Uitslag muziekconcours te Biervlie Heeft U al een Zeeuwse Reisgids? Kapitein Klakkebos op de leeuwenjacht Gisteren werd te Biervliet, ter gele genheid van het I to-jarig bestaan van de „Koninklijke Harmonie", het 6e muziekconcours, uitgaande van de Bond van muziekverenigingen in Zeeuwsch- Vlaanderen, gehouden op de lommer rijke hofstede van de heer A. Calon alhier. De uitslag was als volgt 3e Afdeling Fanfare Hestia, ouverture, M. J. Cerfontaine. „Oefening Baart Kunst", Hoofdplaat, dir. J. Hennekeij. 92 punten, 3e prijs. Chr. Fanfare „Hosanna", Axel, dir. P- C. Brakman. 78 punten, geen prijs. 2e Afdeling Fanfare Uranus, concertstuk, M. J. Cerfontaine. „St. Cecilia", Philippine, dir. J. L. Cornelis. 74 punten, geen prijs. „Nut en Genoegen", Nieuwvliet, dir. H. J. Legrand. 102 punten, 2e prijs en een keuze- muzieknr., beschikbaar gesteld door de heer Anthonisse te Biervliet. „Kon. Aardenburgse Fanfaren", Aar denburg, dir. P. de Graaf. 100 punten, 2e prijs. 2e Afdeling Harmonie Tzigane, twee dansschetsen, G. H Boedijn. „Concordia", Axel, dir. A. J. Schieman Az. 98 punten, 2e prijs. Ie Afdeling Fanfare Ouverture Symphonique, G. H. Boedijn „Ons Genoegen", Retranchement, dir. J. J. de Voldere. Keuze-nr.: Stella, ouverture, A. Delhage. 73 punten, geen prijs. Kon. fanfare „Eendragt Maekt Magt", Watervliet (B.), dir. Paul van Daele. Keuze-nr.:Drusus,ouverture fantastique, Frits Jakma. 104 punten, 2e prijs. Ie Afdeling Harmonie Kleine Ouverture in klassieke stijl, Joh. Pala. „Harmonie Terneuzen", Terneuzen, dir. Joh. Meijers. Keuze-nr. The Geisha, selectie van S. Jones, arr. S. P. van Leeuwen. 104 punten, 2e prijs. „De Volharding", Zaamslag, dir. Joh. Meijers. Keuze-nr. The Geisha, als voren. 113 punten, ie prijs, 3e extra-prijs en medaille, beschikbaar gesteld door de heer Willemsen. Afdeling Uitmuntendheid Fanfare Caesar en Cleopatra, dram. ouverture, Gerard Boedijn. „Elk naar zijn krachten", Hoek, dir. Jasp. Anthonisse. Keuze-nr.A. Handelian Suite, Denis Wright. 112 punten, Ie prijs en 5e extra-prijs. „Eendracht Maakt Macht", Groede, dir. A. Verschoore. Keuze-nr.als voren. 113 punten, ie prijs, 2e extra-prijs en plaquette, beschikbaar gesteld door Mevr. B. Anthonisse-Visschers. „Geduld Overwint", IJzendijke, dir. Jasper Anthonisse. Keuze-nr. als voren. nog geen half zes, maar ik ben het momenteel behoorlijk beu en U zult er ook wel genoeg van hebben. Af mars, juffrouw en doe me een plezier en neem de overgebleven gebakjes en bonbons mee naar huis. U zult er wel iemand een plezier mee kunnen doen. Tot morgenochtend half negen". Nadat hij nog even een kijkje had genomen in de drukkerij en de eerste vellen van het nieuwe boek had ge controleerd, liet hij het technische per soneel een half uurtje vroeger naar huis gaan. Met zijn meesterknecht sloot hij het bedrijf en beiden gingen in de prachtige zomeravond elk een kant uit. Wat later in de avond gevoelde Wijnandse behoefte om een wandeling te maken door het stadje. Hij had het tot nu toe zo druk gehad met de voorbereidingen voor de opening, dat hij er nog niet toe had kunnen komen om zijn nieuwe woonplaats te bezich tigen. Bovendien was het weer te mooi om binnen te blijven. Hij nam zijn wandelstok, zette z'n hoed op en nadat hij een sigaar had 112 punten, ie prijs en 4e extra prijs (na loting met Hoek). Koninkl. muziekvereniging „Veronica"; Zuidzande, dir. H. P. Everwijn. Keuze-nr.Pax, hymne, F. Rogister. 