VAKGERICHTE CURSUSSEN EEN NIEUWE NAAM Basiseducatie en V O N.H.I. OPEN UNIVERSITEIT JANNEKE DIERXSCHOOL EDUCATIEF CENTRUM WALCHEREN EDUCATIEF CENTRUM WALCHEREN Wie z'n oude kleding voor 31 januari inruilt, steekt zich mooi met 30% korting in het nieuw, op de vaak al voor de helft afgeprijsde artikelen. EEN UNIVERSITEIT IN ZEELAND SCHELDEBODE VAN WOENSDAG 12 JANUARI 1994 319 Haaruitval Haaraanvulling BIJ HAARWERK SALON VERMAAT Drie weken vuurwerk in Goes en Middel burg. Bos Men's Shop geeft 30% korting op de vaak al voor de helft afgeprijsde artikelen (uitgezonderd de leercolleclie). Alléén, die 30% krijgt u niet zomaar, daar moet u een oud kledingstuk voor inleve ren. Dat kan van Alpino tot Zakdoek, en van Sokken tot Driedelig. Alleen de kle ding. dat spreekt vanzelf, moet schoon, en heel zijn. Want je laat de mensen, waar de ingeleverde kleding naar toe gaat, toch niet zonder knopen, in gaten of met vette kragen lopen. KANTOOR- OPLEIDINGEN: Typen (met intro PC-gebruik) Typen voor scholieren Repetitiecursus typen Basiskennis Boekhouden P.D. Boekhouden Middenstand COMPUTER- TRAININGEN: Introduktie PC-gebruik WordPerfect 5.1 DBase IV Programmeren in DBase Lotus 123 Harvard Graphics MS-Dos Novell Microsoft Windows Word for Windows Excel for Windows Powerpoint for Windows Bedrijfs- en bestuurswetenschappen Rechten Economie Cultuurwetenschappen Natuurwetenschappen (o.a. milieukunde) Sociale wetenschappen (o.a. psychologie) Informatica en informatietechnologie. BASISCURSUS TECHNIEK Regionaal Educatief Centrum Walcheren Stichting Basiseducatie Vlissingen Stichting Basiseducatie en Vormings- &Ontwikkelingswerk Middelburg e.o. (01180-34200) (01180-17819) (01180-16278) gaan vanaf 1 januari 1994 samen verder onder de naam Basiseducatie is een school voor volwassenen. Je moet 18 jaar zijn of ouder en geen hoge opleiding hebben gehad. Dus als je een MAVO-diploma hebt of hoger, kun je geen cursus in de Basiseducatie volgen. Eén uitzondering: als je wel mid delbaar onderwijs gehad hebt in een ander land, maar niet of weinig Nederlands spreekt, dan kun je bij de Basiseducatie Nederlandse les krijgen. Je kunt daar: Iets leren dat je nodig hebt voor een beroep. Goed schrij ven, goed rekenen, goed spreken. Wie klaar is bij de Basis educatie kan gelijk starten in een beroepsopleiding. Iets leren omdat het je hindert dat je het niet weet. Fout loos kunnen schrijven, het rekenen van vroeger nog eens ophalen, je kinderen kunnen helpen met huiswerk. Iets leren omdat het je leuk lijkt iets nieuws erbij te leren. Vergaderen, notuleren, onderhandelen, computers enz. Leren waaróm je wilt leren. Het is leuk om naar de Basis educatie te gaan. Maar waarom je kennis uitbreiden On derzoek zelf en met de groep welke keuze je wilt maken met je opleiding in de Basiseducatie (werken, school of vrije tijd). Basiseducatie is dé kans voor mensen waarbij de lagere schoolkennis is weggezakt of die enkele jaren voortgezet on derwijs hebben gehad, maar daar weinig voordeel van heb ben. Basiseducatie is ook dé mogelijkheid voor anderstaligen om onderwijs te volgen in de Nederlandse taal. Vormings- en Ontwikkelingswerk is een vorm van volwasse neneducatie voor mensen die weinig kansen gehad hebben en ouder zijn dan 17 jaar. Door de speciale manier van wer ken in de cursussen kunnen mensen werken aan hun alge mene ontwikkeling en aan het ontplooien van de mogelijkhe den die zij hebben. De inhoud van de verschillende cursussen wordt aangepast aan de cursisten. VLISSINGEN, Verlengde Bonedijkestraat 275, 01184-17819 MIDDELBURG, Latijnse Schoolstraat 10-12, 01180-16278 Ons adres: Wijnkorenstraat 7, Industrieterrein Majoppeveld-Zuid, zijstraat Rucphensebaan, Roosendaal Tel. 01650-62577/62679. is er voor dames, heren en jongeren met haarproblemen, altijd een eerlijke, betaal bare en verantwoordelijke oplossing gega randeerd. "i- - Specialisatie: maatwerk - Bent u reeds drager van haarwerk en In 1994 hebben wij de volgende •k instructie in kleine groepjes ir kortlopende cursussen ir maatwerk voor bedrijven ir eigen cursusmateriaal ir vakkundige docenten ir lage lesgelden ir kwaliteit Vrouwestraat 64 4381 EN Vlissingen 01184-14640 Daarnaast hebben wij tevens Onze studiegids is gratis aan te vragen op bovenstaand adres. Studiecentrum Middelburg Kousteensedijk 7 (2e verdieping Zwse. Bibliotheek) 4331 JE Middelburg 01180-30286 Bij de Open Universiteit kunt u kiezen uit 260 cursussen op het gebied van: Elke afgeronde cursus geeft recht op een wettelijk erkend certificaat. Combinaties van cursussen vormen onder meer doctoraalprogramma's die het recht geven op het voeren van de titels mr., drs. of ir. Het modu laire systeem maakt een gefaseerde opbouw van de studie mogelijk. Molenwater 97 4331 SG MIDDELBURG 01180-23518 De cursus bestaat uit 5 modules van 8 weken, 2 uur per week. U kunt één of meer modules uitkiezen. De cursus is bedoeld voor vrouwen en man nen die werken in een technische omgeving in een niet-technisch beroep zoals administratie en receptie en/of voor vrouwen en mannen die meer willen weten over technische aangelegenheden. Modules: 1. inleiding hout en kunststoffen (start 17-1) 2. inleiding elektrotechniek (start 18-1) 3. inleiding motorvoertuigentechniek (start 11-4) 4. inleiding metaal (start 12-4) 5. inleiding logistiek (start 5-9). Voor deelname is geen specifieke vooropleiding nodig. Kosten: 250.- voor de eerste module (incl. lesmateriaal). Voor elke volgende module: 225.-. Basiskennis informatica: start 18-1-94, 10 weken, 275.- (incl. lesmate riaal) WordPerfect 5.1 beginners: start 17-1-94, 10 weken, 325.- (incl. les materiaal). WordPerfect 5.1 gevorderden: start 19-1-94, 10 weken, 350.- (excl. 50.- lesmateriaal). Jaarcursussen voor Nederlanders: Kosten 120.- per jaar. - Leren schrijven zonder fouten - Voorbereiding op een beroepsopleiding - Opfriscursus lager onderwijs Taalcursussen voor buitenlanders: Kosten 120.- per jaar. Korte cursussen: Kosten per bijeenkomst: 3.- - Engels voor beginners: de nadruk ligt op het spreken van Engels op vakantie. - Kennismaken met computers: je werkt zelf met de computer en maakt kennis met verschillende programma's. - Assertiviteit: leren 'nee' zeggen. - Moeilijke rekenproblemen. Je kan wel rekenen maar hebt problemen met de breuken. Of met maten en gewichten. Of procenten. Of komma-getallen. ...en nog veel meer... vergaderen, notuleren, onderhandelen, geschiedenis van Vlissingen, leren fietsen, omgaan met de rekenmachine, sociale vaardigheden. BASISEDUCATIE Opstap/opfriscursussen: 2 niveaus Nederlands, rekenen, sociale kennis en so ciale vaardigheden. Nederlands voor anderstaligen: intensieve cursus Nederlands voor anderstaligen. Lezen, schrijven en rekenen: voor Nederlandstaligen die onvoldoende kunnen lezen, schrijven of rekenen. De contributie: 2.50 per week. Voor ingeschreven cursisten, zolang er plaats is, bestaat de mogelijkheid tot gratis deelname aan oriëntatiecursussen informatiekun de. VORMINGS- en ONTWIKKELINGSWERK (start: voorjaar 1994) basiscursus Kunst en Cultuur; 20 bijeenkomsten vervolgcusus Kunst en Cultuur; 20 bijeenkomsten beter omgaan met het geheugen; 11 bijeenkomsten assertiviteit cursus "met taaldrukken kun je lezen en schrijven" cursus "rondom geboorte en dood". Bovenstaande cursussen kunnen bij voldoende deelname ook in de plattelandsge meenten op Walcheren worden georganiseerd. Aanmelden en informatie vanaf nu LANG 'UW. I UIU lUUHUd Ut J UvA». Ford Granada81 1.250, Mazda 323 82 1.250, Opel Ascona82 1.500. Peugeot 10482 650, Peugeot 305 diesel83 1.250, Renault 5 TL82 1.250, VW Golf80 1.000, Tevens auto's te koop gevraagd. Wij zijn dag. geopend van 10-19 u., zaterdag van 10-17 u. Vrijdag koopavond.

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1994 | | pagina 21