Balanescu String Quartet geeft concert met Nic. Walker Smith Natuurbouw in Zeeland AFVALLEN, MAAR DAN ANDERS VOORDEEL fiet weten waard Henk de Bruijne legt zich verder toe op ijzerwaren Huid is spiegel van de ziel Lezing door Marcel Möring Inschrijving Zeeuwsvlaamse meerdaagse trimmers loopt De Sportraad geeft een cursus sportsponsoring Informatieve bijeenkomst over vrouwen netwerken BEL VOOR MEER INFORMATIE 06-9573 SCHELDEBODE VAN WOENSDAG 14 APRIL1993 Elke dag een kans (advertentie; <r MET UW HOOFD 11 NIET MET DE MAAG PLANTINA MAAKT VAN AFVALLEN EEN HOOFDZAAK HUISARTSEN TANDARTSEN VERLOSKUNDIGEN APOTHEEK DIERENARTSEN KERKDIENSTEN Op 8, 10, 11, 12 en 13 mei Neeltje Jans-tocht 305 Het Van Epenpark krijgt speeltuin MIDDELBURG - Zaterdag 17 april wordt de nieuwe speeltuin in het Van Epenpark in de wijk Nieuw Middelburg officieel in gebruik genomen. Mevrouw Smitskamp verricht om 11.00 uur de openingshande ling, waarna de kinderen weer fijn verder kunnen spelen, want de jeugd uit de wijk geniet al een tijdje van de nieuw voorziening. De speeltuin is er vooral geko men dankzij de inspanningen van een groep van dertig vrij willigers uit de buurt. Deze vrijwilligers zijn vanaf oktober van het vorig jaar bijna iedere zaterdag in de weer geweest. Sommigen waren zelfs dage lijks of op een aantal dagen in de week van de partij. Met een mooi woord heet dat Sociale Vernieuwing. Het houdt in dat er zonder de belangeloze inzet van buurtbewoners nauwelijks meer iets valt te realiseren in de sociale sector omdat het de gemeente aan geldelijk midde len ontbreekt om het allemaal te laten doen. Het gemeentebestuur stelde in het voorjaar van 1992 een be drag van honderveertigduizend gulden beschikbaar voor het speeltuinproject. Dat was nog lang niet genoeg, want materi aal is duur. In de loop van het jaar vulde de gemeente het be drag nog aan met vijftigdui zend gulden uit een potje voor de sociale vernieuwing. Van de Stichting Kinderpostzegels kreeg de wijkvereniging Nieuw Middelburg een bedrag van 25.00, van het Nationaal Jeugdfonds 20.00 en van de Rabobank 15.000. Daarnaast kreeg de vereniging een gift van de Vereniging van Hand werksters uit Middelburg. Rho- dante BV sponsorde een speel- werktuig. Twee vrijwilligers zijn avond aan avond bezig geweest met de vervaardiging van een glij baan. Hun werkgever Amgas stelde materiaal, gereedschap en de werkplaats beschikbaar. Al met al is de nieuwe speel plaats in het Van Epenpark een schoolvoorbeeld van Sociale Vernieuwing. De jeugd, uit de wijk geniet al volop van de nieuwe speeltuin foto: harry de lange MIDDELBURG - De Zeeuwse Sportraad geeeft 26 april een cursus sportsponsoring. De cursus is bestemd voor ieder een die zich wil verdiepen in de aanpak van sponsoring op ver enigingsniveau. Sportsponsoring staat in het middelpunt van de belangstel ling. Zeker nu subsidies en le dentallen onder druk komen te staan. De vereniging moet op zoek naar andere geldbronnen en één daarvan kan sportspon soring zijn. De vraag is echter wat kan en wil de sportvereni ging betekenen voor de spon sor, en andersom. Verder zal in deze cursus aan bod komen hoe je een sponsor