Twee dagen nieuwe muziek in Kloveniersdoelen Middelburg DE SCHELDEBODE j ZAKEN ^FiïTSEN Modehuis Monica begon met liquidatieverkoop Snackbar Frits Corner blijft bij de tijd Initiatief van 25 zaken leidt tot Vlissingse modedagen Speciale presentatie van Toyota-dealer Cevaal Nieuwe show Urbanus Show Minolta apparatuur Foto de Grave Vlissingen Opening Dancing Paints en grafiektentoonstelling Jazztrio Rob van Kreeveld in de Mug Zaalvoetbal Gilde Boys 305 MIDDELBURG - Ter gelegenheid van de inwij ding van de nieuwe ruimte voor Nieuwe Muziek in de Kloveniersdoelen in Middelburg deze week op nieuw twee dagen nieuwe muziek, vrijdag en za terdag 24 en 25 mei. Twintig van de dertig artiesten die als relatiegeschenk de concerten gratis aanbo den zijn dan te zien en te horen. Het concertgedeel te op zaterdagmiddag is gratis toegankelijk voor donateurs van de Stichting Nieuwe Muziek. HUISARTSEN APOTHEEK TANDARTSEN DIERENARTSEN KRUISWERK KERKDIENSTEN py; DIVERSEN HOOGWATER vJUntLbfLDUL/L VMIM «VUCI^IOUMU iVICI I 90S Het programma begint vrij dag om 20.00 uur met een vioolconcert van Mifune Tsuji met werk van John Cage en Iannis Xenakis. Vervolgens geïmproviseer de muziek van slagwerker Han Bennink en cellist Ernst Reijseger; 21.45 uur geïmpro viseerde muziek van Vera Vingerhoeds (altsaxofoon) en Bart van Helsdingen (steelpan en drums); 22.30 uur pianocon cert van Gerard Bouwhuis: First Piano Sonata van Char les Jves; 23.00 uur pianist Maarten Bon met enkele delen van de Interludes van John Cage. Zaterdag begint het concert om 16.00 uur met een concert van het duo Bouwke van der Meer (piano) en Frank van Koten (hobo). Het tweetal ver werkt de Sonate van Francis Poulenc en de Aulodie van Francois-Bernard Mache. 16.30 Uur poëzie van Simon Vinkenoog; 17.00 uur geïmpro viseerde muziek van tenor en sopraan-saxofonist Jos Val- ster en bas-saxofonist Klaas Hekman; 20.00 uur geïmprovi seerde muziek van Peter Ben nink (altsaxofoon) en Ad Peij- nenburg (barito-saxofoon en klarinet); 20.30 uur Machiko Cellist Tadashi Tanaka, zaterdag (met Thom de Ligt, contrabas) 21.00 uur in de Kloveniersdoelen. Takahashi (fluit) met Sequen- za van Luciano Berio; 21.00 uur Tadashi Tanaka (cello) en Thom de Ligt (contrabas) met Theraps van Xenakis, Compo sition van Tadashi Tanaka en Seitenspiele van Dieter Sal- bert; 22.00 uur pianist René Eckhardt met Toccata van Stephan Wolphe en Sonate van Eliot Carter; 22.45 uur Marcel Cuypers (piano) en To bias Tak (tapdans) met geïm proviseerde muziek. MIDDELBURG - Toyota-dealer Cevaal, Klein Vlaanderen 97, Middelburg, heeft de showruimte aan de eisen des tijds aange past. Het betekent dat nu alle modellen van Toyota bij Cevaal te zien zijn, ook de nieuwe sportwagen van Toyota, de MR2. Deze sportwagen heeft een 1600 cc 16 kleppen middenmo tor, zoals die tot voor kort al leen in de racerij werd ge bruikt. De door de fabriek opgege ven prestaties liegen er dan ook niet om: een acceleratie van 0 tot 100 kilometer in 8,1 seconden en een top van 200 kilometer. Daarmee is de MR2 sneller dan bijvoorbeeld een Porsche 924. Op de speciale presentatie tot en met aanstaande zater dag is ook de Corolla GT Twin