Het moment voor een nieuwe trend Toon met de boekenkast wie je bent Materiële overdaad maakt plaats voor een soberder levensstijl Decoratief vloerkleed als kunstige sfeermaker Spiegel en radiator tegelijk NIEUWE INTERIEURTREND VOOR DE WINTER Kleuren en materialen Rages voorbij Actuele woonthema's Boekenemmer Zelf te monteren Scheidingswand Oosterse weeftapijten Originele kleuren Dhurrie Kunstenaars-karpetten Decoratie bescheidener Woensdag 30 september 1992 DE FAAM - DE VLISSINGER 15 De klok wordt teruggezet, de avonden worden langer, de bla deren gaan vallen. Het zijn de tekenen van een afsluitend sei zoen. We keken, misschien met lichte weemoed, terug op een periode met wijd openstaande deuren en ramen, van ijle kinderstemmetjes in achtertuinen, van grommende grasmachientjes, driftig knip pende heggescharen en geur tjes die er op wijzen dat ze drie huizen verder de worstjes ken nelijk weer net iets te lang op de barbecue hebben liggen. In het najaar verplaatsen we onze activiteiten van buiten naar binnen. We kunnen niet meer buiten zitten, het wordt weer snel donker en we zoe ken onze warme haard weer op. In de maand oktober ma ken we ons gereed voor de koude winterdagen. De ver warming wordt nagekeken en het huis krijgt een grondige in spectie. Vaak komen we dan tot de conclusie dat er best het een en ander verschoven, ge schilderd, gestoffeerd of be hangen kan worden. Met een aantal kleine verande ringen krijg je vaak de meest verrassende resultaten. Gordij nen, een nieuw karpet, een of twee nieuwe meubelstukken, en u zult zien hoe de kamer di rect al opknapt. Ook accessoi res kunnen het accent in het interieur verleggen. Stap daar om eens binnen bij uw woninginrichter en doe daar een aantal leuke ideeën op. De tijd is er rijp voor. De woninginrichter heeft in woonmaand oktober de nieuwste collecties op het ge bied van meubelen en woning textiel in huis. En hij heeft in de maand oktober verrassende activiteiten en aanbiedingen voor u in petto. Dat maakt het woon-winkelen extra aantrek kelijk. Oktober is het moment voor een nieuwe trend. Elders in de ze special leest u er meer over. Over de soberder levensstijl die voor de deur staat, een andere manier van wonen, die zich uit in de keuze van natuurlijke kleuren en eerlijke materialen. Verder gaat de boekenkast weer nadrukkelijker, maar in een wat andere gedaante het huiselijk interieur opfleuren. Tot de nieuwe trend behoort ook het uitrollen van decoratieve vloerkleden en daarnaast valt te signaleren dat door de toe nemende aandacht voor het milieu een aantal natuurlijke producten een belangrijker rol gaan spelen in de vloerbedek king trends. Aandacht in deze special voorts onder meer voor de werkplek in huis en voor de grond, die onze woning om ringt, want het wisselen van de seizoenen vormt net zo goed een aanleiding om eens duchtig in de tuin te gaan wroeten. Kortom, er is weer een leuke periode aangebroken, een tijd perk waarin we ons een nieu we kijk op onze woonomge ving willen verschaffen. Een oud gezegde houdt ons dan wel voor, dat een nieuwe lente een nieuw geluid pleegt voort te brengen, een nieuwe herfst heeft voor het binnengebeuren weer vele aantrekkelijke en ook behaaglijke kanten, vooral voor degenen die zich af en toe net als de rupsen van de meeste vlindersoorten als in een co connetje willen voelen. Scheerwollen karpet Rondo. i Authentieke Kelims uit Turkije Hoe het wonen zich zal ontwikkelen blijft voor een deel nog een open vraag. Wat zijn de trends? Welke kleuren gaan het 'm doen? We zullen het moeten afwachten. Maar één ding is zeker: materiële overdaad maakt plaats voor de 'magie van het gevoel'. Trends ontstaan niet van vandaag op morgen. Ze worden voorspeld aan de hand van de tijdgeest en vloeien logisch voort uit allerlei sociale, economische en maat schappelijke factoren. Volgens Simone Sanders, styliste van het Nederlands Interieur In stituut (N.l.l.) en daarmee de vrouw achter onze woontrends, zal met name de 'New-Age' ge dachte de komende jaren een al les overheersende rol gaan spelen. 