Gezellig The Per mema Evenementen Muziek Domburg wordt eerste weekeinde Rondje van september op stelten gezet Expositie PK P% PK PK PK PROGRAMMA SEPTEMBER V'y m FL 35,00 DE LAMMERENBURCHT Walcheren Rondje Walcheren The Per komende weken wel erg muzikaal actief Nieuw muziekkorps doet het goed vf *5 0113/220176 0118/638370 NU INSCHRIJVEN VOOR EEN WINTER LANG DANSPLEZIER KIDSWING 7/12 JAAR JEUGD 13/14 JAAR JEUGD 14/16 JAAR VOLWASSENEN ALS PAAR VOLWASSENEN ALLEEN "The Green Parrot" manieren bereid, r"?,'918.25 RING0 DANSSCHOOL BMS DANSEN wsmmmt \r M a Dance Masters ALDEGONDE t BUURTHUIS ALDEGONDE Westerzicht 386 Vlissingen Mexicaanse Canting ^4 Badstraat 3-01. Domburg Tel: 0118-581395 Maandelijkse Special september "Gamba's Party** "Creole Gamba's öf "Curry Gamba's "Sizzling Gamba's ^6 gamba's op 3 DG RITMTCCIf€ PJVÏ BGCIflT BU m.m.v. Twice U kunt nu weer INSCHRIJVEN voor nieuwe DANSCURSUSSEt start m 27 SEPTEMBER 1998 OOST-SOUBURGBIGGEKERKE Jeugd en volwassen Overdag 55 jaar en ouder. Voor alleenstaanden wordt een partner geregeld 0118-63 83 45 VERWACHT IN SEPTEMBER: THE NIGHTTRAIN DISCOTHEEK SCHELDEBODE VAN WOENSDAG 2 SEPTEMBER 1998 MA/ PAGINA 10 ZEELAND - The Per is een Zeeuwse band die steeds meer aan de weg timmert en ook hoe langer hoe meer fans krijgt. Belangstellenden die The Per voor het eerst aan het werk willen zien en horen, en fans van het eer ste uur die er opnieuw bij willen zijn, komen de volgen de weken wel aan hun trekken. Vrijdag 4 september staat de formatie vanaf 19.45 uur op het podium in de Stationsstraat van Domburg tijdens het Domburg op Stelten-festival. Vanaf 22.30 uur die dag wordt opgetreden in Brooklyn in Middelburg tijdens de 'kroegentocht'. Zaterdag 12 september is The Per samen met vier andere Zeeuwse bands muzikaal actief tijdens het Arsenaal-popfestival. De maanden oktober en november, als een van de bandleden niet aan wezig kan zijn, worden hoofdzakelijk nieuwe nummers geschreven. Op 24 december staat de kerstnacht van Brooklyn op de agenda en 20 januari in Utrecht een optreden in Stairway to Heaven. MIDDELBURG: Filmtheater Schuttershof: Jackie Brown donderdag 3 en vrijdag 4 september om 22.00 uur; zaterdag 19.30 uur; zondag 20.30 uur en woensdag 20.30 uur. 3 september: 20.30 uur, 4 september 19.30 uur, 5 sep tember 22.00 uur, 6 september 20.30 uur en 9 septem ber 20.30 uur: Jacky Brown. Left Lugage: 4 september 22.00 uur; 5 september 19.30 uur; 7 september 20.30 uur en 8 september 20.30 uur. VLISS1NGEN (ALHAMBRA) - ALHAMBRA 1: The Avengers: donderdag en vrijdag 19.00 en 21.30 uur; zaterdag en zondag 14.00; 19.00 en 21.30 uur; maandag en dinsdag 19.00 en 21.30 uur en woensdag 14.00; 19.00 en 21.30 uur. ALHAMBRA 2: De Kleine Meermin: zaterdag, zondag en woensdag 14.00 uur. Six Days, Seven Nights; donderdag tot en met woensdag 19.00 en 21.30 uur. ALHAMBRA 3: Het Magische Zwaard: zaterdag, zondag en woensdag 14.00 uur. Lethal Weapon 4: donderdag tot en met woensdag 19.00 en 21.45 uur. ALHAMBRA 4: Titanic donderdag 19.00 uur. Armageddon: vrijdag tot en met woensdag 21.30 uur. Mafia: vrijdag 19.00 uur; zaterdag en zondag 14.00 en 19.00 uur; maandag en dinsdag 19.00 uur en woensdag 14.00 en 19.00 uur. MIDDELBURG - Elke maandag (tot en met 19 oktober) boek-, antiek- en curio- samarkt van 11.00 tot 18.00 uur op de Markt. Elke donderdag weekmarkt van 09.00 tot 16.00 uur en koopavond tot 21.00 uur. Tot september elke donderdag antiek- en ambachtenmarkt op de Vismarkt van 09.00 tot 16.00 uur. ARNEMUIDEN - Elke vrijdag week markt. Elke eerste zaterdag van de maand rom melmarkt op de Vismarkt. VLISSINGEN - Tot en met 13 september zijn er op dinsdag om 19.30 en zondag om 14.00 uur rondleidingen door natuurgebied Rammekenshoek en door het fort. Kaarten zijn bij de VW en het Stedelijk Museum van Vlissingen verkrijgbaar of op de excursiedag zelf bij de poort van het fort. MIDDELBURG - Onder leiding van een professionele gids kan een rondleiding door de