OP DEZE PLAATS 'Een mooi zooitje vis..'. 01184-63222 fff Tweeduizend gulden voor fietsenstalling Fietstocht over Walcheren Vogelkinderen Zaterdag 28 mei trekt een bonte sliert wielrenners door de provincie Schuimbekken MENSEN 01184-19910 076-236882 01184-19953 ztU an kunt u, met kleur, tegen aantrekkelijke prijzen adverteren. Informeer bij onze vertegenwoordiger! MV 301 Boek met verhalen en foto's van Arnemuiden liminimiurnmmmi Ludwig Amateurs CJ <U T5 A3 A3 INFO: 06-8875 a DE KELDER i Zeeuwen r TËLËFÖÖNNUMMËRS"! Matiiurtip Eerste prijs voor zangvereniging 'Een in Geest en Streven' Viergever kiekt winnende foto Herinneringsvogel voor Koevoets IJE SCHELDEBODE Mini's Redactie Kantoor Opbrengst bazar en loterij van Vrouwelijke Handwerken DE SCHELDEBODE 89e JAARGANG. VERSCHIJNT WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS IN DE GEMEENTEN: VALKENISSE, VLISSINGEN, WESTKAPELLE, ARNEMUIDEN, DOMBURG, MARIEKERKE, MIDDELBURG EN VEERE TOTALE OPLAGE: 47.500 EX. DE SCHELDEBODE IS EEN UITGAVE VAN DE STEM WEEKBLADEN. KANTOOR: KSCHELDESTR. 7-9 - VLISSINGEN - TEL. 01184-19910 - POSTBUS 5051 - 4380 KB VLISSINGEN. WOENSDAG 25 MEI 1994 Huisarts Van der Moer vaccineert Riet de Smit, die moederlijk wordt ondersteund door wijkzuster N. van Donk. door Johanna Brouwer ARNEMUIDEN Vorige week verscheen 'Een mooi zooitje vis'... foto's en verhalen van Arnemuiden. Het 88 pagi na's tellende boek met onge veer hondertwintig foto's is een mooie uitgave van Boekhandel Joossens uit Arnemuiden. In houdelijk stelt het boek echter niet zo veel voor. Het voegt weinig toe aan eerder versche nen publikaties over de visserij en het dagelijks leven in Arne muiden. Veel foto's zijn de afgelopen jaren verschenen in boeken zo als 'Arnemuiden in vroeger da gen' (van dezelfde schrijver), 'Vissers verhalen', 'De visserij van Arnemuiden' en 'Kent u ze nog'. Bij sommige foto's is zelfs het foto-onderschrift letterlijk overgenomen. De foto op de omslag is een truc. Het gaat hier om een foto van een vis- leurster die oorspronkelijk ge maakt is in Breda. Op de om slag is het net of de dame is kwestie over de kanaaldijk bij Arnemuiden wandelt. De teksten, over de visserij van oudsher, de vissers, het gezins leven, de zeden en tradities bevatten voor de autochtone bevolking weinig nieuws, al zullen ze wel aan de opzet van de schrijver - een aanzet geven tot het vertellen van verhalen van vroeger - voldoen. Buiten staanders zullen die opzet ech ter niet ervaren en zich afvra gen waarom de vrouwen die zeekraal en lamsoren gingen snijden geen laarzen kenden en wat er verder met de groente gebeurde. En waarom varen de schippers direct na twaalf uur 's nachts uit?. Kortom, een boek dat vooral voor insiders leuk is. Verreweg het aardigste hoofd stuk is dat waarin wijkzuster N. Van Donk en assistent Van Hemert gepresenteerd worden. Casper van Hemert beheerde de apotheek van de huisarts en werd door de dorpsbewoners als eerste bij een patiënt geroe pen. Van Hemert stelde dan de ernst van de ziekte vast en verwees indien nodig de zieke naar het spreekuur van de dok ter. Van Hemert was een leek die zijn kennis vergaarde door avond aan avond in de boeken van de huisarts te lezen. Hij behandelde vanzelfsprekend alleen het mannelijk deel van de bevolking. De vrouwen, meisjes en kleine kinderen wa ren aangewezen op de hulp en kennis van wijkzuster Van Donk. Veel ouderen schaamden zich om met hun kwaal naar de dokter te gaan en riepen via kun volwassen kinderen de hulp van 'de zuster' in. Die moest dan soms nog heel wat praten voordat de patiënt rich ting huisarts ging. In feite fun geerde wijkzuster Van Donk als een moeder van het Arne- muidse gezin. Vooral bij de bevalling toonde ze zich een ware dorpsmoeder. Drie maan den van te voren kwam ze op bezoek om te kijken of alles in orde was en om de aanstaande moeder voorlichting te geven over de geboorte. Samen met huisarts Van der Moer richtte zuster Van Donk in 1952 een bureau voor aanstaande moe ders op en samen met Van Hemert stimuleerde ze de ouders om hun kinderen te la ten leren en ze niet voor allerlei zaakjes thuis te houden. 