Beter op weg met de bus LEZING I Hardy Optiek I keuze voor uw ogen. Paas zangavond Evangelisatie avond Windroos ontvangt gift KMS Veranderd stadsgezicht Wandeltocht Lezing Oude Muziek in Stadhuis Computer club bijeen Raad van Domburg bijeen Dansen in Concertzaal IJl iris. Uw Complete Boekhandel. SCHELDEBODE VAN WOENSDAG 8 APRIL 1987 309 1987 wordt in menig opzicht het jaar van de waarheid voor de Nederlandse busmaatschappijen. En dan hebben we het over het streekvervoer. U weet wel, die gele bussen, u heeft er vast wel eens gebruik van gemaakt. Nieuwe tarieven BETER OP WEG MET DE BUS STER-PRIJSVRAAG De bus blaast in de bus. Wie onderstaande vragen over de STER-spot van de streekbus- bedrijven correct beantwoordt, èn de slagzin op originele wijze afmaakt, dingt mee naar één van de volgende prijzen: 3 jaarkaarten en 15 maandkaarten. Prijzen dus, waarmee je nog eens ergens komt. Dus bekijk 'm goed, die STER-spot en vul in: 1. Bij hoeveel haltes stopt de bus? 2. Wat precies is de bestemming van de za kenman? 3. Hoeveel reizigers stappen er totaal in de bus? Maak af: Beter op weg met de bus, want Uitknippen en vóór 1 mei '87 opsturen naar: N.V. ZWN - POSTBUS 6003 - 4300 LA ZIE RIKZEE. De STER-spot is in de periode van 17 maart tot 1 mei regelmatig te zien op de televisie. Jaarkaart ÊJ „JAARBOEK MARITIEM 198T' WEER pEN ACTIVITEIT VAN Van Benthem Jutting Boekverkopers sinds 1801 Hardy vertelt u graag en met kennis van zaken waarmee uw ogen het meest gediend zijn. Als dat contactlenzen zijn, adviseert hij u uitvoerig over de verschillende soorten en mogelijkheden. Bent u volgens Hardy beter af met een bril of geeft u daar zelf de voorkeur aan, dan zorgt Hardy voor de perfecte glazen en kiest u uit een schitterende collectie precies het montuur dat u past. Van eenvoudig tot exclusief, maar altijd smaakvol. optometrist OV ANVC contactlensspecialist Bellamypark 38 - Vlissingen - 01184-12010 Uw beste keus voor bril of lenzen. Nu heeft die streekbus het de laatste jaren niet makkelijk gehad. Alleen al de steeds weer terugkerende forse tariefverhogingen nodigden nu niet bepaald uit tot instappen. En het imago van de bus was ook niet altijd even positief: niet aktief, weinig eigentijds, onopvallend en niet altijd voldoende service gericht. Deze feiten kwamen naar voren uit een groot marktonderzoek dat het streekvervoer vorig jaar heeft gehouden. "Tja, da's helaas maar al te waar, en die opmerkingen zijn soms wel een beetje terecht", aldus de heer J. Deïst, wanneer we hem spreken in zijn kantoor te Zierikzee. "Maar, het zijn nu juist dót soort zaken die in '87 en de volgende jaren gaan veranderen". Voor alle duidelijkheid, de heer van Deist is directeur van ZWN. Eén van de zestien bedrijven, die in totaal zo'n 4.500 bussen door het land hebben rondrijden en per jaar zo'n 360 miljoen passagiers vervoeren. Gezamenlij k zij n ze tot de overtuiging gekomen dat er in 1987 iets extra's moet gebeuren. "Eerst maar even die tarieven. Het liefst zouden we ze natuurlijk helemaal niet verhogen. Maar ja, Den Haag spreekt ook een woordje mee en we hadden maar te kiezen. Of minder ritten, óf een uiterst geringe verhoging. U begrijpt, van het eerste kan geen sprake zijn. We kunnen onze klanten niet ineens door het donker laten fietsen. Dus hebben we gekozen voor het optrekken van de tarieven. Het gaat hier om een gemiddelde verhoging van 3% waar de BTW-stijging bij inbegrepen is. Bij die 3% gaat het om een totaalcijfer. Dus lang niet alles wordt drie procent duurder. De strippenkaarten bijvoorbeeld zijn extra ontzien. Neem nu de 2-strippenkaart, die wordt maar vijf cent duurder. De 15- strippenkaart twee dubbeltjes. Door de uitbreiding van het aantal reductiemogelijkheden wordt het voor sommige groepen reizigers