OP DEZE PLAATS Paraboogie op Midden Zeeland GRATIS EL TOR O DE SCHELDEBODE keuken apparaten Mister Chippendale verkiezingen Kraailook 2 2 Cv R-Z Staatbosbeheer zet forellen uit in strijd tegen algengroei Vakantiepraat Stoofwei 17+ 076-236882 01184-19953 01184-19910 Gigantische keukenverkoop in Kaatsheuvel. kunt u, met kleur, tegen aantrekkelijke prijzen adverteren. Informeer bij onze vertegenwoordiger! j^et kortM KAAK MV 301 OPENING 40e FILIAAL LlLLtUL NI Forellen ÖSCO CENTER hoofdprijs 500.- Aanvang: 22.30 uur Opgave: tel. 01100-15426 Baggeren Moeras Natuurtip SV*. f ^Ifci v'^vu\:k 4 'MilsïiHHHI 'idröÓNNÜMMErël I D£ SCHELDEBODE Mini's Redactie Kantoor In het pand van Keuken Kampioen Kaatsheuvel wordt dinsdag, woensdag en donderdag een alles-of- niets-verkoop van showroomkeukens georganiseerd. Met kortingen die op kunnen lopen tot 70 (zeventig!) procent en met een aantal modellen die tegen ELK AANNEMELIJK BOD wegmogen. De oorzaak van deze discount-verkoop is, dat een groot aantal keukens plaats moet maken voor de nieuwe modellen, die elk ogenblik uit Duitsland in Nederland worden verwacht. De directie van Keuken Kampioen Kaatsheuvel laat weten dat deze verkoop niet bedoeld is voor de hande laren maar dat uitsluitend PARTIKULIEREN deze keukens kunnen aanschaffen. Het adres van deze showroom verkoop is: Amen- kastraat 14, Industrieterrein De Kets, Kaatsheuvel. Op zondag en maandag is het bedrijf gesloten. Naar circus Aramannt voor de halve prijs DE SCHELDEBODE 99e JAARGANG. VERSCHIJNT WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS IN DE GEMEENTEN: VALKENISSE, VLISSINGEN, WESTKAPELLE, ARNEMUIDEN, DOMBURG, MARIEKERKE MIDDELBURG EN VEERE TOTALE OPLAGE: 47.300 EX. DE SCHELDEBODE IS EEN UITGAVE VAN DE STEM WEEKBLADEN. KANTOOR: SCHELDESTR. ,7-9 - VLISSINGEN - POSTBUS 5051 - 4380 KB VLISSINGEN. WOENSDAG 20 JULI 1994 ARNEMUIDEN - Het vliegveld Midden-Zeeland bij Arnemui- den wordt van donderdag 21 tot en met zondag 24 juli voor het vijfde achtereenvolgende jaar de Midden-Zeeland boo gie' gehouden. Tijdens zo'n 'boogie' maken parachutisten daar dagelijks een vrije val van 14.000 voet (bijna vijf kilome ter) en vormen daarbij allerlei figuren. Het vliegtuig dat die dagen ter beschikking staat van de ruim 200 para's uit binnen en buiten land, is de Pink-Sky-Van, een pimpel paars gekleurd vliegtuig dat 22 parachutisten tegelijk kan uit spuwen. „Het leuke van zo'n boogie is dat de para's eindelijk eens met meer dan vier man uit een vliegtuig kunnen springen", legt Heieen de Koning van het Paracentrum Midden-Zeeland uit. „De mensen die meedoen aan zo'n boogie zijn allemaal ervaren springers die eigenlijk te weinig naar hun zin met velen tegelijk uit een vliegtuig kunnen springen. In Nederland zijn er bijna geen parascholen met een vliegtuig dat meer dcjn acht man kan vervoeren. Door een groter vliegtuig te huren kunnen er meer mensen mee en kunnen er dus ook andere en grotere figuren worden ge vormd in de vrije val. Een boogie is dan ook bij uitstek een gelegenheid om meer erva ring op te doen in het maken van allerlei figuren. Aan de andere kant is het natuurlijk een gelegenheid bij uitstek om eens wat oude vrienden of vriendinnen te ontmoeten, want eigenlijk is het wereldje van de para's maar klein." Speciaal ter gelegenheid van het vijf-jarig boogie-gebeuren staan er op vrijdag en zaterdag wedstrijden 