dijke; W. J. Versprille, Oostburg; A. J. Wille, Nieuwvliet, A. P. Wage, Sluis. Van 2b naar 3b: J. F. Barra, Oostburg; A. Buijze, Cadzand; F. C. v. d. Hemel, Groede; J. S Huijgh, Schoondijke; C. P. Ocké, Hoofd plaat; Th. C. Pijcke, Hoofdplaat; J. C. Strij- donk, Oostburg. Van 2 aw naar 3aw: R. Debaere, Sluis. Van 1 bw naar zbw: A. H. de Ridder, Oostburg. Van 2 bw naar 3bw: G. J. Beun, Aarden burg; G. J. van Boven, Sluis; W. Debaere, Sluis; A. P. Dierkx, Retranchement; D. C. van Hermon, Aardenburg. Metselen Van 1 naar 2 A. B. v. d. Meu- len, Oostburg. Schilderen: Van 1 naar 2: A. A. Massielje, Schoondijke. Automonteur: V.A.M. cursus: G. P. Bou- tens, Aardenburg; E. A. Bogaert, Aardenburg; K. J. Colijn, Biervliet; R. A. Dusebout, Bres- kens; J. Faas, Breskens; A. L. van Nijnatten, Oostburg; H. I. Ruissen, Nieuwvliet: H. C. Saeij, Oostburg; J. A. de Smit, Sluis; M. E. Steijaert, Schoondijke en J. Wolfert, Groede. Voetbal 2e klasse B. TerneuzenR.A.C. 31; GoesAlliance 2—0; VliisingenDosko 32. Een kat in het nauw doet rare sprongen. Zo is het ook met Vlissingen, dat nog wel de kampioenspretendent klopte. Een lelijke streep door de rekening van de Bergenaren, die nu wel definitief uitgeschakeld zijn. Ook de beide andere Zeeuwse 2e klassers boekten fraaie resultaten. Goes verzamelde weer 2 kostbare punten en ook Terneuzen gaf zich thuis niet gewonnen. Voor Vlissingen bestaat er nog een klein kansje, de dans te ontsprin gen, mits ze voldoende punten uit de laatste drie wedstrijden verzamelen en Alliance geen successen meer kan boeken. De stand is nu: Internos 19 13 4 2 55-26 30 Dosko 19 11 4 4 46-36 26 Middelburg 19 11 3 5 53-32 25 T.S.C. 19 7 7 5 35 - 31 ,1 Rood Wit 19 9 2 8 43 - 50 20 De Baronie 19 8 4 7 36-43 20 R.A.C. 19 7 5 7 29 - 23 19 Terneuzen 19 9 1 9 32-44 19 Moe 19 5 4 10 24-37 14 Goes 19 4 5 10 35-42 13 Alliance 19 3 6 10 33-44 12 Vlissingen 19 4 1 14 36-61 9 3e klasse D. BreskensR.C.S. o1; Corn BoysOdio 36; Sluiskil—Biervliet o5. Door de nederlaag tegen Biervliet is Sluis kil wel heel vast op de onderste plaats ge drukt. Ook Corn Boys verloor met flinke cijfers en staat theoretisch nog niet veilig. De wedstrijd BreskensR.C.S. was van alle belang ontbloot. Het was dan ook een heel slechte wedstrijd, met weinig goede mo menten. R.C.S., dat het hardst „werkte" kon tenslotte de overwinning behalen en het was verdiend. De mens is nu eenmaal chauvi nistisch en egoïstisch en de jeugd van Bres kens is hierop geen uitzondering. De manier, waarop ze de keeper der tegenpartij door schreeuwen en andere onsportieve uitingen in de war trachtten te brengen, moet ten enemale sterk afgekeurd worden. Dat hier tegen geen maatregelen worden genomen, begrijpen we niet. Door zulk onsportief ge doe blijven de Bressiaanders op sportgebied hun slechte naam behouden. De stand is hier: Axel 19 13 5 1 58-21 31 De Zeeuwen 18 11 4 3 44 - 24 26 Odio 19 10 5 4 56-41 25 Meto 18 9 3 6 4S-33 21 Breskens 17 8 2 7 50-47 18 R C. S. 17 7 3 7 38-30 17 Clinge 18 7 2 9 48-49 16 Biervliet 18 7 1 10 37-40 15 Nw. Borgvliet 18 5 5 8 37-48 15 Corn Boys 16 5 2 9 37-42 12 Zeelandia 18 5 2 11 30-60 12 Sluiskil 16 1 2 13 17-65 4 4e klasse H. OostburgSteen 33; IJzendijkeKoe wacht 23; HoofdplaatRia 15; P.S.K. Hontenisse o2; HulstE.M.M. 1—2. Koewacht stelde zich