UIT HET ZAKENHART Bewoners boos over verbodsbord op speelplaatsje TMC Zeeland presenteert nieuwe wandenstudio belangrijk in stylingcursus Wilmark Bomen aan mm mai mmz smmrm orssr, mi mm mm vm gam ra mraxm m mtm ra Volkstuinvereniging na twee jaar uit onzekerheid Kruiswoordraadsel ssssv Naam Souburgse kledingzaak omgedoopt tot Passepartout Een beauty-vftw endag in De Parel Eigendom Verkoopacte NOVITEIT VOOR VESTIGING KRUININGEN Jeans in een hoek van 45 graden MILIEU TIP MILIEUWINKEL MIC mi K20SEMÏ3EI HöfJia K3HB1F1H 9HWPM mriumm saeais mmmi wMmmrz n Parel Vervuild Woensdag 30 september 1992 DE FAAM DE VLISSINGER 13 Al meer dan een jaar speelden de kinderen op het speelplaatsje tussen de huizenblokken van het Maritiem Instituut in Vlissingen. Tot twee weken geleden. Toen besloot de eigenaar, het Maritiem Instituut, in samenwerking met makelaarbureau Theelen en van de Weele er een verbodsbord neer te zetten. Van de ene op de andere dag stond het er. 'Verboden Toegang'. „Schandalig", vindt bewoner Ronald Duyn. „Het is puur een treiterij van de makelaar". Een deel van de huizen van het Maritiem Instituut aan de Cho- pinlaan en de Ruys de Beeren- brouckstraat werd vorig jaar verkocht aan gezinnen. De meesten van hen hebben kinde ren die op het terreintje tussen de huizen spelen, volgens Duyn. Makelaar Theelen bleek echter heel andere plannen met het bin nenplaatsje te hebben. Begin juli diende hij een aanvraag in bij de gemeente voor de bouw van tien garageboxen. Daarmee streek hij de bewoners recht tegen de ha ren in. Onmiddellijk werd een en- quete gedaan en het grootste deel van de buurt bleek niets voor de garageboxplannen te voelen. „Er is maar één bewoner die een garage wel ziet zitten, de rest wil er geen. Wat dus bete kent dat ze aan buitenstaanders worden verkocht die er gaan lig gen sleutelen aan auto's". Duyn voorziet de nodige stank- en ge luidsoverlast van brullende moto ren. „En dat midden in een woonwijk. Bovendien is het nog brandgevaarlijk ook, want er is al leen een smalle doorgang om op de binnenplaats te komen". van de kopers tegen te zijn. Dat hadden ze zich misschien eerder moeten bedenken. Trouwens", voegt hij er aan toe, „ik heb nooit een schriftelijk protest ontvan gen. Dat is alleen naar de ge meente gegaan". Makelaar J. Theelen vindt dat de bewoners met hun protesten achter de feiten aanhollen. „Op het moment dat de huizen ver kocht werden vorig jaar was al bekend dat er garageboxen zou den komen. Dat heeft duidelijk in de verkoopacte gestaan. Toen was het geen probleem. Pas nu, achteraf, blijkt het grootste deel Duyn noemt het plaatsen van het verbodsbord een treiterij van de Vlissingse makelaar omdat de bewoners hem de voet dwars zetten met hun protest tegen de garages. Inmiddels is de ge rechtswinkel ingeschakeld om het bord ongeldig te verklaren. Als verdediging wordt aange voerd dat het bord op twee meter hoogte hangt en de kinderen het onmogelijk kunnen zien. Een be langrijk punt in de zaak is echter dat de grond nog steeds eigen dom is van het Maritiem Insti tuut, die daardoor aansprakelijk is voor alles wat er op de speel plaats gebeurt. „Als er een kind valt of verongelukt dan wordt dat verhaald op de eigenaar. Daarom is het bord er neergehangen, om die aansprakelijkheid te voorkomen". De buurtbewoners hebben inmid dels het wijkbemiddelingsbureau ingeschakeld om zich