HELDER's Brillen B+ F* M* bij Dingen van elke Dag BOWA BAZAR B. F. M. bij L. DE KEYZER HAVENDORP Alleen het beste is goed voor Uw ogen. DRAAGT Leverancier van alle Ziekenfondsen BELLAMYPARK 38 A. H. C. MERCY Scherminkelstraat 32 heeft B. F. 1ML Doktersdienst Apothekersdienst A. H. C. MERCY Scherminkelstraat 32 A. JANSENS L. DE KEYZER HAVENDORP heeft B, F» M, Banketbakkerij P. M, Merk De speciale aanbieding van deze week is „Kwarto's" een heerlijk koek je met vanille en chocolade. Nougatschorsjes en Hazelines gesorteerd, Vrijdag en Zaterdag 150 gram 40 cent Wij maken weer Pain d'Amandes zeer fijn, licht in gewicht, 28 ct per 100 gram, 250 gram 65 cent Ook deze week weer 150 gram zoute pinda's 40 cent. Cocosma- cronen 10 cent, met chocolade 12 ct. Cocosmacroontjes 35 cent per 1C0 gram Zie onze etalage, ook voor U hebben wij iets speciaals! „Merk" Uw Banketbakker. Badhuisstraat 28. Telefoon 2783 Vlissingen Te koop sterke bakfiets. Slijkstr. 15 Vlissingen Met vitelo waterverf gaat het al tijd. Ouderwetse blanc fixe. Wit kwasten Jo Maes, St. Jacobsstr. 15 Vlissingen Dames-, Heren-, en Kinder-inter- tarlock. Prima kwaliteit dames schortjes vanaf f 2.90 S. Holle- brandse, Nieuwendijk 37, Vliss. Speciale reclame Choco-truffels, 25 cent per ons. Bakkerij Guérand Palingstraat 38, Vlissingen Voor lekkere aardappelen naar „De Hal" Noordstraat 80. Tele foon 2792 Vlissingen. Gratis thuis bezorgd! Iedere dag verse sla, tevens mooie verse selderij. „De Hal" Noord straat 80 Vlissingen Nog mooie gave uien, prima winterwortelen 2 kilo 45 cent. „De Hal" telefoon 2792 Vliss, Hazelsnoten, dadels, vijgen, ba nanen en vergeet geen sinaasap pelen merk (Bleu band) 7 voor 1 gulden die zijn fijn „De Hal" Vlissingen Dat is goedkoop en dan in Maart. Gave hand- en stoofperen 6 kilo voor een gulden. Heerlijke Jonat hans 3 kilo vooreen gulden. „De Hal" Noordstraat 80, Vlissingen Speciale Reclameaanbieding Frou- Frou, Choc. Wafeltjes, Java wa feltjes 55 cent per half pond. Bakkerij Guérand, Palingstraat 38, Vlissingen Grote en uitgebreide sortering huiskamer-, slaapkamer-, keuken en gang- behangpapieren. Kast- naalden, plakmeel, en vertinde spijkers. Jo Maes, St Jacobsstr. 15 Vlissingen Melkchocolade Hazelnootrepen 20 en 30 cent Grool, Bellamy- park 36 Vlissingen Te koop 2 paar werkschoenen m. 40 Jongens- en meisjesschoe nen voor leeftijd 8-10 en 12 jaar Glacisstraat 140 Vlissingen Dames charmeuze hemdjes, direc toires; en onderjurken, Alle ma ten Dames katoenennachthemden f 8.95 S. Hollebrandse, Nieuwen dijk 37, Vlissingen Chocolade- Nougat- Suiker- Ad vocaateitjes. Halve eitjes puur en melk. Grool, Bellamypark 36 VI. Onze rijk-vloeiende glansverf kun nen wij U in iedere gewenste kleur en hoeveelheid leveren. Per hele bus f2.50, per halve bus f 1.35 Prima buitenlak binnenlak, bootlak, zijdeglans en vloerlak. Emaillelak voor gasstel, fiets enz. Kwasten, penselen en schilders gereedschappen. Jo Maes, St. Ja- cobsstraat 15. Vlissingen Parfumerie Bels, Singel 1, Vliss- heeft een prima Scheerkwast voor f 1.65. Alle soorten Scheerzeep. „De Voorzorg" verzorgt voor ieder gezin in Vlissingen het sterfgeval. Rietbei gen. Badhuis straat 16, Tel. 2760, Vlissingen We hebben reuze succes met onze prima kwaliteit aardappelen. Voor 't hele seizoen voorradig. Neemt proef. Groente- en Fruit handel, Polderman, Glacisstr. 