Martha Branten exposeert aquarelen BETAALD VOETBAL MOET BLIJVEN. TORÉNPROAT V.C.V. Jos Alewijnse start op- vernieuwd Eurocircuit Dubbelconcert in Midgard Veerse munten onder de hamer COR VERSLUIS BOUWT ZELF EEN LIGFIETS Parkeerverbod Stemerdinglaan HELP DAN V.C.V. ZEELAND! Hoe kunt u meedoen? Alleenstaanden 'Samen Uit' SCHELDEBODE VAN WOENSDAG 8 APRIL 1992 Bewoonster van Vijvervreugd verwerkt ervaringen met verf j&L- Prototype Precies pas Torsievering ZEELAND HELP VCV ZEELAND NÜ - Houdt betaald voetbal in Zeeland! 313 MIDDELBURG - Drie aqua rellen van de verstandelijk ge handicapte Middelburgse Mar tha Branten gaan deel uitmaken van een nationale rondreizende tentoonstelling van Very Spe cial Arts Nederland. Voor het samenstellen van de expositie kreeg de organisatie, die kunst van gehandicapte kunstenaars onder de aandacht wil hrengen, een stroom inzendingen uit heel Nederland. Martha's werk werd door de tentoonstellingscom missie „zeer positief" beoor deeld. Martha (28) woont in het Middelburgse centrum voor geestelijk gehandicaptenzorg Vijvervreugd. Ze is zeer creatief op velerlei gebied. Ze tekent en schildert niet alleen, ze werkt bijvoorbeeld ook met hout, klei VLISSINGEN - Een gedeelte van de muntenvondst uit Veere wordt dinsdag 14 april geveild in Hotel Britannia aan de Bou levard Evertsen. De Veerse vondst bestaat uit zilveren Zeeuwse dukaten uit de 17e en 18e eeuw. Verder ko men er vijftig schilderijen van Zeeuwse schilders onder de ha mer; een zeldzaam Delfts rood aardewerk potje met zilveren monturen en een verzameling blauw/witte en gekleurde tegels uit de vorige eeuwen. De kijkdag voor de veiling is maandag 13 april van 14.00 tot 20.00 uur, de vei ling is dinsdag vanaf 13.30 uur. en gips. Ze vervaardigt verder zelf kaarsen en sierraden en ook haar eigen kleding maakt en ontwerpt ze vaak zelf. Martha bezoekt drie keer per week de ambachtelijke groep van de dagactivering van Vijvervreugd. Daar heeft ze haar aquarellen gemaakt. „Martha's schilderijen en aquarellen vormen voor haar een soort dagboek", zegt Jopie Steijn, begeleidster, van de groep. „Ze beeldt zaken uit die haar overkomen zijn. Zo ver werkt ze die ook voor een deel". De aquarellen die uitgeselec teerd zijn voor de tentoonstel ling zijn; de kapsalon, de tand artskamer en een bezoek aan de gynaecoloog. Martha's werk was eerder al te zien op kleinere exposities in onder meer de bibliotheek van Vlissingen. De nationale expo sitie is een hoogtepunt. „Martha heeft een heel eigen stijl", zegt Jopie. „Ongeveer tien jaar gele den ben ik met haar begonnen. Je probeert dan uit wat iemand ligt. Ik teken en schilder zelf graag en bij Martha bleek dat ook aan te slaan. Ze kon er heel veel in kwijt. Je ziet ook echt een ontwikkeling in haar werk. Er komt steeds meer perspectief in". De expositie van de Very Special Arts Nederland (Stich ting Kunst met Gehandicapten Nederland) reist twee jaar lang door alle Nederlandse provin cies. Zeeland is in december aan de beurt. De tentoonstel lingslocaties zijn nog niet be kend. Martha Branten aan het werk Als ik iets zie dan maak ik het MIDDELBURG - Brood koop je bij de bakker en een fiets bij de fietsemaker. En net zoals er mensen zijn die zelf hun eigen brood bakken zo zijn er men sen die hun eigen fiets in elkaar zetten. Hoewel het laatste iets minder vaak voorkomt. De redactie had een gesprek met een echte fietsemaker: Cor Versluis uit Middelburg. Een fiets maken, hoe kom je erop. En dan ook nog een lig fiets, alsof een gewone fiets niet moeilijk genoeg is. Het begon er natuurlijk mee dat Cor Versluis twee jaar gele den aan een nieuwe fiets toe was. "Ik wilde een fiets die het meest ideaal was om naar m'n werk te rijden, een fiets waarop ik minder last had van