Adembenemende familiematinee Zakenflitsjes Vlissings theaterseizoen opent eigentijds ZEEUWSCH-VLAANDEREN Bel nu 013-357777 Een avondje uit via de WV Automat heeft voor ieder probleem een oplossing Bruintjes Dierenspeciaalzaak FESTIVAL VAN HET ZEEUWS ORKEST FAMIUEC0KERT :—i. Poppenshow bij atelier Anneke SCHELDEBODE VAN WOENSDAG 28 SEPTEMBER 1994 305 HUISARTSEN TANDARTSEN KERKDIENSTEN VERLOSKUNDIGEN APOTHEEK DIERENARTSEN THUISZORG POLITIE J EDWIN RUTTEN Decorette KPMG Datam Muilwijk Brasser VIJF MAANDBLADEN IN DE LEESMAP DANKLOF seizoen in Het Arsenaal en het Vestzaktheater start met mis schien wel één van de meest toonaangevende en onvoor spelbare ensembles van dit mo ment. Het is theatergroep Mug met de Gouden Tand dat don derdag 29 september 'Onder Controle' op de planken zet in het Vestzaktheater. Mug met de Gouden Tand maakt als sinds negen jaar dy namische voorstellingen met humor en zelfspot die een uit spraak doen over de tijd en daardoor het heden bespreek baar maken. De Mug verstaat daarbij de kunst om licht als een veertje om te springen met loodzware thematiek. Daar zorgen de muzikale fragmenten en humoristische zang- en dansscènes wel voor. De jongste produktie Onder Controle gaat over greep heben of juist greep verlziezen op je eigen leven. Wat doe je als je niet lekker in je vel zit? Hou je jezelf in toom, ren je naar de psychiater of kijk je vlug een andere kant op? Mug met de Gouden Tand stelt vragen over dik en dun, over idealen, tele- foonseks, songfestivals en tobt om te tobben. De toeschouwer mag uitzoeken waar al dat ge tob toe dient. De voorstelling in het Vest zaktheater op donderdag 29 september begint om 20.30 uur. Kaarten kosten 17,50 en zijn in voorverkoop bij de WV aan de Nieuwendijk en indien nog voorradig, donderdag vanaf 19.30 aan het theater. Mug met de Gouden Tand speelt 'Onder Controle' foto: sanne peper Vlissingen - Za W. van Ouwerkerk, Gerbrandy straat 6, tel. 65498 Zo Van Pelt, Julianalaan 7, tel 12225 Spreekuur van 12.30-13.00 en 17.30-18.00 uur. Middelburg - Za A. Bruynzeel, Herengracht 68, tel. 39933. Zo. J. Dominicus, Dam 30, tel. 39933. Souburg, Gezondheidscentrum Middelburg-Zuid, Arnemuiden en Nieuwland - Za. Zo Oostkapelle, Serooskerke, Grijpskerke, Veere en Vrouwen polder - Za en Zo. R. van Tol, Markt 12, Veere, tel. 01181-1271 Domburg, Aagtekerke, Westka pelle Koudekerke, Meliskerke, Biggeherke en Zoutelande - F. van Eede, de Casembrootstraat 24, Westkapelle, tel 01187-1234 West- en Midden Walcheren - Za en Zo B. Bouwense, Valkenis- seweg 14, Biggekerke, tel. 01185-2190 Za en Zo J. jansen, J. van Hooft- kwartier 90 Middelburg, tel. 01180-15595 Spreekuur van 11 tot 12 uur. in Middelburg en Vlissingen 24 uur per dag geopend. Rooms-katholieke kerk. Dom burg za 19 uur. Middelburg Petrus en Pauluskerk 2e en 4e zaterdag 17 uur, zo 10 uur. Hoeksteen Zo 11.30 uur St. Willibrord vr 9.45 Souburg Martinuskerk zo 10 uur Zoute Viever 1e en 3e za 9 uur Vlissingen Open Hof zo 11.15 uur. Lieve Vrouwekerk za 19 uur, zo 9.30 uur. Ter Reede za 17 uur, Der Boede 2e, 4e, 5e za 10.30 uur. Nederlands hervormde kerk. Aagtekerke zo 10 en 19 uur, Dom burg zo 10 uur. Gapinge 10.30 Grijpskerke 10 en 14.30 uur. Kle- verskerke zo 9.30 uur Koudekerke