OP DEZE PLAA 'Ik vind pelgrimsreis geen prestatie Oogstdemonstratie met 19 trekpaarden KEUKENS HALF, GEL Vanaf deze week: Herbert! 5 Schotse volksdansers geven dansdemonstratie in Veere Zeven Walcherse tennissers bij nationaal kampioenschap Spuitvoetbal Westkapelle Nieuwe attracties op kermis 22^ Huub Willems liep 1750 kilometer naar Santiago de Compostella Vierde pedaal EL TOR O 25 - AVOND KEU mm kunt u, met kleur, togen aantrekkelijke prij adverteren. Informeer bij onze vertegenwoordiger! Gods zegen ÖSCO CENTER Vrijdagavond 5 augustus Shirley McLain DE SCHELDEBODE 99e JAARGANG. VERSCHIJNT WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS IN DE GEMEENTEN: VALKENISSE, VLISSINGEN, WESTKAPELLE, ARNEMUIDEN, DOMBURG, MARIEKERKE MIDDELBURG EN VEERE TOTALE OPLAGE: 47.300 EX. DE SCHELDEBODE IS EEN UITGAVE VAN DE STEM WEEKBLADEN. KANTOOR: SCHELDESTR. 7-9 - VLISSINGEN - POSTBUS 5051 - 4380 KB VLISSINGEN. WOENSDAG M V 301 3 AUGUSTUS 1994 VLISSINGEN De redactie van De Scheldebode liep al langer met de gedachte wat humor aan de krant toe te voegen in de vorm van een wekelijkse strip of cartoon. Gekozen werd voor een strip. Het aanbod bleek groot. Maar... we hebben hem gevon den! Unaniem is gekozen voor HERBERT. Geen wonder, want zonder te overdrijven kan gezegd worden, dat dit stripfiguurtje van de Franse tekenaar Alain Dubouillon, zich al jaren mag verheugen in een wereldwijde belangstel ling, Herbert, met z'n grote neus, is nu eens held, dan weer een uitgesproken kluns, de ene keer een verschrikkelijke druiloor, de andere keer pi kant, maar altijd goed voor een glimlach en daar gaat het om bij een komische strip: tien seconden leesplezier. Alain Bouillon, de geestelijke vader van Herbert, is ooit door Alain Dubouillon. een gezelschap van driehon derd Franse dagbladjournalis ten uitgeroepen tot de meest creatieve en de leukste kran tenstriptekenaar van Frank rijk. Herbert kent echter geen Herbert, aangenaam. grenzen. Ook in Zweden, Noorwegen en Denemarken, in Duitsland en Italië, in Bra zilië en in Japan kennen de lezers van kranten en tijd schriften Herbert. En is het niet uit krant of tijdschrift, dan kennen ze hem wel van zijn kalenders, uit de wat meer frivole strip-albums, van ansichtkaarten of van zijn vrijmoedige kant uit de Pen thouse. In eigen land is Her- bert (Erbêr zullen de Fransen ongetwijfeld zeggen) welhaast een nationale held. Toeristen in Frankrijk moeten hem ook kennen van de borden langs de weg, waarop hij de wegge bruikers de weg wijst naar toeristische attracties. De redactie, zelf erg blij -met Herbert, is ervan overtuigd dat u als lezer van De Schel debode binnen de kortste ke ren het komische stripfiguur tje in uw hart zult sluiten. Vanaf deze week dus, iedere week op de tweede tekstpagi na: Herbert. (ADVERTENTIE) AAGTEKERKE Huub Willems heeft een pel grimsreis naar Santiago de Compostella in Spanje ondernomen. Amper bekomen van de inspanningen van de voetreis vertelde hij aan verslaggever Jaap Klein over zijn belevenissen en het hoe em waarom van zijn tocht. Over oplichters, voetschimmels en eksterogen maar ook over de gastvrijheid en de sympathie van bewoners langs de route. En over de mensen die hij onderweg is tegengekomen zoals bivoorbeeld Shirley Mc Laine. Het begin van de tocht verliep niet helemaal soepel voor Huub Willems. Op 5 mei vertrokken uit Aagtekerke reisde hij per trein door naar Vezelay, ten zuidoosten van Parijs, om van daaruit het Franse gedeelte van de tocht te