Cam 16 te zien. Het is een zusje van de Toyota Celica Twin Cam Turbo die dit jaar op de eerste en tweede plaats ein digde in de Marloboro Safari Rally. Van de 71 auto's bereikten er slechts 20 de eindstreep. VLISSINGEN - In Vlissingen kan men sinds vorige week te recht voor merkkleding tegen sterk concurrerende prijzen. Aan de Walstraat 95 is modehuis Monica gestart met de liquidatie verkoop van dameskleding. „We hebben hier deze win ter de opheffingverkoop van modehuis Berco geregeld. Daar was toen erg veel be langstelling voor, we hadden veel klanten die regelmatig te rugkwamen. Dit was voor ons een reden, om nu terug te ko men met zomerkleding", ver telt de heer Waterman. „Ook nu geven we weer for se kortingen. Het is veelal kle ding van dit seizoen en van bekende merken. Om maar eens wat te noemen: Fink, Li ma, Pierre Cardin, Zogbaum. We hebben zowel rokken en jurken als pakjes en blouses. Mode voor moeder en dochter. De japonnen en pakjes lopen tot maat 52. Ook in deze grote re maten is er een ruime keu ze. We proberen steeds weer iets nieuws te brengen; de col lectie wordt regelmatig aan gevuld. Illlllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll VLISSINGEN Na een interne verbouwing is snackbar Frits Corner aan de Scheldestraat in Vlissingen weer helemaal bij de tijd. „Het was echt nodig de zaak wat te moderniseren", vindt de heer Lourens. „We hebben onder meer nieuwe vitrines ingebouwd en ook een nieuwe espressoma chine aangeschaft. We hebben gekozen voor de Futurmat, een apparaat dat je de Rolls Royce onder de koffieautoma- ten kunt noemen. Ook heeft de zaak een nieuw verfje gekre gen en is het terras uitge breid". Behalve deze verbouwing is ook het assortiment belangrijk uitgebreid. Men heeft er nu de keuze uit zo'n vijftig verschil lende snacks. Lourens: „Daar zijn we na tuurlijk best trots op. Ik geloof dat je ook in deze branche moet zorgen voor specialisatie. Niet alleen de overbekende kroketten en frikadellen, maar ook eens wat nieuws brengen. Zo hebben we onder andere garnalenkroketten, triostokjes, lihanboutjes, kroe- pia's en noem maar op. Vooral de jongeren zijn gauw geneigd eens iets anders te proberen". Ook hebben we sinds kort de keuze uit verschillende soorten luxe chocolade. Wat niet veranderd is, is onze friet. Die bakken we nog steeds zelf elke dag vers voor. Ouderwets misschien, maar je proeft het verschil. We staan overigens altijd borg voor kwaliteit, daarnaast vinden we een goe de persoonlijke bediening erg belangrijk. VLISSINGEN - Van woensdag 29 mei tot en met zaterdag 1 juni biedt Foto de Grave in Vlissingen amateur-fotografen de gelegenheid met practisch het totale assortiment foto-appara- tuur van Minolta kennis te maken. De Grave heeft de show sa men met de importeur opgezet. Blikvanger is de splinter nieuwe Minolta Hi-tech auto- focus reflex 7000. Het is de eer ste camera met een perfect geïntegreerd autofocus sys teem. Het scherp stellen gaat zo snel dat zelfs de meest doorge winterde professionele foto graaf het tegen de 7000 zal af leggen, aldus de importeur. Onder veel meer zijn de re flexcamera's X-700, X-500 en X-300 en de talloze speciale