'Een mooi zooitje vis' kost ƒ49,50 en is verkrijgbaar bij boekhandel Joossens in Arnemuiden en bij de grotere boekwinkels. Acceptabel veld profs aan start GOES - De wielersupporters kunnen op zaterdag 28 mei hun hart weer ophalen tijdens de 35e Internatio nale Ronde van Midden-Zeeland. Daarin acteren zowel profs als amateurs, die respectievelijk 210 en 172 kilometer moeten afleggen. Start en finish zijn op het bedrijfsterrein van Perfecta International. Daar vertrekken de amateurs om 10.30 uur en een uur later gaan de profs op pad. Zoals gewoonlijk loopt de route voor de profs over de Bevelanden, Walcheren en Schouwen-Duiveland. De amateurs laten Schouwen-Duiveland liggen. De finish ligt weer aan de Bergweg, waar drie doorkom sten gepland zijn voor de amateurs en vier voor de profs. Attractief dus voor het publiek dat gratis toegang heeft bij dit grootste wielerspektakel in Zeeland, waarbij een grote reclame karavaan de renners vooraf gaat. De aankomst van de amateurs wordt verwacht om 14.30 uur en die van de profs om 16.40 uur. Hoofdsponsor van het wieler- gala is Perfecta Internationaal in Goes. De andere zaken en bedrijven die de Ronde een flinke financiële injectie geven zijn: Algemene Zeeuwse Verze keringen, Autobedrijf Van Strien, ZHV Ziektekostenver zekering, ING bank en Den Exter Metaal, het bedrijf dat voor de vierde keer optreedt als hoofdsponsor van de amateur ronde. Voor de profwedstrijd hebben zich twaalf ploegen gemeld (maximale bezetting tien ren ners per ploeg). Niet alle for maties komen met tien man opdraven, maar verwacht toch dat ruim honderd renners van start zullen gaan. Onder hen de winnaar van vorig jaar, de Belg Jo Planckaert, die deel uit maakt van de Histor ploeg van Peter Post. Daartoe behoren onder andere ook de rappe Wilfried Nelissen, Guy Nulens, Mare Sergeant (allemaal Bel gen) en de Nederlander Nico Verhoeven. Ook de ploeg van Jan Raas Word Perfect telt be kende namen als Frederic Moncassin (Frankrijk), Sammie Moreels (Belgie) en de Neder landers Jelle Nijdam, Rob Mul ders en Leon van Bon. De ploegleider van TVM-Bison Kit Cees Priem stuurt onder andere op pad: Johan Capiot, Jesper Skibby, Jeroen Blijle- vens, Maarten den Bakker en wellicht Steven Rooks. Een trekker van formaat in de Zeeuwse Ronde is ook Olaf Ludwig, ingedeeld bij de een ploeg van individuelen, evenals Peter Pieters, terwijl Adrie van de Poel en Wiebren Veenstra aan de slag gaan in de ploeg van Collstrop. Zeker is het deelnemersveld bij de profs ac ceptabel te noemen. Diverse fa vorieten voor de zege maken deel uit van het peloton en daarom blijft het moeilijk een eventuele winnaar te tippen. Na de eerste doorkomst in Goes, die gepland staat om 15.20 uur (er zijn dan-145 kilo meter afgelegd) gaan de ren ners een lus van 36 kilometer maken, waarbij zij onder ande re Yerseke aandoen en dan vol gen nog een paar kleinere lus sen van 10 kilometer rondom Goes. In de amateurronde, waarin gestreden wordt om de Arjaan de Schipper wisseltrofee, ver trekken 23 ploegen van zes man. Zestien Nederlandse for maties en zeven buitenlandse 1 Na de eerste doorkomst in aan de Bergweg in Goes maakt het peloton nog een viertal lussen via Kloetinge. FOTO PETER HULS Eerlijk zullen we alles delen, vertelt ons een bekend liedje. En een even bekend bijvoegsel is 'ik een beetje meer dan jij'. Ja, dat gebeurt maar al te vaak, ikke, ikke, en de rest kan stikke. Neem nu een tractatie. )~A Ooit waren sinasappelen een tractatie. Je mocht wel met een appel over straat maar niet met een sinasappel. „Want daar steek je een ander de ogen maar mee