uJ nE SCHELL IMHA Computershop in Badhuisstraat Vlissingen het weten waard Autobedrijf Van Hees stopt met filiaal in Etten Leur Nieuwe wasstraat Edelweis Caribische sferen in Britannia Zeeuws goud op de Floriade Circus Bongo in Middelburg Dierendag in Dauwendaele Open Dag bij Conversions SCHELDEBODE VAN WOENSDAG 30 SEPTEMBER 1992 30i Cursus hypnose Foto Verschuren houdt een actie voor het asiel Informatiemiddag over fibromyalgie Omroep Zeeland bij 't ontbijt HUISARTSEN TANDARTSEN VERLOSKUNDIGEN APOTHEEK DIERENARTSEN KERKDIENSTEN ETTEN-LEUR - Autobe drijf Van Hees heeft de afgelo pen week haar deuren in Etten - Leur gesloten om rede nen van efficiency. MIDDELBURG - Op 13 okto ber begint de Zeeuwse Stich ting voor Toegepaste Hypnose een oriëntatiecursus toegepaste hypnose in de Westhof. De cursus is bedoeld voor men sen die persoonlijke interesse hebben voor hypnose en het leren toepassen om bijvoor beeld prestaties op leer- en sportgebied te verbeteren, maar ook voor hen die binnen hun beroep meer met hypnose willen doen. De cursus, die vier avonden in beslag neemt, kost 175 guldeen. Voor inlichtingen en opgave: 01184-71734 (Wen- na Bos) of 01180-15266 (Judith Straver). MIDDELBURG Foto Ver schuren in de Lange Delft houdt in het kader van Wereld dierendag een actie waarbij ie dereen voor 35 gulden een foto (formaat 20X28 cm) van zijn huisdier kan laten maken. Van elke foto gaat vijf gulden naar het dierenasiel in Middelburg. De actie duurt van 4 tot en met 10 oktober. Volgens Foto Ver schuren blijkt telkens weer dat er mensen zijn die geen waarde hechten aan hun trouwe huis dieren. Dierenliefhebbers kun nen zich nauwelijks voorstellen dat vooral na de vakantieperio de de dierenasiels overvol zit ten. Goede opvang is dan ook pure noodzaak. Mensen die toch al van plan waren hun dier op de foto te laten zetten hebben nu hun kans en steunen er meteen een goed doel mee. Volgens eigenaar J. Roossien voldeed dit filiaal niet aan de verwachtingen. Deze waren ge baseerd op de omzet die Van Hees in het verleden vanuit West-Brabant realiseerde in haar hoofdvestiging in Boxtel. Aan de hand van resultaten lag het voor de hand om een vesti ging in West-Brabant te ope nen. In de praktijk bleek echter dat de klant de afstand naar Boxtel geen bezwaar vindt. Het feit dat de keuzemogelijkheden verdeeld moesten worden over twee vestigingen was voor de klanten wel bezwaarlijk. Men wil liever alles bij elkaar onder een dak zien. Van Hees zal alle garantie - afspraken volledig nakomen in haar vestiging te Boxtel. De hele voorraad van ruim 450 occasions staat nu opgesteld in Boxtel. GOES - Zaterdag 3 oktober houdt de nationale vereniging voor fibromyalgiepatiënten een informatiemiddag in Motel Goes. Gastsprekers zijn dr. G. Boogaard, klinisch psycholoog, en de oprichtster van de vere niging, mevrouw Van Dijk-Me- ijer. Fibromyalgie is een reumati sche aandoening van het bewe gingsapparaat. Vooral spieren van nek- en schouderstreek, de lage rug en bekkengordel zijn vaak pijnlijk en stijf, daarnaast bestaan ook pijnlijke plekken in de ledematen, in de spieren rond de gewridhten en bij uit stekende botdelen. Kenmer kend voor de ziekte is dat deze niet kan worden aangetoond door röntgenfotos's of bloedon derzoek. Dat heeft tot gevolg dat de pijn van de patiënt vaak wordt afgedaan als een psychi sche kwaal of simpelweg wordt ontkend. De