Schoondijkse Centrale Winkel Firma Villi PM l VROON Wiêiem Slempt S,eëuMig, YlL&uiv-jaa/i een, qetu&Èiq, Ylieuw-pxaA. Garage SALOMÉ V. VAN HOUTE tiiandel ïi den Bouwmeester Borslus i d. Leijé, Breskens Mie, maim onyt teAte iu-end.en ilcmh 1948 P. DIERICK-WAGE G. N. ie Schoondijke MULDER'S Technisch Bureau, Groede wenst dat het voor groot en klein, nu eens een gelukkig Nieuwjaar mag zijn. Breskens, Januari 1948. Ph. A. KEIJMEL, Vrachtvervoerder Boulevard 79 Breskens wenst alle klanten, vrienden en beken den een gelukkig 1948 toe. p.f. Firma GEBR. MAAS Aannemersbedrijf, Breskens. W. v. d. WALLE, Dorpsstr., Breskens p.f. Licht- en Krachtinstallaties J. A. N. DE VLIEGER wenst allen p.f. C. J. DÏERX, Breskens Drogisterij W. KARREMAN, Boulevard, Breskens Wikkelen en reparatie van Motoren G.N. Vrienden, begunstigers en bekenden een gelukkig 1948 toegewenst. J. OVERBEEKE, Melkhandel, Langeweg W 9 A, Breskens. G. N. Breskens. A. DE WITTE—Doco, Dorpsstraat 128, Breskens. G.N. p. f. Garagebedrijf - Breskens Familie H. DE BOER—van Rosevelt Gelukkig Nieuwjaar. Breskens Ondergetekende wenst zijn geachte clientèle een gelukkig Nieuwjaar. L. IZEBOUD, Scheldestr. 6, Breskens. Loodgietersbedrijf en Kruidenierswaren. Vrienden, begunstigers en bekenden een gelukkig Nieuwjaar. C. J. VAN OPDORP—Jansen, Melkhandel, Breskens. Aan alle vrienden en begunstigers een gelukkig Nieuwjaar toegewenst. Jac. VERDUIJN, Breskens, Kruideniers- en Rijwielhandel. Vrienden en begunstigers een geluk kig 1948 toegewenst. S. NICOLAI, Dorpsstr., Breskens, in Kruidenierswaren. Vrienden, bekenden en begunstigers een gelukkig Nieuwjaar toegewenst. C. VAN ZEELE, Voerman, Breskens. GELUKKIG NIEUWJAAR „MAISON MODERNE" Wed.I.v.d. VIJVER-Donze Boulevard 78 - Breskens Dorpsstraat 52 H. G. Dames- en Herenkapper Breskens Tel 73 wenst haaf clientèle een gelukkig Nieuwjaar. Fa. M. de Kraker, „Zeeuwse Bazar", Breskens Tel.38 <eJPc&J3) (9C3£© Betonwarenfabriek Scheldestraat 3 Breskens Tel. 18 p. f. Z. W. VERMEULEN Groenten- en Fruithandel, Schoondijke wenst klanten, vrienden en kennissen een gelukkig Nieuwjaar. GELUKKIG NIEUWJAAR j. A. VAN DER HOOFT— Luteijn Noordstraat Groede Aan alle begunstigers, vrienden en bekenden een voorspoedig en gelukkig Nieuwjaar. Iz. VAN KERKVOORT, Metselaar Ellenstraat Oroede Kappersbedrijf en Sigarenmagazijn C. BRAKMAN—Smies en Kinderen wenst alle klanten, vrienden en be kenden een gelukkig Nieuwjaar. Aan vrienden, bekenden en begunsti gers een gelukkig Nieuwjaar. C. VERMEULEN, Groede in Landbouwwerktuigen. M. A. H. GOVAERT Granen - Zaden - Peulvruchten Groede G. N. Wed. A. J. RISSEEUW in Kruidenierswaren, enz., Markt 305, Groede, wenst vrienden, begunstigers en bekenden een gelukkig Nieuwjaar. A. ROBIJN, Molenstraat, Groede G. N. Bakkerij Radio-handel en -reparaties Licht en Kracht - Sanitair G. N. Alle vrienden en begunstigers .een gelukkig en voorspoedig 1948 toege wenst. Smederij P. A. HENDRIKS, Groede. J. VAN DER HOOFT—Ie Grand Bakkerij G. N. Noordstraat, Groede Aan familie, vrienden, begunstigers en bekenden, een voorspoedig 1948 toe gewenst. M. C. DE VLIEGER, Markt, Groede. C. G. VERSCHOORE—Geeraert Walenstraat A 128 - Groede in Manufacturen en Kruidenierswaren Zalig en gelukkig Nieuwjaar. A. JANSSEN, Smederij p. f. Schuitviotstraat A 108, Groede A. VAN DEN HEMEL—Cuelenaere Bakkerij G. N. Markt - Groede J. LUCiEER—Leenhouts G. N. Zaadhandel, Groede. J. J. VERMEULEN—Oosterling Kruidenierswaren en Sigaren G. N. Molenstraat A 6, Groede P. BRAKMAN, Markt 66, Groede p.f. Bakkerij Alle begunstigers, vrienden en beken den, een voorspoedig 1948 toegewenst. D. DUININCK, Schildersbedrijf Groede. Een gelukkig en voorspoedig 1948. A. J. HENNEKEIJ, Timmerman, Groede. C. VAN DE KREEKE Naaimachinehandel Schoondijke Willemsweg 42 wenst zijn geachte clientele een gelukkig Nieuwjaar. Aan alle vrienden en bekenden een gelukkig en voorspoedig 1948 toege wenst. H. VAN PEENEN, Molenstraat 39, Groede.

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1948 | | pagina 6