veilig door een kleine zege op IJzendijke, dat nog in de gevaarlijke zóne verkeert. Gelukkig voor hen, dat ook Hoofdplaat en P.S.K. niet tot winst konden komen. Hulst leed haar 2e nederlaag in suc cessie, terwijl Oostburg en Steen de puntjes broederlijk deelden. De stand is hier: Stap voor stap ging men verder. Af en toe riep Kees: „Josien!" om daar na even stil te staan en te luisteren. Maar er kwam nimmer antwoord. Het weerlicht aan de hemel werd steeds feller en kwam korter na el kaar. Het geluid van de donder kwam vrijwel onafgebroken tot de zoekende mannen door en toen men een uur gelopen had hoorde men de eerste regendroppels op het dichte bladerdak van de grote bomen vallen. Vooralsnog bleef het bij de grond droog, maar weldra ontlastte zich een tropische on weersbui boven het eiland, gepaard gaande met een dichte regenval, zo dat ook de zes mannen al gauw drijf nat waren. Whiteheaven had een fluitje mee genomen en afgesproken was, dat hij zou fluiten, als hij de anderen bij el kaar wilde hebben. Toen het onweer op zijn hevigst was, floot hij uit alle macht en geleidelijk aan kwamen de anderen naar hem toe. „Heb je haar gevonden?" vroeg Kees hoopvol. „Nee!" schreeuwde Whiteheaven boven het rumoer van de rollende donder uit; „het is gekkewerk om in Hulst 17 15 0 2 66-21 30 Hontenisse 18 10 4 4 55-37 24 Ria 17 11 1 5 67-40 23 Steen 18 9 2 7 69-38 20 Oostburg 16 7 3 6 33-34 17 Koewacht 16 5 5 6 18-43 15 E.M.M. 15 5 4 6 26 - 30 14 IJzendijke 18 S 3 10 42-51 1.3 Aardenburg 16 4 4 8 26-34 12 Hoofdplaat 17 3 3 11 34-73 9 P.S K. 18 4 1 13 32-78 9 Uitslag Toneelconcours „West Zeeuws-Vlaanderen" Morgenavond zal in hotel Mabesoone te Oostburg, de contactavond gehouden worden van het toneelconcours „West Zeeuws- Vlaanderen", seizoen 1951-195 2. Mevr. van den Broecke-de Man die als jury optrad voor bovengenoemd concours, zal dan de uitslag bekend maken, die altijd met grote spanning wordt tegemoet gezien. Komt er 'n Ronde van Zeeland voor Amateurs. Één dezer dagen, zal een voorstel gericht worden aan alle Wielerclubs en comite's in Zeeland, om in Augustus van dit jaar een Ronde van Zeeland te organiseren voor Amateurs. Het voorstel is als volgt Een Ronde van Zeeland in 4 etappes, de start zal plaats hebben te Tholen op een nader te bepalen dag en zal lopen over 2 dagen. Start om 1 uur te Tholen, einde der eerste etappe te Goes, afstand 80,7 km., aankomst pl.m 4 uur, hier zal 1 uur gerust worden met het oog op de renners die door stukken of om andere reden, gelegenheid te geven de volgende etappes nog deel te nemen en de cours hiermede voor het publiek aantrekkelijker te maken. Start pl.m 5 uur, einde 2e etappe te Middelburg, afstand 45,8 km., aankomst en einde eerste dag pl.m 7 uur, waarna de deel nemers onder gebracht worden. Tweede dag en 3 etappe. Start 10 uur te Breskens, einde 3e etappe te IJzendijke, afstand 67,5 km aankomst pl.m 12.30 uur, hierna een uur rust. Start 4e en laatste etappe om pl m 1.30 uur te IJzendijke, einde der cours en finish om pl.m 5 uur te Hulst, afstand 86,6 km. De gehele afstand van de ronde bedraagd 279,5 km. en de uitgaven worden geraamd op f 3250,—. Hopelijk is ieder comité er zich van bewust, dat deze ronde van grote propagandische waarde is voor de Wielersport in Zeeland, zowel kwaliteitief als kwantitief en hun volle medewerking hieraan verlenen. PREDIKBEURTEN Zondag 23 Maart Aardenburg, 11,30 uur, Ds. Blom St. Anna ter Muiden, 11 uur, Ds. Groenveld Biervliet, 10 uur, Ds. Wiebosch Breskens, 10 uur, Ds. van Beusekom. 