Zakenflitsjes ZEEUWSCH-VLAANDEREN Cam Long Lam opent eigen restaurant Open dag bij Centrum Vakopleiding Fotowedstrijd Mondriaan FESTIVAL VAN Vlissingen bouwde Pipowagen in negenhonderd uur Modehuis J. M. van deWouwb.v. HUISARTSEN TANDARTSEN VERLOSKUNDIGEN APOTHEEK DIERENARTSEN THUISZORG POLITIE KERKDIENSTEN SCHELDEBODE VAN WOENSDAG 14 SEPTEMBER 1994 ANIMA ETERNA COLLEGIUM X,VOCALE THE ROYAL CONSORT GAMBAKWARTET Leien dakje Alienne Begrafenis Eva Couture Rabobank Van Sparrentak Handigheid Vlissingen - Za P. Crama, Hoge- weg 107, tel. 13459. Zo A. v.d. Griek, Badhuisstraat 46, tel. 12950. Spreekuur van 12.30-13.00 en 17.30-18.00 uur. Middelburg - Za R. Lankhorst, Seisweg 29, tel. 39933. Zo. J. Wortelboer, Koren dijk 36, tel. 39933. Souburg, Gezondheidscentrum Middelburg-Zuid, Arnemuiden en Nieuwland - Za. C. Wattel, Amstel- straat 55 Oost-Souburg, tel. 01184-61630 Zo. vervanger Bouw meester, Stationspelin 1, Arnemui den, tel. 01182-1308. Oostkapelle, Serooskerke, Grijpskerke, Veere en Vrouwen polder - Za en Zo. R. van Tol, Markt 12, Veere, tel. 01181-1271 Domburg, Aagtekerke, Westka- pelle Koudekerke, Meliskerke, Biggekerke en Zoutelande - W. Spekhorst, J.W. Schuurmanstraat 6, Domburg, tel. 01188-1271 West- en Midden Walcheren - Za en Zo Za en zo P. Bruynzeel, Londense- kaai 35, Middelburg, tel. 01180-25963. Spreekuur van 11 tot 12 uur. Vlissingen - Vr 9 uur tot ma 9 uur H. Hament, tel. 79678 Middelburg - Vr 16 september tot vr 23 september Apotheek Welsin- ge, JW Thibautstraat 45 Vlissingen - Vr 16 september tot vr 23 september Apotheek De Singel, Singel 9, tel. 12730 Gezelschapsdieren - C. Brink, Meanderlaan 326, Middelburg, tel. 01180-11011. Dierenartsenpraktijk Oostkapelle Oude Domburgseweg 33a tel 01188-1443. Vogelopvang Midden Zeeland, tel. 01180-28288. Gezinsverzorging 01184-14444 (pieper 168). Kruiswerk 01184-11877. Algemeen Maat- chappelijk Werk 01184-86400. Noodhulp, als elke seconde telt: 06-11Overige assistentie aanvra gen 01180-33333. Voor alle andere aangelegenheden zijn de bureaus in Middelburg en Vlissingen 24 uur per dag geopend. Rooms-katholieke kerk. Dom burg za 19 uur. Middelburg Petrus en Pauluskerk 2e en 4e zaterdag 17 uur, zo 10 uur. Hoeksteen Zo 11.30 uur St. Willibrord vr 9.45 Souburg Martinuskerk zo 10 uur Zoute Viever 1e en 3e za 9 uur Vlissingen Open Hof zo 11.15 uur. Lieve Vrouwekerk za 19 uur, zo 9.30 uur. Ter Reede za 17 uur, Der Boede 2e, 4e, 5e za 10.30 uur. Vrouwenpolder zo 10 uur. Nederlands hervormde kerk. Aagtekerke zo 10 en 19 uur, Dom burg zo 10 en 19 uur. Gapinge 10 Grijpskerke 10 uur. Kleverskerke zo 9.30 uur Koudekerke zo 9.30 uur. Middelburg Koorkerk 10 en 16.30 uur, Oostkerk (bond) 11 en 18.30 uur, Nieuwland zo 10.30 uur Rit- them zo 9 uur. Oostkapelle zo 10 uur. Oost-Souburg zo 9.30 en 19 uur Zoute Viever zo 19 uur, Serooskerke zo 10 en 19 uur, Veere 9.30 uur Vlissingen, St. Ja- cobskerk zo uur. Johanneskerk zo 9.30 uur Open Hof zo 9.30 uur. Schaapskooi zo 9.30 uur Ter Ree- de zo 19 uur Vrouwenpolder zo 11 uur Westkapelle zo 9.30 en 19 uur. Ziekenhuis Walcheren Zo 10 uur Gereformeerde kerk. Gapinge uur Grijpskerke 19 uur, Koudekerke 9.30 uur Meliskerke 10 en 14.30 uur. Oost-Souburg zo 9.30. Serooskerke 10 uur. Vlissingen Pe- truskerk zo