Wie weet ligt er nog een Toorop op zolder Bikerrock van Oxxband in De Piek Een technisch beroep voor een vrouw Wereldmuziek in Arsenaal Zeeuwse kampioenschappen turnen Nova Zembla speelt Goethe Tentoonstelling van Schilderijen Domburg Juli-Augustus 1912 nog niet compleet Westkapelse scholieren richten zich op buitenlandse kinderen SCHELDEBODE VAN WOENSDAG 2 FEBRUARI! 994 31" Informatiemiddag over Thuiszorg Identieke molens door Andrien Smeels MIDDELBURG - Van 17 september tot 11 januari herleeft in Domburg het verleden. Binnenkort begint de bouw van een museum, waarvan de voorgevel een replica is van het houten tentoonstellingsgebouwtje waar in 1912 een groep kunstenaars, onder wie Piet Mondriaan, een expositie van eigen werk inrichtte. Kunsthistorica Jacqueline van Paasschen, die als conservator is aangetrokken om de tentoonstelling te reconstrueren, heeft de afgelopen maanden heel wat speurwerk verricht om zoveel mogelijk schilderijen die in 1912 de wanden van het houten gebouwtje sierden, te achterhalen. Voor een groot deel lukte dat, maar naar enkele schilderijen is ze nog op zoek. 'Het Straatje te Veere' van Jan Heyse bijvoorbeeld of 'Ondergaande zon, Domburg' van W.J. Schütz. Een door Jan Toorop getekende kruismeditatie is ook nog niet teruggevonden. Wie weet wat er nog ligt op zolders, of wat er nog hangt, vergeten op een zelden gebruikt logeerkamertje. MULTI COLOUR - In atelier Multi Colour aan de Toren- weg in Middelburg wordt zaterdag 5 februari een creatieve midwintermarkt gehouden. Er zijn demonstraties poppen maken, volksschilderen, kleien met fimo klei en wenskaarten maken. De bezoekers kunnen het zelf ook eens proberen, de midwintermarkt duurt van 10.00 tot 17.00 uur. GEVONDEN - Bij het bureau Middelburg werden de volgende gevonden voorwerpen aangegeven: giropas, bank biljetten, ausweis, waterpas, knuffelbeestje, gouden dames horloges, C&A tasje met kleding, damesparaplu, zes porte monnees, kinderschoentje, gouden ring, oorbel, diverse sleu tels, plastic tas met inhoud, plastic tas met kleding, bril, Card Access, OV-jaarkaart Hardon, rode sjaal, zilveren ring, zwarte dameshandschoenen, kralenketting, OV jaarkaart Van Hemert, zwart/witte hond, zwarte hond, Yorkshire terrier en een grijs katertje. Bij bureau Vlissingen werden aangegeven: twee nummerplaten, bril met sterke glazen, armband met kleine schakels, paarse regenbroek, grijze broek, sportschoe- nen, twee tassen, diverse sleutels, zwart/witte kater en zwarte kater. BEDRIJFSOVERNAME - De Kamer van Koophandel start 8 februari met een cursus bedrijfsovername en -opvolging voor ondernemers die een bedrijf willen overnemen of willen overdoen. In de cursus worden de consequenties van overna me en overdraging duidelijk in kaart gebracht. MEDITEREN - In het centrum San Bao aan het Koorkerk hof 16 in Middelburg start dinsdag 15 februari om 20.00 uur een meditatiecursus Osho. De kosten bedragen 65 gulden voor 6 lessen. APPÈLDIENST - 'Medemensen zien en zijn', dat is het thema van de appèldienst die 6 februari gehouden wordt in de Vlissingse Sint Jacobskerk. De dienst begint om 10.00 uur, voorganger is ds. J. de Boer. Muzikale mederwerking wordt verleend door Bram Beekman en het Souburgs Koper Quin tet. WELKOMDIENST - Zondag 6 februari is er een Welkom- dienst in de Hoeksteen in Middelburg-Zuid. De voorganger is de heer Teo van Teijlingen die spreekt over Heilig oj schijnheilig. Het combo Salvation begeleidt de gemeente zang. De dienst begint om 18.45 uur. HARTEZORG - In de Middelburgse bibliotheek wordt dinsdag 8 februari een praatmorgen gehouden over proble men bij hartziekten. Vanaf 10 uur kunnen hartzieken, hun familie, partners, vrienden en overige belangstellenden te recht in zaal 2 om van gedachten te