Vrij enlrée. Vrij dansen. JACOBS-v. Dixhoorn, Breskens V. K. B. Versprille's Kledirgmrgrziih Bresilns TIROL OPENING Firma SCHIPPERS i NAMA liet bouwen van een Woon-Winkelliuis f ll95 Huisraad en EES NIEUWE KAP KOPEN BIJ, Concert Herbouwplichien Herbouwplichl. innen ie Groede. A. „DE ZWAAN" te Schoondijke F. VAN ROSEVELT - Telefoon 1 Gedurende de Paasdagen bij J.ROOFACK, Kruisdijk, Groede „Het teken van de Gorilla". „Havenratten van San Diego". Dames-, Meisjes- en Jongensconfeciie afdeling confectie en heren-modeariikelen Adverteren in dit blad brengt U succes HOMES Gemeente Breskens. Aanbesteding. Overhemden Popline Popline Vlissingen op Dinsdag 15 April 1952, Huisraad: Beestiaal: Landbouwhalm: Te koop gevraagd enige te BRESKENS. Brieven onder nr. 377 aan het bureau van dit blad. Ter overname gevraagd Herbouw- plicht in de gemeente Breskens, kleine woonruimte. Voor serieuze reflectanten adres ver krijgbaar aan het Bureau van dit blad. Of Op Dinsdag, derde Paasdag wordt te Groede een wedstrijd verreden voor nieuwelingen. Het parcours loopt over de Provinciale weg, door de dorpskom via de Blekestraat en ver der langs het z.g. „Platteputje". Er moet 60 km. verreden worden. De start en finish zijn voor het gemeentehuis. Momenteel zijn er 43 inschrijvingen, w.o. de Bruijn, Stevens en Damen uit Etten, W. v. d. Kloot uit St. Willebrord. Verder nemen nog deel de sterk gespierde Jan v. d. Ameele uit Nieuwvliet, Remond Calon uit IJzendijke en de club kampioen van „de Scheldemonden" P. v. d. Lijke uit Groede, die j.l. Zondag in Schoon- dijke een zodanige fraaie prestatie leverde, dat hij in feite bleef boven die van de win naar in de ronde voor amateurs, die tegelij kertijd werd verreden. Men is dan ook zeer benieuwd, hoe de Groenaar zich tegenover de Brabanders zal weren; aan de nodige spanning zal het zeker iet ontbreken. De organisatie is in handen van „de Wieler club Groede", die hierbij van vele zijden, spon taan medewerking verkreeg. Voor de gespro ken reportage is een geluidsinstallatie aanwe zig. Voor de winnaar is door het gemeentebe stuur van Groede een beker beschikbaar ge steld, terwijl door particulieren diverse andere prijzen zijn geschonken. Om half drie des middags zal door de bur gemeester van Groede het startschot worden gegeven voor deze „eerste ronde van Groede", die hopelijk nog door velen gevolgd zal wor den. PREDIKBEURTEN. Zondag 13 April Aardenburg, 10,30 uur, Ds. Blom St. Anna ter Muiden, 11 uur, Ds. Groenveld Bediening H. Doop Biervliet, 10 uur, Ds. Wiebosch Breskens, 10 uur, Ds. van Beusekom. 6,30 uur, Ds. van Beusekom Cadzand, 10 uur, Ds. ten Cate Groede, 10 uur, Ds. Boere Hoofdplaat, 10 uur, Ds. Eijgendaal Nieuwvliet, 10 uur, Ds. v. d. Graaft St. Kruis, 9 uur, Ds. Blom Oostburg, 10 uur, Ds. Fournier Retranchement, 9,30 uur, Ds. Kuijlman Schoondijke, 10 uur, Ds. Schopenhauer Zaterdagsavonds 7 uur, avondgebed Sluis, 9,30 uur, Ds. Groenveld Bediening H. Doop Waterlandkerkje, 10 uur, Ds. Bergsma IJzendijke, 10 uur, Ds. Blomaard Zuidzande, 11 uur, Ds. Kuijlman In bijna alle diensten Paascollecte voor het algemene Kerkewerk. TWEEDE PAASDAG Biervliet, 10 uur, Ds. Wiebosch Paascollecte Groede, 9,30 uur, Eerw. Heer de Visser Hoofdplaat, 10 uur, Ds. Eijgendaal Schoondijke 9,30 uur, Ds. Schopenhauer Zangdienst. Paascollecte. Sluis 10 uur, Ds. Groenveld IJzendijke 10 uur, Ds. Blomaard Paasfeest met de Zondagschool Goede Vrijdag Groede, 6,30 uur, Ds. Boere Bediening H. Avondmaal Zondag 13 April Doopsgez. Gem. Aardenburp Geen opgave Ev. Luth. Gemeente Groede, 10 uur, Da Stol Vrij Evang. Gemeente Breskens, 9,30 uur, Ds. van de Vrie Nieuwvliet, 10 uur, Ds. Praas Retranchement, 2,30 uur, Ds. Praas Cadzand, 2,30 uur, Ds. van de Vrie Geref. Kerk Breskens 10 uur, de heer Vingerling, Goes 3 uur, de heer Vingerling Voorbereiding H. Avondmaal Schitterende 10-daagse rel* naar de omgeving van INNSBRUCK (Stubaital). Vertrek 19 Mei en 9 juni. Prijs f 150,logies en maaltijden Inbegrepen. Vraagt omgaand uitvoerige Inlichtingen bij E. GITTENBERGER, Boekhandel ,,DE LUIT", Breskens Telefoon 123 en 75. Spoedige opgave dringend noodzakelijk. 