Introdans brengt eigentijds, toegankelijk theater Zakenflitsj es Chinees sponsort voetballertjes ACTIE ZUINIG STOKEN flf scheidebode betaal er niet teveel voor! 14,60 Alléén bij 95 Prijs Izaak Koppejan Mexico-actie bij de ANWB 11.25 „Hoog niveaudiep tragisch en uitermate wervelend" Radio 't Westen sluit zich aan bij inkooporganisatie AMCO Beestenboel in het museum Vooroordelen en discriminatie ter discussie op wijkavonden lPS:n/T7 Bakkers steunen Rampenfonds SCHELDEBODE VAN WOENSDAG 12 JANUARI 1994 305 HUISARTSEN TANDARTSEN VERLOSKUNDIGEN APOTHEEK DIERENARTSEN THUISZORG KERKDIENSTEN Esthética Kijk in de Horeca Vershoudzakken Taxateur Nieuwe activiteiten Gidsendienst VW verhoogt de weerstand is ontstekingsremmend gaat infecties tegen geeft griep minder kans is een volkomen natuurlijk anti-bioticum, dat geen bijwerkingen kent. 'Echinacea Forte' A-Balavcï Drogisterij-Kruiderij DE RODE PILAREN Lange Delft 121 MIDDELBURG Tel. 01180-39905 Oude Markt 18 VLISSINGEN Tel. 01184-30250 nnisjnmlll Ier deli Ti twee sam Uw vo en tei MIDDELBURG - Introdans is en blijft in beweging. Dit sym pathieke balletgezelschap uit Arnhem weet steevast kwaliteit te koppelen aan publieksvrien delijkheid en heeft daardoor een steeds grotere schare fans verworven. Al ruim 20 jaar volgt het ensemble een conse quent artistiek beleid: men presenteert gevarieerde ballet voorstellingen voor een breed publiek. Daartoe wordt samen gewerkt met een scala van ta lentvolle en vooraanstaande choreografen die hun balletten vaak speciaal voor de Intro dansers maken. Dit seizoen voert het ensemble drie choreografieën uit. Aller eerst is er een nieuw, nog naamloos ballet van Gian Franco Paoluzi, gezet op de filmmuziek die Nino Rota com poneerde voor „The Clowns" van Fellini. En choreograaf Philip Taylor komt bij Intro dans zijn ballet „Sacred Spa ce" instuderen. Een sfeervol en fraai ogend werk dat hij oor spronkelijk voor de Phoenix Dance Company uit Leeds heeft gemaakt, op muziek van Arvo Part. Afgesloten wordt met „Lueur d'amour" van de gerenom meerde choreograaf Jean-Chri- stophe Maillot, die dit werk speciaal creëerde voor het 20-jarig bestaan van Introdans. Het sprankelende ballet met een zee van kaarsen op de dansvloer heeft zo veel succes geoogst dat het opnieuw op het repertoire is genomen. „Hoog komisch, diep tragisch en ui termate wervelend", aldus de Arnhemse Courant. En de Volkskrant recenseerde: „Mail- Introdans: „Lueur d'amour" lots humoristische benade ringswijze varieert van ironie tot pure slapstick. Wie wil la chen in het danstheater moet dit stuk zeker gaan zien". Vrijdag 14 januari - Stads schouwburg Middelburg, aan vang 20.00 uur. Kaarten a ƒ24.00 (JTK/CJP/Pas ƒ19.50) Foto: Hans Gerritsen zijn in voorverkoop aan het theater en telefonisch te reser veren via (01180) 11500. Vlissingen - Za W. Osterman, de Kempenaarstraat 2, tel. 79791 Zo. F. Snijder, Burgemeester van Woelderenlaan 12, tel. 13933. Middelburg - Za J. Wortelboer, Korendijk 36, tel. 01180-39933 Zo G. Meijjer, De Krammer 14, tel. 01180-39933 Souburg, Gezondheidscentrum Middelburg-Zuid, Arnemuiden en Nieuwland - Za N. Kapteijn, Lekstraat 6 Oost-Souburg, tel. 01184-61630 Zo. J. Visser, Wacht toren 19 Middelburg, tel 01180- 37431 Oostkapelle, Serooskerke, Grijpskerke, Veere en Vrouwen polder - Za en Zo R. van Tol, Markt 