'achtmansforma tie' op het programma. Bij deze wedstrijden is het de bedoeling dat de springers en sprin'gsters in hun vrije val zoveel mogelijk figuren vormen. Omdat een en ander natuurlijk vanaf de grond moeilijk is te controle ren, worden er tijdens die wed strijden door meespringende (of vallende) para's video-op names gemaakt zodat een en ander later nog eens op het gemak kan worden bekeken en er een duidelijke winnende groep kan worden aangewezen. Wie de vlinders in zijn buik voelt en ook wel eens zo'n vrije val van ettelijke kilometers wil maken kan als duo- passagier mee met een van de tandem- masters, die speciaal voor deze boogie naar Midden-Zeeland zijn gekomen. Wie met een van die drie specialisten meegaat, wordt overigens niet plompver loren aan de tandem-master gekoppeld. Eerst volgt er een uitleg wat er allemaal gaat ge beuren en wordt er droog geoe fend. Onderweg blijft de tan- den-master de 'patiënt' op zijn gemak stellen. En als de sprong in het diepe eenmaal daar is zijn alle zenuwen achter de rug en is het een kwestie van genie ten, want de enige ervaring die de passagier heeft is te verge lijken met een gelukzalig drij ven op een luchtbed. Géén achtbaangevoel, geen maag die omhoog komt en zeker geen gevoel dat het allemaal met een vaart van 180 kilometer per uur gaat. Parachutisten maken een vrije val van bijna vijf kilometer. Voor die tandemsprong moet overigens wel 340 gulden voor worden neergeteld. Maar daar krijgt men dan ook een erva ring voor het leven voor. Het vier dagen durende spektakel begint tegen tien uur in de ochtend en gaat door tot zons ondergang. Rammekenskreek wellicht moeras RITTHEM Grofweg ingeklemd tussen de verste delijkte gebieden van Vlissingen, Souburg en Middel burg en de industriezone van het Sloegebied ligt een van Zeelands mooiste natuurgebieden: Rammekens- hoek. Voor velen een ideale wandelplaats om even bij te komen van de drukte van alledag. Over het gehele gebied uitgestrekt ligt een kreek die een belangrijke rol speelt in dit natuurgebied. Wie de kreek in alle rust aanschouwt zal niet vermoeden dat er wat aan schort. Want rond en in het water zou het een bedrijvigheid moeten zijn van dierlijk leven. Zou moeten, want er is iets grondig mis met de Ramme kenskreek: te weinig watervogels, te weinig vis, te weinig waterplanten. Het evenwicht is er zogezegd verdwenen. Zou er niet door de mens worden inge grepen dan is het niet denkbeeldig dat de kreek over enkele tientallen jaren in een stinkend moeras is veranderd. Staatsbosbeheer, de eigenaar van de kreek, constateerde al enkele jaren geleden dat het niet goed ging met de kreek. In (ADVERTENTIE) Alle Hans Verkerk Keuken Filialen in Nederland en België vieren een dubbel feest. Hans Verkerk Keukens bestaat nu 30 jaar en opent zijn 40e filiaal. En dat vieren wij met een ongelofelijke actie. Als u deze week in één van onze filialen een complete keuken koopt krijgt u 5 apparaten gratis: OVEN - KOOKPLAAT KOELKAST - AFZUIGKAP VAATWASSER of de helft van de geldwaarde als extra korting. Kom snel langs en profiteer NU van deze waanzinnige actie. GOES RINGBAAN WEST 2b - 01100-16451 het najaar van 1991 werden er infrarood-luchtfoto's van de kreek genomen. Bij nadere be studering van die foto's vielen toen nog onverklaarbare nuan ceverschillen op in de kleur van het water. Onderzoek wees uit dat zich over de hele