Middelburg Folklorestad Groots Modegebeuren VAN KLEIN TOT GROOT WIJ VERZORGEN OOK: projecten winkelpanden kantoren enz. Let op!!! VERDER VELE AANBIEDINGEN, KOM EENS LANGS! Zeeuws racing-team Programma donderdag Programma vrijdag Langeviele 16 Middelburg tel. 01180-37473 Donderdagavond koopavond 's Maandags gesloten Let op het juiste adres! SCHELDEBODE VAN WOENSDAG 18 JUN11986 31! MIDDELBURG - Morgen (donderdag) start om tien uur in de morgen het tradi tionele Middelburgse braderiefestijn. Don derdag, vrijdag en zaterdag wordt op het Walcherse publiek het gebeuren Middel burg Folklorestad losgelaten en alle ingre diënten zijn aanwezig om het een attrac tief geheel te laten worden. Burgemeester Rutten opent donderdagmorgen het ge beuren en zaterdagmiddag betekent de uitreiking van de prijs voor de beste ar tiest het einde van de driedaagse Middel burgse braderie van 1986. De opening van de braderie is al meteen de moeite waard. Burgemeester van de Zeeuwse hoofdstad mr. Chr. Rutten en de voorzitter van de braderiecommissie AJ. Schuitema nemen de gebruikelijke toespraken voor hun rekening maar daarna krijgt het publiek op de Markt bezoek van een voor Nederland unieke 9,8 liter Oldsmobile cabriolet met daarin de Aerobic showgroep Be Fit en de zanger Rick Dean. Dean en zijn groep dansers zorgen voor een amusante op luistering van de officiële be- ginplechtigheid. Om kwart over tien laten de burgemees ter en de voorzitter van de braderiecommissie zich trak teren op een rit door Middel burg in de voor Nederland on gekende autodroom. Het ver trek van beide heren in de Oldsmobile betekent het start sein voor de Middelburgse braderie. De braderie kent een aan trekkelijk vol programma. En de aanvang daarvan is om 11 uur. De folkloregroep Joke van der Wijden geeft om die tijd een optreden op het dam plein, in de Segeersstraat geeft het Sprookjescircus een voor stelling van het bekende avon tuur van Roodkapje. Op de Burgpromenade vindt de eer ste clownsact plaats van Nanda van Alebeek en de mu ziekgroep Oberon, die een akoustisch geluid voortbrengt, speelt op de Vlasmarkt. Kin dertheater/poppenkast Ratje toe completeert in de Lange Viele de hele serie van activi teiten die morgenochtend om elf uur van start gaan. De genoemde groepen en gezelschappen komen op an dere plaatsen en andere tijd stippen noterug voor het to nen van hun capaciteiten op de braderie maar daarnaast wordt de groep activiteiten die zorg moeten dragen voor het amuseren van het publiek al leen nog maar uitgebreid. Op donderdag keert Swingchroon verschillende malen op de voorgrond in de Vlasmarkt. normale weekmarkt vindt ge woon doorgang. Vrijdag, de tweede dag van de braderie, begint een be langrijk onderdeel van de Middelburgse braderie want het mode-item, een van de vier naast folklore, beeldende kun sten en muziek/variete, gaat dan uitgebreid van start. Inmiddels is dan op de Markt een omvangrijk po dium verschenen en daar wor den onder andere op vrijdag en zaterdag de uitgebreide se rie modeshows afgewerkt. Naast optredens van dans groep van de Goese dansschool Van Broekhoven met een la- tin-american show en optre dens van de popgroep Johnny en de Sukkels, Ricky Dean en aerobic showgroep Be Fit en het rock and roll-gezelschap US 50's, dat dansdemonstra- ties verzorgt, pakt elk uur de bij voorbaat veelbesproken modeshow uit van modellen bureau Alienne uit Vlissingen. Zaterdag komt op de Markt de kinderbraderie aan bod. De al actieve groep van optre dende artiesten