zo 10 uur, Middelburg Koorkerk 10 en 16.30 uur, Oostkerk (bond) 11 en 17 uur, Nieuwland zo 9 uur Ritthem zo 10.30 uur. Oostkapelle zo 10 uur. Oost-Souburg zo 9.30 en 19 uur Zoute Viever zo 19 uur, Serooskerke zo 19 uur, Veere 9.30 uur Nieuw Sandenburg. Vlissingen, St. Jacobskerk zo 10 uur. Johan- neskerk zo 9.30 uur Open Hof zo 9.30 uur. Schaapskooi zo 9.30 uur Ter Reede zo 19 uur Vrouwenpol der zo 11 uur Westkapelle zo 9.30 en 19 uur. Ziekenhuis Walcheren Zo 10 uur Gereformeerde kerk. Gapinge uur Grijpskerke uur, Koudekerke 10 uur Meliskerke 10 en 14.30 uur. Oost-Souburg zo 9.30, Seroosker ke 10 uur. Vlissingen Petruskerk zo 9.30 uur Veere uur Gereformeerde Gemeente. Vlis singen zo 9.30 en 16 uur. Gerefor meerde Kerk Vrijgemaakt. Middelburg zo 9.30 en 16.30 uur Vlissingen zo 9.30 en 16.30 uur. Nederlands Gereformeerde Kerk Middelburg 9.30 en 17 uur. Chris telijke Gereformeerde Kerk Mid delburg 9.30 en 16.30 uur Vlissin gen 9.30 en 16.30 uur Evangelie gemeente Middelburg 9.30 Oost- Souburg 10. Leger des Heils Mid delburg zo 10 en 19 uur. Vlissingen zo 10 uur Anglicaanse kerk Vlissingen-Oost zo. 10.30 en 19.30 uur Zevende dagsadventisten Middelburg za 11 uur Vlissingen za 9.30 uur Doopsgezinde Gemeente Middel burg zo uur. Vlissingen 9.30 uur Evangelische baptisten gemeen te Middelburg 10 uur Kristen Zuidmolukse kerk Oost-Souburg zo 10 uur, Koudekerke zo 12 uur Pinkstergemeente Middelburg wo 19.30 zo 15.30. Vlissingen e.o. 15.00 uur. Bethel Pinksterkerk Vlissingen wo 19.30 vr 19.30 zo 11.30 uur Christelijk Centrum Zeeland Vlissingen 14.30. Nieuw Apostolische kerk West-Souburg wo 20 zo 9.30 en 17 Volle evange liegemeente Arnemuiden do 20 zo 10 Serooskerke do 19 West-Souburg zo 10 Vrije Evange lische Gemeente Westkapelle zo. 9.30 Eglise Wallonne Middelburg 10.45 uur De Christengemeen schap Hoogelande zo uur AMSTERDAM 16-10 Bad Reli gion; 22 t/m 30-10 Natioanale Bal let; 8 t/m 19-11 Herman Finkers; 16-11 Gordon Gala;, 23-12 t/m 8-1 Wereldkerstcircus; 17 t/m 26-3 The Sound of Motown; 28-3 t/m 29-4 Youp van 't Hek; DIVERSEN 17-9 t/m 15-1 Zee land Mondriaan tentoonstelling; 3-10 Dubliners, Eindhoven; 15-10 Normaal, Goes; 25-10 Willie Nelson, Den Haag; 26-10 Tom Par ker New Londodn Chorale, Den Haag; 29-10 The Scene, Goes; 31-10,1-11 Mary Black, Den Haag; MIDDELBURG In de Stadsschouwburg brengt Het Speeltheater Gent zondag 2 oktober de familievoorstelling 'Achter Glas'. Deze indruk wekkende voorstelling gaat over de verwarring en de ont reddering van een kind dat het contact met de realiteit en ook met zichzelf kwijt is. Het Speeltheater Gent vaart al jaren een eigenzinnige koers. De groep maakt jeugdtheater zonder daarbij een strenge scheiding te maken tussen jong en oud. Het gezelschap houdt rekening met leeftijden maar beschouwt elke toeschouwer als een volwaardig individu. Karakteristiek is de verstren geling van artistieke discipli nes zoals tekst, muziek, beeld, toneel en dans. Deze vloeien samen tot theater in de ruimste betekenis van het woord. Achter Glas os een uiterst visu ele voorstelling, een versmel ting van beelden, muziek, flar den tekst, dans en licht. De bijdrage van de veertien jonge acteurs is groot en van essen tieel belang. Hun briefwisse ling met