ZE PI Russische kunst in Watertoren Tweede editie 'Ster van Valkenisse' OR O Zeeliedenzang bij... De lekkerste van Zeeland, ch 01184-63222 32 ft a Het is GOUD wat er blinkt... r «p^s£y»n Koninginnepages gezocht l de scheidebode De beste Nieuwelingen en B-amateurs van Nederland aan de start in Koudekerke Af val race O ts - AVOND j 076-236882 01184-19953 01184-19910 Een verpletterend cadeautje... Zomerfeest Sint Willibrord cunt u, met kleur, rekkelijke adverteren. Informed bfj onze vertegen;,aardiger! Kunst in de stad ro ÖSCO CENTER Vrijdagavond 1 juli Doorkomstplaatsen I Mini's I Redactie I Kantoor Qmiskoolgerechten nu INFO: 06-8875 s DE KELDER I Natuiirtip 89e JAARGANG. VERSCHIJNT WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS IN DE GEMEENTEN: VALKENISSE, VLISSINGEN, WESTKAPELLE, ARNEMUIDEN, DOMBURG, MARIEKERKE, MIDDELBURG EN VEERE TOTALE OPLAGE: 47.500 EX. DE SCHELDEBODE IS EEN UITGAVE VAN DE STEM WEEKBLADEN. KANTOOR: SCHELDESTR. .7-9 - VLISSINGEN - TEL. 01184-19910 - POSTBUS 5051 - 4380 KB VLISSINGEN. MV 301 WOENSDAG 29 JUNI 1994 OOST-SOUBURG In de Watertoren wordt vrijdag 8 juli om 20.00 uur de 2de tentoon stelling van dit jaar geopend. Centraal staat de ontmoeting van twee kunstenaars uit Bela rus in Wit-Rusland. Het zijn Alexander Rodin en Valery Martinchyk, die elkaar na lan ge tijd terugzien in een geza menlijke tentoonstelling in De Watertoren. Alexander Rodin woont en werkt in Minsk, waar werk- en leefomstandigheden uiterst moeilijk zijn. Valery Martin chyk vertrok 4 jaar geleden uit Minsk. Na een verblijf in Polen heeft hij zich uiteindelijk in Londen gevestigd. In het wa terreservoir (450 m3) zullen bei de kunstenaars hun hernieuw de kennismaking vormgeven in een installatie met als werktitel „Till we meet again". Op de eerste en tweede etage wordt een tentoonstelling inge richt van hun grotere schilde rijen, die de periode omvat van 1986 tot 1994. Martinchyk schildert eindeloos canvas waarvan ieder (verbor gen) hoekje is bedekt met veel voudige kleuren, opgestapelde geometrische vormen, halve opbecten en kleine figuren. Dit geheel vormt een onontwarbare knoop alsof onze wereld onher- stelbaar/onverbetelijk is be stemd voor de vuilnisbak of een verkeersknoop waarvan ze zichzelf niet kan bevrijden. De schilderijen kunnen van alle kanten worden bekeken aange zien er niet langer hoog of laag is, noord of zuid, begin of grens. Vanuit deze hoeveelheid kan men als men goed kijkt, geome trische elementen, dozen, slecht bewapende krijgers, pi ramiden, raketten en modellen van steigers ontdekken: alle es sentiële middelen voor het in richten van een timmermans werkplaats. Maar er zijn ook hagedissen, pijpen en klokme- chanismen. Over het algemeen, wanneer er een bric-a-brac als deze is opgestapeld, in het werk van gebarende schilders, heeft men de indruk van een gigantische rommel of van lij den op grote schaal. Dit is in het geheel niet het geval bij Martinchyk, die meester'blijft van zijn overvloedigheid en die ieder detail schildert met abso lute precisie. De held van Alexander Rodin is een antropomorf wezen, dat zich vermaakt in een omgeving van vlinders en bloemen, om er plotseling achter te komen, dat het zich bevindt in een vreselij ke verstedelijkte agressieve wereld. Het humanisme van de schilder is gebaseerd op het vertrouwen in de' persoon die „per aspera ad astra" klimt.' De schilder probeert voor zich zelf, maar ook voor andere mensen te ontdekken wat een mens is; waar en wanneer de menselijke geest begint. Hij maakt een stap in een nieuwe dimensie. Op het eerste gezicht lijkt het voor mensen