O O O «I O bileum 7 OPEN VRAGEN, 7 OPEN ANTWOORDEN Emergis k Bent u iemand die van aanpakken weet? J05 Jaar BEL GRATIS 0800 022 66 van Gansewinkel Ben de Graaff 105 JAAR Alles watje weten wilt over behandelingen, onderzoek, begeleiding en preventie van kanker VERKOPER LEERLING VERKOPER Wij kochten op de beurzeir de top nouveautés van Europa U koopt bij ons met 25% korting of 50% juwelencheque. Oproepkracht begeleide\(m/v) Emergis, Samen *jëL.id tapijt&parket (TIENDUIZEND GULDEN GRATIS WINKELEN!!!) 0P ALLE GOUDEN ARMBANDEN EN COLLIERS 30% KORTING OF 50% JUWELENCHEQUE. KOM KIJKEN JUBILEUMFEEST. 50% KORTING OP ALLE GOUDEN DOP-SLAVENBANDEN 2-3-4-5-6-8 mm, ALLE GOUDEN CL0SED-F0R-EVERS ALLE GOUDEN LENGTE COLLIERS. Gouden dameshorloges met band: fantastische prijzen, reeds v.a. 650,- Altijd 30% korting of 50% JUWELEN- CHEQUE. Ook herenmodellen. Altijd 2 jr. garantie. TOPKWALITEIT. Oorringen met brillant. Al v.a 39, tot 10.000,-Altijd 25% korting of 50% Juwelencheque RELATIE- TROUWRINGEN SENSATIE!! Topmerken: Constant-Flamingo-Eclat met de mooiste designs. Altijd 25% korting of 50% juwelencheque Prijzen v.a. 125,- per paar. Vraag de folders. THE FAMILYRING Zie onze fraaie horloge-collec ties voor dames heren. SEIKO - CITIZEN - HET MOOISTE EN HET NIEUWSTE Altijd 25% korting of 50% JUWELENCHEQUE. Al v.a 79,- VELE 50% EXTRA EXTRA EXTRA AANBIEDINGEN IN HORLOGES, COLLIERS, GOUDEN RINGEN, ARMBANDEN, OORSIERADEN ETC. Kijk in onze occasion-etalage. Nu op alle occasions 25 korting of 50% cheque en ...10% extra jubileumkorting! Dat is 70-75% voordeliger dan nieuw!! Voorlichtingscentrum Nederlandse Kankerbestrijding/KWF Sophialaan 8, 1075 BR Amsterdam Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Binnen Langdurige Zorg en WonenSBeschermende toonvorm te VfiSswgen en Middelburg, ontstaat op korte termijn^e vacature voorx/proepkracht begeleider. De begeleider is belast met de individueler groepsgerichte begeleiding van bewoners. Daarnaast verricht de begeleider ehige administratieve werkzaamheden. Met de oproepkracht wordt een zogenaamde nulurenovereènkpmst aangegaan. Dit is een principe-af praak dat te zijner tijd op afroep werkzaamheden zullen worden verricht. De oproepkracht mag maximaal 16 uren per week, gemè kwartaalbasis, worden ingezet. Functie-eisen - diploma B-verpleegkundige, MBO-IW, of-SPW; - ervaring in en affiniteit met het begeleiden van bewoners met psychiatrische problematiek; - zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken; - het verrichten van alle voorkomende diensten. Inlichtingen Inlichtingen over deze functie kunt u inwinnen bij mevrouw j. van der Zwaag, teamleider BW Vlissingen (tel.0118-41 72 04) of de heer J. Hagenaars, teamleider BW Middelburg (tel. 0118-61 47 27). Sollicitatie Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van het vacaturenummer 98.12 linksboven op de envelop, kunt u vóór 28 maart 1998 richten aan de dienst Personeel en Opleiding, t.a.v. mevrouw j. Langendijk, Postbus 253, 4460 AR Goes. Geestelijke gezondheidszorg bieden dichtbij huis, in heel Zeeland. Samen zoeken naar het beste antwoord op ieders persoonlijke vraag. Mensen behandelen, begeleiden en verzorgen. Deskundig en degelijk. Dat is wat Emergis doet, dagelijks. werken, de beste weg L...1..'