MIE EN ZACHTE BLOKKEN iB s-8^ Toneeluitvoering ie Cadzand TENTOONSTELLING Toneeluitvoering Voor 1948 BIJKANTOREN AMSTERDAMSCHE BANK N.V. STEEKKAR oo CD j§ 2 'S® De V.V.V. Groede brengt op ZONDAG 4 JANUARI 1948 een MOERLAND's Boek- en Papierh., Schoondijke Tel. 15 Voor kunstgebitten- reparaties Firma HUYSMAN-FASSAERT Foutloos schrijven, Op 2 Januari a.s. openen wij te VALKENBURG L.J VEGHEL (N.Br.) BRESKENS (Z.Vl.) TERNEUZEN (Z.Vl.) In genoemdeplaatsen worden reeds Zitdagen onzer instelling gehouden. VESTIGINGEN ALOM IN DEN LANDE Te koop in goede staat zijnde op luchtbanden. Te be vragen Boulevard 60 te Breskens. Te koop met pannen, 220 volt (2 platen), nieuw. Te bevra gen Boulevard, Zw. Barak II, Breskens. II c/J ^3 -4Ü co (3) co -ö <D .3.2 o Kt! N Oö KRING WEST ZEEUWSCH-VLAANDEREN door de toneelveren. „Groede" in samenwerking met de band „Amusemento" op ZATERDAG 3 JANUARI 1948, des avonds om 7 uiir, in de zaal van de heer S. MASCLEE. Opgevoerd wordt „TOT WEDERDIENST BEREID", blijspel in 3 bedr. naar het Amerikaans door Plet Mosslnkoff. NA AFLOOP BAL. Toegangsprijs f 1, H.H. DUIVENLIEFHEBBERS op Zaterdag 3 en Zondag 4 Januari 1948 te DRIEWEGEN, bij dhr. P. BOEIJE. Het Bestuur. door de toneelvereniging „De Volharding" uit Nleuwvllet in het recreatie- gebouw „DUINOORD" te GROEDE. Opgevoerd wordt„RONKENDE MOTOREN" Aanvang 7. uur. Toneelspel In 3 bedrijven. Entree-prijs f 1,(plus belasting) Dag-, Week- en Maandkalenders, Kantooragenda's, z.g. Snoek's Almanakken, Opbergdozen met alphabet, Perforators, Hechtmachlentjes, Enz., Enz. Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze Zoon JOOST WILLEM, F. A. VAN DER SLOOT. J. J. VAN DER SLOOT—van den Heuvel. 's-Gravenhage, 20 December 1947^ Douzastraat 8. Met grote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van ons Zoontje en Broertje PI ETER ADRIAAN. P. J. LABIJT. F. M. LABIJTde Ruijsscher. - ANSJE. Nieuwvliet, 22 December 1947. Heden werd te Borssele gevonden het stoffelijk overschot van onze, op 10 November 1.1. bij de vissersramp van de „Br. 27" omgekomen innig geliefde Man, Vader, Schoonzoon, Broeder, Be- huwdbroeder en Oom JOSEPHUS TANGHE, Hij bereikte de leeftijd van bijna 38 jaar. Zijn diepbedroefde Vrouw en Kinderen: W. TANGHE-de Jonge. MIENTJE. JOPIE. Breskens, 28 December 1947.. Heden werd te Borssele gevonden het stoffelijk overschot van onze, op 10 November 1.1. bij de vissersramp van de „Br. 27" omgekomen innig geliefde Schoonzoon, Zwager en Oom JOSEPHUS TANGHE. Hij bereikte de leeftijd van bijna 38 jaar. Breskens, N.-Sluis: Wed. I. DE JONGE—de Koker. Breskens: A. DE JONGE. J. DE JONGEvan Kerkvoort. I. DAANSENde Jonge. C. DAANSEN. J. DE JONGE. E. DE JONGE—Wisse. Iz. DE JONGE. Amsterdam: M. VERMEULEN—de Jonge. A. VERMEULEN. Groede: J. DE JONGE. L. DE JONGE—de Beer. Breskens: P. DE JONGE. L. DE JONGE—de Caluwé. Vlissingen: G. TASde Jonge. B. TAS. Breskens: A. DE JONGE. F. DE JONGE—Florussen. S. BRUIJNOOGE-de Jonge. J. BRU1JNOOGE. O. en W. Souburg: F. BOUWMAN—de Jonge. J. BOUWMAN. Breskens, N.-Sluis: J. DE JONGE. en Verloofde. Breskens, 28 December 1947. Heden overleed plotseling in de zeker heid des geloofs, onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Mevrouw de Wed. JACOBA LEENHOUTS, geb. Faas, in de ouderdom van bijna 64 jaar. Groede: J. LEENHOUTS. M. A. LEENHOUTSNieuwenburg. Goes: M. CATSMANLeenhouts. Iz. CATSMAN. COBI. Goes, 26 December 1947. Piccardstraat 24. Voor de vele blijken van deelneming, ge durende de ziekte en bij het overlijden van onze geliefde Echtgenote, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Mejuffrouw ADRIANA JOHANNA KARREMAN, geboren de Vlieger, betuigen wij onze hartelijke dank. Uit aller naam: L. KARREMAN. Breskens, December 1947. Boulevard 94. GELD verkrij'gbaar zonder borg, voor alle doeleinden, door ons spaarcredietsysteem. Vraagt inlichtingen. „Samenwerking" Verstolkstraat 31 Leeuwarden. snel en goed, Weststraat 20 - OOSTBURG (Aanmaakhout) wederom verkrijgbaar bij P. AALBREGTSE, Noodplan K 11, Breskens keurige stijl, nieuwe spelling. 4 maanden. Kosten f 15,Inlichtingen en proefles gratis. Cursus Nederl. taal. Postbus 57, Amersfoort.

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1948 | | pagina 4