wisselen. CONCERT - Het Middelburgs Muziek Korps geeft zater dag 5 februari een concert in de Concert- en Gehoorzaal aan de Singelstraat in Middelburg. Op het programma van de harmonie staan o.a. de ouverture uit Nabucco van Verdi, het Andante Religioso van Jules Massenet, Bohemian Rhapsody van Queen en enkele Spaans getinte werken zoals Fiësta, Pueblo en Malaguena. Het jeugdorkest heeft naast klassiek ook werk van Whitney Houston op het repertoire staan. Het" concert begint om 20.00 uur, toegangskaarten kosten 7,50. Het Trio Ab Baars speelt zaterdag 5 februari in de Klove niersdoelen in Middelburg jazz en improvisatie muziek. Het Trio bestaat uit Ab Baars op klarinet, Wilbert de Joode op bas en Martin van Duynhoven, slagwerk. HADASSA - Vrouwenvereniging Hadassa houdt zaterdag 5 februari de jaarlijkse verkoping in de Zuiderkerk aan de Schoutstraat in Middelburg. Van 9.30 tot 12.30 uur is er van alles te koop, zoals handwerken, kinderjurkjes, lingerie, droogbloemstukjes, fruit, bloemen, planten, boerenkaas, speelgoed, houtsnijwerk, kaarten, oliebollen, bolussen, mu- ziekcassettes en CD's. De opbrengst van de verkoping is o.a. bestemd voor een vakantieweek voor gehandicapten. SHOW-AVOND - De Jazzdansafdeling van de sportvereni ging Serooskerke geeft vrijdag 11 februari een show-avond in De Zandput in Serooskerke. Vanaf 19.30 dansen de dames en de meisjes op muziek van Montezuma's Revenge, Patty Austin, 2 Unlimited en Shirley Bassey. Het dansprogramma wordt afgewisseld met muziek van Kees de Dreu en Moreno Beverini, en Anja Kopmels die eigengemaakte Zeeuwse liedjes over natuur en landschap zingt. GANZEN- De Natuurhistorische Vereniging verzorgt za terdagmiddag 12 februari een excursie naar de inlagen van Noord-Beveland waarbij de aandacht vooral gericht wordt op de ganzen in dat gebied. Belangstellenden kunnen zich om half twee melden op ht parkeerterrein van Resto Vrouwen polder waarna Jos Tramper de leiding neemt en tekst en uitleg geeft. Van niet-leden wordt een bijdrage van 1,50 gevraagd. WANDELEN - Wandelsportvereniging Willen is Kunnen houdt 5 februari een wandeltocht over 5, 10, 15, 25 en 40 kilometer. De start voor de langste afstanden is tussen 9 en 10 uur, de overige afstanden starten tussen 10.30 en 13.30 uur vanuit het clubgebouw aan de Oranjestraat 8 in Vlissingen. TSJECHISCH - De Zeeuwse Volks Universiteit houdt maandag 14 februari om 19.30 uur een kennismakingsbijeen komst voor een cursus Tsjechisch. De cursus omvat tien avonden van 19.30 tot 21.00 uur. De kennismaking vindt plaats in het ZVU-gebouw in de Spanjaardstraat 51 in Middelburg. HOUSEN - Buurthuis De Paraplu aan de Alexander Gogelweg in Vlissingen houdt vrijdag 4 februari een house party voor jongeren, met medewerking van de meidenwerk groep S.R.S. Style. Het feest begint om 20.00 uur en de toegangsprijs bedraagt twee gulden. RAPPEN - Vrijdagavond 4 februari is er in jongerencen trum Midgard aan de Kuiperspoortin Middelburg een Rap- Jam-sessie. Vanaf 21.00 uur is er een basisbezetting aanwezig van drums, bassgitaar, leadgitaar, samples en een scratcher. Deelname is gratis. EXPOSITIE - Margriet Prins-Kapelle exposeert tot en met 31 maart schilderijen in olieverf, aquarel en gemengde techniek bij notariskantoor Sauer aan de Badhuisstraat in Vlissingen. Adri Karman exposeert tot en met 31 maart schilderijen in galerie Her Gouden Briefke in de St. Jans straat in Middelburg. BORSTVOEDING - Borstvoedingsorganisatie La Leehe League houdt 10 februari een informatiemorgen voor (aan staande) moeders en hun partners rond het thema 'de kraamtijd'. De bijeenkomst vindt plaats in het pand aan de Nieuwe Vlissingseweg 235 te Vlissingen van 9.30 tot 11.30 uur. ONGEBOREN - Drs. M. Neele geeft donderdag 3 februari een lezing over het onderwerp 'Ontluikend menselijk leven, hoe gaan we daarmee om?'