104 punten, 2e prijs. „Uit het Volk Voor het Volk", Breskens, dir. Jasper Anthonisse. Keuze-nr. A Handelian Suite, Denis Wright. 96 punten, 3e prijs. Ere-Afdeling Fanfare Ouverture Philadelphique, P. Gilson. „Harmonie", Oostburg, dir. Joh. Meijers Keuze-nr.Scherzo, Meindert Boekei. 107 punten, 2e prijs. „Weldoen Door Vermaak", Clinge, dir. E. A. v. d. Branden. Keuze-nr. Bagatelle, Joh. Rixner, arr, P. Molenaar. 96 punten, 3e prijs. Ere-Afdeling Harmonie Fridolin, ouverture, P. van Mever. „Oefening Kweekt Kunst", Schoondijke, dir. A. Luteijn. Keuze-nr.Precisiosa, ouverture, C. M von Weber, arr. P. Molenaar. 122 punten, Ie prijs, Ie extra-prijs en keuze-muzieknr., beschikbaar ge steld door de Muziekhandel Tierolfi. Vaandel(Super)-AfdeIing Fanfare Introductie, Elegie, Capricioso, Mein dert Boekei. Koninkl. muziekvereniging „Harmonie1 Biervliet, dir. Jasper Anthonisse. Keuze-nr. Valse Scherzo, 2e Valse Symphonique. 126 punten, ie prijs, wisselbeker, en ere-prijs medaille van H.M. de Koningin. De jury bestond uit de heren G. Boedijn en P. Lehmans. De Bondsvoorzitter, de heer P. A Ocké, noemde in zijn slotwoord het concours schitterend geslaagd, waarbij hij de mededeling deed, dat aan entree gelden ruim f 1300,was ontvangen. 1-KfcUinbfcURTEN Zondag 25 Mei Aardenburg, 10,30 uur, Ds. Ëlom St. Anna ter Muidcn, I uur, Ds. Groenveld Biervliet, 9,30 uur, Ds. Wiebosch Bediening H. Doop Collecte kerkherstel Breskens, 10 uur, Ds. van Beusekom. 6,30 uur, geen dienst Cadzand, 10 uur, Ds. ten Cate Groede, 9,30 uur, Ds. Boere Bediening H. Doop Hoofdplaat, 10 uur, Ds. Wiebosch Nieuwvliet, 10 uur, Ds. v, d. Graaft Oostburg, II uur, Ds. Fournier Bediening H. Doop 19,30 uur, genezingsdienst in de noodkerk Retranchement, 9,30 uur, Ds. Fournier Schoondijke, 9,30 uur, Ds. Schopenhauer Zaterdagsavonds 7 uur, avondgebed St. Kruis, 9 uur, Ds. Blom Sluis, 9,30 uur, Ds. Groenveld Waterlundkerkje, 10 uur, Ds. Bergsma IJzendijke, 10 uur, Ds. Blomaard Zuidzande, 10 uur, Ds. Kuijlman Doopsgez. Gem. Aardenburg Geen opgave Ev. Luth. Gemeente Groede, 10 uur, Da Stol Vrij Evang. Gemeente Breskens, 9,30 uur, Ds. Praas Nieuwvliet, 10 uur, Ds. van de Vrie Retranchement, 2,30 uur, Ds. van de Vrie Cadzand, 6,30 uur, Ds. Praas Geref. Kerk Breskens 10 en 3 uur, Ds. Nijhuis, Gouda v.m. Bediening H. Doop Fa SMOOR DE HULSTER. Breskens. aangestoken, verliet hij z'n hotel. Verschillende ingezetenen, die hem nu begonnen te kennen, groeten hem, welke groet hij als steeds vriendelijk beantwoordde. Kijk, dat was nu die nieuwe druk ker, wiens zaak vanmiddag door de burgemeester zelf was geopend. Nou, die zou het