benthuizen. Geslaagd Voor het politie-diploma slaagde de wachtmeester der rijkspolitie J. Verpoorte, alhier. Sint Anna ter Muiden Toestand Herv. Kerk. Door de architect van de bouw- en restauratiecommissie van de Ned. Herv. Kerk, de heer Messer, is een onder zoek ingesteld naar de toestand waarin het kerkgebouw zich bevindt. Kritiek is deze zeker voor wat betreft het dak en het plafond. Veel van de schade kan volgens de architect op rekening van de oorlog worden geschreven. Sluis 25-jarig jubileum. De heer J. Leers herdacht het feit, dat hij vóór 25 jaar in dienst trad bij het meubelbedrijf van de firma Du Fossé, waarvan plm. 12 jaar als chef- werkmeester. Bovendien was de heer Leers ook 25 jaar getrouwd en hoopt hij ook zeer binnenkort 50 jaar te worden. „Alle goede dingen bestaan uit drie" zegt het spreekwoord. De directie bood de jubilaris een radiotoestel aan, terwijl de heer J. Martens hem namens het personeel 'n rooktafel gaf. Zondag j.l. speelde de voetbal club F. C. een vriendschappelijke wed strijd tegen een club uit St. Andries (B.) F. C. won met 4—1. Collecte. De alhier in de Ned. Herv. Kerk gehouden extra-collecte voor de gezinszorg heeft f 37,25 opgebracht. Zuidzande Eenrichtingsverkeer. In verband met de werkzaamheden aan het Dorpsplein is voor de kom der gemeente het éénrichtingsverkeer inge steld. Het verkeer uit de richting Oost burg wordt door de Kamerik en Zeg veldstraat geleid en uit de richting Cadzand langs de smalle rijbaan, welke langs het opgebroken Dorpsplein nog is opengebleven. Bouw Harv. Kerk. De bouw van de nieuwe Herv. Kerk is thans zover gevorderd, dat men deze kort na Pinksteren in ge bruik hoopt te kunnen nemen. Aardenburg Benoeming examinator. Opnieuw aangewezen als examinator voor de te Amsterdam, Utrecht, Apel doorn, Gorinchem en Eindhoven te houden examens machineschrijven en stenografie, de heer M. A. Aalbregtse alhier. Gouden bruiloft. Ter gelegenheid van hun gouden bruiloft, bracht de muziekvereniging Kon. „Aardenburgse Fanfaren" alhier aan het echtpaar P. J. HolMerk een serenade. Waterlandkerkje Bazar. Donderdag is de bazar geopend, die gehouden wordt in het Dorpshuis ten bate van de Kerk. Ook Zaterdag zal deze nog geopend zijn van 2 tot 10 u. Zondagsdienst doktoren. 25 Mei 1952 Oostburg, Aardenburg. Eede: Dr Kesteloo, Aardenburg. tel. 52 Sluis, Cadzand, Zuidzande Dr. Timmer, Cadzand, tel. 25. Breskens, Groede, Schoondijke Dr. v. d. Maas, Breskens, tel. 22. Zondagsdienst Centrum Kraamzorg West Z.-Vl. 25 Mei 1952. Zr. de Graag, Groede, tel. 52. Bazar Ned. Herv. Kerk te Breskens. 7e verantwoording ingekomen giften Mevr. V-de L. 2 paar sokken; mevr. v. M.-B. gehaakt kleedje; mevr de Cl. te A. onderjurk, camiiole. 1 pr. sport' kousen; mej. P. J. overgooiertje; mej. H. B. zijden sierkleedje; mevr. V. over gooiertje met truitje; mevr. d. F. luier- broekje, 2 pannelappen, 2 washandjes; mevr. K. 1 paar pantoffeltjes; mevr. d. B dameshandschoenen; via de werkgroep 2 paar sokken, manteltje met mutsje; dhr. v. M. 2 poppen trekwagentjes; dhr. S. 2 aardappelbakjes, 2 voetenbankjes Firma L. te M. 1 dissel, 1 ponstang, 1 priem, 1 blikschaar Firma I. te B. electr. theelichtje, Bazar Vrij Evang. Gem. te Breskens. 5e verantwoording ingekomen giften. 