LA GARE Sttfabhedje Keukens half geld in goes Christine Deutekom opent expositie operabeelden van Ria Ruedisueli s Goudplevieren Milieufederatie wil gebruik GFT-compost bevorderen de scheidebode l SPAAR MEE VOOR DONS- ZACHTE HANDDOEKEN FEEST^^NPARTIJËN Carnavalsvereniging Oost-Souburg viert het eerste lustrum Carnaval Concert op twee klavichords Discussie met de lijsttrekkers KUNSTGEBITTEN J.P.A. ROSSËL VRIJDAG 11 FEBRUARI IS 'T GABBERTJE IN DE WALSTRAAT WEER GEOPEND Jeugdmode Wortel Optocht 30 NIEUWE KEUKENS IN ONZE SHOWROOM Mini's Redactie Kantoor Wij verzorgen al uw Informeer vrijblijvend: Café-Restaurant Kanaalstraat 82 - Oost Souburg - 01184-78143 32 91e JAARGANG. VERSCHIJNT WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS IN DE GEMEENTEN: VALKENISSE, VLISSINGEN, WESTKAPELLE. ARNEMUIDEN DOMBURG MARIEKERKE MIDDELBURG FN Q\V TOTALE OPLAGE: 47.300 EX. DE SCHELDEBODE IS EEN UITGAVE VAN DE STEM-WEEKBLADEN. KANTOOR: SCHELDESTR. 7-9 - VLISSINGEN TEL. 01184-199105M1 -4M0 VLJ^N^ 5EN. 301 WOENSDAG M V 9 FEBRUARI 1994 VLISSINGEN Ria Ruedi sueli is druk bezig met de voor bereidingen van een expositie in het Ramschip De Schorpioen in Middelburg. Het plan is om daar in de maand mei een expositie te houden rondom het thema 'Opera'. Ria heeft Chris tine Deutekom gevraagd om de opening te verrichten. Ria Ruedisueli maakt meestal surrealistische beelden die ge voelens uitdrukken. De opera- beelden zien er op het oog heel realistisch uit, maar herbergen toch stuk voor stuk diepe ge voelens van wanhoop en ver driet. Ria wil een groep van acht operabeelden maken. Ma dame Butterfly, La Bohème, La Traviata, en Porgy Bess zijn inmiddels klaar, Aïda en Pali- cia staan in de steigers. "En ik wil nog twee scenes uit Carmen en Tosca verbeelden" zegt Ria. "En misschien dat ik nog iets uit Rigoletto of Cavaleria Rusticana maak, dan laat ik Porgy en Bess thuis, want strikt genomen horen die twee niet in de expositie thuis omdat het een musical is en geen opera. Ria probeert met haar beelden de essentie van een bepaalde opera uit te beelden. Meestal is dat het meest dramatische mo ment, een sterfscène of het mo ment dat de geliefden elkaar moeten verlaten. In madame Butterfly is dat natuurlijk het moment waarop haar geliefde zijn kind komt opeisen en met hem vertrekt. Zij pleegt dan harakiri. De drie afgebeelde personen staan op twee afzon derlijke plateaus om aan te geven dat het om twee werel den gaat. Met kleine details, zoals het sextant in de hand van het kind legt Ruedisueli allerlei symboliek in de beel den. "Het sextant staat bij voorbeeld voor de nieuwe we reld waar het kind naar toe gaat. Kijk, het lacht erbij, want hij ziet het helemaal zitten bij zijn vader, hij weet niet in welke desperate toestand hij zijn moeder achterlaat" legt Ria uit. Wat dat betreft zijn de opera beelden uiterst representatief voor het werk van Ria. Hoe langer je er naar kijkt, hoe meer je er in kunt herkennen, al is enige uitleg wel op zijn plaats. Ria kent de meeste opera's al leen van de muziek, niet van het toneel. "Ik maak de beel den dan ook naar de muziek, niet van een prentje of zo. En dan kan het wel eens zo zijn dat mijn beelden er heel anders uit zien dan op het toneel. Het zijn echt mijn mensen gewor den, zoals ik ze zie. Al zullen de kenners van opera er wel iets in terugvinden dat hen ook aangesproken heeft in een be paalde opera." De beelden zijn