'Innerlijke harmonie wordt belangrijker dan uiterlijk vertoon. Een mondiaal bewust zijn en ecologische leefgewoon ten zijn daarbij van levensbelang. Mensen krijgen weer waardering voor eenvoud. Ze zoeken bewust naar kwaliteit en duurzamer pro- dukten. De tijd van 'consuming' is definitief voorbij.' Een soberder levensstijl dus, die gedragen wordt door natuurlijke kleuren en eerlijke materialen. De grootste vernieuwing in het inte rieur zit 'm namelijk niet zozeer in de vormgeving, als wel in de stoffering en de materiaalkeuze. Nu al is de opmars van sisal, lin nen en pitriet niet meer te stui ten. De warmere houtsoorten - wortelnoten, beuken en kerse hout - maken geleidelijk plaats voor neutralere soorten zoals no ten en grenen met kwast. Voor^ de bekledingstoffen worden aai-' bare natuurprodukten gekozen: wol, velours en suède. Leer wordt geschuurd, krijgt een printje of wordt in reepjes gevlochten in 'pitriet-look'. De kleuren zijn over het alge meen licht en lieflijk. Wel neemt het kleurenaanbod in de breedte af; vage ton-sur-ton tinten in ge dempte pastels zijn veruit favo riet. De kleurnuances variëren van jade-groen tot maïsgele tin ten met ecru als basis. Accenten worden gezet door zalm, oranje- achtigen, staalblauw en taupe. Ook de meubelcollecties laten een reflectie zien op de verspilling van energie en grondstoffen. Aan de ongebreidelde, kortstondige rages is een eind gekomen. Er wordt weer teruggegrepen op vormen en stijlen die hun waarde door de jaren heen bewezen heb ben. In het semi-klassieke meu bel zijn dat vooral variaties op de chaise-longue, rookfauteuil en aloude keukenstoel. In het mo derne segment zien we vooral ongedwongen, vloeiende lijnen uit de jaren '50; maar ook een te rugkeer naar het tijdloze functio nalisme. Veel ontwerpers laten dan ook weten geen 'mode meubelen' meer te maken, maar 'moderne klassiekers'. In het topdesign wordt boven dien gezocht naar een ecologi sche rechtvaardiging van het produkt middels het gebruik van recyclebare materialen of - heel exclusief - ongelakt hout. En sluipt er eens een uitgesproken trendy ontwerpje tussendoor, dan wordt dat in de regel als 'kunst' gepresenteerd. Compleet met handtekening en gelimiteer de oplage. Waarna ook dit object als collectors-item de eeuwigheid tegemoet zal gaan. Harmonie is volgens Simone Sanders hét sleutelwoord om een verantwoorde keuze te kunnen maken uit het enorme aanbod. 'Mensen zijn niet zozeer op zoek naar specifieke produkten, maar naar een bepaalde sfeer en iden titeit. Of hun interieur nu modern, landelijk of klassiek is.' Om aan die individuele smaakverschillen tegemoet te komen, presenteert het N.l.l. elk jaar een aantal ver schillende woonthema's. Op dit moment lopen de zes actuele thema's uiteen van luxueuze weelde en luchtige elegantie, via landelijke romantiek tot architec- De avonden worden weer langer. Een tijd om je gezellig en knus met een boekje in een hoekje te nestelen. Wie leest is immers nooit alleen. Maar wie veel leest wil zijn boeken, die inmiddels dierbare vrienden zijn geworden, ook graag om zich heen hebben. Boekenkasten, ja zelfs speciale bibliotheekkamers zijn weer helemaal terug van weg geweest. In de zeventiger en tachtiger ja ren rustte er als het ware een smet op uiterlijk vertoon. Dat is nu totaal veranderd. Tonen wat je hebt en dus tonen wie je bent mag weer. tn hoe kun je in een interieur beter tonen wie je bent aan de hand van een wandmeu- bel/boekenkast. Een oud gezegde luidt namelijk: 'toon mij uw boe ken en ik zal u zeggen wie u bent'. Een boekenkast is dus niet alleen een nuttig bergmeubel, maar ook een drager van bood schappen en daarnaast een uit stekende sfeerbepaler. De boekenkast is dus weer helemaal in. Maar de vormen zijn toch wel iets anders dan bijvoorbeeld in de jaren tachtig. Toen waren wand- meubelen meestal a- symmetrisch opgebouwd en niet