middag in motel Goes be gint om 14.00 uur, de toegang is gratis. VLISSINGEN - Als Dirk van der Linden geen grijze haren had gehad, dan had hij ze wel gekregen. Weken van passen en meten, vergaderen, overleggen, regelen en tussendoor nog zorgen dat zijn wasserij Edelweis bv aan de Paul Krugerstraat gewoon blijft doordraaien en dat de klanten er nul komma nul van merken dat het achter de muren van het pand een rommel is. Een positieve rommel wel te verstaan. De afgelopen weken arriveerden er acht volle vrachtauto's met splinternieuwe machines en werd er 'even' verbouwd. Het is allemaal nog niet achter de rug, iedereen moet zich even behelpen maar als alles achter de rug is staat de splinternieuwste wasstraat van Nederland toch maar mooi in Vlissingen. "Alles wordt nieuw of ver nieuwd", zegt Van der Linden, terwijl hij zich tussen de schone-, de vuile was en wat machines doorwurmt. "Ik houd niet van tweedehands, mijn klanten moeten tevreden kun nen zijn en blijven en als de machines die hier staan wor den gereviseerd, dan is het hoe je het ook bekijkt oplappen. Minder dan het beste in ieder geval en dat wil ik gewoon niet". En omdat Van der Lin den - overigens is Edelweis nog een van de zeer weinige particuliere wasserijen in Nederland- met minder dan het beste gewoon geen genoe gen neemt ging hij op zoek. Bezocht beurzen, hoorde de su perlatieven van de vertegen woordigers aan en ging naar Amerika om te kijken of de veelgeprezen machines inder daad zo super de luxe waren. "Bij de wasserijen kijken hè", zegt Van der Linden.",Dat is de werkplek en daar moeten de machines het doen. Ze hadden gelijk. Het waren de beste ma chines en nu staan ze dan hier". Om het voor iedereer uie 'de was de deur uitdoet' maar si^npel (:,e(1hp|y:den: er staan vier grote droogtrommels voor 50 kilogram was elk, alles gaat automatisch tot en met het strijken, persen en vouwen toe en zeker om de scheepvaart optimaal te kunnen bedienen: 's morgens brengen en 's avonds weer schoon aan boord. Voor wie wil weten wat die 'drift' om het beste materiaal in huis te hebben om zo toch steeds maar weer de beste kwaliteit te kunnen leveren kost: een investering van twee miljoen gulden Tot de klanten van Edelweis behoren in ieder geval dus de scheepvaart, be drijven, horeca en de particu lieren. Voorlopig staan oud en nieuw nog door elkaar en moet er nog het een en ander aan de twee grote en twee kleinere totaal vernieuwde hal len worden vertimmerd. Oud maakt plaats voor nieuw en als alles echt helemaal klaar is en de verf nog maar net is opge droogd geeft Edelweis een open dag. Maar dat duurt nog een maandje of zo. Dirk van der Linden bij zijn nieuwe machines foto: harry de lange VLISSINGEN - Of het nu past in het kader van de sep tember cultuurmaand of on derdeel uitmaakt van de sei zoensverlenging maakt weinig uit. Die echte onvervalste Cari bische avond met alles d'r op en d'r aan die afgelopen zon dag in Britannia Watertoren aan de Boulevard Evertsen in Vlissingen werd gehouden blijft bij menigeen nog lang in het geheugen gegrift. Caribi sche muziek en dans, Caribisch eten door specialisten opge diend en een berg informatie door Van Fraassen-Holland International voor diegenen die de Caribische eilanden nu eens echt willen bezoeken. De vol gende avonden staan al dik onderstreept op Britannia's agenda: Caribische avond op 4 en 25 