Wandcloset en grote tegels geven badkamer ruim aanzien ktcber MAAND Voor individualisten kan en mag alles Kuipplanten hebben veel aandacht en zorg nodig Raar verhaal over zeeziek worden op waterbed moet de wereld uit Kinderboxen, let op veiligheid! Een schemerlamp als kunstzinnig voorwerp \SfT oktober MAAND Grote wandtegels Douche-thermostaat HUMOR. AVONTUUR, POPART Zelf doen Het Nederlands Interieur Insti tuut streeft er beslist niet naar kant-en-klare modelinterieurs aan te bieden. De omschreven the ma's zijn vooral bedoeld als inspi ratie. In de praktijk worden aanverwante thema's dan ook naar hartelust gemixed. Harmonieus wonen is voor elke beurs bereikbaar. Vooral de the ma's 'Country Side' en 'Ironical' zijn bij uitstek geschikt voor de creatieve consument. Dit zijn im mers de meest decoratieve, collage-achtige stijlen. Hier draait het niet zozeer om topdesign of kostbare materialen, maar gaat Duurder en mooier Woensdag 30 september 1992 DE FAAM - DE VLISSINGER 17 Het is natuurlijk een aardig ver koopverhaal, maar kloppen doet het wel: „Je zet nu eenmaal niet zo gemakkelijk een flesje lotion van A 120 in een roestig medi cijnkastje". De verkoper in de badkamershowroom gebruikt dit voorbeeld om aan te geven dat de cosmeticalijn steeds uitgebrei der wordt. Ook voor mannen. En al die spulletjes moeten ergens blijven. Bij vorkeur in de badka mer. En omdat het over het alge meen nogal prijzige producten zijn wil je daar ook een keurig on derdak aan bieden. Daarmee is meteen het 'waarom' verklaard, dat in de showroombadkamers zoveel opbergruimte is voorzien. Het gebruikte materiaal voor die kasten en kastjes is in veel geval len nog hout, maar de laatste ontwikkeling gaat in de richting van toepassing van een combina tie van aluminium en glas. Als we praten over ontwikkelin gen in wat iemand laatst gek scherend 'het schroblokaal' noemde, dan moet toch zeker worden vermeld dat daartoe ook het wandcloset behoort. Dat is een oplossing, waarbij je alleen de pot ziet hangen. Dat heeft vooral ergonomische voordelen. De meeste closetpotten zijn veel te laag. Ze bezorgen de persoon die erop plaatst neemt een knik in de rug en vooral wanneer je je als oudere weer wil verheffen kan dat problemen geven. Maar ook voor het zicht is zo'n hangende clotsetpot een uit komst. Je ziet het gehele vloer oppervlak. Optisch is dat erg belangrijk. Het levert een rustiger beeld op. Daarnaast zijn er ook in het onderhoud voordelen. Je hebt'niet meer te maken met vie ze randjes in moeilijk bereikbare hoekjes. Je kunt er namelijk met de dweil zo onderdoor. De constructie van de hangende clotsetpot is zodanig, dat je via een luikje altijd bij de achter een wandje weggewerkte storingsge- voelige elementen kunt komen. De indeling van een badkamer kan- ook al heeft die de stan daardafmeting zoals we die in de meeste huizen kunnen tegenko men- extra spannend worden ge maakt door een wand aan te brengen onder een bepaalde hoek en de inrichting daarop te laten aansluiten. Dat geeft een verassend effect. De ruimte oogt er groter door dan die in werke lijkheid is. Een nieuwe trend vormt de toe passing van grote wandtegels in de badkamer, in de afmeting 30 x 40 cm. Ook hiermee wordt een beter ruimtelijk effect bevorderd. Je ziet minder voegen. Dat levert een rustiger beeld op. Verwerking van grote tegels staat ook echt rijk, maar het materiaal is wel wat duurder. Een bubblebad begint er tegen woordig ook steeds meer bij te horen. Productontwikkelaars pro beren daar handig op in te spe len. Je kunt tegenwoordig al voor 9 Bij de foto: Ook al heeft de badkamer de normale afmeting zoals we die zo vaak in woningen aantreffen, toch kan met een schuin op de muur geplaatste afscheiding het effect worden bereikt dat de natte ruimte groter is dan die lijkt. een paar honderd gulden belle tjes in je bad hebben. Maar daar mee heb je in de verste verte nog geen bubble bad. Hooguit zit er wat beweging in het water en le vert het een leuk gezicht op. Maar het principe van het bub blebad ligt op een hoger niveau. Daarbij gaat het er om, dat war me lucht gemengd met warm water regelbaar in het water wordt geperst. Pas dan kan er sprake zijn van een bloedstimule- rende