6,30 uur, Ds. van Beusekom Cadzand, 10 uur, Ds. ten Cate Groede, 10 uur, Ds. Boere Bidstond voor het gewas Hoofdplaat, 10 uur, Ds. Eijgendaal Nieuwvliet, 9,30 uur, Ds. v. d. Graaft St. Kruis, 9 uur, Ds. Blom Oostburg, 10 uur, Ds. Fournier Collecte Zuiderzeefonds Retranchement, 10 uur, Cand. Doeschot Schoondijke, 10 uur, Ds. Schopenhauer Zaterdagsavonds 7 uur, avondgebed Sluis, 9,30 uur, Ds. Groenveld Waterlandkerkje, 10 uur, Ds. Bergsma IJzendijke, 10 uur, Ds. Blomaard Zuidzande, 10 uur, Ds. Kuijlman Doopsgez. Gem. Aardenburg Geen opgave Ev. Luth. Gemeente Groede, 10 uur, Da Stol Vrij Evang. Gemeente Breskens, 9,30 uur, Ds. Praas Nieuwvliet, 10 uur, Cand. van de Vrie Retranchement, 2,30 uur, Cand. van de Vrie Cadzand, 2,30 uur, Ds. Praas Geref. Kerk Breskens 10 en 3 uur, Ds. Potjer, Maasland dit noodweer verder te gaan. We kun nen zelf ternauwernood een hand voor ogen zien I Laten we een poosje wachten, tot het onweer wat bedaard is, want zo heeft zoeken geen zin I" „Dan ga ik alleen verder!" ant woordde Kees beslist en bij wilde verder gaan. „Wacht nu even, koppige Hollan der!" schreeuwde de ingenieur, die nu woedend was „en gebruik je ver stand! Het is krankzinnigenwerk en in dit weer vind je haar nooit". „Ik ga alleen verder!" zei Kees voor de tweede maal en rukte zich los, waarna hij verder het bos in liep, zodat de anderen wel gedwongen wa ren ook verder te gaan. Het leek haast of er geen einde kwam aan het zware weer, dat zich in al zijn hevigheid boven hun hoof den ontlastte. Het leek wel of de ele menten de violen huns toorns ten volle uitstortten op Saint George. Op een gegeven ogenblik zette een bliksemstraal een seconde lang de hele omgeving in een staalblauw licht, ter wijl gelijktijdig een hevige slag volgde gepaard met luid gekraak. (Wordt vervolgd). BURGERLIJKE STAND. Gemeente OOSTBURG over de maand Februari 1952. BEVALLEN 4, M. M. Verleije-Lampo, z.; 6, f. A. Visser-Paans, d.; 12, A. A. Bondewel-Eversdijk, d.; 15, P. van Hanegem-van den Berge, d.; 14, J. T. Kooten-Smit, d.; 15, M. Salakory- Timisella, d. 15, O. M. C. Bots-van den Berg, d.; 20 M. M. A. Robesin- Dhaens, z.; 22, K. J. S. Willemi-Wage, z.; 21, C. Jansen-Bouwens, d.; 23, S. van der Vlugt-Melse, z.; 24, A. Fieret- van de Gruiter, z.; 28, M. C. W. de Bonth-van Kessel, z.; 28, C. M. Martens- van Pamelen, d.; 28, P. C. Ghijs-van den Boom, d.; 29, J. E. Hubregtse- Versluiji, d.; 28, E. S. P. van Hee- Canon, d. GEHUWD 7, A. I. Brakman, 39 j. en J. E. van de Vijver, 42 j.; 21, P. J. Roegiers, 29 j. en F. C. Ghijs, 29 j.; 22, A- A. J. van Hijfte, 30 j. en H. J. Nauta, 22 j. OVERLEDEN 2, M. S. Magree, 84 j.; 3, N. Gys, 82 j., wed. van S. Robesin; 4, P. J. van Gorsel, 72 j9, S. de Groote, 76 j., echtg. van A. van Bortel; 12, J. J. Dootjes, 64 j., echtgenoot van 5, J. van de Sande; 18, J. Risseeuw, 70 j.; 23, A. De Baets, 79 j., wedn. van M. M. Himschoot; 25, J. J. Con tant, 86 j., echtgenoot van S. van Baal; 26, A. E. J. de Badts, 61 j., echtge noot van H. S. M. Buijck. Plaatselijk Nieuws Schoondijke. Steravond