benadert, hoe je een sponsorplan opstelt en hoe je het uitvoert. De cursus wordt gegeven in het Zuiderbaken aan de La Pal- mastraat. U kunt zich voor de ze cursus telefonisch aanmel den bij Patrick Vader van de Zèeuwse Sportraad, tel. 01182-3534. MIDDELBURG - Het REC Walcheren en de Zeeuwse Vrouwenraad verzorgen woensdagavond 21 april een informatieve bijeenkomst over vrouwennetwerken. Door het deelnemen aan een vrouwennetwerk kunnen wer kende vrouwen hun positie binnen hun werksituatie ver stevigen. De bijeenkomst wordt gehouden op de zolder van het pand Nieuwstraat 47 en begint om 20.00 uur. ROZENKRUISERS - Het Rozenkruisersgenootschap ver zorgt maandag 19 april een lezing in de aula van de Zeeuwse bibliotheek aan de Kousteensedijk in Middelburg. De titel vande lezing is 'De wijsheid van het hart'. De aanvang is 20.°° uur. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen. BAZAR - De creatieve handwerkgroep Bachten Poorte in Oost-Souburg presenteert op donderdag 22 april een grote bazar van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.J0 tot 16.30 uur. Verkoop van boeken stekjes en handwerken. De Loterij Vrouwelijke Handwerken houdt 22 april een bazar in de Middelburgse Schouwburg. Van 10.30 tot 14.00 uur. De opbrengst gaat naar sociale instellingen op Walcheren. MULTI-COLOUR - Mevrouw R. Herz-Goldsteen expo seert tot en met 8 mei olieverfschilderijen in expositieruimte MultColour aan de Torenweg in Middelburg. Mevrouw Herz schildert voornamelijk figuratieve en abstracte landschap pen. ROMMELMARKT - Voetbalvereniging Middelburg houdt een rommelmarkt bij het clubhuis aan de Nadorstweg op zaterdag 17 april tussen 9.00 en 13.°° uur. Om 10.°° uur is er een interessante veiling van vooral auto-onderdelen. EMANCIPATIE - Op donderdag 22 april belegt de stich ting Middelburgse Vrouwenraad een themadag in de Zeeuw se Bibliotheek in Middelburg. Het thema is 'Emancipatie nü en in het jaar 2000'. De themadag duurt van 10.™ tot 15.% uur. Kosten 10,00 incl. lunch. Opgave: 01182-1594. ANBO-REIS - De Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen organiseert een vierdaagse reis naar Eist in Gelder land. De reis wordt gemaakt van 10 tot en met 13 mei. Inschrijven is mogelijk op 19 april in Bachten Komme van ^ÏÖ.00 tot 12.00 uur en in Bachten Reede tussen 14.°° tot 16.°° uur. BLUE SPIRIT - Het Middelburgse Drum Bugle Corps Blue Spirit houdt op zaterdag 17 april een rommelmarkt op het parkeerterrein bij de molen 'Ons Genoegen' aan de J.H. Huyssenstraat. De markt duurt van 8.°° tot 16.°° uur, de opbrengst is voor de aanschaf van instrumenten en unifor men. KINDERKLEDINGBEURS - De Stichting Merhamet houdt woensdag 21 april van 13 tot 15 uur een speelgoed en kinderkledingbeurs in verenigingsgebouw De Arne in Arne- muiden. De artikelen kunnen tot 20 april ingeleverd worden op het adres Klaproosstraat 37. De helft van de opbrengst gaat naar de stichting Merhamet die zich inzet voor hulp aan Bosnië en Hercegovina. BORSTVOEDING - La Leche League houdt woensdag 21 april een voorlichtingsavond over de problemen die je kunt tegenkomen als je borstvoeding geeft, hoe je ze op kunt lossen en hoe je ze kunt