Muziekfestival op 12 augustus Midzomerfeest in Oost-Souburg. New Magic Breeze in Ruyterhaven DIEREN BINGO hans knuijt Qg SCHELDEBODE het weten waard Sinds kort op de markt Hollandse Groenlof Justian in disco Cosmo BUROVOOR RECHTSHULP Wie wordt Miss El Toro Bram Beekman bespeelt het orgel van St. Jacobskerk Jeu de Boule Trimkoers in Wolphaars- dijk Consumentenklachten SCHELDEBODE VAN WOENSDAG 2 AUGUSTUS 1989 305 UITSLAG PUZZELFOTO MANNENMODE Basisrecept Gegratineerd HUISARTSEN KRUISVER. APOTHEEK DIERENARTSEN TANDARTSEN OOST-SOUBURG- De Stichting Mae-Uku houdt op 5, 9 en 12 augustus het midzo merfeest. Het is het negende festival in successie van de or ganiserende stichting. Zaterdag 5 augustus starten de activiteiten van de Pasar Ambon met het openen van de diverse kraampjes. De jeugd tot en met 15 jaar krijgt een 'eigen markt' voorgeschoteld en is gratis. Vanaf 9 uur wordt een fan cy-fair gehouden. Op vastge stelde tijden zijn kinderactivi teiten gepland. De jeugd vanaf 16 jaar moet zich wagen aan kracht- en behendigheidswed strijden. Vanaf 13.30 uur vindt een jamsession plaats waaraan iedereen kan meedoen. Van 19 tot 20 uur wordt er bingo ge speeld. Woensdag 9 augustus is er vanaf 9.30 uur een speurtocht voor de kinderen tot en met 12 jaar. Tussen 12.30 en 13.30 uur zullen de kinderen wel al hon ger hebben. Die honger kan gestild worden met het veror beren van wafels, 's Avonds zijn er diverse spelen en het programma wordt afgesloten met een vliegerwedstrijd. Zaterdag 12 augustus ko men de liefhebbers van mu ziek aan hun trekken. De loca tie is de sporthal in Oost-Sou burg aan het Koopmansvoet pad. De zaal gaat om 19 uur open. Vanaf 20 uur beginnen de bands te spelen. De ouverture komt op naam van de Surprise Band. Om 20.45 uur is het de beurt aan de Ma-Ku Band. Daarna volgt een pauze. De Show Cat treedt dan vervolgens op tot 0.45 uur en als afsluiting komt de Suara Maluka Band naar de sport hal. Show Cat bestaat uit twee mensen die sax spelen. Een vleugje funk, een toefje rock en jazz als laatste. Dat zijn de ingrediënten die deze band het publiek zal voorschotelen. De Suara Maluku All Stars bestaat uit Molukse muzikan ten die in Nederland hun spo ren in de muziekwereld heb ben achtergelaten. Zowel in groepsverband of in een solo carrière. De muziek die de band ten gehore brengt is traditioneel met westerse invloeden. De band voert momenteel onder handelingen om een lang speelplaat op de markt te brengen. (ADVERTENTIES) VLISSINGEN - De New Magic Breeze, de innovatieve oceaanracer, gesponsord door de NMB-bank, zal van 7 tot en met 9 augustus aanleggen in de nieuwe Michiel de Ruyter haven in Vlissingen. Onlangs nam de New Magic Breeze deel aan de jaarlijkse zeilrace: The Round Britain and Ire land'. De New Magic Breeze is op 7 en 8 augustus te bezichtigen voor het publiek. Belangstel lenden kunnen tussen 15.00 en 18.00 uur een kijkje nemen aan boord. Het schip heeft een lengte van 13,7 meter en de mast is 20 meter hoog. De boot, met als bemanning de schippers Wytze van der Zee en Henk Bezemer, legde de 'Round Bri tain and Ireland Race', een af stand over meer dan 2400 zee mijlen ofwel meer dan 3700 ki lometer, af in de tijd van 14 dagen, 2 uur en 53 minuten. Hiervan waren 41 uur zonder enige wind. Met deze tijd ein digde de Breeze als 15e in het totaalklassement en als 2e in de eigen klasse. Schipper/navigator Henk