uur Veere uur Gereformeerde Gemeente. Vlis singen zo 9.30 en 16 uur. Gerefor meerde Kerk Vrijgemaakt. Middelburg zo 9.30 en 16.30 uur Vlissingen zo 9.30 en 16.30 uur. Nederlands Gereformeerde Kerk Middelburg 9.30 en 17 uur. Chris telijke Gereformeerde Kerk Mid delburg 9.30 en 16.30 uur Vlissin gen 9.30 en 16.30 uur Evangelie gemeente Middelburg 9.30 Oost- Souburg 10. Leger des Heils Mid delburg zo 10 en 19 uur. Vlissingen zo 10 en 19 uur Angli caanse kerk Vlissingen-Oost zo. 10.30 en 19.30 uur Zevende dagsadventisten Middelburg za 11 uur Vlissingen za 9.30 uur Doopsgezinde Gemeente Middel burg zo 11 uur. Vlissingen Johan neskerk 9.30 uur Evangelische baptisten gemeente Middelburg 10 uur Kristen Zuidmolukse kerk Oost-Souburg zo 13 uur, Koude kerke zo 12 uur Pinkstergemeen te Middelburg wo 19.30 zo 15.30. Vlissingen e.o. 15.00 uur. Bethel Pinksterkerk Vlissingen wo 19.30 vr 19.30 zo 11.30 uur Christelijk Centrum Zeeland Vlissingen 14.30. Nieuw Apostolische kerk West-Souburg wo 20 zo 9.30 en 17 Volle evange liegemeente Arnemuiden do 20 zo 10 Serooskerke do 19 West-Souburg zo 10 Vrije Evange lische Gemeente Westkapelle zo. 9.30 Eglise Wallonne Middelburg —uur Rafaël gemeenschap Eleos Olmenlaan 8 Middelburg uur. De Christengemeenschap Hoogelan- de zo uur Een nieuw enkellaarsje "Vromani" gemaakt in Italië. In zwart, bruin en donkerblauw met modische lezard-print. Soepel calf leder met suède omslag, ook omhoog te dra gen. Bijzonder fraai bij pantalons èn huidige roklengtes. Maten 35 t/m 42, normaal ook al laag geprijsd voor fl.230,-. Nu geldt tijdelijk voor zover voorradig, de verbazende prijs van dinsdag 20 septemberIJzendijke, r.-k. kerk20.00 uur solisten: Claron Mc Fadden, sopraan Xenia Meijer, sopraan Jonathan P. Kenny, altus Marius van Altena, tenor Stephen Mc Leod, bas Cantates van DIETRICH BUXTEHUDE advertentieverkoop tijdens kantooruren tel. 01184-19910 Jos Rentmeester, tel. privé 01195-5379 Yolanda Krijger, tel. privé 01184-11351 Sonja Broeders, tel. privé 01184-79084 Mini's (kleine advertenties) kunt u zonder administratiekosten opgeven via tel. 076-236882 redactie tijdens kantooruren tel. 01184-19953 Johanna Brouwer, tel. privé 01180-40113 correspondenten Andrien Smeels, tel. 01180-39719 Jaap Klein, tel. 01180-25185 Ad Roos, tel. 01182-2860 fotografen Harry de Lange, tel. 01180-25195 Piet Davidse, tel. 01180-23594 bezorging 5 voor klachten over bezorging tijdens kantooruren bellen: g 01184-19910 S dirigent: Jos van Immerseel Toegang f 40.-, f 30.-, CJP/Pas 65 f5.- korting. Kaarten verkrijgbaar bij het Zuid- landtheater en aan de kerk. Voor informatie: 01150-95555. neel dat met nieuwe appara tuur of andere produktieme- thoden moet leren werken. Het centrum werkt met aange paste scholing. Dat wil zeggen dat iedere cursist, afhankelijk van zijn kennis en vaardighe den, in zijn eigen tempo de opleiding doorloopt. In het centrum is de werkelijke be drijfssituatie nagebootst, inclu sief werktijden en vakantieda gen. De opleidingen omvatten technische en administratieve richtingen en zijn afgestemd op de vraag van de plaatselijke arbeidsmarkt. De open dag in het Centrum Vakopleiding aan de Klevers- kerkseweg is van 13.00 tot 21.00 uur. dat is het leuke' 'Alles zelf maken, VLISSINGEN - Hij heeft het bijgehouden. Op de kop af negenhonderd uur is de Vlissinger C. Bolier (64) bezig geweest met een pronkstuk waarvan er maar twee in heel Nederland zijn te vinden: een 'Pipowagen'. Officieel heet de antieke, rijdende woonwagen een 'The Dunton Ledge waggon'. Het origineel staat in een Engels museum en heet de mooiste woonwagen van de ganse wereld te zijn. De Pipowoonwagen, zoals die door Bolier is gebouwd is een wondertje van techniek, geduld en veel vakkennis. Alles is tot op de millimeter nauwkeurig nagebouwd en vormt een complete replica van het origineel. Met een minus cuul oventje waarvan de deu ren ook nog eens open en dicht kunnen, een bedstee met een even minuscuul hoofdkussen, stoelen, een kast en verder alles wat in een dergelijke wagen thuishoorde. Met aan het einde van de dakgoten twee piete peuterige leeuwekoppen van waaruit het regenwater naar beneden behoort te sijpelen. - „Goed tekeningen kunnen le zen, handig zijn en vooral geen haast hebben", omschrijft Bo lier het resultaat van zijn 900 uren noeste arbeid. „Neem nu zo'n leeuwekopje. Hoe je dat maakt? Je zoekt een klein ste nen hondje, gaat aan de slag met. vloeibaar rubber, maak een afgietsel en je hebt een mal. Gips erin, bijwerken en klaar is Kees". Dat alles zo simpel moet zijn gegaan zal wel niet, want de bouwtekeningen van het model (acht in totaal) behoren tot de categorie 'E', en hoger gaan ze niet. Moeilijk, moeilijk, moei lijk dus. Maar Bolier heeft méér staaltjes van vakman schap in zijn huis, zoals een volledig met de hand gemaakte stoomlocomotief waarin uiter aard ook weer alles werkt, een bluspomp die water spuit, een scharenslijperskar, een boeren kar en een stoomauto. Niets gekocht -op de tekeningen na dan- en alles in het kleine schuurtje thuis vervaardigd. Waar ieder ander mens horen dol zou worden van al dat gepriegel begint bij Bolier pas de lol. „Dat is nu het leuke van de modelbouw. Alles zelf ma ken, zorgen dat alles precies past en dat het aan het eind van de rit ook nog eens werkt". Dat niet allës altijd van een leien dakje gaat ligt voor de hand. „Ik hoor wel eens een onvertogen woord", merkt me vrouw Bolier droogjes op. Me vrouw Bolier maakt trouwens Het Alienne Promotie Team start binnenkort met de oplei ding voor mannequin en dress- man. Voor belangstellenden is er maandag 19 september een voorlichtingsavond in gebouw De Schakel aan het Bachten- steene 14 in Middelburg. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Begrafenisonderneming H. Jobse aan de Maria van Bourgondiëstraat in Vlissingen bestaat 12 V2 jaar. Bij de onder neming werken vier personen. Eva Couture uit de Scheldes- traat in Vlissingen houdt vol gende week dinsdag, woensdag en donderdag shows waarin de nieuwe herfst- en wintercollec tie getoond wordt. De shows beginnen om 10.00 en 14.30 uur. Voor de gratis toegankelij ke shows moet wel van te voren gereserveerd worden. De Rabobank Veere viert haar 75-jarig jubileum met een roadshow in de Zandput in Sereooskerke op zaterdag 17 september van 18.30 tot 22.30 uur. Op 7 en 8 oktober is er een circusvoorstelling op het Oran jeplein in Veere. Beide activi teiten zijn gratis toegankelijk. Bij Van Sparrentak in de Lan ge Delft in Middelburg verko pen ze