lopen. Het begin was wat onzeker, vragen rezen in hem op, waarom doe ik het eigenlijk. Even daarvoor was hij in de Parijse metro danig wakkerge- schud. Opgelicht door een 'aar dige' Fransman die een te duur kaartje voor hem kocht. In het gedrang bijna van zijn porte monnee beroofd door een zak kenroller. In een flits had hij nog net de portemonnee terug- gegrist, waarin al zijn beschei den en geld zaten. Dat was bijna een voortijdig einde ge weest van zijn 'opdracht'. De rugzak van 20 kilo was te zwaar maar hij had een bood- schappenkarretje waarop hij het ding vervoerde. Willems volgde eigenlijk de fietsroute van de pelgrimstocht, over fietspaden en makkelijk asfalt. Na 10 dagen kreeg hij last van zijn linker kleine teen en ver voegde zich bij een arts. Uit slag: voetschimmel. Later bleek dat er een eksteroog onder zat die hem tot Santiago vergezel de. Door een enigszins verkrampte loop kreeg hij last van spieren op het scheenbeen. Weer naar de dokter. Uitslag: haarscheur tjes in de aanhechting van de spieren, verplicht twee dagen rusten want anders kon hij de rest van de tocht wel vergeten. Daarna ging het goed. Het tem po van verplaatsen lag dermate laag dat hij het onbeschrijflijk mooie landschap van Frankrijk rustig kon bestuderen. Dat was zijn beloning voor het weinige dat er verder gebeurde. Drie kwart van de overnachtingen sliep hij in zijn tentje, een kwart in hotels, vooral bij slecht weer want nergens in zijn opdracht stond dat hij zich onnodig moest kwellen. Onderweg kwam hij maar wei nig medestanders tegen, wel veel sympathie van bewoners langs de route. Op 7 juni arri veert hij in Roncesvalles in de Spaanse Pyreneeën, waar de Franse routes samenkomen. Hij laat een deel van zijn bagage en zijn boodschappenkarretje achter. Met een katholieke eredienst en Gods zegen begint hij aan het echte werk. De paden wor den moeilijker begaanbaar, veel klimmen en dalen, maar daartegenover staat dat om de 15 a 20 kilometer een herberg staat waar de pelgrims goed koop kunnen overnachten. Hij leerde er zijn privacy opgeven want mannen en vrouwen slie pen op een zaal. Hj kwam meer mensen tegen omdat de routes vanuit Frankrijk samen waren gekomen in Roncesvalles. La ter, in Puente la Reina, voegt ook de Spaanse route zich bij de andere. Mensen onderweg, Huub Wil lems kan er smeuig over vertel len. Over Christine de Engelse, met wie hij een haat-liefde re latie ontwikkelt, over Agnes de Duitse, die zo vol van haar problemen zit na de scheiding dat Huub maar snel weer door loopt, over Joseph de trieste Belg, die troost nodig heeft maar een aantal eigenaardige tics tentoonspreidt en over Amelia de Spaanse, die in de auto gevolgd wordt door haar CSJ <U Een bekend gezegde luidt: 'In de winkel van Sinket is alles te koop, hoeden en petten en damescorset- ten'. Alles te koop strekt zich uit in vele specifieke branches. Er is altijd iets meer en iets beter, er O) meestal iets duurder. De een houdt van dit en de ander houdt van dat. Ieder z'n meug zei de boer. In Middelburg woonden Adrie en Rinus al jaren vlakbij elkaar en hoewel totaal verschillend van karaktei voerden ze steeds een min of meer sportieve strijd bij L\J hun aankopen. Rinus was van het denkwerk, geor- Je -ï dend, maar niet handig; Adrie was meer een slodder vos, maar wat zijn ogen zagen, konden zijn handen ^3 maken. Beider stokpaardje was 'mijn auto'. Indertijc ra»* was Rinus de eerste die er een had, een ouwe eend Na een show-bezoek aan Adrie nam hij