...li...... De van Gansewinkel Groep houdt zich als toonaangevende onderneming in de afvalsector bezig met integrale afvalbehandeling. Haar werkzaamheden strekken zich uit van advisering tot verwerking, van onderzoek en ontwikkeling tot recycling. Dat is veel meer dan inzamelen alléén, van Gansewinkel is voor haar opdrachtgevers steeds dichtbij: zelfstandige full-service regiovestigingen die de lokale omstandigheden als geen ander kennen, opereren in het hele werkgebied. De betrokkenheid en de creativiteit van onze medewerkers zorgen voor duizenden tevreden opdrachtgevers in binnen- en buitenland. Kortom: Afval. Dat pakken we aan. De vestiging CCD Moerdijk vraagt op korte termijn op de afdeling depot een LBO 'er die van aanpakken weet. De functie Uw taken bestaan uit: - ompakken van gevaarlijke afvalstoffen - laden en lossen van voertuigen - uitvoeren van diverse maga zijnwerkzaamheden met behulp van vorkheftrucks De kandidaat Om voor de functie in aanmer king te komen, dient u in het bezit te zijn van het diploma LBO en de bereidheid te heb ben om in twee ploegendien sten te werken. lige werkervaring bent in de leeftijd van van Gansewinkel biedt U goede primaire en secundai re arbeidsvoorwaarden. De sollicitatieprocedure Als deze functie u aanspreekt, kunt u voor meer informatie telefonisch contact opnemen met de heer J. Goedhart, loca tiemanager, tel. (0168) 387300. Schriftelijke sollicitaties zien wij graag binnen twee weken op onderstaand adres tegemoet. Afval. Dat pakken we aan. van Gansewinkel CCD Moerdijk Postbus 55 4780 AB Moerdijk Ben de Graaff Tapijt BV is de grootste en meest toonaangevende retailketen in vitrage, gordijnstoffen, parket, laminaat tapijt en vinyl beneden de grote rivieren. Met 10 vestigingen, 250medewerkers en 80 servicewagens staan wij dagelijks klaar om het onze klanten naar de zin te maken. Ter versterking van ons filiaal te Breda zoeken wij op korte termijn een: ervaring van verkoop in woningtextiel gewenst 'n Kollcga (WV), die goed in teamverband kan samenwerken. Iemand die zijn vak verstaat en onze dienstverlening tot in detail benadrukt/ Bij Ben de Graaff Tapijt en Parket, kun je rekenen op een enerverende job binnen een team gemotiveerde mensen die je graag ter zijde staan. Het salaris datje gaat verdienen zal geheel in overeenstemming zijn met de prestaties. Indien deze uitdagende job je aanspreekt verzoeken wij je contact op te nemen met Dhr. A. van der Steen tel.:076-5613650. 'n kamerbreed verschil BENDECSLVVLVVLSlKJMINVNTTUri SPRANCiCAPPELE-BREDA-BERGENOPZDCM-HLBl'RCi-CVlölBORG-DENBLKOI-ElNDHOVEN-VLlSSlNGEN-SfTTARD-TFRNEllZtN Deelname 1x per persoon. Iedere klant wordt in de gelegenheid gesteld het gewicht te raden van een grote brillant van 15.000.- in on ze etalage. Het gewicht is bij notaris Sauer Oonk gedeponeerd. Uit de juiste antwoorden wordt 30-12-1998 de gelukki ge winnaar getrokken. In 1893 liet overgrootvader zich inschrijven bi) de Kamer van Koophandel. Hij ging de 'boer op' met ju welen. Een leren koffertje en een fiets waren zijn midde len. Maar in het koffertje: gouden zakhorloges, kettingen, armbanden en ringen. Nooit werd hij overvallen, de tijden waren nog veilig. Al snel kwamen de boeren aan huis, en zo werd de win kel geboren. Gestaag groeide de naam en faam. Het heette dat hij een goede man was die je kon vertrouwen. In de oorlogsjaren ruilde hij goud voor eten en zo kwam de familie de oorlog door. Nu 105 jaar later is dat karak ter centraal gebleven. Bij de aankoop van goud hoort een veilig gevoel. Dat is zo en zal zo blijven. De huidi ge tijd vraagt veel concentratie en vakmanschap. Naast vakman moet je koop man, econoom en perso- neelsmanager tegelijk zijn als klein ondernemer. Met ons team van tien mensen lukt dat. De winkel is dyna misch, mooi, uitstralend en de voordeelprij- zen zijn grandioos. Vlotte en bekwame hulp staat u ten dienste, met als de drukte het even toe laat een kopje koffie of iets fris. Duizenden klanten von den inmiddels hun weg naar onze zaak. Vaak ook van bui ten de regio. De winkel is een vertrouwd nest voor velen gewor den. Daar zijn we blij en dankbaar mee. Naast vader en moeder werken ook zoon en dochter mee, dat brengt rust. De spontaniteit en ervaring van de overige medewerksters maakt ons team tot een goed ge heel. Door de verbouwing werd op de eerste etage het goudsmidsatelier ge vestigd. Snelle service en souplesse zijn hierdoor mogelijk. Gezamenlijk willen we naar het jaar 2000 en verder met de goedheid van het verleden en de dynamiek van de toekomst. Uw relatie wordt door ons zeer op prijs gesteld. ^len bitoiot ALLIANCERING WANT HET IS waarin gezet 5 briljanten van 'iiifrii elk 0,04 krt. 1850,- NU 1250, Ook met 1 -3-5 of 7x0.01 krt. top Ook met 1 -3-5 of 7x0.02 krt. WESS Ook met 1 -3-5 of 7x0.04 krt. ySI Prijzen reeds v.a. ƒ175,- geel of witgoud. 