Van dorpsdokter tot medisch advieseur Zakenflitsj es ACTIE ZUINIG STOKEN het weten waard CARNAVALS ARTIKELEN Uitslag kerstpuzzel BOOT en prijswinnaars '93/'94 ffg SCHELDEBODE Lekke band direct geplakt bij Fiets Cervice Center Huisarts Bouwmeester verlaat Arnemuiden na vijftien Nieuwe koffieshop La Boca Linda Meertens maakt werk van hobby met borduurstudio SCHELDEBODE VAN WOENSDAG 2 FEBRUARI1994 305 Legende Tabel voor de week van: 23-01-94 t/m 29-01-94 Week 13 Bocam Pare Central Karwei Keurslager Ecco HUISARTSEN TANDARTSEN VERLOSKUNDIGEN APOTHEEK DIERENARTSEN THUISZORG KERKDIENSTEN Lammerenburg ontvangt 7.500 Grote sortering ARNEMUIDEN - Voor de meeste Amemuidenaren was het even slikken toen het briefje in de bus rolde waarin 'hun' huisarts Bouwmeester bekend maakte dat-ie na vijftien jaar ging vertrekken. Jaren waarin talloze Amemuidenaren met zijn hulp op de wereld werden gezet, hij van de meeste inwoners het hele hebben en houwen kende en hij vooral als 'gezinsarts' werd gezien. En dat net nu hij even 'beroemd' dreigde te worden als de illustere 'De Moer'. Ondanks dat alles gaat Bouwmeester toch vertrekken. Niet omdat-ie het wel heeft gezien, verre van dat. „Maar het leven moet uitdagingen hebben", vindt de inmid dels 47-jarige medicus en de functie van adviserend geneeskundige voor een zorgverzekeraar in het mid den des lands lijkt hem op het lijf geschreven. Met nieuwe mensen in een nieuw team en voor een zieken fonds waar de patiënt nog ouderwets belangrijk is. „Ik ben gevraagd en heb ja gezegd. Liever had ik misschien nog vijf jaar hier gezeten. Maar dan was het mogelijk te laat ge weest. Nu is alles nog nieuw en kun je met een gemotiveerd team alles van de grond af opbouwen. Een echte uitdaging dus. Oorspronkelijk wilde de van oorsprong Hagenees dierenarts worden, totdat hij erachter kwam dat bokken en geiten best leuk zijn, maar de mens oneindig veel interessanter is. Een studie in Leiden en daarna de militaire dienst in als luite nant-arts. Over zijn patiënten wil hij te recht niet praten. Evenmin over situaties die te herkenbaar zijn. Over het vak als huisarts, de gezondheidszorg en met na me de patiënt in zijn algemeen heid des te meer. Ook over het imago dat rond de medicijn man 'huisarts' hangt. De man die alles weet of in ieder geval behoort te weten. Een etiket dat Bouwmeester altijd heeft proberen af te schudden. „Ik heb wel een aardig voor beeld", zegt-ie. „Ik was hier pas en woonde een avond van het Rode Kruis bij. Ik sta, zij zitten. Er gebeurt niets. De mensen verwachtten van mij dat ik ze iets zou gaan vertel len. .Ik had ze niets, nou ja niets, weinig te vertellen. Die mensen waren al zo lang bezig, hadden al zoveel ervaring, die kan ik niets vertellen. Niet op hun terrein tenminste. Dat heb ik ze duidelijk gemaakt. Niet dat ik alles weet, maar dat we samen veel weten en kunnen. Sinds die dag zijn we eikaars gelijken geworden. Het enige dat ik heb te bieden is een stuk deskundigheid. Meer niet." Een van de in ieder geval op vallende standpunten van Bouwmeester is dat het tussen de huisarts en de patiënt moet klikken. „Lukt dat niet, dan geef ik het advies een andere huisarts te zoeken", zegt Bouwmeester. Dat heb ik van begin af aan gedaan. Dat begin is dan in 1979, wan neer Bouwmeester als militair arts bij Van der Moer aanklopt. Om bij te blijven, om bij te leren. Later leek het ons wel