„De Blauwe Bril KASTPAPIER Garnalenpellers gevraagd B ANKSLUITIN G. Tarvobrood?? PENICILLOID TANDPASTA Khaki-kleding VERSPRILLE's KLEDINGMAGAZIJH Firma SMOOR OF HOLSTER WOENSDAG 30 APRIL (Koninginnedag) de gehele dag gesloten. Kon. Nederlandse Schouwburg le Gent. 515e Ned. Staatsloterij M. A. A. VERSPRILLE-de Kraker St. Jacobsstr. 11, VLISSINGEN Bakkerij DE VLIEGER Goed nieuws voor slechthorenden Tevens reparatie van defecte boorapparaten J.J. BACK, Vlissingen V. K. B. Staan ter dekking M. GELUK, Nieuwvliet WERKSTER een WEIDE Kleine bouwplichl open te stellen. Ook zal er weer een wandelsportdag worden gehouden en wel op 13 Juli a.s., terwijl ook weer een muziekconcert aan het strand zal worden gegeven. Breskens. Feestavond. Hedenavond zal alhier in het ge meentelijk verenigingsgebouw een feest avond worden gegeven door de C.J.V.F. en de C.J.M.V. O.a. zal opgevoerd worden het toneelspel „November storm". Komt dus allen. Voor verdere inlich tingen zie advertentie in het vorige nummer. Geslaagd Te Goes slaagde voor insemi- nator, onze dorpsgenoot dhr. J. C. Risseeuw. Uitvoering. Vorige week had alhier in het Gem. Ontspanningsgebouw een uit voering plaats door de Chr. Zangver eniging „God is mijn lied". Mede werking verleende de Chr. Muziek vereniging „Excelsior" uit Cadzand. Deze uitvoering werd gegeven ten bate van de kerkbouw der Vrij Evang. Gemeente alhier. Hiervoor be stond zeer grote belangstelling en de avondisdanzeer zekerook goed geslaagd. Bazar Vrij' Evang. Gem. te Breskens. 2c verantwoording ingekomen giften Gift van f 29,50 uit Nieuwvliet; 3 zakdoeken; 4 stukken toiletzeep; 1 damesschort; 1 herenpyama; 2 snoer parels; 1 broche; 1 vloermat; 1 zak kapok; 1 herenonderbroek; 1 schirt; 1 paar sportkousen; 1 presenteerblad; 1 dubbele fietstas; 3 knotten wol; 21 borstrokjes. IJzendijke. Bevorderd. Met ingang van 1 Mei a.s. wordt de besteller P. de Pierre bevorderd tot besteller ie klasse. Oostburg Bakkers vergaderden. De afdeling West Z.-Vl. van de Nederlandse Bakkersbond vergaderde in hotel De Vuijst. De opkomst was goed en ook vele dames waren tegen woordig. De voorzitter, de heer A. Hamelijnck uit Breskens, heette allen hartelijk welkom, in het bijzonder de ere-voorzitter, de heer C. Henry en de ere-leden J. van der Hooft en F. Verdonk. Tot bestuursleden werden herkozen de heren P. Buize, Breskens, J. du Bois, Cadzand en P. van Staven, IJzen dijke. Hierna werden een tweetal bedrijfs films vertoond, aangeboden door „Zee- landia" te Zierikzee, benevens nog twee andere films „Wouden in Amerika" en „Elf eeuwen Zierikzee". PREDIKBEURTEN Zondag 27 April Aardenburg, 10,30 uur, Ds. Blom St. Anna ter Muiden, 11 uur, Ds. Groenveld Biervliet, 10 uur, Ds. Wiebosch Bediening H. Doop Collecte voor het jeugdgebouw Breskens, 10 uur, Ds. van Beusekom. 