140 Parfumerie Bels. Singel 1. Vliss. Crême's. Soir de Paris Pond's, Will's, Tokalon, Tosca.47H, Vi- nolia, enz. Oude gerasple kaas 34 ct per ons zeer voordelig. D. Sohier, Ho- beinstraat 7, Vlissingen Te koop prima 4 cylinder boot motor loopt op ruwolie 40-50 p.k. en dito electrische wasma chine 120 volt. Slijkstr. 10 Vliss. Te koop grote handwagen. Slijk straat 15 Vlissingen Prachtige aquarels van Rengers, Etsen en kleuretsen, schilderijen Schilderijlijsten, Rembrandt hoek lijsten. Lijstenmakerij !o Maes, St. Jacobsstraat 15, Vlissingen De beste belegen Boerenkaas 36 cent per ons. D. Sohier, Hobein- straat 7 Vlissingen Simplex en Erres rijwielen model standaard Dames f 110..Heren f 107.50 Rijwiel Centrale Koude- kerkseweg 59, Tel. 2544, Vliss. Te koop hondje 6 maanden. Fox terrier, Kasteelstraat 106, Vliss. Delftse Pot Margarine 34 ct per half pond. D. Sohier Hobeinstr. 7 Vlissingen Te koop 6-delig konijnenhok J. v. d Velde Vlissingsestr. B 351 Koudekerke Bij Willem Fenijn daar moet je zijn. Windjacks, meubelen enz. 3e Zandstraat 1 Breskens Te koop 1 kelnersrok kleine maat, 1 kelnersjasje zwart iets grotere maat. Hoge herenschoenen m. 41 Ferdinant Bollaan 8, Vlissingen. Hallo, Hallo! Opgelet Dames en Heren Zaterdag 4 Maart grote reclame. V. liter beste Oude Je never 3/4 literpot Boerenmeisjes op brandewijn iets fijns, samen f 5.95 Alleen bij Hi'dernisse, St. Jacobsstraat 24, Vlissingen Wij hebben weer levend voer, warm- en koudwaterplanten Siervis- en Vogelhandel, Dorp mans, Noordstraat 70 Vlissingen Dubbel overgehaalde jonge Je never, geen oude jenever dus, al wordt het wel eens daar voor verkocht, van het bekende huis J. Meder en Zn te Schiedam, f 4.55 per liter, (Ook kleinere hoeveelheden) H. W, Harms Vliss. Keukenkache 1 te koop, Lepelstr 6, Vlissingen Zaterdagmorgen ontvangen wij pracht sortering Koudwatervis Siervis- en Vogelhandel Dorp mans, Noordstraat 70 Vlissingen Extra koopje, mooie theedoeken 95 cent per stuk, drie stuks voor f 2.70 S. Hollebrandse Nieuwen dijk 37, Vlissingen Te koop gevraagd, 2e hands meu beien, antiek enz. Slijkstr. 15 VI Blikjes Koffiemelk 28 en 57 cent per blikje. Flesjes Koffiemelk 32 cent per flesje. D. Sohier, Ho- beinstraat 7 Vlissingen De Bilt meldde vorige week O.a. zacht voor de tijd van het jaar, des nachts iets warmer. Na storm en regen hebben we de zeven zachte Februari-dagen gehad, 't Was maar op het kantje af, zo tegen Maart. Zo nu en dan kwam ook de zon ons mensjes beschijnen en dan voelen we aan haar stralen, in elk geval, naar het voorjaar te gaan. In een „oppertje" was het zelfs al heel best. Maar. we zijn er nog niet. 't Zal nog wel eens sneeuwen of hagelen. Dit is zo de natuurlijke ligging van onze sector. Het kan met Pasen soms kouder zijn dan met de Kerstdagen. Kille dagen met schrale noordenwinden hebben we qpg te wachten, dit schijnt in ons klimaat zo te moeten, om de lieve lente te begroeten. Meermalen zien we de mooie Mei-maand verschralen. Maar als alles op tijd komt, dan niet getreurd. De zomer begint immers pas 21 Juni, waar wij maar mee willen zeggen, dat de kachel nog niet uit gedoofd kan worden. Dus nog zuinig met het „zwarte goud". DINGES. In de Scheldehal, die daartoe in een Zwiisers bergdorp is herschapen, wordt door het Comitë