werking. Een echt goed bubbelbad heeft ook een reini gingsprogramma waarbij na ge bruik de leidingen worden doorgespoeld en drooggeblazen. Je ziet daar niks van, maar je be taalt er wel voor om op deze wij ze hoge hygiënische omstandig heden te bereiken en bacterievor ming in het bad tegen te gaan. Het bidet wil in Nederland maar niet aanslaan. Er is materiaal in vele vormen en kleuren, maar men laat het over het algemeen bij een kennismakina met dit pro duct op de vakantieplek ergens in het buitenland, waar dan het bi det ook nog niet wordt gebruikt voor een gespecialiseerde li chaamsreiniging, maar om er de voeten in te wassen of een klein wasje te kunnen doen. Natuurlijk is er ook nog een practisch punt: zo groot is de gemiddelde badka mer niet. En wanneer je in je bad kamer toch al moet woekeren met de ruimte valt bij de inrich ting de plaatsing van een bidet al gauw als eerste af. Tot de nieuwe trends behoort verder, dat je een eenmaal geko zen lijn van bijvoorbeeld de wastafel helemaal kunt doorzet ten tot in de kleinste badkamer- accessoires. Allerlei materialen en stijlen door elkaar geven dit belangrijke vertrek in huis alleen maar een rommelig aanzien. Nog een paar leuke dingen: de toepassing van een thermostaat in de douche, met maar één knop voor de temperatuur. Dat voor komt een hoop verspilling van water- en dat kan voor een gezin op jaarbasis lelijk oplopen- omdat het water van de douche net weer iets te warm of veel te koud is om eronder te gaan. Het ther mostaat regelt alles bij, kan, heel veilig voor de kinderen, zodanig worden geblokkeerd dat het wa ter niet boven een temperatuur van 38 kan uitkomen Bovendien regelt dat thermostaat alles bij, wanneer tegelijkertijd iemand een douche neemt, de ander aan de wastafel poedelt en de een koud water en de ander warm water tekort komt. Over vormgeving en lijnenspel gesproken: kranen worden steeds strakker van uitvoering. Dat werkt ook onderhoudstech- nisch makkelijker in verband met de kalkafzetting. De laatste tijd worden bepaalde kranen ook niet meer uitgevoerd met een rubber afdichting, maar met een kerami sche schijf die niet slijt en volle dig afsluit. Een goede belichting in de bad kamer is bij een functionele invul ling een aansluitende vereiste. Inbouw halogerenlampen bieden daartoe een simpele en tegelijk degelijke oplossing. NATIONALE Het moment voor 'n nieuwe trend Kan het nou eens eindelijk de we reld uit: dat rare verhaal, dat je 'zeeziek' kunt worden op een waterbed?. De enige vergelijking met hooguit een rustig binnen- watertje is dat iemand die op een waterbed gaat liggen een zacht- golvende beweging voelt. Hoe sterk de beweging is hangt af van de stabilisatie in de matras. Er zijn hoog, half hoog en laag gestabiliseerde waterbeden in de handel. Hoe hoger de stabilisatie, hoe minder de golfbewewegin- gen. Er zijn waterbeddenverko- pers die de klant op gebied van het proef liggen een heel eind te-, gemoet komen. Het is zelfs mo gelijk om 30 nachten proef te slapen. Beantwoordt het bed niet aan de verwachtingen dan is om ruiling tegen een 'conventioneel' bed mogelijk. Het grondprincipe van het water bed moet zo langzamerhand ge noegzaam bekend zijn. Op deze plaats nog even een kleine karak terschets. Liggend op een water bed wordt het lichaam op alle plaatsen gelijkmatig onder steund. Door die gelijkmatige drukverdeling kunnen er nergens knelpunten ontstaan waar de bloedsomloop wordt gehinderd. Doordat je je volledig ontspannen voelt zal het op een waterbed ook veel minder gebeuren dat je ligt te draaien en te woelen in je slaap. Het onderhoud van een waterbed is minimaal. Eens per half jaar dient een conditioner worden toegevoegd om algenvorming te voorkomen en te zorgen voor een optimale conditie van de veilig heidsvoering van vinyl. Beant woording van de vraag of een waterbed niet te zwaar is voor uw vloer kunt u het beste aan uw beddenspecialist overlaten. In de meeste gevallen kan een wa terbed probleemloos vrijwel over al worden geplaatst. Omdat het matras van een waterbed niet onder druk staat hoeft u niet bang te zijn dat bij een lekkage de vloer blank komt te staan. Zelfs als er water naar buiten komt, wat practisch nooit