6,30 uur, Ds. Eijgendaal Cadzand, 10 uur, Ds. ten Cate Groede, 10 uur, Ds. Boere Hoofdplaat, 10 uur, Ds. Eijgendaal Nieuwvliet, 9,30 uur, Ds. v. d. Graaft Oostburg, 10 uur, Ds. Fournier Retranchement, 2,30 uur, Ds. Blom Schoondijke, 9,30 uur, Ds. Hartjes, Vlissingen Zaterdagsavonds 7 uur, avondgebed St. Kruis, 9 uur, Ds. Blom Sluis, 9,30 uur, Ds. Groenveld Waterlandkerkje, 10 uur, Ds. Bergsma IJzendijke, 10 uur, Ds. Blomaard Zuidzande, 11 uur, Ds. v. d. Graaft" Doopsgez. Gem. Aardenburp Geen opgave Ev. Luth. Gemeente Groede, 10 uur, Da Stol Vrij Evang. Gemeente Breskens, 9,30 uur, Ds. van de Vrie Nieuwvliet, 10 uur, de heer Van Wijck Retranchement, 2,30 uur, de heer de Bruijne Cadzand, 2,30 uur, Ds. van de Vrie Geref. Kerk Breskens 10,30 uur, Ds. van Til Middelburg 3 uur, Ds. van Til Gevonden voorwerpen. Portemonnaie met inhoud, plastic kindertasje. Inlichtingen ter gemeente-secretarie te Schoondijke. Portemonnaie met inhoud. Inlichtingen bij de Rijkspolitie te Breskens. De Kantoren van onderstaande Bankinstellingen in West Zeeuws- Vlaanderen zijn op Amsterdamsche Bank 'N.V. P. J. van Bortel. Incasso-Bank N.V. Nederlandsche Middenstandsbank N.V. Rotterdamsche Bank N.V. Aanmelden tussen 9 en 10 uur op het kantoor. A. J. CAMBIER, Duinstraat 1, Breskens. BURGERLIJKE STAND. Gemeente BRESKENS over de maand Maart 1952. GEBOREN I, Hendrik, 2. v. M. A. Verschelling en E. S. Riemens; 9, Mariêtte Rachel, d. v. P. J. de Bie en A. S. van Belois; 8, Adriaan Johannes, z. v. J. Albregtse en M. Wolfert; 21, Roeland, z. v. M. P. Ph. van Endhoven en R. E. Verschelling. HUWELIJKEN 6, Frederik Arends, oud 22 j., te Amsterdam en Elizabeth W. de Visser, oud 19 j., te Breskens; 27, Izaak J. Vergouwe, oud 26 j., te Velsen en Else J. van Haneghem, oud 23 j., te Breskens. OVERLEDEN4 (te Oostburg), Pieter C. van Melle, oud 65 j., fabrikant te Breskens, echtgen. van Cornelia C. de Winde; 17, Johannes van der Boom, oud 78 j., zonder beroep, te Breskens, echtgen. van Jacomina C. de Bokx; 23 (te Vlissingen), Pieter J. Quaak, oud 78 j., zonder beroep, te Breskens, echtgen. van Wilhelmina C. Weeda; 26 (te Oostburg), Janneke du Bois, oud 66 j., zonder beroep, te Breskens, wed. van Jozias Pleijte; 29 (te Bergen op Zoom), Eliza Klaassen, oud 64 j., beurt schipper, te Breskens, echtgen. van Geertruida van Overbeeke; 29 (te Bergen op Zoom), Petrus B. Corijn, oud 60 j., zonder beroep, te Breskens. INGEKOMEN 6, Johannes Boerdam en kind van 's-Gravenhage naar W 5; to, Jacobus Ekkebus van Groede naar Boulevard Z 4; 10, Pieter J. Ekkebus van Groede naar 2e Zandstraat 5; 17, Abraham A. v. d. Heuvel en echtgen. van Schoondijke naar Molenwater 13; 18, Sonja W. H. van Bijnen van Rot terdam naar Dorpsstr. 