Abdij gevolgd worden, start bij het Zeeuws Museum. VLISSINGEN - Bij Aldegonde, Westerzicht 386, wordt elke eerste vrijdag van de maand een leuke avond gehouden. Aanvang 20.30 uur, entree gratis. MIDDELBURG - Zaterdag 5 september houden watersportvereniging De Ame, Arnemuiden, Kamperland en De Schelde in samenwerking met Arduin een vaartocht op het Veerse Meer. Vertrek van de 46 plezierjachten om 13.30 uur vanuit de landbouwhaven in Kamperland, er wordt voor feestelijke begeleiden de muziek gezorgd. MIDDELBURG-Op 3 september zijn de kerken open er is een expo van het Bij belgenootschap. Om 13.00 uur middaggebed in de Koorkerk; 13.45 uur Middel burgs kerkenpad in dé Wandelkerk en vanaf 15.00 uur Mini-concert in de Koor kerk met Jan Wisse aan het orgel. MIDDELBURG - Op 8 september kan iedereen die dat wil leren country-dan- sen. Dan begint namelijk een nieuwe club. Line-dansen is een vorm van dansen die ook alleen kan worden beoefend. Dinsdagavond 8 september vanaf 1930 uur in de Vergulde Baars wordt alle benodigde informatie verstrekt. Inlichtingen te lefoon 634509 of 582884. WESTKAPELLE - Donderdag 3 september jaarlijkse lampion- en fakkelop tocht met muziek van brassband OKK. Aanvbang 20.30 uur op de Markt. Dit jaar is gekozen voor een gekostumeerde optocht. Opgeven kan bij de VW. OOST-KAPELLE - Donderdag 3 september houdt werkgroep Dorkas een puz zel-wandeltocht over diverse afstanden. Start om 09.30 of 17.00 uur bij sport park Duinhelm. OOSTKAPELLE - Zaterdag 5 september 'Met de boswachter op pad' door na tuurreservaat Westhove. Aanvang 14.00 uur, kosten 3 gulden. Opgeven via tele foon 582620. MIDDELBURG - Zondag 6 september Zeeuws kampioenschap doublettes van Club Jeu de Boules vanaf 10.30 uur op het eigen bowlodrome aan de Koude- kerkseweg 139 in Middelburg. MIDDELBURG Het zit wel goed met The Blue Spirit Cad ets. Het jeugd-mu- ziekkorps, onderdeel van Blue Spirit, telt nu bijna dertig leden en heeft al een aantal optredens voor het nieuwe seizoen ge boekt. Op 5 september zijn de jeugdige muzikan ten present op de_ Blue Spirit Cadets Meivelddag in Middelburg en 3 oktober wordt een sponsorloop van de Middel burgse basisscholen muzikaal ondersteund. DOMBURG - Het eerste weekeinde van septem ber staan de straten van Domburg in het teken van theater en muziek. Letterlijk en figuurlijk staat het dorp dan op stelten. Er zijn allerlei soor ten acts, muzikaal cabaret, theateracts, mimespe- lers en mobile visual walkacts. Komende vrijdag om 16.00 uur opent Bloff het festival op het podium aan de Stationsstraat. Daarna wordt plaats gemaakt voor andere Zeeuwse bands, met 's avonds een optreden van de Enge Buren. Zaterdag is de straattheater- en muziekdag. Van af 13.00 uur zijn de walk-acts te zien en er is veel muziek, onder meer van Oost-Fluor. Er komt met name zaterdag veel 'verborgen theater' aan bod. Het wil zeggen dat er op verschillende lokaties onverwachts iets kan gebeuren. Naast professionals krijgt ook beginnend talent de kans om voor een groot publiek op te treden. Oost-Fluor Foto: Edwin van Schravendijk maandag tot en met zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en zondag van 12.00 tot 17.00 uut. Tot en met 27 september Nehalenia 350 jaar. Tot 1 november 'De zomer van Schütz, schilders in Zee land'. Galerie 't Haentje te Paart (Spanjaardstraat 19) open donderdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot 16.30 uur. Galerie 't Gouden Briefke {Gortstraat 32-34) open op maandag van 13.00 tot 17.30 uur; dinsdag tot en met vrijdag van .10.