38-42-45-50-60-70 80CM damesring 0.11 krt TW VVS met twee briljantjes aan beide zijkanten verzonken Wij vermaken uw dierbare ring(en) tot een gestyleerd symbool door het plaatsen van beleggingsbrillant(en) Prijzen reeds v.a. 39,- Vraag de folder Sinds 1893 4 generaties M'.WBICTIA Maandag 's middags gesloten Er wordt heel wal gevraagd bij Van Boven. En er wordt uiteraard ook heel wat geantwoord. Het leek ons leuk een aantal van die vragen op papier te zet ten. Een selectie: Vraag 1 Zijn die lage prijzen nou wel echt waar? Antwoord Door onze groot-inkoop eigen huisgrossie- rderijl benaderen wij fabrikanten en leveranciers op natio naal en internationaal niveau. De inkoopprijzen zijn dan lager. Onze winstmarge is wellicht de laagste van Neder land. Maar het aantal klanten maakt dit weer goed. Mei andere woorden: wij hebben liever 10 klanten met 10.x kleine verdiensten dan .1 klanten mei 3x grote verdiensten! Hierdoor geven wij de laagste prijsgarantie in Nederland, zonder ook maar iels van de kwaliteit a f te doen. Vraag 2 Hoe zit het met Antwerps goud? Antwoord De respectabele juwelier in België is zeker niet voordeliger dan in Nederland. De kneep zit liem in liet 'Stations-circuit'. De bonafide handel lijdt daar onder en er wordt op hoog niveau besproken hoe men dit kan aan/Hikken. De hetere juweliers en diamantairs dreigen hun werkterrein te verplaatsen. Veel van het in Nederland gestolen goud verdwijnt 'kennelijkin de bodemloze 'Sta tionspul'. Gestolen sieraden uit woningen komen in Ne derland nauwelijks luwen water: ze 'verdwijnendoor de volledige ongecontroleerdheid van handelswijzen. Door veel smeltgoud zijn er veel gouden sieraden die onge keurd worden aangeboden. Ook nieuw verwerkt goud is vaak niet gekeurd. Zowel de prijzen als de sieraden zijn oncontroleerbaar. Iedere week krijgen wij wel één of twee aanbiedingen van 'Antwerps goud' war absoluut geen goud blijkt te zijn! Het kan dus goed maar ook goed fout gaan. Onze winkelprijs begint reeds bij f 19,50 per gram {occasion) en 29,50 per gram nieuwJ. Hiermee kan men de benzine en hel risico van 'ritje Antwerpenbespa ren! Vraag 3 Hoe zit dat met beleggingsbriljant? Antwoord Ooit besloten wij de prijswaarde van bril jant Ie verhelderen. Door onze inkopen aan de Amster damse Diamantbeurs en de internationale prijsvergelij kingen en aanbiedingen die ons toegestuurd worden, ken nen wij de basisprijzen en kwaliteitsnormen van diamant. Op onze direct-inkoop nemen wij een lagere marge. De prijs van de diamant ligt dan 40%-45% lager dun in ons vak modaal. De jaarlijkse prijsstijging stuwt de aankoop prijs van de diamant omhoog. Deze stijging brengen wij in kaart ten voordele van de klant. In tegenstelling tot de vakgewoonte keren wij. niet garantie, die stijging uil bij terugverkoop. De winslbasis is nu 24.4% op 2 jaar: Dit geeft de klant liet zekere geval dat de diamantwaarde mik 'contantwaurde met winst' is. Reeds v.a. f 39.- verkopen wij een heleggingsbriljont en het eventuele zetten in een sieraad is gratis. Zeer velen nemen hun winst met stenen van 1.000.-. f 5.000.- of f 10.000.