r j VAKANTIE-ACTIE '94 VAN VEILIG VERKEER NEDERLAND SPANDOEKEN AAN VIADUCTEN Verkeersveilig op weg met de caravan KINDEREN MEE OP VAKANTIE? LEES DAN DEZE NUTTIGE TIPS UNIVERSELE AUTOBEDRIJVEN WALCHEREN m m Ook in de vakantie: Rij Alcoholvrij Caravancontrole Top 10 WN-caravancontroles niet voor niets! Met de auto op vakantie? Goede reisü SCHELDEBODE VAN WOENSDAG 20 JULI 1994 EEN OCCASION KOOPT U 'T BESTE BIJ DE: Universele Autobedrijven Walcheren Boeiende confrontatie Leuke verhalen Uitdelen 'Vakantie Wegwijs' Wegwijs vakantiespel Veel caravans niet in orde R? AAGTEKERKE AUTOBEDR. DEKKER ARNEMUIDEN GARAGE MEERMAN Fr* Dj DOMBURG AUTOBEDR. KOPPEJAN DOMBURG AUTOBEDR. VAN ZWEEDEN GRIJPSKERKE GARAGE WATTEL MIDDELBURG GARAGE VAN LIERE MIDDELBURG AUTOBDR. SCHMITZ OOST-SOUBURG AUTOBEDR. KUZEE M MIDDELBURG AUTOBEDR. STATENLAAN OOST-SOUBURG GARAGE DE BREE Zn. MIDDELBURG AUTO STURM B.V. OOST-SOUBURG AUTOBEDR. WOUTERS VLISSINGEN GARAGE JOH. MURRE VLISSINGEN AUTOBEDR. v. OORSCHOT VLISSINGEN GARAGE ALEXANDER VROUWENPOLDER VEERSEDAM AUTO B.V. VLISSINGEN AUTOBEDR. C. HERMES WESTKAPELLE AUTOBEDR. FAASSE Zn. HM VLISSINGEN AUTOBEDR. HOFMAN WESTKAPELLE AUTOBEDR. J. KAL AND ZOUTELANDE AUTOBEDR. VOS Zorg ervoor dat alles in orde is aan uw auto. De UAW-bedrijven geven u graag een goed advies of maken uw auto vakantieklaar. Voorkomen is beter dan genezen. 304 SCHELDEBODE* BOVAG-leden met zekerheidI Spandoek met WN-Vakantiewens aan een viaduct, richting buitenland. In samenwerking met Volkswagen-importeur Pon's Automobielhandel geeft Veilig Verkeer Nederland (WN) de vakantiegangers die naar het buitenland gaan ook dit jaar een vakantiegroet. Op de daarvoor opgehangen spandoeken luidt de boodschap: „Niets vergeten Veilige vakantie!". Thuiskomers zien vlak voor de grens het spandoek met de tekst: „Blij dat u er weer bent!". WN en VW werken samen omdat mensen zich in veilige auto's veilig moeten gedragen. VW-importeur Pon heeft de morele verantwoordelijkheid op zich genomen dit ook uit te dra gen. Daarom werken WN en VW on der'meer samen op het thema 'Kind en Verkeer', dat ook weer zichtbaar wordt in de campagne „Wij gaan weer naar school". Na de zomer gaan WN en VW verder met activiteiten, die eind oktober met het thema 'Zichtbaarheid in het ver keer' worden afgesloten. Veel Nederlanders gaan op wey naar hun vakantiebestemming. Dit verkeer wijkt af van het 'da gelijkse' verkeer. Denk maar aan: de vakantiestemming, bui tenlandse wegen, verplaatsing over lange afstanden, aanhan gers en caravans, belading van voertuig en aanhanger, andere verkeersregels, afwijkende ver keerstekens, enzovoort. Deze omstandigheden beïnvloeden het verkeersgedrag van de indi viduele vakantieganger. Veilig Verkeer Nederland (WN) geeft ook deze zomer weer allerlei tips om veilig de vakantiebe stemming te bereiken. Pal voor de vakantie-uittocht van 1993 verscheen voor 't eerst het tijdschrift 'Vakantie Wegwijs', dat in diverse re gio's huis aan huis werd verspreid. Het uitbrengen van dit magazine, in het kader van de WN vakantie-actie '93, was een schot in de roos. Hon derdduizenden hebben het vakantie blad gelezen; het voorzag duidelijk in een behoefte. De grote interesse voor het tijdschrift was ook af te leiden uit de talrijke inzendingen op de prijs vraag. WN en PTT hadden hun han den vol aan de volle postzakken... Hierbij gaven veel inzenders - overi gens ongevraagd - extra tips over verkeersveiligheid ten beste. 