uit,zei moeder. Een reep kwatta, choco- "I la, lag anders, die waren al in zes of acht blokjes voorgefrabiceerd om af te breken en uit te delen. Een t'fjit zak snoep of drop, geen probleem, open en graaien 4 maar. Toch blijven er altijd mensen van het eenrich tingsverkeer; veel binnenhalen en weinig buiten brengen. Jewannes van Kee-uut-'t wegje was er ook zo een, als er wat te delen was stond hij vooraan, maar andersom, hó maar. Als hij zich druk maakte sprak hij met een beetje spuug, met consumptie zoals dat heet. Zijn collega's op het werk kenden zijn streken en wisten er mee om te gaan. Op een dag had de dorpswinkel fopartikelen binnengekregen, waar onder zeep verpakt als repen chocolade. Snorre, een passende bijnaam voor Kees kwam er mee af. Drie gewone repen en een zeepreep. Toen ze Jewannes naar de loods zagen komen werd het idee spontaan geboren, gauw alledrie een reep in de hand. „Huh, is-'t lekker, heb je die film 'ok gezien van ik eet alleen?". „Neent Jewannes, wil je soms 'ok 'n stikje suukla Het zeepje verdween in zijn mond en zijn gezicht vertrok op slag. Deze keer sprak Jewannes niet met consumptie, nee, het was echt schuimbekken. Cameleon ploegen. In deze zogenaamde 'open wedstrijd' zijn uiteraard de twee Zeeuwse wielerclubs present. De ploeg van de ZRTC Theo Middelkamp bestaat uit: Jos Schipper, Francois Franse, Wilfred Geijs, Kees Schouwe- naar, Johan van Schaik en Er- win van Loo. De WV Zeeuws Vlaanderen is present met: Peter Mol, Patrick van Passel, Karei van Goethem, Roy Bo- gaert, Guus Barhorst en de Amerikaan Nestor Chmasse. Zeven andere Zeeuwse renners, die deel uitmaken van een niet Zeeuwse ploeg mengen zich eveneens in de strijd. Franklin Klaasse en Vital Timmermans (beiden uit Yerseke) acteren in de ploeg van Swift-Casba, die tevens sterke renners in de ge lederen telt als Mark Varkevis- ser en Robin van Kessel. Glen van Gessel ('s-Heerenhoek) rijdt in de ploeg van Zw Diana, de Zeeuws Vlaming John van de Ameele komt uit voor 't Luchtschip, terwijl Vester Arts (Kruiningen en Gert-Jan van der Hoven (Oostkapelle) zijn opgenomen in de ploeg van WV Roosendaal. De Zeeuws Vla ming Edwin van Waterschoot o.a. Spareribs Mixed Grill - Biefstuk etc. Alles met toebehoren. GRATIS BEZORGD. Vredehoflaan - Vlissingen. Bij elke bestelling 'n leuke verrassing behoort tot De Zuidwesthoek. In totaal gaan dus negentien Zeeuwen trachten de provin ciale eer hoog te houden. Met daarbij als kanshebbers op de zege Peter Mol, Patrick van Passel, Francois Franse, Wilf red Geijs en Kees Schouwe- naar. Andere favorieten zijn Mihail Touz van Willebrord Wil Vooruit, Mark Varkevisser (Casba), Lex Nederlof (Ahoy) en Charles Overgaag (West- land). De concurrentie voor de ze genoemde Nederlanders zal overigens groot zijn, want ook de Belgische ploegen van Oost en West Vlaanderen hebben toegezegd met een sterke for matie naar Zeeland te komen. Ook mag er rekening mee wor den gehouden dat Litouwen met een sterke ploeg komt op draven. (ADVERTENTIES) MIDDELBURG De Stich ting Steun aan Israël heeft voor zaterdag 28 mei een fietstocht over Walcheren uitgezet. Liefhebbers kunnen tussen 10.00 en 13.00 uur starten voor een route van 34 of 53 kilome ter. Er kan worden gestart op de controleposten te Middel burg in de Lange Geere (dicht bij ANWB-kantoor), in Dis hoek bij Pannekoekhuisje, in Aagtekerke (bromfietshandel Leo Joosse), en in Serooskerke bij café 't Centrum. Tot 13.00 uur kan worden gestart. De uiterste tijd van arriveren is 16.00 uur. De tocht voert langs de Zeeuwse kust, door de dui nen en via het binnenland te rug. Een deelnamekaart kost ƒ5,- voor volwassenen en f 3,- voor kinderen tot 12 jaar. Deel nemers ontvangen een aanden ken. De opbrengst komt ten goede aari de opvang van im migranten in Israël. km Een paar weken geleden was het weer raak. Er werd een nest jonge