zelfs allemaal wat goedkoper! De jeugdreductie bijvoorbeeld die gold van 4 t/m 9 jaar, geldt nu miniumiiiiiii ook voor onze 10- en 11- jarigen. Nieuw is, dat op zon- en feestdagen ook een voordeeltarief wordt geboden. Vanaf 1 april kan iedere volwassene maximaal 3 kinderen van 4 tot 11 jaar meenemen tegen afstempeling van één blauwe strip per kind, ongeacht de afstand. Dus voor ca. 57 cent per kind. Beter uit met de bus. Ook aan de verbetering van het imago zullen we dit jaar hard werken. Het publiek moet er van doordrongen raken dat de streekbus een veilige, flexibele en eigentijdse vorm van vervoer is. Kortom, dat het streekbusbedrijf meetelt, en in niets onderdoet voor hooggewaardeerde transportcollega's als de NS en de KLM. Vooral het bestaande beeld over de serviceverlening verdient wel enige bijstelling, De streekbustarieven vanaf 1 april 1987 Een bericht van de gezamenlijke streekbusmaatschappijen. De 2-strippenkaart Ofwel het enkeltje. Voor wie slechts incidenteel de bus neemt. Verkrijgbaar bij de chauffeur 1,75 De 3-strippenkaart Als 2 strippen nèt te weinig zijn. Bij de chauffeur 2,60 De 10-strippenkaart Verkrijgbaar bij de chauffeur. Twee 10-strippenkaarten samen afge stempeld als dagkaart zijn goed voor één dag gratis reizen door geheel Nederland 8,65 De 15-strlppenkaart De kaart waar je ver mee komt. Bij de voorverkoopadressen 8,65 Kinderen 4 t/m 11 jaar en Pas-65 houders 4,35 De 45-strippenkaart Voor wie nèt niet vaak genoeg met de bus gaat voor een maand- of jaarkaart. Bij de voorverkoopadressen 25,35 Weekkaart Kan vanaf nü op elke gewenste dag ingaan. Vanaf de 4-sterkaart alleen voor 12- t/m 18-jarigen. Bij de voorverkoopadressen. sterren zones Normaal Jeugd 4 t/m 11 tarief 12 t/m 18 j. Pas 65 1 1 12,50 7,50 6,25 2 2 of 3 19,25 11,75 9,75 3 4 of 5 28,50 17,00 14,25 4 6 of 7 23,25 5 8 of 9 28,50 6 10 of 11 34,00 7 12 of 13 39,50 8 14 of 15 46,25 alg. 16 of meer 51,75 Maandkaart Kan op elke datum ingaan. Verkrijgbaar bij busstation en postkan toor, op vertoon van een geldige stamkaart. sterren zones Normaal Jeugd 4 t/m 11 j. tarief 12 t/m 18 j. Pas 65 1 1 40,00 23,25 20,00 2 2 of 3 62,25 36,00 31,25 3 4 of 5 93,00 53,75 46,50 4 6 of 7 123,75 71,50 62,00 5 8 of 9 155,25 89,25 77,75 6 10 of 11 186,00 107,25 93,00 7 12 of 13 216,25 125,50 108,00 8 14 of 15 247,25 143,50 123,75 alg. 16 of meer 280,00 162,75 140,00 De voordeligste oplossing voor 'grote' reizigers. Prijs: lOx die van een maandkaart. 4- t/m U-jarigen en Pas-65- houders betalen ongeveer de helft Speciale tarieven voor 12- t/m 18-jarigen. Een compleet overzicht van alle tarieven en mogelijkheden, zoals de Zomerzwerfkaart en de Tienertoerpluskaart, vindt u in ons foldertje. Haal 'm ln de bus, bij het busstation of op het postkantoor. Bus: plezier voor jong en oud. want er blijken nogal wat misverstanden over te bestaan. "Aan motivatie van onze chauffeurs", vervolgt de heer Deïst, "mankeert in principe niets, dat staat voor mij als een paal boven water. Aan de andere kant, het wat onduidelijke beeld naar buiten werkt nu ook weer niet erg stimulerend. Welnu, aan het veranderen van die verkeerde beeldvorming gaan we heel hard werken. Om te beginnen is er zojuist een grote reclamecampagne van start gegaan, waarmee we het publiek duidelijk gaan maken waar het streekvervoer voor staat Iedere maand komen we gemiddeld 5x op de STER ZWN-direkteur J. Deïst. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiHniuiiimuiuniiHniiiin,,!!,,!,,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!,,! Centraal bij dit alles staat ons nieuwe thema, "Beter op weg met de bus". Diezelfde slogan ziet u overigens op een groot aantal van onze bussen. Levensgroot. Het gaat er om dat we met dit alles twee vliegen in één klap slaan, het oppoetsen van het streekbusblazoen en we steken onze mensen duidelijk een hart onder de riem. Tegelijkertijd gaan we binnen de bedrijven aan de slag. Want tv. is maar het topje van de ijsberg. Ieder bedrijf zal het thema"Beter op weg met de bus" in alle uitingen naar de reizigers toepassen. En we vragen al onze mensen om er nog eens een extra schepje bovenop te doen. En nóg meer dan voorheen letten op dat puntje service. Want een tv- spot is mooi natuurlijk, maar een goede serviceverlening daar draait uiteindelijk alles om. Service en nog eens service, èn tevreden reizigers, da's ons streven. En dat zullen we waarmaken ook, reken daar maar op." 1 H 1 wurftArivs*»* AV*'AAf /II W. (ADVERTENTIE) op DONDERDAG 16 APRIL a.s. om 20.00 uur zal dhr. G J. DE BOER maritiem journalist ter gelegenheid van het verschijnen van zijn boek een lezing houden en een korte filmimpressie vertonen met als thema: Nederlandse zeescheepvaart 1987 de toe gang is gratis. In verband met de beperkte ruimte (max. 40 pers.) is aanmelding gewenst. E Lange Delft 64 - 4331 AR Middelburg tel 01180-12630 MIDDELBURG - De zang vereniging Sursum Corda uit Middelburg houdt op zaterdag 11 april de jaarlijkse Paas- -zangavond. Vanaf 19.30 uur vindt deze plaats in de kerk van de gereformeerde ge meente in de Segeersstraat in Middelburg. Het thema voor de traditio nele paas zangavond is Leer mij, o Heer, Uw Lijden recht betrachten. Medewerking aan de avond verlenen naast Sursum Corda onder leiding van de heer T. Walhout, het jeugdkoor Blijde Stemmen onder leiding van de heer J. Walhout en het Mar- nixkoor onder leiding van de heer W. Hoorweg. Verder werken mee, Jan Roeleveld, en Nelleke Mari- nissen, (orgel) en Corina Ver ten en Marcella Abrahamse (fluit). Het programma biedt ruimte voor samenzang met het publiek. MIDDELBURG - In De Hoeksteen in Middelburg wordt op dinsdag 14 april een evangelisatieavond gehouden met als thema De gestorven Jezus als levensbron. Spreker is evangelist J'.W.N. van Dooijeweert uit Tilburg. De avond begint om 19.30 uur. MIDDELBURG - De On dernemingsraad van de Ko ninklijke Maatschappij „De Schelde" in Vlissingen heeft uit de opbrengst van de Hu manitaire Actie 1986 een' be drag van 1.500,- beschikbaar gesteld voor „De Windroos" in Middelburg. Dit dagverblijf voor ver standelijk gehandicapte kin deren aan de Koudekerkseweg 143A heeft het geld inmiddels besteed voor de aanschaf van een videocamera. VLISSINGEN - De OPen- bare Bibliotheek Vlissingen houdt in samenwerking met het Gemeentearchief een ten toonstelling van oude foto's en een lezing met diapresentatie door de heer C.HJ. Peters, ge meente-archivaris te Vlissin gen. De tentoonstelling van foto's genomen in de jaren tussen 1900 en 1940 is vanaf 10 tot 29 april tijdens de openingsuren van de bibliotheek te zien. De lezing met dia's van stadgezichten. plattegronden en dergelijke wordt woensdag 22 april gehouden in de verga derzaal van de bibliotheek vanaf 20.15 uur. VLISSINGEN - De wandel sportvereniging De Vrolijke Tippelaars houdt zaterdag 11 april de traditionele voorjaar - stocht De start is bij het club huis van Zeeland Sport aan het Vlissingse Baskensburg- plein. De afstanden zijn vijf, tien vijftien, 25 en veertig kilome ter. De eerste starttijd is om 10 uur voor de veertig kilometer. De 25-kilometertocht start tussen tien en twaalf uur. De overige afstanden tussen 12 en 14 uur. Alle routes zijn dit jaar ver anderd en de volhouders ont vangen een medaille met een lint Inschrijven kan in het club huis van Zeeland Sport. Voor meer inlichtingen 01184-64753. MIDDELBURG - Het Na tuurkundig Gezelschap te Middelburg houdt vrijdag 10 april vanaf 20 uur in de Zeeuwse Bibliotheek een le zing met als onderwerp de raadselachtige beschrijvingen