'Vakantie Wegwijs' zomer 1994 bor duurt voort op het thema van '93: Dame van een WN-promotieteam deelt aan de vooravond van de vakantie van 1993 het tijdschrift 'Vakantie Wegwijs' uit. (Foto: Bea Hutten) verkeersveiligheid in de vakantietijd. Dit keer krijgt ook het op vakantie gaan per motor ruime aandacht. Te vens wordt nog eens op de techni sche staat van de auto en caravan gewezen. Nieuw in deze uitgave zijn de opvattin gen van vakantiegangers over ver keersdeelnemers in het buitenland: een boeiende confrontatie. Het gaat hierbij zowel om de meningen van doorsnee-autorijders als van een vrachtwagenchauffeur en een reisleid- ster op een internationale touringcar. In 'Vakantie Wegwijs' nummer 2 zijn ook 'reisverhalen' opgenomen. Uiter aard wordt de jeugd niet vergeten. Tijdens de lange, wellicht warme rit naar het verre Zuiden, het onbekende Oosten of het koele Noorden, kan de speciaal voor 'Vakantie Wegwijs' ge maakte tekening 'Zoek de 20 Verschil len' een welkome afwisseling vormen op een eentonige rit. Heel spannend is het verhaal „Monster op de Camping". Ervaringen met kinderen in de auto (en hoe die bezig te houden) verneemt men bij monde van de heer en me vrouw Dijkstra. Wellicht vindt u in hun verhaal aanknopingspunten om uw reis eens anders te programmeren. 'Vakantie Wegwijs', het vakantietijd schrift van Veilig Verkeer Nederland Spandoek met WN-vakantiewens aan een viaduct, richting Nederland. (WN), wordt niet alleen huis aan huis verspreid; tijdens regionale en lokale acties van de WN-afdelingen wordt het hier en daar ook uitgedeeld aan automobilisten. In 1993 kwamen postzakken vol in zendingen van het 'Wegwijs Vakantie- spel' binnen. Ook de prijsuitreiking was een groot succes. Hopelijk wordt dat succes herhaald. Aan de te win nen prijzen ligt het niet. Lezers van 'Vakantie Wegwijs' kunnen meedingen naar een weekje lekker skiën, begin januari, in het Oostenrijk se Westendorf in een comfortabel tweekamer-appartement, beschikbaar gesteld door OAD-Tours. Voorts zijn er 3 prachtige Gazelle-fietsen en 4 Nikon-fotocamera's te winnen. Een vakantiereis met kinderen vergt extra voorbereiding. Kort samengevat luidt het beste advies: vroeg weg, voldoende eten en drinken aan boord, eenvoudige spelletjes mee. Ga rijden vanaf het tijdstip dat de kinderen normaal wakker worden. Zorg voor een ruime sortering broodjes, fruit en frisdrank (pakjes frisdrank met een rietje zijn een tractatie onderweg). Zorg voor lichaamsbeweging als u stopt: even een balletje trappen? Neem voldoende speel- en spel materiaal mee: tekenspul, eenvou dige puzzeltjes, schrijfblok met pen, kwartetspel, leesvoer (strip boeken) en cassettebandjes met hun favoriete muziek. Want u weet: als de kinderen zich onderweg prettig voelen, is de vakantie al voor de helft geslaagd. Vaak staat de caravan langer in de winterstalling dan op de geliefde camping. Pas 's zomers wordt het mobiele huisje intensief gebruikt. Tijdens de