uitgevoerd in klei die later verbronsd is. "Ik heb expres geen kleuren ge bruikt, dat leidt maar af en bovendien wordt het snel kit scherig". Het lag voor de hand om voor de opening iemand uit de ope rawereld te vragen. "Ik heb nog even gedacht om de zange res uit de Staatsopera van Po len die de rol van Carmen ver tolkt te vragen, want dat gezel schap is in die periode net in Middelburg voor een optreden. Maar de taalbarrière vormde toch wel een probleem. En om dat ik een groot bewonderaar Ria Ruedisueli aan het werk bij een van haar operabeelden. FOTO HARRY DE LANGE ben van Christine Deutekom en weet dat zij ook veel van opera houdt, dacht ik 'ik bel haar gewoon eens op'. Tot haar ver bazing reageerde Christine op haar verzoek met "Oh wat leuk" en zei toe de opening te zullen verrichten. Over de exacte datum is nog geen ze kerheid, waarschijnlijk opent Christine Deutekom de exposi tie op 8 of 9 mei. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllH Meedeinen op de Carnavalszee VLISSINGEN La la la lala la la la, la la la la la la, lala lala, lala, la la la la la la, la la la la la la la la. Enzovoorts, enzovoorts. Wie het nog niet begrepen had: dit weekend barst het carnavalsgeweld in alle hevigheid los. Niet alleen aan d'overkant en in Zuid-Beveland, ook op Walcheren wordt er inge haakt en meegezongen. Prins Kobus den Eerste is er helemaal klaar voor. Prins KobuS den Eerste heeft een lijfspreuk en die luidt: 'Geef het beste van jezelf dan (ADVERTENTIES) NÉ*. geen -1ingevallen Xgezichten meer! met porseleinen tanden en perfecte pasvorm. Repara ties: klaar terwijl u wacht Tandprotheticus Hobeinstraat 52 - Vlissingen Tel. afspraken 01184-14533 (ook voor part. verzekerden) Het puin is geruimd De verf is droog De schutting is eindelijk weg En de nieuwe kollektie mag zeker gezien worden Voor iedere klant hebben wij een leuke verrassing Walstraat 72 Vlissingen Tel. 01184-11352 komt de leut vanzelf'. Alcohol is daarbij niet per se nodig. In de prinselijke proclamatie van november meldt Kobus al 'dat we het gezellig moeten houden, ondanks veel dorst, en dat we met carnaval de auto laten staan, omdat we anders wel eens heel lang te voet zullen moeten gaan'. Het carnavalsmotto is dit jaar 'Deint u ook mee op de vijfde carnavalszee'. Inderdaad, al weer de vijfde keer dat de Carnavalsstichting Oost-Souburg het feest op po ten zet. In die vijf jaar is er al heel wat progressie geboekt en de stichting probeert deze vooruitgang voort te zetten, vanzelf. Voor het eerst is er dit jaar een carnavalsjonker pre sent. Zijn voornaamste taak is om het feest echt op gang te brengen. Camavalsjonker Erik zal op de meest vreemde mo menten zijn zelf geproduceerde carnavalslied ten gehore bren gen en hij heeft natuurlijk nog wel meer verrassingen in het vat zitten. Zoals het een goéde camavalsjonker betaamd wil hij daar geen mededelingen over doen. Wie het mee wil maken moet zorgen dat hij er bij is. Burgemeester Van der Doef stelt vast dat het carnaval in middels wortel heeft geschoten in de Zeeuwse klei. „Het be- HcinnV stuur van de carnavalsvereni ging heeft op beheerste wijze uitbreiding gegeven aan de ac tiviteiten. En het is gelukkig niet vergeten een aantal bij zondere groepen uit onze sa menleving in de carnavalsui tingen te betrekken". Van der Doef doelt daarbij op de bewo ners van Zonneveld, Ter Reede Iedereen kan meedeinen op de carnavalszee