Prestige Koker KASTPAPIER y Lederwaren repareren Jan Roovers, Vlissingen V oor jaarshoeden Fa. SMOOR i DE HULSIER. Dorpsstraat Uitvoering en opor Firma SMOOR l DE HULSTER ur in het Groene Krui liaison Moderne, Wed. I. VAN DE VIJVER-Donze, Dorpsstr., Breskens Voetverzorging DE WEERDT, Werkhemden Overalls K.L.M. - P.K. Werkbroeken Vlissingen eJLetvtel&cLe.Et Garnering Tarzan vindt een zoon Zorg ook dat Uw Koffer of Reistas voor de vacantie in orde is, dat voor' komt veel moeilijkheden en narigheid SPECIAAL LEDERWARENZAAK Geboortekaartjes Verlovingskaartjes Visitekaartjes Huwelijkscirculaires Rouwcirculaires Kapitein Klakkebos op de leeuwenjacht A. Bondewel, Breskens JbvcMlecl J. Jansen ÏÏLufie^ftand&i Jxx. o-cut Domme. Reparaties kunstgebitten ADVERTENTIES Voor de zeer vele blijken van belang stelling en bewijzen van deelneming, ontvangen na het overlijden van onze geliefde Vader, de heer FRANCOIS VAN DER MEULEN, betuigen wij onze oprechte dank. Bergen op Zoom A. C. VAN DER MEULEN. Groede S. E. VAN DER MEULEN. Groede, Februari 1952. Voor de vele bewijzen van deelne ming, ontvangen na het overlijden van onze geliefde Vader, Behuwd- en Grootvader, de heer PIETER CORNELIS, betuigen wij onze hartelijke dank. Uit aller naam Z. A. CORNELIS. Groede, Februari 1952. Ondergetekende dankt langs deze weg allen, die blijken van belang stelling gaven, bij het door hem be haalde succes op het solistenconcours te Axel. W. VAN DE WALLE, Dorpsstraat 8 Breskens Vanaf 7 Februari a.s. houdt Mevr. A. SIBBES iedere Donderdag van 9.30-3,30 uur te BRESKENS voor het verwijderen van eksterogen en eeltplekken, inge groeide nagels, enz. Tev.ns STEUNZOLEN verkrijgbaar VOOR HEEL REGEN dicht! Ph van Klaefstraat 41 BRESKENS d, grijs Tweed, enorm sterk in de maten 5-6 en 7 5,79 Khaki, krimpvrij en kleur echt, maten 4-5-6-7 6,89 Khaki, de mooiste satijndril, in alle maten 10,89 Beva I-ion 14,90 De zwaarste kwal. Beva van 21,95 kost nu 19,79 in alle maten Simson, Manchester, gestr. Pilow in alle maten sinds 1899 St. Jacobsstraat 7 Telefoon 2667 1 De eerste zendingen van onze grote voorjaarsorders zijn binnen. Wij etaleren deze week een keur van de beste DameACO-tl^ectLe ZIE OOK ONZE ETALAGE WALSTRAAT 33 H00YD0NK Speciale aanbiedinggeheel dubbel Popeline Regenmantels f41,50 - f 43,90 - f 49,90 Walstraat 32, VLISSINGEN OsitlLClflCf&tlda earsta zanding alsmede o.a. Knopen, Gaspen, Kragen, Vasten, enz. Luxor Theater te BRESKENS brengt U Zondag 10 Februari a.s. een onvergetelijk spannende avonturenfilm JOHNNY WEISMULLER op zijn best met MAUREEN O'SULLIVAN In hun voortreffelijk spel. Toegang 14 jaar. LAAT ONS UW VAKKUNDIG Wij zijn gediplomeerd vervaardigers van lederwaren Walstraat 82 door G. Th. ROTMAN. Uw eten gaar In een vierde van de normale kooktijd Behoudt de voedingswaarde en vitaminen. Besparing op Uw brandstof 9. BomDaar zaten ze boven op de appelen-auto; de kooplui konden nog net de vlucht nemen. De schroef maaide met razende kracht door het fruit en de bellefleurtjes vlogen bo ven de daken uit, zodat je ze zomaar in je schort kon opvangen. 10. Met 'n ruk wist kapitein Kakke- bos, door de angst opeens helder ge worden, het toestel weer vlot te krij gen. Ze kwamen nu boven een weide, waar pa Kommenijs z'n zoontjes vlie ger opliet. Het was een reuzenvüeger; daarom had hij het touw om z'n mid del gebonden. Bond voor Staatspensionnering Afdeling NIEUWVL1ET op Zaterdag 16 Februari 1952, bij P CORNELIS-Luteijn. Aanvang 7 uur. Medewerking verleent de Accordeonclub „Mlrlan" uit Breskens Muziek Zang Toneel op Zaterdag 9 Febr. 1952, bij J. VAN HANEGHEM te Groede. Aanvang 6,30 uur. Hiermede bericht Architect A. I. VAN MELLE, Jan Kostelijklaan 16 te Velsen, dat alle betreffende de bouw van verschillende woningen, overgedragen zijn aan Dorpsstraat 14 te Breskens, en dat hij namens A. 1. VAN MELLE in alle rechten treedt betreflende de nog te bouwen percelen, alsmede het afwikkelen van de verschillende onder handen zijnde werken. A. I. VAN MELLE, Architect. Piano's Orgels Vleugels Stemmen - Repareren Verhuren - Taxeren Inruilen VLISSINGEN, Paul Krugerstraat 16, Telefoon 2546 MIDDELBURG, Lange Noordstr. 16 (Bij stadhuis) Telefoon 3097 Sneller, beter en goedkoperDrogisterij D A. CRINCE, Ph. van Kleefstraat 31, Breskens. In verschillende kleuren effen rood en blauw geblokt groen en blauw Breskens

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 4