objectieven te zien. Minolta produceert als een van de wei nige camera-merken eigen ob jectieven. Vrijwel alle objec tieven zijn op de show te zien, van de populaire zoom-lenzen tot de meest specialistische ob jectieven. Tijdens de show gel den ook enkele aantrekkelijke aanbiedingen, waarbij Foto de Grave drie jaar garantie geeft op de verkochte waar. VLISSINGEN - Onder het motto „De Vlissingse modezaken zetten de bloemetjes buiten" worden op donderdag 6 en vrijdag 7 juni de Vlissingse modedagen gehouden. De shows vinden plaats op een (overdekt) plankier op het Beursplein. Er wordt aan meegewerkt door 25 verschil lende zaken op het gebied van mode en mode-accessoires. De bedoeling is op deze maniér een compleet aanbod te geven van hetgeen er in Vlissingen op modegebied te vinden is. De shows worden verzorgd door modellenbureau Visage uit Zutphen en gepresenteerd door de omroepers van radio Luxemburg. Het geheel wordt omlijst met veel muziek, kra men met lelrkere hapjes, een autoshow, en uiteraard veel bloemen. Wie door de show geïnspi reerd wordt tot nieuwe aanko pen kan daarvoor ook 's avonds in de winkels terecht. Ter gelegenheid van de mode dagen is er op donderdag 6 ju ni een extra koopavond. MIDDELBURG - Donderdag 23 mei is de Belgische komiek Urbanus met zijn nieuwe show in de shouwburg. Er is een be perkt aantal kaarten beschikbaar, uitsluitend 's avonds aan de zaal. De voorstelling begint om 20.00 uur. llllllllllllilllilllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII VLISSINGEN - Burgemeester Westerhout van Vlissingen opent zondag, eerste pinksterdag, om 14.00 uur de evenementen ruimte Dancing Paints van Dansschool de Jong op de Oude Markt. Tot september is de ruime voor allerlei manifestaties ge opend, te beginnen met een grafiektentoonstelling die in samen werking met Galerie Marquis is georganiseerd. De tentoonstelling is tot en in Galerie Marquis is van met 1 september te zien. Het 15.30 tot 17.30 uur de openstel- openingsprogramma staat verder dan ook in het teken van de grafiek. Om 14.30 uur houdt Ton van Dijk een inlei ding over de hedendaagse gra fiek. Vervolgens kan iedereen de tentoongestelde werken in de grote zaal bekijken. Van 16.00 tot 17.00 uur geven musici twee maal een concert van 20 minu ten. ling van een grafiektentoon stelling zoals die is samenge steld door Galerie Delft. Ook deze tentoonstelling maakt deel uit van de hele zo mer durende Grafiek Gala 85 in Vlissingen. Van 18.00 tot 19.00 uur geeft de galerie nog een borreltje weg in de kleine zaal van dansschool de Jong. Gegevens voor deze rubriek moeten de vrijdag voor plaat sing uiterlijk om 11.00 uur op het kantoor aan de Torenstraai 5 te Vlissingen binnen zijn. Vlissingen - Za. de Greef, W. Klooslaan 1, tel. 68021; Zo. Snij der, Burg.v. Woelderenlaan 12, tel. 13933; Ma. v. Dijk, Koude- kerkseweg 52, tel. 13459. Spreekuur voor dringende geval len van 12.30-13.00 en van 17.30-18.00 uur (zonder af spraak). Huisbezoek aanvragen voor 10.00 uur. Middelburg - Za. en Ma. Berg- hauser Pont, Hammerskjöldlaan 39, tel. 37393; Zo. de Doelder, Bellinkplein 1tel. 11721. Spreekuur voor spoedgevallen 12.30-13.00 uur en van 17.30- 18.00 uur. Visites aanvragen voor 10.00 uur. Souburg, Mlddelburg-Zuld, Ar- nemuiden en Nieuwland. Za. en Zo. tot 12.00 u: Bergen, Ka- naalstr. 