kreek verspreid een soort riffen be vinden die zijn gebouwd door het mosdiertje Electra crustu- lenta, beter bekend als paling brood. Hoewel de effecten van dit mosdiertje op de kwaliteit van het water nog niet bekend zijn, is er wel reden te veron derstellen dat de paling- broodriffen op belangrijke plaatsen in de kreek de door stroming belemmeren. En dat werkt de nadelige gevolgen in de hand. Die nadelige gevolgen kunnen in een woord gevangen worden: eutrofiëring. Anne Fortuin, bioloog van beroep en project leider voor de Rammekens kreek, legt uit wat dat bete kent. "Eutrofiëring is een zo danig sterke toename van voe dingsstoffen in het water, dat er een overmatige groei van algen plaatsvindt. Het gevolg van die algengroei is verstik king van het leven onder water. Veel soorten planten verdwij nen en de verscheidenheid aan dierlijk leven neemt sterk af. Dit effect treedt vooral op in De Ritthemse kreek ligt er zo op het oog schitterend bij. Onder het wateropppervlak is echter een en ander grondig mis. FOTO HARRY DE LANGE Nu de vakanties weer aangebroken zijn kunnen wij om ons heen weer volop andere talen horen. De toeristen worden in ons land vaak op hun wenken bediend als zij in hun eigen taal iets vragen. Immers, wij Nederlanders staan in Europa bekend als meerdere - talen - sprekers. Het wordt ons blijkbaar met de paplepel ingegoten op school. Wij kregen onze vroegste 'buitenlandse' taalles van de groente- ^■4 boer op het dorp. Hij bediende zich van een steenko- lenduits, dat meer gruis dan cokes bevatte. Kwamen er 's winters Duitsers in de winkel dan begroette hij die steevast met: „Het is kaus bausen", om er in het vervolg van het gesprek op te wijzen dat „de kartoffels goetkauf bin vandaege.Maar hij bereikte zijn doel, hij verkocht zijn handel. Nu, vele jaren later slaan wij onze vleugels uit en gaan op vakantie naar het buitenland, waar wij het met onze talen kennis wel redden. Zo ook een stel uit Kruiningen, Kees en Jane. Ze gingen naar Spanje, een mooi land en een makkelijke taal want alle woorden eindigen op A. Na een week Spanje wisten ze al een beetje de weg en ze gingen op het eind van de ochtend op een hapje uit. Kees loodste Jane de Spaanse cantina binnen en ze bestelden pinos morunos, vlees op een stokje. De serveerster lachte begrij pend en kwam even later terug met een fles zure morrellen- wijn en twee glazen. Terwijl het duo stomverbaasd zat te kijken, schonk de Spaanse de wijn in en morste daarbij op de tafel. „Kiek, ze smost nog 'ok", zei Kees, maar Jane veerde op en riep druuzig in haar beste Zeeuwse Spaans: „Signorina, smossaü!" Cameleon. 03 S3 stilstaande wateren. Het water in de Rammekenskreek heeft door die algengroei slechts een doorzicht van enkele decime ters. Snorkelende onderzoekers zien daardoor nauwelijks een hand voor ogen." Maar hoe komen die voedings stoffen in dat water terecht? De Rammekenskreek is ontstaan als gevolg van de bombarde menten in de oorlog om Wal cheren onder water te zetten. Zo zijn er nog drie kreken ontstaan: de Veerse Kreek, de Westkapelse kreek en de Nolle- kreek. De vier kreken hebben een grote overeenkomst: ze be vatten allemaal brak water. Dat komt natuurlijk vooral door de inundatie in 1944 maar nog steeds sijpelt er zeewater door in de kreken. Dit is het zogenaamde kwelwater. Dat de Rammekenskreek er het slechtst aan toe is komt onder