Mikke heeft geen geld voor inrichting informatiehuisje Vredesweek-avond over situatie in Noord-lerland Eindstrijd Libre-klein Nederlandse dart-top bij Open Zeeland ZEEUWSCH-VLAANDEREN MUZIKAAL KERKEPAD Informatieavond 'Kleurrijk Middelburg' Project Onder den Toren verkeert in onderzoeksfase FESTIVAL VAN Nieuwe start kinderclubwerk Activiteiten In- en Uitloophuis Zeilwedstrijd zeeverkenners SCHELDEBODE VAN WOENSDAG 14 SEPTEMBER 1994 Open dag bij vogel- en egel opvang De Mikke 315 Middelburg moet koopstad blijven De gemeenteraad van Middelburg wil een sterk winkelgebied ontwikkelen en behouden. De verbetering van de verbinding tussen de Nieuwe Burg en de Lange Delft is daqr een onderdeel van. Door van het gebied een lus te maken, zodat het publiek een rondje kan lopen, verwacht de gemeente een sterk winkelcentrum te creëren en op die manier de koopkracht voor Middelburg te versterken. Het plan Onder den Toren verkeert momenteel in een onderzoeksfase. In 1993 heeft een projectontwikkelaar belangstelling getoond voor de ontwikkeling van het desbetreffende gebied. Omdat het hofje eigendom is van de Woningbouwvereniging Middelburg (WVM) heeft de projectontwikkelaar zich met de WVM in verbinding gesteld. De WVM is van mening dat de woningen van het hofje niet voldoen aan de eisen die tegenwoordig aan de ouderenhuisvesting worden gesteld en daarom heeft de woningbouwvereniging in beginsel besloten onder bepaalde voorwaarden medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van het gebied Onder den Toren. Eindconclusies zijn er nog niet getrokken. Dit gebeurt pas als alle informatie bekend is en een zorgvuldige afweging van belangen heeft kunnen plaatsvinden. De sloopvergunning wordt pas afgegeven wanneer duidelijk is dat een architectonisch verantwoord bouwwerk op de plaats van het hofje komt. Door de opmerking van de woningbouwvereniging dat de woningen aan het hofje niet voldoen aan de eisen van deze tijd is bij sommige mensen het idee ontstaan dat het hier gaat om bouwvallige woningen zonder moderne voorzieningen. Op deze foto's is goed te zien dat dat niet het geval is. FOTO'S HARRY DE LANGE MIDDELBURG „We moe ten de mensen wijzen op het nut van De Mikke en op het feit dat wij als mensen zelf verantwoordelijk zijn voor de verwonding en de dood van "vogels, egels en andere zoog dieren uit het wild" zegt Coby Louwerse wanneer ze uitlegt waarom er aanstaande zater dag een open dag gehouden wordt in vogel- en egelsasiel De Mikke in het park Toren vliet. „Het gebeurt natuurlijk uit on wetendheid maar er zijn alleen al voor de egels zo veel geva ren. Mensen laten hun vuilnis zakken 's nachts buiten staan. Voor een egel is dat een prima plekje om in te kruipen, wat te eten en te slapen. Maar de volgende morgen wordt hij wel met vuilniszak en al in de kraakwagen gegooid. Of lege blikken en glazen die bij de achterdeur. Een egel kruipt er in, raakt beklemd en stikt. Dat zijn zb maar een paar voorbeel den. Als mensen zich meer be wust van de egels zouden zijn zouden er minder ongelukken gebeuren. Mensen zouden bij voorbeeld de vijver zo aan kun nen leggen dat een egel er ook weer uit kan klimmen als hij erin gevallen is en de kat een belletje om doen zodat de vo gels gewaarschuwd zijn. En vooral geen schoteltje met melk buitenzetten, want daar krijgen egeltjes alleen maar darmklachten van. Een scho teltje water, of een bakje katte- voer dat is waar egeltjes mee gediend zijn." Tijdens de open dag in De Mikke kunnen de bezoekers zien wat er gebeurt met vogels en egels die revalideren. Deze zomer werden er bijvoorbeeld opvallend veel roofvogels bin nengebracht. Dat kwam door dat het zo warm was en er zo weinig muizen waren. In De Mikke worden de