ARNEMUIDENSE VOETBALLER SPEELT IN EINDHOVEN Gevonden voorwerpen NIEUWE GIDS VOOR VRIJE TIJDS BESTEDING het weten a waard ttE?Wde Zomerkampen SKW voorbij KOUDEKERKE VRIJ DANSEN IN BRIi Start Ballonvaart vanaf het Hof van Tange DANCE IN BRITANNIA DINER-DANSANT Mevr. Tavenier Honkvast BAR „DE HOEVE'' Kerkdiensten Medische diensten illlllllllllllll! 25,- Culturele Agenda Goed wonen Hoogwater TAFELRESERVERINGEN Tel. 01184 - 13255 BRITANNIA WOENSDAG 16 JULI 1975 DE SCHELDEBODË Jan Poortvliet blijft ambitieus en leergierig PEDICURE gedlpl- s.v.o. Tulpenlaan 19 - Vlissingen Tel.; 14183 Behandeling volgens afspraak ARNEMUIDEN. Voor de jeugdige ex-Amemuiden speler Jan Poortvliet (19 jaar) schijnt er een riant uit zicht te zijn op de voortzet ting van zijn voetbalcarrière j in het prof-milieu. Jan Poortvliet, een zoon van de in Zeeuwse voetbalkringen be kende Klaas Poortvliet, die jarenlang furore maakte in de zaterdagclub Amemui- den, heeft namelijk zijn con tract met de ere-divisieclub en landskampioen P.S.V. uit Eindhoven verlengd. En wat erg belangrijk is: Poortvliet behoort nu tot de A-selectie van PSV. Twee jaar geleden kreeg Poortvliet van P.S.V een jeugd- contract aangeboden en hij hapte gretig toe. Over zijn ge nomen stap destijds zegt Jan Poortvliet nu: „Het was mis schien een gok maar ik heb toch bewust een keus gemaakt omdat ik de illusie en de ambitie had om als voetballer hogerop te komen". En met pretogen voegt hij er haastig aan toe: „Spijt heb ik er dan ook zeker niet van dat ik destijds ja heb gezegd want ik heb het daar in Eindhoven uit stekend naar mijn zin. Eigenlijk heb ik weinig moeite gehad om me aan te passen in het prof mi lieu. Een der grootste factoren die daartoe hebben bijgedragen is. dat staat wel vast, de Bra bantse gemoedelijkheid. Je wordt bij P.S.V., tenminste zo heb ik het ervaren, in de ruimste zin van het woord opgenomen in de kring. Er bestaat homogeni teit zowel in, als buiten het veld -n dat doet uiteraard bijzonder prettig aan. Dat steltje direct op ie gemak. En al bestaat de kring 'rij P.S.V. uiteraard niet alleen lit Brabanders je proeft er toch loorslaggevend de gemoede- 'ijke sfeer van de zuiderling. „Voor mij zou het dan ook be slist moeilijker zijn geweest zo stel ik me voor, om te acclimati seren bij een club uit het Westen des lands, bijvoorbeeld Rotter dam, Den Haag of Amsterdam. Ik ben tenslotte opgegroeid in een Zeeuws dorp waar iedereen, iedereen kent en waar men nogal honkvast pleegt te zijn. Eindhoven mag dan weliswaar ook een flinke stad zijn maar de mentaliteit ligt daar toch heel anders dan in het Westen". Jan Poortvliet wil overigens wel kwijt dat de stap van het amateur- naar het profvoetbal ook voor hem groot was. „Er is VLISSINGEN - Op zaterdag 12 juli zijn de zomerkampen van de Stichting Sociaal-Kultureel Werk Vlissingen geëindigd Aan het eerste kamp, dat voor de leeftijdsgroep van elf tot dertien jaar gehouden werd, namen vijf tig personen deel. Dit kamp werd gehouden van 28 juni tot 5 juli. Met het tweede zomerkamp (8-12 juli) gingen vijfentwintig jongens en meisjes van acht tot tien jaar mee. Ze hebben geno ten in de prachtige omgeving van Bergen op Zoom. Vanuit het kamphuis „De Kloof" in Huy- bergen hebben zij allerlei toch ten ondernomen en ook het zwembad van Bergen op Zoom was erg in trek. Bij de S.K.W. in Vlissingen zijn