VRAAG BTWOORD John Vermeule favoriet bij NK Halve Marathon Zeeuws Museum schrijft Schelpenprijsvraag uit Ziektekostenverzekering voor de 65-plussers VA B Een avondje uit via de Beeldend kunstenaar Jits Bakker exposeert in Grote Kerk Domburgse Dag Milieutelefoon is vraagbaak voor groene consument Aanvullend en WVG-vervoer SCHELDEBODE VAN WOENSDAG 20 JULI 1994 S o c r z e k er r 1 n j g s b a n k Zeeuwse Whippet kampioen 370 m 311 De triomph over ellende en angst VEERE In de expositieruimte van de Grote Kerk is tot en met zaterdag 23 juli werk te zien van de beeldend kunstenaar Jits Bakker uit De Bilt. Bakker werd op 6 juli 1937 in Renkum onder de rook van Arnhem geboren. Hij is nog geen drie jaar oud als de oorlog uitbreekt. In de jaren die daarop volgen maakt hij de verschrikkingen van de oorlog mee. Het spreekt vanzelf dat deze periode een grote invloed heeft op. zijn werk. In zijn werk wordt hij gedreven door een diepe drang om over alle ellende, angsten en verschrikkingen van dit leven als kunstenaar te triomferen. Maar ook het milieu van zijn ouders, die Jits omschrijft als muzikale vrijbuiters, is in zijn ogen belangrijk voor zijn latere ontwikkeling als kunstenaar. In 1950 begint hij aan een opleiding als decoratieschilder en een jaar later gaat hij over op reclameschilderen. Helaas was er geen geld om verder te studeren en werd het werken voor de kost. Eerst als ontwerper van vloer bedekkingen en behang, daar na als matroos op een Rijnaak. Weer terug aan wal ging hij werken op een reclamebureau om 's avonds verder te studeren op de Arnhemse Academie. Na zijn dienstplicht vervuld te hebben als matroos bij de Ko ninklijke Marine ging hij weer naar de Avondacademie. In 1959 debuteerde hij met een expositie van aquarellen. De verkoop hiervan leverde ge noeg op om naar de grote kunststad Parijs te gaan. Na 1965 werd hij ook buiten de regio bekend, niet alleen door zijn aquarellen en olieverf schilderijen op linnen, maar ook met zijn glasmozaïek, een techniek die hij zich eigen had gemaakt bij de Amsterdamse glasfabriek Tetterode. Grote bekendheid tot ver over onze landsgrenzen verwierf hij zich als beeldhouwer van de beweging. Het driediemensio- nale begon toen ook in zijn werk door te dringen. Zijn eer ste bronzen beelden dateren uit het eind van de jaren zestig. Aan het begin van de jaren zeventig begint hij zich ook te uiten in hardsteen en kalk steen. Belangrijk in zijn vor mingsproces zijn de renaissan- cebeelden in Florence en die van Rodin, Degas, Zadkine en Moore. Bakker ontleent zijn beeldtaal aan de ervaringen die hij opdoet wanneer hij zich mengt onder jongeren bij pop concerten, festivals en grote sportmanifestaties. De kracht van zijn bronzen WOLPHAARTSDIJK - Atleet John Vemeule uit Middelburg start als favoriet voor de natio nale titel op de Halve Mara thon die zaterdag 23 juli in Wolphaartsdijk wordt gelopen. Vorig jaar in Sittard werd Ver meule met één seconde voor sprong op Bert van Vlaanderen Nederlands kampioen. DOMBURG Zaterdag 23 juli wordt er een Domburgse Dag gehouden met een am bachtenmarkt, ringrijden, Vlaamse volksspelen en rond ritten met een paardentram. In de Kerkstraat en de Sta tionsstraat wordt van 14.00 tot 21.00 uur een ambachtenmarkt gehouden. Vijfentwintig am bachtmensen laten kun kunnen zien op allerlei gebieden zoals volksschilderkunst, poppenma- ken, streeksieraden maken, kunstglasbalzen en houtsnij den. Er zijn ook ambachtelijke wafels, poffertjes en Zeeuwse babbelaars. Vanaf 16.00 uur tot 21.00 uur vindt er op de Markt een demonstratrie ringrijden in boerenkostuum plaats. Voor het publiek staat een mechanisch ringsteekspel opgesteld om de traditie zelf eens te proberen. Verder kan men oude Vlaamse volksspelen als gaaibollen, krulbollen, steltlopen en dopspel beoefe nen en rijdt er een paarden tram. De muzikanten van Euphonia uit Zierikzee zorgen voor een vrolijke muzikale noot op de ambachtenmarkt. DONDERDAG 21 JULI 7.05 Nieuws en actualiteiten, met om 7.15 het weer in de provincie. 