N.C. R.V. Maandag j.l. werd alhier in de Geref. Kerk een Steravond gehouden, uit gaande van de N. C R. V. Deze avond stond onder leiding van de heer Joh. Bodegraven. Da zaal was overvol met belangstellenden. Een zeer afwisselend programma, uitgevoerd door Henk Dorel, die was ingevallen voor Kees Derink, Liesbeth van Barneveld, Joh. Bodegraven, twee filmoperateurs, één van de afdeling propaganda en de pianist Ru van Veen, werd vlot afge werkt. Het gebodene viel dan ook zeer in de smaak van de aanwezigen, zodat het een zeer geslaagde avond is geworden. Breskens. Toneeluitvoering. Door de toneelgroep der perso neelsvereniging van de N.V. Kon. Mij. „De Schelde" alhier, werd Zaterdag j.l. een uitvoering gegeven in het Gem. Ontspanningsgebouw. Deze nog jonge vereniging speelt voor de eerste keer mee in het kader van het „Toneelcon cours West Zeeuwsch-Vlaanderen". De zaal was geheel gevuld met be langstellenden, toen de voorzitter der personeelsvereniging, de heer A. v. d. Ster, het openingswoord sprak, waarbij hij allen hartelijk welkom heette, in het bijzonder mevr. v. d. Broecke-de Man, die als jurylid aanwezig was. Opgevoerd werd: „Moeder," een fa miliedrama in 3 bedrijven door Jack Bess. Het ligt niet op onze weg het spel te beoordelen, dit zal morgen door de jury geschieden, toch zijn wij van mening, dat deze toneelclub zeer zeker een goede plaats in de rij der diverse aangesloten verenigingen zal innemen. De voorzitter was dan ook de tolk van alle aanwezigen, toen hij bij het einde regisseur en spelers hartelijk dank bracht voor het gebo dene. In de pauze had een goed ge slaagde verloting plaats. Zuidzande Bevolkingsonderzoek. Naar alle waarschijnlijkheid zal op 2 April a.s. begonnen worden met het doorlichten van de bevolking op t.b.c. Muziek- on zanguitvoering. De muziekvereniging „Veronica" gaf in samenwerking met het dames koor „Juliana" een goed geklaagde uitvoering in de zaal van de heer P. de Witte. Na de pauze werd een toneelpro gramma gegeven. De voorzitter van „Veronica", de heer A. Luteijn, dankte aan het einde van de avond allen die aan het wel slagen hadden medegewerkt. Het bal werd verzorgd door „The Zwin Boys" o. 1. v. Pierre Leenhouts te Oostburg. Sluis Biljarten. De biljartclub „Krijt op Tijd" alhier verloor van de biljartclub uit Zeebrugge met 78. Oostburg Opgravingen. Op verzoek van burgemeester Hoek- zema zullen onder leiding van de Rijks dienst voor oudheidkundig bodemonder zoek te Amersfoort opgravingen worden verricht naast de Herv. Kerk. De mogelijkheid bestaat dat de fundamen ten van de oude kerk zullen worden blootgelegd. Deze zouden uit de iode of ii de eeuw dateren. Vergadering duivenhouders. In hotel Mabesoone kwamen de leden van de Zeeuws-Vlaamse post- duivenhoudersbond in vergadering bij een, onder leiding van de heer J. Duste. Bij de bestuursverkiezing werd her kozen de heer J. Duste en gekozen in de vacature J. Vasseur, de heer A. de Gardeijn. In December zal weer een tentoon stelling worden georganiseerd. Om de animo voor het prijsvliegen te verhogen, stelden enige leden voor b.v. het uitreiken van diploma's aan kampioenen in verschillende klassen. Het vliegprogramma 1952 werd vast gesteld. Nieuwvliet. Chr. Evang. Gemeente. Beroepen als predikant bij de Chr. Evang. Gemeente alhier Theol. Cand. Q. van de Vrie, thans als hulpprediker in deze gemeente werkzaam. Biervliet. 