ysos 799 C Scholen strijden om voetbaltitels E L K E W E E K HUIS AAN HUIS 0 P 1 W A L C H E R E N clö wee. Gedrag arts moet toetsbaar zijn MG-carclub komt zaterdag middag naar garage Touw 899, De pad 1 f II ZEEUWSE MICHAEL JACKSON TREEDT NU OP MET THE ULTIMATE DANCE COMPANY DE CONCURRENTIE IS GROOT, ALLEEN DE ALLERBESTEN MAKEN KANS OP CARRIÈRE Vrij Parkeren WOENSDAG 18 MAART 1998 M/V Griekse Taverne GOES gegarandeerde inruil 100,- Beste service, laagste prijs! Voor Mirjam Spaeter is het dé oplossing: een loopfiets om zich gemakkelijk te kunnen verplaatsen. bedrijven sponsoren vv Veere. Het bestuur heeft daarom een speci aal Sponsormagazine uitgebracht. Brassband Onda 'in kleur', dat is het thema van net jaarlijks concert komende zaterdag. Modem Van den Ende LU N LU LU Vandaag 18 maart) jp9e™ publiel van onze vestiging f in Zoutelande 61769 - Zoutelande „Als een arts aan alle eisen van zorgvuldigheid heeft vol daan en gehoor geeft aan een vrijwillig verzoek tot eutha nasie, moet hij vrijuit gaan", zei D66-kamerlid Van Boxtel. „Het gedrag van een arts moet in alle omstandigheden toetsbaar zijn", vindt het CDA. D66 wil af van de regel dat artsen in principe strafbaar zijn als ze euthanasie plegen. Als u binnen nu en twee jaar een nieuwe keuken nodig heeft, doet Hans Verkerk u deze week een spectaculair Half Geld aanbod! De nieuwste Kroon keukens van 1998 worden u ter introductie voor de helft van de door de leverancier aanbevolen advies prijs aangeboden! Kom nu snel echt geld verdienen en vraag naar de snelle beslisserskorting. Ontdek waarom 150.000 tevreden keukenkopers u voorgingen. Wij garanderen u de beste keuken en het beste ontwerp voor de beste prijs! DONDERDAG EN VRIJDAG KOOPAVOND RINGBAAN WEST 2B - 0113-216451 VLISSINGEN-Teams van ba sisscholen gaan 1 en 8 april strijden om de eerste plaatsen in het Halt-voetbaltoernooi. De schoolvoetbal-rayoncom- missie heeft de organisatie van dit traditionele evene ment in handen. Inmiddels zijn bij organisator Peter de Vos, als gymleraar aan diverse scholen verbon den, 17 scholen met 115 teams aangemeld. Ze spelen op de sportvelden aan de Irislaan en Baskenburg (Vlissingen) en die van RCS en de korfbalver eniging korfbalvereniging (Souburg). Het sportieve eve nement staat in het teken van vandalisme-bestrijding. Vandaar het Halt- voetbal toernooi, het houdt tevens in dat de gemeente een bedrag vanl.000 gulden als extra bij drage in de kosten beschik baar stelt. Liefst 1.250 jon gens en meisjes, in de leeftijd van 8 tot 13 jaar, doen er mee. Per toernooidag worden zo'n driehonderd wedstrijden af gewerkt. Om dit alles in goede banen te kunnen leiden is een groot aantal scheidsrechters nodig. Belangstellenden kunnen zich melden bij Piet Westerweele (telefoon 462080) of Jurjen Swiers (telefoon 411312). KOUDEKERKE - Garage Touw aan de Braamweg 10a is zater dagmiddag pleisterplaats voor leden van de MG-Carclub. Vanaf 13.00 uur wordt er gesleuteld en kunnen er ideeën wor den uitgewisseld. „We hebben al meer een dergelijke middag gehouden", laat Kees Aarnoutse van het garagebedrijf weten. „De MG-leden weten het wel, maar ook belangstellenden zijn welkom om de nostalgische auto's te komen bekijken. Bovendien hebben we hier de allernieuwste MG." STEREO VIDEORECORDER MET PDC EN SHOW-VIEW TvDe HRJ 748. Zeer eenvoudig Ie instaleren. VHS HQ systeem. ShowView en Auto PDC/VPS. 4 Videokoppen en 2 Audiokoppen. 99 Voorkeurzen ders. Timer 8 programma's/1 jaar. Shuttle ring. Afstandsbediening. STICHTING HET ZEEUWSE 'Bah, een pad, een vies en onaantrekkelijk dier' Misschien is dit de eerste reactie na het zien van deze afbeelding. Toch is een pad een interessant dier, en zeker niet vies. Dat hij onaantrek kelijk genoemd wordt is enigszins te begrijpen, want hun huid ziet er puisterig uit en voelt klam aan. De klamheid komt om dat een pad een koudbloedig dier is, evenals bijvoorbeeld een salamander of vis. In tegenstelling tot de minder fraaie huid heeft een pad schitterend goudkleurige ogen. Deze puilen nog al uit. Het grappige is dat door deze kwetsbare stand de pad