onbegrijpelijk hoe hij er in slaagt in één schilderij de microwereld met het grotere geheel te verenigen, maar hij brengt dit wonder tot stand. Het schilderij bevat poëzie; de ze poëzie is levendig door de rijkheid aan kleuren en licht. Alexander Rodin is een man van grote individualiteit. Men onderscheidt zijn werk onmid dellijk van dat van andere kun stenaars. In Minsk is Alexander Rodin een van de weinigen, die door hun creatieve werk in staat zijn te communiceren met de rest van de wereld. De tragedie is echter, dat de rest van de we reld zijn werk niet kent. Dit lijkt de kunstenaar niet te sto ren; hij blijft doorgaan met creëren. Dit ondanks de huidi ge sociale en economische toe stand in zijn moederland. De kunst van Alexander Rodin verraadt de aanschouwer van zijn werk, dat men in de aan wezigheid is van een kunste naar die vol is van goede ge dachten, maar tegelijkertijd hulpeloos. De held in Rodins w^rk is an ders dan de held in de Sovjet- kunst van de jaren zeventig. Toen was de held sterk, maar minder menselijk. De schilde rijen van Alexander Rodin De overbevolkte stad van Martinchyk. waarschuwen voor deze geva- De tentoonstelling is te bezich- woensdag t/fri zondag van ren. tigen tot zondag 4 september, 12.00 tot 17.00 uur. KOUDEKERKE - In de tweede editie van 'De Ster van Valkenisse', een wielerklassieker die op zaterdag 2 juli verreden wordt op Walcheren, komen achter eenvolgens nieuwelingen en amateurs-B in actie. De start en finish zijn in de Kerkhoflaan te Koudekerke. Daar wordt het eerste startschot gelost door de burgemeester van Valkenisse, mevrouw De Bruin. Om 10.30 uur stuurt zij de nieuwelingen op pad voor een wedstrijd over 81,8 kilometer. De aankomst wordt verwacht om 12.30 uur. De amateurs-B moeten een afstand afleggen van 124,8 kilometer en vertrek ken om 14.30 uur. Zij arriveren volgens de planning om 17.18 uur bij de finishlijn. Beide wedstrijden worden verreden in clubploegverband, maximale bezetting drie renners per ploeg. Dat betekent dat er zowel een individueel als een ploegenklassement wordt opgemaakt. Onderweg worden diverse premie sprints verreden. Voor de nieuwelingen acht en voor de amateurs twaalf. Uit alle delen van het land toonden de clubs "veel belang stelling voor deze van rit in lijn. Bij de amateurs staan 120 renners ingeschreven, verdeeld MIDDELBURG Voor de derde achtereenvolgende keer presenteren Zeeuwse kunste naars zich tijdens een kunst manifestatie in het centrum. Een twintigtal beeldende kun stenaars is tussen 11.00 en 16.00 uur aan het werk op diverse plaatsen in de binnen stad. Zij gebruiken verschillen de technieken en materialen, zoals aquarelleren, tekenen en boetseren. Het idee voor een dergelijke manifestatie is drie jaar geleden ontstaan toen de Souburgse kunstenares Ria Ruedisueli een expositie hield bij V D. Behalve een groot aantal winkeliers zijn de VW en De Ceremoniemeesters be trokken bij de organisatie. Een looporkest zet de kunstmani festatie luister bij. over veertig ploegen. Dat bete kent een maximale bezetting. Bij de nieuwelingen verschij nen 102 deelnemers aan het vertrek (38 ploegen). Onder hen de nationale kam pioen Pascal Hermes uit Lien- den, die uiteraard tot de favo rieten behoort. Als Zeeuwen zijn bij de nieuwelingen van de partij Dennis de Dreu ('s-Gra- venpolder) en Jacco Schuit (Arnemuiden) die deel uitma ken van het team van de ZRTC Theo Middelkamp. Een tweetal dat niet tot de kanshebbers op de bloemen behoort, maar on getwijfeld zijn huid zo duur mogelijk zal verkopen. Hetzelfde geldt voor de Mid delkampers Wim Oosse, John de Rijke (beiden uit Middel burg) en Corné Stoutjesdijk (Scherpenisse), die het duel aangaan met de B-amateurs. Van hen kan Stoutjesdijk een rol van betekenis gaan spelen, gezien de goede resultaten die hij reeds op zijn naam heeft staan. Publiekstrekker van for maat is de Nederlandse kam- Cü Als de zomer nadert en de mode-wereld snelle badpakken, bikini's, surf-shorts en zwembroeken 3 voorschrijft, dan komt de afvalrace op gang. De afvalrace is geen sportevenement, maar een strijd tegen de overtollige kilo's, de rolletjes, de 'puddink jes' en de 'zwembanden'. De overtollige lichamelijke oneffenheden. Er zijn organisatie's en clubs zat, die om den brode graag inhaken op deze drang naar minder en lekker gezond. Sport, beweging en juiste voeding zijn van belang om het lichaamsgewicht op peil te houden. Als ik mensen zie, die op een of andere manier buiten proportie zijn, dan denk ik: „Die zijn toch ook als baby van een pond of zes zeven begonnen.Overgewicht, het was pas in Veere aan de orde. Een veertiger met een lichtelijk bollend buikje zou op zaterdag zijn spijkerbroek aantrekken. Pas gewassen hing de broek in de kast. De pijpen in ging wat stroef, pas gewassen, even wat strakker. Met de sluiting was het anders. Knopen, maar absoluut niet dicht te krijgen. Hoe kon dat nu? „Jij ook altijd met je gewas", zei hij tegen zijn vrouw. „Dat zal wel gaan, 't lig 'an j'n eigen, je buuk puult er glad uut." Dat moest hj toegeven daar hielp geen gemopper aan. Zij was er met discipline in geslaagd een aantal kilo's af te vallenkilo's die hij nu te veel had. Toen hij zich omdraaide om toch maar zijn andere broek aan te doen, zag zij het merk en barstte in lachen uit. „Je hebt de verkeerde broek aan", riep ze, „deze is van je dochter!!". Die twee in Veere hebben daar nog de hele dag om lopen grinneken. Onder het genot van een hapje en een sapje, dat wel. Cameleon. René van der Salm, nationaal kampioen bij de B-Amateurs ging finish in Kloosterzande. pioen René van der Salm uit werd in het nationaal kam- Woubrugge en eveneens Gerrit pioenschap. Een andere favo- Wonder uit Beilen die tweede riet is Nico Altdorp (Hillegom). (ADVERTENTIES) OUDE VISMARKT 2 - GOES In verband met Sail op de Schelde hebben we voor aanstaande zaterdag - heel toepasselijk - een stel ruige troubadours uitgenodigd in zeemansstijl. Ze komen van 11.00 tot 16.00 uur. En dat is voor u dan een extra reden om bij ons langs te komen. Maar eigenlijk hebt u helemaal geen extra reden nodig. Want onze nieuwe supermarkt biedt alles op het gebied van mo dern winkelplezier. En een ongelooflijke keus in nuttige, lekkere en extra lekkere dingen. Breng gauw (weer) een bezoekje aan de Gildeweg nummer 6 in Vlissingen. Aan: vorige week juichend over de FOTO CAMILLE SCHELSTRATE Gezien het kwalitatief zeer sterke deelnemersveld in beide categorieën kan een interessant wedstrijdverloop worden tege moet gezien. Het wielerevenement, waarbij Eddy Bogaert als wedstrijdlei der fungeert en Bert van Gils als speaker, is georganiseerd door het wielercomité Koude kerke, waarvan Karei Lenstra voorzitter is. Hij heeft nog meer hooi op de vork genomen dan vorig jaar, toen alleen B- amateurs in de 'Ster van Val kenisse' acteerden. Nu komen ook de nieuwelingen opdraven. Maar de volijverige Lenstra laat weten: „Ik zie niet tegen een beetje werk op en wanneer beide wedstrijden goed verlo pen, vooral wat de organisatie betreft, ben ik zeer content." Bij een grote wielerwedstrijd als de 'Ster van Valkenisse' een zogenaamde van stad-tot-stad- wedstrijd wordt de rennerska ravaan begeleid door een flink aantal