kinderen uit voorma lig Joegoslavië, hun dromen, ervaringen, korte teksten en te keningen vormden de inspira tiebron voor een zeer bijzonde re produktie. De tekst is deels van Heieen Ver burg en deels afkomstig uit brieven van kin deren uit Vucovar. Vlissingen - Vr 9 uur tot ma 9 uur S. v.d. Kaaden, tel. 68791 Middelburg - Vr 30 september tot vr 7 oktober Apotheek Ringeling, Lange Delft 133 Vlissingen - Vr 30 september tot vr 7 oktober Apotheek Paauwenburg, Troelstraweg 2a, tel. 70717 Gezelschapsdieren - A. Diender en L. Schofaerts, Stavermanstraat 57, Vlissingen, tel 01184-10910. A. Meijns, Oostkapelseweg 12, Grijpskerke, tel. 01189-3060. Dierenartsenpraktijk Oostkapelle Oude Domburgseweg 33a tel 01188-1443. Vogelopvang Midden Zeeland, tel. 01180-28288. Gezinsverzorging 01184-14444 (pieper 168). Kruiswerk 01184-11877. Algemeen Maat- chappelijk Werk 01184-86400. Achter Glas - Stadsschouw burg Middelburg - 2 oktober - 15.00 uur - kaarten 17,50 (passen en jeugd 14,en 8,75). Voorverkoop aan het theater. Noodhulp, als elke seconde telt: 06-11Óverige assistentie aanvra gen 01180-33333. Voor alle andere aangelegenheden zijn de bureaus zaterdag 1 oktober. Sus van Gent. De Vlaanderen. 1.5.00 nar m.ni.v. W ILLEM FREDERIK BON ERIK'S WONDERBAARLIJKE REIS BENJAMIN BRITTEN YOUNG PERSONS GUIDE TO THE ORCHESTRA dirigent: IHliK BROSSE Toegang f 25.- CJP!hts 65 f20.- SPECIALE KINDERPRIJS T/\l 12 JAARf 10.- Kaarten verkrijgbaar bij het Zuidlandtlieater en aan de zaal Voor informatie: 01150-95555 VLISSINGEN Het theater advertentieverkoop tijdens kantooruren tel. 01184-19910 Jos Rentmeester, tel. privé 01195-5379 Yolanda Krijger, tel. privé 01184-11351 Sonja Broeders, tel. privé 01184-79084 Mini's (kleine advertenties) kunt u zonder administratiekosten opgeven via tel. 076-236882 r. .-== Joker Productions ~7->//ïSU>tS/ f/o/l Zatfrdag beginnen bij de De corette in de Geere in Middel- buig de huisvoordeeldagen. De nieuwste collectie is de hele maind oktober voordelig ge prijsd. Naast de natuurtrend en de cultuurtrend is er bij de Decorette een frisvrolijk Mexi caans kleurbeeld met zonnen, sterren en strepen. Het accountants- en admini stratiekantoor KPMG Datam aan het Molenwater in Middel burg bestaat tien jaar. Bij het bedrijf werken acht personen. De schairelslagerijen van Muilwijk oadersteunen de actie van Kids for Animals, de jeugd afdeling van de Dierenbescher ming. Tegen inlevering van een volle spaarkaart betaalt de Scharrelslager tot 1996 het lid maatschap van de jeugdclub. Daarnaast krijgt het kind een gratis kadopakket van Kids for Animals uitgereikt. De spaar kaarten zijn verkrijgbaar bij slagerij Muilwijk in de Schel- destraat in Vlissingen en bij Muilwijk in de Korte Delft in Middelburg. Brasser Aluminium uit Koude kerke is verhuisd naar de Poor- tersweg in Vlissingen, bij de buitenhaven. Vrijdag 30 sep tember vindt de officiële ope ning plaats en zaterdag is er een open dag voor genodigden. Brasser Aluminium produceert in samenwerking met de Werk plaatsen Walcheren bouwpak ketten van horramen en hor- deuren. SEROOSKERKE Zo'n zes tig cursisten van atelier Anne ke laten op zaterdag 1 oktober zien wat ze allemaal gemaakt hebben tijdens de cursus pop- penmaken. De tentoonstelling