verve lende tegenwind. Zo kwam ik al snel bij een ligfiets uit. Maar wat ik in de winkels zag beviel me niet. Ik wilde bijvoorbeeld niet zo'n stuur dat naast je za del zit, maar een stuur dat bo ven je zit, dat geeft een veel be tere stabiliteit. Twee jaar gele den waren zulke modellen nog niet op de markt en daarom be sloot ik om er dan zelf maar een te maken. Want ik werk graag met m'n handen en wat ik zie dat wil ik maken". Versluis ging aan de slag in het schuurtje en zette in twee weken een prototype van dikke buizen in elkaar. Na een paar proefritjes werd het hem duide- OOST-SOUBURG - In een gedeelte van de Burgemeester Stemerdinglaan gaat binnen kort een parkeerverbod gelden. In de bocht van de Burge meester Stemerdinglaan-Rit- themsestraat ontstaan dagelijks gevaarlijke verkeerssituaties. Het autoverkeer over de Bur gemeester Stemerdinglaan, richting het viaduct komt bij het nemen van de onoverzichte lijke bocht in conflict met het tegemoetkomende verkeer en de voorrangssituatie met de krui sing van de Ritthemsestraat. Deze verkeersonveilige situa tie wordt veroorzaakt door ge parkeerde auto's en andere voertuigen aan de noordzijde van de Burgemeester Stemer dinglaan en aan de westzijde van de Ritthemsestraat. Burgemeester en wethouders van Vlissingen zijn daarom voornemens een parkeerverbod in te stellen aan de noordzijde van de Burgemeester Stemer dinglaan, tussen de Prins Hen driklaan en de Ritthemsestraat tot en met huisnummer 74. lijk dat hij er nog niet was. "Ik vond bijvoorbeeld de zit veel te laag. Nadeel van een hogere zit is wel dat je meer wind vangt maar je hebt wel beter zicht in het verkeer. Ik kan nu bijvoor beeld door de autoraampjes heen kijken. Verder moet het gewicht zoveel mogelijk op het achterwiel drukken om te voor komen dat het voorwiel weg- slipt als het een beetje nat op de weg is". De tekentafel en de computer kwamen er aan te pas om een zo veilig mogelijke ligfiets te con strueren. Zo wilde Cor een goed verlichtingssysteem, goede rem men en ook nog comfort. En, 't mocht ook niet teveel kosten. Daarom gebruikte Cor onderde len van een oude racefiets en kocht links en rechts tweede hands materiaal. "De hele fiets heeft zo nog geen duizend gul den gekost". Al fietsemakend kwam Cor de nodige problemen tegen. "Want ik wilde perse een bo venstuur. Je kunt dan wel niet zo snel omdat je meer lucht- weerstand hebt, maar je rijdt veel stabieler door de stad. En veiligheid gaat bij mij voor snelheid. Maar 't moet natuur lijk wel passen, je knieen mogen het bovenstuur niet raken, 't Was nog een heel gereken om erachter te komen hoe groot de afstand van de trappers tot het zadel moest zijn". Uiteindelijk werd de fiets precies pas ge maakt op de afmetingen van Cor. "Stelen heeft geen zin", verklaart Cor glunderend, "want de fiets past alleen bij mij Een nadeel van liggend fiet sen is dat je weinig zicht op het wegdek hebt. Een put in de weg zie je niet, je voelt hem. en dat komt flink aan, vooral omdat je op je rug ligt. "De gewone fiets- vering schiet bij een ligfiets te kort. Na veel probeersels kwam ik uiteindelijk bij een torsieve- ringsysteem, met rubberdruk, terecht. Eerst waren de ge bruikte rubbers te slap zodat je na ieder putje nog meters dei nend over de weg ging, maar nu heb ik een andere samenstelling voor het rubber en is de vering precies goed". Cor Versluis op zijn Grasshopper Voor de verlichting gebruikte Versluis de accu van een op laadbare boormachine. De sterke halogeenlichtbundel van 7,2 volt doet het altijd. Vanwege het veiligheidsas pect monteerde Versluis trom- melremmen op de ligfiets. En voor de versnelling kwamen er schakelhandvatten op het stuur. Cor werkte de fiets flitsend af en gaf er de naam Grasshopper aan. "Ik