Bezemer en zijn assistent Aaf Gerhardt zullen de bezoekers rondleiden over de New Magie Breeze en hen vertellen waarom het schip zo bij zonder is en zo snel. Er zijn teveel technische snufjes aan boord om ze allemaal te beschrijven. De heer Van Hoepen, waar- De Newe Magic Breeze volgende week dinsdag en woensdag te bezichtigen in de Ruyterhaven te Vlissingen. nemend directeur van de NMB hoopt dat veel mensen de New Magic Breeze met haar spe ciale rompvorm en opmerke lijk smalle waterlijn zullen komen bekij ken. VLISSINGEN - De organist Bram Beekman geeft op woensdag 2 augustus een con cert op het orgel van de St. Ja cobskerk. Aanvang 20.00 uur. Op het programma staat on der meer Praeludium und fuga D-dur van Joh. Seb. Bach, Sonate opus 65 no. 6 van Felix Mendelssohn en Deu- xième Symphonie van M. Du- pré. Beekman die in 1949 in Vlis singen is geboren, is docent hoofdvakken orgel en impro visatie aan het Brabants Con servatorium te Tilburg. Aan dit conservatorium studeerde hij ook voordat hij zijn studie in Wenen voortzette. Beekman verzorgde reeds vele concerten in binnen- en buitenland en werkte mee aan diverse radio- en tv-opnamen. Ook versche nen van hem verschillende LP's en CD's. Hij werd win naar van orgelconcoursen in Brugge en Bologna. Het marktconcert dat op vrij dag 4 augustus in de St. Ja cobskerk wordt gegeven, wordt verzorgd door Rolf Wolfensberger uit Terneuzen. Hij zal werken spelen van Charl Ph. E. Bach en Joh. Seb. Bach. De volgende marktcon- certen zijn op 11 en 18 augus tus. Wekelijks via Tros Radio II. Op maandag van 12.00-13.00 uur. VOOR DE BETERE Ook voor hoeden en petten St. Jacobsstraat 10 VLISSINGEN De Suara Maluku Band, die optreedt tijdens het festival in Oost-Souburg. KAMPERLAND - De Jeu de Boule-club 'Pétanque' houdt op donderdag 3 augustus haar laatste van een serie promo tie-recreatie - tou rnooien. Om 19.15 uur wordt het spel met de ballen gespeeld op camping de Schotsman. Het terrein is gelegen rond de 'Windmolen'. Ieder die belang stelling heeft voor dit fascine rende spel kan meedoen. Bal len heeft men voorradig. Groenlof is een bladgewas dat van oorsprong afkomstig is uit het Middellandse Zeege bied. Deze oude groente wordt momenteel nog steeds in Mid den- en Zuideuropese gebie den aangetroffen; maar ook in Nederland zijn tuinders be gonnen met de teelt van dit produkt. Groenlof is een bladgewas, langwerpig van vorm, met een enigszins open krop en vrij veel los omblad. De buitenste bladen zijn groen; de binnen ste bladen en krop zijn geel en wit van kleur. Groenlof be hoort tot de familie van de chichorei. Deze familie van bladgewassen staat bekendom de wat bittere smaak. Groen lof, in Frankrijk en Engeland bekend onder de naam 'Pain du Sucre' en 'Sugar Loaf, is echter ietwat zoet van smaak, met name de lichtgekleurde binnenbladen. Kopen, bewaren en schoonmaken Let er bij het kopen van groenlof op dat de groente een fris groene kleur heeft zonder bruine randen. Kroppen kunt u met omblad enige weken op een koele plaats bewaren. Het schoonmaken is eenvoudig. Verwijder de lelijke buitenste bladeren en de worteltjes, was de (struik)en een paar keer. Snijd de groente naar de stronk toe, dan heeft u stevig heid bij het snijden. Kookt u de groenlof, snijd deze dan in repen van 2-3 centimeter. Groenlof kan ook verwerkt worden in gemengde salades; snijd u de groente dan zo fijn mogelijk. Wanneer