en Vijvervreugd en de deelne mers aan de soos voor verstan delijk gehandicapten Ons Plek je die halsreikend uitzien naar het carnavalsfeest. Voor hen organiseert de stichting specia le activiteiten. Maar ook de kinderen en de senioren komen ruimschoots aan hun trekken. Het carnaval staat weer voor de deur of is al binnen. Een oud volksfeest dat uit de katholieke traditie V stamt. Het woord betekent letterlijk 'afscheid van het vlees'. In het Limburgse wordt het aangeduid als lJj 'vastelaovond', oftewel vastenavond. De vasten avond valt altijd veertig dagen voor de Pasen. Deze avond werd vroeger doorgebracht met pannekoeken en oliebollen bakken. Het was tevens de laatste keer, dat er gekaart werd. De speelkaarten die van het veelvuldig gebruik tijdens de winteravonden waren versleten, werden in de kolenkachel gegooid en op Paaszaterdag werd een nieuw boek gepakt. In de loop der tijd heeft het vastenavondfeest een uitge breider karakter gekregen en is zowat een landelijk feest aan het worden, Noord-Brabant en Limburg alaaf voorop. In onze contreien kan er eveneens carnaval gevierd worden. Enige jaren geleden stortte ik mij met vrienden in het feestgedruis, vermomd als kippen en hanen, een compleet kippekot dus. Er is heel wat afgekakeld en niemand kreeg het snot in. Er was zelfs ene Marian in Minnie Mouse verpakking, die ons hardgekookte eieren aanbood. Behalve aan mij dus. Dat was gewoon een kakelvers scharrelei, rauw. Maar je weet dat niet en wat doe je dan? Die pel moet er af, dus eitje tikken op je eigen kippekop. Resultaat: Haan met struif. Waarom ging je naar carnaval? Ach ja, een ei hoort erbij. Toch ruik ik het voorjaar in de lucht. CAMELEON. H3 *6 "O CQ De vrienden van ons plekje werden afgelopen zaterdag al verrast op een carnavalsavond en op Zonneveld was het vorige week donderdag al feest. Vanavond storten de bewoners van Vijvervreugd zich in het carnavalsgewoel. Dankzij de steun van vele sponsors kunnen de luitjes naar Cosmo in Vlis singen waar hun een groot feest te wachten staat. Nie mand minder dan zangeres Hanny is die avond hun specia le gast. Aanstaande vrijdag maakt Prins Kobus den Eerste zijn opwachting bij de bejaarde be woners van Ter Reede. Hij zal daar de bewoners op carna valsmanier vermaken, samen met de Prins, of de Prinses van Ter Reede die ter plekke wordt geïnstalleerd. De ouderen in Souburg krijgen een carnavals feest voorgeschoteld in De Zwaan, op 11 februari. Vorig jaar was dit een groot succes en de organisatie hoopt natuurlijk dat het dit jaar weer net zo leutig wordt. De officiële sleuteloverdracht vindt plaats om 11 minuten over half twee op het bordes bij Omroep Zeeland. Daarna is het tijd voor de optocht door Oost- Souburg. Het opstelterrein is bij sporthal De Belt, waar deel nemers zich tot een uur voor het vertrek in kunnen schrij ven. Om 11 minuten over 2 vertrekt de stoet voor een tocht door het'dorp. De route is als volgt: Diezestraat, Lingestraat, Amstelstraat, Gouwestraat, Lekstraat, Stemerdinglaan, Oranjeplein, Paspoortstraat, Karolingenbaan, Kanaalstraat, Spoorstraat, Stemerdinglaan, Lekstraat, Dommelstraat, Hon- testraat, Grevelingenstraat, Lingestraat, Diezestraat. Tegen vier uur is de stoet weer terug bij de sporthal. Dan wordt ook bekend gemaakt wie er een prijs gewonnen heeft. Er zijn drie categoriën waarin (geld)prijzen gewonnen kunnen worden. In categorie A gaat het om Presentatie