Citroen BX diesel: ,JE MERKT ER NIETS VAN' 4 I /T/iTin A wai irnrmt 'autotips Korte rij-impressie Citroën CX 25 TRD y sr o so „ér GARAGE VAN OORSCHOT 0 SUNROOF ANWB-gekeurd OCCASIONS Rij-impressie Comfort r'y O RENAULT de toekomst b.v. occasions Opel Manta 1.8 S mrt. 1984 SCHELDEBODE VAN WOENSDAG 27 JUNI 1984 307 INFORMA TIE OVER A UTO EN VERKEER f „O c.' O) vk 3J O vanaf: 230.- 295.- 315.- montage j 100.- Volvo- en Mazda-dealer biedt aan: GROOTSTE SORTERING AUTO'S MET AUTOMAAT IN WALCHEREN O.A.: SPEC. AANB. Diverse Franse auto's Diverse andere aantrekkelijke occasions: Citroën heeft zich hele maal op de die8elmarkt ge stort. De bekende CX Is al jaar en dag met een diesel motor uitgevoerd,* die on langs nog een vervolg kreeg In een turbo-dieselmotor, die aan die grote CX bijna sport wagenprestatie (top 175 km, acceleratie 0-100 km/u in 13,5 sec) geeft. Begin dit jaar is daar nu de BX diesel bijgekomen en over enkele maanden, d.w.z. najaar '84, krijgt ook de Visa een dieselmotor, zodat bijna het hele Citroën-programma van dieselmotor is voorzien. Ruime keus dus bij Ci troën, maar ook goede keus, want de Citroën dieselmoto ren, zeg maar de PSA (sa men met Peugeot/Talbot) dieselmotoren zijn prima motoren. Jarenlange erva ring staat daar borg voor. Ik heb het dan in eerste instan tie nog niet eens over de be- nauwelijks dat je in een die sel rijdt, soms hoor je het even bij stationair draaien, soms merk je het als een ver gelijkbare, maar dan wel krachtiger, benzine Citroën wat sneller is, maar verder weet je eigenlijk van niets of toch, ja aan de pomp natuur lijk, een zuiniger verbruik en in Nederland goekopere brandstof. De Citroën BX 19 TRD maakt daar geen uitzon dering op, hij is stil, comfor tabel, snel en zuinig. De 1905 cc PSA dieselmotor zorgt daar in samenwerking met de aërodynamische carrosserie en het Citroën-eigen comfort, o.a. de vering, wel voor. De BX diesel is er in twee uitvoe ringen, een 19 D kost 27.180,- en een 19 TRD kost 30.220,-, prijswijzigin gen na maart '84 voorbehou den. De BX hoort thuis in de ruime middenklasse, in de benzineversie is de wagen al zo'n 2 jaar op de markt, zodat trouwbaarheid en duurzaam heid, maar over het comfort, de souplesse, het geluld, de prestaties en het verbruik. Ik heb nu alle soorten Citroën dieselmotoren gereden, de gewone CX, de CX turbo, de BX en min of meer ook de Visa, zij het dan in de vorm van de Peugeot 205, want dat is dezelfde dieselmotor en ik kan niet anders zeggen dan dat het mij prima bevallen is. Eigenlijk merk je bij Citroën nadere uitleg over het model en zijn plaatsering achterwe ge kan blijven. Misschien prijstechnisch toch nog even een verduidelijking, de BX diesel hoort uiteraard voor de zo snel opkomende klasse kleine diesels, daar valt zo straks de Visa in, De BX moet ingedeeld worden bij de Opel Rekord/Ascona diesel, Ford Sierra diesel, VW Passat/ Santana diesel, Peugeot 305/505 diesel, Renault 18 diesel e.d. en dan is de prijs niet ongunstig. We zullen wat de rij-im pressie aangaat wat korter zijn dan gewoonlijk, omdat we de Citroën BX met zijn 1400 en 1600 benzinemotor al eerder uitgebereid aan de tand gevoeld hebben. In rij- eigenschappen verschilde de BX 19 diesel natuurlijk niet zoveel, verschillen komen op conto van de motor. Dat zou dan tot uitdrukking kunnen komen in prestaties, verbruik en comfort, eigenlijk blijft daar alléén het verbruik van over, voor de rest zijn