voorkomen. Het adres is Veerseweg 153, de aanvangstijd 20.00 uur. VOLKSDANSEN - Dans- en Folkloregroep Walacra en de Oostenrijkse Volksdansgroep Sirnitzer Spitzbuam treden zaterdag 17 april op in de Lange Delft ter hoogte van het warenhuis V&D. Van 12 tot 14 uur. LAVA - Vrouwenvereniging LAVA gaat zondag 25 april fietsen door Zeeuws Vlaanderen. De start is in Koudekerke, om 9.00 uur. De deelnameprijs bedraagt ƒ12,50. Telefonisch opgeven vóór 20 april bij 01180-40955. MIDDELBURG - De één breidt uit en de ander stoot af. Allebei hebben ze de nodige voor- en nadelen. Henk de Bruijne van de gelijknamige zaak in ijzer waren en doe-het-zelf artikelen aan Achter de Houttuinen 48 in Middelburg deed beide. De zo geheten houthoek, die hij vorig jaar speciaal voor zijn klanten inrichtte, knikkerde hij hoogst persoonlijk de deur uit om met dezelfde vaart zijn winkel eens totaal anders in te richten en uit te breiden met een aantal zaken die alles met de ijzerwa- renbranche te maken hebben. „Het liep als een trein, we 'zaagden planken en plankjes bij de vleet, maar als je wilt blijven specialiseren moet je er eigenlijk geen andere dingen bijnemen", stelt De Bruijne vast. „Hout en ijzer gingen in dit geval niet echt goed samen. We vonden dat we te weinig aandacht gingen geven aan dingen waarin we de één na de beste ter wereld zijn en dat is ons vakgebied: ijzerwaren, ge reedschappen en alles wat daarbij komt kijken". Nu de houthoek verleden tijd is ge worden, heeft het 'souterrain' van de zaak een andere inrich ting gekregen en is alles door een nieuwe routing overzichte lijker geworden. Daarnaast werd het assortiment tuinge reedschap uitgebreid en heeft King Arthur zich in een over zichtelijke wandstelling genes teld. King Arthur staat in dit geval voor eerste klas hang- en sluitwerk en alle soorten beslag en kettingen. „En verder ver kopen we nu diverse safes en kluizen, knik-zonneschermen waar we eventueel de montage voor kunnen laten verzorgen en het complete assortiment van Metabo, elektrisch gereedschap voor de vakman, de supervak man en de goede amateur". Naast ijzerwaren heeft Henk de Bruijne nu ook tuinartikelen in zijn assortiment foto: harry de lange Ook al heeft De Bruijne weer iets nieuws, het oude is niet veranderd. Henk de Bruijne en zijn twee parttimers Harry Faase en Leo de Rijke lachen nog steeds iedere dag omdat een dag zonder lach geen dag is en alles nog steeds per stuk kan worden gekocht. Zelfs 'n spij ker. ARNEMUIDEN - Mooi zijn, of beter nog: je mooi voelen is in feite niets meer of minder dan enorm prettig in je eigen vel zitten. En daar zijn natuurlijk weer allerlei methodes voor om dat te bereiken. Wie bij schoonheidsinstituut Le Bon- heur van Janet Dingemanse aan de Koningin Julianalaan 30 in Arnemuiden binnenstapt treft het dan ook. Een ruimte met een zonnetun- nel. Een ruimte met een bad waarin naar keuze en afhanke lijk van de behandeling ge werkt wordt met Dode Zee zout, algen, modder, kruiden of aroma's. Met daarnaast een ge rieflijke massagetafel voor die genen die niet in bad willen, maar ingepakt willen worden met de eerder genoemde pro- dukten in een thermische de