89, Souburg, 01184- 61500; Zo. 12.00 t.e.m. Ma. Bouwmeester, Stationsplein 1 Ar lemuiden, 01182-1308. Spreekuur voor spoedgevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. Visites aan vragen voor 10.00 uur. West- en Midden-Walcheren - Do. za. en zo. Bouwense, Valke- nisseweg 14, Biggekerke, 01185-2190. Koudekerke, Zoutelande, Me- liskerke, Biggekerke, Dom burg, Aagtekerke, Westkapelle - Vrij. 18.00 uur tot Zo. 12.00 u. Noorlander, Middelburgsestr. 94, Koudekerke, 01185-1231: Zo. 12.00 u t.e.m. Ma. 24.00 u v.d. Male, Duinweg 59, Zoutelan de, 01186-1282. Oostkapelle, Serooskerke, Grijpskerke en Veere - Za. 08.00-Ma. 23.00 u. Oosterhoff, Markt 10 Veere, 01181-271. Vlissingen - Vrij. 24 mei- Vrij. 31 mei apotheek De Singel, Sin gel 9, tel. 12730. Middelburg - Vrij. 24 mei - Vrij. 31 mei v.d. Boogert, Vrijlandstr. 79. Voor heel Walcheren - Za. en Zo. de Looff, Badhuisstr. 140 Vliss., 01184-13881, Ma. de Stigter, van Borselelaan 38, Vee re, 01181-830. Spreekuur voor spoedgevallen tussen 11 en 12 uur. Kleine huisdieren - Za., Zo. en Middelburg - Het jazztrio Rob van Kreeveld treedt dins dag 28 mei op in braai tapperij De Mug aan de Vlasmarkt in Middelburg. Het begint rond 21.00 uur. Rob van Kreeveld is geen onbekende in de Nederlandse jazzwereld. Nadat hij in 1967 op klassieke piano afstudeerde aan het Haags conservatorium was hij met een trio een tijd lang vaste begeleider van de cabaretier Paul van Vliet. Van Kreeveld speelde met alle grootheden van de Nederland se jazz. Onder leiding van Rogier van Otterloo werkte hij bij het Metropole orkest en hij maak te een toer nee met fluitist Chris Hinze. Drummer van het trio Hans Eikenaar, die al eerder in De Mug speelde, wil de graag met Rob van Kree veld en een bassist nog eens in het café spelen. Bassist werd Frans Jan van der Hoeven, bekend van onder meer het Toon Roos Kwartet. Het optreden van het trio is een primeur voor Zeeland te noemen. MIDDELBURG - Samen met viswinkel De Lekkerbek in Dauwendaele heeft de Mid delburgse voetbalclub De Gil de Boys een zaalvoetbaltoer nooi georganiseerd op vrijdag 24 mei. Dit vijfde toernooi begint om 19.00 uur in sporthal De Kruitmolen. De deelnemende teams zijn Maartense Tapijt en Jong Ambon 2 uit Middel burg, Schinkel Assurantie 2 uit Souburg, PZEM 2 uit Vlis singen, Selectie Borsele uit Borssele en de familie Gilde uit Middelburg. Ma.: Ruys, Middelburg, 01180- 13118; Consult na tel. afspraak. Dierenartsenpraktijk Middel burg - Grote huisdieren 01180- 33803. Visites aanvragen van 8.00-9.00 uur. Praktijk Oostkapelle - Oude Domburgseweg 33a, Oostkapel le, tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Klelne-huisdierenpraktijk Sou burg - Kanaalstr. 3, behandeling na tel. afspraak: 01184-60860. Vlisslngen-stad - Za., Zo en Ma. Aernoudts, 01180-16266. Spreekuur alle werkdagen 17.00-17.30 uur, Leliënlaan 1, 01184-13769. West-Souburg, Papegaaien burg, Bossenburgh, Wester- zlcht, Oost-Souburg, Rltthem en Paauwenburg - Za. Zo en Ma. Slabbekoorn, 01184-61843. Spreekuur op ma., wo. en vrij. 17.00-17.30 uur in Batenburg 84-86, 01184-67181. Spreekuur Oost-Souburg en Ritthem: dage lijks spreekuur 16.30-17.00 uur in Gezondheidscentrum, C. van Perestraat 8, 01184-61479. Verloskundigen - Vr. t.e.m. ma. v. Ginkel, Pres. Rooseveltlaan 232, tel. 12775. R.