oktober, Weense/Operet- teavond op 7 en 28 november en een Indonesische avond op 14 november. "Eerlijk is eerlijk, buiten het hoogseizoen bruist Vlissingen wel, maar vrijwel niemand komt er naar luisteren", zegt Humphrey Figaroa, de man die zorgt dat die avonden vlekke loos verlopen en iedereen in feeststemming verkeert. "Er Het weer werkte zondag spontaan mee om de Caribische avond een tropisch karakter te geven. De smakelijke schotels en de muziek kwamen zo extra tot hun recht foto: harry de lange moet gewoon meer publiek naar Vlissingen komen. Ook buiten het seizoen. Speciale Kerst - en Nieuwjaars - arrangementen heeft iedereen wel, maar we wilden eens iets anders. Een complete avond met een thema en daar van alles omheen doen. Een enquête onder onze gasten leerde al snel dat er volop be langstelling voor was en dus hebben we deze avonden in samenwerking Van Fraassen - Holland Internatio nal op poten gezet". In het totale arrangement zit uiteraard de overnachting in begrepen, maar wie de avond mee wil maken en daarna thuis onder de wol wil is natuurlijk van harte welkom. Om een voorproefje te geven wat er nog te gebeuren staat: Op de Ween- se/Operetteavond wordt er een origineel Weens buffet met een glas wijn geserveerd, is er live operette entertainment en ver zorgt het reisburo een diapre sentatie. De Indonesische avond biedt een origineel Indo nesisch buffet, optredens van een (uiteraard) Indonesische volksdansgroep, een optreden van het Schelde Loodsenkoor en eveneens een diapresentatie. Als extra is er die avond een verloting met als hoofdprijs een vliegreis. De opbrengst van die verloting gaat naar Mis sions to Seamen en een kinder tehuis in Soerabaja. Zowel de Caribische- als de Weense avonden beginnen om 18 uur; op de Indonesische avond begint het buffet om 18 uur en de show om 20.30 uur. Gezien de belangstelling op de eerste Caribische avond is het niet onverstandig om de tele foon te pakken en te reserve ren. GAPINGE - Het tuinarchitec tenbureau Bosch en Slabbers heeft op de Floriade een gou den waardering geoogst voor de door hen ontworpen wil- deplantentuin. De vakjury waardeerde het op timale gebruik van de ruimte, de wijze waarop het hoogtever schil is toegepast en de manier waarop de ecologische princi pes in een helder ruimtelijk concept zijn vertaald. De wil- deplantentuin werd aangelegd door een Rotterdams hove niersbedrijf, dat hiervoor ook waardering van de jury toege zwaaid kreeg. OOST-SOUBURG - Omroep Zeeland begint maandag 5 ok tober met ochtenduitzendingen op door-de-weekse dagen. Jan Parent presenteert de uitzen dingen tussen 7 en 7.30 uur. Het is de bedoeling dat in ja nuari de uitzendingen een vol uur gaan duren. Bij de omroep in de Kanaal straat worden inmiddels ook voorbereidingen getroffen om de zendtijd tussen de drie da gelijkse actualiteitenblokken en in het weekeinde uit te brei den. Het studiogebouw moet daarvoor met een vleugel uit gebreid worden. h i Kantoor: Scheldestraat 7-9, 4381 RP Vlissingen, tel. 01184-19910. fax:01184-11446 Openingstijden kantoon 08.30-12.30 en 13.30-17.00 uur. Advertentie-exploitatie: Jos Rentmeester Yolanda Krijger tel. privé 01195-5379 tel. privé 01184-11351 Bezorgklachten: Voor bezorgklachten bellen tijdens kantooruren: 01184-19910. Redactie-adres: Scheldestraat 7-9, 4381 RP Vissingen, tel. 01184-19910. fax: 01184-11446 Redacteur: Johanna Brouwer