7.32 Nieuwsoverzicht. 7.45 Overzicht och tendbladen. 7.50 Agenda. 8.32 Nieuwsoverzicht. 8.45 Politieke con sumententest, vragen aan politici over hun vakgebied. 8.50 Agenda. 12.05 Nieuws en actualiteiten, met, om 1?.15 het weer in de provincie. 12.32 Regionaal nieuwsoverzicht. 12.35 Zeeuwse muziek in de zomer met Engel Reinhoudt. 12.55-13.00 De Agenda. 16.03 Radio Tour de France. 17.03 Nieuws en actualiteiten, met om 17.15 het weer in de provincie. 17.32 Regionaal nieuwsoverzicht. 17.35 Zegt u 't maar, luisteraars reageren rechtstreeks op een actueel programma. 17.55-18.00 De Agenda. VRIJDAG 22 JULI 7.05 Nieuws en actualiteiten, met om 7.15 het weer in de provincie. 7.32 Nieuwsoverzicht. 7.45 Overzicht och tendbladen. 7.50 Agenda. 8.32 Nieuwsóverzicht. 8.45 Straatrumoer, straatinterviews over het nieuws van de afgelopen week. 8.50 Agenda. 12.05 Nieuws en actualiteiten, met om 12.15 het weer in de provincie. 12.32 Regionaal nieuwsoverzicht. 12.35 Zeeuwse streken, programma over typisch Zeeuwse zaken. 12.55-13.00 De Agenda. 16.03 Radio Tour de France. 17.03 Nieuws en actualiteiten, met om 17.15 het weer in de provincie. 17.32 Regionaal nieuwsoverzicht. 17.35-18.00 Uit in de zomer, tips voor het weekend. ZATERDAG 23 JULI 10.03-18.00 'Dag-Week!' Program ma voor de vrije zaterdag met het het Zeeuwse weerbericht, een overzicht van de zaterdagkranten, gasten, de passie van..., een boekbespreking, culinaire tips van de chef/kok en muziek. 14.03 Radio Tour de France. 17.05-18.00 Omroep Zeeland Sport, uitslagen, reportages en commenta ren. ZONDAG 24 JULI 10.03-11.00 'Die 's nog van voor d'n oorlog', Adrie van Oorschot ontmoet In Wolphaartsdijk komt het grootste deel van de nationale wegselectie aan de start. Ge rard Kappert, Michel de Maat, Tonnie Dirks, René Godlieb, Luc Krotwaar en Jos Sasse hebben zich al aan gemeld. Van de buitenlandse atleten kan onder andere Getaneh Tes- sema uit Ethiopië vooraan ein digen. Zijn landgenoot Tekeye Gebreselasie de broer van de kersverse wereldrecordhouder op de 5000 meter Haile Gebre selasie, zal ook in de Zeewuse westrijd starten. De sterke Noor Terje Naess is een ge vaarlijke outsider. Bij de vrouwen start Carla Beurkens als favoriet. Zij zal onder meer tegenstand onder vinden van Anne van Schup- pen, Barbara Kamp, Mieke Hombergen en Marianne van de Linde. In de gezamenlijke wedstrijd voor mannen en vrouwen lopen ook de jongens A hun NK Hal ve Marathon. De start is om 17.15. uur. De organisatie heeft de Goese At letiekvereniging AV'56. Voorafgaand aan de nationale titelstrijd start om 15.00 uur een internationale 15 km wed strijd voor mannelijke vetera nen. Hier heeft de Belg Omer van Nooten de grootste kans op de bloemen. Deze meervoudige wereldkampioen bij de vetera nen start dit jaar voor de 15e keer in Wolphaartsdijk. Door de bijdragen van vele landelijke, regionale en plaat selijke sponsors is er weer een opvallende prijzentafel. beelden is die van het verstilde moment van een beweging, waarin een luchtige uitbundig heid zichtbaar is, terwijl zijn gesloten marmervormen teder heid en warmte uitstralen. In 1972 exposeerde Jits Bakker zijn bronzen beelden in 't Slot Zeist. Hierme begon achteraf gezien zijn internationale be kendheid. Nog in hetzelfde