ge beurt, dan kan dat hoogstens druppel voor druppel. Dat kleine beetje water wordt opgevangen door de veiligheidsvoering rond om het waterbed. Schemerlampen heb je niet in alleen in de gebruikelijke vormen van een vaas met een stoffen kap erop. Er zijn lampen bij die ogen als een verlicht kunstwerkje, zo fraai van vormgeving zijn ze. De halogeenlampen hebben hun plaats in het interieur veroverd en be houden. Aan de vorm verandert niet zoveel, wel aan de kleur. Was er eerst slechts een keuze tusen zwart en wit, nu komt er meer kleur in het halogeenlampenprogramma. Antiek groen doet het goed net als roestrood. En de geelkleurige kappen van halogeenlampen zijn enorm in opkomst. Zodra een kind de wereld begint te verkennen zal de moeder met gro te oplettendheid zijn eerste stappen in de gaten houden en het op alle mogelijke manieren beschermen. Echter, de onveilige aspekten van verschillende produkten zal men op het moment dat u in de winkel staat waarschijnlijk niet zien; de kwaliteit van een produkt is immers niet altijd zichtbaar. De minder of niet zichtbare gevaren komen pas naar voren als het produkt eenmaal gekocht is en de kleine avonturier zich hier geheel op uitleeft. Dan komt het kind klem te zitten, bezeert het zich aan scherpe randen of, nog erger, klimt het kind over een rand en valt! Daar het Besluit kinderbedden en kinderboxen sinds juli 1990 van kracht is zou men bij deze pro dukten geen problemen ver wachten; echter momenteel staan er kinderboxen in de winkel die niet aan de Warenwet voldoen. Let daarom bij het kopen en tij dens het gebruik van de box on der andere op de volgende punten: - Koop een box die goed afge werkt is, zonder scherpe ran den en delen die uitsteken. Let er op dat randen goed afge rond zijn. Heeft de box een verstelbare bodem, ga dan na of deze bo dem niet hoger te stellen is dan 30 cm onder de boven rand. Houd hierbij ook reke ning met de dikte van een eventueel aanwezige matras. Lees de gebruiksaanwijzing en plaats de bodem in de stand die voor de leeftijd van uw kind geschikt is. Uw kind kan dan niet zomaar over de bovenrand klimmen. Let op de openingen tussen diverse delen van de box; te Ironical woonthema knipoogt naar de jaren zestig. Er zal- en dat maakt onze samen leving zo boeiend- altijd wel een groep consumenten blijven voor wie het worst zal wezen wat de nieuwe woontrends dicteren. Of ze zouden zich aangesproken moeten voelen door Ironical'; een expressief, bontgekleurd woon thema waarin de persoonlijke in tuïtie centraal staat. Optimisme, vrolijkheid en durf zijn hier de trefwoorden. Alles mag, alles kan; het effect is belangrijker dan comfort en kwaliteit. Contrasten in brutale 'glas-in- lood' kleuren - okers, groen, rood/roze en paars - zetten de toon. Alles draait om felgekleur de accessoires en handgeschil derde dessins in Mexicaanse of Afrikaanse motieven. Het meu beldesign is echt, namaak, kitsch of beperkt zich tot zelf in elkaar gezette unica. Lampen priemen met felgekleurde glazen tentakels de ruimte in of staan te stralen in suikerzoete neonkleurtjes. 'Ironical' staat voor humor, avon tuur en pop-art. Veel meubels zijn dynamisch van lijn. Pootjes staan gekromd alsof de stoelen, tafels en kasten elk ogenblik weg kun nen springen. Ook de come-back van het zitlandschap en de con troversiële plastic opblaasmeube- len uit de 'sixties' is al een feit. Wat je noemt een spanningsvolle trend. het juist om het gezellig maken en het versieren van het interieur. Wie een goed oog heeft voor kleur en detail kan met vaak een voudige middelen - een lapje stof, een nieuw verfje en enkele goed gekozen accessoires - toch hele verrassende resultaten boeken. Gewoon: een kwestie van durven én doen. NATIONALE Woon Het moment voor 'n nieuwe trend Moest eerst iedereen zonodig een buxus in de tuin, de laatste tijd zijn het vooral de kuipplanten die zich ineen enorme belangstelling mogen verheugen. Bevorderd door artikelen in damesbladen en servicepro gramma's op de tv drong de kuipplant vorig jaar al flink op. Dit seizoen steeg dit natuurverschijnsel verder op de voorkeursladder bij het pu bliek en volgend jaar wordt een hoopgtepunt verwacht. Dat de kuipplant zo geliefd is