u de groente kookt, rekent u dan op 300-500 gram per persoon. Voor ver werking in een gemengde sa lade is 100 gram per persoon voldoende. Maak 1-1 Vt kilogram groen lof schoon, was en snijd ze. Zet de groente op met aanhangend water. Laat de groente slinken en schep ze een keer om. Kook de groenlof gaar in ongeveer vijftien minuten. Giet het kookvocht af. Voeg een snufje zout en een klontje boter toe en bind het overtollige vocht met 8 gram (1 eetlepel) aange lengde maizena. Natuurlijk kunt u ook met groenlof meer doen dan alleen maar koken; bijvoorbeeld verwerken in ovenschotel. Benodigdheden: 2 groenlof struiken, sap van Vi citroen, 8 plakken rauwe ham, geraspte kaas, boter en peterselie. De groenlofstruikjes ivossen en in de lengte in vieren snijden. Snijd de pit weg. De kwart struikjes 10 minuten blanche ren in kokend water met de ci troensap. Daarna goed uit la ten lekken. Van de pit af op rollen met een plak rauwe ham en in een vuurvaste beboterde schaal zetten. Royaal be strooien met geraspte kaas en 10 minuten in een voorver warmde oven van 17 5° C plaatsen. Serveren bij geroos terd of gebakken vlees of vis met gebakken aardappelen of frites. Eet smakelijk VLISSINGEN - Vrijdag, 4 augustus alweer een artiest op het podium in discotheek Cormo te Vlissingen. Ditmaal de Nederlandse zanger Jus- tian. Met zijn debuutsingle „Feels like the first time" wist hij vriend en vijand voor zich te winnen. Justian leeft voor zijn muziek, en zijn muziek leeft voor hem. De reden van Jus- tian's enthousiasme is zeer ze ker niet op een willekeurige dag uit de lucht komen vallen. Reeds op 12-jarige leeftijd speelde hij gitaar in diverse Gooise bands, leerde hij spe lenderwijs basgitaar en syn thesizer, om zich tenslotte te ontplooien als zanger. Justians muzikale achter grond vormt een gedegen ba sis om zich staande te houden. De nieuwste single van de sympathieke zanger, werd door hemzelf geschreven, ge componeerd en geproduceerd. Met het prachtige „More than I can say", bewijst Justian we derom dat hij van alle mark ten thuis is. Dit prachtige duet zingt hij samen met Frizzle Sizzle zangeres Mandy Huydts. Inmiddels is deze plaat binnengekomen in de hitparade. Aanvang van het optreden: 23.30 uur, gratis entree. WOLPHAARTSDIJK - In Wolphaartsdijk worden op za terdag 5 augustus wielerkoer sen voor trimmers gehouden. Renners uit de C-categorie gaan als eersten van start om 17.15 uur. Twee minuten later gaan de veteranen op pad en het laatste startschot klinkt om 19.00 uur voor de A/B-ca tegorie. Deze renners moeten 65 kilometer afleggen. Er zijn overigens genoeg kans hebbers op de bloemen, zoals: Erik Koevoets, Huib en Rinus Slabbekoorn, Marcel Gunst en Johan de Punder. Hoofdsponsors bij dit wie lerspektakel zijn: Metal Wel ding Service en Landbouwme- chanisatiebedrijf Van Weele. Men kan inschrijven in Bar Haziënda waar ook de prijs uitreiking plaatsvindt. Voorinschrijving is moge lijk via telefoonnummer 01198-1594, of via de TMZ-in- folijn 01102-43400. DE SCHELDEBODE Verschijnt wekelijks gratis huis-aan-huis op Walcheren. 