enkele mutaties. Bestuurs lid pater A. van Hal gaat het be stuur verlaten in verband met zijn vertrek naar Nijmegen. Functionaris J. J. M. A. Brou wers verlaat de S. K. W. per 1 september na een periode van bijna zes jaar bij de stichting werkzaam te zijn geweest. De heer Brouwers heeft een functie aanvaard in Nijmegen. natuurlijk veel meer discipline, je loopt meer in het gareel, maar ja, dat weet je van te voren. Ook op technisch en tactisch niveau kwam er voor mij heel wat meer kijken dan destijds bij Arne- muiden, waar ik niettemin toch zeer veel prettige herinneringen aan bewaar. Het eerste jaar was voor mij dan ook moeilijk, je mist toch nog de nodige routine. Nu ben ik op dit punt heel wat bijgeschaafd". Jan Poortvliet werd destijds als een talentvolle speler, die in het Nederlandse Jeugdelftal opereerde, ontdekt door de tweede trainer van PSV De Jon ge. Hij werd geïnviteerd voor een proeftraining en het spelen van enkele wedstrijden en spoe dig daarna was de zaak met de Eindhovense club rond. De jonge Zeeuw speelde het eerste jaar regelmatig in het „tweede" van P.S.V. en in het laatste sei- zat hij heel vaak in zoen de „dug-out" als het „eerste"' bin nen de lijnen was. In het bekerduel tegen Wage- ningen maakte Jan Poortvliet de hele speeltijd vol met P.S.V. 1 en in de competitiewedstrijd die P.S.V. tegen Sparta speelde mocht de Brabantse Zeeuw 20 minuten opdraven. Zegt hij daarvan: „Tegen Wageningen draaide ik lekker maar die korte periode tegen Sparta heb ik niet veel ballen aangeraakt. Dat kun je trouwens ook niet als maat staf nemen om je te bewijzen in zo'n korte tijd. Jan Poortvliet opereerde die beide wedstrijden als middenvelder, zowel op links als op rechts en op één van beide plaatsen zal zijn taak wel liggen in de toekomst, naar hij aan neemt. Of hij straks in het nieuwe sei zoen vrij regelmatig zal worden ingezet is ook voor Jan Poort vliet nog een open vraag. Men laat zich daar nooit over uit. Niettemin heeft Jan wel wat noop op dit punt. „Wij beschik ken niet over zo veel middenvel ders van allure. Dat neemt niet weg natuurlijk dat ik me eerst zal moeten bewijzen en vooral via de komende oefenwedstrij den". Jan Poortvliet heeft tijdens zijn verblijf in Eindhoven tot nu toe in de morgenuren als maga zijnbediende gewerkt bij Philips en hij denkt dit voorlopig te blij ven doen. „Ledigheid is niets voor mij en het gaat prima zo. Alles is gemakkelijk te combine ren met de training, viermaal per week tijdens het seizoen of anders tweemaal per dag". „Ik zit in een uitstekend pen sion en nu mijn hele dag gevuld is, heb je er ook niet zo veel trek in om 's avonds de stad nog in te gaan. Ik denk dan ook bij mezelf „houwen zo" want in de stad is natuurlijk de verleiding voor een vrije jongen als ik groot. Als sportman moet je natuurlijk op jezelf kunnen passen, want ook dat is een eerste vereiste om te slagen". Jan Poortvliet ziet er niet tegen op om nog dit jaar (en die kans zit er vrijwel in) de wapen rok aan te trekken. Zegt hij: „Ik geloof niet dat dit nadelige ge volgen zal hebben voor mijn verdere carrière als profvoetbal ler. Tenminste niet als ik mijn niveau van thans kan handha ven of verbeteren. Ik moet na tuurlijk zorgen bij de militair? selectie-groep te komen die on der handen wordt genomen door Zwartkruis. Een prima trainer naar ik weet. Als dat lukt zie