1 ZATERDAG 12 APRIL 1952 1 van het herbouwde HOTEL CAFé RESTAURANT Gelegenheid voor vergaderingen, uitvoeringen, bruiloften, enz. Centrale verwarming, warm en koud stromend water, garage, ruime overdekte fietsenstalling. Beleefd aanbevelend, ©gxasxssxggxaexsexg&QcxasxggKagxa^QeigioeQSKjgjQS'Qcxsscag'cgcr^igs'tgecsgxacxg© MUZIEK te geven ZATERDAG a.i door „THE LIBERTY BAND" MUZIEK MET DE BAND! Luxor Theatar te BRESKENS brengt U Zaterdag 12 April a.s., JOHNNY WEISMULLER Maandag 2e Paasdag, een zeer spannende film Twee films waarvan U zult genieten. Aanvang 8 uur. Toegang belde avonden 14 jaar. VOOR UW BETERE Steeds ruime sortering en prima pasvorm. Ook grote maten. Confectiemagazijn om. Nog een paar dagen en we hebben Pasen 1952. Wilt U er dan netjes en correct ge kleed uitzien Neem dan een kijkje in onze U zult zeer zeker slagen en tegen de laagste prijs. EEN RUIME KEUZE IN Costuums, Sportcolberts, Pantalons, Gabardine- en Egyptisch linnen jassen, Kinderpakjes, Overhemden, Dassen, Sokken, Sportkousen, Bretels, Sok- en mouwhouders, JONGENS-OVERHEMDEN, Hoeden en Petten. ORANJEPLEIN INMOPEHNE l £N PUETTIGE PASI/02M Telefoon 130 Zondagsdienst doktoren. Ie Paasdag Oostburg, Aardenburg, Eede: Dr. Buskop, Oostburg, tel. 60. 2e Paasdag Dr. de Rijk, Aardenburg, tel. 24 Sluis, Cadzand, Zuidzande Ie Paasdag Dr. Beek, Zuidzande, tel. 8. 2e Paasdag Dr. Staal, Sluis, tel. 21. Breskens, Groede, Schoondijke te Paasdag Dr. v. d. Maas, Breskens, tel. 22. 2e Paasdag Dr. Eggink, Schoondijke, tel. 6. Zondagsdienst Centrum Kraamzorg West Z.-Vl. Ie en 2e Paasdag Zr- de Graag, Groede, tel. 52. kunnen geleverd worden door Firma SMOOR DE HULSTER. Breekens. BRESKENS Keuze uit 70 modellen. Bezoekt onze toonzaal. De aandacht wordt er op gevestigd, dat de nog niet ingediende nota's be treffende 1951 vóór 15 Mei a.s, ter Gemeente-Secretarie moeten zijn ont vangen. Op DINSDAG 29 APRIL a.s. zal onder de Breskense Aannemer® worden aanbesteed: aan de Kon. Emmastraat, hoek Molen water te Breskens voor de Gez. COLLE- MEIJER. Besteding zal geschieden in percelen, comb, van percelen of massa. Bestek en tekening vanaf 17 April verkrijgbaar ten kantore van de Archi tect, Dorpsstr. 14 te Breskens a f 5, per stel, Rest. f 2,50 per ongeschonden stel. J. JANSEN, Architectenbureau Cijsouw, Dorpsstr. 14, Tel. 64, Breskens. door de muzlakveranlglng „E. M. M." TE GROEDE op Zondag 13 April (Ie Paasdag) des avonds 6 uur. Het Bestuur. MET VAST BOORD zijn dit jaar stukken goedkoper ge worden, wij hebben: een EFFEN Katoen OVERHEMD in vier kleuren voor i 5,79 Pracht SHIRTING in grijs, groen, beige, met TRUBENIIS boord f 8,95 in vier kleuren, met Trubenijs boord voor f 10,95 mei TRUBENIJS boord en gevoerde borst sinds 1899 St. Jacobsstraat 7 Telefoon 2667 Notaris A. H. M. VAN DEN HOEK te Groede zal ten verzoeke van Mej. de Wed. E. v. d. MEULEN—Dekker te IJzendijke B 32, nabij Turkeije, overgaan en wel des nam. 13 (een) uur op de Hofstede te IJzendijke, tot den openbaren ver koop van 2 kasten, theekast, dressoir, 2 tafels, stoelen, radio, naaimachine, slaapkamer ameublement (met spiraalmatrasien en 3-delig kapokbed), kachels, schilderijen, glas-, geleierd- en aardewerk, spekkuip, spekrek, haken, slachtketel, vloerkleed, melkgerief. vosse merrie Dragona van Kruispolder, stamb. 38012, oud 9 jaar; bruine ruin Prins 10 jaar; Melkkoe t.b.c. vrij, 4 x gekalfd, rek. 20 Maart, Kalfvaars Catha- rina 16, stamb. 540099, bekalfd K. I. 3 menwagens, Mac Cormick zelfbinder, zaaimachine, kapmachine, 2-p. rijtuig met tuig, ijzeren rolblok, ploegen, eggen, kar op veren, 2 bietenmolens, zakkenlichter, sleper, cultivator, dorsmotor met riem, graanmaat, fruitladder, wagenzeil, har nassen en garelen, rieken, houweeltjes, stalgereedschap, 75 klaverruiters, graan zakken, twee bascules met gewichten, landroe, ijzeren stalbanden,fornuis, voeder bieten, hooi, stro, consumptieaardappelen en hetgeen te koop zal worden aange boden. VOLGORDE VERKOOP: Huisraad, Beestiaal, Landbouwhalm. Bezichtiging op koopdag vanaf 11 uur. Betaling a contant.

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 3