. De bijeenkomst vindt plaats in de aula van de Zeeuwse bibliotheek in Middelburg, om 19.45 uur. Na de lezing wordt de film 'Als nieuw leven een last is' vertoond. Na de pauze kunnen er vragen gesteld worden. AUTISME - De Nederlandse Vereniging voor Autisme houdt donderdag 17 februari een thema-avond in de Klimop- school aan de Grevelingenstraat in Middelburg. R. Wispelwe- ij en C. Talen houden om 19.30 uur een lezing over 'Peergroupplaying, samen of alleen'. Dit is het leren contact maken door middel van spel tussen normale en autistische kinderen. VRIJWILLIGERS - Het sociaal en cultureel werk van De Hayman in Middelburg-Zuid zoekt vrijwilligers voor de werkgroep publiciteit, voor het begeleiden van de kookclub en de kinderclub. Belangstellenden kunnen zich voor verdere informatie en opgave wenden tot Carien Box van De Hayman. februari van 14.00 tot 16.00 uur in het verenigingsgebouw. De directeur van Thuiszorg, dhr. L. Phemambucq, geeft dan informatie over alles wat de Stichting Thuiszorg de in woners te bieden heeft. Onder werpen die aan de orde komen zijn: welke zorg kunnen men sen thuis krijgen; wanneer komt men voor hulp in aan merking; wat wordt er van vrienden en kennissen ver wacht; wat kost thuiszorg en hoe kan men hulp aanvragen. Jacqueline van Paasschen hoopt dat de ontbrekende schilderijen nog boven water komen, al heeft ze voor de meeste wel een alternatief. „Het is natuurlijk de kick om zoveel mogelijk werken naar Domburg te krijgen", zegt ze, maar relativeert tegelijkertijd: „het hoeft geen exacte replica te zijn, het gaat om een recon structie; het oproepen van de sfeer. Zodat je, als je via het schelpenpad vanaf de Oost straat het tentoonstellingsge bouwtje binnenkomt, weer even terugbent in 1912." Zelf heeft ze al een beeld hoe het zal worden: „Die kleuren allemaal bij elkaar - de kunstenaars werkten in die periode heel veel met pastels - dat moet er zeker prachtig uitzien." Jacqueline van Paasschen be gon haar speurtocht met het aanleggen van een map met de biografieën van de deelnemen de kunstenaars. Bovendien pluisde ze alle kranteberichten en recensies over de tentoon stelling uit. Daaruit kon zij ondermeer afleiden dat er 82 werken hingen in plaats van de 79 die in de catalogus vermeld stonden. Ook ontdekte zij een foto van Mondriaan en Schelf hout, gemaakt in het Parijse atelier van de laatste. De beide schilders flankeren daarop Schelfhouts schilderij 'Les Angles', dat ook in Domburg te zien was. Op de foto is duide lijk te zien dat op het kubisti sche schilderij een ezeltje afge beeld staat. Toen het schilderij in 1912 in Domburg geëxpo seerd werk, was het ezeltje ver dwenen... De schilderijen en tekenin gen van de bekendste schilders van de Domburgse groep wa ren voor Van Paasschen niet moeilijk te achterhalen. Van de werken van Mondriaan en Schelfhout heeft Van Paas schen van verschillende mue- sea de toezegging dat ze de werken uitlenen. Van Lucie van Dam van Isselt is een paar jaar geleden een overzichtsten toonstelling geweest, dus haar werken achterhale was ook een fluitje van een cent. Twee wer ken komen voor de gelegenheid uit Amerika. Jan Toorop krijgt volgend jaar een overzichtsten toonstelling in het Kröller Möl- lermuseum en aan een oeuvre- catalogus wordt gewerkt. Van Paasschen weet dat het schil- Het houten tentoonstellingsgebouwtje op het strand van Domburg, waar in 1912 een vijftiental kunstenaars exposeerden, onder wie Piet Mondriaan. De herdenking van zijn vijftigste sterfdag is de aanleiding voor een reconstructie van de expositie. FOTO ZEEUWS DOCUMENTATIECENTRUM WESTKAPELLE De leer lingen van de openbare basis school De Lichtboei werken aan een project 'Kinderen uit