t I GEGARANDEERD I •V. i Oil 8-633601 Szinss figure Zonder kunstgebit: niets gemerkt Halveer je snelheid, verdubbel je afstand Halveer je snelheid, verdubbel je afstand t en maak een afspraak voor een gratis figuuranalyse! El Toro: nieuw interieur nieuwe plannen I IK HEB OPNIEUW LEREN BEWEGEN! V" Drie nieuwe dialectenboekjes Mevrouw van Oppen uit Middelburg: Dankzij de Thermo-Fysische-Methode (T.F.M) ga randeren wij: J plaatselijk afslanken bij figuurproblemen liie bij krijgt u een gladde strakke huid bestrijden van sinaasappelhuid geen gebruik van wikkels, spuiten of pillen een goede conditie, mede door het gebruik van ozoncabines! Cobie de Radder uit Kapelle: Erica Terheijden uit Ovezande: Figuurcorrectie- en afslankinstituut Lammerensteeg 9, 4331 MB Middelburg Openingstijden: ma. di. do van 10.00 tot 20.00 uur wo. vrij. van 10.00 tot 16.00 uur LAAT U NIET VERRASSEN DOOR DE MIST IN HERFST EN VOORJAAR V '2,', f Niet verrassen. De mist in? Licht in de mist Houd rechts SCHELDEBODE VAN WOENSDAG 29 OKTOBER M PAGINA 323 M Figuur problemen? AFSLANKEN Mevrouw Schout uit Middelburg: "Ik had al jaren problemen met mijn gewicht. Toen zag ik een advertentie van Swiss Figure. Een gratis analyse, dat leek me wel wat. Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en ben er naar toe gegaan. Er moest 173 centimeter af, gemeten over 9 plaatsen. Dat loog er niet om, maar het is me gelukt dank zij Swiss Figure!" Jolanda Verstraate uit Oost-Souburg: "Het ging mij niet zozeer om de kilo's, maar meer om de centimeters. Jaren gele den woog ik 96 kilo en ben toen afgevallen naar 60 kilo, maar de overgebleven huid bleef een probleem. Over mijn hele li chaam moest er 66 centimeter af. Swiss Figure overtuigde me ervan dat het kon. Ik ben nu vijf maanden bezig en er is al 44 centimeter (en 6 kilo) af. Aarzel niet en laatje eens informeren. Mevrouw Van de Weg uit Oost-Souburg: "Een kennisje heeft mij erop gewe zen. Ik dacht meteen dat is ook wat voor mij. Ik ben nu ruim een half jaar bezig bij Swiss Figure en er is tien kilo en 82 centimeter af. Dat noem ik echt een goed resultaat." ik: dat zou iets voor mij kunnen zijn. Ik liep er al een poosje over na te denken om iets te onder nemen, maar telkens was de drempel toch wel ontzettend hoog. Het was ook echt nodig, ik had ontzettend last van zere benen en volgens de medisch specialist kwam dat door mijn overge wicht. Ik heb namelijk een niertransplantatie on dergaan en daar was ik enorm van aangeko men. De stofwisseling moest weer helemaal op gang komen; op een gegeven moment woog ik 88 kilo en dat was echt te veel." Persoonlijke aanpak "De manier van werken van Swiss Figure sprak me meteen aan en daarom durfde ik uiteindelijk ook de stap te zetten, In het eerste gesprek kwam meteen al naar voren dat ze me opnieuw kon den leren bewegen. En dat was nu precies wat ik zo graag wilde. Ik kon dat niet meer: ik was letterlijk beperkt in mijn bewegingsvrijheid. De kracht van hun aanpak is dat ze een advies op maat geven en dat ze als klant werkelijk per soonlijk begeleiden. Echt fantastisch, ik heb er geen moment spijt van gehad." Resultaat 'Er moest maar liefst 18 kilo af en die zijn er ook af, dankzij de bijzondere methode van Swiss Figure. Ik ben er gewoon enorm van op geknapt; ik voel me veel beter. Niet alleen li chamelijk, óók geestelijk. De begeleiding van de medewerksters is namelijk heel prettig. Ze t stimuleren je en geven je weer zelfvertrouwen. Ik heb er nooit tegen op gezien er naar toe te gaan. Het was gewoon een plezier! Binnen kort stopt de behandeling, maar ik heb er alle vertrouwen in dat ik nu ook weer zelf m'n ge wicht op dit niveau kan houden. Ik heb immers leren bewegen. Ik praat er best vaak over met vriendinnen en raad ze dan aan om ook die stap te zetten. Het is het bedrag namelijk dub bel en dwars waard!' 