Scheepvaartbeweging in de haven van BRESKENS in hei jaar 1951. Solistenconcours te Axel In memoriam GEORGE VI Geladen schepen Aantal 982 ton 193339 897 INKOMENDE SCHEPEN. Ledige schepen Totaal Aantal ton Aantal 650 162643 1632 UITGAANDE SCHEPEN. 201691 744 154516 1641 Totaal gelost 982 stuks 164961 ton Totaal geladen .897 stuks 158492 ton Totaal gelost en geladen 1879 stuks 323453 ton Geloste vis en garnalen 5431 schepen 1344179 kg schepen ton 355982 356207 gekomen op de Zuid-Hollandse eilanden en in West-Brabant, zal het Maandag 18 Februari aanvangen met een onder zoek in 13 gemeenten in de provincie Zeeland en wel volgens het volgende schema Rilland Bath, 18 Februari; Ellemeet, 18 Februari; Noordwelle, 18 Februari; Kloetinge, 20 en 21 Februari; Heinkens- zand, 20 Februari; Borsele, 21 Februari; Groede, 25 en 26 Februari; Zaamslag, 25 en 26 Februari; Hontennisse, 25 en 26 Februari; IJzendijke, 27 en 28 Februari. Het onderzoek zal hetzelfde karakter dragen als in de andere delen van Nederland, doch ook hier stuit het L.E.I. op het bezwaar dat de gemeen ten te groot zijn om de enquête uit sluitend in de avonduren te houden. Van de werkgevers wordt ook daarom in de provincie Zeeland gevraagd hun arbeiders in de gelegenheid te stellen overdag het enquènteformulier te gaan bespreken met de vertegenwoordigers van het L.E.I. Hiertegen zal weinig bezwaar bestaan omdat de voorjaars werkzaamheden nog niet zijn aange vangen. Het It.E.I. meent op de medewerking van werkgevers en arbeiders te mogen rekenen omdat door de bijzondere omstandigheden in deze provincie het onderzoek van zeer groot belang is. Er worden hier zeer arbeidsintensieve ge wassen verbouwd, met name suiker bieten en aardappelen, terwijl in ver schillende gemeenten in deze provincie zich reeds aanzienlijke moeilijkheden voordoen met de arbeidersvoorziening. Over de oorzaken van deze moeilijk heden heeft het L.E.I. wel een alge mene indruk doch een onderzoek is nodig om alle oorzaken zo goed moge lijk te leren kennen en te trachten een uitweg uit de moeilijkheden te vinden. FILMN1EUWS Een vliegtuig verongelukt boven het oerwoud en alleen de baby brengt er het leven af. Chita, de aap, vindt het kind en brengt het bij Tarzan en Jane. Tarzan noemt hem Boy en zij voeden hem op in deze ruige wildernis. Na 5 jaar komt er een expeditie in het oerwoud om te zoeken naar de wrak stukken van het verongelukte vliegtuig. Tarzan weigert Boy af te geven en vecht voor het jongetje, dat hij als eigen kind is gaan beschouwen. Hierna volgen de spannende momenten elkaar op. Een film voor iedereen, vol span ning en prachtige natuuropnamen. van draaide aan een slinger en na enige tijd kwam er een emmer naar boven, die gevuld was met aarde. Deze aarde werd uitgestort op een bak en via een installatie stroomde er water over de aarde, die nu door de beide mannen nauwkeurig werd onder zocht. Whiteheaven keek over de rand van het bergplateau gespannen naar het werk der mannen. En toen deze de aarde hadden onderzocht en de em mer weer lieten zakken, stiet de inge nieur Kees zacht aan en fluisterde hem in het oor: „Zij hebben iets gevonden, dat nog veel kostbaarder is dan ko per, namelijk goud Kees keek zijn partner vol verbazing aan. „Goud?" herhaalde hij fluisterend, terwijl hij even nadacht. „Geen won der, dat men dan zo hard aan het werk is. Zou het veel zijn, wat ze vinden?" Whiteheaven haalde zijn schouders op. „Dat kan ik van hieruit moeilijk bekijken. In ieder geval zal het wel de moeite waard zijn, anders was men er al lang mee opgehouden". De twee