exclusieve Piet Mond- riaan-pennen en kalligrafeer- sets. Het assortiment omvat balpennen van een tientje, ge wone vulpennen, kalligrafie- pennen en gegraveerde vulpen nen van bijna driehonderd gul den. Uiteraard allemaal in de karakteristieke. Mondriaan- kleuren rood, geel, blauw en zwart. MIDDELBURG Het Cen trum voor Vakopleiding aan de Kleverskerkseweg zet donder dag 15 september de deuren open. Het centrum wil meer bekendheid geven aan de scho lingsactiviteiten voor het be drijfsleven. Het open huis is een onderdeel van de jubileumviering van het Arbeidsbureau dat dit jaar haar vijftigjarig bestaan viert. Het Arbeidsbureau is sinds 1944 belast met de scholing van werkzoekenden. In juli van dat jaar kwam er een Konink lijk Besluit vanuit Engeland. De regering in ballingschap voorzag dat voor de wederop bouw van ons land een tekort aan vakmensen zou ontstaan. In april 1945 startte in Eindho ven de eerste zogenaamde Rijkswerkplaats, waar met na me timmerlieden en metselaar werden opgeleid. De naam Rijkswerkplaats werd in 1969 verruild voor Centrum Vakop leiding voor Volwassenen. Wat gebleven is zijn de docenten en de instructeurs uit het bedrijfs- DOMBURG In het kader van het Mondriaanjaar heeft de gemeente Domburg een foto wedstrijd uitgeschreven. De prijzen bestaan uit entreebe wijzen voor een Mondriaanten- toonstelling in het Haags ge meentemuseum en in Domburg en Middelburg, benevens een leven die samen de opleidingen verzorgen. Het Centrum Vakopleiding heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een scholingsin stituut voor zowel werkenden als werkloze volwassenen. Steeds vaker verzorgt het cen trum de bijscholing van perso- jaarabonnement op een tijd schrift. De foto's, die twintig bij vijf entwintig centimeter moeten zijn en die moeten passen bij Mondriaan, kunnen tot 1 okto ber ingeleverd worden bij de gemeente Domburg. Met de in gezonden foto's wordt te zijner tijd een expositie ingericht. (ADVERTENTIES) VROUWENPOLDER Zijn vader en moeder hadden 20 jaar lang een gerenommeerd restaurant in Vietnam, zijn tante heeft een restaurant in Wemeldinge en dus is het niet zo verwonderlijk dat de 22-jarige Cam Long Lam óók eens een restaurant zou run nen. Eind juli opende hij zijn eigen Vietnamees, Chinees, In disch restaurant en afhaalcen- trum 'Vietnam' aan de School straat in Vrouwenpolder. Een succes, zo bleek, want ze ker met al die toeristen in de directe omgeving kon 'Viet nam' vrijwel iedere avond op een 'volle bak' rekenen. En 'volle bak' betekent in dit geval dat de 80 zitplaatsen plus de tafels en stoelen in het afhaal- gedeelte volledig waren bezet. De klant die een bezoek brengt aan 'Vietnam' kan een keuze maken uit -jawel- op de kop af 210 verschillende gerechten, aangevuld met twee Indische rijsttafels, twee Chinese rijstta fels, één Chinees-Indische rijst tafel en vier Vietnamese rijst tafels. „Het grote verschil tus sen Vietnamees en Chinees eten is het verschil in kruiden en Vietnamees eten is minder vet plus meer groenten", legt Lam uit. Dat al die verschillende ge rechten al uren van te voren liggen te pruttelen totdat er een bestelling wordt geplaatst zelf beslist niet onverdienste lijk klederdrachtpoppene en houtsnijwerk. „Dat er na al die stoomapparaten