Prestatie voor zieke medemens IHTrust rSncTCirfé IRestaufalTt* Een bijzondere kijk op... Tekenbeurs voor jongeren DISCOUNT ^J^SËBIBUO^ ■%>delbo5£. Kunst- en cultuurroute ConneXXion heeft nieuwe dienstregeling Demonstratie tegen hogere Nuts-tarieven r.' SJOELVERENIGING 'T SCHIJF BLOEIT ALSTOM RUNNINGTEAM LOOPT VOOR GOED DOEL NAAR PARIJS Ganzen-excursie Politie berichten Gedichten wedstrijd BVraag naar mJMtntiinmtnu geopend vanaf 10. (fdfijBl Reserveren: Tel.: 0118 -418019 Boulevard Bankert 756 BIJ ONS THUIS' Tipt ree Engelse jam, marmelade, mustard honey in diverse smaken v.a. 5}" JIê WEEKKRANT VOOR WALCHEREN. VOOR BEZORGKLACHTEN KUNT U BELLEN NAAR: 0118 652 700. VOOR TIPS EN LEUKE SUGGESTIES KUNT U BELLEN: 0118 652 713 De Fietswereld uit winkelcentrum Dauwendaele sponsort de dans Team Match van 18 februari in Vlissingen. lokaal Karei Bogerd is bariton, hij zingt zaterdag vanaf 20.00 uur in de Koorkerk. Molen Ons Genoegen is atelier en expositie ruimte van Ludmila Kalmaeva. MIDDELBURG - In deze tijd van het jaar als de dagen kort zijn en het buiten koud is, worden in vele huis kamers van oudsher gezelschapsspelletjes gedaan. Kaarten, mikado, puzzelen, yahtsee en sjoelen. Veel mensen hebben zelf een sjoelbak en halen die achter het gordijn vandaan of onder het bed uit om een 'bak te gooien'. Niet bij Ans Schilperoort, secretaris van Schijf'83, een bloeiende sjoelvereniging, daar staat de sjoelbak altijd klaar. Nieuwe bak Huldiging Sport en Spel MIDDELBURG - Roparun, de afkorting van de Rot- terdam-Parijs-Run, is de langste estafetteloop ter wereld. De tocht gaat vanaf de voet van de Euromast, dwars door België naar de Eiffeltoren. In totaal 527 kilometer. Een duurloop door drie landen die in an derhalf tot twee dagen moet worden volbracht. CD-R SPINDEL Beste service, laagste prijs! Tachtig kilometer Dordrecht ZEELANDHALLEN - GOES onder de hoogste toren van Vlissingen ~i elaebode WOENSDAG 31 JANUARI 2001 MIDDELBURG - Komende zondag, 4 februari, weer de Kunst- en Cultuurroute Middelburg. Van 13.00 tot 17.00 uur staat het thema 'Analyse Middelburg' cen traal. Zo wordt in het antiek- en speelgoedmuseum Lientje aan de Goese Korenmarkt een mini-galerie ingericht met mi niatuurtekeningen van de Middelburgse tekenaar/schil - der Jac Prince. De werkstukjes van deze inmiddels overleden kunstenaar, zijn bij toeval ont dekt bij een bezoek aan Gerrit Schoenmakers in Middelburg. De miniaturen behoren tot zijn privécollectie. Naast de minigalerie is er een vitrine ingericht met Middel burgs speelgoed, met name bodemvondsten hiervan uit de middeleeuwen. Overigens zijn alle deelne mers aan de 'route' herken baar aan een blauwe gevel vlag. MIDDELBURG - Er is een nieuwe dienstregeling voor het busvervoer. De veranderingen zijn drastisch. Een folder met daarin alle gegevens, is on der meer bij de buschauffeur verkrijgbaar. Ook op de web site www.connexxion.nl is een overzicht van de wijzi gingen te zien. Via 0900- 2666399 kan telefonische in formatie worden ingewon nen. MIDDELBURG - Donderdag 1 februari zorgt de Socialisti sche Partij Middelburg voor een demonstratie tegen de tariefsverhoging van Delta Nuts. Die tocht start om 13.00 uur bij het Stadhuis van Middel burg en gaat dan vervolgens naar het gebouw van Delta Nuts. Daar worden handte keningen overhandigd. ■.i Sint Janstraat 6 Middelburg Tel.: (0118) 624747 Een oud spel, een nieuwe sport Door Leon Janssens "We zijn in 1983 opgericht, sjoe len doe je met schijven. Van daar. De vereniging sjoelt in 'De Zwaan' in Oost-Souburg. Totaal hebben we 59 leden; er zijn nog vijftien leden van het begin. Sjoelen, dat is een gezellig fami liespel." "Er wordt altijd gesjoeld. Dat weet ik zeker", zegt Ans Schil peroort, "Zelf heb ik pas een nieuwe bak gekocht en mijn an dere is naar mijn sjoelmaatje gegaan. Bij ons heeft 99% van de leden een eigen sjoelbak, som migen wel twee." Heel Neder land sjoelt tegenwoordig met Schilte sjoelbakken, de S 240 de enige officiële wedstrijdbak. Daar wordt het Nederlands kampioenschap op gespeeld en alle selectiewedstrijden. Vooral in Nederland, België en Duits land wordt veel gesjoeld. Ans sjoelde al heel lang met haar kinderen en op een dag opperde haar dochter 'Zou er ook een sjoelvereniging bestaan?'