1950 in de bocht! TAXIKOLIJN JO FIBBE 1 Opruiming J. Lambooy Balansopruiming IK C. en J. Maas telefoon 2000 telefoon 2008 Profiteert van de Balans- Opruiming in alle soorten tegen fantastische prijzen Havendorp CORLAS Kledingzaken met een aöveRtenue in öe schelöeBoöe hes ik succes 10 Korting öe avontuRen van Rampetampie STEEDS NIEUWE KOOPJES ^amesconfxiie. I WALSTRAAT 32. VLISSINGEN Koop bij de Adverteerders in De Scheldebode Gesneden Rode Kool Gesneden Savoye Kool Gesneden Andijvie Gesneden Soepgroente Geschrapte Worteltjes Gekookte Bieten Diepvriesproducten Goede tijding: v. d. Manderestr. 40 Verl. Paul Krugerstr. GzfyettLq,... M R v» i HOEVEN KLACHTEN GOORMACHTIG VRIJDAG 6 JANUARI Onze Seizoen- 7 Januari MANTELS JAPONNEN ROKKEN BLOUSES TWINSETS VESTEN enz. Firma H. v. d. Heijden B.eAie fanyenó en YHeiijei Bekijk geregeld de etalages en doe Uw voordeel bij de BALANS- OPRUIMING van Thans ook op de auto voor radig in West Zeeuws- Vlaanderen. Rode driewieler U. weet Goedkoop, Gezond Vraagt prijslijst Goed. Zo juist ontv, grote partij Surinaamse Sinaasappelen Zonder pitten, zoet en vol sap. 10 stuks voor 100 ct. Speciale reclame Zoute Snijbonen en Zuur kool uit de beste fabrieken Echte winterkost Goedkoop en Goed als Maas het doet GEBR. Oude Markt 18 - Telef. 2632 Haveudorp - Telefoon 2363 VLISSI&GEN (hoek Beatrixlaan) VLISSINGEN is het, om s' avonds met elkaar Smyrna te knopen met Parley (4 draads) en Neveda-smyrnawol (6-dr.) liiiiiliiiiiuliHiiltiliiiiiilliunullmmlliiillUuliilniiliiaiii liilhiil VLISSINGEN. MIDDELBURG Aannemer van Begrafenissen voor Vlissingen, Souburg e.o. Billijke tarieven Vervoer met lijkauto binnen en buiten de stad Badhuisstraat 16 Telefoon 2344 Beleefd aanbevelend Agent „De Scheldebode" H. v. d. Heijden Rijwielhandel Roerplein 449 Beleefd verzoek klachten over bezorging van De Scheldebode te melden Noordstr. 44. Tel. 2077 Dames- en Heren Kapsalons Spuistraat 58 - Vlissingen Ruime sortering Parfume rieën, Pento Kindertand pasta 45 ct per tube plus waardebon ^■iA ALZAÊrtv^ i DAME'SHANDWERKENinWOL St.Jacoössfraat 28, Tel. 2872 VLISSINGEN DEPÓT PALTHE begint de in zaak tat. 45 Dameszaak Walstraat 76 Herenzaak Walstraat. begint Zaterdag Speciaal huis voor Op alle goederen buiten de opruiming Badhuisstraat 39, Vliss. Telefoon 2462 Rijwielhandel - Reparatie-inricht. Havendorp 449 p.f. De oplossing van vorige week is 1stok2. slee 3. ster4. suus5. slot 6. slim7. saai8. soms. Het bekende feest was natuurlijk Kerst mis. De eerste prijs, een spaarbankboekje met f 2.50( was voor J. Geijzen, Oprit 23, Vlissingen De tweede prijs, waardebon van f 1.50, voor Henk Elich, Boterbloemlaan 17, Vliss. De derde prijs, waardebon van f 1 voor Jannis Casteleyn, Molenstraat A 11, Groede Deze week wordt de opgave extra moei lijk. Ik hoop dat jullie je hierdoor niet zul len laten afschrikken. Hier zien jullie een raam met 25 ruiten. Dat had de meester op het bord getekend. Er waren 25 jongens en meisjes in de klas. Ieder had een num mer, dus van 1 tot 25. Ieder kind mocht nu zijn nummer in een ruit schrijven en wat bleek nu? Toen ze de nummers van elk rijtje van boven naar beneden en van links naar rechts gingen optellen, bleek dat ze telkens 65 kregen. Sturen jullie mij nu het ingevulde raam eens op zoals die jongens en meisjes dat ingevuld hadden. Daar er meer mogelijkheden zijn, zullen we ze allen goed rekenen, als ze aan de voorwaarden voldoen. De oplossingen moeten weer voor Dinsdag 10 Januari in mijn bezit zijn. Rampetampie zat er erg mee in. De bijenwagen kon hij ook niet gebruiken, want die hadden de anderen nodig om de elfjes af te halen. De volgende morgen om half zes klom Rampetampie uit zijn boom. Het was nog niet licht, maar het begon toch