-. Zekerheid is troef! Wij hebben gekozen 'anders' te zijn met hel uitgeven van het terugkoopcertificaat met winstuitkering. Alles op het top groeibriljant niveau: Top Wesselton VSI. Wij advise ren iedereen bij hel aankopen van briljant: vraag naar een certificaat met lerugkoopverklaring. Vraag 4 Zijn in België de briljanten goedkoper? Antwoord Ja en nee. Gecertificeerde stenen zijn ab soluut niet goedkoper: maar men geeft als regel geen le rugkoopverklaring af. In het losse circuit zwerven duizen den stenen van onbenoemde kwaliteit. Door gebrek aan kennis weten veel kopers niet wat ze kopen. Zeer schrij nende gevallen van prijs/kwaliteitsverloedering melden zich regelmatig. Ons advies: vraag altijd een duidelijk certificaat en koop alleen hij de bonafide, gevestigde han del. De goede 'diamantairs' zijn vaak zeer integere jmlen met een prima status. Wel moet je onderhandelen want ze zijn zo geslepen als hun stenen. Als regel geldt dat men sen die vmir de laagste prijs briljant willen, uiteindelijk krij gen wal ze vragen:Wie hel onderste uil de kan u il. krijgt liet deksel op z'n neus". Vraag 5 Hoe zit het met het inruilen van goud? Antwoord Wij ruilen in voor lioge prijzen omdat we veel van de sieraden die nog goed zijn als occasions ver kopen in een speciale etalage. Als men 'siHeltgoud'-slonp inlevert geven wij f 20,- per gram. en voor bruikbaar goud geven wij f 25,- lot f 30,- per gram. Het politic-re- gister waar wij alles inschrijven is puur voor tie ordelijk heid en niet fiscaal. Sommige klanten vrezen fiscaliteit, dit is ten onrechte. Hel verfrissende van inruil is dat u aan uw eigen wensen toekomt op een betaalbare manier: ter wijl anderen juist de 'romantische' occasions begeren. Voor beide is dit goed en mik voor ons is liet goed. Hel is goederen genereren zonder investeren. De praktijk leerde ons dot het economisch verantwoord is. Vraag 6 Waarom is een taxatierapport zo be langrijk? Antwoord Bij calamiteiten zit de klam met de handen in hel haar: Er is niets beschreven. 'Ze zoeken winkels af voor prijsindicaties en voeren gesprekken met de juwelier. Dit kust veel lijd en geld (ca. f 90.- per aar). Dit moet wel want de verzekeraars keren niet op een 'praatjeuil. Be ter is hel om vooraf een ordelijk rapport te laten opstel len waurin uw sieraden in details beschreven zijn. Ons vak rekent 1.5lol f I0.IXX).- en 1.0voor wat daar ho ven komt aan kosten, verhoogd met f 29.- per getypte /hi- gina van hel rapport. Wij rekenen als regel 0.5voor de totale taxatie of 0.75% bij zeer complexe taxaties. Wense lijk is vooraf een afspraak te maken voor het tijdstip. Vaak blijven taxaties een week achter om liet in de avonduren rustig te doen. Het is precies werk. Te repareren sieraden dienen eerst hersteld te zijn alvorens ze te laxeren. Als fe deratie'-juwelier is onze handtekening hij iedere verzeke raar welkom. Advies: zorg dat uw zaakjes op orde zijn of komen. Overigens geldt dal bij ons aangekochte sieraden gratis worden getaxeerd! Vraag 7 Hoe houdt u uw sieraden het beste schoon? Antwoord De vuistregel is: een glos heel water, een 'borrel' ammoniak en een paar druppels vloeibaar afwas- middel. hun de sieraden 5 minuten weken en horstel ze met een zachte tandenborstel goed schoon. Spoel daarna met koud water hel sieraad af. Uilzonderingen zijn: bloedkoralen- en imilatie-parelcolliers. Deze kunnen wel in een lichtere oplossing, en met 'handwarm' water ge spoeld en geborsteld worden maar moeten daarna meteen afgespoeld worden. Antieke diamant-sieraden mogen al leen met een droge poelsdoek of borsteltje behandeld worden. Voor liet ei hte polijsten vuil de sieraden geeft tl de sieraden even af in de winkel en u haalt ze gratis weer op na uw andere boodschappen {Mits u niet hel hele fa milie-arsenaal afleven. Dan staat er een kleine vergoe ding tegenover). VRAAG a MAAR B K E 1 4 8. 15 B J 1 a l i m a p 1 c i n 1 tl 1 L' 1 O 7 tx - 5 f 1 3 6 5 II I NEDERLANDSE KANKERBESTRIJDING Internetsite: bttp://wwu>.kankerbestrijding. nl

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1998 | | pagina 21