ken. En dan de derde ruimte, waar de cliènt(e) in een bijzon der comfortabele stoel een be- MIDDELBURG - Vanaf 14 april is het mogelijk om iedere dag, behalve op zondag, een kansje te wagen. De Lotto in troduceert dan het spel Lucky 10, een hypermodern gokspel dat via de computer gespeeld wordt. Bij de tabaks- en lektuurzaak van Anthony Burger aan de Korte Delft staat een hypermo derne computer, die de Lucky 10 voorspellingen doorseint naar de centrale computer van De Lotto in Den Haag. Ruim 2000 Spelnet-winkels zijn hier bij aangesloten. Dagelijks wor den 20 getallen getrokken uit een reeks van 1 tot en met 80, die iedere avond om 23.15 uur op Nederland 3 bekendge maakt worden. De speler kan maximaal met 10 getallen deel nemen. Ook is het mogelijk via de computer een kansje te wagen in Lotto Jackpot of Lotto 4/5. Sportliefhebbers kunnen hun sportinzicht te gelde maken in de sportprijsvragen Toto, Toto- Select, Score en Winnerstip. handeling kan ondergaan. En daar staat dan ook de nieuwste ëomputergestuurde Bio-Lift, een apparaat dat via een soort 'plakkertjes' op de huid -om het maar eenvoudig te houden de lymfeknoppen en- klieren stimuleert, waardoor de weef sels van de huid verbeteren. Het apparaat staat nog maar sinds kort in het Amemuidse schoonheidsinstituut, maar ie dereen die het tot nu toe heeft gebruikt is meer dan tevreden over de werking ervan. Of om het samengevat eens héél erg mooi te zeggen: 'bij Le Bom- heur krijgt de huid als spiegel van de ziel de uitstraling terug waarin schoonheid is geboren'. Janet Dingemanse bij haar Bio-Lift MIDDELBURG In de Klove niersdoelen, Achter de Hout tuinen 30, treden vrijdag 16 april het Balanescu String Quartet en de sopraan Nicola Walker Smith op. Er staan maar liefst drie wereldpremiè res op het programma. Het Balanescu Quartet werd in 1987 opgericht. De leden heb- MIDDELBURG - Het Wereld Natuur Fonds (WNF) houdt op 20 april een avond voor dona teurs en belangstellenden in de Zeeuwse bibliotheek.Het on derwerp is natuurbouw- en ontwikkeling. Sprekers zijn R. Mooy van de provincie Zeeland en T. Kramer van de Zeeuwse milieu Federatie (ZMF). Het WNF is een warm voor stander van het ontwikkelen van nieuwe natuur in Neder land. Het is zelfs een speerpunt in het beleid voor de komende tien jaar; het WNF wil maar liefst 2000 km2 nieuwe natuur scheppen. Een bittere nood zaak, want in ons land is maar" extreem weinig natuur over, die bovendien vaak zeer ver snipperd is. Deskundigen heb ben berekend dat we 10% van Nederland moeten inrichten om de planten- en dierensoor- ten die ons land kent te behou den. Nu is nog maar 5% van het land beschikbaar voor de natuur. In de afgelopen jaren zijn al enkele successen geboekt, zoals de Gelderse Poort, het rivieren gebied tussen Arnhem, Nijme gen en Emmerich. Daar is de aanzet gegeven aan een uiter waardencomplex van duizen den hectaren. Maar ook in Zee land liggen prachtige kansen, zoals het ambitieuze plan Tu-. reluur. Over dit plan en over natuurbouw in de praktijk hoort u meer op deze avond van T. Kramer van de ZMF, terwijl R. Mooy ingaat op de planologische achtergronden. De avond begint om 20.00 uur