Bouw-actie Hervormde Kerkeen grootse Bazar ge houden. Deze zal worden geopend op Donderdag 9 Maart a.s. Verschillende prijzen zijn in de etalage van Corlas Kledingmagazijn, Walstraat uitgestald. BRESKENS In verband met de wanordelijke toestand van de vuilnisbelt, besloot de Raad aan de Dienst Uitvoering Werken op te dragen de vuilnisbelt onder handen te nemen. Ter bevordering van het veilig verkeer zal een stuk grond in de Weijkmanlaan worden verkocht aan de heer Bliek ter verplaatsing van zijn garagebedrijf. In de te bouwen school zal een centrale verwarming worden aangebracht, zodat de scholieren uit de kou zijn. Twaalf winkeliers zullen de zaak energiek gaan aanpakken en een winkelcomplex gaan bouwen in de nieuwe straat, welke het voormalig Oranjeplein zal verbinden met de Dorpsstraat. De winkelstraat komt dus in het centrum van het dorp. Wanneer thans het benodigde bouwvolume kan worden verkregen, hoopt men nog deze zomer te kunnen openen. Aan de westhaven wordt thans hard gewerkt. Lange rijen damwand zijn reeds geslagen in opdracht van de Rijkswaterstaat. Nortonpompen zorgen voor het drooghouden van de putten, die worden gemaakt door een dragline, omdat de in de haven uit mondende sluiskoker voor de afwatering moet worden verlengd. Vele honderden kubieke meters zand zijn gemoeid met dit werk, omdat de kademuren thans verder van de rijweg worden ge projecteerd. De nu reeds jaren vernielde en open liggende uit wateringssluis aan de overzijde van de weg zal binnenkort even eens worden hersteld, waardoor wederom een herinnering aan 'de droeve vernielingen tijdens de bevrijding zal gaan verdwijnen. De tramrails, die niet weg kan zolang de opgebroken rails in W.Z.-Vlaanderen er over moeten worden vervoerd, zal nog wel enige tijd stagnatie opleveren, doch men hoopt hiermede in Mei klaar te zijn, zodat dan ook dit gedeelte rails zal kunnen ver dwijnen. I Het eerste hotel in herbouw voor de heer Roest, nadert thans ook de voltooiing, terwijl verderop ook ijverig wordt gebouwd. Breskens is hard bezig zich te herstellen van de oorlogswonden, al zullen de eerste jaren nog vele wensen onvervuld blijven. GROEDE De Raad behandelde de begroting, waarbij bleek, dat de financiële toestand der gemeente iets ongunstiger is geworden. Men zag zich zelfs genoodzaakt de oorspronkelijke begroting te wijzigen en enkele uitgaven te schrappen, waarbij echter zoveel mogelijk de gulden middenweg werd bewandeld. Besloten werd aan het Provinciaal Bestuur en de Commis saris der Koningin namens de gemeente oprechte en welgemeende dank uit te brengen voor de vlotte en daadkrachtige medewer king, waardoor het mogelijk is geworden de gunning voor het herstel van de door brand vernielde kerktoren binnen drie maanden na de brand te kunnen doen. Door de Inspectie Zeeland van de Rijksdienst voor Uitvoering van Werken is medegedeeld, dat over het in orde brengen van het sportveld niet gunstig kon worden geadviseerd, aangezien de begroting der gemeente niet tijdig was ingediend. Burge meester Everaers betoogde echter, dat de Raad dient te beslissen over de financiële verantwoordelijkheid, onder toezicht van Gedeputeerde Staten. Besloten werd dan ook tegen het schrijven te protesteren. Op een verzoek aan het waterschap Het Vrije van Sluis inzake de verbetering van de verbinding