jaar mocht hij het beeldje maken voor de jaarlijkse sportprijs van de Nederlandse televisie, de Jaap Edenprijs. Een bron zen kleinnood waarvan ook niet kunstminnend Nederland het bestaan kent. Maar ook zijn tennissers, ruiters, keepers en basketballers zin bij veel spor ters bekend. ■Na zich jarenlang op sport en dieren te hebben geconcen treerd vond Bakker een nieuwe inspiratiebron: het theater en de muziek. Zijn bronzen jazzmuzikanten worden vaak gebruikt als blik vanger op affiches van jazzfes tivals. Naast jazz en klassiek heeft ook de moderne muziek zijn grote aandacht. Popfesti vals worden door hem bezocht en dat inspireert hem weer tot het maken van beelden als die van Emmylou Harris en Bob Dylan aan wie hij de beelden persoonlijk overhandigde. Beelden van Jits Bakker staan in het hele land. In steden als Veenendaal, Leeuwarden, Vlaardingen, Eindhoven, Kam pen, Kerkrade, Schijndel, Slie- drecht en de Flevopolder. In het buitenland staat zijn drie meter hoge Bolero voor het Hyatt Regency Hotel in Orlan do en zijn vijf meter hoge bron zen fontein voor het Poseidon huis in Frankfurt. Maar ook zijn acrobaat op het eiland Malta en een golfspeler in het Portugese Vale de Lobo en z'n beeld 'sliding' die tijdens het WK voetbal in Mexico werd onthuld zijn bekende beelden. De organisatie Delta Cultureel is dan ook erg ingenomen met de expositie in de Grote Kerk van Veere. Deze is nog tot en met zaterdag 23 juli te bezich tigen, dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur. tijdgenoten. 11.03-13.00: 'De Schoone Waardin', Cultureel zondag magazine met een centrale gast, de literaire rubriek van Lo van Driel, Zeeuwen in den vreemde en de klas sieke platenkeus van Herman Goetheer. 14.05 Radio Toour de France. 17.05-18.00 uur Omroep Zeeland Sport. MAANDAG 25 JULI 7.05 Nieuws en actualiteiten, met om 7.15 het weer in de provincie en om 7.25 weekendoverzicht sport. 7.32 Nieuwsoverzicht. 7.45 Overzicht och tendbladen. 7.50 Agenda. 8.32 Nieuwsoverzicht. 8.45 De column 'Bob en Co'. 8.50 Agenda. 12.05 Nieuws en actualiteiten, met om 12.15 het weer in de provincie. 12.32 Regionaal nieuwsoverzicht. 12.34 Wegwies. 12.43 Reportage, vraagge sprek. 12.55-13.00 De Agenda. 16.03 Omroep Zeeland Zomerradio. 17.05 Nieuws en actualiteiten, met om 17.15 het weer in de provincie. 17.32 Regionaal Nieuwsoverzicht. 17.35 Omroep Zeeland Zomerradio. 17.55-18.00 De Agenda. DINSDAG 26 JULI 7.05 Nieuws en actualiteiten, met om 7.15 het weer in de provincie. 7.32 Nieuwsoverzicht. 7.45 Overzicht och tendbladen. 7.50 Agenda. 8.32 Nieuwsoverzicht. 8.45 Actualiteiten- kwis. 12.05 Nieuws en actualiteiten, met om 12.15 het weer in de provin cie. 12.32 Regionaal nieuwsoverzicht. 12.35 Gesprek van de week. 12.55-13.00 De Agenda. 16.03 Om roep Zeeland Zomerradio. 17.05 Nieuws en actualiteiten, met om 17.15 het weer in de provincie. 17.32 Regionaal nieuwsoverzicht. 17.35 Omroep Zeeland Zomerradio. 17.55-18.00 De Agenda. WOENSDAG 27 JULI 7.05 Nieuws en actualiteiten, met om 7.15 het weer in de provincie. 7.32 Nieuwsoverzicht. 7.45 Overzicht och tendbladen. 7.50 Agenda. 8.32 Nieuwsoverzicht. 8.45 Gedane Za ken, over oud nieuws en hoe het afliep. 8.50 Agenda. 12.05 Nieuws en actualiteiten, met om 12.15 het weer in de provincie. 12.32 Regionaal nieuwsoverzicht, 12.35 Zeeuwse Streken, programma over typisch Zeeuwse zaken. 12.55 De Agenda. 16.03 Omroep Zeeland Zomerradio. 17.05 Nieuws en actualiteiten, met om 17.15 het weer in de provincie. 17.32 Regionaal nieuwsoverzicht. 17.35 Omroep Zeeland Zomerradio. 