vind dat het wel iets van een sprinkhaan wegheeft, vandaar". Toen de fiets af was zette Cor hem bij fietsenhandel Klaassen in de etalage "want daar krijg je nog ouderwets goede servi ce". Overigens denkt Versluis er niet aan om de ligfiets in pro- duktie te nemen. "Ik heb een hele fijne baan als technisch - FOTO: HARRY DE LANGE auteur bij Vitrite en een gezin met drie kleine kinderen, dan houd je niet zoveel tijd over. Waar ik nog wel over nadenk is om met het veersysteem verder te gaan. Ook voor een gewone fiets is het torsieveringsysteem een hele verbetering". Nederlandse formatie N.A.O.P. op het programma. De Haagse band laat al jarenlang een on vervalste dosis hardcore over de Nederlandse podia blazen. Na vele optredens in Nederland en Duitsland en een finaleplaats bij de Grote Prijs van Neder land bracht de band een CD uit in eigen beheer. N.A.O.P. staat voor Noisy Act Of Protest en deze naam staat voor wat de muziek uitstraalt. De entree voor deze avond bedraagt 7,50. MIDDELBURG - Vrijdag avond 10 april treden in jonge rencentrum Midgard twee bands op. Om 21.30 uur wordt de spits afgebeten door de Middelburgse formatie Distress. Een band die zich al eerder presenteerde in Middelburg op de Zeeuwse Popdag in de Schouwburg. De band brengt 50% covers en 50% eigen werk. De muziek is in de lijn van Metalica en Iron Mai den. Als tweede band staat de (ADVERTENTIE) Wilt u ook, dat betaald voetbal in Zeeland blijft? Deze publikatie is een hartekreet van een groep mensen, die de teloorgang van profclub VCV Zeeland aan het hart gaat. Betaald voetbal moet voor Zeeland behouden blijven. Wat is er nodig om betaald voetbal in Zeeland gezond te krijgen? De VCV Zeeland heeft naast alle inkomsten, zoals Businessclub, hoofdsponsor, subsponsors, reklameborden, toeschouwers en dergelijke minimaal nog 300.000,- nodig om op een verantwoorde manier gezond betaald voetbal te kunnen bedrijven. Laten we ook nu met z'n allen achter de enige Zeeuwse betaald voetbalclub gaan staan. Als het nu niet lukt is het voor vele jaren over in Zeeland. Er zijn toezeg gingen van enkele sponsors om de VCV HELP Door storting van I of meerdere keren 100.-. Door storting van mini maal 500,-, wat tevens recht geeft op I seizoen kaart en een consumptie voor, tijdens of na de wedstrijd in de kantine. Door storting van minimaal 1.000,-, wat tevens recht geeft op 2 seizoenkaarten en een consumptie voor, tijdens of na de wedstrijd in de kantine. Door Businessclub-lid te wor den. storting 3.500,- (exd. BTW). Zeeland financieel te steunen onder de voor waarde, dat er nog minimaal 300.000.- door de Zeeuwse bevolking en het bedrijfsleven wordt gestort. In elk bedrijf is het de eerste jaren hard ploeteren om het bedrijf overeind te houden. Ook dan ziet men dikwijls 'zwarte sneeuw'. Bij de VCV Zeeland is dat niet anders, door gewoon tegenvallers. Laten we nu met z'n allen het Nederlandse publiek eens laten zien wat Luctor et Emergo betekent. En laten we de VCV Zeeland overeind hou den. Met meerdere werkgroepen zullen er diverse akties worden gehouden, ten gunste van de VCV Zeeland. Er zijn diverse kon- strukties bedacht, die allen onder toezicht staan van notaris Janse de Jonge Matthijssen en van Wouwe te Middelburg, die er voor zorgt dat alles korrekt verloopt en het geld op 'n goede manier besteed wordt. Wanneer blijkt, dat er geen 300.000,- binnenkomt dan krijgt iedereen zijn donatie teruggestort op zijn of haar bank- of girorekening. Maar wij gaan ervan uit, dat het lukt. Ons Zeeuwen zunig? Kom nou!!. Laten we nu met z'n allen eens achter de enige betaald voetbalclub VCV Zeeland gaan staan en stort nü voor 21 april uw bijdrage op bankrekening NMB 68.07.60.040 of girorekening van de bank 179035 Ln.v. Notariskantoor Janse de Jonge. Matthijssen en van Wouwe te Middelburg. Wij houden u op de hoogte met de stand via de media en hopen u eind april mede te kunnen delen, dat de 'reddingsoperatie' geslaagd is. Voor verdere informatie kunt u kontakt opnemen met Ron Verstraeten. tel. 01650-41531 of 010-4927417 en Jan Bos, tel. 01184-78806. ..