12, Veere, tel. 01181-1271 Domburg, Aagtekerke, Westka- pelle, Koudekerke, Meliskerke, Biggekerke en Zoutelande - Za en zo W. Spekhorst, Weststraat 7, Domburg, tel. 01188-1271 West- en Midden Walcheren - Za en Zo B. Bouwense, Valkenis- seweg 14, Biggekerke, tel. 01185-2190 Za en zo M. laagte 1 01180-35688 Rackwitsz. Volderij- Middelburg, tel. VLISSINGEN - Direkt maar met het goede nieuws voor het nieuwe jaar beginnen: Radio 't Westen in de Walstraat 86 in Vlissingen is aangesloten bij AMCO en kan zich daarmee rekenen tot een select gezel schap van 230 specialisten in de huishoud-elektro-branche. Wat de voordelen van die aan sluiting bij de AMCO zijn laat zich raden. Door de centrale Tabel voor de week van: 02-01-94 t/m 08-01-94 Week 10 Bij een Hoorteen En een totaal jaarverbruik streefverbruik streefverbruik van: voorde sinds 31 afgelopen week oktober 1993 van: van: 800 m3 26 263 1000 m3 32 329 1200 m3 39 395 1400 m3 45 461 1600 m3 51 527 1800 m3 58 593 2000 m3 64 659 2200 m3 71 725 2400 m3 77 790 2600 m3 84 856 2800 m2 90 922 3000 m3 97 988 3250 m3 105 1070 3500 m3 113 1153 3750 m3 121 1235 4000 m3 129 1317 4250 m3 137 1400 4500 m3 145 1482 4750 m3 153 1564 5000 m3 161 1647 5250 m3 169 1729 5500 m3 177 1811 5750 m3 185 1894 gi 6000 m3 193 1976 I Het werkelijk streefverbruik wordt bepaald aan de hand van de gemiddelde etmaal- temperatuur en enkele andere gegevens. inkoop kunnen bij de fabrikan ten lagere prijzen worden be dongen. Een financieel voor deel dat direkt wordt doorge speeld aan de klant. Door de samenwerking met die ruim 230 vakzaken kan AMCO ook een duidelijke garantie geven op alle produkten. Een garan tie die altijd kan worden nage komen, ook al laat de fabrikant het zelf afweten. „Die garantie is bij iedere vakzaak inwissel baar", zegt Radio 't Westen-di recteur L. van den Bosch. „Ie mand die hier iets heeft ge kocht en gaat verhuizen neemt die garantie gewoon mee. Het maakt dus niet uit waar je het hebt gekocht. Mooier kan dus niet". Maar AMCO en dus Ra dio 't Westen heeft voor haar klanten meer in petto. Zo is er de AMCO-credit card waarmee de financiering van aankopen over een langere termijn ge spreid kan worden. Bovendien worden alle grotere apparaten gratis thuisbezorgd. En zeker niet als laatste pluspunt: Dank zij een AMCO Garantieverze kering hoeft de klant niet meer om te kijken naar het onder houd van alle apparatuur, want dat neemt de AMCO-vak- man over. De piramide van Kukulkan is het meest opvallende momument van deze Mayastad FOTO MATTY OOSTINGA Middelburg - Za. zo. ma. 9 uur Vlissingen - Vr 9 tot ma 9 uur H. Klompe, tel. 71140 Middelburg - Vr 14 jan tot vr 21 jan Apotheek Welsinge, JW Thi- bautstraat 45 Vlissingen - Vr 14 jan tot vr 21 jan Apotheek Souburg, C. van Peres traat 1tel. 61593 Gezelschapsdieren - R Roskam Kelderweg 1 Meliskerke tel 01189-2838. Dierenartsenpraktijk Oostkapelle Oude Domburgseweg 33a tel 01188-1443. A. Diender en L. Schofaerts, Stavermanstraat 57, Vlissingen, tel 01184-10910. Voge lopvang Midden Zeeland, tel. 01180-28288. Gezinsverzorging 01184-14444 (pieper 168). Kruiswerk 01184-11877. Algemeen Maat- chappelijk Werk 01184-86400. Rooms-katholieke kerk. Dom burg 1ste, 3de en 5de za 19.15 uur. Middelburg Petrus en Paulus- kerk tweede en vierde zaterdag 19 uur zo 10 uur Hoeksteen Zo 11.30 uur St. Willibrord vr 