naar de zee, bleek dit lichaam te hebben geantwoord, dat het karakter van de verbindingsweg zou zijn veranderd door de aanleg o.a. van de Hertenkamp, waardoor intensiever verkeer is ontstaan. Het Vrije meent meer dan de normale werkzaamheden aan de weg te hebben verricht en verzoekt de gemeente voor het onderhoud en de verbetering een bijdrage te verstrekken. De Raad bleek hier vierkant tegen te zijn en wil nogmaals bij Het Vrije aandringen op verbetering van de weg, zo mogelijk in samenwerking met de A.N.W.B. en de Provinciale V.V.V. De vergoeding aan de gemeente-ontvanger voor het beschik baar stellen van kantoorruimte werd nader vastgesteld op f 100 per jaar. De vergoeding van de exploitatiekosten voor bijzondere scholen werd vastgesteld op f 20.per leerling per jaar. Met de restauratie van de torenspits hoopt men op 13 Maart a.s. een aanvang te kunnen maken. De voorbereidende werk zaamheden zijn reeds ter hand genomen. De herten in het kamp gaan een goede tijd tegemoet. Van de geneesheer-directeur der stichting Vrederust te Bergen op Zoom ontving de Burgemeester een aanbod voor twee vrouwe lijke damherten, daardoor zal het kamp een welkome aanvulling verkrijgen, waardoor het bezoeken van dit fraaie oord des te aantrekkelijker zal worden. Zondag 5 MaartDr. yan Kooten, Koudek.weg 80, Telef. 2525. Zondag- en nachtdienst vanaf Zaterdag 4 Maart tot en met Vrijdag 10 Maart Apotheek van Ockenburg, Badhuisstraat 22. Laat ons Uw Aquarium inrichten en voorzien van de mooiste plan ten. Noordstraat 70, Vlissingen Onze Diepvries groente en fruit is een geweldig succes, steeds alle soorten voorradig. Groente hal Goed Wonen Rollen prima geruit kastpapier, damastpapier. Gekleurde en witte kastranden, witte punaises, gluton kleefpasta. Jo Maes, St. Jacobsstr. 15, Vlissingen Het voorjaar in aantocht, voor vijver goudvis enz. naar Siervis- en Vogelhandel Dorpmans, Noordstraat 70 Vlissingen Stofzuigers met 1 jaar garantie, 127 -f 220 volt f94.- Rijwiel Centrale, Koudekerkseweg 59, Telefoon 2544, Vlissingen Te koop Bad en geijser, Slijk straat 15, Vlissingen Boekhouder heeft nog enkele dagen vrij voor het bijhouden van administratie, Brieven onder No. 511, Bureau van dit blad Nog enkele prima Mans- en Pop kanaries te koop. Siervis- en Vo gelhandel Dorpmans, Noordstr. 70 Vlissingen De prijzen van verzinken zijn opnieuw verlaagd, vraag inlich tingen bij L. Outermans, Koper en Blikslagerij. Korte Zelke 3 VI. Leren vesten 63 77.50 Leren jek kers 95 125 Lange leren jassen 135 145 155 Dames- en Heren- sportjackets degelijk en sportief 27.50 32.75 en 34.75 Trainings pakken en losse broeken J. Goedbloed. Nieuwendijk 7-9 Onze bekende Kinawijn le een heerlijk aperitief, 2e vitaminehou dend. 3e koortswerend, 4e een prima middel tegen griep en sla peloosheid. Per literfles f 4.2C per l/.2 literfles t 4.20 Harms' wijn handel Te koop in goede staat Mutsaerts kinderwagen, box en kinderstoel L. H. de Pagter, "Spuistraat 60, beneden Vliss. Dames- en Herenrijwielen com pleet met lamp, jasbeschermer en slot 129 en 139 Sportrijwielen luxe uitvoering 145 Jongens- en Meisjesrijwielen 95 en 109 Alle rijwielen met garantie. J. Goed bloed. Nieuwendijk 7-9 Haardketeltjes, thee- en koffiekan nen in prima uitvoering, absoluut vlekvrij. Elesva tafel-, dessert-, en fruitmesjes