een goed idee om de praktijk samen verder te doen en het gevolg was dat ik een jaar of wat daarna de praktijk over nam" legt Bouwmeester in kort bestek zijn Amemuidse begi periode uit. „Een goede huisarts kent zijn patiënten van haver tot gort". Moeilijk? Nee nooit geweest. „Natuurlijk kijken de mensen eerst de kat uit de boom. Ze zijn een legende gewend en kijken of ik daaraan voldoe. De mensen zijn altijd recht voor z'n raap geweest en dat heeft enorm veel geholpen. Aan de andere kant ben ik ook vrij direct. Niet van dat halfzachte, maar gewoon zeggen waar het op staat. Afhankelijk van de patiënt natuurlijk en je moet het ook een beetje inkleden. Dat werkt. Je moet ook kunnen zeggen dat je het niet weet en bovenal de patiënt zelf laten Bijeen Hoorteen En een totaal jaarverbruik streefverbruik streefverbruik van: voorde sinds 31 afgelopen week oktober 1993 van: van: 800 m3 23 337 1000 m3 29 422 1200 m3 34 506 1400 m3 40 590 1600 m3 46 674 1800 m3 52 759 2000 m3 57 843 2200 m3 63 927 2400 m3 69 1012 2600 m3 74 1096 2800 m2 80 1180 3000 m3 86 1265 3250 m3 93 1370 3500 m3 100 1475 3750 m3 107 1581 4000 m3 115 1686 4250 m3 122 1792 4500 m3 129 1897 4750 m3 136 2002 5000 m3 143 2108 5250 m3 150 2213 5500 m3 157 2318 5750 m3 165 2424 6000 m3 172 2529 Het werkelijk streefverbruik wordt bepaald aan de hand van de gemiddelde etmaal- temperatuur en enkele andere gegevens. HEINKENSZAND - De werk groep voor Ontwikkelingssa menwerking BOOT heeft 449 goede inzendingen ontvangen en vijf niet juiste of onvolledig ingevulde. De totale opbrengst was 1612,-, een bedrag dat volledig aan het project ten goede komt. De juiste oplossing luidt: 'Met BOOT puzzelen voor Tanzania'. Na loting werden de prijzen als volgt toegekend: le prijs K. van Rooyen-Pouwelse, Westkapelle 100,- RABO-bank Hein- kenszand); 2e prijs J. Wolthuis, Middelburg 50,- ABN/AM- RO); 3e prijs T. Rijkse-Keste- loo, Miiddelburg (walkman Mikro Electro); 4e prijs G. Pop- pe-Marinisse (boodschappen- bon Goense Attent); 5e prijs K. Lous-Buijs. Goes (zeep+kaarsen Verbeek Attent); 6e prijs J. Lafeber, adres onbe kend, (Yardly soap drogisterij Marijke); 7e prijs J. Koek-v.d. Kerkhof, Middelburg (bon Etos Heinkenszand); 8e prijs A. de Visser-Van Dalen, Wilhelmina- dorp (Schrijfartikelen Elna Heinkenszand); 9e prijs P. de Baar-Rentmees- ter, Ovezande (Novib kalen der); 10e prijs G. van der Slik- ke, Terneuzen (boekenbon Hoogendoom Heinkenszand); 11e prijs D. Engelbrecht-Leen- houts, Kwadendamme (Novib kalender); 12e prijs W. de Boer-Marges, Oostburg (Novib kalender); 13e prijs J. van Hou- te-v.d. Hooft, Oostburg (Novib kalender); 14e prijs H. Remijn- Van Dongen, 's-Heer Hen drikskinderen (appeltaart bak ker Rijk); 15e prijs T. Verde- gem-Ongenae, Biervliet (glazen van Koebel Heinkenszand); 16e prijs A. Goudswaard, adres on bekend (waardebon bloemiste rij Wisse Heinkenszand); 17e prijs T. Rijkse-Kesteloo, Mid delburg (appeltaart Bakker Rijk Heinkenszand); 18e prijs M. Bin-Berrevoets, Zierikzee (Waardebon Bloemisterij Wisse Heinkenszand; 19e prijs C. Versluis, Colijnsplaat (waarde bon Bloemisterij Wisse Hein kenszand); 20e prijs A. de Vis- ser-Vreeke, Krabbendijke (No vib kalender); 21e prijs A. Nug- teren-v.d. Velden, Borssele (bon bakker Remijn). Willen de winnaars van de zes de en zestiende prijs hun naam en adres bekend maken op het gemeentehuis te Heinkenszand (01106-1730), dit in verband met het feit dat de bank geen adressen vermeld op de stortin gen die binnengekomen zijn. De prijzen worden de komende twee weken toegezonden of aan huis afgeleverd bij de ge lukkigen. beslissen. De patiënt is mondi ger geworden en weet vaak heel goed waarover het gaat. Niet behandelen als een klein kind." Al moet Bouwmeester daar wel aan toevoegen dat-ie zich ergert wanneer een patiënt hem confronteert met een stuk je medische wetenschap, opge daan uit de laatste 'Story' of 'Privé. „Het is onvoorstelbaar hoe de mensen daarin geloven. Vreselijk." Luisteren, vragen en samen met de patiënt de oplossing vinden zijn al die vijftien jaren de toverwoorden geweest. Ook begrippen, die Bouwmeester over brengt aan de aankomen de huisartsen, die hij sinds en kele jaren opleidt. „Een mens is altijd bang voor het onbe kende. Met doorvragen krijg je een beeld van wat hij of zij zou kunnen mankeren. Iemand die loopt te hoesten als een loco motief en last van zijn borst krijgt vreest voor longkanker. Logisch. Als je dan vraagt of hij veel hoest zegt-ie meestal dat het wel meevalt. Het is eigenlijk het belangrijkste van de huisarts. Luisteren en vra gen. Ik blijf daar altijd bij de huisartsen in opleiding op ha meren. Niet alleen maar een ziektebeeld onderkennen, maar ook allerlei andere zaken ken nen. Een goede huisarts kent Uitgave van De Stem Weekbladen/Uitgeversmij De Stem BV. Kantoor: Scheldestraat 7-9, 4381 RP Vlissingen, tel. 0.1184-19910. fax: 01184-11446 Openingstijden kantoor: 10.00-12.00 en 14.00-15.30 uur. Advertentie-exploitatie: Jos Rentmeester Yolanda Krijger Sonja Broeders tel. privé 01195- 5379 tel. privé 01184-11351 tel. privé 01184-79084 Bezorgklachten: Voor bezorgklachten bellen tijdens kantooruren: 01184-19910. Redactie-adres: Scheldestraat 7-9, 4381 RP Vissingen, tel. 01184-19910 of 19953. Redacteur: Johanna Brouwer fax: 01184-11446 Correspondenten: Andrien Smeels Jaap Klein Ad Roos Fotograaf: Harry de Lange tel. privé 01180-40113 tel. privé 01180-39719 tel. privé 01180-25185 tel. privé 01182- 2860 tel. privé 01180-25195 VLISSINGEN Dat La Boca aan de Walstraat 93 in Vlissin gen twee nieuwe eigenaren heeft is te merken. Een bloeme tje op tafel, een leestafel en verder lekker gezellig. Om sim pel te zeggen: het heeft meer weg van een huiskamer dan van een koffieshop. „En dat was ook onze bedoeling", ver tellen Antoon van Stekelen- borg en Martin Wever, die sinds 10 januari 'de huiskamer' bestieren. Martin, die tot voor kort een goed renderend café in de Goe- se binnenstad had, was het op een gegeven moment meer dan zat. „Een café is leuk, maar het is vrijwel altijd nachtwerk en het publiek dat om bier vraagt is niet hetzelfde als het publiek dat om een kopje koffie komt", zegt-ie fijntjes. Martin ver kocht het café en ging op zoek naar iets anders in de horeca. Zonder geluk vaart niemand wel en dus ook de beide venno ten Martin en Antoon niet, want binnen de kortste keren konden ze 'La Boca' overne men. „Het bevalt prima", vin den ze. „In de ochtend serveren we een ontbijt voor wie dat wil en een kopje koffie met een croissantje gaat er bij de mees te mensen wel in. Naast de koffie en allerlei soorten gebak serveert La Boca een vrij uitge breide kleine kaart met als spe cialiteit een broodje krab. En broodjes meenemen? Geen pro bleem. Speciaal voor de vroege koffie drinkers: wie voor 11 