ik geen enkel zwart puntje op mijn weg". „Voorlopig gaan we rustig door hij P.S.V. waar de oefenstof wordt doorgenomen met De Jonge, onder supervisie natuur lijk van Rijvers. Allebei heel prettige mensen om mee samen te werken, vooral wanneer je zelf ambitieus en leergierig blijft". MIDDELBURG Ongeveer een maand na de braderie heeft de Middelburgse middenstand een nieuw evenement voor de bevolking in petto. Zaterdag 19 juli zal tussen vier en vijf uur 'smiddags vanaf het Hof van Tange een ballon opstijgen. De voorbereidende werk zaamheden beginnen rond het middaguur. Op het terrein wor den kaarten verkocht met een speciaal ballonvaartstempel. Ook is er een demonstratie van parachute-springen en kan men rekenen op de aanwezigheid van de bekende ballonvaardersfami- lie Boesman. Om halfzes 's middags vindt de trekking van de loterij plaats. Zoetemelk, Gimsndi in .Acht CHAAM - Er zijn in ons land waarschijnlijk maar weinig evenementen waarbij zowat de hele bevolking van een dorp is betrokken. Dat is in ieder geval wel zo in Chaam, waar het jaarlijkse wielerspektakel De Acht van Chaam, dit keer op woensdag 23 juli - het merendeel van de 3200 inwoners in beweging zet. Iedereen die langs, of in de directe omgeving van het parkoers woont is voor die ene dag plotseling mid denstander of horeca-uitbuiter geworden. Op iedere meter van het acht kilometer lange parkoers kan men zich immers te goed doen aan bier, worstebrood, haring en andere lekkere hapjes. Dat alles hoort bij „Chaam". De bezoekers (men rekent weer op enkele tienduizenden) komen immers niet alleen voor het wielrennen. Het is vooral het sfeertje rond de koers wat Chaam in Nederland tot. een wielermekka heeft gemaakt. onder meer de kampioen van Nederland Ad Verstijlen, de winnaar van Chaam 74, Chr. Be- rnaards, Bart van Est (Neder lands kampioen in 74) en Peter Valentijn. Burgemeester W. van Zeeland schiet om 10.15 uur de honderd amateurs weg. Onder hen: Ad Tak, kampioen van Ne derland, Jan Damen, Piet Fran ken, Ter Harmsel, van Helvoirt, Konings, van de Kruis, Lubber- ding, Ad Verstijlen en Frits Pi- rard. In deze twee categorieën heb ben de organisators veel renners moeten teleurstellen. Het aantal inschrijvingen is ieder jaar al tijd erg hoog. Junioren en ama teurs zien de Acht van Chaam meer als een klassieker dan een criterium. Een overwinning in de Acht heeft voor hen dan ook veel betekenis. Zo'n week voor dit grote wie lerspektakel komen in Chaam nu ook de laatste voorbereidin gen goed op gang. De palen voor de geluidsinstallatie en de span doeken worden deze dagen door de gemeente geplaatst. Het wegdek in het 8 kilometer lange parkoers is al opgeknapt. Overigens mag het wieler spektakel er ook zijn. Het dag programma omvat vier koersen, waarvan twee wedstrijden voor profs, en dat is een primeur voor Nederland. Om het publiek goed te laten genieten van de wieier- goden, brengt Chaam dit jaar als hoofdschotel een profkoers- op-uitnodiging. In deze A-wedstrijd starten (zoals dat ook vaak in België gebeurt) slechts 35 renners. Maar dat is dan ook wel het puikje van de Europese wielerelite. „Acht"- secretaris Ad Coenraads ver wacht nu in het betrekkelijk kleine veld een spannende strijd, die door het publiek goed is te volgen. Bij het ter perse gaan van dit blad waren nog niet alle namen van de topcoureurs bekend. Ook had