winterstalling is er echter sprake van slijtage: mechani sche delen, zoals remsysteem, wiellagers, banden, elektrische en/of gasinstallatie, hebben na een periode van stilstaan zeker onder houd nodig. Daarom verdient het aanbeveling uw auto-caravancom- binatie op vrijwillige basis te laten c'ontroleren tijdens één van de preventieve controles van WN, die meestal worden gehouden in samenwerking met politie en caravandealers. Informatie omtrent wettelijke bepalin gen inzake het caravannen staat in de brochure 'Caravan en de wet', een uitgave van WN en het Politie Ver- keersinstituut. Uit de veelzijdige inhoud: wanneer Vakantie Wegwijs': dit blad krijgt u gratis in de bus. Dit zijn de tien meest voorkomende gebreken/onvolkomenheden, die naar voren komen tijdens caravancontroies door de politie: 1) Te zwaar of onjuist beiaden. 2) Te hoge kogeldruk. 3) Te lage bandenspanning en/of uitgedroogde banden. 4) Hulpkoppefing/losbreekreminrichting niet juist bevestigd. 5) Geen aanvullingsblad. 6) Defecten aan remmen, zoals niet goed afgesteld of het oploopge deelte is onvoldoende geremd. 7) Defecten aan onderstel, zoals vering, wielbasis en chassis. 8) Spiegels ontbreken of staan verkeerd afgesteld. 9) Verlichting (remlichten en richtingaanwijzers) onjuist aangebracht of functioneert niet naar behoren. 10) Reflectie (zijreflectie en lengtedriehoeken) ontbreekt/is verkeerd aan gebracht hebt u een aanvullingsblad nodig? Is het rijbewijs B voldoende? Hoort het gewicht van de koelkast bij de ledige massa? Zijn er aanvullende buiten spiegels nodig? Hoe weeg ik de kop- pelingsdruk? Werken de remmen synchroon? Wat is „de staat van de banden"? Door ervaringen met controles is het Politie Verkeersinstituut gespeciali seerd in deze materie. Samen met Veilig Verkeer Nederland heeft dit in stituut dan ook de brochure 'Caravan en de Wet' het licht doen zien. U kunt de brochure aanvragen bij WN, afdeling Klantenservice, tele foon: 035 - 211441. Diverse WN-afdelingen hebben weer caravancontroles gehouden. De resul taten liegen er niet om. Hier volgt een greep: Rotterdam: 59 gecontroleerd, 58 niet (geheel) in orde. Enschede: 189 gecontroleerd, 169 niet (geheel) in orde. Loon op Zand: 51 gecontroleerd, 49 niet (geheel) in orde. Midwoud: 15 gecontroleerd, 13 niet (geheel) in orde. Conclusie: tijdens zo'n controle blijken veel caravans niet in orde. Zo'n con trole is dus geen overbodige luxe. Cover „Caravan en de Wet": dit informatieblad is verkrijgbaar bij Veilig Verkeer Nederland. Zuidweg 7 01188-3434 Korenbloemln. 1 01182-2023 iTlïï'/Tr Domburgseweg 18 01188-1487 "ttfr -e- Schuitvlotstr. 11 01188-1370 Loodholseweg 2 01189-1456 Kanaalweg 10-12 01180-27680 Noordweg 355 01180-29742 J.l. Sandersestr. 70 01184-61498 BTIÏÏH Statenlaan 244 01180-25663 Oranjeplein 18 01184-61912 Noordweg 467 01180-12042 Julianastr. 26 01184-61844 Gerbrandystr. 4 01184-64644 Dr. Stavermanstr. 37 01184-14607 HM Alex. Gogelweg 18 01184-65262 Vrouwenpolderseweg 75 01189-1524 "Mr Gildeweg 11 01184-14346 Jac. Brasserstr. 2 01187-1292 .RB Hobeinstr./Gildeweg 01184-12610/10406 Zuidstraat 27 01187-1382 Langedam 33 01186-1363

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1994 | | pagina 4