tel. privé 01180-40113 Correspondenten: Andrien Smeels Jaap Klein Ad Roos tel. privé 01180-39719 tel. privé 01180-25185 tel. privé 01182- 2860 Fotograaf: Harry de Lange tel. privé 01180-25195 07-92 MIDDELBURG - Familiecircus Bongo bestaat 15 jaar. Daarom kost een kaartje voor de voorstellingen op 6 oktober om 16.00 uur en op 7 oktober om 13.30 en 15.00 uur dit keer maar vijf gulden. De circustent wordt opgezet op de parkeerplaats Hof van Tange. Het circus heeft een heel nieuw programma met paarden, kamelen, duiven, varkens, een ezel en een lama. Er is acrobatiek, trapeze ...en natuurlijk gekke dolle dwaze clowns. Circus Bongo trad op in de t.v.-programma's 'Je zaak of je leven' en 'Telekids'. Kaarten zijn verkrijgbaar bij 'De Speelboom' aan de Nieuw Burg. Donderdag 12.03 uur: Nieuws en actualiteiten; 12.30 uur: Het weer in de provincie; 12.35 uur: Consumentenprogramma met Theo Richel; 12.55-13.00 uur: De Agenda; 16.03-17.00 uur: Een vak apart. Een bedrijf of instelling staat centraal, ook met verzoekplaten; 17.03 uur: Nieuws en actualiteiten; 17.30 uur: Het weer in de provincie; 17.35 uur: Zegt u 't maar, luisteraars reageren op een actueel thema; 17.55- 18.00 uur: De Agenda. Vrijdag: 12.03 uur: Nieuws en actualiteiten; 12.30 uur: Het weer in de provincie; 12.35 uur: Het Fort Zeelandia, pro gramma over de Zeeuwse burger en zijn bestuur met de wekelijkse co lumn van M.C. Verburg; 12.55-13.00 uur: De Agenda; 16.03-17.00 uur: UIT, uitgaanstips voor het weekend; 17.03 uur: Nieuws en actualiteiten; 17.30 uur: Het weer in de provincie; 17.35-18.00 uur: Zeeuws diep, forum met opinieleiders, vandaag met Ria Geluk statenlid D'66), Chris Karelse (voorzitter Zeeuwse Milieufederatie) en Ton Verbree (burgemeester Rei- merswaal, voorzitter CDA Zeeland). Zaterdag: 11.03-13.00 uur: „Dag-Week!" Pro gramma voor de vrije zaterdag met het Zeeuws weerbericht, gasten, boekbespreking, culinaire tips van de chefkok en overzicht van de zater dagkranten; 16.03-18.00 uur: Om roep Zeeland Sport. Zondag: 11.03-13.00 uur: 'De Schoone Waar din'. Cultureel zondagmagazine met een centrale gast, de Zeeuwse Bouwmeesters, een Zeeuwse artiest, een Zeeuw in den vreemde, en de klassieke platenkeus van Herman Goetheer 14.25, 15.25 en 16.25 uur: vijf minuten Omroep Zeeland Sport; 17.03-18.00 uur: Omroep Zeeland Sport. Maandag: 7.05-7.30 uur Nieuws en Actualitei ten; 12.03 uur: Nieuws en actualitei ten, 12.30 uur: weerpraatje, 12.35 uur: het spelletje Wegwies, 12.40 Reportage, vraaggesprek, 12.55-13.00 uur: de agenda; 16.03 uur: Sportmeneer, het diepere wezen van de sport met Koen Mijnheer; 17.03 uur: Nieuws en actualiteiten, 17.30 uur: weerpraatje, 17.35 uur: De ronde van Zeeland, een ontdekkigs- tocht door de provincie, vandaag Aerdenburg; 17.55-18.00 uur: de agenda. Dinsdag: 7.05-7.30 uur Nieuws en actualitei ten; 12.03 uur: Nieuws en actualitei- ten;12.30 uur: Weerpraatje, 12.35 uur: Gesprek van de week, 12.55-13.00 uur: De agenda; 16.03 uur: Gefeliciteerd! verzoekplatenpro- gramma; 17.03 uur: Nieuws en actua liteiten, 17.30 uur: weerpraatje, 17.35 uur: Vogels, vissen en Piet Smeer poets, een programma over natuur en milieu met Theo Richel; 17.55-18.00 uur: De Agenda. Woensdag: 7.05-7.30 uur Nieuws en actualitei ten; 12.03 uur: Nieuws en actualitei ten, 12.30: Het weer in de provincie, 12.35 uur: Streekeigen, programma over streekeigen zaken, 