over de kwestie te beraden. Voor Theelen is het nog geen dringende zaak. Pas begin oktober volgend jaar wordt het terrein zijn eigendom. Nu heeft het nog geen prioriteit. Ondertussen kunnen de kinderen gewoon op het binnenplaatsje spelen, maar dan wel op eigen risico. TMC Zeeland, dé woninginrich ter van Zeeland, met vestigin gen in Goes en Middelburg (tapijt en gordijnenspeciaalza ken) en in Kruiningen (meubel centrum) heeft er een unieke noviteit bij: de TMC Wanden Studio. Voortaan kan de consument in Kruiningen op een nog overzich telijker en aangenamer manier kennis maken met het gevarieer-' de produktaanbod. Met het oog op het interieur van de klant, is het interieur van TMC Kruiningen verder geper fectioneerd. De tapijt- en gordijnenafdeling zijn nog overzichtelijker gewor den door consumentvriendelijke displays met produktinformatie. Tapijt, gordijnen, karpetten, vi nyl, linoleum, overgordijnen, en vitrage: alles wanneer mogelijk in kamerbrede of kamerhoge modellen of anders in handzame stalen. Twaalf jaar geleden nam Ad Doo rnen in Oost-Souburg een kle dingwinkel over en begon voor zichzelf. Vorige week heropen den Ad en zijn vrouw Yvonne hun volledig nieuw ingerichte zaak in de Kanaalstraat onder de naam Passepartout. Passepartout is de naam van de winkelketen Samen Sterk Retail- services BV in Breda, waar Ad en Yvonne zich sinds kort bij hebben aangesloten. Het grote voordeel van deelname aan zo'n winkelke ten is de centrale inkoop. „Als kleine zelfstandige wordt het steeds moeilijker om de snelle modewisselingen te volgen", zegt Ad Doornen. „Daarnaast kunnen we toch het assortiment zelf uitbreiden met die artikelen waarvan we denken dat ze onze klanten in Oost-Souburg aan spreken". De collectie bestaat evenals vroeger uit dames- en herenmode. Nieuw is de afdeling lingerie en badtextiel. De Passe- partoutcollectie richt zich voorna melijk op klanten in de leeftijd tussen vijfentwintig en veertig jaar. Maar ook de ouderen, vaak al jarenlang trouwe klanten, kun nen een keus blijven maken in de nieuwe winkel. Ter gelegenheid van de opening houden Ad en Yvonne donderdag 1 oktober om 13.30 en 15 uur modeshows, waarvoor kaarten verkrijgbaar zijn in de zaak. De slaapafdeling bestaat uit een rustgevende verzameling bed- ombouwen, -bodems, matras sen, kussens en textiel. Het meest vernieuwd is de meu belafdeling. Meer gezellige hoek jes met een eigen (meubel)stijl en een kompleet nieuwe Wan den Studio. De TMC Wanden Studio is een aaneenschakeling van huiska mers en slaapkamers, ieder met een eigen stijl en sfeer. Uitste kend op elkaar afgestemde kom- binaties van meubelen, vloerbedekking, gordijnen en de coratieve artikelen. Italiaanse, ro mantische, moderne of bijv. nostalgische stijl: elk vertrek is op zich zeer bijzonder en inspire rend. Bovendien, kan de consu ment direkt zien hoe het straks thuis wordt! De juiste kombinatie, de tevre den klant: daar nemen ze bij TMC als vanouds graag de tijd voor. Advisering, opmeten, op maat maken, en leggen ophan gen (tapijt en gordijnen): TMC doet het nog steeds gratis. Voortaan is het dus nog leuker winkelen bij de leukste wonin ginrichters van Zeeland. Honderdduizend foefjes om er beter uit te zien, zonder diep in de beurs te moeten tasten. Dat is in één adem de inhoud van de cursus Personal Styling Plan van Wilmark waarmee Conny Casant uit Vlissingen in