-K. Kerk Walcheren, Sou burg - Martlnuskerk - Zo. 10.00 uur parochiekoor; Paau wenburg Open Hof - zo. 11.00 u. eigen zanggroep, 19.00 u. sa menzang; Vlissingen, Lieve Vrouwekerk - Za. 19.00 zang koor, dameskoor, zo. 9.30 u. jeugdkoor; Middelburg, Petrus en Pauluskerk - Za. 19.00 u. zo. 10.00 u.; De Hoeksteen, zo. 11.30 uur; Domburg za. 19.00 u, zo. 10.00 u.; Zoutelande za. 19.00 u, zo. 10.00 u; Dishoek zo. 10.00 u.; Vrouwenpolder za., 19.00 u. en zo. 10.00 u. Bethesda St.-Josephzieken- huis - Zo. 10.00 u. ds. Joosse en past. v.d. Riet. Chr. Ger. Kerk Vlissingen - Zo. 9.30 en 17.00 u: ds. A. Brons, Geref. Kerk en Ned. Herv. Gem. Souburg - Kanaalstraat zo. 9.30 u. drs. Melse Oranje plein., zo. 9.30 u. ds. van Buiren, 19.00 u. ds. Glashouwer. Bejaardenhuis Zoute Viever - Zo. 19.00 uur ds. Sinke. Evang. Gem. de Wijngaard, Middelburg, - In aula L.T.S. Klarenbeek, zo. 9.30 u. ds. v.d. Zanden, Geref. Kerk Vrijge maakt, De Lannoystraat, Vlis singen - Zo. 9.30 en 16.30 u. ds. Zomer; Klein Vlaanderen 75 Middelburg, zo. 9.30 en 16.30 u. ds. de Graaf. Anglicaanse Kerk - (Mission to Seamen) Zeemanshuis Schelde- poort, zo. 10.30 u. morning prayer 19.30 holy communion. Luth. Kerk - Middelburg Zo. 10.00 u. drs. van Klaveren; Vliss. 10.00 u. dhr. Jumelet. Zevende Dags Adventisten, Vlissingen - 't Anker, za. 9.30 u. ds. van Rijn, 10.15 u. bijbel studie; Middelburg. 10.00 u. bij belstudie; 11.00 u. ds. van Rijn. Kristen Zuidmolukse Kerk In Nederland - Souburg, zo 13.00 u. pdt. Aljona (oecumenische dienst), ma 10.00 u pdt. Waisa- Doopsgezinde Gemeente Vlis singen - Zo. 10.00 u. gezamen lijke Pinksterdienst Vliss. en M'burg in Goes met ds. Postema Ger. Kerk en Herv. Gem. Vliss. - Jacobskerk zo. 10.00 u. ds. de Boer,Open Hof, zo. 9.30 u. ds. Krijger en ds. Kalksma, 17.00 u. Johanneskerk zo. 9.30 u. ds. Glashouwer; Petruskerk zo. 9.30 u. ds. Makkinga, 19.00 u ds. Krij ger. Der Boede - Zo ds. v.d. Vrie, Hervormd Middelburg - Nieu we Kerk, zo. 10.00 u. ds. Brum- melkamp; Koorkerk, zo. 10.00 u. ds. Hendrikse-Spierings; Oost- kerk zo. 10.15 u. ds. Korevaar, 17.00 u. drs de Koeijer (ger. Bondsdienst); Ontmoetingskerk, geen dienst Thomaskapel, 10.00 u. ds. Snijders. Ned. Geref. Kerk (In Engelse Kerk) - Middelburg, zo. 9.30 u.' dhr. de Leur, 17.00 u. dhr. Bud ding (Rotterdam). Vrijz. Herv. en Remonstrantse Kring - Vlissingen in Ophir Bad huisstraat 186, Zo. 10.00 u. ds. de Weerd; Middelburg, (Koor kerk), zo. 10.00 u. ds. Hendrik- se- Spierings. Nieuw Apost. Kerk - Wester- baan 20, West-Souburg, zo. 9.30 en 16.00 uur, wo. 20.00 uur. Pinkstergem. Leden In Chris tus - Vrijdomweg 1Vlissingen, zo. 11.00 uur dienst. Leger des Hells - Vlissingen, zo. 10.00 en 17.00 uur. Goed- Nieuwsclub wo. 13.30 uur. Volle Evangelie Gemeente Im- manuel Amemulden - zaal bo ven de Krab, Zo. 10.00 u. br. Creemers. Voile Evang. Bethel Kerk - Middelburg 't Zand, Baarsjes