9.45 Souburg Martinuskerk zo 10 uur Zoute Vie ver 1e en 3e za 9 uur Vlissingen Open Hof zo 11.15 Lieve Vrouwe- kerk Za 19 zo 9.30 Ter Reede za 17 uur, Der Boede 2e, 4e, 5e, za 10.30 uur, Nederlands hervormde kerk. Aagtekerke zo 10 en 19 uur, Dom burg zo 10 en 19 uur Gapinge 31 zo 10 uur, Grijpskerke zo 10 en 14.30 Kleverskerke zo 9.30 uur Koudekerke zo 10 uur, Middelburg Koorkerk 10 en 16.30 uur Nieuw land zo 11 uur Ritthem zo 9.30 Oostkapelle zo 10 uur Oost-Sou burg zo 9.30 en 19 uur, Zoute Viever zo 19 uur, Serooskerke zo 10 uur, Veere Zo 10 uur Vlissingen, St. Jacobskerk zo 10 uur. Johan- neskerk zo 9.30 uur Open Hof zo 9.30 uur. Schaapskooi zo 9.30 uur Ter Reede zo 19 uur Vrouwenpol der zo 10 uur Westkapelle zo 9.30 en 14.30 uur Ziekenhuis Walcheren Zo 10 uur Gereformeerde kerk. Koudekerke zo 10 uur. Meliskerke 10 en 14.30 uur. Oost-Souburg zo 9.30. Vlissin gen Petruskerk zo 9.30 uur Gereformeerde gemeente. Vlis singen zo 9.30 en 16 uur Gerefor meerde kerk vrijgemaakt. Middelburg zo 9.30 en 16.30 uur Vlissingen zó 9.30 en 16.30 uur Christelijke gereformeerde kerk. Middelburg Zo. 9.30 en 16.30 uur Vlissingen 9.30 en 16.30 uur Ne derlands gereformeerde kerk Middelburg zo 9.30 en 17 uur Evangeliegemeente Middelburg 9.30 Oost-Souburg 10. Leger des Heils Middelburg zo 10 en 19 uur. Vlissingen zo 10 en 17 uur Angli caanse kerk Vlissingen-Oost zo. 10.30 en 19.30 uur Zevende dagsadventisten Middelburg za 11 uur Vlissingen za 9.30 uur Doopsgezinde Gemeente Middel burg 11 uur Vlissingen 9.30 uur Kristen Zuidmolukse kerk Oost- Souburg zo 13 uur, Koudekerke zo 12 uur Pinkstergemeente Middel burg wo 19.30 zo 15.30. Vlissingen e.o. 15.00 uur. Christelijk Centrum Zeeland Vlissingen 14.30. Evan gelische Baptistengemeente Middelburg zo 10 uur.. Nieuw Apostolische kerk West-Souburg wo 20 zo 9.30 en 17 Volle evange liegemeente Arnemuiden do 20 zo 10 Serooskerke do 19 West-Souburg zo 10 Vrije Evange lische Gemeente Westkapelle zo. 9.30 Eglise Wallonne Middelburg uur Christengemeenschap Hoogelande zo Rafaël gemeen schap Eleos Olmenlaan 8 Midel- burg 9.30 uur. Het opleidingsinstituut Esthé tica verzorgt zaterdag 15 ja nuari een open dag over de kadercursus cosmetica - par fumerie en de ondernemersop leiding parfumerie - schoon heidsverzorging. De open dag vindt plaats in de Koningstraat in Goes, van 11.00 tot 15.00 uur. Zaterdag 15vjanuari vindt de landelijke open horecadag plaats. In de regio Walcheren zetten restaurant de Huifkar in Middelburg en restaurant Va- lentijn in Vlissingen van 11.00 tot 15.00 uur de deuren open voor mensen die geïnteresseerd zijn in werk in de horeca. Bij groentehandel Maas uit Middelburg zijn Peakfresh vershoudzakken te koop. In de ze luchtdoorlatende zakken blijven groenten en fruit langer vers. De zakken kunnen twee maanden gebruikt worden en kosten 4,75 per tien stuks. Beëdigd taxateur G.N.A. Roovers heeft zich onlangs aan het Middelburgse Damplein gevestigd met een taxatie- en adviesbureau. Roovers heeft zich gespecialiseerd in de waardebepaling van onroeren de goederen, maar aanvaardt geen opdrachten voor de ver koop van onroerende goederen. Dit om belangenverstrengeling te voorkomen. OOSTKAPELLE In het Zeeuws Biologisch Museum aan de Duinvlietweg wordt woensdag 19 januari een Bees tenboelmiddag gehouden. Kinderen van zes tot en met twaalf