oktober begint. In acht lessen leren de mannelij ke en vrouwelijke cursisten naar het concept van Doris Pooser hun eigen lichaam kennen en zich beter te kleden. Dinsdag 6 oktober is er een informatie avond in het Open Hof in Vlis singen. „De belijning van het lichaam is het belangrijkste bij de keuze van kleding", vindt Casant, „niet de kleuren, zoals veel schoon heidsspecialistes tegenwoordig doen geloven. „Zij lopen met een kleurenkaart in de zaak rond, maar de vormen van het lichaam zijn veel belangrijker". Door dit standpunt is de cursus van Wil mark volgens Casant uniek. In deze cursus wordt onder meer geanaliseerd welke lichaams vorm iemand heeft en hoe die het beste tot zijn recht komt. Bij voorbeeld door bepaalde li chaamsdelen meer of minder te accentueren. „Iemand kan hele mooie lange benen hebben", ver duidelijkt Casant, „maar wanneer die persoon een minirokje aan trekt kan het zijn dat je alleen be nen ziet binnenkomen. De rest valt in het niet. Vaak is het moei lijk om bij jezelf te zien of een kle dingstuk je flatteert of juist misstaat, volgens haar. „De cur sus besteedt daar aandacht aan. Daardoor is het niet nodig ieder seizoen een nieuwe garderobe aan te schaffen. Je gaat uit van de basiskleding die in je kast hangt en daarbij zoek je steeds DE,PAREL. Babelweg 2,4357 BT Domburg, telefoon 01188-3230 Een beautydag boeken in De Parel betekent: lekker ontspannen, genieten van o.a. een uitgebreid saunalandschap, rustige kuurbaden, ontspannen massage en diverse behandelingen in de beautysalons zoals bv. pedicuren/manicuren, een complete gezichtsbehandeling, een modderpakking of een algenbad. Dit alles en nog veel meer is mogelijk. Er is al een beautydag vanaf 99,- incl. gezondheidslunch. Bel voor meer informatie 01188-3092. OE PAREL IS EEN nieuwe combinaties. Of je com bineert het met nadere accessoi res. Daarmee kan een boel geld bespaard worden", meent Ca sant. Daarnaast bevat de cursus lessen in omgangsvormen en over het actuele modebeeld en worden er haar- en make- upadviezen gegeven. Al jaren liep Ko Lamijn te balen wanneer hij voor zichzelf jeans moest kopen. Van alle modellen die hij paste waren de pijpen te lang. Steevast kreeg hij dan te horen: "Dan knipt u er toch een stukje af?" Dat was voor Lamijn, die voorheen woninginrichter was, een reden om in plaats van tapijten spijkerbroeken in alle lengtematen te gaan verkopen. Vorige week opende hij zijn win kel in de Badhuisstraat in Vlis singen. Het was een uitdaging om van de voormalige dameslingeriezaak van zijn vader een modern inge richte jeanszaak te maken. De nieuwe winkel Forty-five Degrees doet zijn naam eer aan: in de in richting zijn overal hoeken van 45 graden terug te vinden. Ook de gebruikte kleuren turquoise en zalm zijn opvallend. "Spijkerbroe ken zijn al eenheidsartikelen, ik wilde eens wat anders dan de bekende rodeostijl", zegt Lamijn. Vraag: Welke functie hebben bomen voor ons mensen? Antwoord: Bomen hebben al lerlei betekenissen voor het milieu. Wij beperken ons even tot bomen in de stad. Het belangrijkste is natuurlijk, dat bomen zuurstof maken uit koolzuurgas, water en licht. Zonder zuurstof kunnen men sen niet leven. Bomen zorgen voor schaduw en filteren licht en stofdeeltjes uit de lucht. Een volwassèn linde (doorsnede ca. 30 cm) haalt per etmaal wel zo'n 1200 liter stof uit de lucht. Een andere functie van