ge raakt, heeft ook te maken met de reizen naar zuidelijke oorden. Hoe verrukt hebben we daar niet staan kijken naar de weelderig bloeiende Bougainville. En hoe vaak is de opmerking niet ge maakt: wat zou ik graag zo'n plant tegen mijn tuinmuur heb ben. Welnu, deze en andere voor namelijk in landen rond de Middellandse Zee florerende planten zijn nu ook in deze con treien in verscheidenheid te koop. De prijs kan soms aardig oplo pen. Vanwege die aanschaf kosten dient men wel te beseffen dat deze sieraden voor met name terras en balkon meer zorg be hoeven dan je in eerste instantie zou denken. Het zijn vaak niet geheel winterharde planten, die in het koude jaargetijde moeten worden binnengehaald. En je bent er echt niet mee door ze dan maar in de huiskamer een plekje te geven. Ten eerste wordt dat soms een hele organisatie want deze planten vragen over het al gemeen nogal wat ruimte. Bo vendien gaan die planten in de warme kamer uitlopen en dat is niet goed. Plaatsing in schuur of garage is vanwege de geringe lichtval ook niet bevorderlijk voor de plant. Hooguit is een onver warmde slaapkamer te benutten om de kuipplant te laten over winteren. Tegenwoordig zijn er tuincentra, die net zoals u de caravan ergens in de winter stalt, de stalling van uw kuipplanten regelen, des noods met een voorjaarsbeurt van bemesting en nieuwe grond inbrengen, want dat is beslist nodig. Het valt op, dat het publiek bij de aanschaf van materiaal om vrij te kunnen zitten en om goed be- loopbare paden en terrassen te vormen eerder naar producten grijpen die dan wel duurder, maar ook mooier zijn. Namen we eerst genoegen met betontegels, die later werden vervangen door voor die tijd toch wat luxer ogen de grindtegels, nu worden - en de keus daarin is royaal- voor in de tuin mooiere tegels genomen. Die moeten niet alleen goed be- loopbaar zijn maar ook qua on derhoud weinig problemen geven. En nu kunnen tegels waarin marmer is verwerkt door het glimeffect de indruk wekken dat ze glad zijn, de werkelijkheid is anders. Er bestaat zelfs de nei ging om in de huiskamer gelegde luxe tegels in de tuin door te leggen. De voorkeur voor het gebruik van natuurlijke materialen in de tui nen brengt een nadrukkelijke toe passing van oude stenen met zich mee, maar omdat dat mate riaal niet al te goedkoop is in de aanschaf wordt er ook vaker naar een imitatiesteen gepakt. Dat is een betonklinker die zodanig is vorm gegeven, dat het net een oude steen lijkt. Wat de omheining betreft: het tijdperk van de vlechtwerkmat- ten is compleet voorbij. Er wordt veel meer gebruik gemaakt van ander materiaal als geprofileerd hout, dat fraaiere en steviger schuttingen oplevert. Een leuk ornamentje in de tuin mag tegen woordig ook best een paar cen ten kosten. Dat kan een molensteen zijn, een doorboorde kei of een spuitfiguur, materialen die vaak worden toegepast in combinatie met vijvers, want de watertrend gaat onverminderd voort in de tuin. Daarbij wordt stukken minder vaak met folie gewerkt, maar met prefab vijvers, met soms een groot aantal jaren garantie. En wie denkt dat we nu in een periode zijn gekomen waarin we de bakken en potten die deze zo mer zo mooi uitbundig stonden te wezen met petunia's en ander leuk klein goed, maar een aantal maanden leeg moeten laten staan heeft het mis. Bakken ge vuld met bes-dragende en blad- houdende planten doen het in het sombere jaargetijde heel aar dig op het terras of op het balkon. kleine of te grote openingen kunnen beklemming van bij voorbeeld vingertjes, hoofd en armpjes veroorzaken. Vin gertjes kunnen beklemd raken tussen openingen groter dan 3 mm, de juiste spijlafstand is minimaal 6 en maximaal 7,5 cm. - Plaats nooit groot speelgoed in de box. Denk hierbij ook aan knuffelbeesten. Via deze artikelen kan uw kind de box uitklimmen. Goedgekeurde produkten kunt u herkennen aan het GOEDMERK, een strakke paarse letter G met daaraan het woord "GOED" ver bonden. Het Keurmerkinstituut Konsumentenprodukten heeft kinderboxen op alle zichtbare en niet zichtbare elementen gekon- troleerd, zoals veiligheid, ge bruikseigenschappen, sterkte en duurzaamheid. t

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1992 | | pagina 21