Informatie en begeleiding CURSUSSEN EN OPLEIDINGEN VOOR VOLWASSENEN OP WALCHEREN ARBEIDSBUREAU WALCHEREN VROUW EN WERK Wie z'n oude kleding voor 31 januari inruilt, steekt zich mooi met 30% korting in het nieuw, op de vaak al voor de helft afgeprijsde artikelen. REC WALCHEREN Zeeuwse Bibliotheek BIC ZEELAND ARBEIDSVOORZIENING EN VOLWASSENENEDUCATIE als u méér wilt weten SCHELDEBODE VAN WOENSDAG Haaruitval Haaraanvujling BIJ HAARWERK SALON VERMAAT Drie weken vuurwerk in Goes en Middel burg. Bos Men's Shop geeft 30% korting op de vaak al voor de helft afgeprijsde artikelen (uitgezonderd de leercollectie). Alléén, die 30% krijgt u niet zomaar, daar moet u een oud kledingstuk voor inleve ren. Dat kan van Alpino tot Zakdoek, en van Sokken tot Driedelig. Alleen de kle ding, dat spreekt vanzelf, moet schoon, en heel zijn. Want je laat de mensen, waar de ingeleverde kleding naar toe gaat, toch niet zonder knnnfn in oaten of met vette Arbeidsbureau Vlissingen: Arbeidsbureau Middelburg: Bellamypark 151 St. Sebastiaanstraat 12 01184-12590 01180-83400 Nieuwstraat 47 4331 JK Middelburg 01180-37555 Damplein 19 4331 GC Middelburg 01180-34200 gemeente Middelburg Stadhuisstraat 2, 4331 PK Middelburg 01180-75656 Kousteensedijk 7 4331 JE MIDDELBURG telefoon: 01180-30300 Ons adres: Wijnkorenstraat 7, Industrieterrein Majoppeveld-Zuid, zijstraat Rucphensebaan, Roosendaal Tel. 01650-62577/62679. 12 JANUARI 1994 St. Sebastiaanstraat 12 4331 PL Middelburg 01180-83505/83581 is er voor dames, heren en jongeren met haarproblemen, altijd een eerlijke, betaal bare en verantwoordelijke oplossing gega randeerd. t - - Specialisatie: maatwerk U wilt graag werken, maar beschikt niet over de juiste of voldoende opleiding Op het Arbeidsbureau kan men u alles vertellen over beroepen, werkgelegen heid, scholingsmogelijkheden en solliciteren. Door bemiddeling via het Arbeidsbureau vindt jaarlijks een groot aantal mensen betaald werk. Wanneer dat niet lukt, door bijv. het ontbreken van de juiste vaardig heden, wordt gezamenlijk naar een oplossing gezocht. In sommige gevallen is dat het volgen van een oriëntatiecursus of een opleiding voor een beroep waar op de arbeidsmarkt vraag naar is. Dat gebeurt bv. bij het Centrum Vakopleiding, het CBB, de Janneke Dierxschool of bij Vrouw en Werk. Daarnaast wordt ook nauw samengewerkt met bedrijven en Uitzendburo Start. Wilt u meer weten Kom gerust eens langs voor een advies. Vrouw en Werk biedt (herintredende vrouwen begeleiding naar betaald werk en/of opleiding. In 1994 gaan oriëntatiecursussen van start in Middelburg, Vlissingen, Terneuzen en Goes. Er wordt rekening gehouden met de lestijden en vakanties van de basis school. Een financiële vergoeding is mogelijk voor kinderopvang en reiskosten. Cursus Vrouw en Werk Een oriëntatie op (weer) gaan werken en/of leren. Kosten: geen Cursusduur: 12 weken, 1 dag per week. Cursus Vrouw en Eigen Bedrijf Een oriëntatie op zelfstandig ondernemerschap. Kosten: 30.- Cursusduur: 8 weken, 1 dag per week. Cursus Vrouw en Techniek Een oriëntatie op technische beroepen en opleidingen. De cursus wordt aangebo den in samenwerking met het Arbeidsbureau en het CBB. Na afloop van de cursus is het mogelijk om in te stromen in een technische opleiding. Kosten: geen. Cursusduur: 12 weken, 24 lesuren per week. Start: maart 1994 Kennismakingsdagen Vrouw en Techniek Kennismaking met verschillende richtingen in de techniek. Door middel van een proefles, praktijkopdracht en excursie worden de deelneemsters geïnformeerd over de verschillende beroepen in een bepaalde technische sector. Kosten: geen Cursusduur: 5 weken, 1 dag per week Deelname mogelijk aan 12, 3, 4 of 5 dagen. Start: 20 januari 1994. LANG ÏUW. Voor informatie en cursussen voor volwassenen op Walche ren kunt u op werkdagen terecht bij het Regionaal Educatief Cemtrum Walcheren. Het Ree Walcheren is op 1 januari 1994 gefuseerd met de twee Stichtingen voor Basiseducatie en Vormings- Ontwikkelingswerk op Walcheren. Het Ree Walcheren blijft dezelfde werkzaamheden uitvoeren als afdeling Ondersteuning en Voorlichting van de nieuwe Stichting die de naam Educatief Centrum Walcheren heeft. De medewerkers van de sectie Arbeidsvoorziening helpen werkzoekenden op weg naar een (betaalde) baan. Zij begelei den, adviseren en bemiddelen werkzoekenden onder meer door het toepassen van een aantal regelingen die door de gemeente worden uitgevoerd. Dit zijn o.a.: Jeugdwerkgarantiewet: bestemd voor schoolverlaters tot 27 jaar en werkloze jongeren tot 21 jaar. Banenpool: bestemd voor werkzoekenden van 27 jaar en ouder, langer dan 3 jaar werkloos en die niet meer bemiddeld kunnen worden naar een reguliere baan. Individuele trajektbegeleiding: bestemd voor werkzoekenden die moeilijk bemiddelbaar zijn en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Daarnaast geven zij informatie en advies over uiteenlopende zaken als: vrijwilligerswerk - werken met behoud van uitkering - educatie en scholing voor volwassenen etc. Zij doen dit in samenwerking met arbeidsburo's, uitkeringsin stanties, scholingsinstellingen etc. Voor informatie kunt u bellen naar tel. nr. 01180-75656 (mw. Huiszoon). 83 Ford Taunus 1.682 Ford Granada81 1.250.- Mazda 323 82 1.250.- Opel Ascona82 1.500.- Peugeot 104 82 650.- Peugeot 305 diesel83 1.250.- Renault 5 TL82 1.250.- VW Golf80 1.000.- Tevens auto's te koop gevraagd. Wij zijn dag. geopend van 10-19 u., zaterdag van 10-17 u. Vrijdag koopavond. Het Beroepen- en Studie Informatie Centrum helpt je bij het kiezen van een opleiding, baan of beroep. Je vindt het BIC in het Arbeidsbureau Middelburg. Het BIC heeft veel informatie over beroepen en opleidingen op Walcheren en elders. Er is altijd iemand aanwezig om je vragen, twijfels te bespreken. Het centrum is vrijblijvend en gratis te bezoeken op werkda gen van 8.30 u -16.30 u. Je kunt ook een afspraak maken voor een gesprek. Het BIC is een gezamenlijk projekt van het SKOA en het Arbeidsbureau.

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1994 | | pagina 19