bo men is dat ze water vasthou den en regenwater geleidelijk doorgeven naar de bodem. Op deze manier kan het voor bo men en andere planten als voedselbron dienen. In onze geasfalteerde steden ver dampt het meeste water na melijk ongebruikt. Bomen verminderen, in elk geval 's zomers, horizonver vuiling, anders gezegd ze ver doezelen lelijke plekken in een stad, geven sfeer aan pleinen en straten. Daarom, bomen houden onze steden leefbaar. Stichting MICMEC- Walcheren Reigerstraat 2 (bij "Lange Jan") 4331 BA Middelburg (01180 - 33419) Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 13.30-17.00 uur zaterdag 11.00-15.00 uur Wat is het woord dat u kunt vormen met de letters uit de vakjes van de opgegeven nummers? o a/ Cl 0 tl ZT K 46 - 29 - 23 - 27 - 13 - 39 - 33 - 59 -11 - 40 HORIZONTAAL: 1 preekstoel; 7 vogelbek; 13 zoogdier; 14 beroep; 16uitroep; 17 echtgenoot; 18 witte plek; 20 bloedvat; 21 muzieknoot; 22 ploegleider; 24 bijwoord; 26 vriendelijk en góed; 28 zwart paard; 31 voorzetsel; 33 oude lengtemaat; 34 staafvormig werktuig; 36 soort onderwijs; 37 pers. vnw.; 36onsierlijk; 40 appelsoort; 42 plaats in Zeeland; 44 groente; 45 inhoudsmaat; 46 zwarte delfstof; 47 loof boom; 48 afstammeling; 50 herrie; 52 zangstuk; 53voegwoord; 54 en anderen; 56 onderricht; 57 vogel; 58 kinderuitroep; 59 vertaler; 61 onecht; 63 chem. symbool, 64 makker; 67 jongstleden; 69 vr. munt; 71 stad in Italië; 72 betrekking; 74 afzonderlijk; 76 voertuig; 77 hejlige stad van de islam; 78 havenstad; 78 santé!. VERTIKAAL: 1 vr. dier; 2 putemmertje; 3 spijker; 4 stad in België; 5 vogelprodukt; 6 nauwkeurig; 8 let wel; 9 papegaai; 10 farpilielid; 11 wild zwijn; 12 waardeloze lap; 14 insekt; 15 toiletartikel; 18 gelukje; 19 zoogdier; 22 blad papier; 23 rijshoofd; 25 schil; 27 boom; 29 deel v.h. gezicht; 30 vreemde smaak; 32 deel van Europa; 34 universi teitsbode; 35 schrijfkosten; 37 rij manschappen; 39 patroon; 40 erg los; 41 metaal; 43 gehoorprgaen; 49 aarde; 51 pl. in Groningen; 52 vis; 55 zwemvogel; 57 huisdier; 59 heerser; 60 hoofd; 61 langs; 62 hoofddeksel; 63 moeraspalm; 65 stuk vaarwater; 66 tijdmaat; 68 langzaam, 69 lang stuk hout; 70 vreselijk; 72 vogel; 73 vochtig; 75 voorzetsel; 77 titel. Oplossing Puzzel week 39 HORIZONTAAL: 1 Zwitser; 7 pak- touw; 12 neus; 14 slap; 15 v. v.; 17 el; 18 bef; 20 m.n.; 21 br; 22 elan; 24 wazig; 26 kaak; 28 nol; 29 bar; 30 Lap; 32 rat; 33 TT; 34 bode; 35 even; 37 nu; 38 raket; 39 teken; 41 gros; 42 gong; 43 titel; 47 kopek; 50 ui; 52 sage; 53 Aken; 54 au; 55 ion; 57 pen; 58 vet; 59 pan; 60 zwak; 62 liter; 64 gard; 65 e.a.; 66 om: 68 gil; 69 da; 70 d.i.; 71 prijs; 73 haai; 75 driftig; 76 ballade. VERTIKAAL: 1 zeventigduizend; 2 in; 3 teen; 4 sul; 5 es; 7 as; 8 KLM; 9 tank; 10 op; 11 werktuigkundige; 13 fez; 16 vlot; 18 baret; 19 filet; 21 baan; 23 al; 24 wade; 25 gave; 27 ar; 29 bok; 31 pek; 34 basis; 36 negen; 38 rot; 40 nok; 44 tap; 45 egel; 46 lenig; 47 kavel; 48 oker; 49 pet; 51 lowa; 54 aard; 56 na; 59 p.a.; 61 korf; 63 tin; 64 gaal; 67 mijt; 69 dal; 71 p.i.; 72 si; 73 ha; 74 ia. Winwoord: OMMEZWAAI DE, PAREL, Babclweg 2,4357 BT Domburg, telefoon 01188-3230 Zondag brunchen van 12.00 tot 14.00 uur in De Parel. Heerlijk uitgebreid brunchen met het hele gezin. De prijs: f 32,50 per persoon. Wilt u uw brunch combineren met een partijtje bowlen dan betaalt u slechts f 35,00 p.p.. Kinderen