volgwagens en motoren. Zo zullen zeven materiaalwa gens worden ingezet voor de renners om eventueel bij pech de helpende hand toe te steken. De KNWU-jury heeft uiteraard een aantal wagens en motoren ter beschikking om toezicht te houden op het wedstrijdver loop waarbij stringent de re glementen zullen worden toe gepast. Om alles in goede ba nen te leiden komt ook de Regio Politie in actie, alsmede een tiental motoren van de or ganisatie, die tevens op vele punten langs de route personen heeft staan die een bijdrage leveren aan de veiligheid. Ver der rijden twee EHBO-wagens mee en een ambulance van het Vlaamse Kruis. Ronde-arts is dokter Zwartelé uit 's-Heeren- Bij Maxis sparen voor gouden sieraden met superkorting! Gewoon met de gratis cheques bij elke f 2.5.- boodschappen. Extra cheques bij diverse aktie-ortikelen. Vraag om de Zomer Goud katalogus en zoek uw favoriete sieraden uit. Maxis is voor mij kompleet uniek. Maxis Middelburg, Pottenbakkerssingel 2 mxt> hoek. De pers is vertegenwoor digd door Dagblad De Stem en de PZC, terwijl ook Omroep Zeeland en de regio-omroep Actief voor de verslaggeving zorgt. Enkele gastenwagens met daarin onder andere de burgemeester van Valkenisse, de Zeeuwse KNWU-consul, een aantal hoofdsponsors en Ron- de-Miss Esther Weststrate completeren het geheel. Hieronder volgen een aantal doorkomstplaatsen en het tijd stip waarop men passeert. Nieuwelingen: Grijpskerke (10.47 uur); Aagtekerke (11.01); Zoutelande (11.09); Bowling De Kaasboer (11.15); Camping Duinzicht (11.24); Koudekerke (11.32); Grijpskerke (11.49); Aagtekerke (12.02); Zoutelande (12.11); De Kaasboer (12.15); Zwaanweg Camping (12.26); Kerkhoflaan Koudekerke fi nish (12.32). B-amateurs: Meliskerke (14.55); Aagtekerke (15.00); Zoutelande (15.06); De Kaas boer (15.09); Camping Duin zicht (15.19); eerste doorkomst Koudekerke (15.23); Grijpsker ke (15.40); Aagtekerke (15.52); De Kaasboer (16.08); door komst Koudekerke (16.23); Grijpskerke (16.32); Aagteker ke (16.50); Zoutelande (16.57); De Kaasboer (17.03); finish Kerkhoflaan Koudekerke (17.18). (ADVERTENTIES) i (Kleine advertenties zonder adm. kösten) (Fax 11446) 10.00-12.00 u. 14.00-15.30 u. (Fax 11446) 5lserv°Ibiiu o.a. Spareribs Mixed Grill - Biefstuk etc. Alles met toebehoren. GRATIS BEZORGD. Vredehoflaan - Vlissingen. Bij elke bestelling 'n leuke verrassing Alle sombere geluiden over de toestand in de rigby, natuur ten spijt kun je toch vaststellen dat er de nodige lichtpunten zijn in de ontwikkelin gen van de natuur in ons land. En ook dat mag best eens gezegd worden. De inspanning die in deze maatschappij geleverd worden voor het behoud van natuur en landschap worden be loond. Sommige dieren en planten die jaren lang van de aardbodem verdwenen leken zijn terug van weggeweest. Hier en daar kom je weer meikevers tegen, sommige eertijds vieze sloten worden weer bevolkt door kikkers, padden en salamanders en in Zeeland worden we de laatste jaren ook weer vergast op de aanwezigheid van onze mooiste dagvlinder: de koninginnepa- ge. Deze fraaie gele vlinder, met blauwe en rode vlekken op de zwart getekende vleugels werd jarenlang niet of nauwelijks in de provincie waargenomen. De laatste jaren komen bij ons steeds diverse waarnemingen binnen, en waarschijnlijk is dat nog maar een klein deeltje van wat er gezien wordt. Het zou goed zijn om eens precies te weten hoe het er werkelijk voorstaat. Dat is vooral van belang om op termijn uitspraken te doen over voor- of achteruitgang van de soort. Niet alleen over de vlinder zelf, maar ook over het voorkomen van de rupsen. Dat zijn grote