jaar kunnen dan aan de weet komen wat zij voor dieren in de winter kunnen betekenen. Onder begeleiding gaan zij voor die diern iets maken. Van 14.00 tot 16.00 uur kunnen dertig kinderen hieraan mee doen. Het kost vijf gulden en je kunt je opgeven via 01188-2620. MIDDELBURG - De Gidsen dienst van de Provinciale VVV begint met een serie rondwan delingen cq. fietsexcursies op zaterdagmiddagen op steeds wisselende locaties. Er is ook een nieuwe brochure Groeps- dagtochten Zeeland '94 uitge komen. Voortaan kunnen liefhebbers van Zeeland en van de Zeeuw se natuur en cultuurhistorie ie dere zaterdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur kennis maken met onbekende plekjes in de pro vincie onder leiding van een deskundige gids. Op 15 januari neemt gids Corry Arendse geïnteresseerden mee op een tocht door Oost-Souburg, die onder andere voert langs de Karolingische burcht, de fraaie NH-kerk en het Ronde Putje. In de week voorafgaande aan iedere wandeling of fietsexcursie zijn kaarten a 5,00 verkrijgbaar bij de provin ciale VW of bij het VVV-kan- toor in de gemeente waar de wandeling plaats vindt. Ook is het mogelijk telefonisch kaart jes te reserveren bij de Gidsen dienst Zeeland, 01180-33000. MIDDELBURG - In het ANWB-kantoor in de Lange Geere is een gedeelte ingericht in Mexicaanse sfeer. Sombre ro's en gitaren, vlaggen en hangmatten wijzen de toerist in spe op de mogelijkheden van een vakantie in Mexico. ANWB medewerkster Matty Oostinga is zelf voor de ANWB op studiereis naar Mexico ge weest en kan er derhalve veel over vertellen. Over paradijse lijke stranden en een turkoos- blauwe zee, watersportmoge lijkheden, een bruisend nacht leven en een heerlijk klimaat. En natuurlijk over de Maya- en Tolteken cultuur. De Mexico- actie duurt nog tot eind fe bruari. Uitgave van De Stem Weekbladen/Uitgeversmij De Stem BV. Kantoor Scheldestraat 7-9, 4381 RP Vlissingen, tel. 01184-19910. fax:01184-11446 Openingstijden kantoor: 10.00-12.00 en 14.00-15.30 uur. Advertentie-exploitatie: Jos Rentmeester Yolanda Krijger Sonja Broeders tel. privé 01195- 5379 tel. privé 01184-11351 tel. privé 01184-79084 Bezorgklachten: Voor bezorgklachten bellen tijdens kantooruren: 01184-19910. Redactie-adres: Scheldestraat 7-9, 4381 RP Vissingen, tel. 01184-19910 of 19953. Redacteur: Johanna Brouwer fax: 01184-11446 Correspondenten: Andrien Smeels Jaap Klein Ad Roos Fotograaf: Harry de Lange tel. privé 01180-40113 tel. privé 01180-39719 tel. privé 01180-25185 tel. privé 01182- 2860 tel. privé 01180-25195 2 (ADVERTENTIE) Echinacea Echinacea is hél natuurprodukt bij uitstek om de wintermaanden gezond en plezierig door te komen, want Echinacea: 56 12 Forte Echinacea Bal am ITA 1x50 ml x50ml DEZEBON VAN NLEVEWNG MIDDELBURG/VLISSINGEN - Met de gemeenteraadsverkie zingen voor de deur, wil de werkgroep 'Tot vooroordelen veroordeeld', een initiatief van de FNV district Zeeland, een dialoog op gang brengen, waarbij mensen over de vraag 'Kleurrijk, een verrijking?' van gedachten kunnen wisselen. Tijdens een drietal avonden in de wijken van Vlissingen en Middelburg wil de werkgroep de bewoners in de gelegenheid stellen met elkaar te praten over de onderwerpen die in de wijken leven. De uitkomsten van de avonden worden samen gevat in een 'wijkboek', dat op 26 februari tijdens een slotma nifestatie