wordt nog uit gebreid met onder andere de Down Home String Band. Ook pieuw op de laatste dag van de braderie is het optreden van de Turkse groep Deniz die een orientaldanseres meebrengt. Deniz gebruikt een gedeelte van het podium van de mode show op de Markt. De aandacht voor de mode is in en de Middelburgsebra derie doet daar attent aan mee. Een van de vier onderde len van Middelburg Folklore stad is die mode en dat item wordt vrijdag en zaterdag op een fiks podium op de Markt groots aangepakt. Elk uur verzorgt het Vlissings Mode Promotion Team Alienne een modeshow waar de in Middel burgse zaken verkrijgbare kleding spectaculair getoond zal worden. Ali Wille uit Vlissingen is het regisserende brein achter de modeshows, die het woord 'show' zeker verdienen omdat er meer op stapel staat dan het kortweg tonen van aktuele kledij. „We hebben geprobeerd van elke show een soort act te maken, uiteraard aangepast aan de wensen van de mode zaken en aangepast aan het soort kleding dat we laten zien", legt Ali Wille uit. Zij geeft doorgaans de lei ding aan een overzichtelijke eigen groep modellen maar voor deze grote braderieklus die ze van de commissie toege wezen heeft gekregen, is haar groep uitgebreid tot ruim veertig modellen, mannen en vrouwen. „We moeten de kleding van een hele reeks zaken presente ren en draaien twee dagen lang. Daarom hadden we wat uitbreiding nodig", aldus Ali Wille. Het oefenen voor de op tredens van vrijdag en zater dag is ondanks de uitbreiding van groep Alienne gladjes verlopen. Een intensieve periode van oefenen in het Middelburgse Zuiderbaken en in de Trefcen- ter-parkeerkelder is succesvol afgesloten en de klanten van Alienne, de verschillende mo de-zaken, toonden hun in stemming en enthousiasme tijdens de proef sessies. Alienne is koud een jaar bezig maar heeft inmiddels een pro fessionele naam opgebouwd. Het begin, het allereerste optreden van de groep van Alienné, speelde zich in disco theek De Hooizolder af. „Een investering voor de toekomst", noemt Ali Wille het. „We bo den onze diensten gratis aan om bekend te raken en dat pakte goed uit", gaat ze ver der. Aanbiedingen volgden daarna inderdaad en de shows die Alienne verzorgde op de Zeelandbeurs waren tot nog toe de meest sprekende optre dens. Het braderie-gebeuren schat het enthousiaste Zeeuwse modegezelschap toch nog iets hoger in. „We voelen de Middelburgse braderie al lemaal een beetje als vuur doop en hopelijk doorbraak aan. We tonen alle denkbare kleding en verzorgen veel acts en het optreden op deze ma nier is nieuw voor ons", aldus regisseuse Wille. Elke show begint op het hele uur. Vrijdag begint de eerste om 11 uur. Om 13 uur en om 18 uur is er geen optreden. De laatste show vindt om negen uur 's avonds plaats. Zaterdag is de eerste show om 10 uur. Een deel van het Vlissingse Mode Promotion Team is hier onder leiding van Ali Wille (links) aan het werk. - foto-, z savic direct daar omheen staan dt stands van de bij de mode shows betrokken zaken. Opel- Het optreden om 13 uur valt uit en de laatse show begint om vier uur 's middags. Ter rassen bloembakken en pal men fleuren de directe omge ving van de plankiers op en garage Louisse is aanwezig met een aantal fraaie, zomerse Opelmodellen. Bij de podia in de bekende winkelstraten treden de beel dende kunstenaars op. Het New Orleans Rhythm Trio ge ven act de- presence op het Damplein. Als onderdeel van buitenlandse folklore geeft het eerste Zeeuwse doedelzak korps Inter Scaldis een Schots