. Dat moest Ans weten: "Ik ben gaan bellen en kwam bij de gemeente Vlissingen terecht. Daar waren ze er al een half jaar mee bezig. Binnen een maand was de eer ste vergadering, we hadden ge lijk vijftien leden en op 29 au gustus 1983 is de vereniging op gericht. We zaten in het oude gemeentehuis van Oos-Sou- burg waar nu Omroep Zeeland gehuisvest is. In september hadden we al 35 leden en toen zijn we naar 'De Zwaan' ver huisd." De sjoelvereniging heeft een overkoepelend orgaan in ANS Algemene Nederlandse Sjoelbond en is sinds 1984 lid van de Nederlandse Sport Fede ratie. Sjoelen is een sport voor ieder een, jong en oud, iedereen kan het doen. Bij Schijf '83 is het jongste lid acht- en het oudste lid 83 jaar. Bij een sjoelbak ho ren dertig schijven die in 4 vak ken gesjoeld moeten worden. De vakken hebben punten van 1 tot en met 4. In ieder vak 1 schijf geeft dubbele punten, 20. De maximale score is 7 maal in ie der vak 4 schijven, 140 punten plus twee extra in vak 4 maakt samen 148 punten. Een nieuwe regel is dat wanneer men in twee beurten 148 gooit men één schijf retour krijgt. Gooit men die dan in vak 4 dan is de score 152. Wanneer is een schijf MIDDELBURG - „Een boom waarvan eens de wind de blaad jes deed ritselen", schrijft Addy van den Bosse uit Middelburg bij deze 'bijzondere kijk op...' „Een boom, waarin vogels hun FOTO: ADDY VAN DEN BOSSE nestjes bouwden. Nu oud, gelijk een totem, kleurig in het avond licht haar bestaan opeisend." Heeft u ook 'een bijzondere kijk op...', laat het de redactie even weten. Sjoelen bij mevrouw Schilperoord thuis. 'binnen' in een vak. Ans Schil peroort weet dat precies te ver tellen: "Bij twijfel is er controle met het plankje waarmee je de bak na gebruik afsluit. Dit hou je aan de bakzijde tegen de 'poortjes', (de vakopeningen) beweegt de schijf in het vak dan is hij niet in maar uit. Per sjoel beurt zijn er drie onderbeurten, je mag in drie keer zoveel moge lijk schijven in de vakken te sjoelen." Iedere donderdag avond is het in 'De Zwaan' club avond van Schijf'83 en dat zo'n 42 keer per jaar. De leden gooi en dan een bak en de sores wor den genoteerd. Na 42 avonden is de prijsuitreiking en degeen met het hoogste gemiddelde is de nieuwe clubkampioen. Ans Schilperoort: "Er wordt ook een Nederlands kampioenschap ge houden en daar gaan vier van onze leden naar toe. Zelf heb ik daar ook aan mee gedaan en haalde de tweede plaats. Ik had daar een superdag, ik gooide een gemiddelde van 135 punten over 20 bakken. In de selectie wedstrijden was ik nog beter, 138. Daardoor plaatste ik mij voor het Nederlands kampioen schap. Dat was allemaal heel in drukwekkend, de huldiging, het Wilhelmus." Schijf '83 speelt in een clubte nue een sweater gesponsored door Sporthuis Maartense. Dat hoort er bij, zeker als je grote FOTO: HARRY DE LANGE sjoelevenementen houdt. "Zee land ligt voor de meeste mensen ver weg", zegt Ans, "desondanks zijn wij de vereniging die op tournooien de meeste mensen krijgt." Met een glasje en een hapje, even lekker ontspannen bezig zijn. "Onze leus geeft het aan", zegt Ans,"Een oud spel, een nieuwe sport." Wie ook eens gezellig in wed strijdverband wil sjoelen infor meert bij Ans Schilperoort tele foon 0118 - 634366. Door Ben Donkers Vier en twee jaar geleden (tel kens wordt een jaartje overge slagen) liep een Zeeuws team met tal van begeleiders en ge steund door sponsors respectie velijk 30.000 en 127.000 bij el kaar. Dit jaar komen Rob Mol (Middelburg), Ron le Roij, Rian van de Broeke, Rita Zwagerma ker (allen uit Vlissingen), Bram Theune uit Westkapelle, René Vader uit Nieuwdorp, Jan de Wilde uit Driewegen, Alwin Ver meulen uit Ellewoutsdijk en Ar nold Boonman uit Hulst onder de naam Alstom-runningteam mmm 'TTTpTT 100 Schrijfbare discs. Capaciteit van maar liefst 700 MB per schijf. Tevens te gebruiken voor opnemen van muziek tot 80 minuten. voor een goed doel in actie. Voor Zeeland is