mannen lagen languit naast elkaar en keken opnieuw naar het werk der beide mannen, die in versle- Voetbal Tweede klasse B. MiddelburgVlissingen 62. Wegens de slechte toestand van de terreinen is er deze week weer maar een beperkt voetbalprogramma afge werkt. In de 2e klasse B ging slechts één wedstrijd door n.l. Middelburg Vlissingen. De uitslag is - naar de krachtsverhouding - tamelijk geflatteerd In het veld waren de Vlissingers niet de mindere, maar de gastheren profi teerden beter van de legio kansen en hielp daarmee Goes een handje. Voor Vlissingen ziet de toekomst er maar somber uit. Een achterstand van twee punten is voor een staartclub altijd moeilijk weg te werken. Middelburg bezet nu de derde plaats, maar een overwegende rol om het kampioenschap zal ze niet meer spelen. De stand is: Internos 17 11 3 1 49-14 17 Dosko 16 10 3 3 38 -29 23 Middelburg 17 9 3 5 48 - 29 21 T.S.C. 17 7 6 4 33 - 25 20 De Baronie 17 8 3 6 34-39 19 R.A.C. 16 6 5 5 22-17 17 Rood Wit 16 7 2 7 37 - 43 16 Terneuzen 16 7 I 8 35-39 15 Alliance 17 3 6 8 31-40 12 Moe 17 4 4 9 21-31 12 Goes 16 2 5 9 30-40 9 Vlissingen t6 3 I 12 32-54 7 3e klasse D. De ZeeuwenZeelandia 40. Ook hier ging één wedstrijd door en ook een strijd tussen Vlissingen en Middelburg. Maar hier toonden de Vlissingers zich de meerdere. Door een flinke overwinning op Zeelandia liepen de Zeeuwen twee punten in op Axel en staan er relatief beter voor, terwijl Zeelandia nog steeds in de gevaarlijke hoek zit en zich niet verder van Sluis kil verwijderen kon, zoals uit de stand blijkt: Axel 17 11 De Zeeuwen 16 11 Odio 15 7 Meto 16 8 Breskens 13 6 2 5 42-34 14 RC. S. 13 5 3 5 31-22 13 Nw. Borgvliet 16 4 5 7 32-45 13 Corn Boys 12 5 2 5 27-26 12 Clinge 15 5 2 8 34-40 12 Biervliet 15 5 I 9 28-35 n Zeelandia 16 3 2 11 25 - 57 8 Sluiskil 14 1 2 II 15-57 4 Vierde klasse H. Hulst—Steen 2—1; EMM—R1A. Ria niet opgekomen. De overwinningsreeks van Hulst kon nog door niemand gestuit worden. Ook nu werd er gewonnen, al was het maar op het nippertje. Ria ziet wel in dat haar kans verkeken is, want tegen EMM kwamen de Westdorpenaren niet opdagen wat hun op twee straf- punten zal komen te staan Inmiddels is de voorsprong van Hulst aangegroeid tot elf punten. „Wie doet ons nog wat" zullen de Hulstenaren wel denken en gelijk hebben zij. 5 1 54-20 17 4 1 41-19 26 5 3 40-29 19 3 5 41-17 19 feu grijze kleren nergens anders aan dacht voor hadden dan de inhoud van de emmer, die van tijd tot tijd naar boven kwam. Waarschijnlijk was daar in de put een derde man aan het werk. En in de hut, waaruit de rook omhoog kringelde, nog iemand. „Zeg," zei Kees opeens, nog steeds met gedempte stem, „hebben die lui het recht daartoe?" „Wat?" „Nou, of dat zo maar mag, dat goud delven. Moet je daarvoor niet een vergunning hebben? Ik meen vroe ger wel eens zoiets gelezen te heb ben". Opnieuw haalde Whiteheaven zijn schouders op. „Dat is moeilijk te zeg gen," antwoordde hij. „Kijk eens, om te beginnen behoort dit eiland tot de Salomons-groep en deze eilanden zijn, wat je noemt, Australisch bezit". (Wordt vervolgd). De stand is nu: Hulst n 13 O O 54-n 26 Hontenisse 15 8 3 4 47-33 19 Ria 13 8 i 4 54-34 17 Steen 13 6 i 6 45-25 13 Oostburg 13 6 i 6 29-31 13 E.M.M. 13 4 4 5 24-27 12 Aardenburg 4 3 8 25-33 11 IJzendijke 14 4 2 8 32-41 10 P.S.K. 13 4 I 8 28-54 9 Koewacht 1.3 2 5 6 20 - 40 9 Hoofdplaat 13 3 3 7 26-55 9 BURGERLIJKE STAND Gemeente BRESKENS over de maand Januari 1952. GEBOREN: 9. Izaak Willem, z. van Willem van den Broecke en van Cen- tina Vergouwe; 23, Johannes Willem Abraham, z. van