48; t8, Julianus F. de Bruijne en gezin van Sas van Gent naar Ph. van Kleefstr. 61; 21, Wed. Sara van Haneghem-Haartsen van Groede naar Ph. van Kleefstr. 7; 22, Johannis A. de Lijzer en gezin van Retranchement naar J. H. v. Dalestr. 8; 24, Simon de Goeij van Jutphaas naar Ph. van Kleefstr. 9. VERTROKKEN 3, Engelina M. de Groote van Spuiplein 17 naar Utrecht; 3, Anna M. de Munck van de Hullu- dwarsstraat 19 naar Baarn; 6, Jacobus C. Leenhouts van Visserijstraat 14 naar Brunssum; 6, Elizabeth W. Arends-de Visser van Boulevard 14 naar Amsterdam; 6, Jan Robijn en echtgen. van Ph. van Kleefstraat 61 naar IJzendijke; 7, Wilhelmina J. Roest van Dorpsstraat 32 naar Trainel (Frankrijk); 13, Wed. Elisabeth M. de Jong-van der Pol en kind van Boule vard 41 naar Hilversum; 21, Wed. Maria G. Boogaert-Commelin van Scheldekade 25 naar Aardenburg; 26, Dirk Mookhoek van Steenoven 3 naar Groede; 27, Else J. Vergouwe-van Haneghem van Dorpsstraat 5 naar Velsen. Zondagsdienst doktoren. 27 April 1952 Oostburg, Aardenburg, Eede: Dr. Buskop, Oostburg, tel. 60. Sluis, Cadzand, Zuidzande Dr. Beek, Zuidzande, tel. 8 Breskens, Groede, Schoondijke Dr Jongsma, Groede, tel. 2. Zondagsdienst Centrum Kraamzorg West Z.-Vl. 27 April 1952 Zr. Gatsman, Groede, tel. 66. kunnen geleverd worden door Firma SMOOR DE HULSTER, Breskens. Gemeente GROEDE over de maand Maart 1952. GEBOREN 4, Jeannette Elodie Maria, d. van J. F. de Krijger en M. B. van den Broeke; 12, Adriana Suzanna, d. van D. Ekkebus en C. H. Leenhouts; 30, Christiaan, z. van M. Salhuteru en C. Latuputty. HUWELIJKEN 6, Adriaan Boone, 26 j., horlogemaker te Oostburg en Geer truida Hendriks, 26 j., zonder beroep te Groede; 20, Dirk Mookhoek, 19 gar- nalenvisser te Breskens en Dina Adriana Roofack, 19 j., zonder beroep te Groede. OVERLEDEN 26, Abraham Neuféglise, 70 j. te Groede (te Vlissingen over leden), INGEKOMEN6, Adriana J. Willem- sen van Aardenburg naar A 358; 6, Izaak L. van der Hooft van Nieuw vliet naar O 241; 11, Adriaan Luteijn van Aardenburg naar W 27; 8. Urbain A. J. van Hijfte en echtgenote van België naar O 225; 26, Dirk Mookhoek van Breskens naar O 76. VERTROKKEN 3, Janna J. Schieman van W 102 naar Noordgouwe, Dorps straat A 9; 3, Maria A. J. v. d. Wae- ter van O 9 naar Knocke; 6, Neeltje Wolfert van A 354 naar Oostburg, Markt 9; 10, Jac. Ekkenbus van W 102 naar Breskens. Boulevard Z 4; 10, P. Ekkenbus van W 102 naar Breskens, 2e Zandstraat no. 5; 10, Jac. J. Ekken bus van W 102 naar Cadzand, Cad- zandsedijk no. 27; 11, P I. de Rooij van W 30 naar Sluis, H 85; 11, Geer truida Hendriks, echtg. van A Boone van O 238 naar Oostburg, Baljuw Vel- tersweg 16; 14, J. P. Boeije van A 252 naar Retranchement, Z 15; 14, Joz. M. van Drongelen en zuster van O 75 naar Schoondijke, Veldstr. 