Bert van Gils een stijdbare wielergek Dedication in Panta Rhei Blue Spirit al vijftien jaar actief Plan Bee in de Concurrent (15 Waarschuwingsbord of hondenbezitter Uit in zeeland WW en werk M/V woensdag 29 oktober 1997 Angst en bewondering voor haaien Minder Zelfstandig invloed Spreekuur 'Het is mijn eer te na om de Delta Toer definitief te laten verdwijnen' OOSTKAPELLE - Haaien hebben de mensheid steeds geïnspi reerd tot bewondering en angst. Eeuwenlang wordt al gepro beerd om dit mysterieuze leven te begrijpen. Haaien, oersterk, scherpe tanden die alles kunnen verscheuren. Als u wilt voelen hoe scherp die tanden zijn, dan kan dat in het Zeeuws Biologisch Museum. Daar wordt namelijk tot en met 1 maart de tentoonstelling Naar de haaien' gehouden. De openingstijden: dinsdag tot en met zondag van 12.00 tot 17.00 uur. ZEELAND - Op cultureel gebied heeft Zeeland heel wal in huis. Sla er de muziek-, toneel- opera- en filmprogramma's maar op na. Het is een omvangrijk en gevarieerd aanbod. In feite is er voor iedereen wel iets bij. Morgen, donderdag 30 oktober bijvoorbeeld, treedt vanaf 20.00 uur Willeke Alberti op in de Middelburgse Stadsschouwburg. Ze brengt er haar theaterprogramma 'In Concert'. Diezelfde avond (eveneens 20.00 uur) wordt in de Concertzaal van Middelburg opgetreden door het Symfonisch Blaasorkest van het Brabants Conservatorium, In het Arsenaaltheater in Vlissingen kunnen liefhebbers vanaf 20.15 uur genieten van Alex d'Electrique met een reprise van hun theatervoorstelling De Comanche. En dan Blue Spirit: zaterdag 1 november in de Middelburgse Stadsschouwburg voor de jubileum-feestavond (15 jaar), aanvang 20.00 uur. In het Arsenaaltheater die avond (19.30 uur) Ons Boeregoed, een Zeeuwse Folklore-avond die overigens inmiddels is uitver kocht. Er zijn nog wel plaatsen voor zondag (15.00 uur) in het Arsenaaltheater als Pyramus and Thisbe hun barok-opera uit voeren. Onlangs kwam mw. De Ridder op het spreekuur van het Buro voor Rechtshulp met de vraag wat de gevolgen voor haar werkloosheidsuitkering zouden zijn als zij een baan zou accep teren. Het antwoord op deze vraag is o.a. afhankelijk van het aantal uren dat ze gaat werken. Voor de wet wordt de WW-er namelijk als werkloos beschouwd zolang hij tenminste 5 uur per week of, bij banen van minder dan 10 uur, in ieder geval de helft van zijn vroegere arbeidsuren heeft verloren. De WW-er die minder dan 5 uur per week of minder dan de helft van zijn vorige arbeidstijd gaat werken wordt daarom nog steeds als volledig werkloos gezien en behoudt zijn recht op WW-uitkering. Hij mag dan 30% van de verdiensten houden. In deze situatie wordt er gekort in geld en niet in uren. De WW-er die meer uren gaat werken wordt in feite minder werkloos. Er wordt dan gekort in uren (ongeacht de verdien sten) en niet in geld. Mw. De Ridder werkte eerste 20 uur in een drogisterij en werd toen werkloos. Nu kan ze een baan voor 10 uur in een super markt krijgen. Vanaf het moment dat ze dit werk gaat doen is ze nog maar voor de helft werkloos en wordt haar uitkering ge halveerd. Ze ontvangt dan voor 10 uur uitkering en de inkomsten uit de nieuwe baan worden buiten beschouwing gelaten. In het geval mw. De Ridder slechts voor 4 uur zou gaan werken zou ze volledig werkloos blijven. Haar inkomsten zouden in dat geval voor 70% verrekend worden met de uitkering. Als zij b.v. 17 uur zou gaan werken resteren minder dan 5 uren werkloos heid en zou de werkloosheidsuitkering volledig eindigen. Voor de WW is ook van belang of iemand in loondienst danwel als zelfstandige gaat werken. Zodra een WW-er feitelijk als zelfstandige begint verliest hij zijn recht op WW-uitkering. Begint iemand aantoonbaar maar voor een gedeelte te werken als zelfstandige dan kan de WW eventueel gedeeltelijk in stand blijven, net als bij werken in loondienst. De uitvoeringsinstelling (voorheen bedrijfsvereniging) beoor deelt dit. Werken als zelfstandige leidt altijd tot gehele of ge deeltelijke beëindiging van het werkloosheidsrecht. Het terugkrijgen van het recht is alleen mogelijk bij volledige stopzetting van het bedrijf als zelfstandige. Bijverdiensten die iemand al