17.55 De Agenda. Europa. Een meter hoog carara marmer. Groene raad is niet duur Medewerkers van de Milieutelefoon geven antwoord op vragen van bellers. VLISSINGEN Driehoog in het hartje van Amsterdam zit het kantoor van de Milieutele foon. De hele ochtend rinkelt de telefoon. Een lichte ruimte gevuld met computers, kasten met informatiemappen en na tuurlijk veel telefoons. Sinds 1987 kunnen consumenten met al hun vragen over het milieu terecht bij de Milieutelefoon. Zo'n 100.000 mensen belden de afgelopen jaren met de meest uiteenlopende vragen. Toen in de jaren tachtig de aandacht voor het milieu groei de en steeds meer mensen ook thuis iets wilden doen voor een beter milieu groeide de behoef te aan betrouwbare informatie. Om aan de vraag te voldoen werd gestart met de Milieutele foon. De ervaring van de Mi lieutelefoon is dat bijna ieder een wel rekening wil houden met het milieu. Door wat vaker op de fiets te gaan, geen spuit- MIDDELBURG Kinderen tot 14 jaar hoeven zich in de zomervakantie niet te vervelen. Tot eind augustus kunnen zij een 'schelpenwerkstuk' instu ren naar het Zeeuws Museum aan het Abdijplein të Middel burg. Als er veel inzendingen zijn wordt er in het Biologisch Museum een tentoonstelling over de schelpenwerkstukken ingericht. Met schelpen kun je van alles doen. Met een beetje fantasie en bijvoorbeeld papier, lijm, hout, potlood en verf is veel mogelijk. Om ideeën op te doen kun je eens een kijkje gaan nemen in het Visserijmuseum in Breskens, het Bezoekerscen trum van het Zwin, het Biolo gisch Museum in Oostkapelle en het Zeeuws Museum in Mid delburg. Daar vind je allerlei soorten schelpen, muziekin strumenten van schelpen, fos siele schelpen en schelpenver zamelingen van vroeger. bussen meer te kopen en afval te scheiden. Maar het is vaak niet eenvoudig, want hoort de gloeilamp in de glasbak en is kringlooppapier wel echt beter voor het milieu?. Tegenstrijdige verhalen in de krant en milieu claims in reclames zorgen voor veel verwarring. Daarom is het goed dat de Milieutelefoon er is. Vijf over negen laat de eerste beller zich horen. „Ik heb een oude gloeilamp, mag die in de glasbak luidt de vraag. Vol gens Simone de Jong, mede werkster van de Milieutele foon, is dit één van de meest gestelde vragen aan de milieu- telfoon. De tweede beller is op zoek naar nieuwe „milieu vriendelijke" vloerbedekking Het antwoord is snel gegeven. De Milieutelefoon helpt ieder een die belt. Simone de Jong licht toe: „Is het antwoord op de gestelde vraag niet direct te vinden in ons eigen informatie systeem, dan wordt 's middags verder gezocht en wordt de vragensteller teruggebeld". Op tachtig procent van de vragen is het antwoord direct te vin den. In meer dan duizend hangmappen bevindt zich in formatie. Of het nu gaat om de FOTO RUUD GORT milieu-aspecten van schoen smeer, de gevolgen van het broeikaseffect of de milieu vriendelijkste tuinbank, het is allemaal te vinden. „Belangrijk vinden we dat de informatie die we geven ook goed bruik baar is. Geen vage verhalen, maar praktische en concrete tips, waar de bellers direct mee aan de slag kunnen, dat is waar we naar streven" vertelt Simo ne de Jong. Zo'n 60 procent van de vragenstellers is op zoek naar informatie voor het eigen huishouden. De anderen zijn scholieren, studenten, en jour nalisten op zoek naar betrouw bare informatie voor werkstuk ken en artikelen. Een groot aantal vragen keert steeds te rug. Sommige elk seizoen, zoals vragen over ongedierte in het voorjaar, over stankoverlast in de GFT-bak op zomerse dagen en over vuurwerk rond oud en nieuw. In een boekje bundelde de Mi lieutelefoon de honderd meest gestelde vragen. Dit boekje „Groene raad is niet duur" kost 9.90 ën is