32; 21, Wed S. van Haneghem-Haartsen van O 48 naar Breskens, Ph. van Kleefstraat 7. Zondag 27 April en Donderdag 1 Mei tot slot van het seizoen 1951'52 le opvoering in het Nederlands HEN IEDER AL NAAR ZIJN KRACHT Toneelspel van Jean Mogin RegieBen Royaards, De voorstellingen hebben plaats de Zondagnamiddag om 3 uur en Zondag en Donderdagavond om 7.30 uur. ADVERTENTIES UITSLAG der f 100,- op 19995 Eigen geld2131, 2132, 2133, 2135, 3872, 8706, 8716, 9201, 9202, 9203, 9204, 9206, 9207, 9208, 9210, 16178, 16179, 16181, 16183, 16184, 16187, 19964, 19966, 19967, 19968, 19972, 19974, 19975, 19976, 19977, 19979, 19980, 19981, 19984, 19986, 19991, 19993. Aanv. lotenverkoop 516e loterij 6 Mei a.s. Aanv. der trekking 1e Klasse 26 Mei a.s Deb. der Ned. Staatsloterij Oranjeplein - BRESKENS - Telefoon 130 BREUKBANDEN BUIKBANDEN ELAST. KOUSEN RUBBER CORSETTEN HEREN GORDELS Optiek Bandage Kent U Maakt er eens kennis mee Het smaakt als voor-oorlogs Het brood van het Zeeuwse Tarvoboertje Kent U nog die slagzin UW BAKKER UW DOKTER Wij bakken ook FRIES SUIKERBROOD Kent U deze lekkernijen nog niet Probeer ze bij BRESKENS Lid van de Taarten-expresse I Zij, die het wetenschappelijk kunnen beoordelen, gebruiken afdoend tegen tandbederf. Beperkt verkrijgbaar bij CH R. DIERX Drogisterij Breskens Dinsdag 29 April a.s. ZITDAG voor het aanpassen van de nieuwste HOORAPPARATEN van 2 tot 6 en van 7 tot 9 uur n.m. Instrumenten handel Si. Jacobssir. 27 Telefoon 2336 heeft ontvangen een zending zoals Heren pantalons Heren j'acks Kinderpakjes Korte jongensbroeken Overhemden BRESKENS Oranjeplein Telefoon 130 EDUARD 6 33873 S a f 15,opgenomen met b Vader Bontjes Eauard 29569 S V. V. Rutje's Eduard 2 31646 F.R.S. R.P.S. V. M. Boukje 40 128157 F.R S. Moeder Juliana 37 203707 S M.V. Tarzan 17868 S Pref. 2e kl. M. M. Juliana 18 145073 R. Productie Moeder, 3,2 j., 5401 kg., 4,02 341 dagen V. M. 8,- j., 6343 kg., 4,44%. 36° dagen M. M. 2,11 j., 3607 kg., 3,70%, 325 dagen BERNHARD 625540 R.v.J. a f 10,— Vader: Wodan 30914 S. V. V. Willem 125732 S. V.M.Jennie 155891 K. S. Moeder Saukje II 175260 K. S. M.V. Karei Adema 29151 F.R.S. R.P.S. M. M. Saukje 130887 F.R.S. Productie M. 6,2 j., 6249 kg., 3,93%. 3IO dagen V. M. 7,2 j., 5362 kg, 3,79%, 3i8 dagen M. M. 2,2 j., 2497 pl. 15% kg., 3i84%, 311 d- Deze stieren worden aangeboden door gevraagd voor iwee halve dagen per week. Groepscomm. Rijkspolitie Breskens. TE HUUR bij D. P. PORREIJ, Kruisweg W 9, Groede in Breskens te koop gevraagd Brie ven onder nr. 379 bureau v. d. blad. In verschillende kleuren effen rood en blauw geblokt groen an blauw

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 3