zijn ogen dichtknijpt als loopt, om beschadigingen te voorko men. Om te kijken zit hij daarom tijdens het lopen regelmatig even stil. De pad zit ook doodstil als hij een lekker hapje ziet, bijvoor beeld een slak, worm of insect. Hij verovert deze door heel lang zaam zijn spieren te spannen, zijn achterlijf omhoog te laten ko men, zijn kop wat naar voren te steken en dan -hup- is ineens de prooi verdwenen. Dit doet de pad door pijlsnel zijn tong naar buiten te flitsen. De prooi blijft daaraan kleven en wordt met dezelfde vaart binnen gehaald. Als een fijnproever die de smaak van een bijzonder gerecht tot zich wil laten doordringen knijpt de pad tijdens het verorberen van zijn prooi genietend even zijn ogen dicht. In het voorjaar trekken padden van hun winterschuilplaats naar het water. Helaas eist deze padden- trek, die vaak de openbare weg kruist, veel verkeersslachtoffers. De wat lui ingestelde en kleiner van stuk zijnde mannetjes ne men bij deze trek naar het voortplantingsgebied nogal eens een lift op de rug van de beweeglijkere en grotere vrouwtjes. Ook tijdens de paring wordt deze houding aangenomen. Het onaantrekkelijke uiterlijk van de pad heeft ervoor gezorgd dat hij in sprookjes en verhalen niet zo'n positieve rol toebe deelt krijgt. Een knappe prins wordt als straf tot een pad geto verd, door het zoenen van een pad verandert deze in een prach tige prinses, en toverdranken worden bereid uit paddengif. De giftigheid is niet helemaal onjuist, want het slijm wat door de huid afgescheiden wordt kan bij sommige mensen een (overi gens ongevaarlijke) uitslag bezorgen. SCHELDEBODE i 'Ik ben er elke dag mee bezig' MIDDELBURG - Hij is 28 jaar, werd vroeger de Zeeuwse Michael Jackson genoemd. Specialiseerde zich daarna in rages zoals body popping, electric boogie en breakdance. Als het maar met dansen te ma ken heeft geniet hij. Soms tot diep in de nacht probeert hij allerlei technieken en pasjes uit, want ook 'zijn' da mes moeten er mee uit de voeten kunnen. voor de contacten. Ik schrijf zelf de choreografieën en zorg voor de training." De shows zijn modern en geba seerd op tv-clips. De stijlen va riëren van r&b tot hip-hop en soul. De kwaliteit is hoog, daar staat Marlon zelf borg voor. Niets laat hij aan het toeval over. Zelfs de passende kleding wordt overal in het land ge zocht. „Onze shows zijn bedoeld voor speciale gelegenheden, grote discotheken, schouwburgen, beurzen en modeshows." Komende zaterdag staat de groep in het Utrechtse Party centrum Brothers, waar mini maal 1.500 bezoekers verwacht worden. door Ben Donkers Marlon Zandbergen ging aan vankelijk de solo-tour op. Nu heeft hij een eigen dansproduk- tie onder de naam The Ultimate Dance Company. Twee jaar is er intensief aan een programma gewerkt. Marlon is perfectio nist, heeft alles voor zijn hobby over. „Ik heb een fantastische show dansgroep met vier danseressen. Erik Hamers zorgt als manager „Het is in feite een opstapje voor ons. We willen straks in Middel burg met een perfecte show ko men. Daarom zijn de eerste op tredens buiten Zeeland, we kun nen dan de laatste hobbels weg nemen." Marlon volgt alle shows heel nauwkeurig. Bij Joop van den Ende ziet hij bepaalde show facetten die hij aan zijn eigen programma toevoegt. „Thuis ga ik dan aan de slag, werk het verder uit en dat kan wel eens tot diep in de nacht du ren. Het moet goed zijn." Eens wil de Middelburger full time op gaan treden. Op het ogenblik heeft hij nog een baan bij Praxis, het dansen gebeurt in de vrije uurtjes. „Met onze show spelen we in op de wensen van het publiek. Als we gevraagd worden om een be paalde stijl te brengen, gaan we daar vooraf mee aan de slag. We willen het daarom wel graag een maandje of twee van tevoren weten." Afgelopen zaterdag werd in Dauwendaele een demo-optre den verzorgd. Belangstellenden die het dansfenomeen met 'zijn' meiden uit willen nodigen kun nen contact opnemen met ma nager Hamers, telefoon 643075. 