en Originaliteit, (ADVERTENTIE) Hans Verkerk Keukens is bezig zijn 32e filiaal te bou wen in Goes. Tijdens deze opbouw hebben wij een te gekke voorverkoopactie. Wij verkopen een aantal keukens en apparaten voor half geld. Tevens hebben wij een groot aantal keu kens en apparaten die voor half geld leverbaar zijn. (niet uit voorraad) Kom snel langs want nu kopen betekent nu geld verdienen bij Hans Verkerk, aan de Ringbaan West 2b, voorheen van Dijke vakan tieland, te Goes. Bel voor info: 01100-16451. in categorie B om het Carnava leske en in categorie C om Beweging en Actie. 's Avonds is er om 20.00 uur in café De Vriendschap in de Ka naalstraat nog een groots Boe- renbal en in het buurthuis van Van Duyvenvoorde aan de Middelburgsestraat zorgt vanaf 20.30 uur een band voor de juiste stemming. Alaaf. De jongelui komen in het weekend aan de beurt. Zater dag houdt buurtvereniging Van Duyvenvoorde een kindercar naval in het buurthuis aan de Middelburgsestraat in Oost- Souburg, om 15.30. Wijkvere- niging Zuid in Middelburg pre senteert zaterdag een kinder- camavalmiddag. De optocht vertrekt om 14.00 uur vanaf de molen aan de Oude Vlissingse- weg. Na een route door de wijk is er een spelmiddag in de gymzaal van de Prinsenhove- school. Zondag 13 februari is er in Cosmo in VLissingen een kindercarnaval met veel ver rassingen, waaronder een op treden van de clown Ronald McDonald. Het limonadebal begint om 13.30 uur en natuur lijk zijn er hier ook prijzen te verdienen voor het mooiste of leukste kostuum. In het Zwaantje is het maandag 14 februari bal voor de kinderen, vanaf 16.00 uur. Omdat dit jaar de carnavals vereniging het eerste lustrum viert is er voor de jeugd iets extra's gedaan in de vorm van een kleurplaat. Deze zit inge stoken in de carnavalskrant die de stichting uitgeeft. Speeltuinvereniging De Oude Stad houdt zaterdag 12 februa ri carnaval voor kinderen en volwassenen in de speeltuin zaal aan de Paardenstraat in Vlissingen. 's Middags worden de kinderen verkleed verwacht om 14.30 uur. Ome Fred ver zorgt dan de Hazza Hazza kin dershow. Vanaf 20.00 uur is er een carnavalsbal voor volwas senen. Na de optocht en het kinder carnaval dooft de georgani seerde carnavalsviering op Walcheren langzaam uit. Men sen die er dan nog niet genoeg van hebben kunnen dan alsnog naar Brabant rijden om zich in de hossende menigte te storten. (ADVERTENTIE) NIEUW IN MIDDELBURG AUTO HIFI AUTO ALARM AUTO TELEFOON INBOUW STATION KLEIN VLAANDEREN 91-93 MIDDEIBURG TEl 01180 - 40684 ZIE ADVERTENTIE ELDERS IN KRANT MIDDELBURG Menno van Delft en Siebe Henstra geven woensdag 16 februari een klavichordrecital in de Engelse kerk. Van Delft en Henstra. voeren de werken uit op instrumen ten die gekopieerd zijn naar twee exemplaren uit de tweede helft van de achttien de eeuw. In die periode be reikt de bouw van klavichor- den een hoogtepunt in ont wikkeling. Het programma van Van Delft en Henstra is een afspiegeling van die pe riode en bevat onder andere werken van J.G. Müthel (een leerling van J.S. Bach), J.S. Bach zelf, C.Ph.E. Bach en W.A. Mozart. Het concert begint om 20.15 uur en de toegangsprijs be draagt vijftien gulden. Weinig vogels zijn zo onopvallend als de goudplevier. Ze zitten vaak met vele honder den bij elkaar op onze weilanden en akkers en toch zijn er maar weinig plattelanders die de goudplevier kennen. Dat komt vooral wel door de uitstekende