36e jaargang. Oplage: ed. Vlissingen 23.600 ex. Gemeenten: Valkenisse, Vlissingen en Westkapelle. Oplage: ed. Middelburg 22.200 ex. Gemeenten: Arnemuiden, Domburg, Mariekerke, Middelburg, Veere. Kantoor: Torenstraat 5, 4381 ET Vlissingen tel. 01184-19910 Openingstijden kantoor: 08.30-12.30 en 13.30-17.00 uur. Advertentie-exploitatie: J. van Emden Jos Rentmeester Redacteur: Johanna Brouwer Correspondenten: Ronald Hagen Tosca Houtstra Esther Habers tel. privé 01184-60369 tel. privé 01195- 379 tel. privé 01182-2295 tel. privé 01184-67954 tel. privé 01184-71672 tel. privé 01180-33431 De familie Glad koopt een parketvloer voor hun nieuwe woning. Na een half jaar blijkt de vloer op een aantal plaatsen krom te trekken. De familie Glad belt de leverancier/legger en deze komt en probeert de vloer te herstellen. Dit blijkt echter niet afdoende. De familie Glad belt weer en ook nu weer geen bevredigend resul taat. Bovendien zegt de leverancier dat hij niets meer kan doen en wil het hierbij laten. De familie Glad wil eigenlijk wel een andere vloer op kosten van de leveran cier. De meeste mensen proberen klachten mondeling met de leverancier te regelen. In eerste instantie is daar ook niets op tegen. Reageert de leverancier echter niet naar ivens, dan moet de zaak op schrift gezet en aan de leverancier ge stuurd worden. De consument moet niet te lang wachten met dit schriftelijk in gebreke stellen en men moet een kopie van de verstuurde brief bewaren. De meeste mensen blijven het mondeling proberen, omdat ze het erg moeilijk vinden om een dergelijke brief op te stellen. Toch ixilt dit erg mee en u kunt op het Buro voor Rechtshulp hulp krij gen bij het opstellen van een brief. Als schrijven niets op levert, kan men de klacht in een aantal gevallen voorleg gen aan een van de geschillencommissies van de Stichting Consumentenklachten. Leveranciers die lid zijn van de organisatie in hun branche, die aan de geschillencommissie meewerkt, zijn meestal verplicht zich aan de klachtenbehandeling door de geschillencommissie te onderwerpen en zich aan de uitspraken te houden. De consument die er zeker van wil zijn dat hij met eventuele klachten bij de geschillencom missies terecht zal kunnen, doet er dus goed aan, zijn le verancier te vragen of hij lid is van een organisatie die aan een geschillencommissie meewerkt. Alle leveranciers die niet verplicht zijn aan de klachtenbehandeling mee te werken, kunnen zich daartoe bereid verklaren. Men kan ze dit dus voorstellen, indien men er onderling niet uit komt. Een geschillencommissie is een eenvoudig, goedkoop en snel alternatief voor de rechter. Men heeft geen advocaat nodig, wat het al goedkoper maakt. Een rechtszaak op zichzelf kost al gauw meer dan het bedrag waar het om gaat, zelfs als men de zaak wint. Voor behandeling door een geschillencommissie betaalt men als lid van de Con sumentenbond 10.- tot 120.- (afhankelijk van de be treffende commissie) die men ook nog terugkrijgt als men gelijk krijgt van de commissie. Ook niet-leden van de Consumentenbond kunnen gebruik maken van de ge schillencommissie, maar het klachtengeld is dan meestal wat hoger. Bij bijna alle klachten gaat het om geld. Als het gaat om iets dat men heeft gekocht en nog niet (helemaal) betaald in verband met de klacht, moet men het bedrag waarom het gaat storten op een bankrekening van de geschillen commissie. Afhankelijk van de uitspraak wordt het be drag helemaal of gedeeltelijk terugbetaald of doorbetaald. Na de uitspraak van de commissie staat meestal alleen de weg naar de rechter open. Deze zal echter de uitspraak van de commissie alleen nietig verklaren, als de inhoud ervan, of de manier waarop zij tot stand is gekomen, zo