tintje weer op de Markt 's avonds. Donderdag betekent in de Zeeuwse hoofdstad altijd weekmarkt en ook tijdens de braderie is dat het geval. De Op de Middelburgse brade rie is ook uiterst snel motor materiaal te zien. Met de Speedweek in Assen (met de TT) in het vooruitzicht heeft ook 't Gouddoppertje Racing Team een stand bemand. Beide Zeeuwse coureurs, Henk de Winter en Ad Mulder, be horen inmiddels tot de topren- ners in het Nederlands Kam pioenschap en zijn met hun machines aanwezig om alge mene en inside-informatie te verschaffen. De beide motor coureurs huizen in de stand met de Casio horloges-presen tatie. Het is het eerste seizoen dat De Winter en Mulder in het zelfde team opereren op de circuits in den lande en beiden weerstaan in hun eigen klasse de harde nationale concurren tie met succes. Het programma van de eerste dag van de Middel burgse braderie: 10 uur opening op de Markt, 11 uur optreden folklore groep Joke van de Wijden (Damplein, elk uur op verschillende plaatsen) optreden sprookjescircus (Segeersstraat, meerdere malen op verschillende plaatsen) clownsact Nanda van Alebeek (Burgpromenade en later op verschillende plaat sen) muziekgroep Oberon (Vlasmarkt en later op verschillende plaatsen) Kindertheater Ratjetoe (Lange Viele en later op andere plaatsen). 11.30 uur Stobbelaar- show (Damplein) 13 uur Blokfluitcombo (Dam plein) 16 uur New Orleans Rhythm Trio (Damplein) Ricky Dean met Be-Fit (Burgpromenade) Swingchroon (Vlasmarkt) 18 uur Canasta cabaret (Lange Viele) 18.30 uur Ricky Dean en Be Fit (Se geersstraat), Stobbelaar- show (Burgpromenade) 19 uur Middelburgs muziek korps (Markt) ml9.30 uur Tamboer en trompetter korps MTV65 (Markt) 19.50 uur Majorettenvere- niging Dauwendaele (Markt) 20.10 uur le Zeeuwse doedelzakkorps Inter Scaldis (Markt) 20.30 uur Junior Drumkorps Johan Friso (Markt) 20.50 uur Juliana Drum en Buglekorps (Markt) 21.10 uur Drum en Buglekorps Blue Spirit (Markt) van 10 uur tot 21.30 uur Beel dende kunstenaars (podia winkelstraten) van 16.30 uur tot 21.30 uur Slenter orkest Cosa Nostra Jazz Gang (winkelstraten). Het programma voor de vrijdag luidt als volgt: 11 uur Modeshow (Markt Elk uur op de Markt) Sprookjescircus Rood kapje (Damplein, later op rjerschillende plaatsen) Kindertheater Ratjetoe (Segeersstraat, later op verschillende plaatsen) Folkloregroep Joke ixm de Wijden (Lange Viele (later op verschillende plaatsen) 11.30 uur en 12.30 uur Dansschool Van Broekhoven (Markt) 13 uur Blokfluitcombo (Se geersstraat) 13.30 uur Ricky Dean en Be-Fit (Vlasmarkt) 14.30 uur Ricky Dean en Be-Fit (Markt) 15 uur muziek groep Tenderfoot (Dam plein) 15.30 uur muziek groep Tenderfoot (Dam plein) 16 uur Cor Fabrie and his N. O. Friends (Burgpromenade, later, om het half uur op het Damplein) New Orleans Rhythm Trio (Vlasmarkt, blijven hele dag op de markt) 17 uur Canasta Cabaret (Lange Viele, la ter op verschillende plaatsen) 18 uur Scarlet O Hara (Segeersstraat, later ook in de Segeersstraat) 17.30 uur Johnny and The Sukkels samen met US 5O's (Marktook om 18.30 en 20.30 uur) Blokfluit combo (Vlasmarkt, later op verschillende plaat sen) 19 uur jeugdbond Onda (Damplein) 16 uur tot 21.30 uur slenterorkest Cosa Nostra Jazz Gang (winkelstraten) van 10 uur tot 21.30 uur Beel dende kunstenaars (podia winkelstraten) van 10 tot 21.30 uur Internationale folkloristische kramen en optredens (Straatje van Snoey). VANAF 7,50 TOT 00,50 L J

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1986 | | pagina 15