van apparaten uit de Oudheid. Spreker is prof. dr. A. We gener Sleeswyk uit Gronin gen. Hij behandelt ondermeer de beschrijvingen van een dif ferentieel tandwielmecha nisme en een waterklok uit China en het tandwielmecha nisme van een Romeinse mij lenteller. Ze zijn niet zo ge makkelijk te begrijpen ver moedelijke mede doordat de begeleidende illustraties ont breken. MIDDELBURG - Aan staande vrijdag 10 april om 20.15 uur vindt het vierde con cert plaats van de reeks stad huisconcerten Oude Muziek in Middelburg. Dit maal treedt het LOndense Barok Ensem ble Philomel op. Philomel is meerdere malen geprezen voor hun individuele kunnen en gevoelige ensemble spel. Het programma van het ge zelschap bestaat uit bekende en minder bekende werken uit de Franse en vroeg Italiaanse barok van onder anderen MOnteverdi, Caccini, Bassano, Rossi, Blavet, Couperin en Campra, Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf drie kwartier voor aan vang aan de zaal of aan de ba lie van de Stadhuisstraat in Middelburg. DOMBURG - De gemeente raad van Domburg komt dins dag 14 april bijeen voor de maandelijkse vergadering. Vanaf half acht in het ge meentehuis, komen de vol gende agendapunten aan de orde. Het onderwijs neemt een belangrijke plaats in met afre keningen en voorstellen tot steun bij verschillende bouw technische zaken. Ook een voorstel tot de vaststelling van een algehele herziening van de drank- en horecaverordening VLISSINGEN - ANders dan gebruikelijk (de derde maan dagavond van de maand) komt de Vlissingse Hobby Computer Club in april bijeen op woensdag de 15e aanstaan- de.Vanaf half acht is men wel kom in Wijkcentrum Open Hof in Vlissingen. Het onderwerp van woens dagavond is interessant voor zowel computerliefhebbers als modelspoor-enthousiastelin gen. De heer Ros van de Mo delspoorvereniging Walcheren laat zien hoe je met een com puter de treinenloop om de modelbaan kan beheersen. staat op de agenda. Er moet ook een beslissing genomen worden of de raad een krediet beschikbaar stelt voor het plaatsen van extra vuilcontai ners. MIDDELBURG - Komende zaterdagavond, 11 april, is het in de Middelburgse Concert zaal aan de Singelstraat op nieuw tijd voor een 'ouder wetse' dansavond. Onder lei ding van The Riverside Combo is er vanaf 20.30 uur de mogelijkheid tot stijldansen. Het is de tweede keer dat de stijldansavond met live-mu- ziek plaats vindt in de Con cert- en Gehoorzaal in Mid delburg. Het is de bedoeling er een maandelijks terugkerend evenement van te maken om mensen weer de mogelijkheid te bieden een avond gezellig stijldansend door te brengen. De entree bedraagt zes gul den. (ADVERTENTIE) 100% VLISSINGEN Tuinstad Wijkcomité Tuinstad houdt een openbare vergadering op donder dag 9 april om 19.30 uur in wel- zijnscentrum Bachten Komme, Badhuisstraat 104. Aan de orde komen onder meer: woonbuurtver betering, herbestrating Bloemen- laan en rondbrengen nieuwsbrie ven. Projektlel Werklozenkrant Projektiel bestaat vijf jaar. Ter gelegenheid van dit lustrum wordt een reünie gehou den voor alle medewerkers en ex- medewerkers op donderdag 16 april om 14.00 uur in buurthuis de Paraplu. Gevonden voorwerpen Bij de gemeentepolitie van Vlissin gen zijn in de periode van 25 maart tot 1 april de volgende voorwerpen aangegeven: bankbiljet, parasol, grote paraplu, rode kinderwant, lin ker blauwe dameshandschoen, rechter blauwe herenhandschoen, metalen herenhorloge, cliphorloge, geblokte sjaal, blauw regenpak, blauwe en witte muts, blauwe re genbroek, kinderportemonnee, manchetknoop, zilveren oorbel, twee maal twee sleutels aan ring, tas met o.a. regenpak. Aangege ven dieren, bij particulier: witte, jonge kan, valkparkiet. Bingo Op vrijdag 10 april wordt de maan delijkse bingoavond gehouden