uur 's ochtends een kopje kof fie bestelt krijgt een tweede voor de prijs van 75 cent. Bijna voor niets dus. Binnenkort gaan Martin en Antoon experi menteren met diverse soorten koffie: mokka-, chocolade- en caramelkoffie. Hoe dat smaakt? Daar is natuurlijk alleen maar achter te komen door het te proberen. En om helemaal compleet te zijn: Vanessa is een van de regelmatige bezoeksters van La Boca. zijn patiënten van haver tot gort. En dat is ook het leuke en tegelijk het moeilijke, want als er in een gezin iets ernstigs gebeurt neem je een stukje mee naar huis." Een ding wil Bouwmeester nog vermelden en dat zijn zijn 'Golden Girls': de assistentes Linda, Sandra en Joke, die me nig huisarts in opleiding tot wanhoop hebben gedreven maar voor Bouwmeester onver- FOTO PIET DAVIDSE vangbaar zijn. „Die meiden kunnen alles en kennen ieder een. Een grap op zijn tijd. Maar ook meiden die zelf over de telefoon goed kunnen inschat ten of iets ernstig is of niet. Als zij zeggen dat ik naar die pa tiënt moet gaan dan ga ik." Voorlopig blijven Bouwmeester en zijn gezin nog in Arnemui den wonen. Al was het alleen maar voor de vitamine Z. (van Zeeland). Keuze genoeg hij het Fiets Service Center. MIDDELBURG - Het zal wel puur toeval zijn, maar de mees te pech met de fiets gebeurt altijd als je ver van huis bent of midden in het centrum van Middelburg maar nooit vlak voor de deur. Twee tassen vol met boodschappen, een lekke band en zie maar dat je thuis komt. Wat dat betreft is het Fiets Service Centrum, dat vo rige week aan de Simpelhuis- straat 7 in Middel burg werd geopend een uitkomst. Eigenaar en rasmonteur van het stalen ros is Mario van Staveren, die jarenlang in de fietsherstellerij zijn brood ver-, diende, er enkele jaren tussen uit ging en er achter kwam dat zijn toekomst en liefhebberij toch maar in het herstellen van rijwielen lag. „Wie een lekke band of zo heeft kan vrijwel nergens terecht", zegt Mario. „Bij de meeste zaken is het nu brengen en kom over een paar uur maar eens terug. Bij mij worden de mensen direct ge holpen. Moeten ze eerst nog even wat boodschappen doen, dan is de fiets bij terugkomst gerepareerd of de band ge- FOTO HARRY DE LANGE plakt. Erop wachten kan na tuurlijk ook, maar dat is af hankelijk van de situatie." „Service is voor mij heel be langrijk", vervolgt Mario. „Mijn vader zat ook in het fietsenvak en dat was een piet je precies. Ik ben net zo. Als er een band moet worden geplakt, kijk ik gewoon de rest even na. Zonder extra kosten natuur lijk". Behalve het in sneltrein tempo uitvoeren van reparaties kunnen mensen die in de Mid delburgse buitenwijken even eens een beroep doen op het vakmanschap van Mario. Is de fiets kapot? Even bellen en het rijwiel wordt 's avonds opge haald en een dag later weer keurig thuisbezorgd. Naast het verrichten van reparaties ver koopt het Fiets Service Cen trum tweedehands fietsen en nieuwe, overjarige modellen, waarbij de term 'overjarig' de lading geenszins dekt. „Een fiets van 1993 is al overjarig, maar kost wel honderden gul dens minder dan het model van 1994", besluit Mario. „En dan is-ie nog precies hetzelfde ook". Jan Simonse uit de Rietveld straat in VLissingen is gestart met een praktijk voor Bocam- therapie. Bocam is geïnspireerd op traditionele Chinese genees wijzen en hersteld de onbalans van iemands energiepatroon. Bij restaurant Pare Central aan