vogels door de vrijwilligers weer op de been geholpen. Iets anders waar bezoekers naar kunnen kijken is het in- tormatiehuisje van De Mikke. Het gebouw, een afgeschreven unit van de gemeente Vlissin- gen, is inmiddels opgebouwd. Uiteraard kostte een en ander weer meer dan begroot was. „Zo moesten wij bijvoorbeeld van de Welstandscommissie de hele buitenkant potdekselen omdat ook de andere gebou wen van De Mikke gepotdek- seld zijn. Ik snap ook wel dat het er zo allemaal netter uit ziet, maar voor ons betekent het wel een extra uitgave. Daarom hebben wij nu geen geld meer om het huisje in te richten en we hopen dan ook dat de open dag wat sponsors oplevert. We denken bijvoor beeld aan giften in natura zoals een kantinetafel en linoleum. En aan mensen die kunnen schilderen en klussen." De open dag duurt van 10.30 tot 16.00 uur. Er zijn doorlo pend rondleidingen, er is koffie en limonade en een kraam met informatie. Voor de kinderen zijn er de hele dag spelletjes. Het nieuwe informatiegebouw van De Mikke staat er, maar is nog lang niet klaar want het geld is op. Medewerkers van De Mikke hopen tijdens de open dag op de aanmelding van sponsors. FOTO HARRY DE LANGE MIDDELBURG Tijdens de Vredesweek verzorgt de Mid delburgse Raad van Kerken sa men met het IK V-Middelburg een thema-avond over Noord- lerland. Joke van der Heide HEINKENSZAND - De derde Eindstrijd in de zesde klasse Libre-klein wordt vrijdag, za terdag en zondag gespeeld in Heinkenszand, bij de Hein- kenszandse biljartvereniging. Wedstrijdleider is Piet Doene. Voor deze eindstrijd zijn zeven dames en een 'heer' geplaatst. Voor deze eindstrijd waren geen voorwedstrijden. De vol gende mensen zijn geplaatst: Thea Wennekes en Anja Groe- neveld van VEGABV uit Oost- Souburg, Addy Eckel van OHGL uit Kwadendamme, Elly Eckhardt van BVW uit Wemel- dinge, Ludy Scheppers, Besty Lokker en Mieke Meijvis van Delta uit Colijnsplaat en Yvon ne Brant van OBK uit 's-Hee- renhoek. van Jeugdwerk Amsterdam en leidster van een jongerenkamp in Noord-lerland vertelt dan iets over haar ervaringen daar. De bijeenkomst wordt gehou den in de Getuigeniskerk aan de A. Lauwereyszstraat in Middelburg en begint om 19.30 uur. Na de vertoning van een videofilm over het jongeren kamp in Noord-lerland volgt een gesprek met de aanwezigen over hoe meerderheden en min derheden met elkaar omgaan. Tijdens het gesprek komt de vraag aan de orde hoe men zelf zou reageren in een vergelijk bare situatie. De jongerenkampen worden ie dere zomer georganiseerd door de kampcommissie van de doopsgezinde vredesgroep en anderen. Protestante en katho liek jongeren uit Nederland en Noord-lerland ontmoeten el kaar in de kampen. Zij maken kennis met elkaar en eikaars leefsituatie en worden nader geïnformeerd over de achter gronden van de Noordierse kwestie. KAPELLE - Honderden dar ters uit heel Nederland, waar onder ook de Nederlandse dart-top, doen zondag mee aan de Open Zeeland in sportcen trum Groene Woud in Kapelle. De Zeeuwse Dart Federatie or ganiseert dit festijn al een aan tal jaren. Ook vorig jaar deden honderden darters aan de Open Zeeland mee. De wedstrijden beginnen om 12.00 uur. Vanaf 10.00 uur kunnen darters zich inschrij ven a 12,50 gulden per persoon. De hoofdprijs is voor de heren 600 gulden en voor de dames 300 gulden. Voor de jeugd zijn er bekers. Bovendien telt de wedstrijd mee voor het klasse ment van de Nederlandse Dart Federatie, waar alle dartclubs bij zijn aangesloten. Dartlcub Kantaria, die weke lijks speelt in Groene Woud, is evenals vorig jaar gastheer voor de Open Zeeland. Het eer ste team van Kantaria werd dit jaar zomerkampioen van de Bevelanden en Walcheren. (ADVERTENTIE) wan helï«*V zaterdag 17 september Ossenisse. R.K. Kerk. aanvang 13.30 uur en 16.CX) uur CAPPELLA PRATENSIS Heinrich Isaac - Missa Paschale Graauw. R.K. Kerk. aanvang 20.00 uur KLAUS MF.RTENS, bariton en BOB VAN ASPEREN, orgel/klavecimbel 'Bei Bach zu Hause' Kloosterzande. N.H. Kerk, aanvang 13.30 uur en 16.