2e gemeentewerkman. Naar wij vernemen hebben zich voor de betrekking van tweede gemeentewerkman in deze gemeente 22 sollicitanten aangemeld. De raad wordt eerstdaags bijeengeroepen om hier uit de gelukkige te kiezen. Breskens Men ging uit varen. Door de Rijkspolitie werd een onder zoek ingesteld in verband met het feit, dat een 3-tal jeugdige personen, n.l. D., T. V. en M. C. op Zondag j.l. onbevoegd hebben gebruik gemaakt van een vissersvaartuig. Met dat vaartuig, dat toebehoort aan de visser K., is de haven uitgevaren en enige tijd later zijn ze weer in de haven terug gekeerd. Aanrijding. Zondag had op het Spuiplein een aan rijding plaats tussen twee personenauto's van Belgische nationaliteit. Beide auto's, die be stuurd werden door de heren L. uit Gent en de S. uit Zomergem, bekwamen materiele schade. Persoonlijke ongelukken kwamen bij deze aanrijding niet voor. De Rijkspolitie stelt een onderzoek in. Begin van brand. Dinsdagavond ontstond in de keuken van het restaurant De Milliano een begin van brand, doordat de vlam was geslagen in een ketel met kokend vet. Binnen enkele minuten stond de frituur in brand. De vlam men die hoog opsloegen, konden door toege schoten mannen met zand en doordrenkte jute zakken worden gedoofd. De schade bleef beperkt tot frituur en verfschade. De verzekering dekt de schade. De brandweer, die was gewaarschuwd, be hoefde niet te werken. Twee jeugdige Vlissingers aangehouden. Twee jeugdige daders uit Vlissingen werden aangehouden, die zich op 14 Februari j.l. hebben schuldig gemaakt aan inbraak en diefstal in de Chr. School alhier. Beiden, die de laatste tijd reeds meerdere inbraken heb ben gepleegd, bevinden zich thans in het Huis van Bewaring te Middelburg. Het zijn de 17-jarige de B. en de 19-jarige G. De bedoeling was om geld te bemachtigen om een reis naar Afrika te maken. Provinciale boot beschadigd. Door de hevige mist voer Woens dag j.l. de Prov. Veerboot, die om 20.45 u* uit Vlissingen was vertrokken, bij het bin nenvaren van de haven tegen de Westdam- wand. De voorsteven werd over een lengte van ongeveer 1 meter opengescheurd op 2 m. boven de waterlijn. De veerboot kon de terugreis aanvaarden, doch zal mogelijk tot het ondergaan van deze reparatie uit de vaart worden genomen. Aanrijding. Maandagavond om 19 uur had op de Rijksweg een aanrijding plaats tussen een vrachtauto beladen met steenkolen, van de firma d. B. en een met twee paarden be spannen zaaimachine van de landbouwer M. Op de zaaimachine was gezeten dhr. van O., die een schaafwonde aan een van zijn benen opliep. Door Dr. v. d. Maas werd geneeskun dige hulp verleend. De zaaimachine werd ernstig beschadigd en kwam in de sloot te recht. De beide paarden sloegen op hol doch konden in de Dorpsstraat worden gegrepen. Door de Rijkspolitie wordt een onderzoek ingesteld naar de schuldvraag. Schip vastgelopen. Zondagavond om 21 uur is het Nederlandse motorschip „Lucas Bols 2" ter hoogte van de Breskense plaat aan de grond gelopen. De reddingsboot „President Wierdsma" alhier en het bergingsvaartuig „Bruin vis" van Van der Tak's bergingsbe drijf te Rotterdam begaven zich naar

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 2