12.55-13.00 uur: De Agenda, 16.03-17.00 uur: Het Kanaal door Zeeland, programma over kunst en cultuur in de provincie, 17.03 uur: Nieuws en actualiteiten, 17.30 uur: Het weer in de provincie, 17.35 uur: Goed Zeeuws met Bram Francke, programma over Zeeuwse dialecten, 17.55-18.00 uur: De Agen da. MIDDELBURG - Winkelcen trum Dauwendaele staat zater dag 3 oktober in het teken van het dier. Iedere winkel in het winkelcentrum besteedt aan dacht aan het thema 'dier' met aanbiedingen en demonstra ties. Verder zijn er de hele dag allerlei evenementen in en bij het winkelcentrum, waarbij bovendien leuke prijzen te winnen zijn. Kinderen kunnen tussen 9.30 en 12.00 uur hun huisdieren laten keuren door de dierenart sen mevrouw Brink en me vrouw De Jong. Zij kijken of het dier goed verzorgd is en hoe de kinderen met hun huis dier omgaan. Er is voor ieder kind een prijs, maar bovendien zijn er leuke hoofdprijzen te winnen. Inschrijven kan tot en met vrijdag 2 oktober bij die renspeciaalzaak Pet's Place. Het kost f 1,50. Bovendien kunnen de kinderen zich bij de RABO-bank tot dier laten schminken. Speeltuinvereni ging het Meiveld verleent hier bij haar medewerking. Op het terrein achter het poskantoor bij het jeugdhonk aan het Goudend begint om 14.00 uur een demonstratie met politiehonden. In het winkelcentrum zijn de hele dag stands van de dieren bescherming, de vogelvereni ging en de blindengeleidehon- denschool aanwezig. En kijk uit naar de clowns Archie en Olof, want zijn delen de hele dag waardebonnen uit! VLISSINGEN - IMHA Compu tershop Goes opent zaak in Vlissingen. Tien jaar geleden verkocht hij nog de eerste ho me-computers aan hobbyisten. De vraag was vooral Commo dore en Apple. Nu assembleert hij zelf p.c.'s en verkoopt ze onder de eigen merknaam Hi- tek. Iman Ribbens kijkt na tien jaar terug op computers in Zeeland. Hij heeft heel wat zien veran deren. De markt verandert snel. Het merendeel van de klanten van IMHA en andere automatiseerders in de regio heeft nu ervaring. De koper komt op een heel eigen manier binnen. Iman Ribbens, eige naar van IMHA: „Die weten er soms meer van dan wij. Dat is gewoon zo. Je kunt zelf alles niet bijhouden. Daarom heb ben wij ook afgezien van een software poot. We doen hard ware en daarnaast natuurlijk wel bestaande software pak ketten. Zelf software ontwik kelen doen we bewust niet of nauwelijks meer". IMHA zet zichzelf bewust op een plaats waar andere compu terbedrijven liever weg blijven. Het bedrijfsleven werd in de loop der jaren steeds belangrij ker, maar IMHA blijft liever werken met een laagdrempeli ge winkelformule dan dat hij een vestiging op een bedrijf sterrein overweegt. Vandaar dat gekozen is voor uitbreiding naar Vlissingen in een winkel pand in de Badhuisstraat 60, met daarboven ruimte voor as semblage. Voor het al vijftien jaar in Goes gevestigde bedrijf zijn en de consument en de hardware hoofdzaak. De nieuwe vesti ging geeft de groei aan, die voor een belangrijk deel geba seerd is op een goede eigen formule. Iman Ribbens: „Zo lang bezig zijn betekent na tuurlijk dat je veel relaties hebt in binnen- en buitenland. En dat betekent simpel dat je veel alerter kunt reageren. Toen er twee maanden geleden een nieuwe processor op de markt kwam waarmee je bestaande computer op een eenvoudige manier tweemaal zo snel kan werken, hadden wij die direct in huis. Dankzij