zanglijsters bezorgd om dat 'ze geen moeder meer hebben'. Het gaat dan om net uitgevlogen jonge vogels die zo maar van de straat geplukt worden, Goedwil lende mensen pakken ze op en nemen ze mee. Dat is 99 van de honderd keer een vergissing, de koddige, eenzame vogeltjes worden wel degelijk door pa en moe in de gaten gehouden en het gat niet - zoals de meesten denken - om verweesde jongen. Waarschijnlijk sneuve len ieder jaar honderden jonge merels en lijsters door steeds dezelfde vergissing. Ze worden na thuiskomst gevoerd met brood of nader ongeschikt voedsel en zijn binnen een dag dood. Maar ook als ze een periode in een gastgezin goed doorkomen is hun levenskans nog klein. Op het moment dat ze losgelaten worden hebben ze nog geen enkele ervaring met zelf voedsel zoeken en zeker zijn ze er niet op ingesteld om zich te hoeden voor allerlei natuurlijke vijanden. De kat van de buren, een passerende auto, ratten, bunzingen en roofvo gels; de gevaren voor pas uitgevlogen vogels zijn legio. In de natuur is er steeds het wakend ook van de oudervogels om met een alarmroep tussenbeide te komen of daadwerkelijk te hulp te komen. Zo leren de jongen geleidelijk om met allerlei gevaren om te gaan. Het is ten allen tijde beter opm jonge vogels te laten waar ze zijn'. NIE '6 WS De christelijk gemengde zangvereniging 'Een in Geest en Streven' uit Serooskerke heeft zaterdag 14 mei Cum Laude de eerste prijs in de Ere Afdeling gewonnen op het landelijk concours van de Koninklijke Christelijke Zangersbond in Arnhem. Een in Geest en Streven behaalde 362 punten, het maximaal haalbare in de Ere Afdeling waarin vijf koren uitkwamen. Het 42 leden tellende koor staat onder leding van dirigente Bea Zwadlo uit Middelburg. Door het behalen van de eerste prijs mag de zangvereniging nu uitkomen in de Superieure Afdeling van de Zangersbond. De Vlissingse fotograaf Frank Viergever heeft de eerste Gulden Camera gewonnen. De Gulden Camera is de publieksprijs voor de beste Zeeuwse nieuwsfoto. Frank maakte de winnende foto in mei van het vorig jaar op het moment dat een Duitse toerist op zijn illegale kampeerplaats ruw in zijn slaap wei*d gestoord toen de politie op zijn caravandeur bonsde. De 35 ingezonden foto's werden beoordeeld door de leden van de Zeeuwse afdeling van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten. Voor zijn vele verdiensten voor de WV in Zeeland heeft de heer Koevoets onlangs de herinneringsvogel van de Provinciale VW ontvangen. Voorzitter Ventevogel overhandigde de WV-stern tijdens de Algemene Bestuursvergadering. Koevoets heeft er de afgelopen jaren blijk van gegeven in grotere verbanden te kunnen denken. Bij de professionalisering en herstructurering van de WV vervulde Koevoets een in het oog springende rol zonder daarbij de lokale en regionale belangen uit het oog te verliezen. I I I I I I I I I I I I (Fax 11446) (Kleine advertenties zonder adm. kösten) (Fax 11446) 10.00-12.00 u. 14.00-15.30 u. MIDDELBURG De jaar lijkse bazar en loterij van de groep Vrouwelijke Handwer ken bracht dit jaar tweedui zend gulden op. Afgelopen vrij dag werd dit bedrag overhan digd aan de medewerkers van de bewaakte fietsenstalling en het openbaar toilet aan het Zusterplein. De fietsenstalling wordt sinds maart beheerd door de mede werkers en deelnemers van de dagbesteding Cluster Verstan delijk Gehandicaptenzorg Wal cheren. Zij zijn van plan de gift van de handwerkgroep te be steden aan de aanschaf van gereedschap, zodat zij ook klein rijwielonderhoud kunnen doen. De handwerkgroep orga niseert sinds het jaar van op richting in 1838 ieder jaar een bazar, waar zij ondermeer de zelfgemaakte handwerken ver koopt om geld bijeen te bren gen voor een goed doel. De bewaakte fietsenstalling aan het Zusterplein. FOTO HARRY DE LANGE

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1994 | | pagina 1