andere landen'. Volgende week worden de resultaten zichtbaar op een tentoonstelling in de school aan de Koudorpstraat en woensdag 9 februari probe ren de leerlingen door middel van een sponsorloop geld bij een te krijgen. De overzichtstentoonstelling vindt plaats op dinsdag 15 fe bruari. In de hal van de school worden stands ingericht van de Novib, Terre des Hommes, Fos ter Parents Plan en het Rode Kruis. De leerlingen bieden zelfgemaakte artikelen te koop aan. Ouders van buitenlandse leerlingen zorgen voor lekkere hapjes en het looporkest van OKK speelt Zuidamerikaanse en Afrikaanse muziek. De op brengst komt ten goede aan het Rode Kruis. De tentoonstelling kan tussen 17.00 en 19.00 uur bezocht worden. derij 'Herfstlaan' van Toorop, geschilderd bij Westhove, bin nenkort bij het veilinghuis Christie's onder de hamer komt. „Ze houden me op de hoogte, zodat ik meteen de nieuwe eigenaar kan benade ren om het schilderij in bruik leen af te staan voor de duur van de tentoonstelling." Van andere kunstenaars was het werk minder makkelijk te traceren. „Op zich was het aar dige van die tentoonstelling dat er geen onderscheid gemaakt werd tussen een erkende kun stenaar of een zondagsschil der", zegt Jacqueline van Paas schen. „tekenend voor de onge dwongen sfeer waarin het zich allemaal afspeelde." Uit de biografieeën van de kunstenaars bleek dat velen van hen nogal eens verkasten. Italië, maar ook Parijs en Mün- chen waren daarbij favoriet. Zoals Gerard Bergsma, in 1873 geboren in Winterswijk. Hij woonde een tijd in Italië, ver huisde daarna naar Miinchen, maar kwam uiteindelijk te recht in Zoutelande, waar hij in 1955 overleed. Via familiele den kon Van Paaschen ver schillende werken achterhalen, maar van zijn vroege werk heeft zij nog weinig kunnen vinden. Ook J.C. Nijland, gebo ren in Middelburg in 1888, ver- VLISSINGEN Zaterdag 5 februari treedt in jongerencen trum De Piek in de Hellebaar dierstraat de Hengelose biker- rochband Oxxband op. De Oxxband begon als drie mansband en groeide later uit tot een zesmansformatie. Bas sist en zanger Dr. John from Oxx was telkens de centrale figuur in de band. Inmiddels is de band weer terug naar drie man. Zanger John treedt op verkleed als viking, compleet met helm en berevellen en houdt zijn basgitaar vast alsof hij een dorp aan het plunderen is. De Oxxband bestaat verder uit gitaristt en zanger Robby de Flitter en drummer Johnny Balldrucker. Het concert in De Piek begint om 22.00 uur en de entree bedraagt een tientje. John from Oxx, zonder berevel. FOTO KEES VAN DER HEIJDEN MIDDELBURG Vrouwen die weer willen gaan werken, maar nog niet weten in welke richting ze het moeten zoeken, kunnen zich tijdens een aantal kennismakingsdagen oriënte ren op beroepen als procesope rator, in de installatietechniek of de technische informatica. Wie interesse heeft voor het beroep van proces operator kan op donderdag 3 februari te recht' op een kennismakingsdag bij het Centrum Vakopleiding aan de Kleverkerkseweg 17. Het programma bestaat uit voorlichting over het beroep, een proefles en een excursie naar Hoechst Holland. Het beroep van installatie monteur is zeer veelzijdig. Van centrale verwarming repare ren, tot gas- of waterleiding aanleggen, sanitair plaatsen of regenpijpen aanbrengen. Op donderdag 10 februari kun je het zelf vast eens proberen tij dens de kennismakingsdag. Verder staan op het program ma voorlichting over de oplei ding en een proefles. De kennismakingsdag Tech nische Informatica vindt plaats op 17 februari in de MTS in Vlissingen. De organisatie van de dagen berust bij de Janneke Dier- xschool, het Centrum Vakop leiding en de stichting Vrouw Een installatiemonteur. Werk. Het programma duurt steeds van 9.00 tot 16.00 uur. FOTO JOSÉ DOENS