Abraham I. Bruijnooge en van Johanna S. van Hanegem. HUWELIJKEN: 10, Leendert Jansen, oud 20 wonende te Tholen en Krina P. Brand, oud 21 j wonende te Bres kens; 24, Willem J. Jongman, oud 25 j. en Maria P. Haartsen, oud 21 beiden wonende te Breskens. OVERLEDEN 2. Anthonetta S. Leen- houts, oud 75 j., zonder beroep, wo nende te Breskens, wed. van Izaak le Bleu; 26, Maria Meijerink, oud 65 j., zonder beroep, wonende te Breskens, echtgen. van Iz. Vergouwe. INGEKOMEN 4, Petrus J. de Witte en gezin van Groede naar Glacis 21; 4, Maria W. Roth van Sluis naar Boulevard 1; 7, Gerard Korteknie van Kortgene naar Ph. van Kleefstr. 25; 7, Alphons Swartelé van IJzendijke naar Glacis 16; 10, Wed. S. Kareis-Koster en kinderen van Waterlandkerkje naar Vogelenzang 19; 11, Gilles W. Buijze van Schoondijke naar Noodplan J 3; 11, Willemina P. Buijze-v. d. Broeke van Groede naar Noodplan J 3; 11, Cornelis P. de Seijn van Heusden naar Scheldestr. 20; 19, Johannes P. Steijaert van Tilburg naar Havenstr. 4; 21, Hendrik Vermeulen en gezin van Breda naar Noodplan M 12; 28, Johannes de Lijzer en echtgenote van Aardenburg naar Dorpsstr. 72; 29, Apolonia A. Leenhouts-Elenbaas van Poortvliet naar Dorpsstr. 84; 29, Willem J. Kuipers van Hengelo naar van Zuijenstr. 6. VERTROKKEN: 8, Willem I. Ver- duijn van Ph. van Kleefstr. 5 naar Amsterdam; 9, Ludovicus J. M. Bierens en gezin van Noodplan F 14 naar Sluis; 17, Wolter Smit van Ph. van Kleefstr. 57 naar Hoogezand-Sappemeer; 24, Maria P. Jongman-Haartsen van Pr. Julianastr. 12 naar Vlissingen; 24, Willem J. Jongman van Havenstr. 16 naar Vlissingen; 23, Hendrik Neuféglise van Noodplan H 1 naar Den Helder. Zaterdag j.l. werd vanwege de „Bond van muziekverenigingen in Zeeuwsch- Vlaanderen" het zesde solistenconcours gehouden in het R.K. verenigingsge bouw. De beoordeling berustte bij de heer G. H. Boedijn uit Hoorn, terwijl als bondspianist optrad Jasper Antho- nisse te Biervliet, die samen met zijn collega A. v. d. Eeckhout en mevr. Muller de begeleiding verzorgde. De uitslag, wat de deelnemers uit West Zeeuwsch-Vlaanderen betreft, was als volgt 2e afdeling A. de Reu, Biervliet, bugel, 2e prijs, 43 punten. K. Pladdet, Biervliet, bugel, 3e prijs, 40 punten. Afdeling uitmuntendheid W. van de Walle, Breskens, tuba, ie prijs, 53 punten, 5e extra prijs (med. V.V.V. Axel), plus bronzen medaille voor het hoogste aantal punten in deze afdeling. Ere-afdeling C. de Smit, IJzendijke, Saxophoon soprano, ie prijs, 57 punten met lof eer jury, 2e extra prijs (medaille be schikbaar gesteld door C. Hamelink, lid Ged. St.). R. de Meijer, Biervliet, piston, ie prijs, 48 punten. A. Luteijn, Zuidzande, bugel, 2e prijs, 45 punten. De bondsvoorzitter, de heer P. A. Ocké, sprak de aanwezigen toe en hoopte de solisten terug te zullen zien op het a.s. concours in West Zeeuwsch- Vlaanderen. Wethouder van Bendegem reikte de prijzen uit. Mutaties bij de P. Z. E. M. Bij de N.V. Provinciale Zeeuwsche Electriciteits-Maatschappij te Middel burg zijn aangesteld als monteur- electricien ie klas de heren M. I. van I 4,1 den Broeke te IJzendijke W. C. van der Hooft te Breskens en J. L. Tas te Aardenburg. Niemand had het verwacht, maar toch Als het een lid van ons eigen vorstenhuis was geweest, zou het ons moeilijk meer heb ben kunnen ontroeren. Hoe menigmaal is zijn naam genoemd, vooral in de oorlogsjaren, als wij Nederlanders ingespannen luisterden naar de BBC en hoorden over de onvermoeibare koning, die het Britse volk steeds weer wist te bezielen. Ook in de donkerste en critiekste ogenblikken van