je relaties. Zo werkt het gewoon". Apen staan erom bekend dat zij hun jongen goed verzorgen. Verzorg jij je huisdier ook zo goed? Kom dan naar de huisdieren keuring in winkelcentrum Dauwendaele en maak kans op een mooie prijs foto-. theo v.d. genugten Vlissingen - Za G. de Greef, Wil lem Klooslaan 1, tel 68021 Zo E. Kant, Sabalaan 3, tel. 71017 Middelburg - Za F. BerghauserPont, Herenstraat 18, tel. 39933 Zo R. Lankhorst, Seis- weg 29, tel. 39933 Souburg, Middelburg-Zuid, Arne- muiden en Nieuwland - Za P. Kodde, Oude Vlissingseweg 13, tel. 01180-15810 Zo J. Bergen, Kanaalstraat 89, Oost- Souburg, tel 01184-61500 Oostkapelle, Serooskerke, Grijpskerke, Veere en Vrouwen polder - Za en zo R. van Tol,Markt 12, Veere, tel. 01181-1271 Domburg, Aagtekerke, Westka- pelle, Koudekerke, Meliskerke, Biggekerke en Zoutelande - Za en zo P. Noorlander, Middel burgsestraat 94, Koudekerke, tel. 01185-1231 West- en Midden Walcheren - Za en zo A Stutterheim Sivertstraat 40 Meliskerke tel 01186- 1760 Za en zo P.Cappenberg, Open Hof, A. Gogelweg 59, Vlissingen, tel 01184-65557 Middelburg - Za en zo K Boot tel 01180-39865 Vlissingen - vr t/m zo S. van de Kaaden,tel 01184-71140 Middelburg - Vr 2 okt tot vr 9 okt apotheek Ringeling, Lange Delft 133. Vlissingen - Vr 2 okt tot vr 9 okt Apotheek De Singel, Singel 9, tel 12730 Gezelschapsdieren - Za en zo Dierenkliniek Walcheren Korte Noordstraat 61 Middelburg tel 01180-37077. Dierenartsenpraktijk Oostkapelle Oude Domburgseweg 33a tel 01188-1443. Th. Driehuis van Haselen, Gerbrandystraat 151, Vlissingen, tel. 01184-66548. Vo gelopvang Midden Zeeland tel 01180-28288 Rooms-katholieke kerk. Dom burg 1e,3e en 5e za 19.15 uur Koudekerke Der Boede 2e 4e en 5e za 10.30 Dishoek zo 19 Middelburg Petrus en Pauluskerk 2e en 4e za 19 uur Hoeksteen zo 11.30 uur Oost-Souburg Zoute Viever 1 e en 3e za 9 Kerklaan zo 10 Vlissingen Open Hof zo 11.15 Ter Reede za 17 Singel za 19 zo 9.30 Ziekenhuis zo 11.15 Nederlands hervormde kerk. Aagtekerke 10 en 19 uur Domburg 10 uur, Gapinge 9 uur, Grijpskerke 10 en 14.30 uur Kleverskerke 9.30 Koudekerke 10.00 uurMiddelburg koorkerk 19 Nieuwland 9 Ritthem 10.30 Oostkapelle 10 en 19 uur Oost-Souburg 9.30 en 19 uur Serooskerke 19 uur Veere 9.30 uur Vlissingen, St. Jacobskerk 10 uur Johanneskerk 9.30 en 17 uur Open Hof 9.30 uur Schaapskooi 9.30 Ziekenhuis 10 Ter Reede 19 Vrouwenpolder 11 uur- Westkapelle 9.30 en 19 uur. Gereformeerde kerk. Koudekerke 9.30 en 17 uur Grijpskerke 19 uur, Meliskerke 10 en 14.30 uur Oost- Souburg 9.30 uur Serooskerke 10 Vlissingen Petruskerk 9.30 uur Gereformeerde gemeente. Vlis singen 9.30 en 16. Gereformeerde kerk vrijgemaakt. Midelburg 9.30 en 16.30 Vlissingen 9.30 en 16.30 Christelijk gereformeerde kerk. Middelburg 9.30 en 16.30. Vlissin gen 9.30 en 16.30 uur Nederlands gerefor meerde kerk Middelburg 9.30 en 17.00uur Evangeliegemeente Middelburg 9.30 Oost-Souburg 10. Leger des Heils Middelburg 10 en 19 Vlissingen 10 uur Anglicaanse kerk Vlissingen-Oost 10.30 en 19.30 Zevendedagsad ventisten Middelburg 11 uur Vlissingen 9.30 uur Doops gezinde Gemeente Vlissingen 9.30 uur Middelburg 11 uur Kristen Zuidmolukse kerk Koudekerke 11.45 uur Oost-Souburg 13 uur Pinkstergemeente Middelburg wo 19.30 zo 15.30. Vlissingen wo 19.30 zo 14.30. Pinksterkerk Vlissingen wo 19.30 zo 14.30 Baptistengemeente Middel burg 10. <ls22>Nieuw Apostoli sche kerk <ls21>West-Souburg wo 20 zo 9.30 en 17 Evangelische Baptistengemeente Middelburg Volle evangeliege meente Arnemuiden do 20 zo 10 Serooskerke do 19 Vlissingen 10 Angelique en Raymond Lau houden vrijdag open huis foto: harry de lange De nieuwe vestiging van IMHA biedt een breed scala aan hardware. FOTO: HARRY DE LANGE. VLISSINGEN - Ooit wel eens een 'striping' op de auto aange bracht, zelf een zonnedak op de auto geplaatst of de auto van een eigen tekst voorzien? Ook er achter gekomen dat dit soort zaken beter aan vakmensen kan worden overgelaten? Wie wil weten hoe dat allemaal vakkundig moet worden ge daan pakke zijn of haar agenda en notere: Vrijdag 2 oktober open dag bij Conversions aan de Gildeweg 27 in Vlissingen. Het bedrijf, dat wordt geleid door Angelique en Raymond Lau en bijgestaan door drie vakkundige medewerkers/ sters, is gespecialiseerd in het beletteren van alle auto's, re clameborden, lichtbakken, het maken van vinyldaken voor auto's, reparatie en bekleden van autostoelen en natuurlijk het plaatsen van het zonnedak in de auto. "We zijn in 1984 begonnen in Oost-Souburg in een ruimte achter het huis", vertelt Angelique. "Verder het bekende verhaal dat we uit onze jas groeiden en op zoek gingen naar en ander pand". Een blik in de keuken van de beletteringstudio is de moeite waard. Een computer die keu rig de letters en lay - out op het scherm tovert, uitprint en met een mesje uit superkwaliteit folie snijdt. Wie geen logo heeft kan er een laten ontwerpen door Raymond. Wie er wel een heeft ziet het logo prompt via de scanner op het beeldscherm verschijnen. Aan lettertypes is er een keuze uit minimaal 45 'modellen', de tekst kan in spiegelbeeld, golvend, vierkant, hoog, laag, noem het maar op. Om een idee te geven hoe het er allemaal op de (bedrijfs)wagen uit gaat zien tovert de compu ter het model auto te voor schijn en op een keurig vel papier rolt de auto plus belet tering uit de computer. "Schil deren, zoals dat vroeger ging gebeurt eigenlijk nauwelijks meer", verduidelijkt Raymond. "Het is tijdrovend en op den duur ga je toch zien dat het is geschilderd. De manier waarop wij dit doen - door onder meer de beste kwaliteit folie te gebruiken- is sneller, prakti scher en ook veel mooier". Wat de belettering betreft hebben de reclameburo's de weg naar de Gildeweg weten te vinden door daar hun ontwerpen te laten uitvoeren. Maar ook op het gebied van de zonnedaken is Conversions geen onbekende in de garagewereld. "Vaak is het een kwestie van even bellen en onze servicewagen gaat naar de garage toe. Wij bouwen de daken in en de garage heeft er verder geen omkijken meer naar". En waarom die open dag? "We willen de mensen gewoon eens laten zien wat er bij de belettering en striping komt kijken. Prima als mensen zelf een striping op de auto aanbrengen. Maar wanneer moet dat 'nat' en wanneer 'droog'? En hoe voorkom je die nare rimpels of blaasjes? En waar moet je op letten als je zelf een zonnedak inbouwt? We krijgen regelmatig mensen die ergens een zonnedak hebben gekocht en later hier komen om een maat groter. Niet voor wat meer frisse lucht maar omdat het gat net iets te groot is uitgesneden. Door de mensen te laten zien waar wij in zijn gespecialiseerd voorkom je een boel ellende. Zie het maar als een stuk promotie van ons vak".

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1992 | | pagina 5