'Swiss Figure is écht voor alle leeftijden. Ik ben niet meer één van de jongste, maar ook mij ga randeerde ze dat ik er vijftig cen timeter kwijt zou raken op die plaatsen waar ik dat graag wilde. Inmiddels ben ik al zes kilo en 56 centimeter kwijt. Na een oefening voel ik me heerlijk en ik ben veel fitter dan voorheen." ':*M t- "Begin dit jaar ben ik moeder ge worden en tijdens mijn zwanger schap kwam ik ruim twintig kilo aan. Swiss Figure beloofde dat ik mijn oude figuur weer zou kunnen terugkrijgen en inderdaad: in nog geen drie maanden ben ik tien kilo en 62 centimeter, kwijt, zónder dat de borstvoeding eronder te lijden heeft gehad. Dat noem ik formida bel." NU igwm a« Mm re ft - F* if ÊÊt*#* >TT \L r»A n» Bie ons op de klapbanke Rien de Jonge ƒ14,95 Rumpels ƒ14,95 Izaak Kwekkeboom, Jeanne Kwekkeboom-de Wilde Jopie Minnaard-Verheijke, Rinus Verhei)ke Leuke diengen vó de ménsen ƒ17,90 Ad Le ij dek kers verschijnt tweede week november) boekhandel en uitgeverij De Koperen Tuin Gasthuisstraat 12-14, Goes, 0113-231072 "i V P - y Wir m 11 iwlfe 'mém ff V< ',j. V vxvbfi 4/xi'i - r, t Mist is voor automobilisten een verraderlijk natuurverschijnsel. Sommige autorijders vinden mist zelfs spookachtig en eng. Bij mist is er weinig zicht, waardoor de onge valskans wordt vergroot. Daar komt bij dat mist bedrieglijke kanten heeft. KOUDEKERKE - Va kantie, voor velen een genot om er eens lekker uit te zijn. Alle zorgen vergeten, maar ook spul letjes. Dat blijkt tenminste elk seizoen weer. Zodra de vakantiegangers ver trokken zijn wordt de balans opgemaakt. We hebben het dan niet over de verdiensten, maar over de zaken die men sen vergeten mee naar huis te nemen. Bij hotel Westduin is de ze foto gemaakt. Een ta fel vol met: sokken, ndergoed, brillen, porte- monees, autosleutels, creditcards en zelfs de complete inhoud van een kamersafe. Het meest opmerkelijke van deze zomer was wel dat een man zijn kunst gebit is vergeten. Hij merkte het pas na twee dagen en heeft het in middels weer in. Zo is het zicht nog rede lijk en zijn de voorliggers nog goed te zien, plotse ling rijdt u tegen 'een muur van mist' en kunt u nog geen 10 meter voor uit kijken. Bij ongelukken in de mist wijst men altijd met de beschuldigende vinger naar de mist als veroor zaker van alle ellende. In wezen is de mens zelf de oorzaak. Wanneer u als automobilist onderstaan de tips ter harte neemt, verkleint u de kans dat u bij een ongeval in de mist betrokken raakt. In herfst en voorjaar kunt u mistige dagen verwach ten. Houd hiermee reke ning en probeer er achter te komen of er kans op mist is. Dit kan via de weer- en verkeersinformatie op radio en tv. Ook kunt u teletekst raadplegen of de specifieke verkeers- en weerinformatielijnen bellen. Als u ruim van tevoren weet of er kans op mist is, kunt u daar op inspelen. Door bijvoorbeeld eerder weg te gaan in verband met de langere rijtijd, voor het openbaar ver voer te kiezen, later te vertrekken of een af spraak te verzetten. Mis schien kunt u zelfs thuis werken. Als u met mist de weg op gaat, blijf dan in de auto naar de verkeersinfor matie op de radio luiste ren. Let goed op de signale ringsborden boven de weg. Als daarop een snelheid wordt aangege ven, is er voor u op de weg iets aan de hand. Die borden geven overigens geen adviessnelheid, maar de ter plekke gel dende, officiële maxi mum snelheid. Hogere snelheden zijn dus niet toegestaan. Lagere snel heden wel, want soms is zelfs de aangegeven snel heid nog te hoog. In zeer dichte mist is 30 km/u al te snel. Let ook op vrachtwa gens. Truckchauffeurs hebben een beter over zicht over de weg en we ten - ook door hun on derlinge contact - vaak eerder waar de mist zich bevindt. Als zij hun alarmlichten aanzetten, is er serieus iets aan de hand. Natuurlijk is het altijd belangrijk dat uw auto verlichting goed werkt. Tijdens mist is uw ver lichting helemaal van le vensbelang. Check daar om uw verlichting regel matig. Bij mist voert u altijd dimlicht. Geen stadslich ten dus. Gebruik ook nooit uw groot licht, want bij mist verblindt u dan uzelf. Gebruik uw mistachter- licht alleen bij minder dan 50 meter zicht. En liever een mistaehter- licht dan twee. Als u mistlampen