OSMIA ALLES SCHOONMAAK f Bij Uw maaltijden drinkt &DE HULSTER, Breskens Schoonmaaktijd Stofzuigertijd Firma Schippers Nauta £aue nummeAi A.V.R.O.-Radiobode VULPEN Feestavond Het Oranje-comité van G ROE DE 's Avonds muziek op liet Marijkeplein VOLKSONDERWIJS Algemene Ledenvergadering Pijnlijke vermoeide voeten 1 KEES Vlissingen Tarzan's wonderbron i Een nuttig geschenk is een f 14,- f 16,- f 22,50 f25,- f32,50 Kapitein Klakkebos op de leeuwenjacht Vrijdag 2 Mei a.s., KINDERSPELEN Al rijdende maakt men propaganda GEBR. DE HULLU, Nieuwvliet Costuums Regenjassen Prijzen uiterst laag gesteld voor de A. Bondewel, Breskens Chem. Wasserij en Ververij VERFT, STOOMT en PLUSEERT J. A. LAURET, Breskens GELD- Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze Dochter en Zusje HELGA MARJAN. D. P. KOTVIS. A. H. B. KOTVIS-Nauta. ANNEMARIE. Breskens, 22 April 1952. Dorpsstraat 67 Heden overleed plotseling, tot onze diepe droefheid, onze innig geliefde en zorgvolle Dochter en Zuster, JACOMINA SARA RISSEEUW, in de jeugdige leeftijd van ruim 27 jaar. RISSEEUW. A. F. RISSEEUW-de Wilde. SAARTJE. Breskens, 21 April 1952. Rijksweg O 90 Heden werd plotseling uit ons midden weggenomen onze plichts getrouwe collega, Mej. JACOMINA SARA RISSEEUW, in de leeftijd van 27 jaar. Haar nagedachtenis zal bij ons onvergetelijk blijven. Het Secretarie-personeel der gemeente Breskens. 21 April 1952. Heden overleed plotseling ons geacht en trouw medelid, Mej. JACOMINA SARA RISSEEUW, in de leeftijd van 27 jaar. Haar nagedachtenis zal bij ons steeds in ere blijven. De vereniging „Mirian". Breskens, 21 April 1952. Heden ging van ons heen onze lieve Moeder, Behuwd- en Groot moeder, SARA DE KLERCK, in de ouderdom van 79 jaar. Goes M. J. MAZURE-de Vos. J. C. M. MAZURE. MARIS. JO. Goes, 22 April 1952. Liever geen bezoek. Afd. BRESKENS op Donderdag 1 Mei 1952 in het Gemeentelijk Verenigingsgebouw. Aanvang 8 uur. Het Bestuur. Naar 'i Groene Kruisgebouw te Breskens iedere Woensdag van 9,30 tot 6 uur. PIJNLOZE VOETBEHANDELING Mevr. A. SIB B E S, pédicure. in het Bellamypark 28 levert U een prima SPORTRIJWIEL vanaf f 131,25 Hel beroemde VAN HAUWAERT RIJWIEL f 189,80 Hel wereldbekende SIMPLEX RIJWIEL f 125,- Eersle klas KINDERRIJWIELEN f 105,— Prima AUTOSTEPS nergens zo goedkoop 1 29,75 Doe als velen Uw voordeel bij KEES WIJ hebben voor U de volgende merken Holland Electra Erres Ruton Siemens Ritsema Excelsior National BRESKENS OOSTBURG Luxor Theater te BRESKENS brengt U ZATERDAG 26 APRIL a.S., LEX BARKER, de nieuwe Tarzan In Ziet en geniet van dit nieuwe avontuur van de held van het oerwoud. Steeds verkrijgbaar bij Fa. SMOOR DE HULSTER, Breskens (^)(55)(56)<Sö(5©öö(36;(36)(3ö)(5ö)<3ö)(5ö)c9ö)(3G)i®!<Sg)(56)^ het bronwater door de natuur met 9 fj uitzonderlijke hoedanigheden begunstigd. Het helpt de spijsvertering. U Vraagt steeds de SPA-LIMONADES. Met suiker vervaardigd. I Alom bekend. Overal verkrijgbaar. Alom gewaardeerd. rog) 50 ^6) u>)(g0CO0(O0'O0(O0CO050(^)CO0(5C)j(j)j(D0CQg)(5C)(Qg)(D0c3C)(^)(QC)(og5(5C)(^5)(^)(^) li door G. Th. ROTMAN. 25. „Komaan, dat schieten zal wel leren!" zei de kapitein; hij kocht een vliegmachine en enkele dagen later trok hij met z'n neefjes op reis. Ze snorden over Belgifi en Noord-Frankrijk. „Hoera!" riep de kapitein, „daar heb je Parijs! Kijk, die kerk daar, dat is de Notre-Dame!" 26. „De kerk staat op een eiland midden in de Seine, zie je wel? Dat is het oudste gedeelte van Parijs!" ver volgde hij. „En daarginds heb je de Eiffeltoren, helemaal van ijzer en even tjes 300 m. hoog. Bovenin is het radio-zendstation, dat zul je wel eens in de radioberichten gelezen hebben." Het Dagelijks Bestuur van het waterschap Het Vrije van Sluis vestigt er nogmaals de aandacht op, dat het ingevolge het Reglement van politie voor de polders of waterschappen in Zeeland VERBODEN is kanten van waterleidingen, grenzende aan weilanden te doen inlopen door vee en het tevens verboden is, lege zakken van kunst mest, enz in de waterleidingen te deponeren. De gebruikers van weilanden worden dringend aangeraden de langs weilanden lopende water gangen van een afrastering te voorzien. Bij overtreding van deze bepalingen zal onverwijld proces-verbaal worden opgemaakt. Het Dagelijks Bestuur voornoemd, C. M. VAN DEN BROECKE, Voorzitter. C. H. M. VAN ZUILEN, Griffier. der Chr. Meisjes- en Jongensclubs te BRESKENS In het Gemeentelijk Ontspanningsgebouw Aanvang 7,30 uur. Entrée 65 cent. organiseert op 30 April op de welde van de heer BRAKMAN. Samenkomst om 2 u. aan 'tGemeentehuls De burgerij wordt verzocht de vlag uit te steken. U kunt'onze GELUIDS-INSTALLATIEhurenvoor alle soorten feestelijk heden en propaganda Plastic zolen, bruin, zwart, naturel, anti-slipping. Heren f 2,25 dam^s f 2,kinderen f 1,70. Plastic hakken f 0,80; f 0,90; I I,Ook verkrijg baar per 100 gr. f 1,50. Leder en fournituren, L. DE PAGTER, Walstraat 105, Vlissingen. Grote sortering In ook lange smalle en brede maten. In Gabardine Popellne Egyptisch katoen Wij leveren ook op spaar- zegels v. d. Berg. Huis voor Engelse Herenkleding Walstraat 63 - VLISSINGEN Telefoon 2536 „De Achterste Molen" alle kledingstukken. Donderdags Inleveren, en de daarop volgende Donderdag afhalen. Vertegenwoordiger Boulevard 12 credieten uitsluitend groot f 1600,h 3% zonder borg verkrijgbaar, voor elk doel en voor iedereen. Gemakkelijke voorwaarden, wisselende wachttijd. Vraagt inlichtingen. „Samenwerking" Verstolkstraat 31 Leeuwarden

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 4