wordt ge houden bij Houtland in Seroos kerke en is gratis toegankelijk van 10.00 tot 15.00 uur. (ADVERTENTIE) redactie tijdens kantooruren tel. 01184-19953 Johanna Brouwer, tel. privé 01180-40113 correspondenten Andrien Smeels, tel. 01180-39719 Jaap Klein; tel. 01180-25185 Ad Roos, tel. 01182-2860 fotografen Harry de Lange. tel. 01180-25195 Piet Davidse, tel. 01180-23594 bezorging g voor klachten over bezorging tijdens kantooruren bellen: g 01184-19910 Richard Midavaine is bedrijfsleider bij Automat, foto harry de lange (ADVERTENTIE) MIDDELBURGAutorij den wordt met de dag duurder en dus gaan talloze automobi listen zelf aan de slag met een klein stukje onderhoud of ver fraaiingen die normaliter de garage zou verzorgen. Vorige week gingen de deuren open van Automat aan de Segeers- straat 66 in Middelburg, een zaak die is gespecialiseerd in allerhande automaterialen. In Middelburg mag de zaak 'nieuw' heten, onbekend is deze franchise- organisatie aller minst, getuige de dertig gespe cialiseerde zaken die Neder land onder de naam 'Automat' telt. In Zeeland is dit de tweede 'Automat'. De dagelijkse lei ding van Automat berust bij Richard Midavaine, die naast een enthousiast autoliefhebber ook nog eens de nodige erva ring opdeed bij een gerenom meerd autoschadeherstelbe- drijf. „Ik wilde iets anders", zegt Richard. „Via via hoorde ik dat Automat in Middelburg wilde beginnen. Telefoon ge pakt, afspraak gemaakt en bin nen de kortste keren was alles rond". Om zich nog eens extra in te leven in de schier eindelo ze mogelijkheden die er zijn op het gebied van accessoires liep hij geruime tijd stage in de diverse zaken van Automat in den lande. Naast natuurlijk al lerlei hebbedingen die een auto leuk maken, voert Automat een ruim assortiment in onder- houdsmaterialen en is er een aparte audio-hoek. Levering van de 1001 artikelen gaat vrij wel geheel automatisch. Elk artikel dat wordt gekocht en de kassa passeert wordt in de computer opgeslagen en 's avonds gaan de resultaten naar het hoofdkantoor van Automat in Hoogeveen. Daar is direct te zien wat er allemaal is ver kocht en binnen een mum van tijd is de verkochte voorraad weer aangevuld. „Nee verko pen is dus vrijwel onmogelijk", verzekert Midavaine. Volgens de plannen van de 21-jarige Midavaine is het de bedoeling dat automobilisten die een au toradio of wat meer geavan ceerde audioapparatuur bij hem kopen ook kunnen laten inbouwen. „Het belangrijkste bij Automat is de service", stelt Midavaine. „Dus als mensen iets willen weten, stap gerust binnen. Zeker weten dat we voor elk probleem een oplos sing hebben". i Met de rraandbladen Nouveau, AvantGarde, Playboy Sport International en Cosmopolitan wordt cfe Danklof Leesmap wel héél voordelig. A. LEESMAP] Burg. Krolloan 14H 5126 PTGilze Bij de VW-kantoren aan de Nieu wendijk in Vlissingen, aan de Duinweg in Oostkapelle en aan de Ooststraat in Zoutelande is het mogelijk kaarten te reserveren voor concerten (pop en klassiek) en theatervoorstellingen in het hele land. Van ma. tot en met za van 9 to 17 uur kunt u bij het WV een voucher kopen waarmee u bij de kassa van het theater uw toegangs kaart kunt ophalen. Hieronder ziet u een deel van de voorstellingen die nu in de