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. MIDDELBURG - Galerie T aan de Turfkaai 25/27 is open op donderdag, vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur en elke eerste zondag van de maand van 13.00 tot 17.00 uur. De zomerexpo laat werken zien van Magda Luttikhuizen, Ronny Knippen, Ro man Ladwein, Juul Kortekaas en Tineke Thielemans. De expositie duurt tot en met 31 augustus. Acryl Art (Nieuwstraat 11) open dinsdag tot en met vrijdag 13.00 tot 17.30 uur; zaterdag van 10.00 tot 16.30 uur en donderdagavond van 19.30 tot 20.45 uur. VEERE - Tot en met 11 september in museum De Schotse Huizen 'Herinne ringen aan Walcheren en loeiende koeien'. Er zijn schilderijen en kera miek te zien. VEERE - De stichting Delta Cultureel verzorgt tot 31 oktober de 'derde en laatste expositie van 17 beeldend kun stenaars' in de Grote kerk. Er zijn aquarellen, keramiek, olieverf en sculpturen te zien. MIDDELBURG - In Galerie T aan de Turfkaai 25/27 exposeert John Lie a Fo met olieverf, gouaches en grafieken. De tentoonstelling loopt tot en met 10 oktober en is open op donderdag, vrij dag, zaterdag en elke eerste zo ndag van de maand. JANVIER jy*1». k- 4 VLISSINGEN/MIDDEL- BURG - Het country line- dancing gaat weer begin nen. Vrijdag 3 september in de Schuur in Oost- Souburg vanaf 20.00 uur en zaterdag 12 september vanaf 19.30 uur in 't Schaepekot aan de Mer- curiusweg in Vlissingen. Op 8 september in De Vergulde Baars aan de Baarsjesstraat 42 in Mid- delburg vanaf 19.30 uur en 4 september in Ove- zande, vanaf 19.30 uur voor beginners en vanaf 21.00 uur voor gevorder den. Inlichtingen via te lefoon 06-55763469. DOMBURG - De stich ting Welzijn Ouderen Platteland Walcheren is een 'open tafel-project' gestart. De mogelijkheid bestaat om eens per maand een warme maal tijd in de ontmoetings ruimte van de gerefor meerde kerk te Vrouwen polder te gebruiken. De 'open tafel' is er elke der de donderdag van de maand. Doel is om oude ren de mogelijkheid te bieden sociale contacten met andere bewoners te maken, iedereen uit Vrouwenpolder kan er aan meedoen. MELISKERKE/BIGGE- KERKE - De Samen op weg gemeente houdt za terdag 5 september in en rond de Ichtuskerk aan de Bergstraat in Meliskerke een activiteitendag om geld in te zamelen voor de interkerkelijke stichting Ethiopië/Eritrea. De ac tiedag duurt van 10.00 tot 16.00 uur. Er is een vrij markt, rad van avontuur, voetmassage, ponyrijden en er zijn spelletjes. Ook worden er wafels gebak ken. Vrijdag staat de sponsorloop voor kinde ren op het programma. DOMBURG - Zorgcen trum De Manteling houdt vrijdag 4 september de jaarlijkse ringrijdersdag, opening 10.00 uur. Er staan allerlei kraampjes en er is een loterij Het Westkapels kwartet treedt op en er zijn hapjes en drankjes. WALCHEREN OOSTKAPELLE - Zater dag 5 september derde Pandaloop. Start 14.00 uur bij kasteel Westhove. Inschrijven vanaf 13.00 Enge Buren Foto: Rens Plaschek cv heeft een opknapbeurt gehad. Wij openen het nieuwe seizoen op 4 september met de oer gezellige alleengaande avond. Op vrijdag 11 september kunnen de jongeren helemaal uit hun dak met de live groep BUZ. BUZ speelt vanaf 20.30 uur. WAAR? Zuidbeekseweg 4 - Vlissingen - Tel 470692 september Gratis entree. Aanvang 19.45 uur. 9 september PRIJSKLAVERJASSEN Aanvang 20.00 uur. Entree 3.50 zaterdag 26 september Aanvang 20.30 uur. Entree 7.50 Inlichtingen: de heer Van Munster 0118-460486 Zalenverhuur van 30 tot 200 personen. NIGHTTRAIN DANCE CLASSICS NICHT vrijdag 4 september 1998 MET RADIO 10 COLD DRIVE-INN SHOW, BIER NACHT MET VEEL FUNKY EN SOUL MUZIEK NIGHTTRAINNIGHT zaterdag 5 september 1998 TEQUILLA NACHT RTL-4 MISS ZEELAND VERKIEZINGEN zondag 6 september 1998 VOORRONDE VAN DE RTL-4 TELEVISIE MISS NEDERLAND VERKIEZINGEN, EEN JOHN DE MOL PRODUKTIE Zaal open 21.00 uur. Aanvang verkiezingen 22.00 uur. DRUM AND BASS PARTY vrijdag 11 september 1998 MET DJ HIDDEN, EYE-D. SANDSTORM, BIERNACHT NIGHTTRAINNIGHT zaterdag 12 september 1998 WHISKY NACHT NIGHTTRAINNIGHT zondag 13 september 1998 COCKTAILNACHT GRATIS ENTREE FANTASIA HOUSE PARTY vrijdag 18 september DJ (VOLGT) RED BULL EN SHOOTERS NACHT NICHTTRA1NNICHT zaterdag 19 september 1998 CUBRA LIBRE NACHT BEDDEWIJK 15 - 4331 LP MIDDELBURG INFO/RESERVERINGEN: 0118-639501 OF 06-53571331 OF 06-53590749

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1998 | | pagina 10