straat 42, zo. 15.30 uur. Bethel Pinksterkerk - Vrijdom- weg 1, Vlissingen, zo. 14.30 uur, vr. 19.30 uur en wo. 19.30 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen - Paul Krugerstraat 22d4, Vlissingen, zo. 11.45 uur. Pinkstergem. Vlissingen - Em- mastraat 10, wo. 19.30 uur, zo. 14.30 uur. Christengemeenschap Kapel Hoogelande - Geen dienst. Evang. Bapt. Gem. - Damplein 12, M'burg, zo. 10.00 u. br. Lok. Buro voor Rechtshulp Zeeland - Vlasmarkt 28, Middelburg, 01180-37120. Gratis advies en informatie. Spreekuren M'burg ma. 13.30-15.30 u. en do. 17.00-19.00 u. Vliss. Brouwe- naarstr. 4 di. 9.30-11.30 u. Peuteropvang - binnenstad Vlissingen, De Berlagertjes, Koestr. 1, tel. 14298; Paauwen burg, peuterspeelzaal De Keet- schoppertjes, v. Raaltestr. 2, tel. 66038. Rutgershuis en Stimezo Z- Vlaanderen - Molenstraat 17, Groede, tel. 01171-1550. Soc. Verzekering-Informatie - bij Detam, Segeerssingel 8, Mid delburg, tel. 35553; Gak, Pape gaaienburg 50, Vlissingen, tel. 71520; Raad van Arbeid, Span jaardstraat 53, Middelburg, tel. 33600. Hyperventilatie/fobie - Inf. tij dens kant.uren 01180-11255, ma. 18-20 uur 01184-15386, wo. 18-20 uur 01184-66354, do. 18-20 uur 01184-64587, vrij. 18- 20 uur 01184-61002. Klachtenspreekuur Jongeren- bew. verbonden met de FNV - Dam 12-14, M'burg, ma. 14.00- 17.00 u. Stichting Jeugd en Gezin in Zeeland - Middelburg. Dagelijks en in het weekend telefonisch bereikbaar 01180-28555. FIOM Zeeland - Stichting tot hulpverlening bij zwangerschap en alleenstaand ouderschap. Varkensmarkt 1Middelburg. Spreekuur volgens afspraak, tel. 01180-27311bereikbaar tussen 9.00 en 12.30 uur en van 13.30- 15.30 uur op ma., di., do. en vrij. Provinciale Werkgroep Vrou wen zonder Baarmoeder - tel. spreekuur di. 14.30-15.30 uur, tel. 01180-26952. Correspon dentie naar Postbus 282, 4330 AG Middelburg. Stichting Kinderdagverblijf Kinderdijk - Opvang peuters van 0-4 jaar van ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur, Kinderdijk 76, Middelburg, 01180-14532 en Zuidsingel 126a, 01180-23569. Raads- en Advieswinkel Vlis singen - Voor vragen over uitke ringen, bezwaarschriften, vrijwil ligerswerk, enz. Hobeinstraat 7- 9. Spreekuren di., wo., do. en vr. 10.00-12.00 uur en do. 19.00- 20.30 uur, tel. 19749. In de Zwaan Souburg, di. 14.00-16.00 uur, tel. 61252. In Open Hof, Paauwenburg, wo. 10.00-12.00 uur, 01180-65455. Vrijwillige Humanistische geestelijke hulpverlening - Voor een diepgaand gesprek, tel. na 18.00 uur tel. 01184-12578. Groep Weduwen en Weduw naars - Bijeenkomst elke dins dagavond Varkensmarkt 1, Mid delburg. Inl. bij FIOM, tel. 01180- 27311. Peuteropvang - In peuterspeel zaal 't Dorpeltje, Westerzicht 284, Vliss., tel. 63422, voor kin deren van 2Vt tot 4 jaar. Hele week open van 9.00-11.30 en 13.00-15.30 uur. Ned. Ver. tot Integratie van Ho moseksualiteit - C.O.C. Zee land regio Walcheren - Post bus 251, Vlissingen, info. tel. 01184-71854 en 10821. Huwe lijk en homofilie info: 01184- 71854/79886. Zeeuws Consultatiebureau voor alcohol en drugs - Brak straat 30, Middelburg, tel. 01180-37320. Vlissingen, Bad huisstraat 25-27-29, tel. 01184- 13240. Wijkgezondheidscentrum