manager Balemans nog niet alle contracten binnen. Maar zo goed als zeker is het, dat de klappers in Chaam dit jaar zijn: Gimondi, Zoetemelk, van Impe, Moser, Ovion, Galdos, Perurena, Knetemann, Kuiper. De Acht brengt alle Europese kampioenen in het strijdperk: Kuiper (Nederland), Teirlinck (België), Gilson (Luxemburg), Perurena (Spanje), Moser (Ita lië), Ovion (Frankrijk), Thureau (Duitsland). Voeg daar bij nog de Nederlanders Priem, Smit, Den Hertog, Ottenbros, van Katwijk, de Waal, Roy Schuiten, Pronk, van de Hoek, Raas, Pij nen, Vianen en de Belgen Willy van Neste en Ferdinand Bracke en het is duidelijk dat het een spannende strijd kan worden. Deze profs starten om 14.45 uur en rijden 104 km (13 ronden). De profs die ook graag in Chaam starten komen om 12.15 uur aan bod. Bekende namen daarbij zijn ondermeer Van Dongen, Reijbroek, Kamper, Henk Prinsen, Hulsebosch, Ha- ritz, Tino Tabak, Hordijk, Duyndam, Stam en Janbroers. In deze B-koers wordt 96 km (12 ronden) gereden. De wielerdag in Chaam begint om 8.30 uur met een wedstrijd voor junioren, die 64 km (8 ron den) rijden. Aan de start hierin EN APPARTEMENTENVERHUUR TRAMSTRAAT 3 Voor jong en oud een gezellige en prettige sfeer. Geopend van 20.00 tot 01.00. uur. Maandags gesloten. Frans van Wijk. Tel.: no. 01185- 1617. VLISSINGEN - Aan het bu reau van gemeentepolitie te Vlissingen zijn in de periode van 2 t/m 9 juli 197 5 de volgende ge vonden voorwerpen aangege ven: Bril in zwart etui; badhand- dooek; spijkerjasje; geel ge haakt hesje; bruin ribfluwelen jack; donk. bruine portefeuille met inh.; kinderport. met inh.; licht gekl. port. met inh.bruin lederen kinderport.; zilveren armband; gouden collier met boerinnenslot; ketting met gou den tientje; kinderringetje met rood koraaltje; gouden naam plaatje met inscriptie; zilverkl. ketting; klein tasje met inh.; verzekeringsplaatje bromfiets. Aan het politiebureau te Oost-Souburg zijn in de periode van 2 t/m 9 juli 1975 de volgende gevonden voorwerpen aangege ven: 1 doos inh. een paar kinder schoentjes; een baü-point met opschr. „verkeersdiploma". VLISSINGEN -In Café- Restaurant „Alaaf' te Vlissingen was er vorige week een belang rijke bijeenkomst. Uitgaande van de Stichting „Recreatie, ontmoeting en ontspanning", waarin vertegenwoordigd het Vliss. Aktiefonds, V.V.V., Walstraat-bestuur etc., hebben een nieuwe Gids uitgegeven, om, zowel toerist als stadgenoot nog meer bekend te maken, wat Vlis singen cultureel en op 't gebied van oudheid te bieden heeft. Marjan de Jong, de Ruijter- gastvrouwe voor 1974, was op gedragen twee willekeurige echtparen in de drukke Wal- straat te verzoeken deze bijeen komst bij te wonen. De vice-voorzitter van ge noemde stichting de heer Ch. J. Gilliss Verschagen heette beide echtparen welkom, n.l. de heer en mevrouw Blaas en het toe komstig echtpaar mej. Netty Boerman en de heer Frans Ver haren uit Waalwijk, welke juist met vakantie te Vlissingen ver toefde. Na een korte uiteenzetting van het doel dezer bijeenkomst, wees de heer Gillissen Verscha gen er op, dat heden een Gids is uitgekomen, waarin voor toerist en stadgenoot belangrijke be zienswaardigheden op keurige wijze staan vermeld. Het was hem dan ook een I-oot genoegen beide echtparen eze Gids aan te bieden, in de hoop, dat zij van de inhoud veel genoegen Imogen beleven. Deze nieuwe Gids is een pret