afscheid mei Cde woorden: „Gegroet voetganger." Dat had jaren niet lekker gezeten, maar sinds het mobiel worden van Adrie was dat gesleten. Vorige week kwarr, Rinus bij Adrie aan om met zijn nieuwste aanwinst te pronken. Quasi nonchalant stapte hij uit, liep viei stappen het tuinpad op en strekte de rechterarm richtinc, auto. De vier knipperlichten lichten op en de portieren klikten op slot. Na bezichtiging en een rondje rijden was hei tijd voor een bakje koffie bij Adrie. „Het is een mooie wagen en er zit veel op", zei Adrie, „maar je hebt hem toch nog ieti te vroeg gekocht, want er komt een auto uit met viei pedalen." „Met vier pedalen", vroeg Rinus, bang dat hij iets gemist had. „Gas, rem en koppeling. Wat moet je nu met dal vierde pedaal, waar is die dan voor?" Adrie met een stalen gezicht: „Om je airbag mee op te pompen. 03 CS OUDE VISMARKT 2 - GOES VEERE De volksdansgroep 'The Galloways' uit het Engelse VVoodthorpe, geeft dinsdag middag 9 augustus een dansde monstratie in de Grote Kerk. The Galloways zijn de ambas sadeurs van Schotse dans en muziek en treden ter gelegen heid van het Internationale Volksdansfestival in Borsele, samen met groepen uit Portu gal, Tsjechië en Frankrijk in vele plaatsen in Zeeland op. De volksdansgroep The Gallo ways, onder leiding van Stuart McWilliam, is in 1972 opge richt. De groep bestaat uit Schotse Country en Highland, dansers, pipers, zangers en mu sici. Vanaf 1984 treden zij elk jaar op bij internationale festi vals in België, Duitsland, Frankrijk, Polen, Portugal en Tsjechoslowakije. Nu zijn ze voor het eerst in Nederland. Het dansfeest begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur. De toegangsprijs bedraagt 5.-. voor iedereen. Langs de route in Spanje trof Willems overal gastvrije herbergen aan. jaloerse echtgenote. Met haar komt hij nog op de Spaanse televisie. Op het zwaarste stuk van de meseta heeft hij wel de leukste ontmoeting. Hij komt de Ame rikaanse actrice Shirley McLain tegen, die de pelgrims tocht vanuit Roncesvalles loopt. De inmiddels 61-jarige maar jeugdig ogende actrice is na enkele persoonlijke beleve nissen in het spirituele geïnte resseerd geraakt en maakt de tocht vanuit die beleving. Huub, of 'joebert' zoals Shirley hemt noemt, brengt samen met de actrice in de loop van de tocht nog enkele genoeglijke uurtjes al keuvelend door. Ze wisselen wetenswaardigheden en belevenissen uit, vertellen elkaar waarom ze zijn gegaan en bestuderen eikaars tenen. De eksteroog van Huub komt WESTKAPELLE Wie niet nat wil worden kan maandag 8 augustus beter uit de buurt van de Markt blijven want daar wordt die dag een potje spuit voetbal gespeeld. Aanstichter van de nattigheid is voetbalve reniging De Noormannen. Het spuitvoetbal is bestemd voor kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 15 jaar. Zij moet proberen om met echte brand weerslangen een zware voetbal in een doel te spuiten. Een ploegje bestaat uit zes kinderen die twee slangen tot hun be schikking krijgen. De deelne mers gaan gekleed in zwem broeken, laarzen en oude re genjassen. De brandweer zorgt voor helmen. Het spuitfestijn begint om 19.00 uur. volgens Shirley, die zich veel heeft verdiept in het geestelijke en bovennatuurlijke en daar ook enkele boeken over heeft geschreven, doordat hij te ach teloos met zijn vrouw omgaat. Huub neemt de waarschuwing voor kennisgeving aan maar houdt de verklaring voor het pijnlijk ongemak liever op het lichamelijke vlak. De voorlaatste