onjuist is, dat het niet redelijk is, de andere partij daar aan te hou den. Als leveranciers lid zijn van een aangesloten organi satie, zorgt deze (meestal) dat de uitspraak van de commis sie wordt nagekomen. Niet-aangesloten leveranciers, die wel akkoord gingen met het voorleggen aan een geschil lencommissie zijn moeilijker tot nakoming te dwingen. Er zal dan eventueel toch een rechtszaak van moeten komen, waarbij men dan wel grote kans maakt die te winnen. Niet voor elk produkt is er een geschillencommissie. Er zijn tot nog toe de volgende commissies: Post en telecommunicatie Chemisch reinigen Parket Reizen Recreatie VW - arrangementen Postbank Keukens Woninginrichting Openbaren Nutsbedrijven Nat was De familie Glad kan dus waarschijnlijk terecht bij de commissie Parket, mits de leverancier is aangesloten of akkoord gaat. Uiteraard is het bovenstaande slechts als voorbeeld op genomen. Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of anderen vragen van juridische aard, dan kunt u altijd voor gratis advies en hulp terecht op het spreekuur van ons, in Middelburg, Vlasmarkt 28, iedere maandag 13.30- 15.30 uur, iedere donderdag 17.00-19.00 uur. In Vlissingen, Badhuisstraat 104, iedere dinsdag 9.30- 11.30 uur. De hoofdvestiging van het Buro te Middelburg is de hele week telefonisch bereikbaar onder nummer: 01180- 37120. WALCHEREN Gegevens en/ol eventuele wijzi gingen voor deze rubriek kunnen tot uiterlijk maandag 4 uur opgege ven worden. VLISSINGEN - 5 aug. W.v. Ouwer- kerk, Gerbrandystraat 6, tel. 65498, 6 aug. A.J. Mijnlietf, NIc. Beetslaan 15, tel. 12525. Spreekuur voor drin gende gevallen van 12.30-13.00 en van 17.30-18.00 uur (zonder af spraak). Huisbezoek aanvragen voor 10.00 uur. Middelburg-5 aug. J.K. Dominicus, Dam 30, tel. 12830, 6 aug. S A. v.d. Haak, Rouaansekaai 47, tel. 12637. Spreekuur voor spoedgevallen (zon der afspraak) 12.30-13.30 en 17.30- 18.00 uur. Huisbezoek aanvragen voor 10.00 uur. Souburg, Middelburg-zuid, Arne muiden en Nieuwland - 5 aug. Th. Bloos, Kanaalstraat 70, Oost-Sou burg, tel. 01184-61212, 6 aug. P. Kodde, Oude Vlissingseweg 13, Mid delburg, tel. 01180-15810. Visites aanvragen voor 10.00 uur. Spreek uur voor dringende gevallen: 12.30- 13.00 uur en 17.30-18.00 uur. Oostkapelle, Serooskerke, Grljps- kerke en Veere - 5 en 6 aug. J.W. Oosterhoff, Markt 10, Veere, tel. 01181-1271. Domburg, Aagtekerke, Westka pelle - 5 en 6 aug. F. v. Eede, De Casembrootstr. 24, Westkapelle, tel. 01187-1234. Zoutelande, Meliskerke, Bigge- kerke en Koudekerke 5 en 6 aug A A. v.d. Male, Duinweg 59, Zoute lande. tel. 01186-1282. West en midden Walcheren - 5 en 6 aug. A. Stutterheim, Beukelman- straat 8, Meliskerke, tel. 01186-1760. KRUISWERK Verloskundige Middelburg - 5 en 6 aug. mevr. De Crom, St. Pieterstraat 15, tel. 27325. Vlissingen - 5 en 6 aug A.M. de Gaay, tel. 01184-71768. Groepspraktijk voor alternatieve geneeswijzen: van vr. tot en met zo. voor dringende gevallen tel. 01184- 65200 van 9.00 tot 10.00 uur. Middelburg - 4 tot 11 augustus Apo theek L. v.d. Boogert, Vrijlandstraat 79. Vlissingen - 5 tot 11 augustus apo theek Paauwenburg, Troeistraweg 2a, tel. 01184-70717. Kleine huisdieren - 5 en 6 aug mw. Th. J. Driehuis, Van Haselen, Vlissin gen, tel. 01184-66548. Dierenartsenpraktijk Middelburg - Grote huisdieren tel. 01180-33803. Visites aanvragen van 8.00 tot 9.00 uur. Praktijk Oostkapelle - Oude Dom- burgseweg 33a, tel. 01188-1443 Be handeling kleine huisdieren op af spraak DIVERSEN Maatschappelijk werk regio Wal- cheren-Zuid (Vlissingen en Valke nisse) - Brouwenaarstraat 4, Vlissin gentel01184-19820. Regio Walcheren Noord - Bree- straat 15, Middelburg, tel. 01180- 84000. Voor crisissituaties buiten kantoortijd is de dienstdoende maatsch. werker bereikbaar via het door het antwoordapparaat gegeven telefoonnummer. „Opvang voor mensen in crisissi tuaties" - dag en nacht bereikbaar onder telefoonnummer (Leger des Heils) 01180-12000 of 01180-13181 Bureau voor rechtshulp - Middel burg - Vlasmarkt 28, tel. 01180- 37120. Spreekuur ma. 13.30-15.30 uur, do. 17.00-19.00 uur. Vlissingen - Badhuisstraat 104, spreekuur di. 9.30-11.30 uur. Vrouwen bellen vrouwen - afd. Zeeland, tel. 01100-32233. KERKDIENSTEN Rooms-katholieke kerk. Domburg - Badhuisweg zat. 19.00 uur, zon. 10.00 uur. Koudekerke - Dishoek, zon. 10.00 uur. Middelburg - Petrus en Pauluskerk, zon. 10.00 uur. Hoeksteen, zat. 19.00 uur. Souburg - Zoute Viever, zat 9.00 uur, Martinuskerk, zon. 10.00 uur pa- Kruisvereniging Waicheren-Oost (Middelburg, Arnemuiden, Nieuw en St.-Joosland) - bereikbaarheid avond- en weekenddienst, via alarm centrale, tel. 01184-14444. Kruisvereniging Vlissirtgen/Sou- burg (Vlissingen, West- en Oost- Souburg en Ritthem) - bereikbaar heid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. Spreekuur: op werkdagen van 16.30 tot 17.00 uur. De openingstijden van de magazijnen voor uitleenartikelen en verpleegartikelen zijn voor: wijk- gebouwen Leliënlaan 1, Vlissingen, van 10.30 tot 12.00 uur, wijkgeb. Ro- senburglaan 1, Vlissingen, van 15.30 tot 16.30 uur, gezondheidscentrum C. v. d. Perestraat 8, Oost-Souburg van 11.00 tot 12.00 uur. Kruisvereniging platteland Wal cheren - bereikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. Voor heel Walcheren - 5 en 6 aug. J.W.A. v.d. Heijden, Londense Kaai 29, Middelburg, tel. 01180-12738. Spreekuur voor spoedgevallen van 11.00 tot 12.00 uur. rochiekoor. Vlissingen - Paauwenburg, Open Hof, geen dienst. Ter Reede, zat 17.00 uur. Lieve Vrouwenkerk, zat. 19.00 uur, zon. 9.30 uur. Streekzie kenhuis, zon. 11.15 uur. Vrouwenpolder - Fort de Haakweg, zat. 19.00 uur, zon. 10.00 uur. Zoutelande - Bosweg, zat. 19.00 uur, zon. 10.00 uur. Nederlands Hervormde kerk, Aag tekerke - 9.00 uur en 10.30 uur ds L.M. Vreugdenkil. Domburg - 10.00 uur Van Tuyll van Serooskerken, 19.00 dhr. M. Allen- rijn. Grijpskerke - 10.00 uur ds. C de Boon, 19.00 uur kand. J. Brouwer, gez.dienst in de hen/, kerk. Kleverskerke - 10.30 uur ds. Pan- nekoek. Koudekerke - 10.00 uur ds. J.W.J. Hofman. Middelburg - Koorkerk, 10.15 uur ds. J.A. v.d. Meiden. Oostkapelle - 10.00 uur ds. J. de Boer, 19.00 uur ds. R.W. v. Mourik. Oost-Souburg - Oranjeplein, 9.30 uur ds. Dorgels, 19.00 uur ds. P. Mei- se. Serooskerke - 10.00 uur ds. R.W. v. Mourik, 19.00 uur ds. F. v. Dijke. Veere - 9.00 uur ds. Pannekoek Vlissingen - Petruskerk 9.30 uur ds. De Graene, 19.00 uur ds. Wijnands, St.