andere door de hoeveelheid kwelwater dat onder de Rit themse zeedijk doordringt. Dat komt weer door de omvang van de dijkgaten in '44 en de ma nier van afdichten met enorme caissons en stortsteen. "Dit kwelwater", zegt Anne For tuin, "voert veel voedingsstof fen aan, vooral fosfaten en nitraten, die in de veenbodem zitten. Daardoor ontstaat een overvloed aan plantaardig plankton, dat ook in hoofdzaak het geringe doorzicht veroor zaakt. Om het plantaardig plankton te verminderen is dierlijk plankton nodig maar hiervan is weer te weinig om dat er in de kreek een teveel aan garnalen zoals aasgarnalen en brakwatersteurgamalen leeft. Deze garnalen zijn verzot op dierlijk plankton. De over matige algengroei heeft nog twee gevolgen: een zuurstof te kort in het water waardoor vissen geen leven hebben en een gebrek aan licht waardoor waterplanten ernstig belem merd worden in hun groei." De weg naar herstel moet deze winter worden ingeluid. Eind- (ADVERTENTIE) OUDE VISMARKT 2 - GOES presenteert vrijdag 22 juli doel is een kreek met helder water waarin waterplanten zich goed kunnen ontwikkelen en waar vogels en vissen vol doende voedsel vinden zodat een evenwichtige dieren- en plantenwereld ontstaat. Anne Fortuin omschrijft een aantal mogelijke maatregelen. "Vorig jaar is een proef genomen met het uitzetten van forellen in de kreek. De forellen eten aasgar nalen. Minder aasgarnalen leidt tot meer dierlijk plankton, die op hun beurt weer plantaardig plankton eten, waardoor het doorzicht in de kreek verbetert. De proef is deels mislukt omdat de forellen te laat werden uitgezet, in een relatief warme periode met een hoge watertemperatuur van circa 25 graden. Hierdoor was de overgang voor de vissen te groot. Door zuurstofgebrek zijn er veel doodgegaan of ze moes ten zo dicht aan de oppervlakte zwemmen dat ze een gemakke lijke prooi werden voor reigers en aalscholvers. Deels is de proef wel gelukt omdat bleek dat een deel van de forellen kon overleven en groeien. Aan de hand van verschillende maagonderzoeken bleek dat de forellen zich inderdaad te goed deden aan de garnalen. We hebben daarom besloten de proef op grotere schaal te her halen, maar dan de forellen op een vroeger tijdstip uit te zet ten. Daarnaast moet de kreek uit gebaggerd worden want de kreek is op sommige plaatsen te ondiep. In de loop der jaren heeft zich een dikke sliblaag op de bodem afgezet waardoor het bufferend vermogen van de bo dem is verminderd. En dat heeft weer invloed op de grote hoeveelheden voedingsstoffen. Een derde maatregel is het ver lagen van de stuw waar de afwatering van de kreek plaatsvindt/In de kreek is na melijk sprake van gelaagdheid, een laag brak water drijft op zouter en dus zwaarder water. De lagen mengen zich niet. De grote hoeveelheid voedings stoffen bevindt zich voorname lijk in de onderste laag, die door de te hoge stuw niet afge voerd wordt. Ook de paling- broodriffen verminderen de af voer van het kreekwater. Daar om is de vierde maatregel het verwijderen van de riffen op die plaatsen waar ze de door stroming belemmeren." Rijst de vraag nog waarom de mens moet ingrijpen in een gebied dat zich ogenschijnlijk op natuurlijke wijzë ontwik kelt, ook al is dat dan in een negatieve richting. Voor Anne Fortuin is het heel duidelijk. "Gewoon", zegt hij, "omdat de Rammekenskreek ook door menselijk handelen is ontstaan. Bovendien, als