(K) uur INDIAAS CONCERT met RATULA S£N, zang toegang losse concerten 12.50 CJP/Pas 65 10.- incl. rondleiding. Passe-partout 30.- CJP/Pas 65 25.-. Kaarten verkrijgbaar bij het Zuidlandtheater en aan de kerk. Voor informatie: 01150 - 95555 EXPOSITIES - Ilona Schmit exposeert tot 13 oktober schilderijen in het gebouw van Omroep Zeeland aan de Kanaalstraat in Oost-Souburg. De schilderijen, zogenaamde naïeven, kunnen bezichtigd worden op werkdagen tussen 14.00 en 16.00 uur. Cor van de Padt exposeert tot en met 9 okotber landschappen, stadsgezichten en bloemen in olieverf, aquarel en pastel in creativiteitscentrum Multi Colour aan de Torenweg in Middelburg. De expositie is gratis te bezichtigen van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. HARTEPRAAT - De patiëntenvereniging Hartezorg houdt dinsdag 20 september een praatmorgen in de Zeeuwse bibliotheek aan de Kousteensedijk in Middelburg. Tijdens de bijeenkomst, die om 10.15 uur begint, kan van gedachten gewisseld worden over de problemen bij hartziekten. De leiding van de gesprekken is in handen van voorzitter J. Krieger. ROMMELMARKT - Peuterspeelzaal 't Speeltreintje houdt zaterdag 24 september een kleding- speelgoed- en box-bed- buggybeurs in het hervormd gemeentecentrum aan de Dorps straat 26 in Oostkapelle. De beurs wordt gehouden van 10.00 tot 11.30 uur. BORSTVOEDING - Borstvoeding in de kraamtijd. Over dit onderwerp houdt La Leche League een informatieavond aan de Veerseweg 153 in Middelburg. De aanvang is 20.00 uur. KORFBAL -Op woensdagmiddag 28 september houden de Souburgse korfbalverenigingen Animo en Zuidwesters een schoolkorfbaltoemooi voor kinderen van greop 5 tot en met 8 van de Souburgse basisscholen. Het toernooi wordt gehouden op de velden van het Koopmansvoetpad. Voorafgaand aan het toernooi worden er vrijdag 16 en vrijdag 23 september trainingen gegeven. JEUGDDIENST - In de gereformeerde kerk in Grijpskerke wordt zondagavond 18 september om 19.00 uur een jeugd dienst gehouden met als thema 'de eerste noot'. Medewerking aan deze dienst verlenen ds. P. den Braanker en het interkerkelijk koor Sameach. De jeugddienst fungeert als afsluiting van het startweekend. FOTOCLUB - De fotoclub van De Hayman hervat de activiteiten op maandag 19 september. Mensen die al over vaardigheden op fotografiegebied beschikken zijn welkom om de bijeenkomst in het kantoor van SKW De Hayman in het Zuiderbaken aan de Rentmeesterlaan in Middelburg. De aanvang is 20.00 uur. BINGO - De Doordouwers houden zaterdag 17 september een bingo en een loterij in het clubgebouw van VTV aan het Baskensburgplein in Vlissingen. De aanvang is 20.00 uur en de toegang is gratis. COLLECTE - De collecte voor de ZOA-vluchtelingenzorg heeft in Vlissingen 7122,98 opgebracht. Dit bedrag komt ten goede aan de vluchtelingen in Rwanda. XYMOX - De Amsterdamse band Xymos maakt op mondi ale schaal furore met elektronische muziek. Op zaterdag 17 september spelen zij in jongerencentrum Midgard in de Kuiperspoort in Middelburg. Entree 6,00; aanvang 22.30 uur. HARDLOPEN - Atletiekvereniging Dynamo houdt zater dag 17 september de 'vijfentwintig kilometer van Middel burg', een hardloopwedstrijd voor wedstrijd- en prestatielo pers. De start is om 14.00 uur bij de atletiekbaan aan de Nadorst weg in Middelburg. GEVONDEN - Bij het politiebureau te Vlissingen werden de volgende gevonden voorwerpen aangegeven: tassen met inhoud, autoradio, bakpasjes, zonnebrillen, sleutels, fietsen, horloges, gietijzeren