dag van de voettocht knapt de rugzak maar Huub lapt hem zelf weer op. Het uurtje vertraging levert hem wel toevallig het televisie optreden met de Spaanse Ame lia op, die in aanwezigheid van de camera de tranen rijkelijk laat vloeien. Dan volgt op 4 juli na 1750 kilometer de aankomst in San tiago de Compostela. Hij is op tijd voor een plechtige ere dienst en vindt zowaar wat terug uit zijn jeugd. Daar in de kathedraal, waar het vermeen de gebeente van St.Jacob ligt begraven, raakt hij onder de indruk van de kerkdienst. Met alle pracht en praal van de katholieke mis, met het gigan tische wierookvat dat ze de hele kerk doorslingeren totdat de adem je wordt benomen, met het orgel dat het Gloria et Excelsior plankgas speelt zodat de trommelvliezen barsten, daar moet menigeen een traan wegpinken. Daar ook komen Huub's herinneringen aan zijn jeugd weer terug. Thuis in Aagtkerke in zijn luie stoel vertelt Huub Willems soms bedachtzaam, soms vlot, soms lang nadenkend zijn ver haal. Om de draad niet kwijt te raken heeft hij de hoogtepun ten voor zichzelf op een rijtje gezet, om dan toch nog heen en weer te schieten tussen begin en eind, omdat de herinnerin gen vaak sneller in z'n gedach ten opwellen dan z'n hersenen ze kunnen ordenen. 1750 km in twee maanden, een mooi ge middelde voor een vent van 56. Een prestatie noemt hij het niet. Als je de eerste 500 km achter de rug. hebt, zegt ie, kun je er ook 2500 lopen. Hij is er niet wezenlijk door veranderd. Hij heeft geleerd dat je op de Camino, de weg, dezelfde men sen tegenkomt als in het nor male leven. En hij heeft geleerd dat als iemand jou een dienst bewijst je dank je wel mag zeggen en door mag lopen. Je hoeft niet meteen een weder dienst te bewijzen. Onderweg werd hij vaak uitgenodigd om iets te drinken of te eten bij mensen thuis. Zoals in Roca- madour waar hij het restaurant niet hoefde te betalen als hij in Santiago maar een kaarsje op zou steken voor de inwoners van Rocamadour. Ook de dok ter in Frankrijk bood hem gra tis zijn diensten aan. Het zijn de voordelen van iedere pel grim. Huub Willems heeft het onderweg leren waarderen en respecteren. VLISSINGEN Zeven Wal cherse tennissers doen mee aan de Nederlandse jeugdkampi oenschappen tennis die in de week van 8 tot en met 14 augustus gehouden worden in Oudenbosch en Zevenbergen. In de categorie jongens tot en met twaalf jaar doet Eli Verha- ge uit Domburg mee. Bij de meisjes treden Corine Blanken- burgh en Malu van Houten uit Middelburg aan. Hanneke Snijder uit Middelburg doet mee in de groep meisjes tot en met veertien. Bij de meisjes tot en met achttien doen Afke Hartog en Marjolein Meulen- berg uit Vlissingen een gooi naar te titel, bij de jongens is dat Jurjen Mooibroek, ook uit Vlissingen. In het deelnemersveld is de top van de Nederlandse tennis- jeugd vertegenwoordigd. MIDDELBURG Van 5 tot en met 11 augustus staan de Markt het het Plein 1940 vol kermisattracties. De kermisex ploitanten hebben geïnvesteerd in nieuwe attracties, waarvan er in ieder geval twee, de Spin ning Ball en de Magic, in Mid delburg te zien zijn. Voorlopig ziet de lijst van deel nemers er als volgt uit: crazy time, waarzegtent, super nova, break dance, mini cars, ba- bysport, king's circus, auto scooter, city hopper, super buggy, fotoschietsalon, spin ning ball, magic, loopspook huis en ponyrijden. Uiteraard zijn ook de oude vertrouwde behendigheidsspellen en de snoep- en koekkramen present. De kermis is zondags gesloten. BIGGEKERKE