het Bellamypark in Vlissingen kunt u genieten van gerechten uit de buitenlandse keuken. Ie- JeUniQUe dere maand staat er een ander land op de menukaart. In fe bruari is dat Luxemburg, be kend om de lekkere wil- en visgerechten en uitstekende wijnen. Wie het thuis ook eens wil proberen kan de recepten meekrijgen. spaarzegel en tegen inlevering van een volle kaart kan een handdoekenset gekocht worden voor een zacht prijsje. De medewerkers van Karwei Middelburg werden vorige week verrast met een grote taart van keukenfabrikant Op- tifit, als beloning voor de suc cesvolle verkoop van keuken en badmeubelen. Gezellig een bakkie doen bij La Boca FOTO PIET DAVIDSE Bij de Keurslager kunt u spa ren voor handdoeken. Bij iede re 5 gulden krijgt de klant een Woensdag 9 februari is er in de Foyer aan de Voltaweg in Vlis singen een informatieavond over Jeunique, een nieuwe ma nier om af te vallen. Uitzendbureau Ecco heeft het felbegeerde Iso-9001 certificaat ontvangen. Dat betekent dat de klant dienstverlening op maat kan verwachten. Vlissingen - Za G. de Greef, Wil lem Klooslaan 1, tel. 68021 Zo Van Pelt, Julianalaan 7, tel. 12225 Middelburg - Za A. Bruynzeel, Herengracht 68, tel. 01180-39933 Zo J. Dominicus, Dam 30, tel. 01180-39933 Souburg, Gezondheidscentrum Middelburg-Zuid, Arnemuiden en Nieuwland - Za A. Bouwmeester, Stationsplein 1 Arnemuiden, tel 01182-1308 Zo. J. Bergen, Kanaal straat 89 Oost-Souburg, tel. 01184-61500 Oostkapelle, Serooskerke, Grijpskerke, Veere en Vrouwen polder - Za en Zo R. van Tol, Markt 12, Veere, tel. 01181-1271 Domburg, Aagtekerke, Westka pelle, Koudekerke, Meliskerke, Biggekerke en Zoutelande - Za en zo P. Noorlander, Middelburg sestraat 94, Koudekerke, tel. 01185-1231 West- en Midden Walcheren - Za en Zo A. Stutterheim, Sivert- straat 40, Meliskerke, tel. 01186-1760 Za en zo De Boer, Rouaansekaai 23 Middelburg, tel. 01180-13320. Vlissingen - Vr 9 tot ma 9 uur H. Klompe, tel. 71140 Middelburg - Vr 4 feb tot vr 11 feb Apotheek L. v.d. Boogert, Vrijland straat 79 Vlissingen - Vr 4 feb tot vr 11 feb Apotheek Van de Sande, Badhuis straat 30, tel. 12066 Gezelschapsdieren - R Roskam Kelderweg 1 Meliskerke tel 01189-2838. Dierenartsenpraktijk Oostkapelle Oude Domburgseweg 33a tel 01188-1443. Th. Driehuis-van Ha- selen, Gerbrandystraat 151, Vlis singen, tel. 01184-66548. A. Me- ijns, Oostkapelseweg 12, Grijps kerke, tel. 01189-3060. Vogelop vang Midden Zeeland, tel. 01180-28288. Gezinsverzorging 01184-14444 (pieper 168). Kruiswerk 01184-11877. Algemeen Maat- chappelijk Werk 01184-86400. Rooms-katholieke kerk. Dom burg 1ste, 3de en 5de za 19.15 uur. Middelburg Petrus en Paulus- kerk tweede en vierde zaterdag 19 uur zo 10 uur Hoeksteen Zo 11.30 uur St. Willibrord vr 9.45 Souburg Martinuskerk zo 10 uur Zoute Vie ver 1e en 3e za 9 uur Vlissingen Open Hof zo 11.15 Lieve Vrouwe- kerk Za 19 zo 9.30 Ter Reede za 17 uur, Der Boede 2e, 4e, 5e, za 10.30 uur, Nederlands hervormde kerk. Aagtekerke zo 10 en 19 uur, Dom burg zo 10 en 19 uur Gapinge zö 10 uur, Grijpskerke zo uur. Kle- verskerke zo 9.30 uur Koudekerke zo 9 en 10.30 uur, Middelburg Koorkerk 10 en 16.30 uur Nieuw land zo 11 uur Ritthem zo 9.30 Oostkapelle zo 10 uur Oost-Sou burg zo 9.30 en 19 uur. Zoute Viever zo 19 uur, Serooskerke zo 10 en 19 uur, Veere Zo uur Vlissingen, St. Jacobskerk zo 10 uur. Johanneskerk zo 9.30 uur Open Hof zo 9.30 uur. Schaaps