schutkleur en de onopvallende leefwijze. Het zijn bruinige vogels die vaak onbeweeglijk tussen het gras of in een stoppel veld zitten. Overigens zijn ze wel op te sporen aan de melodieuze roep. Dat is een af en toe herhaalde, eenlettergrepige fluittoon die in het winterstille polderland op grote afstand te horen is. De roep is vrij gemakkelijk te imite ren en op die manier kun je overvliegende goudplevieren naar de grond lokken. In het noorden van het land werden vaak goudplevieren gelokt om ze metnetten te vangen. Dit zogenaamde 'wilsterflappen' is echter door de huidige wetgeving achterhaald. De naam van de goudplevier heeft de laatste jaren een wat grotere bekendheid gekregen omdat een van de grootste natuurontwikkelingsprojecten in Nederland naar het dier genoemd is. Daarbij gaat het er niet zozeer om om de goudplevier als broedvogel in Nederland terug te krijgen, maar vooral om het biotoop van de goudplevier weer in optimale staat te brengen. In de broedtijd.gaat het dan om grootschalige heideachtige gebieden in het oosten van het land. In onze contreien komt de vogel alleen in het winter halfjaar voor. De goudplevier zelf blijft door zijn onopval lendheid onbekend voor wie er niet speciaal op let. VLISSINGEN De Zeeuwse Miieufederatie heeft aan alle Zeeuwse gemeenten een brief verzonden met de oproep het gebruik van Groente/Fruit/ Tuin-compost te bevorderen. Ook milieufederaties in alle andere provincies hebben zo'n oproep de deur uit laten gaan. De Zeeuwse gemeenten gaan half september van start met het gescheiden inzamelen van groente-, fruit- en tuinafval (ADVERTENTIES) (Kleine advertenties zonder adm. kosten) 076-236882 01184-19953 (Fax 11446) 10.00-12.00 u. 14.00-15.30 U. 01184-19910.i (Fax 11446) (GFT). In het Sloegebied wordt momenteel gebouwd aan een composteringsfabriek, waar het afval gecomposteerd wordt. Uit onderzoek is volgens de Milieufederatie gebleken dat de compost schoon is en goed gebruikt kan worden als bo demverbeteraar. De Milieufederatie vindt dat de Zeeuwse gemeenten het ge bruik van GFT-compost moe ten stimuleren. Dat zou kunnen door de burger gratis compost af te laten halen bij de gemeen tewerken. Daarnaast zou de gemeente zelf compost kunnen gebruiken bij de aanleg van sport- en recreatievelden, groenvoorzieningen en als be standdeel van potgrond voor tuinders en particulieren. BIGGEKERKE Dinsdag 15 februari houden de politieke partijen uit Valkenissse een discussievond in het Dorpshuis in Biggekerke. Vanaf 20.00 uur lichten de lijsttrekkers van D'66, PVDA, VVD, SGP en CDA hun plan nen voor de komende vier jaar toe. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Statenlid Piet de Nooijer leidt de ge sprekken in goede banen. Bij iedere 5 gulden besteding krijgt u een spaarzegel. Met een volle spaarkaart kunt u een 3-delige handdoekenset of een badlaken, in een donsachtige kwaliteit, voor een zéér aantrekkelijke prijs kopen. GA DIREKT NAAR DE KEURSLAGER EN VRAAG OM EEN SPAARKAART. U kunt kiezen uit 4 kleuren: Zalm, licht blauw, roze en zeegroen. O KEURSLAGER Aanbieding 7 februari tot en met 12 februari 500 gram verse worst 4. Uw keurslagers: Weemaes, L. Noordstr. 55, M'burg Ab de Visser, W.C. Dauwendaele, M'burg Schouwenaar, Bellamypark, Vlissingen Frans Gillissen, Walstr. 100, Vlissingen Blankenburgh, Oranjeplein, O. Souburg

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1994 | | pagina 1