8 kinderdirectoirs; 4 washandjes; 1 borstrokje; 2 paar baby-sokjes; 1 presen teerblad; 1 taartschep; 1 eierstelletje; I theezeefje; 2 paar herensokken; 1 wollen jongenspakje; 8 knotten wol; gift f 16,18; 1 schemerlampje. Gevonden voorwerpen. 1 broche. Inl. ter gem.-secretarie te Schoondijke. DUIVENSPORT. Duiven-Mij „Nog Sneller" te Breskens. Prijsvlucht uit Dourdan op Zondag 18 Mei j.l. Los 6 11. 15 min. Aank. ie duif 11 u. 6 min. 45 sec., snelh. 1153 m. per min. 1 L. v. d. Wege. 2, 9, 79, 84 Jn. v. Gijs. 3, 4, 21, 50 J. Buize. 5, 16, 20, 70 P. Buize. 6, 13, 43, 48, 60, 61, 62, 64, 71, 76, 8J, 93 J. Risseeuw. 7 Morel Zn. 8, 24, 28, 39, 54, 92 J. Carels. 10, 18, 66 Verm.-Verd. 11,33 J- Vermeulen. 12 M. de Visser. 14 Jn. Faas. 15, 46, 74 Versprille-H. 17, 30, 85 Quaars-L. 19, 26, 87 P. v. Walle. 22 G. Boekhout. 23, 34, 68 A. Bondewel. 25, 49 A. Quaars. 27 I. Ritico. 29, 58 G. Pleijtc. 31 J. de Meester. 32 P. Vermeulen. 35, 47, 52, 63, 67, 72, 83, 94 W. Klaaijsen. 36 W. Fenijn. 37, 59 L. de Meester. 38 G. Dusardeijn. 40 I Porreij. 41 Jn. Pleijte. 42, 80, 81 en ie overduif J. Woit- tiez. 44 H. Oosterling. 45, 86 Dierx-Hartog. 51 E. Pieters. 53 J. Maas. 55, 56 M. Quaars. 57, 88 A. Hamelijnck. 65, 90 I. de Jonge Az. 69 J. v. d. Broecke. 73 A. Morel. 75 Jn. Datthijn. 77 K. v. d. Voorde. 78 Versprille- K. 89, 91 J. van Dierendonck. Dulvenver. „Hoop" te Biervliet. Door de duivenvereniging „Hoop" alhier werd een vlucht georganiseerd vanuit Dour dan met 253 duiven. De gemiddelde afstand bedroeg 333 km. Nadat de duiven om 6 u. 15 min. gelost waren, arriveerde de eerste duif om 10 u. 55 min. 32 sec. en bereikte een snelheid van 1180 m. per min. De heer P. Pladdet won de uitgeloofde fiets. De uitslag was als volgt: 1, 11 Gebr. de Dobbelaere. 2 P. Doens. 3 B. van Waes. 4, 8, 15, 19 P. Pladdet. 5 Cl. de Pré. 6 Gebr. du Cheine. 7 P. v. d. Linde. 9, 14, 18 P. de Wever. 10 Gebr. Cuelenaere. 12 J. v. d. Linde. 13 R. Blomme. 16 A. v. d. Veire. 17 P. Sturm. 21 J. de Kreker. 22 Th. de Boevere. 23 P. Pielaet. 24 J. Timmerman. 52 F. Diele- man. Duiven-Mij. „De Luchtbode," Zuidzande. De postduivenhoudersvereniging„De Lucht bode" uit Zuidzande nam Zondag deel aan de prijsvlucht op Dourdan. De hoogste snel heid bedroeg 1178,3 m. per minuut en de uitslag luidt 1 J. Ie Roy. 2 J. du Bois- 3, 4, 10, 31 J. Duininck. 5 J. v. Haneghem- 6, 21, 27, 32 Iz. Aalbregtse. 7 R. la Gasse. 8, 34 P. de Hullu. 9, 22, 24 L. Pladdet. 11, 12, 15 A. van Gijs- 13 P. Bokelaar. 14 W. de Die. 16, 28 P. de Meij. 17, 18, 19 Joz. v.d. Wege. 20 C. Verplanke 23, 29 M. Geluk 25 Jac. Kools. 26, 33 Iz. Versluys. 30 A. Wille. „Recht voor Allen", Sluis. De postduivenhoudersvereniging „Recht voor Allen" uit Sluis nam Zondag j.l. deel aan de prijsvlucht op Dourdan. De hoogste snel heid bedroeg 1078 m. per min. en de uitslag gedetailleerde luidt 1, 16 J. Aerts. 2 A. Dierkx. 3, 10, 14 J. v. Hoorn. 4 E. Visser. 5, 8, 13 J. Wage. 6 M. v. d- Bussche. 7, 12 C. de Witte. 9, 18 G. Caniere. 11 P. Goossen-15 P. Mar- kusse. 17 R. Temmerman' 19 J. Visser- „Tot Weerziens" Sluis. De vereniging van postduivenhouders „Tot Weerziens" uit Sluis had Zondag j.l. met 445 duiven een algemene vlucht op Dourdan. De hoogste snelh. bedroeg 1155,9 m. per min. en de gedetailleerde uitslag luidt 1 C. v. d. Wege Br. 2, 41 Ch. de Poor ter Sp. 3, 54, 72 A. de Puiter Cz. 4, 18, 26 P. Buyze Cz. 5, 38 C- v. d. Walle SI. 6 C. de Jonge Sp. 7, 31, 40 J. Carels Br. 8 A. Breyaeri O. 9 M. de Backere SI. 10 R. de Wispelaer A. 11, 21, 65 P. de Smit SI. 12 F. Caesiecker SI. 13, 23, 80 A. Risseeuw O. 14 P. Groosman SI. 15 J. Rijkborst SI. 16 C. Albrechls SI. 17 C. Rodis E. 20, 90 J. Coppens SI. 22 Verm.