voor op de auto hebt, mag u die alleen gebruiken als de mist zo dicht is, dat het zicht ernstig wordt belemmerd. Waarschuw bij een file in de mist het achteropko mende verkeer met uw alarmlichten. Om een ongeval bij mist te voorkomen, zijn er twee hoofdregels. Hal veer uw snelheid en ver dubbel uw afstand. Veel automobilisten rij den bij mist te hard en duiken veel te snel de ne velflarden in. Verminder bij mist uw snelheid altijd fors. Rem niet plotseling als daar' geen reden voor is, maar verlaag uw snelheid ge leidelijk en schat daarna zelf de situatie in. Moet u dan alsnog plotseling remmen, dan is uw rem weg in elk geval een stuk korter. Bij het remmen 'pompt' u met het rempedaal om zo uw remlichten ritmisch te laten oplichten. Zo doende waarschuwt u achterop komende be stuurders. Als extra waarschuwing daarbij tevens uw alarmlichten inschakelen. Houd bij mist altijd twee keer zo veel afstand. Klamp u bij zeer dichte mist niet vast aan de achterlichten van uw voorligger. U hebt in ge val van nood meer ruim te nodig dan u denkt. Door de afstand met uw voorligger te vergroten, hebt u meer tijd om te re ageren als er plotseling een file - of erger - ont staat. Er zijn nog twee belang rijke tips. Houd zo veel mogelijk rechts. Wissel zo min mogelijk van rij strook en haal niet in. Zo kunt u in een noodsi tuatie naar de vlucht strook of de berm uitwij ken. Verlaat bij een ongeval zo snel mogelijk de auto en ga achter de vangrail staan, maar laat wel uw alarmlichten aan. ANWB verkeersinforma- tielijn: 0900-9622 (75 ct p/m) KLPD Korps Landelij ke Politie Diensten): 0343-535343/344 KNMI-weeriijn: 0900-8003 (100 ct p/m) Meteo Consult-weerlijn: 0900-9725 (75 ct p/m) OV Reisinformatie: 0900-9292 (75 ct p/m) NOS-teletekst: Pagina's 703-730 RTL-teletekst: pagina 193 GOES - "Het vorige interieur was gewoon uit de tijd. Nu ademt het allemaal een meer theatrale sfeer uit, met kroonluchters en het grote podium", zegt eigenaar André Verhoef van El Toro. Afgelopen donderdag werd zijn discotheek, na een korte verbou wingsperiode, feestelijk heropend. El Toro is al vanaf 1970 een begrip in Goes en omstreken. In 1979 kwam het horeca-bedrijf in bezit van de familie Verhoef. Sinds 1993 ex ploiteert André Verhoef het danspaleis samen met zijn broer René. Het interieur stamde uit 1985 en werd geken merkt door een over vloedig gebruik van for mica. Dat kan niet meer, vindt André Verhoef, ook de indeling werd veranderd. Bovendien staan er nieu we activiteiten op stapel. De bedoeling is dat er vanaf begin volgend jaar Zeeuwse bands gaan op treden op de vrijdag avond. Daarom wil André binnenkort gaan praten rnet de Stichting Popmuziek Zeeland. "Er zijn niet zoveel podia meer waar de Zeeuwse bands nog kunnen spe len. Daar willen wij iets aan gaan doen", vertelt hij. Behalve voor concerten wil Verhoef de vrijdag avond blijven reserveren voor 25 plus-avonden, nu elke eerste vrijdag van de maand, en thema avonden. Deze activitei ten draaien al geruime tijd en kennen een vasi publiek. De donderdag en zaterdagavond blij- j ven zoals ze zijn De problemen rond de vrije sluitingstijden vooj de Goese horeca u, ook aan André Vörhoel niet onopgemerkt voorbij ge gaan. Hij vindt het jam mer dat dat waar schijnlijk teruggedraaid wordt. "Afgelopen weekeinde waren we een keer tot zes uur 's och tends open, dat was heel gezellig. Aan de andere kent heb ik om vier uur. onze gebruikelijke slui tingstijd. mijn omzet toch wel gehaald." Ver hoef heeft gemerkt dat de betrokken horeca-on- dememeris niet bepaald op één lijn zitten wat be treft de vrije sluitingstij den. Voorlopig zit het in elk geval wel goed niet El Toro. vindt Verhoel Niet alleen vanuit heel Zeeland, maar ook van uit Rotterdam en zelfs Antwerpen weet men hel danspaleis te vind. n. El Toro is elke week geo pend van donderdag tot en met zaterdag van 21.00 uur tot 04.00 uur. Daarnaast biedt de zaak ook gelegenheid voor feesten en partijen. U V I

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1997 | | pagina 23