afbeelding, spijkerjack, gebloemd jack, mapje met tabak, kentekenplaat, twee personenauto's, porte monnees, persoonüjke papieren, teddybeer, knuffelkonijn, barbiepop, Nike sportschoen, radiocassetterecorder en een hond. Bij het bureau Middelburg werden aangegeven: een thermostaat, bankpas, handboor, damesbril, twee bromfiet sen, buitenlands geld, kentekenplaat, paarse paraplu, bruine portefeuille, blauwe portemonnee met sleutels, sigaretten doos, sleutels en een beugelslot. MIDDELBURG Voor de tweede keer wordt op woens dag 28 september de informa tie-avond 'Kleurrijk Middel burg' gehouden. Het thema is .'Vrede en Veiligheid'. De organiserende werkgroep Mondiaal Beleid van de ge meente Middelburg wil zo aan dacht vestigen op de buitenlan ders binnen onze gemeente. Bijdragen worden geleverd door Middelburgse inwoners uit Somalië en Koerdistan, me vrouw Renema van de stichting Heropbouw Konavle en het In- i tercultureel Gospelkoor. Daar naast zijn enkele Middelburgse werkgroepen aanwezig om voorlichting te geven over hun activiteiten. De informatie-avopd wordt gehouden in de Burgerzaal van het stadhuis en begint om 19.00 uur. De aanwezigen worden om 20.00 uur welkom geheten door burgemeester mr. C.G.J. Rut- ten.' - MIDDELBURG Volgende week beginnen de kinderclubs van sociaal cultureel werk De Hayman weer. Voor kinderen van vier tot twaalf jaar uit de Magistraatwijk, Reijershove, Erasmuswijk en uit Dauwen- daele zijn er verschillende acti viteiten. In het Zuiderbaken aan de M. de la Palmastraat is er op woensdag een instuif en een club. Donderdag is er een kookclub. In het Ontmoetings centrum Dauwendaele is er een kookclub op maandag. Dinsdag kan daar gevolksdanst worden, woensdag is er instuif en op donderdag club. VLISSINGEN Het In- en Uitloophuis aan de Bloemen- laan krijgt in de maand sep tember twee gasten op bezoek die iets vertellen over hun werk. Op 15 september is dat iemand van de woningbouwvereniging Basco en op 29 september ie mand van Thuiszorg Walche ren. Zij geven voorlichting over hun organisatie en hun werk en geven antwoord op vragen van bezoekers. Verder is het In - en Uitloop huis iedere dinsdag- woensdag en donderdagmorgen geopend van 9.30 tot en met 12 uur. Dinsdagmorgen is de ontspan ningsochtend. De bezoekers kunnen dan een kaartje leggen, sjoelen, een spelletje doen of gewoon lekker kletsen. Voor al deze activiteiten is De Hayman nog op zoek naar vrij willige medewerkers. YERSEKE - Driehonderd zee verkenners doen zaterdag mee aan de 27ste editie van de zeilwedstrijd om de 'Ooster- scheldebeker der Yerseksche Courant'. De Ridder Boude- wijngroep uit Yerseke organi seert de zeilwedstrijd, die wordt gehouden op de Ooster- schelde bij Yerseke. De start is bij de Prins Alexanderhaven. De Yerseksche Courant is de naam van een weekblad dat al jaren niet meer bestaat. De zeeverkenners gebruiken ech ter nog steeds deze naam voor de zeilwedstrijd, ter ere van de ter ziele gegane Courant. Na de openingsceremonie om 12.30 uur gaan de driehonderd zeeverkenners zich inschepen op 52 padvinderslelievletten. Om 14.00 wordt gestart. De wedstrijd is ook opengesteld voor Wilde Vaartbakken. De deelnemende groepen zijn: de Lutemgroep en Paul Kru- gergroep uit Middelburg, de Scheldezwervers uit Vlissin gen, de Zandkreekgroep uit Kamperland, de Karei Door- mangroep uit Bergen ^p Zoom, de Heenetrechtgroep uit Tho- len, de Jacob Valckegroep, de Frans Naereboutgroep uit Goes en de Ridder Boudewijn Groep uit Yerseke. Om ingeveer 17.00 uur worden de prijzen uitgereikt in het clubgebouw 't Wachtschip aan de Burenpolderweg in Yerseke. i

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1994 | | pagina 15