- Verd Br. 24, 37 P. v. d. Walle SI. 15, 88 A. Mabelis Cz. 27 C. de Meijer SI. 28, 29, 24 G. de Wever Sch 30 M- Simpelaa- O- 3^ M- v- d Plasse SI 33, 68, 96 O de Meijer SI 36 Descamps SI 42, 66, 98 G- Dusarduijn Gr- 35, 51 Gebr Martens H- 43 J v- Gijs Gr 44, 85 J- Deuninck O- 45, 84 W- du Rie Sch- gevraagd, leeftijd 1820 jaar. VERDUIJN's Suikerwerkenfabriek, Breskens. Aanbevelend, gevraagd voor de inpakafdeling. VERDUIJN's Suikerwerkenfabriek, Breskens. Duivenver. „Strijd in Vrade" te Groede. Uitslag prijsvlucht uit Dourdan op Zon dag j.l. Los 6. u. 15 min. Aank. ie duif 11 u. 13 min. 31 sec., snelh. 1116 m. per min. 1, 3 H. v. d. Hemel. 2 A. Verstraete 4, 29 J. Vermeulen. 5, 35, 49 J. v. Haneghem. 6, 12, 27, 33 en ie overduif G. Dusardeijn. 7, 14 S. Dusardeijn. 8 J. v. d. Wege. 9, 28 J. de Krijger. 10 C. Verstraete. 11, 13, 25 R. Dusardeijn. 15, 31, 46 Jac. Ras. 16J.de Vlie ger. 17 S. du Bois. 18, 48 J. Merk. 19 J. de Roecks. 20, 47 I. de Jonge. 21, 43, 50 L. Basting. 22 A. Hendriks. 23, 32 I. Vermeulen. 24 M. Robijn. 26 J. v. Acker. 30 A. Faas. 34 J. Stokkerman. 36 I. Quaars. 37, 41 Jac. Becu. 38 I. Schippers. 39 J. den Dekker. 40 I. Maas. 42, 51 J. Frelier. 44 J. Robijn. 45 Cl. Schautteet. 52 Morel Zn. Faillissementstatistiek. Totaal aantal uitgesproken faillisse menten over de maand April 1952 156 (145), te verdelen als volgt: In de provincie Noord-Holland (ex clusief Amsterdam) 29 (27), Amsterdam 19 (19), Zuid-Holland (exclusief's-Gra- venhage en R'dam) 10 14),'s-Graven- hage 18 (10), Rotterdam 13 (9), Utrecht 10 (4), Gelderland 13 1 8), Noord-Brab. 19 (19), Limburg 8 (6), Zeeland 1 (2), Friesland 4 (3), Groningen 4 (4), Drente 5 (2), Overijsel 3 (8). Totaal aantal uitgesproken faillisse menten van 1 Januari t/m 30 April 1952 bedraagt 677 (594). Tussen geplaatste cijfers zijn over dezelfde periode van 1951. ADVERTENTIES In onze afdeling grote verscheidenheid ook gestreept De gemeente-ontvanger herinnert be langhebbenden aan de betaling van de per 1 Mei 1952 vervallen over 1950. Na 31 Mei a.s. zal tot ver volging worden overgegaan. Wij ontvingen voor Pinksteren een leuke zending stro- en vilt- hoeden in alle modetimen in zeer voordelige prijzen. Tevens hebben wij voor de Communie mooie sluiertjes vanaf f 6,95 Zie onze etalages Komt vrijblijvend eens binnen kijken! St Jacobsstr. 9, VLISSINGEN TE KOOP: 2 Vaarskalveren en een goede waakhond (Groenendaler) zwart J. BOERDAM, Langeweg, Breskena. Ruime sortering In prima kwaliteit Gaat U op reis Dan is hier Uw Fiber bord Met houten raam Metalen stootrand Speciaal Koffers en Lederwarenzaak Walstraat 82 Telefoon 361 Het adres voor Dames- Heren- en Kindershirts Garage HEIjBOER en VAN DE VIJVER, Breskens. Gevraagd voor het a.s. seizoen een Zij, die practische ervaring heb ben, genieten de voorkeur. Brieven onder nr. 383 aan het bureau van dit blad. TE KOOP aangeboden een Vlakbank met 3 pk. electromotor een Handsteekmachine een Wasmachine met electromotor een motorrijwiel Eijsinck, 125 cc. Te bevragen: H. ZWIER, Retranchement

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 3