1 The Ultimate Dance Company, straks met een spetterende show in Middelburg. VLISSINGEN - De grootste wens van de zestien jarige Tommy van der Male uit Vlissingen is ooit te schitteren als topvoetballer. De jonge sportfanaat is zich ervan bewust dat hij niet alleen staat in dit verlangen. De concurrentie is groot en uitsluitend de allerbesten maken kans op een glansrijke car rière. Hij vertelt zijn verhaal over voetballen bij Feijenoord, ambities, afzien en doorzetten... het is natuurlijk ook leuk als de mensen naar jou komen kijken. Dit is wat ik altijd wilde. Eén van mijn kinderdromen. Zag ik bijvoorbeeld Dennis Bergkamp aan het werk op de televisie, dan dacht ik: dit wil ik ook!" door Marcel van der Voort Tijdens het interview maakt Tommy een ontspannen indruk. De jongen heeft zijn trainings pak aan, want na het gesprek moet hij weer met de bal aan de slag. Hij weet waarover hij praat en vooral wat hij wel en niet wil. „Toen ik vijf jaar oud was mocht ik bij Zeeland Sport gaan spe len. Ik vond voetballen toen al heel leuk, dus hoe eerder ik op het veld mocht, hoe beter. Mijn ouders hebben mij echter nooit gedwongen", vertelt de jonge voetballer, die weet dat sommi ge ouders hun kroost aan de rand van het voetbalveld met veel fanatisme toeschreeuwen. „Ik keek vaak naar de voetbal wedstrijden op de televisie en genoot dan van Marco van Bas ten. Hij was toen mijn grote voorbeeld. Mijn twee oudere broers voetbalden ook, dus dat stimuleerde mij. Ik wist dat ik goed was voor mijn leeftijd, maar ik voelde mij nooit beter als ik met vriendjes op straat speelde. Als ik nieuwe voetbal schoenen kreeg, dan nam ik ze mee naar mijn kamer wanneer ik ging slapen. Zo verliefd was ik op voetballen!" Nu elf jaar later is Tommy iets nuchterder geworden. Dat wil echter niet zeggen dat zijn pas sie voor voetballen verminderd is. „Ik wil nog steeds profvoet baller worden en ik weet dat ik dit nog steeds kan bereiken." „Het is een leuke teamsport. Je probeert met z'n allen zo goed mogelijk te spelen. Dus indivi dueel doe je altijd je best om te winnen. Als je dan een leuke ac tie maakt gaan de mensen voor jou klappen." „Dat is een heerlijk gevoel. En Tommy zette zich van jongs af aan optimaal in voor zijn favoriete sport. Dat bleef niet onopge merkt. „Toen ik twaalf jaar was kreeg ik een uit nodiging van Feijenoord voor hun open dag. Ie mand van het Zeeuws elf tal had mij daarvoor op gegeven." „Daar werden jonge spe lers geselecteerd. Alleen de besten kregen de kans om in Rotterdam opgeleid te worden. Ik heb dat niet onderschat. Op het mo ment dat ik samen met een andere jongen uit Zeeland werd gekozen, was ik uiteraard erg trots. Feyenoord heeft een samenwerking met het Rotterdamse Torbecke- college." „Dat houdt in dat dage lijks tot één uur 's mid dags de normale lessen worden gevolgd. Daarna moesten we een uur en een kwartier trainen op een veldje bij school. Daarna waren er weer lessen en aten we op school. Tommy van der Male. FOTO: Piet Davidse 's Avonds werden we met een bus opgehaald en gingen we trainen naast de Kuip. Die trai ning is door John Metgod op po ten gezet en ik heb daar ontzet tend veel geleerd", legt de jonge Vlissinger uit. In eerste instantie bleef Tommy doordeweeks in Rotterdam. Toen was de combinatie van de lessen op school en de zware trainingen goed op te brengen. Vorig jaar kwam daar echter verandering in. „Het kwam er op neer dat de fa ciliteiten voor mij zouden ver dwijnen. Ik mocht wel mee blij ven trainen en spelen bij de Fe- ijenoord-jeugd. In de praktijk zou ik iedere keer van Vlissin gen naar Rotterdam moeten. Om zeven uur 's morgens moest ik de deur uit en pas na tien uur 's avonds kon ik thuis eten. Ik wist dat ik dit geen jaar kon volhou den. Daarom nam ik het besluit om Feijenoord achter mij te la ten en te gaan voetballen bij SCS, dat ook op hoog nivo speelt. Daar word ik getraind door Dennis de Nooyer." „Dat ik niet meer bij Feijenoord speel is jammer. Ik was er met liefde gebleven. En dat te be denken dat ik in eerste instantie een hele grote Ajax-fan was. Maar ik heb zoveel meegemaakt bij Feijenoord. Het is er gezellig en het clubgevoel straalt er af. Bovendien heb ik er heel wat opgestoken. Toen