had op het moment van werkloos worden hebben geen invloed op de hoogte van zijn WW-uitke ring op voorwaarde dat er geen verandering komt in de aard en omvang van het werk. Zo werkte mw. De Ridder naast haar baan in de drogisterij 2 avonden per week voor een schoon maakbedrijf. De inkomsten van het schoonmaakwerk zijn niet van invloed op haar uitkering voor haar werkloosheid uit de drogisterij. Als zij deze schoonmaakwerkzaamheden uitbreidt naar b.v. 4 avonden per week zijn deze extra inkomsten wel van invloed op de werkloosheidsuitkering en wel volgens bovenvermelde rege ling van inkomensverevening bij werken in loondienst. Omdat het vaak lastig is te overzien wat de gevolgen zijn van een nieuwe baan in combinatie met een WW-uitkering is het van belang zich daarover vooraf goed te laten informeren. Uiteraard is het bovenstaande slechts een voorbeeld. Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of andere vragen van juridische aard, dan kunt u altijd voor advies en hulp te recht op het gratis spreekuur van ons Buro: In Middelburg, Vlasmarkt 28, iedere maandagmiddag en donderdagavond, uitsluitend vol gens afspraak. Afspraken maken elke werkdag tussen 9.00-12.00 uur via 0118- 637120. In Vlissingen, "Open Hof", A. Gogelweg 59. iedere dinsdag 09.00 - 11.00 uur. In Goes, Zonnebloemstraat 53, iedere maandag 09.00 - 11.00 uur In Zierikzee, De Huybertstraat 35, iedere dinsdag 14.15-16.15 uur In Oostburg, Tragelweg 2, iedere donderdag 10.00 - 12.00 uur In Hulst, Tabakstraat 5, iedere donderdag 13.30 - 15.30 uur In Terneuzen, Nieuwstraat 2-4, iedere vrijdag 10.00 - 12.00 uur De hoofdvestiging van het Buro te Middelburg is de hele week telefonisch bereikbaar onder nummer: 011.8-637120 VLISSINGEN - Bert van Gils blijft een optimist. On danks dat de Delta Toer dit seizoen werd geschrapt van de wielerkalender, blijft de Vlissinger rekenen op een vervolg van deze meerdaagse voor elite-amateurs zon der contract. In het eerste weekend van september in 1998 wil Van Gils de zesde editie van de Delta Toer ge stalte geven. "Het is mijn eer te na om het er zo bij te la ten. Dat dus nooit. We komen terug op een manier die beter zal zijn. Ik ben er van overtuigd dat ik de echte wielerliefhebbers aan mijn kant krijg, om deze wed strijd volgend jaar weer te laten verrijden," aldus een strijdbare Van Gils. Er wordt volgend jaar gestart op het eiland Tholen en de aankomst van de driedaagse is in Zeeuws Vlaanderen. In mei van dit jaar ontving Bert van Gils een brief van de KNWU waarin als eis werd gesteld dat hij eerst met een garantiebedrag van 15.000 gulden over de brug moest komen alvorens de Delta Toer zou mogen doorgaan. Het genoemde bedrag moest binnen een kort tijdsbestek worden vol daan. Van Gils kreeg dit niet in kannen en kruiken en zegt: "Ik weet nu waar ik aan toe ben en zal beter beslagen ten ijs komen. Ben al bezig met de voorberei dingen en ik reken er op dat mijn vaste sponsors weer mee zullen doen, want die heb ik no dig. Kijk, ik hoor wel eens gelui den dat het wellicht beter zou zijn om er een tweedaagse van te maken. Maar daar wil ik niets van weten. De Delta Toer rijdt door heel Zeeland. Dat is een unicum," aldus Van Gils. De ge boorte van de Delta Toer verliep moeizaam. Tijdens een KNWU bijeenkomst in IJzendijke werd het plan van Bert van Gils en Walter van Ac ker al voordat er een meter was gefietst neergesabeld door de toenmalige voorzitter van het Zeeuwse district Pierre Eijsac- kers. "Dat ben ik nog steeds niet vergeten", merkt Van Gils op. "Daarom doet het me pijn dat de Delta Toer dit jaar niet kon doorgaan. Maar we komen te rug", laat de organisator weten, die inmiddels geen echte maat jes meer is met Pierre Eijsac- kers. Bert van Gils, die ook als spea ker zijn man kan staan, is een wielergek in hart en nieren. "Het doet me daarom ook pijn dat er steeds meer wedstrijden in Zeeland verdwijnen of op het punt staan te verdwijnen. Overi gens zijn de beide wielerclubs prima bezig aan de basis. Mid delkamp krijgt er volgend jaar vijf nieuwelingen bij en ook in Zeeuws Vlaanderen is er aan was. Daarom is het noodzaak dat er voor de jongste categorieën meer wedstrijden