*js -*V»« rn-tj/, ROZENKRUIS - Op maandag 13 april houdt het Rozen kruisers Genootschap een lezing in de aula van de Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7 te Middelburg. In deze lezing belicht het Rozenkruisers Genootschap een aspect van de universele wijsheidsleer, de titel van de lezing, die om 20.00 uur begint, is: Is de ziel onsterfelijk? Toegang gratis. GESTALT - Woensdagavond 15 april start er een gestalt en bio-energeticagroep gericht op persoonlijke ontwikke ling en geestelijke groei, het (her)vinden van je levensener gie en het verdiepen van je lichaamsbesef. De avonden zijn een afwisseling van gestaltwerk, (bio-)ergetische oefenin gen, zen-meditatie, geleide fantasie en gestaltexperimenten. De groep komt 10 keer bijeen in de Open Hof te Vlissingen en staat o.l.v. gestalt- en lichaamstherapeute Angèle Neder- lof. Voor informatie: 01184-67542. TOEREN - Zaterdag 18 april houdt de Toerclub Walcheren de jaarlijkse Walcheren-Bevelandentocht. De lengte van de tocht is 110 kilometer. De start is bij de Rijwielcentrale aan de Koudekerkseweg in Vlissingen tussen 8.30 en 9.30 uur. GEVONDEN - Bij de gemeentepolitie te Vlissingen is in de periode van 25 maart tot 1 april het volgende aangegeven: een bankbiljet, een jas, en sleutels. Bij het dierenasiel te Vlissingen is in die periode een witte cyperse poes en een zwartwitte poes aangegeven. NATUURWANDELING - De afdeling Walcheren van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging houdt zaterdag 11 april een voorjaarswandeling onder des kundige begeleiding door de bossen bij Oostkapelle. Tijdens deze wandeling wordt de aandacht van de deelnemers vooral gericht op wat in de vroege lente al groeit en bloeit. Belangstellenden worden om 14.00 uur verwacht op het parkeerterrein aan de Randduinweg in Oostkapelle waarna Henk Mandemaker hen meevoert door het voorjaarsgroen. CREATIEVE MIDDAG - Het Activiteiten Centrum Middel burg en de Bond van Gehandicapten en Arbeidsongeschik ten, het A.C.M. en A.N.I.B. afdelng Walcheren houden za terdagmiddag 11 april een gezamenlijke ontspanningsmid dag met creativiteit en paasbingo in het winkelcentrum Dauwendaele, Vrijlandstraat 51 te Middelburg. De bijeen komst begint om 13.30 uur. ASTMA - Dinsdag 14 april is er in „Dorpshuis Ons Huis" te Meliskerke een rookvrije bijeenkomst voor ouders met CA- RA-kinderen. Vanaf 20.00 uur wordt er gesproken over voedselallergie bij kinderen met CARA en over gezonde voeding voor de kinderen. BORSTVOEDING - Op woensdag 15 april a.s. organiseert La Leche League weer een voorlichtingsavond over borst voeding, deze keer rond het thema: „Het oplossen en vooral het voorkómen van problemen". (Aanstaande) moeders die belangstelling hebben, zijn van harte welkom van 20.00 tot ca. 22.00 uur, Laan van Wervenhove 3, Serooskerke. Voor nadere informatie kunt u bellen: 01189-1691 of 01180- 16812. BEURZEN - Peuterspeelzaal 't Wegkruupertje in de wijk Nieuw Middelburg houdt zaterdag 11 april 1992 van 10.00 tot 11.00 uur een kleding- en speelgoedbeurs in het ge bouwtje van de speelzaal. Ingang: brandgang Prinses Irene- straat. De opbrengst is bedoeld om iets extra's te doen voor de kinderen van 't Wegkruupertje. Als men kinderkleding en speelgoed wil inleveren kan dat tot vrijdag 10 april tij dens de peuterspeelzaaluren in de peuterspeelzaal. Het Middelburgse Drum Bugle Corps Blue Spirit orga niseert op zaterdag 11 april