wel redden. Hij was jon ger dan Pons en naar men zei had hij ook een behoorlijke bom duiten en als je dat maar had, kwam je er altijd in de wereld Bij het park zag hij iemand aanko men, die hij van gezicht meende te kennen. Drommels, wie was dat ook alweer O ja, dat was immers De Rooy, waarmee hij indertijd in de trein had gezeten en die hem vandaag ook een bloemstuk had gezonden. Wijnandse stevende recht op hem af en stak joviaal een hand uit. „Ah, mijnheer De Rooy, fijn, dat ik U nu net op deze dag tegenkom. Mag ik U hartelijk bedanken voor Uw bloemen hulde?" (Wordt vervolgd). door G. Th. ROTMAN 31. Het was wel niet beleefd van de agent, maar er stonden mensenlevens op het spel en er was dus geen tijd voor praatjes. Een stevig touw werd aan de ballonnetjes geknoopt en deze toen langs de obelisk opgelaten. De kapitein haalde het touw met z'n ge weer naar zich toe en maakte het vast. 32. Terwijl het touw nu Ucncucii aan een der grote fonteinen vastgemaakt werd, maakte kapitein Klakkebos drie stevige lussen, die hij om het touw knoopte. En even later gleden onze drie luchthelden langs de kabel naar omlaag. Tjonge, tjonge, wat ging dat! De rook vloog er af! Plaatselijk Nieuws. Groede Aanbesteding. Door het Architectenbureau Cijsouw te Breskens is Vrijdag j.i. aldaar in hotel Valk aanbesteedhet bouwen van een woonhuis aan de Westelijke Dwars weg te Groede. Ingeschreven werd als volgt Perceel Metselwerk C. Daansen 6-Zn Breskens f 6549, Pleijte de Winde, Breskens - 6394 - Gebr. Vergouwe, Breskens - 6185, F. Bron. Groede - 6080, Perceel Timmerwerk: W. Hamelinck, Cadzand f 6540,— W. Burgers, Breskens - 5995, A. Hennekeij, Groede - 5822, J van Rosevelt, Breskens - 4725,— W. J. Jacobs, Breskens - 4590, Fa. Cruson-Brevet, Breskens - 4500, Metsel- en Timmerwerk Gebr. Visser, Breskens f 1 1090, Perceel Smeedwerk A. P. Leenhouts, Breskens f 155, Perceel Loodgieterswerk A. P. Leenhouts, Breskens f 900. Fa Schippers &-Nauta, Br. - 863, L. Izeboud, Breskens - 822, Smeed- en Loodgieterswerk A. Janssen, Groede f 1 129,— Gebr. Rookus, Breskens - 1074, A. Salomé, Groede - 1063,85 Metsel-, Timmer- en Smeedwerk C. A. de Ruijsscher, H.plaat f 12895, Massa A. Hennekeij, Groede f 13031, Totaalbedrag laagste inschrijvers f 1 1.557, Begroting - 12.090, De gunning is aangehouden. Sint Kruis. Jeugddienst. Onder leiding van ds. J. de Graaff uit Nieuwvliet werd alhier in de Ned. Herv. Kerk een jeugddienst gehouden, met als onderwerp „De Goede Herder". Des avonds was er een contactavond onder leiding van wika O. de Ronden, met zang, spel en een discussie over het gesprokene. Breskens Busdienst naar Knocke. Zondag j.l. is de busdienst Breskens- Knocke geopend. Vooral nu men in minder dan een uur Knocke kan be reiken, zal hiervan zeker een druk ge bruik worden gemaakt. Nieuw winkelpand. Op het Oranjeplein vindt heden de opening plaats van de nieuwe melk zaak van de heer J. Boorsma. In het pand, dat zeer praktisch ingedeeld is, troffen wij aan een keurig ingerichte winkel geheel betegeld, die