altijd even functioneel ingedeeld. Dat is nu anders. Eenvoud, dege lijke constructie en een goede af werking zijn belangrijk geworden. Dat komt tot uiting in de opbouw van de kasten, die soms heel sterk doen denken aan bijvoor beeld de gevel van een flatge bouw. Boekenkasten worden nu opgebouwd volgens een soort blokkendoos principe: kastje voor kastje en laag voor laag. De duur dere typen boekenkasten kunnen zelfs worden voorzien van een verrijdbare ladder die wordt be vestigd aan een rails bovenaan de boekenkast. Maar er zijn ook heel handige, multifunctionele, losse bibliotheektrapjes te koop. De oude Grieken en Romeinen hadden al boeken. Niet zoals on ze boeken; plat en ingebonden. Nee, het waren op rollen perka ment geschreven teksten, die werden bewaard, en soms ook meegedragen in houten emmers. De grote boekenkast zoals wij die nu kennen, begon pas furore te maken in de achttiende eeuw. Toen begon een aantal beroemde Engelse meubelmakers als Chip pendale, Hepplewhite en Shara- ton heel fraaie in kostbaar mahoniehout gemaakte boeken kasten te vervaardigen. Dergelijke kasten konden alleen door de eli te worden aangeschaft, want 'gewone' mensen hadden geen geld om zo'n statussymbool aan te schaffen. Daarnaast kon lang niet iedereen lezen en schrijven. Bij diverse woninginrichters wor den naast de kant-en-klare boe kenkasten ook zelf te monteren boekenrekken en boekenkasten verkocht. Voordeel van een der gelijk systeem is dat het kan meegroeien met de individuele behoefte. Er kan bijvoorbeeld be gonnen worden met een basise lement, dat verder in de hoogte en breedte met losse modules kan worden uitgebouwd. Ge woon een kwestie van stapelen en opbergen dus. Een boekenkast hoeft overigens niet van onder tot boven te wor den volgezet met alleen maar boeken. Af en toe een schap openlaten om er wat leuke heb bedingen, fotolijstjes of andere accessoires te plaatsen, onder breekt de eentonigheid en maakt dat zo'n kast een heel persoonlij ke uitstraling krijgt. Zowel dichte als open boeken kasten zijn als scheidingswanden te gebruiken. Bij een dichte boe kenkast kan de achterzijde wor den opgesierd met een mooi schilderij, bij een open boeken kast vloeit de ruimte als het ware Een spiegelradiator biedt op het ogenblik de meest fascinerende totaaloplossing als hoofdverwar ming van bijvoorbeeld de badka mer, de entree en de slaapkamer. De spiegelradiator is een elec- trisch stralingspaneel, dat is ge baseerd op recente ontwikke lingen op het gebied van lange warmtegolven. In tegenstelling tot klassieke verwarmingssyste men hoeft men bij de straling niet eerst de omringende lucht op te warmen om zich daarbij comfor- letterlijk door de kast heen. Het is een uitermate praktische oplos sing als men bijvoorbeeld de eet- hoek of de werkplek wil afzonde ren. Voor wie 'geheimpjes' heeft, het Franse woord daarvoor is 'secret' en van dat woord is het secretai rekastje weer afgeleid, kan ook een (boeken)kast voorzien van een rolluik of van glazen- of hou ten schuifpanelen aanschaffen. Boekenkasten zijn er te kust en te keur, voor elk budget. Gemaakt van dure houtsoorten, van staal, glas of kunststof. En of u nu een hele bibliotheek-achtige boeken wand creëert, of dat u een klein hoekje inruimt voor uw boeken, het zal zeker een sfeervolle aan vulling op uw interieur beteke nen. tabel te voelen. Daardoor is de spiegelradiator bijzonder econo misch in al zijn toepassingen. Tot de voordelen van zo'n gecombi neerde toepassing behoort dat de leefruimte door het spiegelef fect wordt vergroot. Je hebt geen ruimteverlies, van condensvor- ming is geen sprake en de instal latie is eenvoudig. Er zijn keuzemogelijkheden in de maat voering en een spiegelradiator is voorts leverbaar in verschillende kleuren. Een decoratief vloerkleed staat hoog op het verlanglijstje. Zeker in het moderne interieur waar harde vloeren als parket, laminaat of woon- grind vaak de toon zetten. Vloerkleden dempen het geluid en leggen