met zwart en wit heft Jo Maes, St. jacobsstraat 15, VI. Autopeds 19 75 Op luchtbanden spaakvvielen 32 50 35.m. zitje 37.50 Driewielertjes vanaf 17.75 Autoped-binnenbandjes 1.35 Bui- lenbandjes 3.75 Losse wieltjes en bandjes in diverse maten. J. Goed bloed Nieuwendijk 7-9 Te koop Heren winterjas, te be vragen Ambr. Bosschaartstr.3bov Wel Lentemaand, maar nog geen zomer. Geef daarom gerust Le vertraan en Vitamine aan Uw kinderen! Drogisterij Jilleba, Kerk straat 7, Vlissingen. Aan het zelfde adres een meisjesfiets te koop gevraagd. Voor het scherpen van zagen, scharen, messen, cirkelzagen en alle gereedschappen. Dorpmans, Noordstraat 70, Vlissingen Zaterdagmiddag na 2 uur in het Asyl te bekomen enige jonge hondjes, waaronder een herder. I11 Vlissingen Te koop gevraagd moderne Een gezinswoning met flinke tuin. brieven No 510, Bur. Schelde- bode, Vlissingen Te koop een schrijfbureau met bureaustoel. Van Zwienen, St, Jacobsstraat 33, Vlissingen Buitenbanden 2.95 3.60 Para 3 85 Binnenbanden 1.25 Zadels 4 75 5.50 Spatborden per stel 2.50 Kettingen 2.50 2.95 3.50 Rijwiel- sloten 1.25 1.50 2.50 JGoedbloed Nieuwendijk 7-9 Bij aankoop van een nieuw rij wiel even naar iemand die weet wat een rijwiel is. Aart Klip Groenewoud 31 Te huur gevraagd Gem. Zit-slaap- kamer voor Echtpaar zonder kin deren in Vlissingen Spoed. Brie ven No 512 Bur. Schcldebode Te koop damessportfiets nieuwe onderdelen banden enz. A. Klip, Nieuwstraat 6 Vlissingen Simplex en Erres rijwielen model standaard Dames f110.Heren f 107.50 Rijwiel Centrale. Koude kerkseweg 59, Tel. 2544, Vliss. Alle rijwielen worden door ons onder volle garantie verkocht en gerepareerd. Aart Klip Groene woud 31 Theeserviezen vanaf f 11.95 melk stenen 7-delig vanaf f 3 95 Nes ten schalen Plastic theetuitjes 75 cent. Jo Maes, St. lacobsstr. 15 VI. Ontvangen pracht vogelkooien in verschillende prijzen, iets moois. Siervis- en Vogelhandel, Dorp mans, Noordstraat 70 Vlissingen Bij aanschaffing van een nieuw rijwiel naar Aart Klin, Groene woud 31. Goede kwaliteit billijke prijs. Te koon kapok opschudbed, ka pok 3-delig genopt bed. 7 pers. opklapbed met ombouw. Noord straat 50 Vlissingen Te koon ameublement f 85.— Salontafel f 20.Boekenkastje f 35.Noordstraat 50 Vlissingen Het adres voor betere reparatie is A. Klip. Nieuwstraat 6, Vliss. De zaak met 40-jarige ervaring. Wij bakken weer voor U onze vooroorlogse rozijnenstoeten 70 cent. Aanbevelend firma A.J. So- mers en Zoon. Brood- en Ban ketbakkerij Nieuwstraat 5 Vliss. Voor de komende festiviteiten on allerlei gebied ruime sorte ring medailles, bekers. louwer- kransen en -takken. Zeer voor delig. Horlogerie Peters. Bel lamypark 40 Vlissingen Rij Willem Fenijn daar moet je zijn. Prachtige moderne nieuwe meubelen. On de haven, naast (Café Valk.) Breskens Te koon, 2 jonge bouviers. Slijk straat 15 Vlissingen „Succes" Succes voor Uw auto- rijles. Erkende autorijschool Ge diplomeerd Instructeur Nieuwendijk 10. Telefoon 2298 Te koop gevraagd, Manskanaries. Popkanaries, Parkieten enz. Sier vis- en Vogelhandel, Dorpmans, Noordstraat 70, Vlissingen Als Agent van ,,De Schelde- bode" te Groede treedt op dhr. Voorstraat A 175 Advertenties en berichten wor den door hem gaarne in ontvangst genomen

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1950 | | pagina 3