Aanmelding vooraf is gewenst: tel. 01180-37555. huisde nogal eens. Via Duits land, Italië en Frankrijk kwam hij in 1931 in Amersfoort te recht, waar hij zich aansloot bij het Amersfoort Kunstge nootschap. Ook van hem ont breken nog enkele werken. Van de Domburgse kunstenaar Jan Heyse zijn nog twee tekeningen niet teruggevonden: 'Bloeiende Peereboom' en 'Straatje te Veere'. Mies Elout-Drabbe, de echtgenote van de eigenaar van het mondaine Domburgse Strandhotel, was op de ten toonstelling vertegenwoordigd met maar liefst negen werken. Van het schilderij 'De Kerk', weet Van Paasschen dat het is vernietigd, maar ze zoektnog de bloemenschilderijen 'Nar cissen' en 'Lelie', en het schil derij 'Oude Vijver'. Ook van Jacoba van Heemskerck ont breekt nog een schilderij, geti teld 'Bloemen'. Van Charley Toorop moet nog een stilleven getraceerd worden, maar de conservatoc weet dat dat er gens in Wassenaar moet zijn. De kunstenaar J.M. Graadt van Roggen woonde in het kunste naarsdorp Bergen (N.-H.), maar bracht vanaf 1893 zijn vakanties door in Domburg in het huisje van zijn vriend F. Hart Nibbrig. Dat ontdekte Jacqueline van Paasschen toen ze op bezoek was bij de dochter van Graadt van Roggen, op zoek naar het nog ontbrekende schilderij 'Warme Dag'. Van Hart Nibbrig zoekt zij nog de schilderijen 'De legende van Veith de vedelaar' (naar een boek van Aart v.d. Leeuw) en 'Oude Zeeuwen'. Verder ont breken nog van de Middelburg se kunstenaar W.J. Schütz de werken 'Ondergaande zon, Domburg' en 'Ostendse Vis- scher op het strand te Dom burg'. Van Marinus Zwart is het schilderij 'Voetjes-was- schen' nog niet teruggevonden. Zwart was een zeer kleurrijke figuur in de Domburgse sa menleving, vertelt Van Paas schen. „Hij dreef het pension Zonneduine, maar was ook de oprichter van de voetbalclub. Als hij slecht bij kas was, be taalde hij met een schilderij. Ik ben bij de dochter van de aan nemer geweest, die voor hem een klus gedaan had, en daar hingen twee identieke schilde rijen van molens aan de muur, waarmee hij haar vader be taald had." Het was een van de verras singen die zij tegenkwam op haar onvermoeibare speurtocht naar de schilderijen van 1912. Soms hielp het toeval een handje. Zoals dat schilderij van Betty van Manen, een rebelle rende domineesdochter, die een tijdlang in Indonesië werkte. „Ik ben nog op zoek naar de 'Javaansche kantwekster' en kwam via via in Groningen terecht bij iemand, die zich opeens herinnerde dat haar schoonmoeder ook nog wel iets van de kunstenares had han gen. Dat bedoel ik nou, als ik zeg dat het een kick geeft." Overigens is inmiddels een Vereniging Vrienden van het Musem Tak van Poortvliet in oprichting, want de financie ring voor de bouw is nog niet helemaal rond. Er ontbreekt nog ongeveer een ton, waar voor nog sponsors gezocht wor den. Ook vrijwillige medewer kers om het museum draaiende te houden, zijn welkom. Me vrouw J. Vaandrager uit Dom burg is één van de initiatiefne mers van de vereniging. Het gezelschap Nova Zembla VLISSINGEN - In co-produk- tie met Antwerpen '93 bewerk te de Vlaamse theatergroep Nova Zembla de roman 'Die Wahlverwandtschaften' van Goethe tot het toneelstuk 'Ver wantschap'. In het stuk komt het tot een krachtspel van aan trekken en afstoten, tot een conflict tussende geordende wereld van de moraal en het elementaire, demonische na tuurgeweld van de liefde. De relaties tussen baron Eduard en zijn vrouw Charlot te, het jonge weeskind Ottilie, dochter van Charlottes vrien din, en Eduards vriend Otto, kapitein in het leger, maken een ontwikkeling door. Die wordt door Goethe vergeleken met een chemisch proces. Twee 'stóffen' (Eduard en Charlotte) zijn een verbinding aangegaan. Maar elk van beiden is verwant met een stof die van buiten wordt