en is gratis toegankelijk. ben uiteenkopende muzikale achtergronden en dat is in het repertoire goed te merken. Alexander Balanescu is een en thousiast promotor van heden daagse muziek en is daarnaast actief als componist van film muziek. Nicola Walker Smith bewan delt met haar repertoire het niemandsland tussen lichte muziek en klassieke muziek. Veel compositites werden spe- cicaal voor haar geschreven omdat het materiaal voor stem en geluidsband dun gezaaid is. Uitgevoerd worden No Purcha se Necessary en A good Swiss watch an' a woman from anywhere, beide van Geoff Smith, Music from the towers of the moon van Robert Moran, (alledrie wereldpremières), String Quartet no. 2 van Mi chael Nyman, Fifteen Wild De cembers, de Nederlandse pre mière van Geoff Smith, Quar tet van Kevin Volans en No time before time van Alexan der Balanescu. Het concert in de Kloveniers doelen begint om 20.30 uur. De toegangsprijs bedraagt twintig gulden. k r HONGIK CINTRUM AFVALLEN OP DE KLASSIEKE MANIER vraagt om een ijzeren discipline: uitsluitend minder eten en meer be wegen en allemaal volgens een strak schema. Houd je op, dan ben je binnen de kortste keren weer op je oude gewicht. DSt is dus niet de oplossing. In al die oude afslankmethoden wordt geen rekening gehouden met iets zeer belangrijks, namelijk met het HONGERCENTRUM in je hersenen. Dit is te vergelijken met een thermostaat. Als deze ontregeld raakt, word je dikker. De kracht van het homeopatische middel HEUANTHUS is dat het je hongercentrum herprogrammeert, waardoor je eetlust weer normaal wordt. EN DAARMEE WORDT EEN AFVALKUUR teruggebracht tot iets gewoons, tot een normale prestatie, die iedereen aankan. Beweging en minder eten zijn natuurlijk vanzelfsprekend. Maar de combinatie van deze drie factoren - met HEUANTHUS in de hoofdrol - maakt afslanken tot een normale zaak. Probeer HEUANTHUS nu. Laat het je HONGERCENTRUM reguleren. Voor natuurlijk afslanken. Bovendien tijdelijk met aktievoordeel. SO CENT PIR MINUUT fv Tegen inlevering van deze bon vergoeden wij u 2 gulden - in mindering te brengen op de aanschafprijs - bij aankoop van 100 ml HELIANTHUS. INLEVEREN BIJ APOTHEEK Van de Sande Vlissingen Vlissingen - Za B. Bosch Badhuis straat 81, tel. 12233 Zo F. Snijder, Burg. van Woelderenlaan 12, tel. 13933 Middelburg - Za. A. van Heusden, Bellinkplein 3, tel 39933 Zo. J. Dominicus, Dam 30, tel. 39933. Souburg, Gezondheidscentrum Middelburg-Zuid, Arnemuiden en Nieuwland - Za. J. Ponten, Oude Rijksweg 6 Nieuwland, tel. 01182-1340 Zo. J. Visser, Wacht toren 19 Middelburg, tel 01180- 37431 Oostkapelle, Serooskerke, Grijpskerke, Veere en Vrouwen polder - Za en zo R. van Tol, Markt 12, Veere, tel. 01181-1271 Domburg, Aagtekerke, Westka- pelle, Koudekerke, Meliskerke, Biggekerke en Zoutelande - Za en zo F. van Eede, de Casem- brootstraat 24, Westkapelle, tel 01187-1234 West- en Midden Walcheren - Za en zo B. Bouwense, Valkenisse- weg 14, Biggekerke, tel. 01185-2190 Za. p. Bruijnzeel, Londensekaai 35 Middelburg, tel. 01180-25963 Zo. D. Laverman, Meanderlaan 218, Middelburg, tel 01180-35787 Middelburg - K Boot tel 01180-39865 Vlissingen - Vr. za. zo. S. v.d. Kaaden, tel 