Zuld-Dauwendaele - Roozen- burglaan 18, Middelburg, tel. 291146. Spreekuur gezinsver zorging maandag t/m vrijdag 9.00 tot 9.15 uur. Spreekuur maatsch. werk maandag t/m vrijdag 13.30 tot 15.30 uur. Opvanghuis voor jongeren - Dag en nacht bereikbaar via tel. 01180-16816. Gehandicapten Adviesbureau Zeeland - Kosteloze hulpverle ning, advies en begeleiding. Da gelijks geopend van 9.00-17.00 uur. Tel. afspraken 01180-23592 ook voor huisbezoeken. Stichting Chr. Hulpdienst Zee land Hulpverlening op bijbelse grondslag, werkdagen 10.00- 24.00 uur, za. en zo. 20.00- 24.00 uur, tel. 01180-36251. Werkgroep Laat Leven te Wal cheren - Onderdeel van de ver eniging ter bescherming van het ongeboren kind, tel. 01184- 17231 of 61033. Lotgenotencontact borstkan- kerpatiönten, tel 01180-37652, 01180-12226 of 01187-1588. Alfabetiseringsproject „Wal cheren" - Leren lezen en schrij ven aan Nederlandstalige men sen van 18 jaar en ouder. Aan meldingen en informatie tel. 01184-17819 of 01180-16278. PvdA Ombudsman - Vlissin gen, tel. 01184-63133. Middel burg tel. 01180-36197 (b.g.g. 13358) en 14904. Ook voor Westkapelle. Medisch Kleuter- en Kinder dagverblijf - Opvang voor kin deren in de leeftijd van 1V2-6 jaar en opvang schoolgaande jeugd. Middelburg, tel. 01180-13226. Vlissingen, tel. 01184-63724. Borstvoedlngsgroep Walche ren - Inf. over praatgroep en tel. hulpdienst: 01180-15041 en 16812. Stichting Vrouwen In Postna tale Depressie - Wekelijkse praatgroep Verkuyl Quakke- laarstr. 95 op wo. 8.00-10.00 u. Inf. 01184-14395 of 71156. Stichting Blijf van m'n Lijf Zee land - Postbus 231Middelburg, 01184-14645, dag en nacht. SOS Telefonische hulpdienst - Voor een gesprek van mens tot mens, tel. 01180-15551 (dag en nacht). Adviesbureau voor school- en beroepskeuze - Badhuisstraat 24, Vlissingen, tel. 01184-13655. Informatheek elke wo. 13.30- 16.30 uur of na afspraak. Zeeuwse Stichting voor Beroe pen voorlichting en studie- en beroepskeuzevoorlichting Grote Markt 14a, Goes, tel. 01100-12120. Informatheek elke dinsdag 13.30-16.30 uur of na afspraak. U.V.V. Vriendschappelijk huls- bezoek - Mevr. Vastenhoud-Ba- rendrecht, tel. 01180-36712; mevr. v.d. Laan, 01184-67029. Woningbouwvereniging Basco - Storingen aan c.v., liften en warmwatervoorzieningen, behal ve geisers. Na werktijden en in het weekeinde, tel. 12527. Orpheus, Werkgroep voor hu welijk en homofilie - Informatie en opvang, tel. 01184-72161 Bejaardencentrum Ter Reede - Koudekerkseweg 814382 EJ Vlissingen, tel. 01184-17820. In formatie betreffende verzor gingstehuis en bejaardenwonin- gen. Spreekuur maatschappelij ke werkkracht maandag en don derdag van 9.30 tot 10.30 uur, telefonisch dagelijks van 9.00- 9.30 uur. NVSH - Wijngaardstraat 9, Goes. Info/bibliotheek, 1e en 3e maandag van de maand van 20.00-22.00 uur. Open Huis 2e en 4e zaterdag van de maand van 10.00-15.00 uur. Middelen verkoop tijdens de openingsuren of via tel. 01180-15290 tel. hulpdienst NVSH, 01100-21724. Woonlasten Komltee Middel burg - Spreekuur elke 2e maan dag v.d. mnd. in Zuiderbaken, De La Palmastraat, 20.00-22.00 uur. Bureau Baanlozen-service - Vrijwilligersvacaturebank, Klein- Onderhoudsdienst, Krant