dat Hospis van Thuiszorg Walcheren waaraan materiaal wordt geleverd. „Per persoon betekent dat 80 ki lometer hardlopen", weet Rob Mol. Zelf is de 58-jarige bus chauffeur een van de actieve deelnemers. De ploeg van acht atleten wordt in tweemaal vier deelnemers gesplitst. De eerste vier gaan de eerste 60 kilometer wegzetten, vervolgens komt het andere team aan de bak. Op deze ma nier wordt gerouleerd tot aan de aankomst in Parijs. Uiteindelijk is het doel geld bij een te brengen. Het spektakel, dat voor de tien de keer wordt gehouden, begint 23 mei. Opzet van de Stichting Roparun is de opbrengst direct ten goede te laten komen aan kankerpatiënten. Teams zoeken daarvoor zelf sponsors voor fi nanciële of materiële bijdragen. „Zo veel mogelijk geld bijeen brengen voor goede doelen, dat is ons streven", zegt Mol. Ieder een van het Alstom Runningte- am zet zich daarvoor volledig in. De inspanningen gaan tot het uiterste. De winterpeiode wordt benut voor organisatie en trai ning. Van 23 tot en met 25 mei moet de Roparun tot een goed einde gebracht kunnen worden. Maar eerst wordt op 2 februari meegedaan aan de loop door het centrum van Dordrecht. Dit evenement gaat vooraf aan de opening van Roparun Hospice De Patio. De deelnemers komen die dag om 15.00 uur bij elkaar bij verpleeghuis De Sterrenlan- den. Het vertrek is een half uur tje later, om 15.30 uur. Inlichtingen over de Roparun bij Rob Mol in Middelburg, tele foon 625292. MIDDELBURG - De Teeken academie Middelburg heeft een aantal tekenbeurzen gege ven aan jongeren tussen de 13 en 15 jaar. Via de scholen van het voortgezet onderwijs zijn zij voorgedragen. De jongeren krijgen tien les sen tekenen/schilderen van kunstenaar/docent Ramon de Nennie bij het Middelburgs Instituut voor Kunstzinnige Vorming. De beurzen zijn voor: Judith Baas Nieuw en St. Joosland; Clarenza Koetje, Dominique Riddersma, Rianna Niesing en Tamara Eijke allen uit Middel burg; Lizanne Matthijsse Me- liskerke; Bram Voets Arnemui- den; Riëlle Muller en Loris Mo- vesian Oost-Souburg en Prah- lada Soekhai Vlissingen. ■LifeStyle Segeersstraat 39 Middelburg, 0118-613581 Op zaterdag 3 februari organi seert de KNNV afd. Walcheren een ganzen-excursie. Koos Minnaar zal ons de plaatsen laten zien waar de ganzen verblijven. We weten niet waar de ganzen zich die middag zullen ophouden, maar de excursie start om 13.00 uur vanaf het parkeer terrein op de Veersedam bij het restaurant "Vrouwe inden Polder". Belangstellenden die niet over een auto beschikken kunnen vanaf dit parkeerterrein met andere deelnemers meerij den. Wij raden u aan om ver rekijkers en laarzen mee te nemen. Deze excursie wordt ieder jaar gehouden en staat garant voor het zien van veel verschillende soorten vogels. MIDDELBURG - Uil een auto die aan de Herenstraat gepar keerd stond, is een bril met koker gestolen, de waarde be draagt enkele honderden gul dens. Uit een kledingrek voor een winkel in de Sint Janstraat, zijn vier jassen weggehaald. Een winkel in de Langeviele mist voor een paar honderd gulden aan kleding. Gestolen op een onbewaakt ogenblik. VLISSINGEN - Bij een super markt in de Aagje Dekenstraat is een man aangehouden die nootjes had meegenomen zonder af te rekenen. In een café aan de Nieuwen- dijk verdween een jas met daarin een gsm.S VLISSINGEN - In verband met de nationale gedichten dag (die was 25 januari) wordt door de bibliotheek een gedichtenwedstrijd uit geschreven. Inzendingen worden tot 28 februari ver wacht in 't Spui. Het thema is: Vlissingen, oud en nieuw. Er mogen maximaal vijf ge dichten per inzender worden ingeleverd. De maximale lengte is twee A-viertjes. Het adres: Postbus 5182, 4380 KD Vlissingen of via e-mail: bi- bliotheek@spui.nl. De prijs is een speciaal uitge geven bundel met de win nende gedichten en een in gelijste zwart-wit foto van Vlissingen. De uitreiking is 21 maart. www.pcdiscount.nl DÈ COMPUTER KOOPJES BEURS ZATIRDAG3 FEB* 10-16 UUR HARD- SOFTWARE INTERNET GSM DVD GAMES DIREKTE VERKOOP INFORMATIE DEMONSTRATIE

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 2001 | | pagina 1