haar jaarlijkse rommelmarkt. Deze groots opgezette en tevens overdekte rommelmarkt van Middelburg wordt gehouden op het parkeerterrein bij de molen „Ons Genoegen" aan de J.H. Huyssenstraat in Middelburg-Zuid. Van 08.00-16.00 uur is er naast de ver koop van allerhande artikelen ook een oliebollenactie, en wordt er dit jaar voor het eerst een playbackwedstrijd geor ganiseerd. De opbrengst is bestemd voor de aanschaf van nieuwe uniformen voor het korps. Op zaterdag 11 april organiseert de ouderraad van de openbare basisschool „De Zuidburch" een kinderrommel markt. 's Morgens tussen tien en twaalf uur kunnen koop lustigen in het schoolgebouw aan de Samuel Rademacher- straat, achter de torenflat aan de Rentmeesterlaan, terecht. Naast de spullen die de kinderen aanbieden kunnen de be langstellenden consumpties en door ouders klaargemaakte snacks kopen. De opbrengst komt, samen met die van de rommelmarkten die de andere openbare basisscholen in de Magistraatwijk later in het jaar organiseren, ten goede van de speeltuin die in het Meiveld zal worden gebouwd. De Unie Van Vrijwilligers, (U.V.V.) te Middelburg ver koopt dinsdag 14 april dameszomerkleding aan de Heren gracht 52 van 13.30 uur tot 15.00 uur. Kleding voor de ver koop kan 's morgens van 9.00 tot 11.30 uur worden ingele verd. Heren- en kinderkleding is woensdag 15 april aan de beurt. Inleveren kleding voor de verkoop van 9.00 tot 11.30 uur, verkoop van 13.30 tot 15.00 uur. Van de opbrengst is 25% voor de U.V.V. COMPUTER - Op maandag 13 april 1992 houdt de HCC Re gio Zeeland de maandelijkse bijeenkomst in wijkcentrum „Open Hof" te Vlissingen. Er is weer veel nieuw public do main software beschikbaar. Tevens bestaat weer de moge lijkheid om de eventuele problemen rond uw computer c.q. softwaregebruik te bespreken. Breng uw eigen computer mee, dat vergemakkelijkt de oplossing van uw probleem. Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur. MIDDELBURG - De alleen- staandengroep 'Samen Uit' houdt zondag 12 april een bij eenkomst in 'Het Pand' aan de Kerksteeg 3. Vanaf 14.00 uur wordt dan een nieuw pro gramma voor de komende tijd samengesteld. De stichting 'Samen Uit' richt zich vooral op alleen staanden beneden de 55 jaar. In deze groep komen ook alleen staande vaders en moeders met kinderen voor. De mensen in deze groep die geen kinderen meer thuis hebben vinden dat wel eens moeilijk. Samen Uit lost dit op door activiteiten te organiseren waarbij zowel al leenstaanden met als zonder kinderen aan hun 'trekken ko men. Daarbij wordt ook reke ning gehouden met het inkomen van de alleenstaande. Op de ac tiviteitenlijst staan o.a. wandel en fietstochten, bezoek aan ste den zoals Brugge en Knokke, en een driedaagse tocht met de Olau Line in de grote vakantie waarbij ook de kinderen mee kunnen. Voor meer informatie kunt u bellen naar H Schop, 01180-14393. VALKENSWAARD - Ko mende zondag, 12 april bart op het volledig gerenoveerde Euro circuit het eerste rallycross-ge weld van het jaar los. Vele Ne derlanders, maar ook een groot aantal buitenlanders staan dan aan de start om te proberen de eerst kampioenspunten binnen te halen. Een van hen is de Zeeuw Jos Alewijnse. Alewijnse start dit jaar in de divisie 1 nadat hij vorig jaar de meeste punten verzamelde in de Divisie 2. Alewijnse komt aan de start in een nieuwe Ford Sierra Cosworth in sedan-uit voering. Daarin staat hij niet alleen want ook Henk Weij en Peter Kramer uit Aalsmeer ver schijnen in een Cosworth aan de start. Alewijnse krijgt in de divisie 1 een zware dobber want hij moet het opnemen tegen Jacques Franssen, de kampioen van vorig jaar, ex-kampioen Ad Boogaart en oude rot Bert van Roy.

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1992 | | pagina 13