01185-3254 Middelburg - Vr 16 april tot vr 23 april Apotheek L. v.d. Boogert, Vrijlandstraat 79 Vlissingen - Vr 16 april tot vr 23 april Apotheek Souburg. C. van Perestraat 1, tel. 61593 Gezelschapsdieren - Za en zo Dierenkliniek Walcheren Korte Noordstraat 61 Middelburg tel 01180-37077. R Roskam Kelder- weg 1 Meliskerke tel 01189-2838. Dierenartsenpraktijk Oostkapelle Oude Domburgseweg 33a tel 01188-1443. A. Meijns, Oostkap- pelseweg 12, Grijpskerke, tel. 01189-3060 C. Brink, Meanderlaan 326, Middelburg, tel. 01180-11011. Vogelopvang Midden Zeeland tel. .01180-28288 Rooms-katholieke kerk. Dom burg 1e,3e en 5e za 19.15 uur, Middelburg Petrus en Pauluskerk Zo 10 uur Hoeksteen zo 11.30 uur Oost-Souburg Martinuskerk Zo 10 uur Vlissingen Open Hof Zo 11.15 Lieve Vrouwekerk Za 19.00 Zo. 9.30 Nederlands hervormde kerk. Aagtekerke Zo 10 en 19 uu Dom burg Zo 10 en 19 Gapinge Zo 9.00 uur, Grijpskerke Zo 10.00 en 19 uur. Kleverskerke Zo 9.30 Koude kerke Zo. 9.30 uur; 19.30 Middel burg Koorkerk 19 Nieuwland 11 uur Ritthem Zo 9.30 uur, Oostka pelle Zo 10 en 19 Oost-Souburg Zo 9.30 en 19 uur Serooskerke Zo 10 Veere Zo 10 uur Vlissingen, St. Jacobskerk 10 uur Johanneskerk 9.30 uur Open Hof Zo. 9.30 uur Schaapskooi Zo. 9.30 uur Ter Ree- de Zo. 19 uur Vrouwenpolder Zo 11 uur Westkapelle Zo 9.30 en 19 uur. Ziekenhuis Walcheren 10 uur Gereformeerde kerk. Koudekerke Zo 9.30. Meliskerke 10 en 14.30 uur Oost-Souburg 9.30 uur Vlissin gen Petruskerk Zo. 10 uur Gereformeerde gemeente. Vlis singen 9.30 en 16 uur. Gerefor meerde kerk vrijgemaakt. Middelburg 9.30 en 16.30 Vlissin gen Zo 9.30 en 16.30 uur Christe lijke gereformeerde kerk. Middel burg Zo. 9.30 en 16.30 uur Vlissin gen Zo. 9.30 en 16.30 uur Neder lands gereformeerde kerk Mid delburg 9.30 en 17.00 uur Evange liegemeente Middelburg 9.30 Oost-Souburg 10. Leger des Heils Middelburg 10 en 19 uur. Vlissingen 10 uur Anglicaanse kerk Vlissingen-Oost 10.30 en 19.30 Zevendedagsad ventisten Middelburg za 11 uur Vlissingen za 9.30 uur Doopsgezinde Gemeente Vlissin gen 9.30 uur Middelburg 11 uur Kristen Zuidmolukse kerk Koude kerke Zo 12 uur Oost-Souburg Zo 13.00 uur Pinkstergemeente Mid delburg wo 19.30 zo 15.30. Vlissingen wo 19.30 zo 14.30. Pinksterkerk Vlis singen wo 19.30 zo 14.30 Baptis tengemeente Middelburg 10. Nieuw Apostolische kerk West- Souburg wo 20 zo 9.30 en 17 Volle evangeliegemeente Arnemuiden do 20 zo 10 Serooskerke do 19 West-Souburg zo 10 Eglise Wal- lonne Middelburg uur Angli caanse Kerk Vlissingen-Oost Zo. 10.30 en 19.30 uur. De Christen gemeenschap MIDDELBURG - De stichting Literaire Activiteiten Zeeland, het SLAZ, belegt dinsdag 20 april een bijeenkomst met de schrijver Marcel Möring. Marcel Möring (Enschede, 1957) wordt algemeen be schouwd als één van onze „jonge" auteurs. Eind 1990 verscheen zijn romandebuut Mendels erfenis, waarvoor hij in april 1991 de Geertjan Lub- berhuizenprijs voor het beste debuut ontving. In Mendels erfenis spelen het jood-zijn van de hoofdpersoon, Mendel Adenauer en de gevol gen van de shoah een belang rijke rol in het verhaal. In maart 1992 is Mörings tweede •roman verschenen: Het grote verlangen. Drie