-Jacobskerk 10.00 uur ds. De Boer, Johanneskerk 9.30 uur ds. Trouwborst, Streekziekenhuis ds. P. Melse, verpleeghuis Der Boede 10.30 uur dhr. J. Sinkee, Open Hof 9.30 uur ds. kalksma, Ophir 10.00 uur ds. V. Bork. Vrouwenpolder 9 00 uur C. Si mons. Westkapelle - 9 30 uur ds. Van Bo ven, 19.00 uur idem. Gereformeerde kerk. Koudekerke - 9.30 uur ds. E.V.E Wijnands, 19.00 uur ds. A.V. de Nooij. Middelburg - Hofpleinkerk 9.30 uur ds. D.W. Dondorp, 14 30 uur ds. P.J. Rebel. Getuigeniskerk 9.30 uur dhr. L.Ph. Westhoff, 19.00 uur ds. J. Dub- bink. De Hoeksteen 9.30 uur ds. P.J. Rebel, 19.00 uur ds. D.W. Dondorp. Serooskerke - 19.00 uur ds. L.Th. Witkamp, 19.00 uur F. v. Dijke (gez.dienst in de herv. kerk). Oost-Souburg - Kanaalstraat 9 30 uur ds. P. 'Joosse Gereformeerde kerk. Vlissingen - 9 30 en 16.00 uur ds. C.G. Vreugdenhil. Gereformeerde kerk (vrijgemaakt). Middelburg - 9.30 en 16.30 uur ds A. de Snoo. Souburg en Vlissingen - 9.30 en 16.30 uurds. H.K. Poelman. Christelijk Gereformeerde kerk. Vlissingen - 9.30 en 17.00 uur ds A. Brons. Middelburg - 9.30 en 16.30 uur ds J.G. Schenau. Nederlands Gerefor meerde Kerk. Middelburg - In de Engelse kerk, geen opgave. Gereformeerde gemeente in Ne derland. Arnemuiden - 9.30 uur ds. Ver- hoeks, 14.30 uur leesdienst, 19.00 uur ds. Verhoeks. Christengemeenschap. Hoogelande - Kapel van Sint-Maar ten, dienst om 10.30 uur. Dorpsgezinde gemeente. Middelburg en Vlissingen - dienst in Goes, aanvang 10.00 uur. Evangelie gemeente. Middelburg - De Wijngaard, lts Kla- renbeek 9.30 uur br. C. v.d. Zanden. Leger des Heils. Middelburg - 10.00 uur kapt. C. Bijl, geen avondsamenkomst. Vlissingen - 10.00 en 19.00 uur kap. C.D. Bijl. Anglicaanse kerk. Vlissingen-oost - Zeemanshuis Scheldepoort, 10.30 uur Holy Com munion, 19.30 uur Evening Prayer. Zevendedags Adventisten. Zater dag 5 aug. ds. C.E. v.d. Ploeg. Middelburg - 10.00 uur bijbelstudie, 11.00 uur eredienst. Vlissingen - 9.15 uur eredienst, 10.15 uur bijbelstudie. Kristen Zuid Molukse kerk in Ne derland. Koudekerke - 11.45 uur Pdt. S. Wai- sapy. Oost-Souburg - 13.00 uur Pdt. S Waisapy Pinkstergemeente. Middelburg zon. 15.30 uur Baars jesstraat 42, wo 19.30 uur Dam 6. Vlissingen - zon. 14.30 en 20. 19.30 uur Emmastr. 109. Pinksterkerk. Vlissingen - Vrijdomweg 1zo. 14.30 uur, wo. en vr. 19.30 uur. Baptisten gemeente. Middelburg - Kapel Bree 8, 10.00 uur. Nieuw-Apolistische kerk. West-Souburg - Westerbaan zo. 9 30 en 16.00 uur en wo. 20.00 uur dienst. Evang. Baptistengemeente. Middelburg - Damplein 12,10.00 uur br. Lok. Evangelisch-Lutherse gemeente. Middelburg - 10.00 uur drs. Van Klaveren. Sion gemeente. Oost-Souburg - 10 00 uur lofprij- zingsdienst. De kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Vlissingen - Badhuisstraat 161, 10.00 uur dienst. Volle Evangeliegemeente „De Her berg". Middelburg - 10.00 uur zondags sa menkomst Dam 6. GOES - In discocenter El Toro zullen op de zondagen 6, 13 en 20 augustus de voorron des plaatsvinden van de Miss El Toro 1989 verkiezing. Op vrijdag 25 augustus volgt de finale. Aanvang van de ver kiezingen is telkens om 22.30 uur. Het meisje dat als mooiste wordt gekozen kan rekenen op een hoofdprijs van 1500,- en ook voor de anderen heeft men leuke, waardevolle prijzen in petto. Nancy Wijsmantel Miss El Toro 1988, zal persoonlijk de kroon, die zij vorig jaar ont ving, overdragen aan de Vol gende Miss El Toro. De presentatie van het ge heel is in handen van Gerard Koomen. In de jury hebben zitting: Wim Lindenberg (fo tograaf), René Wirtz (bedrijfs leider) en Anneke Mol (visa- 6iste>- Tij dens de voorrondes komen de deelneemsters eerst op in vrijetijdskleding en vervol gens in badkleding.

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1989 | | pagina 5