een sfeervol en comfortabel accent. Wat zal het worden? Zo'n kleurrij ke Kelim, een lieflijke Dhurry of toch een expressief karpet.... Kelims en Dhurries zijn handge- weven oosterse tapijten. In te genstelling tot geknoopte tapijten hebben deze kleden dus geen pool; hun structuur is min of meer vergelijkbaar met die van een lap stof. Kelims en Dhurries zijn daarom aan twee kanten te gebruiken. Toch zijn er verschillen in weeftechniek. Wie goed kijkt, zal zien dat een Kelim veel onre gelmatiger oogt dan een Dhurry. En dat komt omdat een Kelim een zogenaamd 'gespleten weef sel' is. Doordat de inslagdraden van de verschillende kleurvlakjes niet met elkaar verknoopt zijn, worden de kettingdraden als het ware uit elkaar getrokken. Zo ontstaat het voor de Kelim karak teristieke, levendige oppervlak. Alle Kelims zijn gemaakt van 100% wol en hebben loperachti ge formaten: 100 x 200 of 130 x 300 cm. De laatste jaren worden er ook zachtgetinte Kelims aan geboden. Voor een echte Kelim ligt de prijs zo rond de f 2.500,—. Ze zijn te koop in Oosterse speciaalzaken en de be tere woninginrichting. De geschiedenis van de Dhurry is veel jonger. Deze tapijten zijn eigenlijk vereenvoudigde afgelei den van de Kelim. Ze werden zo'n twintig jaar geleden op grote schaal in produktie genomen in India. Dhurries zijn helemaal af gestemd op de moderne wester se woonmode. Om de 3 4 jaar worden de kleurstellingen en dessins aangepast aan de trends in meubel- en gordijnstoffen. Dhurries zijn relatief goedkoop en dus aantrekkelijk voor een jong publiek. De prijzen liggen zo tus sen de f 300,— - f 600,—. Ze zijn te koop bij veel woninginrich ters. Vanwege de lichte pasteltin ten zijn de charmante Dhurries helaas nogal besmettelijk. Ze moeten dan ook niet gezien wor den als een investering voor lan ge termijn. Een nieuw fenomeen is een handgeweven tapijt waarin allemaal kleine stukjes leer zijn vastgezet. Een trend die sterk doorzet zijn Wel is het gedaan met de al te theatrale dramatiek. Dat is goed te zien aan de prognoses voor het weelderige thema 'Classical Warmth' en het elegante 'Lyrical'. De gloedvolle, barokke kleuren worden minder diep; de drape rieën minder overdadig; de stof fen minder glanzend. Verwacht wordt dat beide thema's opgaan in één decoratieve, Renaissance- achtige stijl die gebaseerd is op traditie, folklore en natuur. Hier worden dierbare antieke erfstuk ken gecombineerd met heden daagse produkten die op traditionele vormen zijn geënt. Zo ontstaat een gerieflijk semi- klassiek interieur met folkloristi sche Kelims op de vloer, velours naast sjieke transparanten, trompe-l'oeil behang, grand fou lards in oriëntaalse motieven of - nieuwste trend - plaids in Schot se ruiten. Ook Chinees porselein, een ver weerd tuinornament, een klassie ke kroonluchter, zacht velourstapijt en bedmode met dromerige kant en broderie past helemaal in deze sfeer. ook de kunstenaars-karpetten. Heruitgaves van oude tapijtont- werpen uit bijvoorbeeld de tijd van het Bauhaus, werden enkele jaren geleden al met succes ge lanceerd. Ook reprodukties van werk van beroemde schilders als Picasso zijn zeer in trek. Een an der voorbeeld is de recent uitge brachte Vorwerk Arterior-collectie, waarvoor inter nationaal bekende architecten en beeldend kunstenaars de schets ontwerpen hebben geleverd. Ook door de wol geverfde textielont- werpers schuwen het expressie ve ontwerp niet. Iemand als Maarten Vrolijk treedt met zijn bloemrijke kleden - letterlijk - bui ten de afgebakende kaders. Valt de keus op zo'n beeldbepalend kunstenaars-tapijt, dan moet u rekenen op een investering van zo'n f 4000,f 8000,—. Maar daar krijgt u ook wel wat voor te rug: kunst om met voeten te treden. tonische puurheid en een bont gekleurde 'alles-mag' stijl. Elk thema heeft zijn eigen kleurkaart en is afgestemd op een bepaalde doelgroep. Boekenkast is weer terug in het interieur.

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1992 | | pagina 19