BLEU's Kledingmagazijn P. 1. CRUSH Grote Kade 66 J. H. VAN DEN HEUVEL, Vishandel DRUKKERIJ BEVIN Zn., IJzendijke BRAKMAN's VERFHANDEL, GROEDE Firma 1. J. VERSLUIJS, Assurantiekantoor <f f De Oud-Militairen van 1 - 11 40 R. 1. wensen hun vrienden en kennissen in Groede en omgeving een VOORSPOEDIG NIEUWJAAR. 2 2 Foio-Atelier W. VAN DE VIJVER Allen GODS ZEGEN toegewenst in 1948. Café „Du Commerce" EEN GELUKKIG NIEUWJAAR I. A. L UT EI/N en Mevrouw IV. C. M. L UTEIJNrvan den Hamer wensen alle familieledenvrienden en bekenden een voorspoedig en gelukkig 1948 toe. Gaarne' doen zij dat door bemiddeling van dit blad en betrekken aldus in hun wensen alle lezers van „De Schakel'1 Den HaagVa7i Swietenstraat 96 Telefoon 26 le Zandstraat 17 BRESKENS wenst relaties, vrienden en clientele een gelukkig nieuwjaar. p.f. Gelukkig Nieuwjaar J. DUBOIS - Slagerij - Nieuwvliet Onze beste wensen voor 1948. Spuiplein, BRESKENS. Aan alle begunstigers, vrienden en be kenden een voorspoedig 1948 toe gewenst. Firma RISSEEUW DE KEUNINCK Timmerbedrijf en Wagenmakerij Nieuwvliet. NIEUWSTRAAT A 270 d wenst zijn geachte clientele een voorspoedig 1948 toe. GELUKKIG NIEUWJAAR P. CORNELIS—LUTEIJN „Stadsherberg" Nieuwvliet G. N. OOSTBURG, Langestraat 31 Alle vrienden, bekenden en begunstigers een gelukkig Nieuwjaar toegewenst. I. SCHIJVEBijl, Nieuwvliet. Een gelukkig Nieuwjaar toegewenst aan alle vrienden, bekenden en begun stigers. C. P. MÖENS, Schildersbedrijf, Nieuwvliet. Al onze klanten, vrienden en bekenden in en buiten onze gemeente em q.ebMig, Rie.umjaa'i toegewenst. P. J. LABIJT-de Ruijsscher, Nieuwvliet. H. BRAKMAN. Brood- en Banketbakkerij p.f. Nieuwvliet Van Zuijenstraat, Breskens Telefoon 129 p.f. Alle vrienden, bekenden en begunsti gers een gezegend Nieuwjaar toege wenst. j. C. DE CAP, Slagerij, Nieuwvliet. J. DE SMIT Beurtdienst BreskensMiddelburg wenst vrienden, bekenden en begun stigers een voorspoedig 1948. M. P. VAN MEENEN Rijwielhandel v/h Firma Van Putten Vroon 3e Zandstraat, Breskens p. f. Aan allen een gezegend Nieuwjaar toegewenst. Iz. MICH1ELSEN, Nieuwvliet. Alle vrienden en begunstigers een voorspoedig 1948 toegewenst. R. VAN QUEKELBERGHE Noodplan A 4, Breskens Rijwiel- en Motorhandel p. f. Breskens Notaris A. H. M. VAN DEN HOEK en Mevr. L. H. G. VAN DEN HOEK- Maclaine Pont wensen een ieder een voorspoedig 1948 toe. Groede, Straatweg 0 18 GODS ZEGEN toegewenst VAN HANEGHEM ZOON Schildersbedrijf Breskens ^cfiiideuÈecUi^ „Qcoieló," Breskens, wenst allen een gelukkig en voorspoedig 1948 toe. K. PLADDET, Walenstraat, Groede wenst vrienden, bekenden en begun stigers een gelukkig Nieuwjaar. Veel te wensen voor 1948 hebben wij [niet, Maar wij wensen alle rokers meer rantsoenen in 't verschiet. a ,Jtah.eJLb" Breskens. Firma GEBR. VISSER, Dorpsstr. 134, Breskens p.f. Aannemersbedrijf Aan alle begunstigers, vrienden en bekenden, een voorspoedig 1948 toe- gëwenst. D. MOREL, Slagerij, Groede. Aan alle vrienden, bekenden en be gunstigers een voorspoedig 1948 toege wenst. J. OOSTERLING, Kolenhandel, Breskens. A. j. LUTEIJN, Timmerman, Groede p.f. Anlo-tv ïloeAt Noodcafé-Restaurant „Scheldezicht" Scheldekade 25, Breskens Telefoon 76 (dag en nacht) g. n. GELUKKIG NIEUWJAAR JAC. VAN G1JSvan Peenen, Molenstraat 39, Groede. Vrienden, kennissen en begunstigers een gelukkig Nieuwjaar toegewenst; "GEBR. LEENHOUTS, Smederij, Breskens. GEBR. CIJSOUW, Graanmalerij, Groede (Kruisdijk) wenst zijn geachte clientele een ge lukkig Nieuwjaar. F. MONJ.É, Breskens. Aan allen een gelukkig Nieuwjaar toegewenst. J. A. LAURET, Kruidenierswaren en manufacturen, Boulevard 122, Breskens. Aan onze vrienden, bekenden en be gunstigers, wensen wij een gelukkig Nieuwjaar. Familie COLIJN, Groede, Molenstr. A 40 Firma GEBR. VERGOUWE Aannemersbedrijf Breskens wensen begunstigers, vrienden en be kenden, zowel binnen als buiten de gemeente, een voorspoedig 1948 toe. Bij de wisseling des jaars wensen wij onze lezersadverteerders en be-, gunstigers een voorspoedig 1948 toe DE UITGEVERS. Hotel BEUN Groede

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1948 | | pagina 5