de ver schillen nihil. Voor de prestaties zorgt de voorin geplaatste vloeistof gekoelde viercilinder PSA dieselmotor van 1905 cc, 65 Pk en een koppel van 119 Nm bij 2000 toeren. Toch nog even in vergelijking de benzi nemotoren 1360 en 1580 cc resp. 62 en 92 Pk en 106 en 129 Nm koppel, waaruit al blijkt minimale verschillen. De topsnelheid van de BX diesel bedraagt maar liefst 157 echte km/u, de accelera tie van 0-100 km/u verloopt in 15 sec versnellen van 60 naar 120 km/u kost in 4e ver snelling slechts 21 sec en dat zijn cijfers die voor benzine wagens al snel zijn. De top- snelheden van de benzine BX 14 ligt tussen de 155 en 160 km/u, de krachtiger (92 Pk) BX 1 haalt 175 km/u. De diesel slaat de benzinever sies echter volledig in ver- bruikcijfers bij 90 km/u ma ten 1 ij 1:19,5, bij 120 km/u 1:14, de ECE-cijfers zijn bij 90 1:21, bij 120 1:16 en in stadsverkeer 1:15,3, uiter aard weer iets gunstiger, toch is een gemiddeld ver bruik van 1:14 tot 1:15 voor een dergelijk grote wagen heel niet gek. De wegligging van de BX diesel is nagenoeg gelijk aan de BX benzine. De dieselver sie heeft een iets groter ge wicht 990 kg tegenover 900 cq 950 voor de 14 en 16 BX benzinemodellen. Het meer- gewicht komt door de zwaar dere motor, dus drukt voor een groot deel op de voorzij de. De besturing is dan ook iets zwaarder dan«bij de ben zineversie, maar een naam mag het eigenljk niet hebben. De besturing is verder pre cies en indirect, een vrij dui delijk onderstuurkarakter is waarneembaar. De koers vastheid is goed, geen last van wegoneffenheden of zij wind, in de bochten gedraagt de BX zich prima, geen uit breekneigingen. De remmen zijn uitstekend, de remweg bij 100 km/u bedraagt 47 me ter. De specifieke vering geeft verder een heel eigen karakter aan de totale auto en dus ook de wegligging. Zoals voor alle Citroëns geldt is een zekere gewen ning noodzakelijk, althans zeker voor hem die niet eer der Citroën reden. Bij de BX is die overgang van ander merk naar Citroën echter niet zo groot als de CX. Toch even wennen aan de vering, de besturing, de remmen, met name rempedaal en aan de algehele bediening, dus het hele instrumentarium Daarna zal u het comfort als verrassend overkomen, een rustige besturing en weglig ging, een prima vering, een goede zit door comfortabele stoelen en achterbank, een goede steun, een nette af werking en rijke uitrusting. De ruime in dé BX is zowel voor- als achterin voldoende, de kofferruimte is groot. Qua veiligheid is aan alles ge dacht. Besluiten we met de geluidsproduktie, bij 80 km maten wij 68 dBA. Wat de BX betreft en met name de diesel vallen we niet in herhalingen, niet-Citroënrijders moeten even wennen maar daarna is het één en al rijgenot. Omdat eind 1983 Citroën het CX-dieselprogramma uit gebreid heeft met een diesel met turbo-compressor hebben wij ook een rij-impressie, zo'n 1000 km, gemaakt met deze CX 25 turbodiesel. De CX 25 diesel voelden wij al eerder uit gebreid aan de tand. Toen al vonden wij de CX 25 diesel een heel fijne en comfortabele wagen. De die selmotor was rustig, vol doende pittig voor een der gelijk grote wagen en ook re delijk zuinig. Uiteindelijk ver anderde de 2500 dieselmotor niets aan de comfortabele rij- eigenschappen van deze grote Citroën limousine, maar kennelijk was hij niet snel genoeg in die veeleisen de klasse. Citroën voorzag hem namelijk van een turbo compressor waardoor het vermogen met 20 Pk en de snelheid met bijna 20 km/u toenam. De CX 25 turbo diesel is naast de gewone 25 dieselver sie leverbaar. De CX 25 D start bij 40.300,-, de CX 25 D Tur bo bij 45.050.