nu plotseling een 'Pipowoonwagen' in de ka mer staat is eigenlijk de schuld van mijn vrouw", zegt Bolier. ^„Ze wilde eens wat anders, dus "vandaar". Een duivelskunstenaar is Bo lier absoluut niet, vindt-ie zelf. „Ik heb altijd veel interesse gehad in techniek. Op een ge geven moment zag ik in een tijdschrift een stoommodel. Om kort te gaan: tekening besteld en nagebouwd". Het model, dat hij nu omschrijft als 'niet al te mooi' is inmiddels naar de eer ste etage van de woning gede gradeerd. De rest van de mo dellen die zijn goedkeuring wèl kunnen wegdragen staat in de woonkamer. Een kast moest het veld ruimen, evenals de collectie poppen van zijn vrouw. Een blik in het atelier van de modelbouwer valt tegen. Géén super de luxe apparatuur maar een eenvoudige draaibank, een zaagmachientje en een kolom boormachine. Plus wat handig gereedschap. „Het zijn toch je handen die het moeten doet", vindt Bolier. De Pipowoonwa gen heeft een prominente plek in de woonkamer en in een kast in de hal liggen nog ettelijke bouwtekeningen van modellen die Bolier nog wil maken. Wat zijn volgende huzarenstukje gaat worden weet-ie niet. ,,'t Zal moeilijk worden om te kie zen wat het volgende model moet worden", verzucht hij. „Als ik alles moet bouwen wat. meneer Bolier bij zijn zelfgebouwde Pipowagen waar hij negenhonderd uur mee zoet was. foto piet davidse ik nog wil bouwen moet ik wel Mevrouw Bolier wacht wel af. weer in de schuur en wordt er driehonderd jaar worden". Dat „Het is geen man om stil te weer wat gebouwd. We zien laatste zit er uiteraard niet in. zitten. Binnenkort verdwijnt-ie wel wat het wordt' Lange Vorststraat 69/71, Goes. Lange Zelke 24, Vlissingen. uitgaven van: De Stem Weekbladen/Uitgeversmaatschappij De Stem BV 99e jaargang verschijnt wekelijks gratis huis-aan-huis op Walcheren in een oplage van 47.300 exemplaren kantooradres Scheldestraat 7-9, 4381 RP Vlissingen tel. 01184-19910 fax 01184-11446 openingstijden: ma. t/m vr. 10.00-12.00 uur en 14.00-15-30 uur Cam Long Lam (links) en zijn zus Thi Chu Lam voor hun restaurant Vietnam. foto harry de lange verwijst hij naar het rijk der fabelen. „Dat denken de men sen vaak omdat alles zo vlug wordt opgediend. Maar dat is niet zo. Alles wordt klaarge maakt op het moment dat de bestelling doorkomt. De koks werken met enorme 'Woks' en daardoor is alles in een snel tempo heet. Hier is echt alles vers en niets voorgekookt of met een magnetron opge warmd". Wie eens echt Vietnamees wil eten -absoluut aanbevelens waardig- moet eens het voorge recht Bahn Cüön (verse len- terol) proberen. Dat is een schotel met verse groenten, mi hoen, vlees, garnalen, pinda's en vissaus. Of de Vietnamese rijsttafel, die bestaat uit Soep Vietnam, Nem (varkenshaas op Vietnamese wijze bereid met verse kruiden en groenten), ge vulde nestjes met kipfilet en ossehaas, ossehaas met ker- rysaus, koolvis la Vietnam, twee Vietnamese koekjes en rijst. Om je vingers bij af te likken. En dat laatste mag best bij 'Vietnam'. Het restaurant is dagelijks - óók op zon- en feestdagen- geopend van 10.30 tot 22.30 uur. Wie wil reserveren of al vast een afhaalbestelling opge ven draaie telefoonnummer 01189-3507.

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1994 | | pagina 5