tig boekje, naast de vele foto opnamen is er een wandelin; door Vlissingen uitgestippel waarbij men de belangrijke evenementen rustig kan aan schouwen. Kerkgenootschappen op Wal cheren, welke er prijs op stel len hun kerkdiensten in deze rubriek opgenomen te zien, opgeven elke woensdag aan Spuistraat 94, Vlissingen. VLISSINGEN - Zaterdag 19 juli 1975. Zevende Dags- Adventisten. Doopsgezinde kerk Vrijdomweg, van 9.15- 10.15 bediening des woords door de heer G. v. Kerkvoort; 10.15-11.15 bijbelstudie; te Middelburg Doopsgezinde kerk van 10.00-11.00 bijbe lstudie; van 11.00-12.00 be diening des woords door de heer G. v. Kerkvoort. Zondag 20 juli 1975 Hervormde Gemeente St.-Jacobskerk 10.30u. ds. De Liefde; 17.00 u dienst. Johanneskerk u. ds. Y. v.d. Schoot; 19.00 u. ds. Altena. Open Hof, Paauwenburg, 9.00 u. ds. De Liefde; 17.00 u. ds. Eringa. Ter Reede 19.00 u. ds. Bakker. St. Joseph-Bethesda 10.00 u., ds. Vanhaelen. Evang. Luth. Gemeente, Wal- straat, 10.30 u. de. heer G. de Lugt, Middelburg; 9.00 u. de heer G. de Lugt. Geref. Petrurkerk, Paul Kruger- straat, 9.30 u. prof. G.Th. Ro thuizen, Kampen; 19.00 u. ds. J. Blok, Baarland. Chr. Geref. Kerk, Kasteelstraat 9.00 en 17.00 u. ds. J. W. Maris. Geref. Kerk (vrijgemaakt), Lan- novstraat 9.30 en 16.30 kan didaat A. de Snoo. Geref. Gemeente Marnixkerk Souburg 9.30 en 16.30 u ds. Snoep. Geref. kerk, Kanaalstraat, Sou burg, 20 juli 8.45 west ds. Vanhaelen; 9.30 oost ds. F.P. v. Stam; 19.00 u. drs. C. Bij man, gez. dienst kerk Oranje plein. Herv. Gemeente Koudekerke. Dorpsplein 20 juli 9 en 10.30 u. ds. M. J. de Jong. Koorkerk Middelburg 10.15 u. drs. K.D. Jenner. Kristen Zuidmolukse Kerk. Oost-Souburg 11.30 u. ds. P. Fader, Koudekerke; 12.00 u. ouderling M. Siwabessy, Och ten (bij Tiel); 16.00 u. ds. P. Fader. Vrouwenpolder, Toeristenkerk Fort den Haakweg zaterdag 19.00 u.; zondag 10.00 u. Westkapelle, Toeristenkerk, Bazienweg zaterdag 19.00 u.; zondag 10.00 u. Zoutelande - zaterdag 19.00 u.; zondag 10.00 u. Jehova's Getuigen, Konin krijkszaal, Van Dishoeck- straat 34 te Vlissingen, don derdagvan 19.30-21.30 uur en zondag van 10.00-12.00 uur. Volle Evangelische Gemeente Vlissingen, iedere zondag 9.00 en 17.00 uur, en iedere woensdag 19.30 uur in de Fi- ladelfiakapel, Vrouwenstraat 5. Leger des Heils Vlissingen, ie dere zondag 10.00 uur, Heils- bijeenkomst en 8.30 uur Ge- tuigenbi j eenkomst. Anglican Church Service, Every sunday morning prayer 10.30 h., and evening prayer 7.30 p.m. in the Mission to Seaman Chapel, Scheldepoort Vlissingen-Oost. Reader A Driver. The Bethel Pentecostal Temple Inc., wijkgebouw Zuiderba ken, Rentmeesterlaan, Middelburg-Z. diensten elke woensdag. Pinkstergemeente Vlissingen, iedere zondag 14.30 uur, ge meentedienst. R.K. Kerkberichten 19-20 juli 1975. Walcheren O.W. Souburg, Martinuskerk: zaterdag 19 u. en zondag 10.30 u. Paauwenburg Open Hof: zon dag 11.00 u. en 19.00 u. Vlissingen Singelkerk: zaterdag 19.00 u. en zondag 9.30 da meskoor en 12.00 u. Bethesda-St. Joseph: zondag 11.00 u. Ter Reede: Vrijdagmorgen 9.00 u. Middelburg - Kerk Lombard straat, zaterdag 19.00 u.; zon dag 10.15 en 19.00 u. Hoeksteen, Rozenburglaan. zondag 11.30 uur. Dishoek-Koudekerke 10.00 u. Oostkapelle, Ned. Herv. kerk za terdag 19.00 u. Veere, Ned. Herv. Kerk zaterdag 19.00 u. Vlissingen - Dokterdienst, za. 19 juli dr. Meijer, Julianalaan 