-, de wagen is dan tevens iets luxer uitge voerd, terwijl er ook nog een exclusieve uitvoering is de CX 25 TRD en die kost f 47.650.-. De 25 Turbo diesel heeft een 2500 cc 4 cilinder dieselmotor met een indirecte brandstofin spuiting met turbocompressor. Het vermogen is 95 Pk, het koppel 216 Nm bij 2000 toe ren. De topsnelheid bedraagt 175 km/u, de acceleratie van 0-100 km/u verloopt in 13,5 sec. Het verbruik bii 90 km/u ligt rond de 1:16, volgens ECE 1:17,5, bij 120 km/u maten wij rond de 1:12,5, volgens ECÉ 1:13,6, in stadsverkeer geeft ECE op 1:11,6. Over de gehele test kwamen wij op een gemid delde van 1:12,5 heel niet gek voor een dergelijk grote wa gen, die je ongemerkt toch sportief gaat berijden. Qua wegligging en comfort verschilt de CX turbodiesel in niets van de gewone CX diesel en die weer in bijna niets van de CX benzineversies. De wagen stuurt prima, heeft een lichte bediening en is licht onder- stuurd. Wennen moet je aan de progressieve stuurbekrachti ging, ook progressief naar de nulstand, alsmede aan de di recte besturing. Gewenn'ig ver gt ook het rempedaal en daar mee het hele remmen van de auto. Het hydraulisch systeem van de voortreffelijke vering, zorgt namelijk ook voor de rem- en stuurbekrachtiging. Eenmaal gewend dan heb Je aan de CX, dus ook aan de CX turbodiesel, een geweldig rus tige, comfortabele wagen. CITROËN 7 o CITROËN Dr. Stavermanstraat 37 4382 LE Vlissingen Tel. 01184-14607 occ satan RENAULT 4 GTL1982 10.500.- 4 GTL1981 8.950.- 5 TL1981 9.950.- 5 aut1981 11.500.- 5 TL1982 11.950.- 12 TL1977 2.750.- 18 TS1979 7.950.- 18 TL break1980 10.500.- Mlnl Metro1983 12.500.- Ford Taunus 1600 L1980 7.950.- Peugeot 305 GLS1981 9.950.- Mercedes 300 D aut1980 29.750.- GolfLX1983 16.000.- Mazda 3.23 ES1977 3.750.- Technorapport aanwezig, vraag inzage geadviseerde reparaties worden vóór aflevering uitgevoerd coupon voor ANWB contr^ bijgevoegd Autobedrijf Seisplein 5-13, 4331 NP Middelburg Telefoon (01180) 33003 AUTOMOBIELBEDRIJF VAN FRAASSEN B.V. Pres. Rooseveltlaan 768 - 4382 NB VLISSINGEN - tel. 16679 na 19.00 uur P. Zuldijk 01184-10327 MAZDA Daf 461976 Volvo 66 GL1979 Volvo 343 autom1977 Mazda 323 autom1979 Ford Escort Ghia autom1979 Ford Taunus 2.0 autom1980 2.250. 8.250. 5.900, 9.700. 8.900, 10.750, '5.000 km, grijsmet. div. acc24.900.- Renault 14 TS1979 Renault 14 LS1980 Renault 18 GTS met vele accessoires1982 Renault 5 GTL1980 Renault Fuego TX1982 Citroën GS Break1979 Citroën GS Break1978 Peugeot 104 GL1979 Talbot 1510 LS1980 7.900. 9.900. 16.750. 8.500. 21.900. 4.900. 2.500. 4.250. 7.900. Volvo 66 GL1977 Volvo 340 DL LPG1982 Volvo 343 GL1979 Volvo 343 DL1982 Volvo 244 DL1980 Volvo 244 DL1977 Suzuki Alto1981 Honda Civic 3-drs. luxe 1981 Honda Accord Sedan1982 Mazda 323 Sedan1982 Mazda 323 1 5 GT1982 Mazda 323 SP 1978 Ford Escort 1.3 GL1980 Opel Rekord 2.019/9 Fiat Ritmo1982 Toyota Corolla 1980 Saab 99 Turbo1980 Datsun Stanza1982 Audi 100 LS1978 Toyota Starlet1979 Boven 5.000.- 3 ofd 6 mnd. garantie met Volvo paspoort voor zekerheid 4.900. 15.900. 9.900. 14.900. 9.900. 7.900. 7.250. 7.250. 16.250. 14.500. 15.500. 5.500. 8.750. 8.750. 12.750. 9.500. 14.900. 13.900, 5.900, 7.500, f

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1984 | | pagina 7