we niets zouden doen, krijgen we misschien in derdaad een stinkend moeras en dat zal waarschijnlijk veel meer klachten opleveren. Ram- mekenshoek is een gevarieerd gebied en dat moet zo blijven. Het is belangrijk om zijn na tuurwaarde, het is belangrijk in cultuurhistorisch opzicht, het is van betekenis voor de houtproduktie en het is belang rijk voor de recreatie. Reden genoeg om er veel aandacht aan te besteden. En wij leren er zelf ook veel van." vi. V Van veel planten die door mensen verbouwd worden, kun je in het wild één of meer verwanten aantreffen. Worteltjes vinden we als wilde peen in de berm terug, witlof en wilde cichorei zijn nauwelijks van elkaar te onder scheiden en ook wilde postelein lijkt prekend op die uit de groentetuin. Ook van uien komen we diverse wilde verwanten tegen. Zij behoren tot de look-familie, waar ook bieslook en prei toe gerekend worden. De meest talrijke berm- plant uit deze familie is ongetwijfeld kraai look. Het is een middelhoge plant met aan de top een bolletje van allemaal 'zaadjes' die aan elkaar geklit zijn. Dat zijn geen echte zaden, maar zogenaamde broedbolletjes, die overigens wel voor uitzaaiing van de plant zorgen. De lange taaie stengel die door de wind heen en weer zwiept doet daarbij dienst als kogelwerper. Ondergronds heeft kraailook een bolletje ter grootte van een zilveruitje. Daaraan worden vaak nevenbollen gevormd, waaruit ook weer nieuwe planten opgroeien. Lookplanten hebben een doordringende uiengeur en smaak. Dat maakte ze vroeger in het weiland tot een gevreesd onkruid. Koeien die veel kraailook eten leveren melk met een onmiskenbare uiensmaak. Door bemesting en bespuiting i$ in de meeste weilanden vrijwel geen kraailook meer te vinden. Maar in bermen is het nog steeds een heel gewone plant, die met de roze bloempjes, die tussen de broedbolletjes verschij nen bijdraagt aan de kleurenrijkdom van de bonte berm. v; A W. ém '1 'I T :r S i I I iH fï«!b* N!f?| -UW m -4#<f tv KOUDEKERKE Tennis vereniging De Stoof verwacht grote drukte op het derde Stoofwei Toernooi 17+, dat van 23 juli tot en met 31 juli gehou den wordt op het tennispark aan de Biggekerksestraat. Het is de derde keer dat het toernooi gehouden wordt. Dit jaar is er een extra categorie, die voor C2 spelers. Alle onder delen in de Dl en D2 categorie zijn ook vertegenwoordigd op het toernooi. In de C2 categorie zijn echter alleen dubbelspelen te zien. In totaal gaat het om 180 partijen en een deelne mersveld van 222 personen. Om het toernooi een beetje aan te kleden is er vrijdagavond 29 juli vanaf 21.00 uur een grote verloting en live muziek. (ADVERTENTIES) I (Kleine advertenties zonder adm. kósten) (Fax 11446) 10.00-12.00 u. 14.00-15.30 u. (Fax 11446) Deze bon geeft recht op een korting van vijftig (50) procent op de avondvoorstellingen van circus Aramannt. De avond voorstellingen vinden plaats op 20 juli in Zoutelande, om 20.00 uur en in Westkapelle op vrijdag 22 juli om 20.00 uur. De kaartjes kosten normaal tussen de twaalf en dertig gulden. Bij inlevering van een ingevulde bon aan de kassa betaalt u per plaats een bedrag van zes tot vijftien gulden. De bon geldt slechts voor één persoon. Ja, ik kom naar een voorstelling van circus Aramannt met een kortingsbon uit de Scheldebode. Naam Adres Woonplaats.

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1994 | | pagina 1