in het Arsenaal in Vlissingen aan de politiek wordt aangeboden. Alle discus sie-avonden beginnen om 19.30 uur, de slotmanifestatie om 13.00 uur. Het programma in Vlissin gen begint op 13 januari in De Schuur aan de Middelburg- sestraatin Oost-Souburg. Het onderwerp is 'Kerk en Vluchte ling'. De stelling die ter discus sie staat is 'Politieke vluchte lingen zijn altijd welkom'. Op 27 januari vindt de tweede wijkavond plaats in het ge bouw van de Joegoslavische vereniging Edvard Kardelj aan de Mijndert Hobbemalaan. Het onderwerp is dan 'Relatiever betering, verdraagzaamnheid, woonruimtetoewijzing', waar bij de stelling is: 'Er is ruimte voor iedereen'. De laatste avond wordt gehouden in de Open Hof aan de Alexander Geogelweg. Het onderwerp is 'Arbeid, Onderwijs en Scho ling'. De stelling die dan ter discussie komt is: 'Je kunt alles bereiken wt je wilt'. Het Middelburgse program ma begint op 18 januari in de schouwburg aan het Molenwa ter. 'Arbeid, Onderwijs en Scholing' en de stelling 'Je kunt alles bereiken wat je wilt' komen hier als eerste aan de orde. De tweede avond vindt plaats in het Ontmoetingscen trum Zuiderbaken aan de La Palmastraat. Het onderwerp is 'Relatieverbetering, Verdraag zaamheid, Woonruimtetoewij zing', waarbij de stelling 'Er is ruimte voor iedereen' ter dis cussie staat. Tijdens de laatste wijkavond in de Ontmoetings- kerk in de Oosterscheldestraat komt het onderwerp 'kerk en Vluchteling' aan bod, in combi natie met de stelling 'Politieke vluchtelingen zijn altijd wel kom'. Verdere informatie over deze avonden kan verkregen worden bij de werkgroep via telefoon nummer 01180-42376 of 01180-82500 toestel 673 (alleen overdag). MIDDELBURG - "Ik blijf bij het Volle Pond, want dat's pas echt gezond", dichtte de elfjarige Izaak Koppejan uit Nieuw Sint Joosland. Zijn slagzin werd door Gouda's Glorie bekroond met een prijs. In de Eurosuper in Dauwendaele nam hij zijn prijs, een tas boodschappen ter waarde van vijftig gulden, in ontvangst. Op de foto links bedrijfsleider Oonk van Eurosuper Dauwendaele en recht een medewerker van Gouda's Glorie. Foto: Piet Davidse VLISSINGEN - Onder het motto 'uw steun is broodnodig' starten de Echte Bakkers mor gen een landelijke actie. Van elk volkoren Wiekenbrood dat over de toonbank gaat wordt twintig cent afgedragen aan het Nationale Rampenfonds. Het geld uit dit fonds is be stemd voor de gedupeerden van de overstroming in het zuid oosten van het land. De actie duurt de hele maand januari. De Echte Bakkers hopen met hun actie een bedrag van 25.000 gulden bijeen te bren gen. Het Wiekenbrood is een volkoren variant van het Mo lenbrood en is gemaakt van volkorenmeel en gekneusde tarwe met zemelen en kiemen. Speciaal voor deze actie zijn er papieren broodzakken gemaakt met het logo 'help 't Zuiden, 't is een ramp'. De Echte Bakkers zijn herkenbaar aan een geel logo. VLISSINGEN - Het jeugdteam van Sparta-voetballer Dennis de Nooijer heeft een nieuwe voetbaluitrusting gekregen van Chinees Indisch restaurant Da-Xin aan het Beursplein. Op de foto staan vlnr. Dennis de Nooijer, John Uytenhaag, restauranthouder Hu, Django Alexander, Ralph Namrit en 'Sjoerd Rolff. Zittend v.l.n.r. Joey v.d. Zweep, Barry Polderman, Joey van Zalen en Kevin Verreek. i

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1994 | | pagina 5