komen in onze provincie. Als ik zie dat in West- dorpe, Zuiddorpe en Zierikzee zoveel geld op tafel wordt ge legd om amateurs aan het ver trek te komen, dan denk ik dat er ook een andere oplossing is. Verhoog het prijzenschema, zo dat de amateurs toch wel komen en de rest aan geld dat overblijft steek je in het houden van een koers voor junioren of nieuwe lingen. Vijftig gulden per ama teur uittrekken is mooi voor een renner, maar op lange tijd haalt het niets uit." Daarnaast wil Bert van Gils ver andering brengen in de vergoe ding voor juryleden bij de klas siekers. "Samen met Adri de Winter hebben we eens een voorstel gelanceerd bij consul Henk Remijnsen om het jury- geld vooraf over te maken aan de KNWU. Die zou dan het geld weer moeten overmaken aan de juryleden. Nu komt het wel voor dat de organisatie van een Zeeuwse klassieker veel meer jurygeld kwijt is dan bijvoor beeld bij een wedstrijd in Mid den-Nederland. Dat komt door dat er dan juryleden uit alle de len van het land naar Zeeuws- Vlaanderen worden gedirigeerd en zij incasseren extra kilome- tergeld. Als je afspreekt dat de jurypot altijd een bepaald be drag is, dan is dat probleem op gelost. Bij de Delta Toer krijg is soms declaraties van kilometers waar je niet goed van wordt. Dat is soms buiten proporties." Van Gils is bijvoorbeeld per ju rylid -met overnachting er bij voor de Delta Toer 750 giulden kwijt. "En ik kreeg tot nu toe meer juryleden toegewezen dan een wedstrijd in de topcompeti- tie. Een jurylid mag best geld beuren, maar er zijn natuurlijk grenzen", vindt Van Gils, die van zijn hart geen moordkuil maakt. Dat deed hij vorig jaar ook niet toen de jury Rik Reinerink uit de Delta Toer wilde halen, omdat die als gastrenner voor Vredes- tein uitkwam. "Officieel was dat inderdaad niet toegestaan, maar dan had men er bij de inschrij ving op moeten attenderen. Nu werd dat pas na de eerste rit op gemerkt. Gelukkig werd het be sluit terug gedraaid en Reine rink werd winnaar van de Delta Toer." Als de inschrijfgelden volgend jaar mogelijk worden afge schaft, heeft dat voor de Delta Toer weinig of geen invloed. "Voor dit jaar hadden we slechts 1500 gulden begroot aan inkom sten van renners. We houden al rekening met die afschaffing, maar voor sommige organisaties van grote wedstrijden kan dat er hard inhakken. Nu krijgen ze bijvoorbeeld 180 gulden per ploeg, maar als je dat moet mis sen valt er een enorm gat. Dat wordt een zware dobber voor sommigen." MIDDELBURG - Blue Spirit Drum Bugle Corps bestaat 15 jaar. Daar wordt op 1 november veel aandacht aan besteed. Er komt namelijk in de Stadsschouwburg een speciale avond onder de naam 'Spirit in 't Theater'. Het wordt een avondvullend theaterprogramma, waarbij verschillende muziekstijlen worden ge combineerd. Vanaf 20.00 uur treden op: het Middelburgs Muziekkorps; Inter Scald is Pipes Drums Vlissingen; de Tre4a's Vlissingen, dansschool Joke Louwerse Middelburg; Jubal Drum Bugle Corps Dordrecht; toneelvereniging 't Zand Middelburg en uiteraard Blue Spirit hen het jeugdkorps The Blue Spirit Cadets. Toegangskaarten kosten f 17,50. Na de show wordt een feest voor genodigden gehouden in de foyer van de schouwburg. VLISSINGEN - Zondag 2 november treedt Dedication op in strandpaviljoen Panta Rhei aan het Nollestrand. Vanaf 17.00 uur komt het triooverigens pas in januari opgericht, in actie. VLISSINGEN - De popgroep Plan Bee treedt vrijdagavond 31 oktober vanaf 22.00 uur op in De Concurrent. Er worden met name nummers gespeeld van de nieuwe cd Masterplan. Ook staan enkele unplug- ged-nummers op het programma. MIDDELBURG - Hebben die mensen een hond, of is het kenteken op de auto een waarschuwings bord? De puzzel is nog niet opgelost. Toch een merkwaardig plaatje dat G. den Hollander deze zomer 'schoot'. Het Duitse nummerbord WAF-AU is op zich al curieus. WAF kan op een hond slaan, en AU op de pijn als die keffer niet blaft, maar zijn tandjes in het dierbare vlees zet.. Heeft u ook een merkwaardige, grappige of aandoenlijke foto? Stuur deze even naar de redactie, wij zorgen voor publicatie.

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1997 | | pagina 15