de historische „slag om Engeland", waarmee het voortbestaan van heel het Europese continent stond of viel. Wij voelden mee met hem en zijn onderda nen. Trouwens voor alle geallieerde militai ren, te land, ter zee en in de lucht, was hij het symbool waarin zij zich één voelden en meer dan dat. Nimmer ontzag hij zichzelf, niets was hem te veel. George VI had in zijn jeugd nauwelijks gerekend op de mogelijkheid, koning te zullen worden en de abdicatie van zijn broer, in 1937, kwam geheel onverwacht. George VI schrapte zijn persoonlijke genoe gens onmiddellijk en gaf zich aan zijn taak, daarin op voorbeeldige wijze bijgestaan door zijn vrouw. Wat dat laatste aangaat, het was altijd opmerkelijk, dat de Britten in één adem spraken van „our king and queen" - daarbij zich scharend om twee vorstenkinderen, die, mede door een spreekwoordelijk goed huwelijk, volstrekte eensgezindheid in de opvoeding van de kinderen en trouw aan de grondwet telijke rechten en vrijheden van het Britse Gemenebest, godsdienstige opvattingen hul digden, die een houvast zijn geweest voor duizenden jonge Engelsen die na afloop van de oorlog twijfelden of het zin had te geloven in een God, Wiens Naam door nieuwe poli tieke stromingen, met hun aanlokkelijkheden van planmatige technocratie, nog slechts schouderophalend werd genoemd. Het Britse volk is wel rijk gezegend in de opeenvolging van voortreffelijke staatshoofden. De nieuwe koningin, Elisabeth, treedt im mers ook in elk opzicht in het voetspoor van haar vader en zij zal het, met de enorme morele moed die haar eigen is, stellig niet gemakkelijker krijgen. Wat de nieuwe vorstin in haar vooraf gaande zes-en-twintig levensjaren zoal heeft gezegd en gedaan, geeft ons reden, haar van harte te verwelkomen. Een jonge vrouw met hoge morele opvattingen, met inzicht in de moeilijkheden van haar leeftijdgenoten en niet in het minst aangetast door de slapheid en zelfgenoegzaamheid, die de naoorlogse jaren over zovelen in West-Europa hebben gebracht. Haar troonsbestijging is haar een heilige roeping, die zij naar eer en geweten beantwoorden wil. Zij brengt daartoe wellicht nog meer offers dan haar ouders. Het is een publiek geheim, dat Zij, sinds haar hu welijk, grote tegenzin heeft geopenbaard t.a.v. de scheve verhouding, die haar positie als koningin betekent voor haar man als natuur lijk hoofd van het gezin. Zij heeft daarover menigmaal gesproken met haar vader en met Winston Churchill. Het is dan ook zeer goed mogelijk, dat zij zoveel als wet en protocol dat toelaten, haar man op de voorgrond zal schuiven, die overigens - merkwaardig ge noeg - veel punten van overeenkomst heeft met de Prins der Nederlanden, door zijn in nerlijke afschuw van ceremoniemeesters, kleermakers en gala-diners. (J. P. de Klerk). Zondagsdienst doktoren. 10 Februari 1952. Oostburg, Aardenburg, Eede: Dr. Buskop, Oostburg, tel, 60. Sluis, Cadzand, Zuidzande Dr. Beek, Zuidzande, tel. 8. Breskens, Groede, Schoondijke Dr. Jongsma, Groede, tel. 2. Zondagsdienst Centrum Kraamzorg West Z.-VI. Zondag 10 Februari 1952. Zr. de Graag. Groede, tel. 52. Gevonden voorwerpen. Een rijwielpomp. Inlichtingen bij Wachtm. Rosendial, Blekestraat, Groede. Een wollen want. Inlichtingen bij A. Schieman, Brou werijstraat, Groede. Een portemonnaie. Inlichtingen bij A. Jansen, Voor straat, Groede. Een alpino muts. Inlichtingen bij de Postcommandant der Rijkspolitie te Groede. Elke Zaterdag alhier verkrijgbaar losse nummers a 25 cent van de Fa. SMOOR DE HULSTER, Breskens.

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 2