voorverkoop zijn. ROTTERDAM 1-10 Bantana; 6-10 The Bold and the Beautiful; 10-10 André Hazes; 13-10 John Denver (verplaatst);18-10 Diana Ross, extra concert; 19-11 Back to the sixties met Jeans; 2-12 Chris de Burgh; 8-12 ZZ Top; 25/27/28/29-1 opera Carmen een diervriendelijke straat en mèt parkeergelegenheid voor deur. De filosofie van Ma rion is even simpel als voor de hand liggend al denken de meeste mensen daar nogal eens anders over: het dier staat cen traal. Iemand die een huisdier neemt, dient daar goed voor te zorgen. En omdat niet iedereen alles van dieren afweet, is ad vies nummertje één bij Marion. Vandaar ook dat ze is aange sloten bij het 'Dierengilde', een organisatie met in geheel Ne derland 'slechts' tachtig aange sloten dierenspeciaalzaken. „Ze stellen hoge eisen aan je vakkennis en het dier moet primair bij de ondernemer staan", verduidelijkt Marion nog eens ten overvloede. Dat de speciaalzaak met name is gericht op het dier zal snel blijken. Een ongelofelijke hoe veelheid speelaccessoires voor kat en hond, speciaal uitgeba lanceerd voedsel (tegen bene den normale prijzen) waar het huisdier echt iets aan heeft en allerlei snacks. Alles zonder conserveringsmiddelen, zonder kleurstoffen en dus puur na tuur zoals het huisdier het graag zou willen. Uiteraard verkoopt Marion ook dieren, zij het op niet al te grote schaal. Koudwatervissen, parkieten en kanaries en de kleine knaag dieren zoals hamsters, cavia's en konijntjes. „Met name kin deren probeer ik bij een aan koop duidelijk te maken dat ze heel goed moeten weten waar ze aan beginnen", zegt Marion. „Een dier kopen is meer dan alleen maar eten geven en uit laten. Er komt heel wat mee bij kijken en als ik de mensen duidelijk kan maken waar ze aan beginnen kan het een begin zijn van een lange hechte vriendschap tussen mens en dier". Maar wie gewoon eens wil bin nenstappen, funshoppen of een goede raad wil hebben: ieder een is welkom. Mirion de Bruin in haar dierenspeciaalzaak foto harry de lange VLISSINGEN - De naam van de zaak had niet beter gekozen kunnen worden: 'Bruintjes Dierenspeciaalzaak'. Gewoon een naam die lekker klinkt en gezelligheid uitstraalt. Iets knussigs in de geest van 'ik ga even naar Bruintjes'. Voor de dierenliefhebbers is 'Bruintjes' geen onbekende naam. Een dkke tien jaar was de zaak vin Marion de Bruin ge vestigd aan het Kleine Marktje in Vlissingen en aangezien de binnenstad voor een dierenspe ciaalzaak wel èrg dieronvrien delijk is plus de malheur van het parkeren besloot Marion maar te Verhuizen. Niet zo maar naar een van de buiten wijken, nee maar even naar een straat of weg met voorlopig tenminste een dubbele naam. 'Troelstraweg 10' of 'Drees- straat 10'. Het is precies dezelf de lokatie, maar omdat Vlissin gen met wat straatnamen in de weer is: voorlopig dus twee straatnaamborden. Maar wèl in uitgaven van: D; Stem Weekbladen/Uitgeversmaatschappij De Stem BV 99e jaargang \erschijnt wekelijks gratis huis-aan-huis op Walcheren in een oplage van 47.300 exemplaren kantooradres Scheldestraat 7-9, 4381 RP Vlissingen tel. 01184-19910 fax 01184-11446 openingstijden: ma. t/m vr. 10.00-12.00 uur en 14.00-15.30 uur

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1994 | | pagina 5