in buurthuis Scheidebuurt aan de Verk. Quakkelaarstraat 95, aan vang 20.00 uur. zaal open om 19.30 uur. Er zijn leuke „paasprij- zen" te winnen. Bossen burgh Wijkcomité Bossen burgh en het bestuur van de wijkvereniging Bos sen burgh houden een openbare vergadering op donderdag 9 april om 20.00 uur in het houten ge bouw van de openbare basis school De Houtuyn. Aan de orde komen onder meer: koninginne dag, de zomerprogrammering en het jaarverslag 1986. Paauwenburg Wijkcomité Paauwenburg houdt op maandag 13 april om 19.30 uur in buurthuis de Paraplu een open bare vergadering. Aan de orde ko men onder meer: de commissie communicatiebeleid, inspraak schriften en de leegstand. MIDDELBURG Rommelmarkt Openbare basisschool De West- burch in Griffioen 2 houdt de jaar lijkse rommelmarkt in het school gebouw aan de Beneluxlaan 14 op zaterdag 11 april van 10.00 tot 13.00 uur. Er is een veiling, een kledingbeurs, een fancy-fair, een rad van avontuur, koffieshop, kin derfilms en spelletjes. De op brengst is bestemd voor de aan schaf van stencilapparatuur en het documentatiecentrum van de school. Experimentele dienst De experimentele dienst van zon dag 12 april is voorbereid met ds. H. Otte. Het thema is: „Stille week: stil blijven staan of aanzet tot ac tie?". De dienst begint om 16.30 uur in de Hofpleinkerk. Feministische theologie Op dinsdag 14 april wordt een avond gehouden voor vrouwen, die zich herkennen in feministische theologie en daarmee verder wil len, in het emancipatiebureau, Nieuwstraat 13, aanvang 20.00 uur. De inleiding wordt verzorgd door Jenny Schneider-van Egten, contactvrouw voor Zeeland van de diocesane werkgroep Vrouw en Geloof. Na deze avond bestaat de gelegenheid om een vervolgcursus van drie avonden te volgen over Vrouwbeelden in de Bijbel, door fe ministisch theologe Lieve Troch uit Breda. Voor informatie Josee Bak ker, telefoon 01180-16772 na 19.00 uur. Volle maan Tijdens de periode van volle maan stroomt er veel energie door men sen heen. Op maandagavond 13 april, de avond voor de volle maan van april, houdt Marten Muller bij hem thuis in Middelburg een medi tatie gericht op het omvormen van deze energie in liefde, licht en kracht, speciaal in het teken van voorbereiding op de komende Paaszon. Voor informatie: telefoon 01180-25331. Tentoonstellingen Tot en met 30 april zijn in het Zeeuws Kunstenaarscentrum in de Zeeuwse bibliotheek werken te zien van Theodor Schokker, beel den en Dirk van Voorst, monotypes en olieverf. Tot en met 30 mei zijn hier ook schilderijen tentoonge steld van Minne Vijver. Rommelmarkt Blue Spirit, Drum and Bugle Corps, houdt ene grote rommelmarkt op zaterdag 11 april bij hun clubge bouw de molen Ons Genoegen in Middelburg-Zuid van 8.00 tot 15.00 uur. Deze rommelmarkt staat in het teken van het vijfjarig be staan van het korps. Vrouw en eigen bedrijf Alle vrouwen met een eigen bedrijf worden uitgenodigd om op maan dag 13 april bijeen te komen in res taurant Maritiem, Walstraat 7 te Vlissingen, aanvang 20.00 uur. Gastspreekster is Irma Sogers van Vrouw en Werk Middelburg. Het is de bedoeling om met elkaar een „netwerk" op te zetten en zo infor matie uit te wisselen, contacten te leggen, elkaar te steunen en gezel lig samen te zijn. Voor informatie Tonneke Geelen, telefoon 01184- 12799. Kleding/ Peuterspeelzaal Ukkepuk aan de Kerkstraat 2 in Koudekerke houdt op zaterdag 11 april een kleding en speelgoedbeurs van 10.00 tot 12.00 uur, voor de leeftijd tot twaalf jaar. Inleveren op 9 april van 19.30 tot 20.30 uur en op 10 april van 9.00 lot 11.00 uur in de speel zaal. Ophalen en afrekenen op 11 april van 13.30 tot 14.00 uur. Een derde van de opbrengst is voor de peuterspeelzaal.

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1987 | | pagina 9