weeskinderen zoeken hun weg in het leven: de tweeling Sam en Lisa en hun iets oudere broer Ralph. Tegen de achtergrond van ste delijk verval, bedelarij, geweld en sociale ongelijkheid zoeken naar en denken over het laatste wat de mens in ondergang redt: liefde, compassie en seks. In beide boeken speelt het ver band tussen herinnering en verlangen een grote rol. Marcel Möring: „In Mendels erfenis is er eerst het gemis. Dat wordt opgevuld met herinnering en daardoor ontstaat verlangen. In het grote verlangen is er geen herinnering, wel verlan gen. En omdat er geen herinne ring is, is er gemis en pas als dat wordt opgevuld ontstaat er herinnering". Terneuzen - De meerdaagse wedstrijd voor trimmers, de Omloop van Zeeuws Vlaande ren, krijgt opnieuw een sterke bezetting. Zaterdag 8 mei is de proloog in Overslag. Dan wor den er drie criteria verreden, te weten voor toerders, recrean ten/veteranen (C-trimmers) en de A-trimmers. Voor alle cate gorieën zijn er elke dag gele, rose en witte truien te verdie nen. Vorig jaar werd deze Om loop van Zeeuws Vlaanderen gewonnen door Wim de Waal en Rob Bijvank. Dit jaar strijdt men bij de echte trimmers slechts in 1 categorie. Zaterdag 8 mei wordt de pro loog verreden. De toerder star ten hun Omloop om 13 uur met een rit over 35 kilometer. Om 14.15 vertrekken de recrean ten/veteranen en als laatste ca tegorie gaan de A-trimmers van start. Zondag 9 mei wordt er niet gefietst. Maandag 10 mei rijdt de kara vaan in Terneuzen met een rit door de polders van Terneuzen. De afstand bedraagt 62 kilo meter. Start en aankomst zijn gelegen nabij de voetbalvelden van Terneuzen. Dinsdag 11 mei rijden de deel nemers een individuele tijdrit. De eerste renner gaat om 18.30 uur van start in Oostburg nabij de watertoren. Woensdag 12 mei wordt de koninginne-etappe verreden met start en finish in Graauw. De afstand bedraagt dan 66 kilometer. Donderdag is de laatste rit met start en finish in het mosseldorp Philippine. De toerders rijden daar om 18.30 uur hun finale en de overige trimmers starten om 19.45 uur. Er kan zowel individueel als per ploeg ingeschreven worden. Er hebben zich al heel wat renners aangemeld. In totaal is er een prijzenpakket te verdie nen van zo'n 4000 gulden waaronder een stereotoren, een cd-speler, een Festinahorloge ter waarde van driehonderd gulden etc. Inlichtingen kunnen worden ingewonnen op het secreta riaat, telefoon 01140-20117. RILLAND - De Toerclub Rilland houdt op zaterdag 17 april de 'Neeltje Jans fiets- .tocht, over een afstand van 140 kilometer. De start is om 10.00 uur bij bar 'De Hoeve' aan de Hoofdweg in Rilland. In de route zijn opgenomen de Oosterscheldekering, de Phi- lipsdam en de Oesterdam. Het eindpunt ligt in Rilland. Er wordt gereden achter voorrij ders. Motorrijders zorgen voor verkeersbegeleiding. Er zijn twee stops bij een horecabe drijf. De tc Rilland zorgt voor enkele volgauto's en EHBO- mensen. Er wordt een snelheid aangehouden van 25 kilometer per uur. Inschrijving in 'De Hoeve' vanaf 9.30 uur. Kosten voor deelname f 10,-. Iedereen ontvangt een herinnering.

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1993 | | pagina 5