verkrijgbaar in de boekhandel. De milieutele foon is iedere werkdag bereik baar van 9.00 tot 14.00 uur op telefoonnummer: 020-6262620. In het artikel in de De Schelde- bode van 13 juli over het WVG- en aanvullend vervoer op Wal cheren ontbreekt een belang rijk bestuurlijk facet. Het op stellen van het vervoer van de Walcherse gemeenten voor mensen van 65 jaar en ouder betreft een voornemen van het bestuur van de gemeenschap pelijke regeling Maatschappe lijke Zorg Walcheren van de Walcherse Gemeenten. Aan de Stichting Welzijn Ouderen op Walcheren is om een reactie op dit voorstel gevraagd. De pas sage over de fraudegevoelig heid van de uitvoering van de AAW is ten onrechte aan het artikel toegevoegd. De vervoerscoördinator van de gemeente Vlissingen, W. Louwerse, Lange Noordstraat 47B Middelburg ZEELAND Vragen aan en antwoorden van de SVB, uitvoerder van de AKW, de AOW en de AWW. Op 1 juli jongstleden is de wet Van Otterloo ingevoerd. Deze wet kan consequentie hebben voor de ziektekostenverzekering van personen van 65 jaar en ouder. De SVB moet als uitvoerder van de Algemene Ouderdomswet voor nieuwe AOW- cliënten gaan beoordelen of personen van 65 jaar en ouder wel of niet in aanmerking komen voor een ziekenfondsverzekering. In deze rubriek wordt daarom antwoord gegeven op de meest gestelde vragen over de wet Van Otterloo. Ik ben 67 jaar en betaal maandelijks een behoorlijk bedrag aan premie voor mijn particuliere ziektekostenverzekering. Ik heb gehoord dat er een nieuwe wet is ingevoerd waardoor ik misschien verzekerd kan worden door het ziekenfonds. Hoe zit dat nu precies? Als u 65 jaar of ouder bent kunt u vanaf 1 juli in aanmerking komen voor een ziekenfondsverzekering wanneer uw jaarlijkse inkomen niet hoger is dan 30.500 gulden. Voor de bepaling van de hoogte van uw jaarlijkse inkomen wordt gekeken naar uw AOW - pensioen, uw eventuele aanvullend pensioen en eventueel loon uit arbeid. Inkomen uit spaarrentes, lijfrente, koopsompolis sen en eventuele dividend - uitkeringen tellen voor de hoogte van uw inkomen niet mee. Woont u gehuwd of ongehuwd samen en is uw partner eveneens 65 jaar of ouder dan wordt ook gekeken naar het inkomen van uw partner. Is het inkomen van u en/of uw partner hoger dan 30.500 gulden dan kunt u helaas geen van beiden in aanmerking komen voor een ziekenfondsverzekering. Is uw partner jonger dan 65 jaar dan wordt niet gekeken naar het inkomen van uw partner. Als u op basis van het bovenstaande denkt in aanmerking te kunnen komen voor een ziekenfondsverzekering dan kunt u zich aanmelden bij een ziekenfonds naar uw keuze. Het ziekenfonds bekijkt dan of u inderdaad aan de voorwaarden yoldoet en zal u laten weten of u wel of niet als ziekenfondsverzekerde wordt ingeschreven. Wij adviseren u uw particuliere ziektekostenverze kering niet op te zeggen voordat u uw bewijs van inschrijving bij het ziekenfonds heeft ontvangen! Als u een AOW-pensioen ontvangt dan krijgt u in juli het informatieblad van de SVB 'Inzicht' thuisgestuurd. Daarin zit een aanmeldingsfomulier voor het ziekenfonds dat u eventueel kunt toezenden naar het zieken fonds van uw keuze. Ik heb begrepen dat door de wet Van Otterloo 65-plussers in aanmerking kunnen komen voor een ziekenfondsverzekering. Ik ben al ziekenfonds verzekerd er verandert voor mij dan toch niets? Wanneer uw jaarlijks inkomen lager is dan 30.500 gulden verandert er voor u niets. Maar wanneer uw jaarlijks inkomen hoger is, zal uw inschrijving bij het ziekenfonds beëindigd worden. Uw ziekenfonds neemt in de loop van dit jaar contact met u op en bekijkt of u aan de nieuwe voorwaarden voldoet. U hoeft