tot 12 jaar halve prijs. OF PAREL IS EEN HE^^Rl^f'1iHFAT2nS MET FITNESS, BOWLING- EN SQUASH- BANEN. SAUNA, KUURCENTRUM. THEATER, CAFÉ'S EN RESTAURANTS IN DOMBURG Verder is hij afgestapt van het idee dat broeken opgestapeld in kasten moeten liggen. „Klanten zoeken liever zelf in de rekken dan dat ze moeten vragen of een model uit de kast gehaald kan worden". De collectie van Forty-five de grees bestaat uit spijkerbroeken, jeansblouses en truien van onder andere Wrang Ier, Pepe en Double Duty. Lamijn heeft gezocht naar een aanbod dat nieuw is voor Vlissingen. Accessoires als rie men en t-shirts verkoopt hij ook in een filmblik of houten kistje. Ondanks dat Forty-five Degrees net buiten de binnenstad ligt, is het de eerste week al druk ge weest. Om de aandacht van het publiek te blijven trekken wil hij actieweken van één merk gaan houden. Lamijn is erg enthousiast en ziet de toekomst met vertrou wen tegemoet: „Ik heb iets bij zonders te bieden en ben vast niet de enige die zich aan die te lange pijpen heeft geërgerd". Ingesloten tussen de Molenweg en de Molendijk in Nieuw en st. Joosland ligt een lap grond met volkstuintjes. Volkstuintjes waar van het voortbestaan twee jaar lang twijfelachtig is geweest. De tuinders werden in het ongewis se gelaten over de plannen van de gemeente Middelburg om het terrein op te kopen voor de bouw van woningen. Eind juni werden die plannen afgekapt, maar de volkstuinvereniging bleef achter met nog maar de helft van haar oorspronkelijke ledenaantal. In september 1990 werd de volkstuinvereniging op de hoogte gesteld van de plannen. Het voortbestaan hing aan een zijden draadje. Er werd een principe- accoord getekend tussen de eigenaren en de gemeente over de mogelijke aankoop van de grond. Zekerheid was er niet. „We konden onze leden dus geen garantie geven over het voortbe staan van de volkstuinen", rea geert Ko de Visser, voorzitter van de Volkstuinvereniging Nieuw- land. „En ook nieuwe mensen die zich aanmelden konden we niet verzekeren dat de tuinen er vol gend jaar ook nog zouden liggen. Met als gevolg dat we leden kwijt zijn geraakt". Over een alterna tief, zoals een locatie, werd niet gesproken van de kant van de ge meente, volgens De Visser. In een brief, die de tuinders de nekharen deed rijzen, werd ge concludeerd dat de grond ver vuild was. De Visser zag de bui al hangen. „De vervuiler betaalt, natuurlijk". „Maar zo ernstig was de vervuiling niet, want op het moment dat de gemeente van de koop afzag was er geen vuiltje meer aan de lucht". De gemeen te zag van de bouwplannen af, omdat het provinciebestuur de bouw van woningen langs de snelweg twijfelachtig vond. i Ko de Visser (l) en Ko de Meu/meester in de volkstuin. Inmiddels heeft de penning meester van volkstuinvereniging M.Kroes de 1,75 hectare grond opgekocht. „Maar niet uit de ver enigingskas", grapt secretaris Ko de Meulmeester. De leden huren nu voor een bepaalde periode met een opzegtermijn van twee jaar. „Dat betekent dat we nu in ieder geval twee jaar gewaar borgd zijn". De vereniging hoopt nu weer wat nieuw bloed aan te trekken, want alleen de oude kern is gebleven. „Door de lakse houding van de gemeente heb ben wij vanaf begin 1991 niet kunnen functioneren", klinkt het verwijt van de voorzitter. „Maar nu is er weer toekomst".

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1992 | | pagina 37