kooi zo 9.30 uur Ter Reede zo 19 uur Vrouwenpolder zo 10 uur Westkapelle zo 9.30 en 19 uur Ziekenhuis Walcheren Zo 10 uur Gereformeerde kerk. Koudekerke zo uur. Meliskerke 10 en 14.30 uur. Oost-Souburg zo 9.30. Vlissin gen Petruskerk zo 9.30 uur Gereformeerde gemeente. Vlis singen zo 9.30 en 16 uur, 4-2 14.15 uur Gereformeerde kerk vrijgemaakt. Middelburg zo 9.30 en 16.30 uur Vlissingen zo 9.30 en 16.30 uur Christelijke gereformeerde kerk. Middelburg Zo. 9.30 en 14.30 uur Vlissingen 9.30 en 16.30 uur Ne derlands gereformeerde kerk Middelburg zo 9.30 en 17 uur Evangeliegemeente Middelburg 9.30 Oost-Souburg 10. Leger des Heils Middelburg zo 9.20,10 en 17 uur. Vlissingen zo 10 en 17 uur Angli caanse kerk Vlissingen-Oost zo. 10.30 en 19.30 uur Zevende dagsadventisten Middelburg za 11 uur Vlissingen za 9.30 uur Doopsgezinde Gemeente Middel burg uur Vlissingen 9.30 uur Kristen Zuidmolukse kerk Oost- Souburg zo 10 uur, Koudekerke zo 12 uur Pinkstergemeente Middel burg wo 19.30 zo 15.30. Vlissingen e.o. 15.00 uur. Christelijk Centrum Zeeland Vlissingen 14.30. Evan gelische Baptistengemeente Middelburg zo 10 uur.. Nieuw Apostolische kerk West-Souburg wo 20 zo 9.30 en 17 Volle evange liegemeente Arnemuiden do 20 zo 10 Serooskerke do 19 West-Souburg zo 10 Vrije Evange lische Gemeente Westkapelle zo. 9.30 Eglise Wallonne Middelburg 16.30 uur Christengemeenschap Hoogelande zo Rafaël gemeen schap Eleos Olmenlaan 8 Midel- burg 9.30 uur. Linda Meertens aan het werk in haar borduurstudio. FOTO HARRY DE LANGE MIDDELBURG Er zijn zo van die zaken, die een mens al langer wil, maar waar hij door allerlei omstandigheden niet aan toekomt. Zo ook bij de Middelburgse Linda Meertens. Borduren was al langer een hobby van haar maar om er echt iets mee te doen kwam er niet van. De kinderen waren nog klein. Totdat natuur lijk de kinderen groot genoeg waren en Linda maar eens de knoop resoluut doorhakte. Een borduurstudio aan de Brakstraat 18 in Middelburg. En kennelijk een schot in de roos, want sinds bekend werd dat Linda met zes gekoppelde en computerge stuurde machi nes in een recordtijd logo's, badges, teksten, letters en al wat dies meer zij tegen een bijna bespottelijk lage prijs fa briceert hebben met name ver enigingen en bedrij ven haar weten te vinden. „Dat is ook onze kracht", zegt Linda. „Goedkoop, snel en goed". Voor de leek is het mis schien een ingewikkeld proces, maar in feite natuurlijk sim pel. Er wordt een ontwerp ge maakt en dat wordt 'vertaald' in borduursteken. Vervolgens wordt daar (tot nu toe door VLISSINGEN Het Juliana Welzijn Fonds heeft aan de Stichting Kerk en Jeugdaccom- modaties Lammerenburg een bijdrage gegeven van 7.500 voor de inrichting van de jeugdaccommodatie. ander) een ponsband van ge maakt en klaar is Kees, want de ponsband vertelt de machi nes precies wat ze moeten doen. „De mogelijk heden zijn eindeloos", vervolgt Linda. „Óf het nu vijf kleuren zijn of dui zend, maakt allemaal niets uit". Wie overigens een ont werp laat maken, kan altijd over de ponsband beschikken, zodat een eventuele nabestel ling een fluitje van een cent is. Binnenkort verwacht Linda een geavanceerde computer in huis te hebben, zodat het ont werpen en vertalen in steken in eigen huis kan gebeuren. (ADVERTENTIE) Molenstraat 38 - Roosendaal - Tel. 01650-37808

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1994 | | pagina 5