volgens de eisen is ingericht, een koelkast met verlichte vitrine en koelruimte voor losse melk,kelder, spoeikamer,garageen berging completeert de bedrijfsruimte. Naast dit bedrijf is een ruime woon gelegenheid aanwezig die eveneens door zijn indeling een modern geheel vormt, dat naar ontwerp en bouwtoezicht van Architect Loonen alhier tot stand kwam en in het kader der wederop bouw van onze gemeente een zeer ge slaagde bijdrage is. Da wielerkoers. De voorbereidingen voor de te houden wielerwedstrijd in onze ge meente zijn in volle gang. Om hier voor de nodige financiën bijeen te krijgen, wordt niet alleen bij de zaken mensen met lijsten ter intekening rond gegaan, maar zullen eveneens heden avond huis aan huis enveloppen be zorgd worden, waarop een vriendelijke uitnodiging gedrukt staat hierin een gave te willen deponeren. Deze enve loppen zullen begin volgende week weer opgehaald worden. Reis ouden van dagen. Daar de Oranjevereniging voor nemens is weer een reisje voor de ouden van dagen te organiseren, zul len één dezer dagen meisjes met in tekenlijsten in de gemeente rondgaan. Opening nieuwe slagerij. Op Donderdag 29 Mei a.s. opent aan de Emmastraat alhier de heer Verduijn zijn nieuwe slagerij. Het pand dat in- en uitwendig op moderne wijze is gebouwd, voldoet volkomen aan alle eisen des tijds. De winkelruimte is zeer practisch ingedeeld en biedt een ruime en doel matige verkoopruimte. De betegeling, koelkast, toonbank en verlichting ma ken deze winkel tot een model-bedrijf. De ruime werkplaats is ingericht met alle machines, die voor de bewerking van het vlees en de fijne vleeswaren nodig zijn. De woonruimte is practisch en zeer doelmatig ingedeeld. Het ge heel maakt dan ook een zeer keurige indruk. Het werk werd door plaatse lijke aannemers verricht; het ontwerp en bouwtoezicht berustte bij Archictect Loonen alhier. Uitslag verloting voetbalvereniging „Breskens". De Zaterdag j.l. gehouden Fancy- fair, ten bate van de voetbalvereniging „Breskens," is uitstekend geslaagd. Er heerste in het Gem. ontspanningsge bouw een gezellige drukte en de verschillende attracties waren bij het publiek zeer gewild. Diezelfde avond had de verloting plaats, waarvan de uitslag is als volgt Radio 1891 Kinderfiets 1147 Big 1046 Sjoelbak 414 Ontbijtservies 282 Electr. strijkijzer 1933 Taart 164 Taart 1346 Taart 872 Taart 1266 Taart 885 Schemerlamp 1061 Electrische kookplaat 1803 Tulband 430 Tulband 536 Tulband 404 Tulband 1096 Tulband 75 1 kg. tong 1153 Fles wijn 924 Uitslag competite Sjoelen: A. Verduijn 100 punten H. Oosterling 96 H. de Lobel 88 W. v. d. Broecke, Groede 87 Prijzen af te halen bij de heer J. Duin, Ph. van Kleefstraat 29. Prijzen binnen een maand niet afge haald, komen aan de vereniging. Lezing Uitgaande van de Winkeliers vereniging „Ons Belang," hield de heer J. A. van der Plank, directeur van de Ned. Middenstandsbank te Oostburg, Dinsdagavond in hotel Valk een lezing in verband met de op 1

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 2