groene rupsen met oranje en zwarte puntjes, die bij voorkeur het blad van worteltjes of winter peen eten. Ze lijken een zekere voorkeur aan de dag te leggen voor volkstuincomplexen e.d. Bij deze de oproep om waarnemingen van (de rupsen van) koninginnepages te melden aan ons kantoor: Stichting Het Zeeuwse Landschap, Postbus 25, 4450 AA Heinkenszand. Bellen kan ook: 01106-2640 tijdens kantooruren of 01103-2482 buiten kantoortijd. Waarnemers krijgen te zijner tijd een verslagje toegestuurd. Nee, je vriendin was niet echt blij toen ze hoorde van je waaghalzerij; springen van een 60 meter hoge hoogwerker. Vertrouwend op 'n elastiekje, op God of op wie of wat dan ook. En dat nog wel op haar verjaardag. Een verpletterend cadeautje zei ze nog. De schat, ook niet gespeend van enig gevoel voor galgehumor. Ach natuurlijk durf ik dat, kondigde je wekenlang aan. Een beetje vent, een beetje ver slaggever wordt niet warm of koud van een eenvoudig bun- gy-jumpje meer of min der...niet waar? Staat de ambulance klaar?,. vroeg een grapjas op het werk. Doe maar meteen een lijkwagen, schertste de ander. Van je collega's moet je het hebben. Slik, oef...daar sta je dan. Het is zondagmorgen half twaalf. Een normaal mens gaat koffie drinken bij zijn schoonmoeder, ook niet van gevaren ontbloot misschien. Of een wandeling maken over de heide. Maar waarom moet jij dit zonodig? Een hijskraan takelt je in een wiebelend bakje naar boven. Nee, hoogtevrees heb je niet. Althans, dat had je niet, maar this is different cook. Je voelt nog een keer aan de hengsels van het elastiek, strak om je enkels en middel gebonden. De jongen van de organisatie - die met je mee naar boven gaat - zegt te „hopen" dat alles goed vastzit. Nog zo'n humorist. Het plein staat zwart van de mensen, ze worden snel klei ner. En dan is er Het Moment, zestig meter boven de grond. I De adrenaline giert door je lijf. 7"^ Of is het dat. witbiertje van daarnet, dat je dronk om de moed er in te houden? Je weet het niet meer, je weet niks meer, elk besef van wat dan ook is weg. Er is alleen dat gevoel van ultieme vrijheid na dat je de jump gewaagd hebt. Even later voel je weer vaste grond onder je voeten en vra gen ze je waarom je niet gegild hebt... Ook zin in zo'n bijzondere er varing? Of heb je iemand op het oog die nog een cadeau te goed heeft? Tijdens Sail '94 kan de droom bewaarheid wor den. Op zaterdag 2 en zondag 3 juli is het Bungy Jump Tour team aanwezig op Sailterrein 3. Daar kunnen waaghalzen zich tussen 11.00 en 19.00 uur zestig meter omhoog laten hij sen, voordat zij de strijd aan binden met hun angst om ui- tiendelijk dat gevoel van ultie me vrijheid te ervaren. En dat voor maar 100 gulden. MIDDELBURG Zater dag 9 juli wordt er in verzor gingstehuis Sint Willibrord aan het Bachtensteene een zomerfeest gevierd. Tussen 10.00 en 17.00 uur vinden er allerlei activiteiten plaats. De opzet van het zomerfeest is de bewoners een genoeglij ke dag te bezorgen en daar naast nog twee doelen te steunen. Medewerkers van Sint Willebrord hopen dat het zomerfeest genoeg geld opbrengt om nieuwe tuin meubelen te kopen èn dat door het zomerfeest het vrij willigerscorps versterkt kan worden. De activiteiten op het zomer- feest zijn onder andere spel letjes voor jong en oud, schminken, rommelmarkt, verloting, verkoop van glas werk en boeken, muziek en natuurlijk een hapje en een drankje. Ook is er een expo sitie ingericht met werken van Anky Kienhuis, David Heygelaar, Corrie Oosterloo, Bep Huybregtse en Jan Hen- driksen.

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1994 | | pagina 1