al te schemeren en onze vriend keek alle kan ten uit of hij ook een levend wezen zag. En ja hoor, dicht bij zijn boom hoorde hij knabbelen. Het was Kees Konijn, die aan zijn ontbijt bezig was. Hij zat te knabbelen aan de jonge blaadjes van een wilde bessenstruik. „Kees!" riep Rampetampie, „jij moet me helpen. Ik moet naar het paleis van de Elfenkoningin en jij moet me er heen brengen, dan ben ik er in een uur." Kees Konijn, die veel te danken had aan de hulp van de ^kaboutertjes, vond het^direct goed. Hij zei„Stap maar op, Rampie, dan zal ik je direct brengen.." „Wacht even, Kees, ik moet nog even mijn parapluie halen, want ik vertrouw het weer niet Zo ging onze vriend op de rug van Kees Konijn in vliegende galop het bos door. Rampetampie moest zich met beide han den aan de oren van Kees vast houden, want elke keer nam dié een geweldige sprong, zodat Rampetampie een eind de lucht in vloog. Onder zijn armen hield hij stijf zijn parapluie geklemd. Toen ze ongeveer op de helft waren, stond Kees plotseling stil. Rampetampie kon zijn vaart niet inhouden en vloog met een boog over het hoofd van Kees Konijn en kwam met een grote boog in een braamstruik terecht. Heel zijn jas zat onder de stekels en zijn gezicht en handen waren vol met schrammen. „Wat doe je nu, Kees", riep hij. „Ssstzei Kees, terwijl hij'zijn oren rechtop stak en op zijn achterpoten ging staan, „ik hoor wat." En jawel hoor, Rampetampie hoorde in de verte het geblaf van een hond en het schieten van een jager. „Ik ga terug," zei Kees, „als de honden me ruiken, zullen ze me achterna zitten en de jager zal me proberen te schieten. Het is erg voor je, Rampie, maar ik kan mijn leven toch niet wagen." Kees Konijn nam een reuze sprong en was in een oogwenk verdwenen. Daar zat Rampetampie nu, op de helft van de weg en helemaal alleen. Hoe moest hij nu op tijd bij de Elfenkoningin zijn. Toen Kees Konijn weggesprongen was, stond Rampetampie op en besloot om de reis te voet voort te zetten. Misschien ge lukte het hem wel onderweg een vriend tegen te komen, die hem zou kunnen hel pen. Na een wandeling van een kwar tiertje kwam hij bij een kleine rivier, zo breed als bij ons een sloot. Daar Rampe tampie erg veel dorst had, besloot hij eerst eens lekker te gaan drinken van het heer lijke heldere water. Hij ging plat op zijn buik liggen aan de Waterkant. Met z'n ene hancf hield hij zijn parapluie vast, terwijl hij met zijn andere hand het puntje van zijn baard .moest vasthouden, anders hing die in het water. Juist wilde hij een lekkere slok nemen, toen hij zich in zijn broek vastgegrepen voelde. Hij gaf een schreeuw van schrik. Opeenshup I Daar ging hij de lucht in. Steeds hoger steeg hij, tot hij op het laatst boven de bomen uit kon kijken. Het was een prach tig vergezicht, maar Rampetampie was erg bang, dat hij ineens weer naar be neden zou vallen. Hij'liet zijn baard los en omklemde met beide handen de knop die hem daar zo stevig in zijn broek had van zijn parapluie. Wie zou het toch zijn vastgepakt en hem deze onvrijwillige luchtreis liet maken? Opeens hoorde hij een doffe knal en kreeg hij een. geweldige schok. Wat was er gebeurd? Een grote roofvogel, een arend, had hem met zijn snavel vastgepakt en hem de lucht mee ingenomen. De jager, waar Kees Konijn voor was weggelopen, had de arend in het oog gekregen en met een welgericht schot geraakt. Toen de kogel de arend trof, kreeg deze een geweldige schok en dat had Rampetampie ook gevoeld. Ge lukkig was hij niet geraakt, maar plotse ling liet de arend hem los en viel onze vriend .in pijlsnelle vaart naar beneden. Wat moest daarvan terechtkomen? Dat horen jullie een volgende keer.

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1950 | | pagina 4