De stich ting Het Werkend Trekpaard Zeeland houdt dinsdag 9 au gustus een unieke oogstdemon stratie aan de Oostweg in Big- gekerke. De oogst van de tarwe wordt uitgevoerd met werktui gen en technieken uit de eerste helft van deze eeuw. Bij de demonstratie zijn in totaal 19 trekpaarden betrokken. Alle fasen van de oogst van het graan tot en met het transport van de tarwe naar de molen worden gedemonstreerd. Ook de molen aan de Oostweg is daartoe opengesteld voor be zoekers. De meest in het oog springende werktuigen zijn de twee zelf- binders die elk door drie paar den worden voortgetrokken. De zelfbinders maaien het graan en binden het tot scho ven. Er zijn in Zeeland nog slechts enkele werkende zelf binders die door paardentrak- tie aangedreven worden. Eén zelfbinder is compleet geres taureerd door de familie De Visser, eigenaar van het bedrijf waar de demonstratie plaats vindt. De graanschoven wor den na het binden op boeren wagens geladen, getrokken door twee paarden. De wagens vervoeren de schoven naar een grote stationaire dorsmachine waarmee de schoven direct worden gedorst. Deze dorskas wordt niet door paarden, maar door een old-time trekker aan gedreven. Het gedorste graan komt in jute zakken terecht en wordt weer op een wagen gela den en met twee paarden naar de molen gebracht. Eén trekpaard wordt ingezet om de 'ros' aan te drijven. Op de meeste boerderijen was vroeger een ros of rosmolen aanwezig voor het aandrijven van verschillende werktuigen die in de schuur stonden opge steld. De ros bestaat uit een horizontaal draaiend tandwiel dat via een overbrenging een drijfstang rond laat draaien. Het tandwiel wordt in bewe ging gebracht door een rond stappend trekpaard. Bij deze demonstratie zal de ros een hekelmachine aandrijven. Een hekelmachine werd vroeger ge bruikt om vlas te hekelen. Wanneer het graan gemaaid is blijft de 'stoppel' achter. De stoppel wordt door twee paar den geploegd en vervolgens komt de cultivator er aan te pas. Met een zaaimachine- wordt het zaad voor de volgen de oogst weer ingezaaid; de cirkel van zaaien, maaien, dor sen en ploegen is dan rond. De demonstratie wordt omlijst met een demonstratie van een hoefsmid en een prijsvraag waarbij het gewicht van een trekpaard geraden kan worden. Op het terrein staan enkele stands en een consumptietent. De verschillende activiteiten worden via een geluidsinstalla tie toegelicht. De stichting Het Werkend Trekpaard is met een informatie- en verkoopstand op het terrein aanwezig. De demonstratie wordt gehou den van 16.00 tot 21.00 uur en gaat alleen door als het weer meewerkt. Bij ongunstig weer wordt de demonstratie één week later gehouden. De toegangsprijs bedraagt (ADVERTENTIES) 5.-, kinderen en donateurs hebben gratis toegang. anOOT AAKTAL Alle 40 Hans Verkerk Keuken filia len vieren een dubbel 'Beach feest'. Hans Verkerk Keukens bestaat nu 30 jaar en introduceert zijn nieuwe huismerk 'Caribbean' op originele wijze bij het door ons gesponsorde NK Beach Volleybal op De Dam in Amsterdam. Dit unieke keukenmerk biedt maar liefst 25 super keukens die exclusief voor Hans Verkerk Keukens gemaakt worden. Nu ter introductie verkoopt Hans Verkerk deze week in al zijn filialen dit unieke merk voor de helft van de fabrieksprijs. Kom snel langs en profiteer nu van deze actie. (i _.UtLU: GOES RINGBAAN WEST 2b - 01100-16451 offioal TV sponsor Open Dulch Beach volleytal

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1994 | | pagina 1