enz., open: di., wo. en do. 10.00- 16.00 uur. Tel. 01180-35790. Passantenopvang-thulslozen- zorg - 01184-14431. Crisisop vang 01184-14911. Dag en nacht bereikbaar. Belangenvereniging WAO Wal cheren - Dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur, Loskade 29, Middelburg. Werkgroep Herkenning Zee land - Bevordering contacten tussen kinderen van foute ouders in oorlogstijd, G. Kalks ma, Kalkoensrenk 73, Vlissin gen, 01184-71484. Dierenbescherming UW - huisdierenhulpdienst, tel. 01180- 13023, b.g.g. 01180-26794. Al-Anon - Zelfhulpgroep voor partners en familieleden van mensen met alcoholproblemen info. postbus 338 M'burg. Werkgroep Gewetensbezwaar den Mil. Dienst - Midgard, Kui perspoort 12, tel. 14281, Middel burg, 1e en 3e vr. v.d. maand, 19.30-20.30 uur. Architectenwinkel, Vlissingen - Gratis bouwadviezen elke vrij dag van 18.30 tot 20.00 uur op bibliotheek Spuiplain. Kinderdagverblijf Vlissingen en omstreken - voor baby's en peuters vanaf zeven weken tot 4 jaar. Hele week open van 8.00 tot 18.00 uur, tel. 01184-78810. Informatie en Klachtenburo over de gezondheidszorg - v.d. Spiegelstraat 7a Goes, tel. 01100-31594, ma-di-wo-do 9.00-12.00 uur di. 13.30-17.00 do. 18.00-21.00 uur. Prov. Ver. Het Zeeuwse Kruis - Kraamcentrum Walcheren, kraamhulp dag en nacht, 01180- 13295; Diabetes Thuiszorg, info. 01100-158292 tst. 35 op ma. van 9-12 uur; Geslachtsziekten- bestrijding info. 01100-31032, Vliss. spreekuur do. 13.30- 14.30, 01184-18395; Revalida- tieteam, adviezen over voorzie ningen, 01100-15892 (op ma. 9.00-12.00 u.); Voedingsvoor lichting, info. 01100-15892 tst. 55 (op di. 10.00-11.00 u.); Ge zondheid info, 01100-15892 tst. 40; Tuberculosebestrijding, Ro zengracht 6, Vlissingen, 01184- 18395, spreekuur ma. di., do. 9.00-11.00 u.; Meer Bewegen voor Ouderen, inf. 01100-15892, tst. 25. Spreekuren uitvoeringsvesti gingen gezinsverzorging - voor Middelburg: Loskade 29, Middelburg, 01180-26951 Maandag t/m vrijdag van 8.30- 9.30 uur. Wijkgezondheidscen trum, Roozenburglaan 18, Mid delburg, 01180-29146. Maandag t/m vrijdag van 8.30-9.15 uur. Voor het Platteland Walcheren: Molenwater 33, Middelburg, 01180-11255. Maandag t/m vrij dag van 8.30-9.00 uur. Voor Vlis singen: Brouwenaarstraat 4, Vlissingen, 01184-17810. Maan dag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur. Spreekuren uitvoeringsvesti- glngen algemeen maatschap pelijk werk - voor Middelburg: Molenwater 33, Middelburg, 01180-11255. Maandag t/m vrij dag van 9.00-10.00 uur, 13.30- 14.00 uur, 16.00-17.00 uur. Wijkgezondheidscentrum, Roo zenburglaan 18, Middelburg. 01180-29146. Maandag t/m vrij dag van 13.30-14.30 uur. Voor het Platteland Walcheren: Mo lenwater 33, Middelburg, 01180- 11255. Maandag t/m vrijdag van 8.30-9.00 uur. Voor Vlissingen: dr. Ottestraat 3, Vlissingen, 01184-19820. Maandag t/m vrij dag 9.00-10.00 uur, dinsdag avond van 19.00-20.00 uur. Do. 23 mei 04.50 en 17.17 uur Vr. 24 mei 05.34 en 17.57 uur Za. 25 mei 06.18 en 18.42 uur Zo. 26 mei 07.10 en 19.33 uur Ma. 27 mei 08.11 en 20.38 uur Di. 28 mei 09.20 en 21.49 uur Wo. 29 mei 10.32 en 23.00 uur

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1985 | | pagina 5