dus zelf geen actie te ondernemen. Als u bericht ontvangt dat uw ziekenfondsverzekering zal worden beëindigd, dient u zich binnen vier maanden aan te melden bij een particuliere ziektekos- tenverzekeraar. Afgesproken is dat de particuliere ziektekostenverzekeraars u moeten accepteren voor de zogenaamde standaardpakketpolis. De inhoud van deze polis komt in grote lijnen overeen met het pakket van de ziekenfondsverzekering. Heeft u voor 1 januari 1995 niets van uw ziekenfonds gehoord en bent u van mening niet langer zieken fondsverzekerd te zijn, dan kunt u het beste zelfs alsnog contact opnemen met uw ziekenfonds. ik ben een gepensioneerd gemeenteambtenaar en voor mijn ziektekosten verzekerd bij het IZA (Instituut ziektekostenverze kering Ambtenaren). Heeft de wet van Otterloo voor mij ook consequenties? Nee, voor alle personen die verzekerd zijn bij een publiekrechte lijke ziektekostenverzekeraar (IZA voor oud-gemeenteambtena ren, IZR voor oud provincieambtenaren, of DGVP voor oud politiefunctionarissen) verandert er niets. Meer informatie Als u na het lezen van dit artikel nog vragen hebt, dan kunt u tot 11 september op werkdagen van 10.00 uur tot 16.00 uur bellen met de Stichting De Ombudsman 06 - 8365 (20 cent per minuut). Voor overige vragen over de Algemene Ouderdomswet (AOW) de Algemene Kinderbijslagwet (AKW), of de Algemene Weduwen en Wezenwet (AWW), kunt u terecht bij het districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of één van de spreekuren van de SVB in de regio. Het districtskantoor Middelburg is gelegen aan de Seegerssingel 10 te Middelburg en er worden spreekuren gehouden in Goes, St. Maartensdijk, Terneuzen, Zierikzee en Oostburg. Voor meer informatie kunt u ons uiteraard ook bellen: (01180)- 91100. Wij zijn op werkdagen geopend van 8.00 uur tot 17.00 uur. Bij de VW-kantoren aan de Nieu- wendijk in Vlissingen, aan de Duinweg in Oostkapelle en aan de Ooststraat in Zoutelande is het mogelijk kaarten te reserveren voor concerten (pop en klassiek) en theatervoorstellingen in het hele land. Van ma. tot en met za van 9 to 17 uur kunt u bij het VW een voucher kopen waarmee u bij de kassa van het theater uw toegangs kaart kunt ophalen. Hieronder ziet u een deel van de voorstellingen die nu in de voorverkoop zijn. ROTTERDAM 20-8 Rave World; 17-9 John Denver; 21-9 Roxette; 26-9 Joe Cocker, extra concert; 28-9 Patrick Bruel; 1-10 Santana; 7-10 The Bold and the Beautiful; 10-10 André Hazes; 17-10 Diana Ross; 19-11 Back to the sixties met Jeans; 2-12 Chris de Burgh; AMSTERDAM t/m 28-8 '94 Cy rano; DIVERSEN 30-7 Bryan "Adams, Nijmegen; 5 t/m 14-8 Theaterfesti val, Den Bosch; 12/13-8 Antilliaan se feesten. Hoogstraten, België; 18 t/m 21-8 Flevo Totaal, terrein Wa- libi-Flevo; 26 t/m 28-8 A camping- flight to lowlands paradise, Bid dinghuizen; 26 t/m 28-8 Formule I Grand Prix, België; 27-8 Pukkel pop, België; 27-8 Jazznight at the Dorint, Eindhoven; 2-9 Pink Floyd, Werchter België; 2-9 Fish, Huijber- gen; 25-8 t/m 3-9 Taptoe Breda (w 13-07); 22-9 J.J. Cale, Den Haag; lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll VLISSINGEN - De whippet Priscilla et Labora werd on langs Nederlands kampioen op de korte afstand, 370 meter tijdens wedstrijden die werden gelopen op renbaan 'De IJpe- laar' te Breda. Priscilla is de dochter van Na- dia van de Hoogebergh, die zelf ook meerdere malen Neder lands kampioen was, zowel op de korte al op de lange afstand. Beide honden zijn van M. Hoo- gerheid te Vlissingen, die lid is van de Zeeuwse Windhonden Renvereniging te Goes. illlillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1994 | | pagina 11