7, tel. 12225; zo. 20 juli dr. v.d. Griek, Badhuisstraat 46, tel. 12950. De dienst loopt van 0.00-24.00 u. Visites aanvra gen voor 10.00 u. Spoedgeval len van 12.30-1.00 en van 17.30-18.00 u. Apotheek, van 19 juli tot 26 juli geopend apotheek D.H. v.d. Kleine Mulder, Singel 9.' tel. 12730. Te Middelburg in die zelfde periode geopend apo theek W.K. Hummelen, Markt 68. Tandarts, za. 19 en zo. 20 juli van 11.00-12.00 u. dr. J.D.W. Rombouts, Langeviele 47, Middelburg, tel. 01180- 12882. Verloskundige, za. 19 en zo. 20 juli mej. A.H. Stolk, Bloemen- laan 48, tel. 13838. Huisartsen Souburg, Arnemui- den en Nieuwland. za. 19 en zo. 20 juli dr. P Kodde, Ro zenburglaan 135, Middel burg, tel. 01180-26824. Middelburg-zuid en Dau- wendale, patiënten van dr. Jansen en dr.Jansen- Schrama, zie Souburg, etc. Honden-Informatie-Centrale. Goes, tel. 01100-43723. Dienst Vlissingse Kruisvereni gingen, za. 19 en zo. 20 juli zuster J, Radstake, Sotte- gemstraat 38, tel. 12286. Stichting „Het Gezondheids- Centrum" te Souburg en Rit- them, za. 19 en zo. 20 juli zus ter L. Slabbekoorn, Witte- zeestraat 42, tel 01183-61737. Prov. Zeeuwse Vereniging „Het Groene Kruis", za. 19 en zo. 20 juli zuster P.A. de Back, Weststraat 17, Koudekerke, tel. 01185-1318. Dierenarts, za. 19 en zo. 20 juli, dierenarts L. Jobse, Grijps- kerke, tel. 01189-1389. Con sult alleen na tel. afspraak. Visites aanvragen indien mo gelijk tussen 8.00 en 9.00 u. UITSLAG 9 J. Stroo. Bosschaartsweg 5, Ritthem, M.L. Bolier, Spruit- straat 10 Yerseke; M. van Ge- elen, Dorpsweg 3, Ouddorp; L. de Vlieger, Meidoomstraat 14, Nieuwerkerk; C.C. Bakkei\ Aagje Dekenstraat 5, Terneu- ze.~' iedere vrijdag en zaterdag vanaf 21.00 uur gezellig informeel van 21.00 - 04.00 uur eventueel ook Donderdag 17 juli,. 20.00 uur Geref. Kerk te Serooskerke (W.) Orgelconcert te geven door Feike Asma. Openlucht-theater Toorenvliedt Middelburg 14.30 uur Kin dervoorstelling met „Paulus de boskabouter". Vrijdag 18 juli, 20.30 uur Bella- mypark Vlissingen - Jeugd en Muziek (Popconcert). Zaterdag 19 juli, 215.00-16.00 uur Carillonconcert Stad huistoren door de heer A. Abbenes. Wijkcentrum Middenhof, Ka naalstraat, Souburg - Ruil beurs. Dinsdag 22 juli, 20.00 uur, Nieuwe Kerk, Middelburg - Orgelconcert te geven door A. Schroder, Karlsruhe. Van 19-27 juli Gemeente feesten te Gent. 18 en 23 juli Orgelconcerten in de Kathedraal te Brugge. Tot en met 15 september Licht- en Klankspel (behalve Dinsdag) Gruuthuse te Brugge. .^aterdag 19 juli, Walstraat- iromenade - Rijdend Caril lon uit Asten (Noord- Brabant). Woensdag 16 juli 19.00 uur Kindercircus „Akio" uit Veendam, in de zeevaart school Sporthal aan de van Hogendorpweg Paauwen burg, Vlissingen Tranche de paté Consommé Celestines Escalope de porc a la Dorset Parfait glacé Zaterdag Cocktail de Zélande Consommé Madrilène Entrecöte Bordelaise Glacé Armenonville Woningbouwvereniging „Goed Wonen" te Vlissingen. Wee kenddienst voor storingen aan c.v. en liften, za. 19 en zo. 20 juli de heer B. Lens, Lin- gestraat 48, Oost-Souburg, (heeft geen telefoon). Donderdag 17 juli 8.15 en 20.53 Vrijdag 18 juli 9.32 en 22.12 Zaterdag 19 juli 10.54 en 23.25 Zondag 20 juli 12.01 en Maandag 21 juli 0.25 en 12.53 Dinsdag 22 juli 1.15 en 13.35 Woensdag 23 juli 1.15 en 13.35

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1975 | | pagina 7