toegevoegd: Euduard met Ottilie en Charlotte met de kapitein. Eduards kasteel is als FOTO: DIGNEFFE PHILIPPE een experimenteerruimte, waarin vier personen door de schrijver worden neergeplant om te zien hoe ze van binnenuit worden gedreven en hoe ze daarbij door de omstandighe den zullen worden begunstigd dan wel gefrustreerd. Nova Zembla maakte voor 'Verwantschap' een choreogra fie van scènes en omstandighe den die refereren aan de ge beurtenissen uit het boek en die vanuit de hier-en-nu-reali- teit van de voorstelling worden bekommentarieerd met over wegingen die soms ook weer komen uit het boek. Kortom, een intrigerende theaterpro- duktie die stevig geworteld is in het literaire werk van Goethe. Donderdag 3 februari, Vest zaktheater Vlissingen, aanvang 20.30 uur. Kaarten kosten 18.50 gulden (JTK/CJP/Pas 65 15 gulden) en zijn in voorver koop verkrijgbaar bij de VW Vlissingen, telefoon (01184) 11500. VLISSINGEN In de serie 'Folk Roots' zijn de afgelo pen maanden inmiddels diverse muziekstijlen aan bod geko men. Van Louisiana-cajun tot Schotse folk, van Hongaarse boerenmuziek tot Griekse re- betika. Tijdens het volgende concert staat met het trio Ara besque de Arabische wereld centraal. Arabesque kent een Euro-Ara bische bezetting en ook in in strumentarium en speelstijl versmelt de groep diverse cul turen en stijlen. Tegenover een hedendaagse ritmebasis van fretloze bas en drums staan traditionele snaarinstrumenten als de us, de darbuka en de bandir. Hassan Erraji (luit en zang), Jean Demey (bas), en Pierre Narcisse (drums, percussie) mixen Arabische, Marokkaanse en Turkse melodieën tot we reldmuziek van grote klasse, warbij ingetogen solo's worden afgewisseld met uitbundige groepsimprovisaties. Arabesque is zondag 6 februari te zien en te horen, om 16.00 uur. Kaarten kosten 15 gulden, passen 12 gulden, jeugd t/m 12 jaar 5 gulden. Voorverkoop bij de VW-Vlissingen, tel. 01184-11500. SAS VAN GENT - De regio Zeeland van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Bond houdt zaterdag 5 februari de Zeeuwse kampioenschappen turnen. In de gemeentelijke sporthal aan het Vlaanderen- plein in Sas van Gent. Gymnastiekvereniging THOR uit Sas van Gent treedt als gastheer op. De deelnemende verenigingen zijn EMM Ter- neuzen, VTV Vlissingen, THOR Sas van Gent, Delta Sport Zie- rikzee, GV Koudekerke, As- trow Oost Souburg, MTV '69 Middelburg en Volharding Goes. Als gastturners zijn uit genodigd de broers Christian en Alexander Selk. Beiden tur ners van nationale en interna tionale allure. De deelnemers bestaan uit 77 meisjes en vrou wen en 27 jongens en heren. De ochtendwedstrijden beginnen om 9.00 uur. De prijsuitreiking volgt om circa 12.30 uur. De middagwedstrijden beginnen om 13.30 uur met een prijsuit reiking om circa 16.30 uur. De wedstrijdleiding is in handen van Nel van Zwienen en Ella Meloen. „De Zeeuwse kampioenschap pen zijn van het hoogste regio nale niveau", aldus de organi satie. „Teneinde de Zeeuwse prestaties zo scherp mogelijk te stellen zijn ook gastturners van buiten de provincie uitgeno digd om de strijd met de Zeeuwse turners aan te binden. De gastturners dingen niet mee naar de Zeeuwse titel, omdat dit geen open Zeeuwse kam pioenwedstrijden zijn. Wel zul len de Zeeuwse kampioen schappen hierdoor een interre gionaal karakter krijgen, wat zeker prestatieverhogend zal werken". De dag begint om 9.00 uur. Entree vijf gulden per persoon. AAGTEKERKE - De Stichting Welzijn Ouderen houdt 10 en II februari informatiemidda gen over het werk van Thuis zorg. In Koudekerke vindt de bijeen komst plaats op 10 februari van 14.00 tot 16.00 uur in de zaal achter de gereformeerde kerk en in Aagtekerke op 14

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1994 | | pagina 11