ik naar Rot terdam ging was ik een jochie van twaalf, kon redelijk voet ballen en bezat een beetje tac tiek." „Bij Feijenoord hebben ze een echte voetballer van mij ge maakt. Voor die tijd was ik al tijd aanvaller, maar later werd ik verdediger. Ik was toen een klein mannetje, dus werd ik fel ler gemaakt. Nu bij SCS ben ik weer aanvaller. Ik speel veel op het middenveld. John Metgod zag direct mijn sterke en zwak- V ke punten. Mijn tech niek is daarom goed ge worden en ik zie snel wat er om mij heen ge beurt. Dat is van groot belang." Hoewel Tommy na zijn vertrek bij Feijenoord wist dat de kansen om via de jeugdteams daar de ere-divisie te berei ken waarschijnlijk aan zienlijk verkleind zou den worden, laat de knaap zich niet uit het veld slaan. „Ik wil nog altijd prof worden. Die kans is he lemaal nog niet verke ken. Ik heb er immers hard genoeg voor ge werkt en mijn kwalitei ten zijn alleen maar be ter geworden. Veel top- voetballers gaan naast hun schoenen lopen." „Wellicht door de mil joenen die ze verdienen. Ik zou dat nooit doen. Zo'n jongen ben ik nu eenmaal niet. Ik kan ge lukkig goed realitiveren. Volgend jaar ga ik naar het Zeeland College. Daar ga ik de opleiding mode en handel volgen. Ondertussen blijf ik kei hard trainen, want stel dat er een scout op het veld komt. Dan kan mijn grote kans alsnog ko men." „Ik verwacht dat ik dan voor het voetballen zou kiezen. Want ik weet dat ik niet jaren kan afwachten. Als een goe de club aan mijn deur staat, is de keus niet moeilijk. Dan ga ik er zeker voor. Ja, ik zou re delijk ver gaan om mijn doel te bereiken. Maar...niet ten koste van mijzelf, vriendschappen en mijn school", benadrukt Tommy van der Male, die er nog aan toevoegt blij te zijn dat zijn ouders hem altijd optimale steun gaven. „Mijn moeder smeerde mijn boterhammen en mijn vader bracht mij altijd naar de trein als ik naar Rotter dam moest. Hij heeft drie plak boeken vol met knipsels." „Daarin zie je mijn camere-ver- loop tot nu toe en dan merk ik dat ik talloze leuke dingen ach ter de rug heb. Als ik in die hoe ken blader herinner ik mij de nationale- en internationale sporttoernooien waaraan ik meedeed en het plezier dat ik aan het voetbal heb beleefd." k 'Verliefd op het voetballen Vrij parkeren, wat een een goede gedachte. Het kon makkelijk in de tijd dat er nog weinig auto's waren. De logica gebiedt ons om vast te stellen dat wij toen zelf ook nog geen auto re den. Je kon nog voetballen op straat, touwtje springen, hinkelen. De enigste auto was van de dokter. In de ja ren zeventig en tachtig zwaaiden voor velen de au toportieren open, Neder land werd mobiel en rees de vraag: "Waar moeten al die auto's staan?" Een steeds nijpender kwestie zeker als je bedenkt dat er nu huis houdens zijn met drie of zelfs vier auto's. Allemaal in de Houderschapsbelas ting dus gerechtigd a om op de openbare weg te staan. Ga je er mee rijden, parkeren in stads- of winkel centrum, dan moet parkeergeld betaald O worden. Wachtver- boden, parkeerzones, parkeermeters en au- p™"" tomaten en natuur- Zlijk, de parkeerwach ters, de gemeenten incasseren wel. Au torijden kost geld, parkeren, stilstaan ook. Probleem is, dat veel mensen op de- zelfde tijd en plaats Lj willen parkeren. Dat leidt tot rondjes rij- Zden en de strijd om het vrijgekomen plekje. Op zich kan dat een amusant Cl schouwspel zijn. Daarom is het een goed idee van een van de Goese wethouders om be drijven in en rond het stadscentrum te vragen hun parkeerruimte in het week end beschikbaar te stellen. Dan zijn zij immers geslo ten en al hun parkeerplaat sen vrij. De wethouder som de vlot een aantal bedrijven en instellingen op die in aanmerking kwamen. In zijn ijver vergat hij er een tje te noemen en hij zat er warempel bovenop. Bij de ingang van dat terrein hangt een bord verboden voor auto's en een bord met de waarschuwing weg- sleepregeling, maar je par keert wel lekker dicht bij het centrum. Waar het is? Gewoon, de parking van het Goese Stadskantoor. Cameleon.

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1998 | | pagina 1